O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity
Kahulugan ng Subsidiarity
Kahulugan ng Solidarity
Ang Pagkakaisa
Mga handlang sa Subsidiarity

 • Entre para ver os comentários

Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity

 1. 1. PANGKATANG GAWAIN
 2. 2. PRINSIPYO NG SUBSIDIARITY AT PRINSIPYO NG PAGKAKAISA
 3. 3. PRINSIPYO NG SUBSIDIARITY  Pagpapahalaga ng mga nasa itaas na antas ng lipunan sa mga naroon sa mababang antas.  Ito ay nag-aangat ng dignidad ng tao sapagkat tuwinang nakikipag- ugnayan ang bawat isa sa solusiyon ng kanilang problema.
 4. 4. PRINSIPYO NG SUBSIDIARITY  Pagpapahalaga ng mga nasa itaas na antas ng lipunan sa mga naroon sa mababang antas.  Ito ay nag-aangat ng dignidad ng tao sapagkat tuwinang nakikipag- ugnayan ang bawat isa sa solusiyon ng kanilang problema.
 5. 5. PRINSIPYO NG SUBSIDIARITY  Dahil dito, hindi lamang natutulungan sa mga material na bagay ang nangangailangan kundi, tuturuan din sila ng mga kaparaanan upang umunlad ang kanilang mga sarili.
 6. 6. PRINSIPYO NG SUBSIDIARITY “Iyong pagtulong huwag ka lamang magbigay ng isda, kundi turuan mo silang mangisda”
 7. 7. Ang pagpapairal ng principle of subsidiarity ay magdudulot ng: Pagkakaisa sa komunidad Pag-unlad at pagbabago sa isang indibidwal Kaayusan at Kapayapaan ng komunidad Paglilinang sa pagmamahal ng mga taong-bayan Kabutihang Panlahat Kalayaan sa paggawa ng walang takot
 8. 8. MGA HADLANG SA PAGSUNOD SA PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY 1. Pagiging makasarili 2. Kawalan ng takot sa Diyos 3. Walang pagpapahalaga 4. Matinding pagnanasa sa kapangyarihan at pera 5. Kawalan ng direksiyon sa buhay
 9. 9. ANO KAYA ANG KINAKAILANGAN SA PAGPAPATUPAD NG SUBSIDIARITY?
 10. 10. PANGKATANG GAWAIN: TABLEAU
 11. 11. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA (SOLIDARITY)  Tungkulin ng mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga estruktura upang makapagtulungan ang mga mamamayan.
 12. 12. KONSEPTO NG PAGKAKAISA Walis Tingting
 13. 13. KONSEPTO NG PAGKAKAISA Mga Daliri sa Kamay
 14. 14. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA (SOLIDARITY) “May kailangan kang gawin na hindi mo kayang gawin mag-isa, kailangan ko ngayong tulungan ka sa abot ng makakaya ko. Ako naman ay may kailangang gawin nang mag-isa, tungkulin mo ngayon na tuungan ako sa abot ng makakaya mo..”
 15. 15. PANUTO: HANAPIN ANG HINIHINGI NG MGA SUMUSUNOD NA PANGUNGUSAP SA KAHON. ISULAT ANG SAGOT SA SAGUTANG PAPEL. 1. Ito ay isang estruktura ng lipunan na nangangasiwa ng kaayusan, mga sistema at paraan sa lipunan. Prinsipyo ng Subsidiarity Prinsipyo ng Pagkakaisa Pamahalaan Batas Pampolitika Estruktura
 16. 16. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA (SOLIDARITY) 2. Tawag sa pagsasaayos ng lipunan. Prinsipyo ng Subsidiarity Prinsipyo ng Pagkakaisa Pamahalaan Batas Pampolitika Estruktura
 17. 17. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA (SOLIDARITY) 3. Ang prinsipyong ito ay naniniwala na ang pagtutulungan ng mamamayan at ng pamahalaan ay daan upang mapa-unlad ang lipunan. Prinsipyo ng Subsidiarity Prinsipyo ng Pagkakaisa Pamahalaan Batas Pampolitika Estruktura
 18. 18. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA (SOLIDARITY) 4. Ito ay prinsipyo na nangangahulugann na ang mga bagay ay naisasagawa sa antas ng pamayanan sa tulong ng mga naroon sa mas mataas na antas ng lipunan. Prinsipyo ng Subsidiarity Prinsipyo ng Pagkakaisa Pamahalaan Batas Pampolitika Estruktura
 19. 19. PRINSIPYO NG PAGKAKAISA (SOLIDARITY) 5. Kinapapalooban nito ang mga bagay na dapat sundin at hindi dapat gawin ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Prinsipyo ng Subsidiarity Prinsipyo ng Pagkakaisa Pamahalaan Batas Pampolitika Estruktura
 20. 20. PANUTO: BASAHING MABUTI ANG BAWAT PANGUNGUSAP AT UNAWAIN ANG TANONG. PILIIN AT ISULAT ANG TAMANG SAGOT SA SAGUTANG PAPEL. 6. Alin sa sumusunod ang maaaring ihambing sa isang lipunan? a. Pamilya b. Barkadahan c. Organisasyon d. Magkasintahan
 21. 21. 7. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng mahusay na pamamahala? a. May pagkilos mula sa mamamayan patungo sa namumuno b. May pagkilos mula sa namumuno patungo sa mamamayan c. May pagkilos mula sa mamamayan para sa kapuwa lamang d. Sabay ang pagkilos ng namumuno at mamamayan
 22. 22. 8. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng Prinsipyo ng Pagkakaisa o Solidarity? a. sama-samang pagtakbo para sa kalikasan b. Pagkakaroon ng kaalitan c. Bayanihan at kapit-bahayan d. Pagkakaroon ng panahon sa pagpupulong
 23. 23. 9. Ano ang tawag sa proseso ng paghahanap sa kabutihang panlahat at pagsasaayos ng sarili at ng pamayanan upang higit na matupad ang layuning ito? a. Lipunang Politikal b. Pamayanan c. Komunidad d. Pamilya
 24. 24. 10. Ano ang tawag sa nabuong gawi, tradisyon, paraan ng pagpapasiya, at mga hangarin ng isang pamayanan? a. Kultura b. Relihiyon c. Batas d. organisasyon
 25. 25. PROYEKTO PARA UNANG MARKAHAN Panuto: Gumawa ng isang campaign poster na nanghihikayat sa mga mamamayan na magtulungan at magkaisa. Ito ay ilalagay sa 1/8 Illustration Board at ipapasa sa ika-7 ng Agosto.
 26. 26. PROYEKTO PARA UNANG MARKAHAN Maaring gamitin ang mga sumusunod:  Piktochart (https://piktochart.com/)  Canva (https://www.canva.com/)  Mga pangkulay na materyales at mga larawan
 27. 27. PAMANTAYAN SA PAGMAMARKA Nilalaman at mga kaugnay na konsepto (40%) Pagkamalikhain (40%) Pagpasa sa itinakdang panahon (20%) KABUUANG MARKA = 100%

×