Opetusteknologian hyödyntäminen oppilaitos-yritysyhteistyössä – riesa vai ratkaisu?

Taivassalo Minna
Taivassalo MinnaCouncellor of Education at Finnish National Agency for Education em Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen - Finnish National Agency for Education
Opetusteknologian
hyödyntäminen oppilaitos-
yritysyhteistyössä –
riesa vai ratkaisu?
Oppimisratkaisujen asiantuntija
Minna Taivassalo, Omnia
Yrittäjyyskasvatus 2015 -seminaari, Seinäjoki
Mitä opetusteknologia on ammatillisessa
koulutuksessa?
 Riesa? Määritelmä mitä on opetusteknologia?
 Yhteiskunnan muutokset /työelämän trendit
 Ratkaisut
 Oppimisen visualisointia ja osaamisen läpinäkyväksi
tekemistä
 Verkostoissa yhteisöllistä oppimista aidoissa työelämän
tilanteissa
 WIN-WIN-WIN –periaatteella uudistuksia oppilaitos-
työelämäyhteistyössä
- Avoin oppimissisältöjen tuottaminen
- Teollisen valmistamisen – muutos (3D)
Riesa?
Riesa?
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
Riesa?
Smart Board?
Telepresence?
Videoluokat
Moodle? Blackboard? Optima
AC, webex, Lync, Skype, Hangout…
http://www.opetusteknologia.fi/
Riesa?
http://www.opetusteknologia.fi/
Microsoft Office 365?
Google Apps for Education?
Samsung Edu?
?
Lähde
Vuoden 2015 digitrendit
1. Suurin osa verkkoliikenteestä ja mediakulutuksesta tapahtuu
mobiililaitteilla
2. Digitaalisten päätelaitteiden kirjo kasvaa – phabletit, kellot ja
muut laitteet
3. ”Digitaalinen ensin” tulee palvelujen suunnittelun lähtökohdaksi
4. Ohjelmallinen mainosostaminen muuttaa markkinointiviestintää
5. Esineiden internet (Sasu Tarkoman esitys)
6. Puettavien teknologioiden ja sensoreiden läpimurto
7. Älykkäitä koneita ilmestyy uusille elämän osa-alueille
8. Big data tuo yrityksille kilpailuetua ja voittoja
9. Perinteisen median nopea eroosio vaikuttaa median
kilpailuasetelmiin
10. Digitalisoitumisen mahdollistama uusi liiketoiminta kärsii
lainsäädännön hitaudesta ja tulkinnanvaraisuudesta
Lähde Digital Media Finland
http://www.digitalmedia.fi/vuoden-2015-digitrendit/
Transcendence -elokuva
 Kauhuskenaario
http://finnish.imdb.com/title/tt2209764/
Työelämän trendit 2015
1. Tietotyö siirtyy joka alueelle
Tietotyön on osa jokaista toimialaa.
2. Työn mielekkyys lisääntyy
Työ tulee tehdä tehokkain menetelmin ja tavoin, myös etätyöskentely on
vaihtoehto.
3. Työ on projektimaista ja monimuotoista
Edellyttää verkostotyöskentelyn ja yhdessä tekemisen taitoja ja taitoja
kehittää omaa netti-identiteettiä – asiantuntijuuden läpinäkyvyys.
Haasteita ovat turvallinen toimiminen verkkoympäristöissä ja tietoturva.
4. Työelämä vaatii jatkuvaa uuden omaksumista
Työn tekeminen edellyttää jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiuksia
tiedonhakuun.
5. Uusi teknologia luo uusia ammatteja
Lähde: Minne menet työelämä? –artikkelia mukaillen
Oppimisen trendejä - Omnia
https://sites.google.com/site/digitaalinenoppi
minenomniassa/home
Lähde
Tietoteknologian monipuolinen
hyödyntäminen
Mobiilioppiminen Omniassa
Mobiiliopas https://sites.google.com/site/avomobiiliopas/
Mobiiliopas 2 https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/
https://sites.google.com/site/digitaalinenoppiminenomniassa/ohjeit
a-opiskeluu/2-1-tee-opiskelusuunnitelma-ja-aikataulu
Kohti rikastettua ja lisättyä
case Henricus
http://www.thinglink.com/scene/503141138157273088
http://mobiilioppija.wikispaces.com/Henric
us+ty%C3%B6ss%C3%A4oppimispaikkana
Testaa ympäristöä
Video-ohjeet
Manuaalit
QR-koodeilla ja mobiililaitteilla
ohjaukseen reaaliaikaisuutta
QR-koodeilla ja mobiililaitteilla
ohjaukseen reaaliaikaisuutta
 Esimerkiksi työturvallisuusohjeita
voidaan linkittää vaarallisten
koneiden ja laitteiden kylkeen
työpaikoilla ja oppilaitoksen
työsaleissa, vastaavasti myös muita
toimeksiantoja
 Luo oma QR-koodi http://www.qr-
koodit.fi/generaattori
 Lue ja generoi koodeja QR Reader-
sovelluksella (iPad ja Android)
Omnia ja HUS-Desiko
ovat yhteistyössä
tehneet
työ- ja
perehdytysohjeita sekä
- videoita
Omnian ammattiopiston vaatetusartesaanien
blogi http://vaatetusartesaanit.blogspot.fi/
Vaatetusartesaaniopiskelijan blogi
 http://elisanopiskelublogi.blogspot.fi/
Ammatillisten oppilaitoksien ja työelämän
edustajien osaamisen jakamista ja
kehittämistä yhdessä
http://innoomnia.wikispaces.com/R%C3%A4%C3%A4t%C3%A4l%C3%
B6ityj%C3%A4+tuotteita+3D-tulostuksella
Lisätietoa Räätälöityjä tuotteita 3D-mallinnuksella ja –tulostuksella
-koulutushankkeen toteutuksesta
Mitä?
 3D-tulostuksessa on kysymys valmistamisesta, jossa
periaatteena kerros, kerrokselta valmistaminen
 Materiaalia lisäävä valmistusteknologia (tunnetaan
termeillä additive manufacturing/3D Printing)
 Firpa (Suomen pikavalmistusyhdistys) suosittelee
virallisesti käytettäväksi esim. tutkimuksissa termiä
materiaalia lisäävä valmistusteknologia (muutoin 3D-
tulostus)
Teollinen sarjavalmistus korvautuu vähitellen
hajautetun valmistuksen mallilla
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 6/2013
ennakoidaan, että tavaroiden teollinen sarjavalmistus korvautuu
vähitellen hajautetun valmistuksen mallilla tavara valmistetaan
lähempänä käyttäjää ja yksilöllisesti.
Materiaalia lisäävän valmistuksen eli pikavalmistuksen (3D-
tulostuksen) lisäarvo muodostuu
 tuotteiden yksilöllisyydestä,
 positiivisista paikallisista työllisyysvaikutuksista,
 energia- ja materiaalitehokkuudesta
 tuotevalikoiman laajentumisesta ja paremmasta tarpeen
mukaisuudesta
 3D-mallinnukselle ja -tulostuksella on selkeät sovelluskohteet
huollossa ja kunnossapidossa, vaatetuksessa, taiteessa,
pienteollisuudessa, harrastustoiminnassa sekä
tuotekehityksessä.
Käyttökohteita
 Mallikappaleet/prototyypit
 Komponenttien valmistus lopputuotteisiin
 3D-design –tuotteet (tuotteet, joita ei ole ennen voitu
valmistaa
Leaders Of The 3D Printing Revolution
https://www.youtube.com/watch?v=IS4Xw8f9LCc
Make Your Own Products with 3D Printing
https://www.youtube.com/watch?v=D3OfjYlXUCU
Esimerkki talojen tulostuksesta: Automated Construction: Behrokh
Khoshnevis https://www.youtube.com/watch?v=JdbJP8Gxqog
Kauppa – puuvilla – rautatie-massatuotanto-
tietoyhteiskunta – 3D-tulostus?
 Gartner: maailmanlaajuiset investoinnit 3D – tulostimiin kasvoivat 49%
v. 2013
blogs.gartner.comLähde
Uutta liiketoimintaa kehittyy
Cartner: kasvualue erityisesti 3D-tulostuksen teollisuuskäytössä sekä 3D-
mallinnuksessa
Suurin potentiaali monialaisessa yhteistyössä sekä
lääketieteessä, jossa sovelluskohteista:
1. Lääketieteelliset mallinnukset leikkauksia
varten
2. Potilaaseen asetettavat implantit, esim.
Kallolevyt, silmänpohja -> räätälöinti
3. Työkalut ja instrumentit esim. leukapihdit
4. Proteesit ja tuet potilaan ulkopuolella
5. Kudosten printtaus,
Esim. kokemuksia sian
verkkokalvon tulostuksesta
3D-tulostuksen prosessi
3D-mallintaminen 3D-tulostus 3D-tuloste
-mallinnusohjelmisto ja/
tai skanneri -printteri ja pesulaite
3d-tulostuksen sovellukset kannattaa
ottaa vakavasti
”Tärkein 3d-tulostusalan trendi on komponenttien valmistus lopputuotteisiin. Esimerkiksi
Boeing on julkaissut suunnitelman pudottaa lentomoottorin paino alle puoleen soveltamalla
tuotannossa 3d-tulostusta. Jo nyt uusimmissa lentokoneissa on komponentteja, joiden
ainoa mahdollinen tuotantomenetelmä on 3d-tulostus.
3d-tulostuksen käyttöönotto on laaja, koko yrityksen liiketoimintaa koskeva päätös.
Menetelmällä voi toteuttaa ennen kokonaan mahdottomiksi luultuja tuoteominaisuuksia.
Samalla tuotannon voi hajauttaa lähelle asiakkaita sekä toteuttaa asiakaskohtaiset nopeat
toimitukset ja kestävän kehityksen kannalta aidosti nykyistä parempia ratkaisuja.
3d-tulostusteknologian kehitystrendien ja lukuisten esimerkkien valossa suomalaisten
yritysten kannattaa paneutua 3d-tulostuksen mahdollisuuksiin ja hakea aktiivisesti
siihen liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäarvoa. Passiivisuus saattaa olla
merkittävä riski, jos kilpailijat pääsevät yllättämään uusilla 3d-tulostukseen perustuvilla
tuote- ja palvelukonsepteilla.
Suora lainaus: Jukka Tuomi 18.2.2013
Tekniikan lisensiaatti, tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto &
puheenjohtaja, Suomen pikavalmistusyhdistys (Firpa)
Lähde
http://www.talouselama.fi/Tebatti/tebatoijat/jukka_tuomi/3dtulostuksen+sovellukset+kannattaa+ottaa+vakavasti/a2169929
3D-tulostuksen opetuskäyttö ja osaamisen
kehittäminen ammattikoulutuksessa
3D-tulostus on tulevaisuudessa keskeinen tuotannon
valmistusmenetelmä, jonka mahdollisuudet on tunnettava
eri koulutusaloilla ja ammateissa
Asiakokonaisuus pitää sisältää:
– Alakohtaisten sovellusmahdollisuuksien ja käyttökohteiden
tunnistaminen
– Mallinnusosaamisen
– Materiaalituntemuksen
– Erilasten tulostimien käyttöosaamisen
– Parhaat sovellukset syntyvät monialaisessa
yhteistyössä tiivistä työelämäyhteistyötä
tehden
Aiemmin hankitun
osaamisen
tunnistaminen ja
tunnustaminen
Kehittämisen suunta
Tavoite WIN-WIN-WIN kaikki voittaa eli työelämään osaajia,
opettajalle mielekäs työ, opiskelijoille mielekäs opinnoissa eteneminen
Jaettu opettajuus
ja ohjaajuus
Opiskelija
keskiössä
ELÄVÄ HOPS ja
yksilöllinen
opintopolku
Työpaikalla
tapahtuvan
oppimisen määrä
yksilöllisesti
Projekti-
oppiminen
Monialainen
pedagoginen
osuuskuntatoiminta?
Opiskelijoiden
vertaistuki ja -
vertaisohjaus
Joustavuus
Osaaminen
näytetään
Taivassalo 2014
Työelämä-
kumppanuuksien
kehittäminen
KV-yhteistyö
Tiedostetaan, että
oppiminen ei ole
sidoksissa tiettyyn
paikkaan, vaan sitä
tapahtuu eri
ympäristöissä
Yhteis-
suunnittelu
PLE
PLN
MOOC
Yhteystiedot:
Asiantuntija oppimisratkaisut
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Minna Taivassalo
minna.taivassalo@omnia.fi
Skype: minnat_s
Twitter: @MinnaT_S
Puh. 040-126 7211
Lähteet
 Digitaalinen oppiminen Omniassa
https://sites.google.com/site/digitaalinenoppiminenomniassa/home
 Horizon http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-he-EN-SC.pdf
 Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan
http://salpro.salpaus.fi/topo/mobiileilla-tyossaoppimista-ohjaamaan.pdf
 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2013: Suomen sata uutta mahdollisuutta:
Radikaalit teknologiset ratkaisut Eduskunnan
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=ie27613151734377
 Artikkeli: Minne menet työelämä?
 https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/minne-menet-
tyoelama?utm_source=FB&utm_medium=fb_postaus&utm_campaign=fb_tyouralle&cmp=fb
_tyouralle
 Professori Sasu Tarkoman esitys: Esineiden Internet ja Big Data Älykkäille Järjestelmille
 http://www.defmin.fi/files/2977/Sasu_Tarkoma_Matine2014_st-web.pdf
1 de 30

Mais conteúdo relacionado

Destaque(12)

Sosiaalinen media markkinoinnissaSosiaalinen media markkinoinnissa
Sosiaalinen media markkinoinnissa
Taivassalo Minna790 visualizações
Osaamisperusteiset oppimisprosessitOsaamisperusteiset oppimisprosessit
Osaamisperusteiset oppimisprosessit
Taivassalo Minna1.1K visualizações
Eloa esittelyEloa esittely
Eloa esittely
Taivassalo Minna479 visualizações
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessaAjankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa
Taivassalo Minna296 visualizações
3D-tulostus ammatillisessa koulutuksessa3D-tulostus ammatillisessa koulutuksessa
3D-tulostus ammatillisessa koulutuksessa
Taivassalo Minna1.8K visualizações
Digitaalisuus osana osaamisperusteisia oppimisratkaisujaDigitaalisuus osana osaamisperusteisia oppimisratkaisuja
Digitaalisuus osana osaamisperusteisia oppimisratkaisuja
Taivassalo Minna282 visualizações
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittelyAITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
Taivassalo Minna1.3K visualizações
Ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkostotAmmatillisen koulutuksen yhteistyöverkostot
Ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkostot
Taivassalo Minna1.6K visualizações
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaVuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Jarno M. Koponen1.8K visualizações

Similar a Opetusteknologian hyödyntäminen oppilaitos-yritysyhteistyössä – riesa vai ratkaisu?

Teollisuus ja digitalisaatioTeollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatioTimo Rainio
110 visualizações47 slides
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenTimo Rainio
1.1K visualizações25 slides

Similar a Opetusteknologian hyödyntäminen oppilaitos-yritysyhteistyössä – riesa vai ratkaisu?(20)

Teollisuus ja digitalisaatioTeollisuus ja digitalisaatio
Teollisuus ja digitalisaatio
Timo Rainio110 visualizações
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Timo Rainio1.1K visualizações
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteenDigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
DigiSyke - Digitaalista sykettä teollisuuteen
Timo Rainio685 visualizações
Valmistava loimaa pemamek tyopaja_04032020Valmistava loimaa pemamek tyopaja_04032020
Valmistava loimaa pemamek tyopaja_04032020
Varsinais-Suomen ennakointiakatemia527 visualizações
XR-lounasmiitti_MinnaTaivassalo25032022.pptxXR-lounasmiitti_MinnaTaivassalo25032022.pptx
XR-lounasmiitti_MinnaTaivassalo25032022.pptx
Taivassalo Minna45 visualizações
Aikuiskouluttaja digimaassaAikuiskouluttaja digimaassa
Aikuiskouluttaja digimaassa
Matleena Laakso4.2K visualizações
Materi8 software applicMateri8 software applic
Materi8 software applic
Jarig MiLanisti199 visualizações
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
Timo Rainio254 visualizações
PDP21 working kit yrityksillePDP21 working kit yrityksille
PDP21 working kit yrityksille
HAMK Design Factory84 visualizações
eOppiminen TeknologiateollisuudessaeOppiminen Teknologiateollisuudessa
eOppiminen Teknologiateollisuudessa
Timo Rainio1.5K visualizações
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkeaDigitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Digitalisoituminen uudistaa prosesseja ja helpottaa työmaiden arkea
Tekes Programmes and Campaigns1.5K visualizações
Sharepoint ResponsiiviseksiSharepoint Responsiiviseksi
Sharepoint Responsiiviseksi
Frantic602 visualizações
Sharepoint responsiiviseksiSharepoint responsiiviseksi
Sharepoint responsiiviseksi
Tommi Pelkonen2.2K visualizações
SharePoint responsiiviseksiSharePoint responsiiviseksi
SharePoint responsiiviseksi
Perttu Monthan664 visualizações
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Irma Mänty162 visualizações
Vinken SaappaatVinken Saappaat
Vinken Saappaat
Työväen Sivistysliitto TSL213 visualizações
Digiä esityksiin 5.11.19Digiä esityksiin 5.11.19
Digiä esityksiin 5.11.19
Matleena Laakso4.1K visualizações

Opetusteknologian hyödyntäminen oppilaitos-yritysyhteistyössä – riesa vai ratkaisu?

 • 1. Opetusteknologian hyödyntäminen oppilaitos- yritysyhteistyössä – riesa vai ratkaisu? Oppimisratkaisujen asiantuntija Minna Taivassalo, Omnia Yrittäjyyskasvatus 2015 -seminaari, Seinäjoki
 • 2. Mitä opetusteknologia on ammatillisessa koulutuksessa?  Riesa? Määritelmä mitä on opetusteknologia?  Yhteiskunnan muutokset /työelämän trendit  Ratkaisut  Oppimisen visualisointia ja osaamisen läpinäkyväksi tekemistä  Verkostoissa yhteisöllistä oppimista aidoissa työelämän tilanteissa  WIN-WIN-WIN –periaatteella uudistuksia oppilaitos- työelämäyhteistyössä - Avoin oppimissisältöjen tuottaminen - Teollisen valmistamisen – muutos (3D)
 • 5. Riesa? Smart Board? Telepresence? Videoluokat Moodle? Blackboard? Optima AC, webex, Lync, Skype, Hangout… http://www.opetusteknologia.fi/
 • 7. Vuoden 2015 digitrendit 1. Suurin osa verkkoliikenteestä ja mediakulutuksesta tapahtuu mobiililaitteilla 2. Digitaalisten päätelaitteiden kirjo kasvaa – phabletit, kellot ja muut laitteet 3. ”Digitaalinen ensin” tulee palvelujen suunnittelun lähtökohdaksi 4. Ohjelmallinen mainosostaminen muuttaa markkinointiviestintää 5. Esineiden internet (Sasu Tarkoman esitys) 6. Puettavien teknologioiden ja sensoreiden läpimurto 7. Älykkäitä koneita ilmestyy uusille elämän osa-alueille 8. Big data tuo yrityksille kilpailuetua ja voittoja 9. Perinteisen median nopea eroosio vaikuttaa median kilpailuasetelmiin 10. Digitalisoitumisen mahdollistama uusi liiketoiminta kärsii lainsäädännön hitaudesta ja tulkinnanvaraisuudesta Lähde Digital Media Finland http://www.digitalmedia.fi/vuoden-2015-digitrendit/
 • 9. Työelämän trendit 2015 1. Tietotyö siirtyy joka alueelle Tietotyön on osa jokaista toimialaa. 2. Työn mielekkyys lisääntyy Työ tulee tehdä tehokkain menetelmin ja tavoin, myös etätyöskentely on vaihtoehto. 3. Työ on projektimaista ja monimuotoista Edellyttää verkostotyöskentelyn ja yhdessä tekemisen taitoja ja taitoja kehittää omaa netti-identiteettiä – asiantuntijuuden läpinäkyvyys. Haasteita ovat turvallinen toimiminen verkkoympäristöissä ja tietoturva. 4. Työelämä vaatii jatkuvaa uuden omaksumista Työn tekeminen edellyttää jatkuvaa uuden omaksumista ja valmiuksia tiedonhakuun. 5. Uusi teknologia luo uusia ammatteja Lähde: Minne menet työelämä? –artikkelia mukaillen
 • 10. Oppimisen trendejä - Omnia https://sites.google.com/site/digitaalinenoppi minenomniassa/home Lähde
 • 12. Mobiilioppiminen Omniassa Mobiiliopas https://sites.google.com/site/avomobiiliopas/ Mobiiliopas 2 https://sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/ https://sites.google.com/site/digitaalinenoppiminenomniassa/ohjeit a-opiskeluu/2-1-tee-opiskelusuunnitelma-ja-aikataulu
 • 13. Kohti rikastettua ja lisättyä case Henricus http://www.thinglink.com/scene/503141138157273088 http://mobiilioppija.wikispaces.com/Henric us+ty%C3%B6ss%C3%A4oppimispaikkana Testaa ympäristöä
 • 15. QR-koodeilla ja mobiililaitteilla ohjaukseen reaaliaikaisuutta  Esimerkiksi työturvallisuusohjeita voidaan linkittää vaarallisten koneiden ja laitteiden kylkeen työpaikoilla ja oppilaitoksen työsaleissa, vastaavasti myös muita toimeksiantoja  Luo oma QR-koodi http://www.qr- koodit.fi/generaattori  Lue ja generoi koodeja QR Reader- sovelluksella (iPad ja Android)
 • 16. Omnia ja HUS-Desiko ovat yhteistyössä tehneet työ- ja perehdytysohjeita sekä - videoita
 • 17. Omnian ammattiopiston vaatetusartesaanien blogi http://vaatetusartesaanit.blogspot.fi/
 • 19. Ammatillisten oppilaitoksien ja työelämän edustajien osaamisen jakamista ja kehittämistä yhdessä http://innoomnia.wikispaces.com/R%C3%A4%C3%A4t%C3%A4l%C3% B6ityj%C3%A4+tuotteita+3D-tulostuksella Lisätietoa Räätälöityjä tuotteita 3D-mallinnuksella ja –tulostuksella -koulutushankkeen toteutuksesta
 • 20. Mitä?  3D-tulostuksessa on kysymys valmistamisesta, jossa periaatteena kerros, kerrokselta valmistaminen  Materiaalia lisäävä valmistusteknologia (tunnetaan termeillä additive manufacturing/3D Printing)  Firpa (Suomen pikavalmistusyhdistys) suosittelee virallisesti käytettäväksi esim. tutkimuksissa termiä materiaalia lisäävä valmistusteknologia (muutoin 3D- tulostus)
 • 21. Teollinen sarjavalmistus korvautuu vähitellen hajautetun valmistuksen mallilla Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa 6/2013 ennakoidaan, että tavaroiden teollinen sarjavalmistus korvautuu vähitellen hajautetun valmistuksen mallilla tavara valmistetaan lähempänä käyttäjää ja yksilöllisesti. Materiaalia lisäävän valmistuksen eli pikavalmistuksen (3D- tulostuksen) lisäarvo muodostuu  tuotteiden yksilöllisyydestä,  positiivisista paikallisista työllisyysvaikutuksista,  energia- ja materiaalitehokkuudesta  tuotevalikoiman laajentumisesta ja paremmasta tarpeen mukaisuudesta  3D-mallinnukselle ja -tulostuksella on selkeät sovelluskohteet huollossa ja kunnossapidossa, vaatetuksessa, taiteessa, pienteollisuudessa, harrastustoiminnassa sekä tuotekehityksessä.
 • 22. Käyttökohteita  Mallikappaleet/prototyypit  Komponenttien valmistus lopputuotteisiin  3D-design –tuotteet (tuotteet, joita ei ole ennen voitu valmistaa Leaders Of The 3D Printing Revolution https://www.youtube.com/watch?v=IS4Xw8f9LCc Make Your Own Products with 3D Printing https://www.youtube.com/watch?v=D3OfjYlXUCU Esimerkki talojen tulostuksesta: Automated Construction: Behrokh Khoshnevis https://www.youtube.com/watch?v=JdbJP8Gxqog
 • 23. Kauppa – puuvilla – rautatie-massatuotanto- tietoyhteiskunta – 3D-tulostus?  Gartner: maailmanlaajuiset investoinnit 3D – tulostimiin kasvoivat 49% v. 2013 blogs.gartner.comLähde
 • 24. Uutta liiketoimintaa kehittyy Cartner: kasvualue erityisesti 3D-tulostuksen teollisuuskäytössä sekä 3D- mallinnuksessa Suurin potentiaali monialaisessa yhteistyössä sekä lääketieteessä, jossa sovelluskohteista: 1. Lääketieteelliset mallinnukset leikkauksia varten 2. Potilaaseen asetettavat implantit, esim. Kallolevyt, silmänpohja -> räätälöinti 3. Työkalut ja instrumentit esim. leukapihdit 4. Proteesit ja tuet potilaan ulkopuolella 5. Kudosten printtaus, Esim. kokemuksia sian verkkokalvon tulostuksesta
 • 25. 3D-tulostuksen prosessi 3D-mallintaminen 3D-tulostus 3D-tuloste -mallinnusohjelmisto ja/ tai skanneri -printteri ja pesulaite
 • 26. 3d-tulostuksen sovellukset kannattaa ottaa vakavasti ”Tärkein 3d-tulostusalan trendi on komponenttien valmistus lopputuotteisiin. Esimerkiksi Boeing on julkaissut suunnitelman pudottaa lentomoottorin paino alle puoleen soveltamalla tuotannossa 3d-tulostusta. Jo nyt uusimmissa lentokoneissa on komponentteja, joiden ainoa mahdollinen tuotantomenetelmä on 3d-tulostus. 3d-tulostuksen käyttöönotto on laaja, koko yrityksen liiketoimintaa koskeva päätös. Menetelmällä voi toteuttaa ennen kokonaan mahdottomiksi luultuja tuoteominaisuuksia. Samalla tuotannon voi hajauttaa lähelle asiakkaita sekä toteuttaa asiakaskohtaiset nopeat toimitukset ja kestävän kehityksen kannalta aidosti nykyistä parempia ratkaisuja. 3d-tulostusteknologian kehitystrendien ja lukuisten esimerkkien valossa suomalaisten yritysten kannattaa paneutua 3d-tulostuksen mahdollisuuksiin ja hakea aktiivisesti siihen liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäarvoa. Passiivisuus saattaa olla merkittävä riski, jos kilpailijat pääsevät yllättämään uusilla 3d-tulostukseen perustuvilla tuote- ja palvelukonsepteilla. Suora lainaus: Jukka Tuomi 18.2.2013 Tekniikan lisensiaatti, tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto & puheenjohtaja, Suomen pikavalmistusyhdistys (Firpa) Lähde http://www.talouselama.fi/Tebatti/tebatoijat/jukka_tuomi/3dtulostuksen+sovellukset+kannattaa+ottaa+vakavasti/a2169929
 • 27. 3D-tulostuksen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen ammattikoulutuksessa 3D-tulostus on tulevaisuudessa keskeinen tuotannon valmistusmenetelmä, jonka mahdollisuudet on tunnettava eri koulutusaloilla ja ammateissa Asiakokonaisuus pitää sisältää: – Alakohtaisten sovellusmahdollisuuksien ja käyttökohteiden tunnistaminen – Mallinnusosaamisen – Materiaalituntemuksen – Erilasten tulostimien käyttöosaamisen – Parhaat sovellukset syntyvät monialaisessa yhteistyössä tiivistä työelämäyhteistyötä tehden
 • 28. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Kehittämisen suunta Tavoite WIN-WIN-WIN kaikki voittaa eli työelämään osaajia, opettajalle mielekäs työ, opiskelijoille mielekäs opinnoissa eteneminen Jaettu opettajuus ja ohjaajuus Opiskelija keskiössä ELÄVÄ HOPS ja yksilöllinen opintopolku Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä yksilöllisesti Projekti- oppiminen Monialainen pedagoginen osuuskuntatoiminta? Opiskelijoiden vertaistuki ja - vertaisohjaus Joustavuus Osaaminen näytetään Taivassalo 2014 Työelämä- kumppanuuksien kehittäminen KV-yhteistyö Tiedostetaan, että oppiminen ei ole sidoksissa tiettyyn paikkaan, vaan sitä tapahtuu eri ympäristöissä Yhteis- suunnittelu PLE PLN MOOC
 • 29. Yhteystiedot: Asiantuntija oppimisratkaisut Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Minna Taivassalo minna.taivassalo@omnia.fi Skype: minnat_s Twitter: @MinnaT_S Puh. 040-126 7211
 • 30. Lähteet  Digitaalinen oppiminen Omniassa https://sites.google.com/site/digitaalinenoppiminenomniassa/home  Horizon http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-he-EN-SC.pdf  Mobiileilla työssäoppimista ohjaamaan http://salpro.salpaus.fi/topo/mobiileilla-tyossaoppimista-ohjaamaan.pdf  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2013: Suomen sata uutta mahdollisuutta: Radikaalit teknologiset ratkaisut Eduskunnan http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=ie27613151734377  Artikkeli: Minne menet työelämä?  https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/minne-menet- tyoelama?utm_source=FB&utm_medium=fb_postaus&utm_campaign=fb_tyouralle&cmp=fb _tyouralle  Professori Sasu Tarkoman esitys: Esineiden Internet ja Big Data Älykkäille Järjestelmille  http://www.defmin.fi/files/2977/Sasu_Tarkoma_Matine2014_st-web.pdf