O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Digital library opensource

575 visualizações

Publicada em

Digital library opensource
Ứng dụng thư viện điện tử mã nguồn mở

Publicada em: Software
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Digital library opensource

  1. 1. DIGITAL LIBRARY STANDARDS & TECHNOLOGY I. DIGITAL LIBRARY OPEN SOURCE.......................................................................................2 II. KẾT LUẬN.................................................................................................................................6 III. THAM KHẢO...........................................................................................................................7
  2. 2. I. DIGITAL LIBRARY OPEN SOURCE Chỉ xem xét trên các ứng dụng mã nguồn mở được đánh giá là khá đầy đủ tính năng và được sử dụng phổ biến nhất. A. So sánh a. Tổng quan về đặc điểm công nghệ CDS Invenio DSpace EPrints Fedora Greenstone Năm thành lập 1993 2002 2000 1997 1997 Development provided Có Có Có Có Có Tổ chức phát triển CERN, Switzerland DSpace Foundation, Massachusetts, USA (MIT/HP) University of Southampton, Great Britain Cornell University, University of Virginia, USA University of Waikato, New Zealand Ngôn ngũ lập trình Python (PHP, Common LISP) Java PERL Java PERL, GDBM, MG Nền tản Unix, Python/Apache Unix, Apache… (Windows/XP) Unix, Apache, PHP … Unix, Apache Unix, Linux, Windows … CSDL MySQL PostgreSQL Oracle MySQL MySQL, Oracle … Not necessary OAI-PMH Yes Yes, provider Yes Yes Yes Z39.50 No No No No Yes Chuẩn Metadata MARC21, flexible Dublin Core Dublin Core Dublin Core, METS … Dublin Core Identifiers CDS Invenio CNRI Handle EPrints Fedora Greenstone Bản quyền GNU GPL Apache,.. GPLv2 or GPLv3 GPL GPL b. Tổng quan về tính năng CDS Invenio DSpace Eprints Fedora Greenstone Quản trị nội dung 10 8 8 5 9 Content Acquisition 10 9 10 8 9 Metadata 6 5 5 7 5 Hỗ trợ tìm kiếm 8 6 5 4 7 Quản lý người dùng 8 6 8 4 5 Hỗ trợ báo cáo 6 6 4 6 10 Bền vững và bảo vệ dữ liệu 8 8 7 10 6 Khả năng tương tác 6 6 6 7 8 Giao diện người 8 8 7 5 7
  3. 3. dùng Tuân thủ các tiêu chuẩn 9 9 9 9 10 Công cụ tự động hóa 9 7 5 5 8 Dịch vụ hỗ trợ 9 7 8 6 6 Tổng cộng 97 85 82 76 90 B. Chi tiết tính năng của từng hệ thống 1. Dspace a. Giới thiệu: DSpace là một bộ phần mềm mã nguồn mở hỗ trợ giải pháp xây dựng và phân phối các bộ sưu tập số hóa trên internet, cho phép các thư viện, các cơ quan nghiên cứu phát triển và mở rộng. Nó cung cấp một phương thức mới trong việc tổ chức và xuất bản thông tin trên internet. DSpace do HP và The MIT Libraries phát triển vào năm 2002, hiện nay có hơn 1000 trường đại học và các tổ chức văn hoá sử dụng phần mềm số DSpace để quản lý và chia sẻ nguồn tài nguyên: sách, tạp chí, luận văn và các sưu tập hình ảnh, âm thanh và phim... b. Tính năng:  Truy cập trực tuyến thông qua giao diện web  Tìm kiếm với nhiều tiêu chí (fulltext search)  Phân quyền mạnh mẽ tới từng người dùng, bộ sưu tập, tài liệu  Đa ngôn ngữ  Được cộng đồng phát triển và sử dụng rộng rãi (trên thế giới có 1.431 thư viện của hơn 100 quốc gia sử dụng phần mềm Dspace)  Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu (multimedia)  Cấu trúc bộ sưu tập khoa học và nhiều cấp (ở greenstone không có đặc điểm này)  Hỗ trợ báo cáo (Lượt truy cập, lượt xem biểu ghi thư mục, lượt download..)  RSS ,ATOM
  4. 4.  Đa nền tảng. c. Chuẩn dữ liệu: (METS và Dublin Core) d. Đặc điểm kỹ thuật công nghệ: i. Ngôn ngữ lập trình:JAVA (JSP & JAVA Serverlet) ii. Database: (Postgres SQL hoặc Oracle) 2. Greenstone a. Giới thiệu: Được một nhóm giảng viên và sinh viên trường Đại học Waikato – NewZealand đã xây dựng phần mềm thư viện số GreenStone. Thấy được nghĩa và tác dụng, tháng 8 năm 2000, UNESCO và Human Info NGO đã tham gia hỗ trợ và phát triển GreenStone. GreenStone là bộ phần mềm giúp người sử dụng dễ dàng xây dựng và phân phối bộ sưu tập thư viện số, nó cung cấp phương pháp mới để tổ chức thông tin và xuất bản thông tin trên Internet và qua CD ROM. b. Tính năng:  Truy cập trực tuyến thông qua giao diện web.  Tìm kiếm toàn văn bản và tìm kiếm theo từng tiêu chí riêng biệt.  Tận dụng các metadata sẵn có trong tài liệu, giúp người tạo lập bộ sưu tập không phải làm bằng tay.  Khả năng linh động, dễ mở rộng hệ thống nhờ các thành phần như plugin, classifier.  Hỗ trợ xử lý tài liệu với nhiều ngôn ngữ.  Cung cấp giao diện đa ngôn ngữ.  Ngoài các bộ sưu tập văn bản, hình ảnh thông thường, GreenStone còn cho phép tạo các bộ sưu tập hình ảnh, âm thanh đa phương tiện.  Xây dựng bộ sưu tập đơn giản, có hiệu quả.  Khả năng xuất bản các bộ sưu tập ra CD với đầy đủ tính năng có thể tự cài đặt và chạy độc lập.
  5. 5.  Các bộ sưu tập dễ dàng mang chuyển, phân phối, chia sẻ.  Hỗ trợ báo cáo.  Đa nền tảng c. Chuẩn dữ liệu: (METS, Dublin Core, RFC 1807, NZGLS và AGLS,…) d. Đặc điểm kỹ thuật công nghệ: i. Ngôn ngữ lập trình: (C++, Perl, Java) ii. Database: (Gnu's database: http://www.gnu.org.ua/software/gdbm/) 3. Eprints a. Giới thiệu: Là phần mềm mã nguồn mở cung cấp hầu hết các tính năng cần có của một thư viện điện tử cần có. Hỗ trợ các chuẩn dữ liệu phổ biến. Dễ dàng cài đặt quản trị và sử dụng là đặc điểm nổi bật nhất của Eprints. b. Tính năng:  Truy cập trực tuyến thông qua giao diện web.  Tìm kiếm toàn văn bản và tìm kiếm theo từng tiêu chí riêng biệt.  Dễ dàng cài đặt, quản trị và sử dụng.  Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu (multimedia)  RSS, ATOM.  Google index.  Hỗ trợ báo cáo.  Đa nền tảng c. Chuẩn dữ liệu: (OAI-PMH, Dublin Core,METS) d. Đặc điểm kỹ thuật công nghệ: i. Ngôn ngữ lập trình: ( Perl) ii. Database: (MySQL, Postgres SQL hoặc Oracle)
  6. 6. 4. Omeka a. Giới thiệu: Là phần mềm mã nguồn mở cho phép lưu trữ các bộ sưu tập dữ liệu số (bao gồm các tính năng như quản trị nội dung, quản trị bộ sưu tập, quản lý thư viện số. Dễ dàng sử dụng cho người dùng không có nhiều kỹ năng về CNTT. b. Tính năng:  Truy cập trực tuyến thông qua giao diện web, mobile.  Dễ dàng cài đặt, quản trị và sử dụng.  Nguồn tài liệu phong phú.  Linh hoạt và dễ dàng mở rộng.  Tạo và tổ chức tất cả các phần tử vào trong bộ sưu tập.  RSS,ATOM.  Hỗ trợ báo cáo.  Đa nền tảng c. Chuẩn dữ liệu: (Dublin Core) d. Đặc điểm kỹ thuật công nghệ: i. Ngôn ngữ lập trình: (PHP) ii. Database: (MySQL) II. KẾT LUẬN Qua kết quả khảo sát khẳng định khách quan là không có một hệ thống Digital Library mã nguồn mở nào trên nền tảng .NET. Khó khăn: Ít tài liệu về cả kỹ thuật và hướng dẫn chi tiết về mặc sử dụng chức năng. Nền tảng phổ biến là Unix. Ngôn ngữ phổ biến Perl, PHP. Hệ quản trị CSDL phổ biến: Postgres SQL, MySQL,Oracle. Khả năng làm chủ công nghệ:
  7. 7. Chỉ có thể với Dspace và Fedora. Tuy nhiên Fedora được thiết kế như là một kho chứa dữ liệu lớn và tin cậy nhưng không hỗ trợ các tính năng tương tác với người dùng. Nếu sử dụng phải mất nhiều thời gian để xây dựng thêm các thành phần giao diện. Lựa chọn khác là phiên bản Greenstone3 được xây dựng lại và thiết kế lại từ Greenstone2. Sử dụng công nghệ JAVA và MySQL. Tuy nhiên phiên bản này chưa hoàn thành và là phiên bản nghiên cứu của greenstone. Tùy nhu cầu sử dụng chúng ta cần xem xét đánh giá khách quan là có nên sử dụng OpenSource để phát triển ứng dụng thư viện điện tử hoặc là xây dựng lại từ đầu trên cơ sỏ kết hợp các tính năng ưu việt của các opensource hiện có. III. THAM KHẢO [1] https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/IDE+Integration+-+DSpace %2C+Eclipse+and+Tomcat [2] http://www.scottphillips.com/2010/02/how-to-setup-eclipse-tomcat-and-dspace-for- developmen/ [3]https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/BuildCookbook [4] https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Manakin+theme+tutorial [5] https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/SimpleAddonMechanism [6] https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Maven+Project+Consolidation [7][Install maven] http://www.mkyong.com/maven/how-to-install-maven-in-windows/ [8][Install antzxcvbn] http://stackoverflow.com/questions/5607664/installing-ant-ant-home-is- set-incorrectly-on-windows-7 [9] https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Development+with+Git [10] https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/IDE+Integration+-+DSpace, +Eclipse+and+Tomcat+Video+Tutorial

×