Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

M
Mümin Yılmazdikili doruk dersanesi
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ
ŞİİR
• Halk şiiri savunulmuştur.
• Yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır.
• Aruz yerine hece kullanılmıştır.
• Halk edebiyatı nazım biçimlerinden
yararlanılmıştır.(koşma-mani tipi uyak)
• Sade bir dil kullanılmıştır.
• Doğa,yurt
güzellikleri,kahramanlık,Anadolu gibi
konular işlenmiştir.
• Halka doğru ilkesi benimsenmiştir.Milli
konular işlenmiştir.
ŞİİR
HECE İLE YAZANLAR SAF(ÖZ) ŞİİR MANZUM HİKAYE
M.EMİN YURDAKUL
ZİYA GÖKALP
BEŞ HECECİLER
YAHYA KEMAL M.AKİF ERSOY
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ
1. Saf (Öz) Şiir Anlayışı:
• Ses,ahenk,biçim ve musikiye önem
vermişlerdir.
• Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmışlardır.
• Yahya kemal ve Ahmet Haşim bu anlayışı
savunmuştur.
• Ahmet Haşim’e göre şiir,nesre çevrilme
olanağı bulunmayan nazımdır.
• Haşim sanat için sanat anlayışı ile saf ve
güzel şiirler yazmaya çalışmıştır.
• Yahya Kemal ise şiiri musikinin başka bir
türü olarak görmüştür.
2. Halkın Yaşayışını Anlatan Şiir:
• Halkın sorunlarını sade bir dille
anlatmışlardır.
• Manzum hikayelerle bunu dile
getirmişlerdir.
• Mehmet Akif ve Mehmet Emin Yurdakul
bu anlayışı benimsemiştir.
3. Hece Ölçüsü ve Sade Dille Yazılmış
Şiirler:
• Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir.
• Ziya Gökalp çevresinde toplanan
şairlerdir.
• Anadolu halkının yaşamı ve sıkıntıları
anlatılmıştır.
• Mehmet Emin Yurdakul,Ziya Gökalp ve
Beş Hececiler bu anlayışı benimsemiştir.
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Şiirdeki Diğer Yönelimler:
1. Nayiler: Ulusal edebiyatın oluşması için
milli geçmişimize bağlanmamız
gerektiğini söyleyen genç sanatçılar
başlatmıştır.
• Mevlana ve Yunus gibi içten söyleyiş ve
coşkulu havayı benimsemişlerdir.
• Yahya Kemal ve Şahabettin Süleyman
bu akımın öncüleridir.
• Nev-Yunanilik(Havza Edebiyatı):
• Edebiyatı temelden Batılılaştırmak için
Eski Yunan edebiyatını örnek almışlardır.
• Eski Akdeniz uygarlığı ile ilgili olduğu için
Havza Edebiyatı adını almıştır.
• Yahya Kemal,Yakup Kadri ve Salih Zeki
Aktay gibi yazarlar savunmuştur.
BEŞ HECECİLERİN GENEL
ÖZELLİKLERİ
• Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve
şiirlerini hece ile yazmışlardır.
• Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten
uzak olmayı seçmişlerdir.
• Şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele de
döneminde girmiştir.
• Şiirde memleket sevgisi,yurt
güzellikleri,kahramanlıklar ve yiğitlik gibi
temalarını işlemişlerdir.
FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
• Hem bireysel hem memleket konularını
işlemiştir.
• Epik ve lirik özellikte şiirler yazmıştır.
• Han Duvarları en ünlü şiiridir.
• Şiir Kitapları: Dinle Neyden,Şarkın
Sultanları,Çoban Çeşmesi, Han
Duvarları…
ÇOBAN ÇEŞMESİ
Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
Göynünü Şirin’in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufkunca,
O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmağa çoban çeşmesi…
HAN DUVARLARI
Yağız atlar kişnedi,meşin kırbaç şakladı,
Bir dakika araba yerinde durakladı.
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…
Gidiyordum,gurbeti gönlümle duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.
İlk sevgiliye benzeyen ilk acı,ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık,
Gök sarı,toprak sarı,çıplak ağaçlar sarı…
Arkada zincirlenen Toros Dağları,
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen,dönerken inleyen tekerlekler…
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Enis Behiç Koryürek
• Ziya Gökalp’in etkisi ile heceyi
kullanmıştır.
• Türk denizciliği ile ilgili şiirleri ile ünlüdür.
• Son yıllarda tasavvufi şiirler yazmıştır.
• Şiirleri : Miras,Güneşin Ölümü,Varidat-ı
Süleyman (Tasavvufi)
ÖMÜR
Şen günler,bir kırlangıç
Gibi vuruyor kanat.
Kederli günler,sanki
Kurulmamış bir saat.
Birinde,rüya tadı.
Biri,kan içen cadı.
İkisinin de adı:
Ömürden bir gün…Heyhat!
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
HALİT FAHRİ OZANSOY
• Aruzla başlayıp hece ile devam etmiş.
• Öğretmen olan şairlerdendir.
• Şiirlerinde aşk,ölüm,hüzün vardır.
• Şiirleri: Cenk
Duyguları,Rüya,Efsaneler,Balkonda
Saatler
BALKONDA SAATLER III
Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi!
Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden…
Uzakta bir satıcı,yahut çocuk sesi…
Susuzluktan bunalmış uçamazken serçeler,
Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden
Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!
İşte karşıkini de güneş çerçeveledi:
Demin duvar dibinde uyuklayan kedi.
Sıyrılıyor yavaşça mutfağın loşluğuna…
Bayıltıyor hararet otu,taşı,böceği;
Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği
Ayaküstü uğramış ışık sarhoşluğuna!
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Orhan Seyfi Orhon
• Hece ile gazel biçiminde şiirler yazmıştır.
• Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum
masalı ile ünlüdür.
• Mizahi eserleri de vardır.
• Eserleri: Fırtına ve Kar,Peri Kızı ile Çoban
Hikayesi,Gönülden Sesler
VEDA
Hani o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?
Hani ey gözlerim bu son vedada,
Yolunu kaybeden yolcunun dağda
Birini çağırmak için imdada
Yaktığı ateşi yakmayacaktın?
Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırdım birkaç kelime…
Bir alev halinde düştün dilime
Hani ey gözyaşım akmayacaktın?
Orhan Seyfi Orhon
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Yusuf Ziya Ortaç
• Akbaba adlı mizahi dergiyi çıkarmıştır.
• Edebiyatımızın önemli mizah
yazarlarındandır.
• Şiirleri : Akından Akına,Cenk
Ufukları,Yanardağ,Kuş Cıvıltıları (Çocuk
Şiirleri)
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
BİR GÜN
Kavuşmak bir gün toprağa,
Bir bahar cümbüşü olmak,
Dört mevsimde ayrı ayrı
Tabiatın düşü olmak…
Bir buluttan düşen yağmur,
Bir yıldızdan damlayan nur,
Bir yeşil yaprakta huzur,
Bir gonca gülüşü olmak…
Yazın savrulmak harmanda,
Kışın şahlanmak ummanda,
Fecre karşı bir ormanda,
Bir kuşun ötüşü olmak…
Mehmet Emin Yurdakul
• Osmanlıcılık ve İslamcılığa karşı
Türkçülüğü savundu.
• Şiirlerinde ulusal duygular,coşku ve
kahramanlık ön plandadır.
• Türk Şairi,Milli Şair diye tanınmıştır.
• Şiirleri: Türkçe Şiirler,Türk Sazı,
• Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun
Destanı, Dicle Önünde, Zafer Yolunda,
Mustafa Kemal, Ankara
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
ANADOLU
Yürüyordum:Ağlıyordu ırmaklar;
Yürüyordum:Düşüyordu yapraklar;
Yürüyordum:Sararmıştı yaylalar;
Yürüyordum:Ekilmişti topraklar.
Bir ses duydum,dönüp baktım bir kadın:
Gözler dönük,kaşlar çatık,yüz dargın,
Derileri çatlak,bağrı kapkara,
Sağ elinin nasırında bir yara.
Başında bir eski püskü peştamal
Koltuğunda bir yamalı boş çuval…
- Ne o bacı?
-Ot yoluyoruz,n’olacak!..
-Tarlan yok mu?
Ne öküz var,ne toprak…
Ziya Gökalp
• Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir
sosyologtur.
• Turancılık görüşünü benimsemiştir.
• Eski Türk Tarihi ve ve İslamiyet Öncesine
yönelmiştir.
• Millet,yurt,din,uygarlık konularını ele
almıştır.
• Şiirleri düşüncelerini halka yaymak için bir
araç olarak görmüştür.
• Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Yahya Kemal Beyatlı
• Şiirlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun
geçmişteki parlak günlerine büyük bir
özlem vardır.
• Konu olarak,İstanbul,tarih,yurt
sevgisi,aşk,ölüm ve sonsuzluktur.
• Divan şiiri ile Batı şiirini birleştirmiştir.
• Aruzu Türkçeye başarı ile uygulamıştır.
• Parnasizm’in temsilcisidir.
• Şiirleri:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin
Rüzgarıyla,Rubailer ve Hayyam
Rubailerini Türkçe Söyleyiş
RİNDLERİN ÖLÜMÜ
Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış;
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
Gece,bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle.
Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde,
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
MEHMET AKİF ERSOY
• Toplumcu bir sanattan yanadır.
• Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan
İslamiyet ile kurtulabileceğini
savunmuştur.
• Kahramanlıkları milli ve dini duygularla
anlatmıştır.
• Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem
vermiştir.
• Manzum hikayeleri ile ünlüdür.
• Şiirleri: Safahat (7 kitap)
• 1.Safahat
• 2.Hakkın Sesleri
• 3.Süleymaniye Kürsüsünde
• 4.Fatih Kürsüsünde
• 5.Hatıralar
• 6.Gölgeler
• 7.Asım
BÜLBÜL
Bütün dünyaya küskündüm,dün akşam pek bunalmıştım:
Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş,köyde kalmıştım.
Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı;
Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı.
Işık yok,yolcu yok,ses yok,bütün hilkat kesilmiş lal…
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal.
SEYFİ BABA
Geçen akşam eve geldim.Dediler:
-Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
-Nesi varmış acaba?
-Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
Keşke ben evde olaydım…Esef ettim,vah vah!
Bir fener yok mu,verin…Nerde sopam?Kız çabuk
ol…
Gecikirsem kalırım beklemeyin…Zira yol
Hem uzun hem de bataktır…
-Daha a’la kalınız:
Teyzeniz geldi,bu akşam,değiliz biz yalnız.
Sopa sağ elde,kırık camlı fener sol elde;
Boşanan yağmur iliklerde,çamur ta belde.
……………….
1 de 53

Recomendados

Milli edebiyat-donemiMilli edebiyat-donemi
Milli edebiyat-donemiEmrah Doğan
2.3K visualizações25 slides
Milli EdebiyatMilli Edebiyat
Milli Edebiyatderslopedi
4K visualizações13 slides
çAlişma kağidiçAlişma kağidi
çAlişma kağidiMümin Yılmaz
742 visualizações4 slides
Saf şi̇i̇r anlayişi Saf şi̇i̇r anlayişi
Saf şi̇i̇r anlayişi seymaserbetci
26.5K visualizações25 slides
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiirieda14
5.9K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇orhanacar
2.4K visualizações14 slides
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇ozlembilgic
893 visualizações14 slides
İkinci Yeni Şiiriİkinci Yeni Şiiri
İkinci Yeni Şiiriyasarderin
8.3K visualizações23 slides
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ tulayakdemir
7.1K visualizações15 slides
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiirislayturk
8K visualizações17 slides
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleriAnonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleriozturkgozde
2.3K visualizações20 slides

Mais procurados(19)

1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
1980 sonrasi türk şi̇i̇ri̇
orhanacar2.4K visualizações
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
ozlembilgic893 visualizações
İkinci Yeni Şiiriİkinci Yeni Şiiri
İkinci Yeni Şiiri
yasarderin8.3K visualizações
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
tulayakdemir7.1K visualizações
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiiri
slayturk8K visualizações
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleriAnonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
ozturkgozde2.3K visualizações
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiri
İlhan Gül2.1K visualizações
Nazan diler  milli edebiyat döneminde romanNazan diler  milli edebiyat döneminde roman
Nazan diler milli edebiyat döneminde roman
nazandiler3.1K visualizações
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
dilaybulut805 visualizações
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
aynuryulafci4.4K visualizações
Mehmet Emi̇n YurdakulMehmet Emi̇n Yurdakul
Mehmet Emi̇n Yurdakul
Buğrahan Dönmez6.3K visualizações
Edebiyat ve MusikiEdebiyat ve Musiki
Edebiyat ve Musiki
memonavdar7214.2K visualizações
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatı
slayturk4.2K visualizações
Emin Bülent SERDAROĞLUEmin Bülent SERDAROĞLU
Emin Bülent SERDAROĞLU
ozerfurkan4K visualizações
2.yeni edebiyati-sunu2.yeni edebiyati-sunu
2.yeni edebiyati-sunu
mche666.3K visualizações
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatı
umitbozkurt1K visualizações
HazırHazır
Hazır
burakgeylani3.2K visualizações

Destaque

11 dva sunum11 dva sunum
11 dva sunumBerkay Ertuğrul
38.3K visualizações179 slides
ÇALIŞMA KAĞIDIÇALIŞMA KAĞIDI
ÇALIŞMA KAĞIDIHülya Kahraman Alkaya
1.1K visualizações1 slide
Türk Edebiyatının DönemleriTürk Edebiyatının Dönemleri
Türk Edebiyatının DönemleriZEKOCA
6.2K visualizações24 slides
Zi̇ya gökalpZi̇ya gökalp
Zi̇ya gökalpHakan Şahantürk
4.4K visualizações14 slides

Destaque(16)

Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mümin Yılmaz5.5K visualizações
11 dva sunum11 dva sunum
11 dva sunum
Berkay Ertuğrul38.3K visualizações
ÇALIŞMA KAĞIDIÇALIŞMA KAĞIDI
ÇALIŞMA KAĞIDI
Hülya Kahraman Alkaya1.1K visualizações
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mümin Yılmaz904 visualizações
Türk Edebiyatının DönemleriTürk Edebiyatının Dönemleri
Türk Edebiyatının Dönemleri
ZEKOCA6.2K visualizações
Zi̇ya gökalpZi̇ya gökalp
Zi̇ya gökalp
Hakan Şahantürk4.4K visualizações
çAlişma kağidi 2çAlişma kağidi 2
çAlişma kağidi 2
Hülya Kahraman Alkaya151 visualizações
Anlatim slaytAnlatim slayt
Anlatim slayt
Gamze Kulalı2.1K visualizações
10033336 turkedebiyat10033336 turkedebiyat
10033336 turkedebiyat
Emrah Doğan548 visualizações
Servetifünun Öğretici MetinleriServetifünun Öğretici Metinleri
Servetifünun Öğretici Metinleri
Kıvanç SELVİ647 visualizações
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
ozgeok810 visualizações
LİSE - MANTIK 1LİSE - MANTIK 1
LİSE - MANTIK 1
matematikcanavari 11.3K visualizações
Lli power point december 2011Lli power point december 2011
Lli power point december 2011
Susan Robertson12.4K visualizações
Lli red day 1 longLli red day 1 long
Lli red day 1 long
Janet Donofrio3.9K visualizações
çalışma yaprağıçalışma yaprağı
çalışma yaprağı
Mümin Yılmaz4.5K visualizações
Anı (hatıra) sunumuAnı (hatıra) sunumu
Anı (hatıra) sunumu
meryemyldrm908.4K visualizações

Similar a Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatıslayturk
3.1K visualizações32 slides
MesneviMesnevi
MesneviBetül Okcan
652 visualizações15 slides
Edebiyatta türlerEdebiyatta türler
Edebiyatta türlerslayturk
5.1K visualizações82 slides
Manzume Ve SiirManzume Ve Siir
Manzume Ve Siirderslopedi
3.9K visualizações28 slides
Tdve Su KasidesiTdve Su Kasidesi
Tdve Su Kasidesiderslopedi
1.8K visualizações14 slides
Sunu11Sunu11
Sunu11Nurullah Türk
1.6K visualizações8 slides

Similar a Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum(20)

Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatı
slayturk3.1K visualizações
MesneviMesnevi
Mesnevi
Betül Okcan652 visualizações
Edebiyatta türlerEdebiyatta türler
Edebiyatta türler
slayturk5.1K visualizações
Manzume Ve SiirManzume Ve Siir
Manzume Ve Siir
derslopedi3.9K visualizações
Tdve Su KasidesiTdve Su Kasidesi
Tdve Su Kasidesi
derslopedi1.8K visualizações
Sunu11Sunu11
Sunu11
Nurullah Türk1.6K visualizações
Siirkonusuveturlerisunu111Siirkonusuveturlerisunu111
Siirkonusuveturlerisunu111
derslopedi787 visualizações
Konularina GöRe şIir TüRleriKonularina GöRe şIir TüRleri
Konularina GöRe şIir TüRleri
derslopedi3.8K visualizações
Ilahi (1)Ilahi (1)
Ilahi (1)
Özge Çoruk2.2K visualizações
Aşık edebiyatıAşık edebiyatı
Aşık edebiyatı
Deniz Başoğlu959 visualizações
T uerk edebiyati_tarihiT uerk edebiyati_tarihi
T uerk edebiyati_tarihi
cenap demiralay763 visualizações
Halk şi̇i̇ri̇Halk şi̇i̇ri̇
Halk şi̇i̇ri̇
zohreakbulut1.9K visualizações
halk şiirihalk şiiri
halk şiiri
zohreakbulut923 visualizações
Halk şi̇i̇ri̇Halk şi̇i̇ri̇
Halk şi̇i̇ri̇
zohreakbulut322 visualizações
Halk şi̇i̇ri̇Halk şi̇i̇ri̇
Halk şi̇i̇ri̇
zohreakbulut431 visualizações
Yazarlarimiz Ve EserleriYazarlarimiz Ve Eserleri
Yazarlarimiz Ve Eserleri
sharekolik .6.4K visualizações
Edebiyat bilgisi 3Edebiyat bilgisi 3
Edebiyat bilgisi 3
Rauf Erdem2.4K visualizações
Arif nihat asya’nın hayatı ~Arif nihat asya’nın hayatı ~
Arif nihat asya’nın hayatı ~
MelikeColakk6.1K visualizações
Yahya kemal beyatliYahya kemal beyatli
Yahya kemal beyatli
Şükrü Özer4.6K visualizações
10. sınıflar  i̇slam öncesi10. sınıflar  i̇slam öncesi
10. sınıflar i̇slam öncesi
Umut Açıkgöz4.1K visualizações

Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum

 • 3. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR • Halk şiiri savunulmuştur. • Yarım uyak ve rediften yararlanılmıştır. • Aruz yerine hece kullanılmıştır. • Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmıştır.(koşma-mani tipi uyak)
 • 4. • Sade bir dil kullanılmıştır. • Doğa,yurt güzellikleri,kahramanlık,Anadolu gibi konular işlenmiştir. • Halka doğru ilkesi benimsenmiştir.Milli konular işlenmiştir.
 • 5. ŞİİR HECE İLE YAZANLAR SAF(ÖZ) ŞİİR MANZUM HİKAYE M.EMİN YURDAKUL ZİYA GÖKALP BEŞ HECECİLER YAHYA KEMAL M.AKİF ERSOY
 • 6. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİRİ 1. Saf (Öz) Şiir Anlayışı: • Ses,ahenk,biçim ve musikiye önem vermişlerdir. • Şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmışlardır. • Yahya kemal ve Ahmet Haşim bu anlayışı savunmuştur.
 • 7. • Ahmet Haşim’e göre şiir,nesre çevrilme olanağı bulunmayan nazımdır. • Haşim sanat için sanat anlayışı ile saf ve güzel şiirler yazmaya çalışmıştır. • Yahya Kemal ise şiiri musikinin başka bir türü olarak görmüştür.
 • 8. 2. Halkın Yaşayışını Anlatan Şiir: • Halkın sorunlarını sade bir dille anlatmışlardır. • Manzum hikayelerle bunu dile getirmişlerdir. • Mehmet Akif ve Mehmet Emin Yurdakul bu anlayışı benimsemiştir.
 • 9. 3. Hece Ölçüsü ve Sade Dille Yazılmış Şiirler: • Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir. • Ziya Gökalp çevresinde toplanan şairlerdir. • Anadolu halkının yaşamı ve sıkıntıları anlatılmıştır. • Mehmet Emin Yurdakul,Ziya Gökalp ve Beş Hececiler bu anlayışı benimsemiştir.
 • 11. Şiirdeki Diğer Yönelimler: 1. Nayiler: Ulusal edebiyatın oluşması için milli geçmişimize bağlanmamız gerektiğini söyleyen genç sanatçılar başlatmıştır. • Mevlana ve Yunus gibi içten söyleyiş ve coşkulu havayı benimsemişlerdir. • Yahya Kemal ve Şahabettin Süleyman bu akımın öncüleridir.
 • 12. • Nev-Yunanilik(Havza Edebiyatı): • Edebiyatı temelden Batılılaştırmak için Eski Yunan edebiyatını örnek almışlardır. • Eski Akdeniz uygarlığı ile ilgili olduğu için Havza Edebiyatı adını almıştır. • Yahya Kemal,Yakup Kadri ve Salih Zeki Aktay gibi yazarlar savunmuştur.
 • 13. BEŞ HECECİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ • Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerini hece ile yazmışlardır. • Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı seçmişlerdir. • Şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele de döneminde girmiştir.
 • 14. • Şiirde memleket sevgisi,yurt güzellikleri,kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temalarını işlemişlerdir.
 • 15. FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL • Hem bireysel hem memleket konularını işlemiştir. • Epik ve lirik özellikte şiirler yazmıştır. • Han Duvarları en ünlü şiiridir. • Şiir Kitapları: Dinle Neyden,Şarkın Sultanları,Çoban Çeşmesi, Han Duvarları…
 • 16. ÇOBAN ÇEŞMESİ Derinden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi, Ey suyun sesinden anlayan bağlar, Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi. Göynünü Şirin’in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufkunca, O hızla dağları Ferhat yarınca Başlamış akmağa çoban çeşmesi…
 • 17. HAN DUVARLARI Yağız atlar kişnedi,meşin kırbaç şakladı, Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar… Gidiyordum,gurbeti gönlümle duya duya, Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya. İlk sevgiliye benzeyen ilk acı,ilk ayrılık! Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, Gök sarı,toprak sarı,çıplak ağaçlar sarı… Arkada zincirlenen Toros Dağları, Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, Sonra dönen,dönerken inleyen tekerlekler…
 • 19. Enis Behiç Koryürek • Ziya Gökalp’in etkisi ile heceyi kullanmıştır. • Türk denizciliği ile ilgili şiirleri ile ünlüdür. • Son yıllarda tasavvufi şiirler yazmıştır. • Şiirleri : Miras,Güneşin Ölümü,Varidat-ı Süleyman (Tasavvufi)
 • 20. ÖMÜR Şen günler,bir kırlangıç Gibi vuruyor kanat. Kederli günler,sanki Kurulmamış bir saat. Birinde,rüya tadı. Biri,kan içen cadı. İkisinin de adı: Ömürden bir gün…Heyhat!
 • 22. HALİT FAHRİ OZANSOY • Aruzla başlayıp hece ile devam etmiş. • Öğretmen olan şairlerdendir. • Şiirlerinde aşk,ölüm,hüzün vardır. • Şiirleri: Cenk Duyguları,Rüya,Efsaneler,Balkonda Saatler
 • 23. BALKONDA SAATLER III Arka mahallelerde kızgın bir yaz öğlesi! Tabak tıkırtıları duyuluyor evlerden… Uzakta bir satıcı,yahut çocuk sesi… Susuzluktan bunalmış uçamazken serçeler, Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!
 • 24. İşte karşıkini de güneş çerçeveledi: Demin duvar dibinde uyuklayan kedi. Sıyrılıyor yavaşça mutfağın loşluğuna… Bayıltıyor hararet otu,taşı,böceği; Fazla güneş içmiş de ortada ayçiçeği Ayaküstü uğramış ışık sarhoşluğuna!
 • 26. Orhan Seyfi Orhon • Hece ile gazel biçiminde şiirler yazmıştır. • Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum masalı ile ünlüdür. • Mizahi eserleri de vardır. • Eserleri: Fırtına ve Kar,Peri Kızı ile Çoban Hikayesi,Gönülden Sesler
 • 27. VEDA Hani o bırakıp giderken seni Bu öksüz tavrını takmayacaktın? Alnına koyarken veda buseni Yüzüme bu türlü bakmayacaktın? Hani ey gözlerim bu son vedada, Yolunu kaybeden yolcunun dağda Birini çağırmak için imdada Yaktığı ateşi yakmayacaktın?
 • 28. Gelse de en acı sözler dilime Uçacak sanırdım birkaç kelime… Bir alev halinde düştün dilime Hani ey gözyaşım akmayacaktın? Orhan Seyfi Orhon
 • 30. Yusuf Ziya Ortaç • Akbaba adlı mizahi dergiyi çıkarmıştır. • Edebiyatımızın önemli mizah yazarlarındandır. • Şiirleri : Akından Akına,Cenk Ufukları,Yanardağ,Kuş Cıvıltıları (Çocuk Şiirleri)
 • 32. BİR GÜN Kavuşmak bir gün toprağa, Bir bahar cümbüşü olmak, Dört mevsimde ayrı ayrı Tabiatın düşü olmak… Bir buluttan düşen yağmur, Bir yıldızdan damlayan nur, Bir yeşil yaprakta huzur, Bir gonca gülüşü olmak…
 • 33. Yazın savrulmak harmanda, Kışın şahlanmak ummanda, Fecre karşı bir ormanda, Bir kuşun ötüşü olmak…
 • 34. Mehmet Emin Yurdakul • Osmanlıcılık ve İslamcılığa karşı Türkçülüğü savundu. • Şiirlerinde ulusal duygular,coşku ve kahramanlık ön plandadır. • Türk Şairi,Milli Şair diye tanınmıştır. • Şiirleri: Türkçe Şiirler,Türk Sazı,
 • 35. • Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Zafer Yolunda, Mustafa Kemal, Ankara
 • 37. ANADOLU Yürüyordum:Ağlıyordu ırmaklar; Yürüyordum:Düşüyordu yapraklar; Yürüyordum:Sararmıştı yaylalar; Yürüyordum:Ekilmişti topraklar. Bir ses duydum,dönüp baktım bir kadın: Gözler dönük,kaşlar çatık,yüz dargın, Derileri çatlak,bağrı kapkara,
 • 38. Sağ elinin nasırında bir yara. Başında bir eski püskü peştamal Koltuğunda bir yamalı boş çuval… - Ne o bacı? -Ot yoluyoruz,n’olacak!.. -Tarlan yok mu? Ne öküz var,ne toprak…
 • 39. Ziya Gökalp • Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir sosyologtur. • Turancılık görüşünü benimsemiştir. • Eski Türk Tarihi ve ve İslamiyet Öncesine yönelmiştir.
 • 40. • Millet,yurt,din,uygarlık konularını ele almıştır. • Şiirleri düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak görmüştür. • Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat
 • 42. Yahya Kemal Beyatlı • Şiirlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmişteki parlak günlerine büyük bir özlem vardır. • Konu olarak,İstanbul,tarih,yurt sevgisi,aşk,ölüm ve sonsuzluktur. • Divan şiiri ile Batı şiirini birleştirmiştir.
 • 43. • Aruzu Türkçeye başarı ile uygulamıştır. • Parnasizm’in temsilcisidir. • Şiirleri:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla,Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
 • 44. RİNDLERİN ÖLÜMÜ Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış; Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece,bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde, Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.
 • 48. MEHMET AKİF ERSOY • Toplumcu bir sanattan yanadır. • Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyet ile kurtulabileceğini savunmuştur. • Kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.
 • 49. • Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem vermiştir. • Manzum hikayeleri ile ünlüdür. • Şiirleri: Safahat (7 kitap) • 1.Safahat • 2.Hakkın Sesleri • 3.Süleymaniye Kürsüsünde • 4.Fatih Kürsüsünde • 5.Hatıralar
 • 51. BÜLBÜL Bütün dünyaya küskündüm,dün akşam pek bunalmıştım: Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş,köyde kalmıştım. Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı; Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok,yolcu yok,ses yok,bütün hilkat kesilmiş lal… Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal.
 • 52. SEYFİ BABA Geçen akşam eve geldim.Dediler: -Seyfi Baba Hastalanmış, yatıyormuş. -Nesi varmış acaba? -Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben evde olaydım…Esef ettim,vah vah! Bir fener yok mu,verin…Nerde sopam?Kız çabuk ol… Gecikirsem kalırım beklemeyin…Zira yol
 • 53. Hem uzun hem de bataktır… -Daha a’la kalınız: Teyzeniz geldi,bu akşam,değiliz biz yalnız. Sopa sağ elde,kırık camlı fener sol elde; Boşanan yağmur iliklerde,çamur ta belde. ……………….