O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Lucky card in Lunar new year.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Lucky card in Lunar new year.docx

Baixar para ler offline

Lucky card in Lunar new year:

The Thus Come One, an unsurpassed ocean of merit and virtue,
Appears everywhere as a bright lamp shining upon the world.
Rescuing and protecting all sentient beings whatsoever,
He bestows peace and joy upon all, omitting not a single one.
- Chapter 1, Avatamsaka sutra
==
Như Lai vô thượng biển công đức
Khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian,
Tất cả chúng sanh đều cứu độ
Ban cho an lạc chẳng sót thừa.
--
(Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm)Photo: Miss La Sen house

Lucky card in Lunar new year:

The Thus Come One, an unsurpassed ocean of merit and virtue,
Appears everywhere as a bright lamp shining upon the world.
Rescuing and protecting all sentient beings whatsoever,
He bestows peace and joy upon all, omitting not a single one.
- Chapter 1, Avatamsaka sutra
==
Như Lai vô thượng biển công đức
Khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian,
Tất cả chúng sanh đều cứu độ
Ban cho an lạc chẳng sót thừa.
--
(Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm)Photo: Miss La Sen house

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Lucky card in Lunar new year.docx

  1. 1. Lucky card in Lunar new year The Thus Come One, an unsurpassed ocean of merit and virtue, Appears everywhere as a bright lamp shining upon the world. Rescuing and protecting all sentient beings whatsoever, He bestows peace and joy upon all, omitting not a single one. - Chapter 1, Avatamsaka sutra == Như Lai vô thượng biển công đức Khắp hiện đèn sáng chiếu thế gian, Tất cả chúng sanh đều cứu độ Ban cho an lạc chẳng sót thừa. -- (Phẩm 1, kinh Hoa Nghiêm)
  2. 2. Photo: Miss La Sen house

×