Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa 21.11.2013(20)

Anúncio

Pekka Ylä-Anttila, Etla, esitys Arvoa palvelutuotannon mittareista -seminaarissa 21.11.2013

 1. Talouden kasvu ja rakennemuutos – uutta arvoa palveluista Pekka Ylä-Anttila 21.11.2013
 2. Mistä puhun tänään? • Maailmantalouden rakennemuutos: ’Lännestä ja pohjoisesta’ ’itään ja etelään’ • Uusi globaali työnjako • Mitä kehittyneempi maa, sitä suurempi palvelusektori • Palveluiden maailmankauppa kasvaa – Mahdollistaja: digitaalikumous • Mitä Suomesta viedään – mikä vientiä selittää? • Uusi globaali työnjako: Suomen rooli
 3. Mitä et ehkä tiennyt palveluista… • Lähes 90% Suomessa tehtävästä työstä palvelua • Palvelut ja teollisuus lähinnä samanlaisia – Yhteneväiset suorat ja välilliset vaikutukset – Sektoriraja katoaa; vastakkainasettelu turhaa • Maiden elintasoeroja selittääkin palvelutuotanto • Palvelut virallisesti 20% mutta todellisuudessa 50% maailmankaupasta – Tavarat bruttoarvo- ja palvelut lähinnä arvonlisäpohjalla – 70% maailmankaupasta yritysten sisäistä kauppaa • Suuri osa palveluita; tilastoituu heikosti
 4. Kuvio 1.1 Palvelujen osuus kokonaistuotannosta on suurin korkean tulotason maissa 90 80 70 BKT per capita, 1000 USD käyvin hinnoin ja ostovoimapariteetein 60 LUX NOR 50 USA SWI 40 FIN SWE 30 20 CHL 10 Osuus kokonaistuotannosta, % 0 50 55 60 65 70 75 80 Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256). 85 90
 5. UUSI GLOBAALI TYÖNJAKO: ”ITÄ JA ETELÄ” KASVANUT TEOLLISTUMISELLA JA VIENNILLÄ – SEURAUKSET GLOBAALITALOUDELLE?
 6. Teollisuus kasvaa Aasiassa – ympyrä sulkeutuu… Alueiden osuudet maailman teollisuustuotannosta 1750–2100, % 70 Itä-Aasia 60 50 40 30 Pohjois-Amerikka 20 10 0 1750 Eurooppa 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 Itä-Aasia = Kiina, Japani, Intia Pohjois-Amerikka = Yhdysvallat, Kanada Eurooppa = Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Espanja, Ruotsi, Belgia, Sveitsi Lähde: Rouvinen, Vartia & Ylä-Anttila 2007, Kuvio 3.6 (Bairoch 1982, ETLA, kirjoittajien arviot)
 7. Seuraus 1: Teollisuustuotteiden suhteelliset hinnat tippuneet 40 % vuodesta 1980 * * Teollisuustuotteiden maailmanmarkkinahinnat suhteessa kehittyneiden maiden BKT-hintaindeksiin (1980 = 100) Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa, s. 22
 8. Seuraus 2: Uusi globaali erikoistuminen • Toinen ”suuri eriytyminen” (second great unbundling”, Baldwin, 2006) – Tuotanto- ja arvoketjut hajautuneet, kehitys hieman hidastunut mutta jatkuu => ”Made in the World”, useimmilla teollisuustuotteilla ja palveluilla kymmeniä tuotantomaita. – Miten arvo syntyy ja miten se jakautuu? • Ääriesimerkkejä: iPad/iPod, älypuhelin, mobiiliverkot – lähes koko arvo syntyy palveluista. Suuri muutos: tavaroita kehitetään palveluita varten (iPod)… • Maailmantalouden toimintalogiikka on muuttunut: maat ja alueet eivät erikoistu toimialoittain, vaan toiminnoittain ja työtehtävittäin
 9. MAHDOLLISTAJA: DIGITAALIKUMOUS
 10. Digitaalinen vallankumous ei alkanut Intel 4004:stä v. 1971, vaan tiedon saavutettavuudesta, yhdistettävyydestä & jatkojalostettavuudesta – siis v. 1995 jälk. Internetistä… … ja ISO murros juuri nyt !
 11. Dataa globaalisti, exatavua Google-hakuja, miljardia 1227 Mobiili IP liikenne, Indeksi 2005 = 1 538 1722 +403% +844% +13350% 342 130 2005 4 2010 2006 2011 2006 2011 Lähde: Lehti, Rouvinen & Ylä-Anttila 2012, Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa, Taloustieto (ETLA B 254).
 12. Saman laskutoimituksen kustannus eri ajankohtina (nykyrahassa; piste kuvaa tiettyä menetelmää/konetta; lähde: Nordhaus/Yale) 100 000 000 000 € 1€ 1940 … … … … 2000
 13. Internet käynnisti maailmantalouden 3. pitkän kehityskaaren 1990-luvun puolivälissä(?) 3. Digitaaliseen palveluyhteiskuntaan: Internet 1995- 2. Teollisuusyhteiskunnasta palveluihin: Sähkö 1890- 1. Maatalousyhteiskunnasta teollisuuteen: Höyry 1780- 1800 1900 2000
 14. DIGITAALISEEN PALVELUTALOUTEEN - SEURAUKSIA
 15. Digitaalitalouden murros • Digitaaliteknologian vaikutus suurempi kuin sähkön aikanaan – – – – Tuottavuusvaikutus suurempi Organisaatiot muuttuvat nopeammin Nykyiset teollis- ja tekijänoikeudet (IPR) eivät sovi digitalouteen Muutokset vaikeammin ennustettavissa • Näkyvän talouden alla on kehittynyt “2. talous” tai “piilotalous” – Globaali tietoverkko – digitaalinen infrastruktuuri – Osa aineettomasta digitaloudesta tilastojen ulkopuolella (Facebook, Wikipedia, Google, YouTube …) • Kehitys epätasaista – esimerkkinä terveydenhuolto – ICT alentanut tuottavuutta ja nostanut kustannuksia
 16. … Lähes puolet teollisuuden työvoimasta on palvelutehtävissä Kaikissa palvelutehtävissä toimivien osuus teollisuuden työvoimasta, % Alankomaat Tanska Iso-Britannia Itävalta Irlanti Belgia Saksa Ranska Suomi Islanti EU-27 Norja Ruotsi Italia Espanja Kreikka Portugali Lähde: Eurostat 0 10 20 30 40 50 60
 17. Suomen teollisuus on osaamisintensiivistä Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet teollisuuden työvoimasta Euroopassa, % Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus teollisuuden työvoimasta, % Suomi Iso-Britannia Tanska Ranska Irlanti Belgia Ruotsi Alankomaat Norja Saksa Itävalta EU-27 Islanti Italia Espanja Kreikka Portugali 0 10 20 30 40 50 Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256). 60
 18. … Samoin palvelut Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuudet palveluiden työvoimasta Euroopassa, % Johtajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden osuus palvelusektorin työvoimasta, % Islanti Sveitsi Alankomaat Suomi Ruotsi Saksa Tanska Norja Belgia Ranska Italia EU-15 UK Irlanti Kreikka Itävalta Espanja Portugali 0 10 20 30 40 Lähde: Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila 2012: Uutta arvoa palveluista. Taloustieto Oy (ETLA B256). 50 60
 19. Teollisuusyrityksen muodonmuutos Design Markkinointi Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 87.
 20. GLOBAALI DIGITALOUS: PALVELUIDEN VIENTI KASVAA NOPEASTI
 21. Digitalisoituminen kasvattaa palvelukauppaa Maailman ja Suomen palvelu- ja tavaravienti (indeksi 2000 = 100) 400 400 Suomi Maailma 350 ICT:tä hyöd. palv. 300 Perinteiset palv. Tavaravienti 250 ICT:tä hyöd. palv. 350 300 250 200 200 150 150 100 100 Perinteiset palv. Tavaravienti 50 2000 2002 2004 2006 2008 2010 50 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Lähteet: IMF, Suomen Pankki, WTO. ICT:tä hyödyntävät: Rahoitus, vakuutus, viestintä, IT, liike-elämän palvelut, rojaltit, lisenssimaksut.
 22. 1 Palveluiden kaksi kasvuaaltoa Palvelujen osuus Palvelujen osuus Modernit Perinteiset Maan vauraus 1950–1969 Lähde: Eichengreen ja Gupta (2011). Maan vauraus 1990–2005 ETLA
 23. Palvelukumouksen ajurit – miksi palvelut kasvavat muuta taloutta nopeammin? • Teollisuustuotteet palveluvaltaistuvat, rajaa palvelun ja teollisuuden välillä ei välttämättä ole – materiaalisen tuotannon ja tuottavuuskasvun rajat saavutettu. • Digitaalikumous – suuri osa palveluista digitalisoitavissa – Uusi globaali työnjako – kehittyneet maat erikoistuvat palveluihin – Maailmankaupan kasvu • (Julkisten) hyvinvointi- ja muiden palveluiden kysynnän kasvu (ikääntyminen, tulotaso) • Strateginen ulkoistaminen – skaalaetujen hyödyntäminen, kokonaan uutta liiketoimintaa (kunnossapitopalvelut, ”teollinen internet”) • Baumolin tauti vs. Mooren laki
 24. Liike-elämän palvelut kasvattavat työllisyyttään Suomessa kaikilla aloilla tehtyjen yksityisten ja julkisten tuntien kehitys (2000 = 100) 180 Lähde: Tilastokeskus 160 140 Alat ylhäältä alas : Hallinto ja tukipalvelut N; Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen M; Muut palvelut R-T; Kiinteistö L; Kaivaminen B; Energia, vesi ja jäte D; Informaatio ja viestintä J; Rahoitus ja vakuutus K; Lähinnä julkiset palvelut O-Q; Rakentaminen F; Kuljetus H; Majoitus ja ravitsemus I; Kauppa G; Tehdasteollisuus C; Maa-, metsä- ja kalatalous A. +66% Vuokraus, leasing, työnhaku, varauspalvelut, turvallisuus, siivous, kiinteistönhoito +33% Laki, talous, johdon kons., mainonta/markk., tiet./tekn. -16% -23% Teollisuus Alkutuotanto 120 100 80 60 2000 2011
 25. YHTEENVETO: UUSI GLOBAALI TYÖNJAKO JA ARVONLUONNIN LOGIIKKA: SUOMEN ROOLI
 26. Uusi globaali työnjako ja Suomi • Suomi erikoistuu arvoketjun alku- ja loppupään palvelutehtäviin • Palvelut ovat keskenään ja maittain erilaisia – pääosa palvelutehtävistä Suomessa on korkean osaamistason tehtäviä • Palvelut ja teollisuus ovat integroituneet tiiviisti toisiinsa – globaalissa kilpailussa palvelut ovat kehittyneiden maiden teollisuuden ja talouden kilpailuetu
 27. Globaali työnjako syvenee: kehittyneet maat erikoistuvat korkean lisäarvon palvelutehtäviin Osuus arvonlisäyksestä 2000-luvun arvoketju Korkeiden kustannusten maat 1970-luvun arvoketju Tuotantoa edeltävät palvelut Valmistus / teollinen massatuotanto Matalan kustannustason maat Tuotannon jälkeiset palvelut
 28. Kiitos! Kysymyksiä?
 29. LÄHTEITÄ: Lehti, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012). Suuri Hämmennys: Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa. Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B254). Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2010). Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B 247). Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012a). Kenelle arvoketju hymyilee? Koneteollisuus globaalissa kilpailussa. Helsinki: Taloustieto Oy (Sitra 297). Pajarinen, M., Rouvinen, P., & Ylä-Anttila, P. (2012b). Uutta arvoa palveluista. Helsinki: Taloustieto (ETLA B256).
Anúncio