O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Uusien palveluiden luominen

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 30 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Uusien palveluiden luominen (20)

Mais de Miikka Leinonen (20)

Anúncio

Mais recentes (18)

Uusien palveluiden luominen

 1. 1. EXAMPLE Uusien palveluiden luominenAnalyysi nykytilasta Asiakkaiden tarpeet Kehityksen esteet Resurssit Ekosysteemi Kehityspolut www.ghostcompany.fi
 2. 2. EXAMPLE YRITYKSEN NYKYTILANNE Tässä esityksessä 1 2 3 4 5 UUDET RESURSSIT Missä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? ASIAKKAIDEN TARPEET INNOVOINNIN ESTEET KEHITYS- POLUT Mitä uutta voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Mitä asiakkaat haluaisivat kokeilla ja kehittää? Ulkoiset ja sisäiset esteet palveluiden kehittämiselle? Kartta uusiin 
 palvelu- mahdollisuuksiin ROADMAP Kuinka viemme nämä havainnot ja ideat käytäntöön?
 3. 3. EXAMPLE YRITYKSEN NYKYTILANNE Tässä esityksessä 1 2 3 4 5 UUDET RESURSSIT Missä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? ASIAKKAIDEN TARPEET INNOVOINNIN ESTEET KEHITYS- POLUT Mitä uutta voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Mitä asiakkaat haluaisivat kokeilla ja kehittää? Ulkoiset ja sisäiset esteet palveluiden kehittämiselle? Kartta uusiin 
 palvelu- mahdollisuuksiin ROADMAP Kuinka viemme nämä havainnot ja ideat käytäntöön?
 4. 4. EXAMPLE Kulttuuri Strategia Asiakkaat Tuotteet Palvelut Ekosysteemi Teknologia Data NYKY- TILA 5 4 3 2 1 Nykytila palvelukehityksen näkökulmasta
 5. 5. EXAMPLE Hyödynnämme laajasti dataa kun tuotamme asiakkaille palveluita Tuotetietomme ovat asiakkaan 
 saatavilla digitaalisesti Osaamme analysoida asiakastamme 
 meillä olevan tiedon pohjalta Kirjaamme ja hyödynnämme asiakas- kontakteissa syntyvää dataa tehokkaasti Meillä on uniikkia dataa. 
 jota muilla ei ole Osaamme yhdistellä omaa ja kolmansien osapuolien dataa asiakasratkaisuissamme Pystymme luomaan datan avulla merkittäviä asiakashyötyjä TILANNE Sanotaan, että data on uusi öljy, mutta datalla ei ole arvoa, jos sitä ei osata muokata palveluiksi. Data 1 2 3 4 5 Palvelukehitys: Nykytila ja valmiudet
 6. 6. EXAMPLE TILANNE Teknologia voi olla itse kehitettyä, lainattua tai ostettua. Tärkeintä on vastata asiakkaan tarpeisiin ja luoda uutta liiketoimintaa. Teknologia 1 2 3 4 5 Palvelukehitys: Nykytila ja valmiudet Meillä on nykyaikaista, itse kehittämäämme teknologiaa Käytössämme on 
 uniikkia teknologiaa Synnytämme kilpailukykyä teknologisella osaamisellamme Käytämme muiden kehittämää teknologiaa tehokkaasti ja oivaltavasti Etsimme jatkuvasti uusia teknologioita ja kokeilemme rohkeasti Kehitämme teknologisia ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme kanssa Kehitämme teknologisia ratkaisuja kumppaneiden ja kilpailijoiden kanssa
 7. 7. EXAMPLE Meillä on hyvät suhteet kilpailijoihimme Osallistumme aktiivisesti alan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Meillä on hyvä näkemys alaan vaikuttavista uusista toimijoista Meillä on erinomainen kumppani- verkosto josta asiakkaamme hyötyy Jaamme osaamista ja tietoa alan kehittämiseksi Tunnistamme oman roolimme ekosysteemissä Meillä on visio siitä millaiseksi alan ekosysteemi kehittyy TILANNE No man is an island. Yhteistyö ja hyvät suhteet luovat uusia mahdollisuuksia. Eko-
 systeemi 1 2 3 4 5 Palvelukehitys: Nykytila ja valmiudet
 8. 8. EXAMPLE Hoidamme asiakassuhteitamme sys- temaattisesti määritellyn mallin mukaan Meillä on digitaalisia, 
 skaalautuvia palveluita Meillä on resursseja ja osaamista 
 kehittää palveluitamme Hyödynnämme nykyisten palvelui- demme koko potentiaalin tehokkaasti Asiakkaamme maksavat tuotta-
 mistamme palveluista oikean hinnan Asiakkaat kokevat että palvelumme tuottavat heille lisäarvoa Palvelut ovat meille 
 kilpailuetu TILANNE Usein palveluita on helpompi kehittää ja nopeampi testata kuin uusia tuotteita. Palvelut 1 2 3 4 5 Palvelukehitys: Nykytila ja valmiudet
 9. 9. EXAMPLE Tuotteemme ovat 
 erittäin laadukkaita Tarjoomamme on kokonaisvaltainen asiakkaan näkökulmasta Kehitämme / etsimme aktiivisesti 
 uusia tuotteita portfolioomme Tarjoomamme on 
 selkeä asiakkaille Tuotteemme ovat 
 kilpailukykyisiä Tarjoomamme on tuotteistettu kokonaisratkaisuiksi eri segmenteille TILANNE Ilman hyviä tuotteita hyvää palvelua on hyvin vaikea rakentaa. Tuotteet 1 2 3 4 5 Palvelukehitys: Nykytila ja valmiudet
 10. 10. EXAMPLE Meillä on oikeanlaisia 
 asiakkaita Asiakassuhteemme ovat syviä, 
 olemme kumppaneita Meillä on oikea määrä 
 resursseja asiakastyössä Osallistumme asiakkaiden tuote- ja palvelukehitykseen aktiivisesti Ymmärrämme syvällisesti loppu- asiakkaidemme todellisia tarpeita Asiakassuhteemme eivät 
 ole henkilöriippuvaisia Asiakkaillamme on meistä 
 erinomainen mielikuva TILANNE Asiakkaat ovat yrityksen toiseksi tärkein resurssi. Asiakkaat 1 2 3 4 5 Palvelukehitys: Nykytila ja valmiudet
 11. 11. EXAMPLE Henkilökuntamme pitää 
 strategiaamme selkeänä Omistajamme on sitoutunut 
 palveluiden kehittämiseen Viemme tehokkaasti uusia ratkaisuja asiakasrajapintaan kokeiltavaksi Organisaatiomallimme on selkeä ja sille on asiakaslähtöiset perustelut Käytämme aikamme 
 oikeisiin asioihin Uusien palveluiden kehittäminen on resursoitu asianmukaisesti Uusien palveluiden kehittäminen on vastuutettu selkeästi TILANNE Strategia ei ole vain polun rakentamista visioon. Se on myös kommunikaatiota. Strategia 1 2 3 4 5 Palvelukehitys: Nykytila ja valmiudet
 12. 12. EXAMPLE Henkilöstöllämme on 
 halu kehittää uutta Kyseenalaistamme jatkuvasti nykyisiä toimintamallejamme rakentavalla tavalla Sisäinen toimintamme 
 on joustavaa Koko henkilöstö ymmärtää oman työnsä merkityksen asiakkaiden kautta Johtomme on sitoutunut kehitykseen ja tukee sitä aktiivisesti Ymmärrämme eri toimintojemme merkityksen koko organisaatiossa Sisäinen tiedonkulkumme 
 on erinomaista TILANNE Hyvä kulttuuri saa työntekijät ja asiakkaat sitoutumaan yritykseen. Kulttuuri 1 2 3 4 5 Palvelukehitys: Nykytila ja valmiudet
 13. 13. EXAMPLE Kulttuuri Strategia Asiakkaat Tuotteet Palvelut Ekosysteemi Teknologia Data NYKY- TILA 5 4 3 2 1 Nykytila palvelukehityksen näkökulmasta
 14. 14. EXAMPLE YRITYKSEN NYKYTILANNE Tässä esityksessä 1 2 3 4 5 UUDET RESURSSIT Missä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? ASIAKKAIDEN TARPEET INNOVOINNIN ESTEET KEHITYS- POLUT ROADMAP Mitä uutta voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Mitä asiakkaat haluaisivat kokeilla ja kehittää? Ulkoiset ja sisäiset esteet palveluiden kehittämiselle? Kartta uusiin 
 palvelu- mahdollisuuksiin Kuinka viemme nämä havainnot ja ideat käytäntöön?
 15. 15. EXAMPLE Resurssi •Yrityksen asiakkaan ominaisuudet ja tavat, joita yritys voisi hyödyntää resurssina •Onko asiakkaalla halu kehittää yhdessä yrityksen kanssa? •Onko asiakkaan henkilöstöllä hyödyllistä osaamista? •Onko asiakkaan asiakkailla arvokkaita mielipiteitä? •Voidaanko asiakkaan järjestelmiä hyödyntää? Asiakkaat Kumppanit Ekosysteemi Henkilöstö Data
 16. 16. EXAMPLE Asiakkaat Kumppanit Ekosysteemi Henkilöstö Data Resurssi •Yrityksen olemassa olevat sekä potentiaaliset kumppanit joita voidaan hyödyntää kehittämisessä •Alihankkijat? •Voiko kilpailijoiden kanssa tehdä yhteistyötä? •Onko tuotetoimittajilla tarpeita tai resursseja hyödynnettäväksi? •Mitä muita toimijoita voidaan hyödyntää kumppaniverkostosta?
 17. 17. EXAMPLE Asiakkaat Kumppanit Ekosysteemi Henkilöstö Data Resurssi •Yrityksen ekosysteemi on tärkeä resurssi, 
 jota ei aina ymmärretä hyödyntää. •Millaisia alan muut yritykset ovat? •Voiko julkisilta tahoilta saada tukea kehitykseen? •Löytyykö oppilaitoksista osaamista ja ideoita? •Mitä uusimmat tutkimukset kertovat? •Voidaanko yhdistykset ja järjestöjä hyödyntää?
 18. 18. EXAMPLE Asiakkaat Kumppanit Ekosysteemi Henkilöstö Data Resurssi •Toimintaa ja rooleja selkeyttämällä saadaan palvelukehitykseen enemmän resursseja. •Onko koko henkilöstön kokemuksen tuoma tieto hyödynnetty? •Mistä nykyisistä prosesseista voidaan kerätä tarkemmin dataa? •Ovatko oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä? •Ketkä ovat avaintekijöitä palvelukehityksessä?
 19. 19. EXAMPLE Resurssi Asiakkaat Kumppanit Ekosysteemi Henkilöstö •Yritykset eivät aina näe kaikkia datankeruu- mahdollisuuksia omassa toimintaympäristössään. •Mistä kaikkialta voidaan kerätä dataa, 
 joka on hyödyllistä liiketoiminnalle? •Miten dataa voitaisiin selkeyttää ja 
 hyödyntää paremmin? Data
 20. 20. EXAMPLE Tässä esityksessä 2 3 4 5 UUDET RESURSSIT ASIAKKAIDEN TARPEET INNOVOINNIN ESTEET KEHITYS- POLUT Mitä uutta voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Mitä asiakkaat haluaisivat kokeilla ja kehittää? Ulkoiset ja sisäiset esteet palveluiden kehittämiselle? Kartta uusiin 
 palvelu- mahdollisuuksiin YRITYKSEN NYKYTILANNE 1 Missä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? ROADMAP Kuinka viemme nämä havainnot ja ideat käytäntöön?
 21. 21. EXAMPLE Asiakkaiden tarpeet UUDEN LUONTIA HAITTOJEN POISTOA TUNNE Mitkä tarpeet poistavat asiakkaan kohtaamia haittoja? Minkä tarpeiden täyttäminen kaipaa uuden luomista? Mitä tunteita kohtia asiakas pyrkii? Tuotteiden kunnossapito Esimerkkejä: Luotettavien alihankkijoiden löytäminen Hävikin vähentäminen Asiantuntijuuden lisääminen Esimerkkejä: Yhteinen innovointi Ennakointi Yhteen- kuuluvuus Turvallisuuden tunne Kehittyminen Ylpeys Helppous Esimerkkejä:
 22. 22. EXAMPLE Tässä esityksessä 2 4 5 UUDET RESURSSIT INNOVOINNIN ESTEET KEHITYS- POLUT Mitä uutta voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Ulkoiset ja sisäiset esteet palveluiden kehittämiselle? Kartta uusiin 
 palvelu- mahdollisuuksiin YRITYKSEN NYKYTILANNE 1 Missä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? 3 ASIAKKAIDEN TARPEET Mitä asiakkaat haluaisivat kokeilla ja kehittää? ROADMAP Kuinka viemme nämä havainnot ja ideat käytäntöön?
 23. 23. EXAMPLE Innovoinnin esteet SISÄISET ASIAKKAAT TOIMIALA Lainsäädäntä? Mitkä tekijät yrityksen toimialalla estävät innovoimasta uusia palveluita Hinnoittelu? Päättäjät? Asenteet? Jäykkyys? Muutos? Mitkä yrityksen sisäiset tekijät estävät innovoimasta uusia palveluita Resurssit? Järjestelmät? Muutos- vastarinta? Roolit? Mitkä tekijät yrityksen asiakkaissa estävät innovoimasta uusia palveluita
 24. 24. EXAMPLE Tässä esityksessä 2 UUDET RESURSSIT Mitä uutta voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Kartta uusiin 
 palvelu- mahdollisuuksiin YRITYKSEN NYKYTILANNE 1 Missä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? 3 ASIAKKAIDEN TARPEET Mitä asiakkaat haluaisivat kokeilla ja kehittää? 5 KEHITYS- POLUT 4 INNOVOINNIN ESTEET Ulkoiset ja sisäiset esteet palveluiden kehittämiselle? ROADMAP Kuinka viemme nämä havainnot ja ideat käytäntöön?
 25. 25. EXAMPLE
 26. 26. EXAMPLE Lorem ipsum mo tem aut et venem imet in pe net volupta tibus. Dit ilite con pratus. Unt Occusanimpos adit lautemporem a iligniasit enemporro toreprehenti into et esequas minveratus et hitas ipidi offic totatur sed eos doluptatur magnis mod mi, estrum, net Best picks A ALIHANKKIJA- PALVELU OSAKKUUS- MALLI Lorem ipsum adit lautemporem a iligniasit enemporro toreprehenti into et esequas minveratus et hitas ipidi offic totatur sed eos doluptatur magnis mod mi, estrum, net Moloresti officiate prat quo quis pedi consed quis natis di as unt de sundesti ut venisciis iumquae volupti beatur? Doluptur am, omnis reperrores videsequo inctes nestrum ime nos aut as ipsumqui dolorem ut magnihictur, sinis pro mint aut B KUMPPANUUS- MALLI Lorem ipsum mo tem aut et venem imet in pe net volupta tibus. Dit ilite con pratus. Unt Occusanimpos adit lautemporem a iligniasit enemporro toreprehenti C Dolor Lorem Ipsum Yritys Tässä osiossa jaamme tutkimuksen aikana löytyneet parhaat ideat, joilla yritys voisi aloittaa uusien palveluiden kehittämisen. Dolor Lorem Ipsum
 27. 27. EXAMPLE Tässä esityksessä käsiteltiin YRITYKSEN NYKYTILANNE 1 Missä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? 2 UUDET RESURSSIT Mitä uutta voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Kartta uusiin 
 palvelu- mahdollisuuksiin 5 KEHITYS- POLUT 4 INNOVOINNIN ESTEET Ulkoiset ja sisäiset esteet palveluiden kehittämiselle? ROADMAP Kuinka viemme nämä havainnot ja ideat käytäntöön? 3 ASIAKKAIDEN TARPEET Mitä asiakkaat haluaisivat kokeilla ja kehittää?
 28. 28. EXAMPLE YRITYKSEN NYKYTILANNE UUDET RESURSSIT Missä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? ASIAKKAIDEN TARPEET INNOVOINNIN ESTEET KEHITYS- POLUT ROADMAP Mitä uutta voitaisiin hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Mitä asiakkaat haluaisivat kokeilla ja kehittää? Ulkoiset ja sisäiset esteet palveluiden kehittämiselle? Kartta uusiin 
 palvelu- mahdollisuuksiin 2 4 51 3 Kuinka viemme nämä havainnot ja ideat käytäntöön?
 29. 29. EXAMPLE Uusien palveluiden luominenAnalyysi nykytilasta Asiakkaiden tarpeet Kehityksen esteet Resurssit Ekosysteemi Kehityspolut www.ghostcompany.fi
 30. 30. www.ghostcompany.fi We help you to spot the hidden value in your organization and supercharge it with our knowledge of the future.

×