O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
MINISTERUL
FONDURILOR
EUROPENE
Newsletter
Noiembrie 2014
www.fonduri­ue.ro
Corina Creþu a avut prima întâlnire din
mandatul sãu de Comisar European cu Eugen
Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europe...
Eugen Teodorovici: De la 1 ianuarie 2015
vom aplica un sistem de evaluare a
performanþei funcþionarilor implicaþi în
siste...
Guvernul României a aprobat în ºedinþa de astãzi, 4 noiembrie a.c., un nou împrumut de la
Trezoreria Statului pentru a pun...
România va solicita Comisiei Europene
rambursarea a peste 200 milioane euro
prin POS DRU
România va transmite,
sãptãmâna v...
MFE supune consultãrii
publice un pachet de
finanțări dedicate în
special sprijinirii
locuitorilor fostelor zone
industria...
POS CCE: Finanþãri de 171 milioane de lei
pentru informatizarea instituþiilor
publice
Ministerul Fondurilor Europene, prin...
Conform  procedurilor  în  vigoare,  implementarea  acestui  proiect  va  fi  asiguratã  de  Ministerul  Educaþiei
Naþiona...
Ministerul Fondurilor Europene
supune consultãrii publice apelul de
propuneri de proiecte „Educație
inițială pentru o viaţ...
Finanþãri în valoare de 190 milioane euro,
dedicate în special sprijinirii românilor din
fostele zone industrializate
Mini...
Eugen Teodorovici: România va
începe în acest an implementarea
fondurilor europene alocate pentru
perioada de programare 2...
Ministerul Fondurilor Europene supune
consultãrii publice apelul de propuneri de
proiecte „Sprijin pentru integrarea grupu...
Precizãrile Ministerului Fondurilor Europene în
legãturã cu comunicatul Institutului pentru Politici
Publice, remis dumini...
Un nou împrumut cu o valoare de 755
milioane de lei pentru plata
beneficiarilor de fonduri europene
Guvernul României a ap...
Programul Operațional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate, primul
program al României pentru
perioada 2014‐2020 care a obț...
Newsletter MFE - Noiembrie 2014
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Newsletter MFE - Noiembrie 2014

641 visualizações

Publicada em

Newsletterul oficial al Ministerului Fondurilor Europene aferent lunii noiembrie 2014.

Publicada em: Notícias e política
 • Login to see the comments

Newsletter MFE - Noiembrie 2014

 1. 1. MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Newsletter Noiembrie 2014 www.fonduri­ue.ro
 2. 2. Corina Creþu a avut prima întâlnire din mandatul sãu de Comisar European cu Eugen Teodorovici, Ministrul Fondurilor Europene Cei  doi  au  anunþat noi  reguli  de finanþare    pentru salariile personalului de management din cadrul proiectelor. Bruxelles, 2 noiembrie 2014 Corina  Creþu, Comisarul  European pentru  Politici Regionale,  ºi­a început  mandatul  la Bruxelles  primindu­l în vizitã pe Ministrul Fondurilor Europene,  dl  Eugen Teodorovici. Întrevederea  a  avut ca  temã  pregãtirea lansãrii Acordului de Parteneriat  cu România, care va avea loc vineri, 7 noiembrie, în cadrul vizitei oficiale pe care Comisarul Corina Creþu o va efectua în România. Programul anunþat al vizitei la Bucureºti cuprinde întâlniri oficiale cu Prim­Ministrul Victor Ponta, Ministrul pentru  Dezvoltare  Regionalã  Liviu  Dragnea,  Ministrul  Transporturilor  Ioan  Rus  ºi  Ministrul  Fondurilor Europene Eugen Teodorovici. Dupã întâlnirea cu Ministrul Teodorovici va avea loc lansarea Acordului de Parteneriat cu România 2014­2020, care va fi urmatã de o conferinþã de presã. A doua zi, va avea loc o vizitã la proiectul ELI­NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics) de la Institutul Naþional “Horia Hulubei”. La vizitã vor participa Ministrul delegat pentru Învãþãmânt Superior, Cercetare ªtiinþificã ºi Dezvoltare Tehnologicã ºi Ministrul Fondurilor Europene Eugen Teodorovici. “Am ales sã vizitez acest proiect pentru cã este un foarte bun exemplu despre ce poate face România cu fonduri REGIO, dar ºi dintr­un motiv sufletesc. Tatãl meu a fost fizician ºi mã bucur cã sunt astãzi în poziþia de a sprijini relansarea cercetãrii ºtiinþifice fundamentale în România.”, a declarat Comisarul Creþu. Veºti bune pentru România Comisarul Creþu ºi Ministrul Tedorovici au anunþat cã Programul Operaþional Asistenþã Tehnicã 2007­2013 se va modifica pentru a permite ca salariile personalului de coordonare, management ºi control din cadrul proiectelor finanþate din fonduri structurale ºi de coeziune sã fie 100% eligibile pentru finanþare. Comisia Europeanã va plãti aceste salarii în cadrul unei scheme care încurajeazã performanþa. “Este un pas important pentru cã vor fi rambursate integral salariile personalului care lucreazã pe fonduri europene, dar ºi mai important este faptul cã de la 1 ianuarie 2015 vom aplica un sistem de evaluare a performanþei  funcþionarilor.  Doar  acele  persoane  care  performeazã  la  locul  de  muncã  vor  primi,  în continuare,  majorarea  salarialã  asiguratã  de  Uniunea  Europeanã  pentru  funcþionarii  din  sistemul  de gestionare a fondurilor UE”, a declarat Ministrul Teodorovici. Note pentru jurnaliºti ● Fotografii din cadrul întâlnirii Biroul de Presã al Comisarului European CORINA CREÞU 3 noiembrie 2014
 3. 3. Eugen Teodorovici: De la 1 ianuarie 2015 vom aplica un sistem de evaluare a performanþei funcþionarilor implicaþi în sistemul de gestionare a fondurilor europene România va aplica începând de anul viitor un  sistem  de  evaluare  a  performanþei funcþionarilor  implicaþi  în  sistemul  de gestionare  a  fondurilor  europene.  De asemenea,  Programul  Operaþional Asistenþã  Tehnicã  2007  –  2013  va  fi modificat  pentru  ca  România  sã  poatã solicita  Comisiei  Europene  rambursarea tuturor  cheltuielilor  efectuate  pentru plata  funcþionarilor  implicaþi  în  sistemul de  implementare  a  fondurilor  europene. Aceste mãsuri au fost convenite astãzi, 3 noiembrie  a.c.,  în  cadrul  întâlnirii Comisarului  European  pentru  Politicã Regionalã,  Corina  Creþu,  cu  ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. „De la 1 ianuarie 2015 vom aplica un sistem de evaluare a  performanþei  funcþionarilor  implicaþi  în  sistemul  de gestionare a fondurilor europene. Doar acele persoane care  performeazã  la  locul  de  muncã  vor  primi,  în continuare,  majorarea  salarialã  asiguratã  de  Uniunea Europeanã pentru funcþionarii din sistemul de gestionare a  fondurilor  UE.  O  altã  mãsurã  agreatã  astãzi,  este modificarea Programului Operaþional Asistenþã Tehnicã, care  reprezintã  un  pas  important  pentru  rambursarea integralã  a  salariilor  personalului  care  lucreazã  pe fonduri  europene”, a  declarat  ministrul  Fondurilor Europene,  Eugen  Teodorovici,  la  finalul  întrevederii.În cadrul întâlnirii, s­a discutat ºi despre rata de absorbþie a fondurilor europene, respectiv despre începerea utilizãrii fondurilor europene alocate României pentru perioada de programare 2014 ­ 2020. „Am  discutat  ce  mai  avem  de  fãcut  noi,  România,  în actualul cadru financiar pentru a avea o ratã de absorbþie cât mai mare la finalul perioadei de programare 2007 – 2013, adicã în decembrie 2015. Acum rata de absorbþie curentã a fondurilor structurale ºi de coeziune a ajuns la aproximativ 44%. Cred cã România va atinge o ratã de absorbþie de 80% la sfârºitul anului 2015, nivelul actual reprezentând un argument în plus în acest sens. În ceea ce priveºte începerea atragerii fondurilor alocate pentru perioada de programare 2014 – 2020, România va insista în  a  lansa  primele  apeluri  de  proiecte  încã  din  luna noiembrie  a  acestui  an.  Este  foarte  important  ca România sã înceapã cu dreptul perioada de programare 2014 – 2020. Nu cred cã mai existã cineva, în þarã sau în afara þãrii, care sã­ºi închipuie cã România ar mai putea pierde ani de zile în utilizarea fondurilor europene, aºa cum s­a întâmplat la începutul perioadei de programare 2007 – 2013. Fondurile europene sunt principala sursã de finanþare pentru România, pe care þara noastrã trebuie sã  o  foloseascã  la  maximum”,  a  adãugat  ministrul Fondurilor Europene. Totodatã,  în  cadrul  vizitei  oficiale  la  Bruxelles,  oficialul român a avut întrevederi ºi cu reprezentanþi ai Direcþiei Generale  pentru  Ocuparea  Forþei  de  Muncã,  Afaceri Sociale ºi Incluziune, mai precis cu Michel Servoz, director general, respectiv cu Francisco Merchan Cantos, director în cadrul Direcþiei de Audit ºi Control. Discuþiile cu aceºtia au vizat Programul Operaþional Capital Uman 2014­2020, care are o alocare financiarã de 4,22 miliarde de euro. 3 noiembrie 2014
 4. 4. Guvernul României a aprobat în ºedinþa de astãzi, 4 noiembrie a.c., un nou împrumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la dispoziþia Autoritãþilor de Management ale programelor operaþionale resursele necesare pentru plata facturilor cãtre beneficiarii de fonduri europene. „Guvernul României a aprobat astãzi un împrumut de 1,1 miliarde de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Acest nou împrumut sprijinã, în continuare, creºterea ratei de absorbþie deoarece banii achitaþi acum beneficiarilor vor fi rambursaþi României de cãtre Comisia Europeanã dupã ce vor fi trimise documentele necesare”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Noile  fonduri  vor  fi  folosite  pentru  efectuarea  de  plãþi  cãtre  beneficiarii  de  finanþãri  contractate  prin intermediul a patru programe: Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operaþional  Sectorial  Creºterea  Competitivitãþii  Economice,  Programul  Operaþional  Regional  ºi  Programul Operaþional Sectorial Mediu. Pentru  plata  facturilor  cãtre  beneficiarii  proiectelor  finanþate  în  cadrul  Programului  Operaþional  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost alocate fonduri în valoare de aproximativ 386 milioane de lei. În acelaºi timp, pentru plãþile cãtre beneficiarii Programului Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Economice a fost asiguratã o sumã de 320 milioane de lei, pentru cei ai Programului Operaþional Regional – 300 milioane de lei, iar pentru beneficiarii Programului Operaþional Sectorial Mediu – 100 milioane de lei. 4 noiembrie 2014 Guvernul României a aprobat un împrumut de 1,1 miliarde lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene
 5. 5. România va solicita Comisiei Europene rambursarea a peste 200 milioane euro prin POS DRU România va transmite, sãptãmâna viitoare, Comisiei Europene aplicații de platã cu o valoare de peste 200 milioane de euro prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). În acest moment acestea se afla în verificãrile procedurale ale Autoritãþii de Certificare ºi Plată, instituția care transmite Comisiei Europene documentele necesare pentru rambursarea fondurilor europene. Autoritatea de Management POS DRU, aflatã în directa coordonare a Ministerului Fondurilor Europene, a transmis deja declarațiile de cheltuieli aferente la Autoritatea de Certificare și Plată. “Până la sfârșitul acestui an, România va mai transmite Comisiei alte aplicații de plată în valoare  de  aproximativ  500  milioane  de  euro.  Astfel,  suma  totalã  solicitatã  pentru rambursare în cadrul POS DRU va ajunge la aproximativ 700 milioane de euro la sfârșitul acestui an. Subliniem cã misiunea de audit a Comisiei Europene din prima parte a lunii octombrie a.c. s‐a încheiat, rezultatele au fost pozitive, iar autoritățile române au undă verde  pentru  a  trimite  deja  Comisiei  Europene  aplicații  de  plată  pentru  a  solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul POS DRU”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. 9 noiembrie 2014
 6. 6. MFE supune consultãrii publice un pachet de finanțări dedicate în special sprijinirii locuitorilor fostelor zone industrializate Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor  Umane  (POS  DRU),  a  lansat  în  consultare  publicã,  în  data  de  9  noiembrie  a.c., documentele  necesare  pentru  lansarea  a  patru  cereri  de  propuneri  de  proiecte  care  fac  parte  dintr­un pachet de intervenții adresate în special zonelor foste industrializate. „Industrializarea  din  timpul  regimului  comunist  a  însemnat  popularea  masivă  a  localităților  din  jurul coloșilor industriali. Știm prea bine ce s‐a întâmplat după 1990: cei mai mulți s‐au închis. Asta a generat un adevãrat cutremur social ale cãrui unde se simt adânc în România de astãzi. Familii întregi au fost nevoite să își găsească un loc de muncă în alte orașe sau chiar în alte țări. Adesea, fără să beneficieze de niciun sprijin sau de reconversie profesională. Pentru un venit decent, părăsirea orașului sau a țării a însemnat, totodată, și părăsirea propriilor copii. În lipsa unui părinte sau chiar a ambilor, aceștia ajung să părăsească școală și să compenseze o adolescență bulversată prin excese sau derapaje. Vrem să ajutăm aceste familii cu soluții concrete! Le oferim sprijin copiilor și familiilor din zonele foste industrializare, de la soluții de reintegrare socială și profesională, până la consiliere în vedere începerii unei activităţi independente sau pentru  iniţierea  unei  afaceri.  Dacă  ne  pasă  de  România  trebuie  să  acționăm  acum  pentru  a  opri depopularea satelor, a comunelor și a orașelor mici. Iar asta o putem face doar ajutându‐i pe cei care încă mai sunt acolo. Toți au ajutat România, acum a venit vremea ca România să îi ajute pe ei!” a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. • Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Prevenirea și corectarea fenomenului de pãrãsire timpurie a ºcolii”, Axa Prioritarã 2, Domeniul Major de Intervenþie 2.2 POS DRU. În cadrul viitorului apel de propuneri de proiecte vor fi finanțate proiecte ce vor sprijini în special preºcolarii, elevii care ar putea părăsi timpuriu şcoala, dar și părinţii sau tutorii acestora, precum și persoane care au părăsit timpuriu şcoala și care au vârste mai mici de 18 ani. Scopul acestui apel de proiecte va fi cel al implementãrii programelor de tip “ºcoalã dupã ºcoalã”, respectiv al programelor de reintegrare în educaþie de tip “a doua ºansã”. Minimum 50% din grupul țintă eligibil va fi format din persoane care au domiciliul/ reședința în zonele/ județele/ orașele care au fost industrializate. • Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri  de  proiecte  „Formare  profesionalã  continuã  pentru angajați”, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.3 POS DRU. Scopul  acestei  cereri  de  propuneri  de  proiecte  va  fi  sprijinirea angajaților întreprinderilor/ instituțiilor din sectoarele economice incluse  în  direcțiile  actuale  de  politică  industrială,  în  scopul calificării și recalificării. Minimum 50% din grupul țintă eligibil al proiectelor finanțate va fi format din persoane care au domiciliul/ reședința în zonele/ județele/ orașele foste industrializate. • Schiţa Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Mãsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, Axa Prioritarã 5, DMI 5.1 POS DRU. Viitorul  apel  de  propuneri  de  proiecte  va  sprijini  persoanele inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerii și persoanele care au pãrãsit timpuriu ºcoala din regiunile foste industrializate, în scopul sprijinirii (re)integrării pe piața muncii. • Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Mãsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, Axa Prioritarã 5, Domeniul Major de Intervenție 5.2.POS DRU. Cererea de propuneri de proiecte va viza persoanele inactive, aflate în cãutarea unui loc de muncã; ºomeri, persoane care activeazã în domeniul  agriculturii  de  subzistenţă,  managerii  și  angajaţii  din mediul rural din regiunile foste industrializate. Scopul acestui apel va fi cel al facilitãrii accesului la ocupare în activitãþi non­agricole, crearea condiþiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non­agricole, furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă și noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele  rurale,  respectiv  promovarea  culturii  antreprenoriale  în zonele rurale. Lista beneficiarilor ºi a partenerilor eligibili în cadrul fiecãrei viitoare cereri de propuneri de proiecte este disponibilă în schiţele Ghidurilor Solicitantului. Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri și sugestii pe marginea documentelor lansate în consultare publicã pânã la data 13 noiembrie 2014, ora 12.00, la urmãtoarea adresã de e­mail: consultareGSCS@fonduri­ue.ro. 10 noiembrie 2014
 7. 7. POS CCE: Finanþãri de 171 milioane de lei pentru informatizarea instituþiilor publice Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Sectorial Creºterea Competitivitãþii Economice (POS CCE), anunþã lansarea apelului de proiecte aferent Operaþiunii 3.2.2 – „Implementarea de sisteme TIC în scopul creºterii interoperabilitãþii sistemelor informatice”, Axa Prioritarã 3 – „Tehnologia Informaþiei ºi comunicaþiilor pentru sectoarele privat ºi public”. Bugetul apelului este de 171 milioane de lei (aproximativ 38,7 milioane de euro). Propunerile de proiecte pot fi depuse on­line pânã în data de 10 decembrie a.c., ora 16.30, pe pagina web: http://www.fonduri.mcsi.ro, apelul fiind administrat de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societãþii Informaþionale. „Informatizarea  instituþiilor  publice  este  o  soluþie  pentru  reducerea  birocraþiei,  dar  ºi  pentru  creºterea capacitãþii  administrative.  Acest  nou  apel  de  proiecte  lansat  în  cadrul  Programului  Operaþional  Sectorial Creºterea  Competitivitãþii  Economice  va  finanþa  informatizarea  instituþiilor  publice  pentru  asigurarea interoperabilitãþii sistemelor electronice ale acestora, respectiv pentru creºterea capacitãþii de rãspuns la solicitãrile  primite.  Va  fi  finanþatã  atât  interconectarea  sistemelor  electronice  care  sunt  funcþionale  la momentul depunerii proiectului, cât ºi a celor care vor fi dezvoltate în cadrul proiectelor finanþate”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Proiectele propuse spre finanþare în cadrul acestei operaþiuni trebuie sã asigure una sau mai multe din urmãtoarele: •    Creºterea nivelului de încredere în serviciile publice oferite; •        Eficientizarea  activitãþilor  interne  ale  instituþiilor  publice  care furnizeazã/beneficiazã de furnizarea de servicii publice, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor (TIC), prin minimizarea timpului dedicat activitãþilor interne proprii; •    Creºterea capacitãþii de interconectare a sistemelor informatice ºi/sau bazelor de date ale instituþiilor publice centrale ºi a securitãþii fluxurilor de date dintre acestea; •    Optimizarea cooperãrii între instituþiile publice, prin dezvoltarea unui mecanism eficient de verificare ºi semnalare a situaþiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizatã la nivel naþional, evaziune fiscalã, precum si a faptelor asociate fenomenului de corupþie ºi de finanþare a terorismului; •        Creºterea  gradului  de  interoperabilitate  între  instituþiile  publice implicate  în  organizarea  serviciilor  de  urgenþã  ºi  optimizarea  utilizãrii resurselor de intervenþie în soluþionarea urgenþelor. Proiectele propuse spre finanþare în cadrul acestei operaþiuni vor asigura simultan urmãtoarele: •    Crearea premiselor de furnizare de servicii, de cãtre instituþii publice abilitate, cãtre cetãþeni, mediul de afaceri, respectiv administraþia publicã; •        Eficientizarea  activitãþilor  interne  ale  instituþiilor  publice  care beneficiazã de furnizarea respectivului serviciu utilizând mijloace specifice tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor (TIC); •    Dezvoltarea mecanismelor de interoperabilitate între bazele de date ale instituþiilor publice centrale ale statului sau între sistemele informatice ale acestora. Pot depune propuneri de proiecte în cadrul acestui apel urmãtoarele tipuri de solicitanþi: •    Instituþii publice cu atribuþii în culegerea ºi valorificarea informaþiilor; •    Instituþii publice cu atribuþii în asigurarea de servicii de interconectare între sistemele informatice ºi bazele de date ale instituþiilor publice centrale; •    Instituþii publice cu atribuþii în administrarea, operarea ºi dezvoltarea infrastructurilor TIC pentru servicii/intervenþii de urgenþã; •    Parteneriate între instituþiile mai sus menþionate. NOTÃ: Documentele necesare pentru lansarea apelului de proiecte sunt disponibile pe site­ul Ministerului Fondurilor Europene, sectiunea POSCCE. 11 noiembrie 2014
 8. 8. Conform  procedurilor  în  vigoare,  implementarea  acestui  proiect  va  fi  asiguratã  de  Ministerul  Educaþiei Naþionale, în calitate de beneficiar al proiectului, iar verificarea implementãrii va fi efectuatã de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, dupã ce beneficiarul proiectului va solicita rambursarea cheltuielilor. Ministerul Fondurilor Europene precizeazã cã fondurile europene alocate României nu sunt folosite în scop electoral ºi face un apel public sã fie oprite dezinformãrile ºi manipulãrile cu caracter electoral. Ministerul Fondurilor Europene dezminte informaþiile apãrute în presã în ultima perioadã: cadrele didactice nu vor înapoia niciun ban din subvenþia de 150 de euro (aproximativ 700 de lei). Proiectul aprobat în cadrul Programului Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane respectã toate regulile europene. Niciun profesor nu va returna banii din subvenþia de 150 euro 13 noiembrie 2014
 9. 9. Ministerul Fondurilor Europene supune consultãrii publice apelul de propuneri de proiecte „Educație inițială pentru o viaţă sănătoasă” 14 noiembrie 2014 Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lanseazã  în consultare publicã apelul de propuneri de proiecte „Educație inițială pentru o viaþã sãnãtoasã”. „Sportul  a  fost,  dintotdeauna,  cel  mai  bun  medicament  pentru corp ºi minte. Din pãcate, copiii noºtri fac din ce în ce mai puþinã miºcare. O vedem în jur, o aratã ºi statisticile. Datele din Strategia Națională de Sănătate 2014 ‐ 2020 ne spun că 1 din 10 elevi nu participă la orele de educaţie fizică din şcoală și doar 1 din 10 copii face sport în afara orelor de educaþie fizicã. Pe mãsurã ce timpul trece,  consecinþele  vieþii  sedentare  ºi  ale  unei  alimentaþii nesãnãtoase se vãd. Este, aºadar, obligaþia noastrã sã gândim pe termen lung ºi sã luãm mãsuri prin care sã îi încurajãm pe copiii noºtri  sã  transforme  sportul  într­un  mod  de  viaþã”,   a  declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Prin  lansarea  prezentului  apel  de  propuneri  de  proiecte  se  încurajeazã:  îmbunãtãþirea  standardelor  de pregãtire  profesionalã  ºi  a  programei  ºcolare,  inclusiv  revizuirea  planurilor  de  învãþãmânt;  activitãþile extracurriculare  în  ceea  ce  priveºte  educaþia  nonformalã  ºi  informalã,  inclusiv  acþiuni  inovatoare; introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematicã egalitatea de gen, egalitatea de ºanse, nediscriminarea ºi respectul pentru diversitate; integrarea principiului dezvoltãri durabile în instrumentele, metodologiile,  procesele  de  predare,  instruire  ºi  activitãþile  dezvoltate,  în  vederea  creºterii  gradului  de conºtientizare asupra problemelor de mediu etc. Printre exemplele de activități şi subactivități extracurriculare, inclusiv de acţiuni inovatoare, se numără: educația  pentru  sănătate  (stil  de  viață  sănătos,  nutriție  etc.);  educația  în  vederea  dezvoltării comportamentelor  adecvate  în  situațiile  de  urgență;  educație  prin  sport  (atletism,  baschet,  gimnastică, tenis, înot, volei etc.) inclusiv organizare de concursuri ºcolare, pe modelul „Daciada”. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanþii/ partenerii eligibili sunt Ministerul Educaþiei Naționale şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Din  grupul  þintã  eligibil  fac  parte:  preºcolarii  ºi  elevii  din  învãþãmântul  preuniversitar,  pãrinþii  ºi  tutorii acestora, precum ºi personalul din sistemul naþional de examinare, evaluare ºi curriculum în învãþãmântul preuniversitar. NOTÃ: Pe site‐ul Ministerului Fondurilor Europene este publicată schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Generale „Educație inițială pentru o viaþã sãnãtoasã”. Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri și sugestii pe marginea documentelor lansate în consultare publică până la data 20 noiembrie 2014, ora 12.00, la urmãtoarea adresã de e­mail: consultareGSCS@fonduri­ue.ro.
 10. 10. Finanþãri în valoare de 190 milioane euro, dedicate în special sprijinirii românilor din fostele zone industrializate Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lanseazã patru apeluri de propuneri de proiecte dedicate, în special, locuitorilor din fostele zone industrializate. Propunerile de proiecte vor putea fi depuse on­line în sistemul informatic Action Web începând cu data de 3 decembrie 2014, ora 10.00, pânã la data de 17 decembrie 2014, ora 16.00. „Românii din fostele zone industrializate reprezintã unul dintre grupurile vulnerabile. Tocmai din acest motiv lansãm în cadrul POS DRU patru apeluri de proiecte prin care finanþãri în valoare de 190 milioane de euro vor sprijini, în special, românii din aceste zone. Industrializarea din trecut a însemnat popularea localităților din jurul coloșilor industriali, care s­au închis dupã 1990. Acest fapt a dus la un adevãrat cutremur social ale cãrui unde se simt adânc în România de astăzi. Le oferim sprijin copiilor și familiilor din fostele zone industrializare, de la soluții de reintegrare socială și profesională, până la asistenţă în vederea începerii unei activităţi independente sau pentru începerea unei afaceri. Dacă ne pasă de România trebuie să acționăm acum pentru a opri depopularea satelor, a comunelor și a orașelor mici. Iar asta o putem face doar ajutându‐i pe cei care încă mai sunt acolo. Toți au ajutat România, acum a venit vremea ca România sã îi ajute pe ei!”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Documentele necesare lansãrii celor patru apeluri de propuneri de proiecte sunt publicate pe site­ul Ministerului Fondurilor Europene. Acestea sunt urmãtoarele: •    Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenþie 2.2 POS DRU. În cadrul apelului de propuneri de proiecte, pentru care au fost alocate fonduri europene în valoare de 75 milioane de euro, vor fi finanțate proiecte ce vor sprijini în special preşcolarii, elevii care ar putea părăsi timpuriu şcoala, dar și părinţii sau tutorii acestora, precum și persoane care au părăsit timpuriu şcoala și care au vârste mai mici de 18 ani. Scopul acestui apel de proiecte va fi cel al implementãrii programelor de tip „ºcoalã dupã ºcoalã”, respectiv al programelor de reintegrare în educaţie de tip „a doua şansă”. Grupul țintă eligibil va fi format în proporţie de minimum 50% din persoane care au domiciliul/ reședința în fostele zone industrializate ºi în zonele limitrofe ale acestora. •    Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Formare profesională continuă pentru angajați”, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenție 2.3 POS DRU. Scopul acestui apel, cu o alocare financiară de 75 milioane de euro, va fi sprijinirea angajaților întreprinderilor/ instituțiilor din sectoarele economice incluse în direcțiile actuale de politică industrială, în scopul calificării și recalificării. Grupul țintă eligibil va fi format în proporţie de minimum 50% din persoane care au domiciliul/ reședința în fostele zone industrializate şi în zonele limitrofe ale acestora. •    Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, Axa Prioritarã 5, DMI 5.1 POS DRU. Acest apel de propuneri de proiecte, pentru care au fost alocate fonduri europene în valoare de 20 milioane de euro, va sprijini persoanele inactive, aflate în cãutarea unui loc de muncã, șomerii și persoanele care au părăsit timpuriu şcoala din regiunile foste industrializate, în scopul sprijinirii (re)integrării pe piața muncii. •    Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, Axa Prioritarã 5, Domeniul Major de Intervenție 5.2 POS DRU. Cererea de propuneri de proiecte, cu o alocare financiarã de 20 milioane de euro, va viza persoanele inactive, aflate în cãutarea unui loc de muncã, şomeri, persoane care activează în domeniul agriculturii de subzistenţă, managerii și angajaţii din mediul rural din regiunile foste industrializate. Scopul acestui apel va fi cel al facilitãrii accesului la ocupare în activitãþi non­agricole, crearea condiþiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non‐agricole, furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă și noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale, respectiv promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale. 18 noiembrie 2014
 11. 11. Eugen Teodorovici: România va începe în acest an implementarea fondurilor europene alocate pentru perioada de programare 2014­2020 Ministrul  Fondurilor  Europene,  Eugen Teodorovici, a efectuat astãzi, 19 noiembrie a.c.,  o  vizitã  oficialã  la  Bruxelles,  unde  a participat  la  reuniunea  Consiliului  Afaceri Generale dedicatã politicii de coeziune. În  cadrul  reuniunii  au  fost  discutate  douã subiecte  importante:  adoptarea  concluziilor Consiliului cu privire la Raportul nr. 6 referitor la coeziunea economicã, socialã ºi teritorialã, respectiv  rolul  politicii  de  coeziune  în implementarea Strategiei Europa 2020. „Fondurile europene structurale ºi de investiþii sunt principalul instrument de combatere a efectelor crizei economice ºi de menþinere a creºterii sustenabile în Europa. În cadrul dezbaterii am subliniat cã trebuie depuse toate eforturile pentru a simplifica procedurile de implementare a fondurilor europene ºi pentru a multiplica efectul acestora în economie. De asemenea, în cadrul reuniunii s­a discutat ºi despre extinderea eligibilitãþii cheltuielilor efectuate în perioada de programare 2007 – 2013. Aceastã idee este susþinutã de Slovacia, dar beneficiazã ºi de sprijinul altor state membre. În ceea ce priveºte perioada de programare 2014 – 2020, având în vedere constrângerile bugetare, trebuie sã luãm mãsuri urgente pentru a începe,  cât  mai  repede,  implementarea  fondurilor  alocate  pentru  perioada  de  programare  2014  –  2020.  Mizãm  pe rãspunsurile prompte ale Comisiei Europene pe marginea programelor operaþionale prin care România urmeazã sã atragã fondurile alocate. România va începe în acest an implementarea fondurilor europene alocate pentru perioada de programare 2014 – 2020”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, dupã participarea la reuniunea Consiliului Afaceri 19 noiembrie 2014
 12. 12. Ministerul Fondurilor Europene supune consultãrii publice apelul de propuneri de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii” Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a lansat în consultare publicã apelul de propuneri de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. „Nu  putem  rupe  cercul  vicios  al  sãrãciei  ºi  al  excluziunii  sociale  decât printr­un sistem performant de reintegrare socialã. Acesta este, de altfel, ºi obiectivul propunerii de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Trebuie să facem, în primul rând, tot posibilul pentru a preveni instituþionalizarea copiilor, prin separarea lor de familie. Odatã ce copiii ajung, totuºi, în sistemul public de protecþie, trebuie sã ne asigurãm cã instituþionalizarea nu este permanentã ºi cã le oferã soluþii moderne, bazate pe servicii de tip familial sau comunitar. Reintegrarea în familie se dovedeºte a fi extrem de dificilã. De aceea, serviciile de integrare socială și profesională au nevoie de îmbunătăţiri. În acest context, scopul proiectului este tocmai acela de a sprijini tranziția sistemului de îngrijire instituționalizat  pentru  copii  către  servicii  accesibile,  sustenabile,  care respectă  drepturile  copilului  şi  sunt  integrate  la  nivelul  comunității”,  a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Scopul prezentei cereri de propuneri de proiecte este acela de a sprijini implicarea și activarea actorilor din mediul privat în implementarea planurilor ce vizează facilitarea ocupării pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, precum şi acela de a sprijini tranziția sistemului de îngrijire instituționalizat pentru copii către servicii accesibile, sustenabile, de calitate, centrate pe drepturile copilului, integrate la nivelul comunității, facilitând incluziunea socială a copiilor din sistemul de protecție a copiilor și a celor cu risc de separare de familiile lor. Grupurile  þintã  eligibile  sunt:  tineri  peste  18  ani  care  pãrãsesc  sistemul  instituþionalizat  de  protecþie  a copilului, persoanele fără adăpost, copii aflați în sistemul de protecţie specială a copilului, familii cu mai mult de doi copii – inclusiv familiile monoparentale, personal al agenþiilor publice/ private care furnizeazã servicii sociale şi de ocupare a grupurilor vulnerabile, personalul administraţiei publice locale – inclusiv asistenți maternali, personal al Centrelor de Incluziune Socialã etc. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanþii eligibili sunt: •    Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ‐ pentru proiecte care vizează, cu precădere, implicarea și activarea actorilor din mediul privat în implementarea planurilor pentru facilitarea ocupării pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile; •    Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ‐ pentru proiecte care vizează cu precădere incluziunea socială a copiilor și tinerilor din sistemul instituţionalizat de protecţie. Pentru lista completã a partenerilor alãturi de care pot fi depuse cereri de finanþare, precum ºi pentru lista completã  a  activitãþilor  eligibile  vã  invitãm  sã  consultaþi  schiþa  Ghidului  Solicitantului  Condiþii  Specifice „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. NOTÃ: Pe site‐ul Ministerului Fondurilor Europene este publicată schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Generale „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, Axa Prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.2 „Îmbunãtãþirea accesului ºi a participãrii grupurilor vulnerabile pe piaþa muncii”.  Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propuneri și sugestii pe marginea documentelor lansate în consultare publică până la data 25 noiembrie 2014, ora 12.00, la urmãtoarea adresã de e­mail: consultareGSCS@fonduri­ue.ro. 21 noiembrie 2014
 13. 13. Precizãrile Ministerului Fondurilor Europene în legãturã cu comunicatul Institutului pentru Politici Publice, remis duminicã, 23 noiembrie a.c. În legătură cu comunicatul Institutului pentru Politici Publice „IPP cere Guvernului să urgenteze revizuirea Programelor Operaționale în linia cerințelor Comisiei Europene pentru a nu rata din nou un an de finanțare din exercițiul 2014‐2020”, remis duminică, 23 noiembrie a.c., Ministerul Fondurilor Europene face urmãtoarele precizãri: "Ministerul Fondurilor Europene respinge integral afirmațiile legate de existenţa oricărui risc de întârziere de atragere a fondurilor alcoate pentru perioada 2014 ‐ 2020, precum şi a existenței unui risc de neadoptare a Programelor Operaţionale de către Comisia Europeană. Institutul pentru Politici Publice (IPP) continuă seria de dezinformări și manipulări pe tema atragerii fondurilor europene alocate României pentru perioada de programare 2014 – 2020. Vã reamintim cã, în ianuarie 2014, IPP lansa acuzaþii cu privire la „incapacitatea României de a pregăti un Acord de Parteneriat competent”, apreciind faptul „că actualul Guvern a greșit tactic în maniera în care a purtat corespondențe cu reprezentanții Comisiei, prezentându‐i acesteia prea multe variante, insuficient de bine pregătite, având capitole nearmonizate suficient pentru a arăta o viziune coerentă asupra obiectivelor de dezvoltare ale României la care urmau să contribuie și fondurile europene.” Afirmaţiile Institutului pentru Politici Publice au fost radical contrazise de însăși starea de fapt. Comisia Europeană a aprobat Acordul de Parteneriat în luna august a.c., România fiind cel de‐al 11‐lea stat din UE care a obținut aprobarea pe acest document. Comentând Acordul de Parteneriat 2014 ­ 2020 cu România, Comisarul European pentru Politicã Regionalã de la acea vreme, Johannes Hahn, a catalogat Acordul de Parteneriat ca: „un plan de investiții strategic, vital, care așează România pe calea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în următorii 10 ani. Acest Acord de Parteneriat reflectă determinarea comună a Comisiei Europene și a României de a utiliza în modul cel mai eficient fondurile UE – investițiile noastre trebuie să aibă caracter strategic, conform noii politici de coeziune – care să vizeze în mod preponderent economia reală, creșterea economică sustenabilă și investițiile în oameni. Însă obiectivul major nu este viteza, ci calitatea, iar în lunile următoare suntem pe deplin dedicați să negociem cel mai bun rezultat posibil în ceea ce privește investițiile realizate din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014 ‐ 2020. Pentru a asigura derularea unor programe de o bună calitate este nevoie de angajament din partea tuturor părților implicate.” Ministerul Fondurilor Europene a subliniat de nenumărate ori că obținerea aprobării Acordului de Parteneriat a reprezentat un proces de negociere. Și procesul de definitivare a programelor operaționale pentru periaoda 2014 – 2020 reprezintă tot un proces de negociere. Autoritățile române au trimis Comisiei Europene primele versiuni ale programelor încă din lunile iulie/august a.c., iar Comisa a transmis comentariile pe marginea acestora la finalul lunii octombrie a.c. În prezent, din cele aproximativ 370 de programe operaționale prin care cele 28 de state membre UE vor atrage fondurile UE alocate pentru perioada de programare 2014 ‐ 2020, Comisia a aprobat doar 34 de programe operaționale. Dacă IPP ar dori să informeze corect publicul ar trebui să prezinte stadiul negocierilor pentru obținerea aprobării programelor operaționale la nivelul tuturor statelor membre. Ministerul Fondurilor Europene reitereazã cã primele apeluri de propuneri de proiecte pentru contractarea de fonduri UE 2014­2020 vor fi lansate în acest an, așa cum a declarat în mai multe rânduri ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Ministerul Fondurilor Europene este pe deplin angajat în acest proces de negociere și, deși a primit comentariile formale ale Comisiei la sfârșitul lunii octombrie, a transmis informal Comisiei versiunile actualizate ale programelor precum și reacția la comentariile Comisiei care în opinia autorităților române nu necesitã modificarea programelor. În prezent, două programe – Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate și Programul Operațional Asistență Tehnică –, sunt deja pe circuitul oficial de aprobare al Comisiei Europene, urmând ca deciziile de aprobare sã fie emise pânã la mijlocul lunii decembrie 2014. Programul Operațional Competitivitate a fost revizuit și a fost transmis informal către Comisia Europeană la sfârșitul acestei săptâmâni, urmând ca în perioada imediat urmãtoare acest document sã fie încãrcat în sistemul informatic de comunicare cu CE – Structural Funds Communication (SFC). În ceea ce privește Programul Operațional Capital Uman, acesta a fost de asemenea trimis informal Comisiei, iar MFE așteaptă opinia informală a CE pe marginea acestui document. Și acest program urmează să fie trimis oficial Comisiei, prin sistemul informatic de comunicare, până la sfârșitul acestei luni.  Programul Operațional Infrastructură Mare a fost trimis formal Comisiei în data de 15 octombrie a.c., iar la sfârșitul acestei săptămâni au avut loc discuții informale pe marginea acestui program. Astfel, după cum se poate constata, în mai puțin de o lună de la primirea comentariilor Comisiei, MFE a întreprins toate demersurile pentru accelerarea procedurilor de adoptare pentru a se asigura că cele mai multe programe operaționale vor fi gata de adoptare până la sfârșitul acestui an. Ministerul Fondurilor Europene sublinieazã cã în cazul în care Institutul pentru Politici Publice ar fi fost interesat în mod real de stadiul programelor ar fi putut adresa MFE aceasta întrebare. Astfel, IPP ar fi primit informații corecte, așa cum Ministerul Fondurilor Europene a răspuns în trecut oricăror întrebări și invitații la dezbatere publică primite din partea de acestei organizații. În ciuda faptului cã se erijeazã într­o organizaþie neguvernamentalã care militeazã pentru creºterea calitãþii proceselor de elaborare a politicilor publice în România, IPP demonstrează exact contrariul: înlocuiește dialogul constructiv cu acuzații și cu interpretări incomplete și eronate, cu unicul scop de sabota eforturile constructive. Toate acestea demonstrează nu doar intenția negativă per se a IPP, ci chiar necunoașterea procesului real de negociere existent între reprezentanții autorităților române și Comisia Europeană." 23 noiembrie 2014
 14. 14. Un nou împrumut cu o valoare de 755 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene Guvernul României a aprobat în ºedinþa din 26 noiembrie a.c., un nou împrumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la dispoziþia Autoritãþilor de Management ale programelor operaþionale resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri UE. „Guvernul României a aprobat un nou împrumut cu o  valoare  de  755  milioane  de  lei,  din  care  vor  fi fãcute plãþi cãtre beneficiari. Aceste sume, care vor fi achitate beneficiarilor, vor fi rambursate României de cãtre Comisia Europeanã dupã ce vor fi transmise documentele necesare”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Din noul împrumut vor fi efectuate plăți către beneficiarii a trei programe: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor  Umane  (POS  DRU),  Programul  Operaþional  Sectorial  Creºterea  Competitivitãþii Economice (POS CCE) și Programul Operaţional Regional (POR). Pentru plățile către beneficiarii POS DRU a fost alocată o sumă de 555 milioane de lei. În același timp, a fost alocată o sumă de 100 milioane de lei pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii POS CCE și o sumã de 100 milioane de lei pentru plata beneficiarilor POR. La data de 25 noiembrie a.c., rata de absorbție curentă a fondurilor europene era de aproximativ 45%, suma solicitatã spre rambursare Comisiei Europene de cãtre România fiind de peste 8,58 miliarde de euro. Rata de  absorbție  curentă  înregistrată  la  nivelul  POS  DRU  era  de  peste  33%,  suma  solicitată  Comisiei  prin intermediul acestui program fiind de peste 1,15 miliarde de euro. În același timp, rata de absorbție curentă înregistrată la nivelul POS CCE depășea 47%, suma solicitată spre rambursare fiind de 1,2 miliarde de euro. 26 noiembrie 2014
 15. 15. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, primul program al României pentru perioada 2014‐2020 care a obținut aprobarea Comisiei Europene Comisia  Europeanã  a  aprobat  Programul Operațional  Ajutorarea  Persoanelor Defavorizate,  prin  care  România  va  atrage suma  alocatã  din  noul  Fond  de  ajutor european  pentru  cele  mai  defavorizate persoane (FEAD). Pentru acest program, în exercițiul  financiar  2014  –  2020,  România dispune de fonduri europene în valoare de 441  milioane  de  euro  (sumã  exprimatã  în prețuri  curente),  la  care  se  adăugă cofinanțarea națională – 15%. Din FEAD sunt alocate  sume  statelor  membre  în  scopul oferirii  de  produse  alimentare  persoanelor care  au  cea  mai  mare  nevoie  de  acestea, precum  și  rechizite  pentru  copiii  aflați  în dificultate. „Faptul cã acest program a fost aprobat într­ un  timp  atât  de  scurt  de  la  momentul trimiterii oficiale cãtre Comisie reprezintã un real  succes  pentru  România  și  subliniază faptul  cã  echipa  care  gestioneazã  fondurile europene, în prezent, este una dintre cele mai bune. Fondurile UE vor fi investite astfel încât sã  le  putem  oferi,  cât  mai  eficient,  sprijinul atât  de  necesar  persoanelor  care  trec  prin momente grele. Sunt incluși, printre acestea, și  copii  vulnerabili,  pentru  că  ne  dorim  ca lipsurile materiale să îi afecteze cât mai puțin cu  putință”, a  declarat  ministrul  Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate a fost trimis oficial Comisiei Europene de cãtre  Ministerul  Fondurilor  Europene  în  data  de  13  septembrie  a.c.,  prin  sistemul  informatic  de comunicare – Structural Funds Communication (SFC). În urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei, MFE a actualizat programul transmis Comisiei în data de 29 octombrie a.c., acest document fiind publicat pe site‐ul Ministerului Fondurilor Europene, în secțiunea "Programe Operationale 2014‐2020". Pachetele cu alimente destinate persoanele defavorizate vor fi distribuite începând cu luna decembrie a.c. Categoriile de persoane îndreptățite să primească acest ajutor sunt stabilite prin HG 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. În acest an, ajutoarele alimentare vor fi distribuite într‐o singură tranșă. Începând cu anul 2015, pachetele cu alimente vor fi distribuite în două tranșe. De asemenea, tot din 2015 va fi începută și distribuția de rechizite pentru copii. FEAD este un puternic simbol al solidarității europene. Principalul scop al acestui program este ruperea cercului vicios al sărăciei și precarității, prin oferirea de asistență nefinanciară unora dintre cetățenii europeni cei mai vulnerabili. La nivelul UE, alocarea financiarã aferentã FEAD pentru perioada 2014 – 2020 se ridică la 3,8 miliarde de euro (sumă exprimată în prețuri curente). 28 noiembrie 2014

×