O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Drama od Eshila do Brehta - kratka ilustracija istorije svetske drame

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 242 Anúncio

Drama od Eshila do Brehta - kratka ilustracija istorije svetske drame

Baixar para ler offline

Istorija svetske drame veoma je bogata. Mnogobrojni su autori koji su je obelezili pa je tesko odabrati one reprezentativne. Ipak, vredi pokusati sa jednom takvom sistematizacijom koja uvek moze trpeti kritiku da je nesto vazno izostavila. Ono sto je osnovna linija ove prezentacije, to je da bira autore koji su na neki nacin dramski odnosno pozorisni inovatori, a opet naslanjajuci se na velike prethodnike. Od Eshila, Sofokla, Euripida i Aristofana, preko Sekspira i Molijera, do Judzina O Nila i Brehta.

Istorija svetske drame veoma je bogata. Mnogobrojni su autori koji su je obelezili pa je tesko odabrati one reprezentativne. Ipak, vredi pokusati sa jednom takvom sistematizacijom koja uvek moze trpeti kritiku da je nesto vazno izostavila. Ono sto je osnovna linija ove prezentacije, to je da bira autore koji su na neki nacin dramski odnosno pozorisni inovatori, a opet naslanjajuci se na velike prethodnike. Od Eshila, Sofokla, Euripida i Aristofana, preko Sekspira i Molijera, do Judzina O Nila i Brehta.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais de MilanStankovic19 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Drama od Eshila do Brehta - kratka ilustracija istorije svetske drame

 1. 1. Eshil (523 – 456. pre nove ere)  Otac antičke tragedije.  Uvećao je broj uloga u pozorištu i omogućio konflikt među njima jer su likovi ranije komunicirali jedino sa horom.  Od 99 drama koliko je napisao sačuvano je samo 7: organska trilogija Orestija, Pribeglice, Persijanci, Sedmorica protivTebe i Okovani Prometej.  Na nadmetanjima tragičara Eshil je pobedio 13 puta.
 2. 2. ORESTIJA
 3. 3. Sofokle (496 – 406. pre nove ere)  Pesnik atinskog procvata Periklovog doba.  Tematiku je preuzimao iz mita i Homerovih epopeja.  U njegovim delima čovekova samostalnost podređena je božjim zakonima. Čovek ne može da utiče na svoju sudbinu, ona je nedokučiva. Pobuna protiv sudbine besmislena je. Čovek sve što mu bogovi dodele mora hrabro da podnosi.  Ipak, izvor tragičnosti nalazi se i u ljudskom karakteru.  Uveo je scenografiju, trećeg glumca, povećao hor od 12 na 15 članova, hor je samo pasivni posmatrač...  Najpoznatije tragedije su: Car Edip, Antigona,Ajant, Elektra, Filoktet...
 4. 4. Antigona
 5. 5. ANTIGONA
 6. 6. Car Edip
 7. 7. Euripid (480 – 406. pre nove ere)  U dramama se često osvrće na aktuelna politička zbivanja.  Prihvatao je napredne misli sofista šireći tako novu prosvetu, zbog čega su ga konzervativci napadali.  Zvali su ga pozorišni filozof, a Aristotel ga je smatrao najtragičnijim pesnikom.  Građu uzima iz starih mitova, ali ih slobodno obrađuje, bogovi više nisu svemoćni, pojavljuju se na početku tragedije i na kraju kada na brzu ruku presecaju dramski čvor – deus ex machina.  Doneo je psihološki motivisane sukobe u kojima se strast pojedinca sukobljava sa ustaljenim običajima.  Najpoznatija dela su: Medeja, Hipolit, Hekaba, Ifigenija u Aulidi, Helena...
 8. 8. MEDEJA
 9. 9. HIPOLIT
 10. 10. Aristofan (445 – 385. pre nove ere)  Najznačajniji predstavnik stare atičke komedije.  Od oko 40 komada sačuvano je 11.  Angažovan pisac, oštar u kritici društva, događaja i ličnosti.  Izlaže podsmehu demagogiju, nesavesnost sudija, lakoumnost, nepostojanost, potkazivanje, šovinizam, ratnu histeriju.  Bio je konzervativac, a sofiste i Euripida krivio je za probleme u državi.  Osuđivao je trgovce bogataše koji su se zalagali za produžetak rata jer im je on donosio bogatstvo. Podržavao je stare aristokrate zemljoposednike koji su imali štetu od rata.  Satiričnom komedijom Ptice postao je preteča piscima negativne utopije.  Najpoznatije komedije: Ptice, Žabe, Ose, Oblakinje, Lisistrata...
 11. 11. Menandar
 12. 12. Menandar (342 – 291. pre nove ere)  Najveći pisac nove atičke komedije, napisao više od 100 komedija od kojih je samo jedna sačuvana, a ostale su poznate u fragmentima ili po obradama rimskih komediografa Plauta i Terencija (palijate).  Motivi su iz svakodnevnog života: ljubavne avanture, neželjena trudnoća, napuštena ili oteta deca, sumnja u očinstvo, zavođewe devojaka na svetkovinama, podudarnosti...  Likovi su tipski: hvalisavi vojnici, ljutiti očevi, lukavi robovi, hetere meka srca...Oslikani su sa blagom ironijom, bez oštrine.  Uticao je na razvoj evropske komedije, posebno na Šekspira, Molijera, Goldonija itd.
 13. 13. Plaut
 14. 14. Plaut (250 – 184. pre nove ere)  Najveći pisac komedija (palijata) u rimskoj književnosti.  Palijata je naziv dobila po odeći koju su na sceni nosili glumci. Nastala je po uzoru na grčke originale i smeštena u grčko okruženje.  Ima pet činova između koji su se umetali muzički delovi, hora nije bilo. Postojali su prolog i epilog.  Sačuvano je 20 njegovih komedija i sve su adaptacije dela nove atičke komedije, pre svega Menandra.Tipski likovi su lukavi rob, hvalisavi vojnik, parazit, kuvar itd.  Mnogo je čitan i korišćen za obradu u vreme renesanse, a koristili su ga i Šekspir i Molijer.  Najpoznatija dela: Hvalisavi vojnik, Lažljivac, Avet, Menehmi, Bakhide, Magarci...
 15. 15. Hvalisavi vojnik
 16. 16. Terencije
 17. 17. Terencije (195 – 159. pre nove ere)  Uz Plauta najpoznatiji rimski komediograf.  Bio je rob rimskog senatora koji mu je pružio obrazovanje i kasnije darovao slobodu oduševljen njegovim talentom.  Od 6 njegovih komedija, 4 se zasnivaju na Menandrovim. Tada se prevod drame sa grčkog jezika smatrao originalnim delom, dok se krađom smatralo korišćenje dela koje je već obrađeno na latinskom.  Iako su tipski likovi slični Plautovim, stil i jezik se razlikuju, govorTerencijevih junaka pripada obrazovanim krugovima, u dijalozima nema lakrdije i grubosti, ali je komički efekat manji nego kod Plauta.  Dela: Svekrva, Braća, Evnuh, Formion, Samomučitelj, Devojka s Androsa.
 18. 18. Svekrva
 19. 19. Vilijam Šekspir
 20. 20. Vilijam Šekspir (1564 – 1616)  Smatra se najvećim piscem engleskog jezika i možda najvećim dramskim piscem svih vremena.  Napisao je 38 pozorišnih komada. Prvo je pisao uglavnom komedije pod uticajem rimskih i italijanskih uzora, zatim je napisao tragediju Romeo i Julija i Julija Cezara, a potom samo tragedije. Na kraju, pisao je tragikomedije.  Još za života bio je ugledan pisac, ali je veliku slavu stekao tek u vreme romantizma.Viktorijanci su ga slavili kao idola.  Genijalnost se oslikava u tome da njegova dela predstavljaju univerzalne teme koje su aktuelne i u sadašnjem svetu.  Najpoznatije drame su: Romeo i Julija, Julije Cezar,Tit Andronik, Hamlet, Otelo, Kralj Lir, Magbet,Antonije i Kleopatra, Koriolan, Uzaludan ljubavni trud, San letnje noći, Komedija nesporazuma, Mletački trgovac, Ukroćena goropad, Bogojavljenska noć, Bura, Henri šesti, Ričard treći, Kralj Džon...
 21. 21. KRALJ LIR
 22. 22. MAGBET
 23. 23. Bura
 24. 24. Molijer
 25. 25. Žan Batist Poklen Molijer (1622 – 1673)  Smatraju ga najvećim svetskim komediografom.  Osim što je pisao komedije, bio je i glumac, reditelj i direktor pozorišta u epohi klasicizma.  Na njega je uticao Plaut i njegovi tipski junaci, kao i italijanska komedija, ali kod Molijera ima i tragikomičnih elemenata.  Ismevao je klasne predrasude, licemerje sveštenstva, pokvarenost aristokratije i glad za sticanjem buržoazije, malograđanštinu, pokondirenost...Mnogo je satire u njegovim dramama, kritičar je ondašnjeg društva.  Najpoznatija dela: Građanin plemić, Škola za muževe, Kritika škole za žene,Tartif, Don Žuan, Mizantrop, Amfitrion, Žorž Danden,Tvrdica, Učene žene, Uobraženi bolesnik...
 26. 26. Lope de Vega (1562 – 1635)  Jedan od najvažnijih pisaca Zlatnog veka španske književnosti.  Gete mu se divio, a Servantes ga je cenio, ali i kritikovao zbog inovacija u pozorištu.  Obnovio je španski barokni teatar i doveo ga do savršenstva.  Napisao je oko 1800 komedija.  Teme za komedije crpeo je iz Biblije, raznih mitologija, legendi, istorije, književnih dela.  Na njega su uticale narodna poezija i drama, antička i italijanska drama, naročito komedija del arte.  Burno je živeo, imao mnogo dece, sa zakonitim ženama i ljubavnicama, pred kraj života okupio ih je sve pod jednim krovom. U 50.godini se zaredio i postao sveštenik.  Osim komedija, pisao je istorijske drame, tragedije, religiozne alegorijske komade.  Nama je najpoznatije njegovo delo Fuente ovehuna.
 27. 27. Pedro Kalderon de la Barka (1600 – 1681)  Veliki dramski pisac španskog Zlatnog veka.  Njegova filozofsko-simbolična drama “Život je san” smatra se jednim od najlepših svetskih ostvarenja.  Osim filozofskih, pisao je i tzv. drame časti, tragedije, istorijske, religiozne drame, ali najobimniji deo Kalderonovog stvaralaštva čine komedije.  Pisao je dvorske, kao i komedije plašta, vlastelinske i burleskne komedije. One povremeno sadrže društvenu kritiku, ali su pre svega namenjene razbibrizi.  Za njega pozorište čini više umetnosti – poezija, muzika i likovne umetnosti.  Najpoznatija dela: Život je san, Lekar svoje časti, Čudesni mađioničar, Eho i Narcis, Prometejeva statua...
 28. 28. Johan Volfgang Gete (1749 – 1832) Nemački pisac, političar, pesnik, naučnik i filozof, smatraju ga najvećim piscem u izuzetno bogatoj nemačkoj književnosti. Pripadao je neoklasicizmu i romantizmu. Ipak, nije voleo romantičare, kao ni prosvetitelje, najviše je cenio klasičnu poeziju i umetnost. Faust (Gete mu je posvetio dramski spev) je naučnik, nezadovoljan svojim životom, za dosezanje nečeg iznad toga dušu prodaje đavolu. I danas se za nekoga ko gubi moralni integritet da bi ostvario svoje ambicije kaže da je faustovska osoba. Gete je uticao je na mnoge evropske pisce, na poeziju, dramu i muziku. Najpoznatija dela: Jadi mladogaVertera, Godine učenjaVilhelma Majstera, Izbor prema sličnosti (tragedija), Gec fon Berlihingen, PutovanjeVilhelma Majstera...
 29. 29. Fridrih Šiler (1759 – 1805)  Bio je nemački pesnik, dramatičar, filozof i istoričar.  Predstavnik je romantizma.  Kritičari tvrde da je odlično predstavljao muške junake, a ženske pomalo zanemarivao.  Njegovi poletni pozorišni komadi predstavljaju ličnosti velikog formata:ViljemaTela, kralja Filipa Drugog (Don Karlos), Karla (Razbojnici).  Ugledao se u svojim dramama na klasične grčke tragedije.  Najpoznatije drame su: Razbojnici, Don Karlos, Marija Stjuart iViljemTel.
 30. 30. Marija Stjuart
 31. 31. MARIJA STJUART
 32. 32. Viktor Igo (1802 – 1885)  Pesnik, romansijer i dramski pisac, bio je jedan od rodonačelnika francuskog romantizma.  U svom delu izrazio je humanističke ideje i ideale svoga doba.  Prekretnicu u njegovom dramskom radu predstavlja drama Ernani koja je postigla ogromnu popularnost iako su je novine i deo štampe osudili.To je bila i neka vrsta obračuna sa klasicizmom.  Drama “Kralj se zabavlja” bila je zabranjena, a već sledeća, “Lukrecija Bordžija”, postigla je ogroman uspeh.  Slede “MarijaTjudor”, “Angelo” i “Ruj Blaz”.  Prema kompletnom opusu, koji je veoma obiman,Viktor Igo je velikan francuske kulture.
 33. 33. Henrik Ibzen
 34. 34. Henrik Ibzen (1828 – 1906)  Norveški dramski pisac i velikan.  Počeo je kao nacionalni romantičar. Jedna od prvih drama je Per Gint, najsloženije delo norveške književnosti.  Kritičko-realističku fazu najavljuje dramom Stubovi društva u kojoj kritikuje izopačenosti građanskog društva, potom Lutkina kuća ili Nora (položaj žene), Aveti (krivica i praštanje) i Narodni neprijatelj (gušenje istine).  Drame su u početku bile zabranjivane jer su oštro osuđivale licemerje građanskog morala i društva, volju većine i brak.  Poslednje Ibzenove drame su psihološke: Divlja patka, Heda Gabler, Gospođa s mora, Kad se mi mrtvi probudimo.
 35. 35. NORA (Lutkina kuća)
 36. 36. August Strindberg (1849 – 1912)  Švedski pisac, dramatičar i slikar.  Inovator u oblasti drame, jezika i vizualne kompozicije.  Rodonačelnik je naturalističke drame, ali i preteča ekspresionizma.  Naturalistički komadi često su psihološki, bave se “borbom umova”.  Otvorio je put ka modernijoj pozorišnoj umetnosti koja glumcima dopušta prirodniji govorni jezik.  Napisao je oko 60 drama, a najpoznatije su: Gospodar Olof, Otac, Gospođica Julija, Poverioci, Parija, Put u Damask...  Drama Otac bila je predložak za prvi nemi film inspirisan njegovim stvaralaštvom.
 37. 37. OTAC
 38. 38. Alfred Žari
 39. 39. Alfred Žari (1873 – 1907)  Francuski simbolistički pisac i dramatičar.  Njegovo najpoznatije delo, Kralj Ibi, izazvalo je buru u javnosti.  Iako simbolista, smatra se pretečom dadaizma, nadrealizma i futurizma 20. veka, kao i apsurdne dramske književnosti.
 40. 40. Nikolaj Gogolj
 41. 41. Nikolaj Vasiljevič Gogolj (1809 – 1852)  Ruski realistički pisac ukrajinskog porekla, pisao pripovetke, romane i komedije.  Imao je uticaj ne samo na ruske, već i evropske pisce.  Izvanredan satiričar. Kapitalno delo mu je roman Mrtve duše čiji je drugi deo spalio u nastupu mentalne rastrojenosti.  Njegov tipičan stil, po kome je prepoznatljiv, jeste “smeh kroz suze” u kome do izražaja dolazi tragikomičnost života.  Najpoznatija drama mu je Revizor, a od pripovedaka i romana ističu seVečeri na majuru kod Dikanjke, zbirka Mirgorod,Taras Buljba, Peterburške priče, roman Mrtve duše i drama Ženidba.
 42. 42. Anton Pavlovič Čehov (1860 – 1904)  Pripovedač i najznačajniji ruski dramski pisac čije je delo značajno uticalo na mnoge velike evropske i svetske dramske pisce.  U njegovim dramama važno je ono što se dešava “ispod površine”, iza spoljašnjeg toka i zbivanja, što skriva kontinuiran unutrašnji lirski tok.  U stvarnom svetu ne postoje apsolutno dobri i loši ljudi. Zato se u ljudima samim često sukobljavaju kontradiktorni impulsi. Unutranji sukob važniji je od onog spoljašnjeg.  Čehovljevi likovi su izuzetno precizno oslikani. Ali, za njihovo razumevanje neophodno je čitanje između redova, znakovi koje šalju naizgled obični razgovori, gestovi, pauze.  Upotreba simbola i zvukova takođe je karakteristikaČehovljevih komada.  Najpoznatije drame su:Višnjik, UjkaVanja, Galeb,Tri sestre.
 43. 43. Oskar Vajld (1854 – 1900)  Irski književnik, najpoznatiji po romanu “Portret Dorijana Greja”.  Zanimljiv kao dramski pisac, dela mu se posle šezdesetih godina prošlog veka ponovo izvode na svetskim pozorišnim scenama.  Najpoznatije drame:Vera ili nihilisti, Saloma, Važno je zvati se Ernest, Florentinska tragedija.
 44. 44. VAŽNO JE ZVATI SE ERNEST
 45. 45. SALOMA
 46. 46. SALOMA
 47. 47. Luiđi Pirandelo (1867 – 1936)  Italijanski romanopisac, pesnik i dramatičar.  Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1934. zbog “njegove hrabre i briljantne obnove drame i scene.”  Njegove tragične farse smatraju se pretečama teatra apsurda.  Otvorio je puteve nove dramaturgije eksperimentišući i pomerajući granice pozorišne iluzije.  Najpoznatije drame su:Tako je (ako vam se tako čini), Igra uloga, Šest lica traže pisca, Čovek sa cvetom u ustima,Večeras improvizujemo...
 48. 48. ŠEST LICATRAŽI PISCA
 49. 49. Džordž Bernard Šo
 50. 50. Džordž Bernard Šo (1856 – 1950)  Irski dramski pisac, romansijer, novinar, književni i pozorišni kritičar i svestrani intelektualac.  Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. godine.  U dramama, kao i u životnim stavovima, umeo je da bude kritičar društva, posebno devijacija i izopačenosti kapitalizma onda kada lični interes prevazilazi ljudskost.  Osobenost su mu živi dijalozi u koje, pišući jedno vreme ozbiljnu farsu kao vrstu intelektualne komedije, uvodi nerealistične elemente.  Najpopularniji dramski komad je Pigmalion za koji je tvrdio da je didaktična drama o fonetici, ali je to pre svega satira engleskog klasnog sistema.  U drami Kuća slomljenih srca prikazuje duhovno bankrotstvo svoje generacije posle Prvog svetskog rata, kao i sunovrat moderrne civilizacije zasnovane na pogrešnim vrednostima.  Pre Nobelove nagrade napisao je još jedno remek-delo – dramu Sveta Jovanka.  U dramama se bavio moralom, intelektualnim konfliktima, oživljavao je farsu i komediju manira i eksperimentisao sa teatrom neverice.
 51. 51. MY FAIR LADY
 52. 52. JOVANKAORLEANKA
 53. 53. Judžin O’Nil (1888 – 1953)  Američki dramski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1936. godine.  Gotovo sva njegova dela imaju tragične elemente i pesimistički ton.  Junaci drama su ljudi sa margine koji, boreći se za svoje ideale i mesto pod suncem, završavaju razočarani i očajni.  O’Nil je u dramu uveo replike koje odražavaju žargon običnog sveta.  Nastavljač je dramske tradicije Čehova, Ibzena i Strindberga.  Najpoznatije drame su: Iza horizonta, Ana Kristi, Sva božja deca imaju krila, Čežnja pod brestovima, Dugo putovanje u noć, Pesničke žice ...
 54. 54. Bertold Breht
 55. 55. Bertold Breht (1898 – 1956)  Najznačajniji nemački dramski pisac prošlog veka.  Osnivač je epskog teatra.  Predstava ne treba da navede gledaoca na emotivnu identifikaciju sa junacima na sceni, već da u njemu izazove preispitivanje i kritiku onoga što vidi na sceni.  Želeo je da publika iskoristi svoju kritičku moć i promeni društvo na bolje.  Opisivao je svoje predstave kao kolektivne političke sastanke na kojima je publika aktivan učesnik.  Glumci se direktno obraćaju publici, koriste se songovi – pesme i neobični svetlosni efekti, kao i istorifikacija.  Stvorio je politički teatar u kome publika učestvuje.  Savremeni teatar prihvatio je njegove inovacije, a Brehtovu teoriju distanciranja koristili su filmski reditelji Fasbinder, Lars fonTrir i Godar.  Najpoznatije drame su: Bubnjevi u noći, Bal, Opera za tri groša, Užas i jadTrećeg rajha, Majka hrabrost i njena deca, Galilejev život...
 56. 56. MAJKA HRABROST
 57. 57. OPERAZATRI GROŠA
 58. 58. Prezentacija: Milan Stanković

×