O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Objašnjenje osnovnih pojmova koji se koriste u VirtualBox programu

70 visualizações

Publicada em

Objašnjenje osnovnih pojmova koji se koriste u VirtualBox programu

Publicada em: Software
  • Easy and easy job on-line from home. begin obtaining paid weekly quite $4k by simply doing this simple home job. I actually have created $4823 last week from this simple job. Its a simple and easy job to try to to and its earnings ar far better than regular workplace job. everyone will currently get additional greenbacks on-line by simply open this link and follow directions to urge started........... ➴➴➴➴ OPEN THIS WEBSITE ➴➴➴➴ ⇝⇝⇝ HERE►...............w­­­w­­­w­­­.­­­t­­­i­­­p­­­s­­­.­­­c­­­a­­­s­­­h­­­61­­­.­­­c­­­o­­­m
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Objašnjenje osnovnih pojmova koji se koriste u VirtualBox programu

  1. 1. Objašnjenje osnovnih pojmova koji se koriste u VirtualBox programu Migdad REŠIDOVIĆ, 2017. VirtualBox je program za kreiranje, konfigurisanje i administraciju virtuelnih mašina. Virtuelne mašine predstavljaju odličan način za instalaciju i testiranje različitih verzija operativnih sistema bez negativnih posljedica po postojeći host sistem ili “fizički” računar. Također, su i pogodne za instalaciju, testiranje kao i upotrebu različitih programa i njihovih verzija bez pojedinačne instalacije i deinstalacije programa na host sistemu. Ista ili različita verzija programa može se u isto vrijeme koristiti na različitim verzijama operativnih sistema instaliranih pokrenutih u virtuelnoj mašini. - Objašnjenje osnovnih pojmova • Virtuelna mašina (VM) – predstavlja softverski računar, odnosno računar unutar računara koji koristi resurse host sistema, odnosno fizičkog računara. Na virtuelnoj mašini se instalira operativni sistem koristeći image fajlove ili CD/DVD medij i ostali programi na isti način kao i na fizički računar. • Host sistem ili host računar – fizički računar na kojem je instaliran operativni sistem, bilo da se radi o Microsoft Windows operativnom sistemu ili nekom drugom operativnom sistemu. • Host operativni sistem – operativni sistem koji se instalira na host sistemu ili host računaru, odnosno na fizičkom računaru na kojem se instalira i VirtualBox program. VirtualBox se može instalirati i koristiti na slijedećim host perativnim sistemima ili verzijama host operativnih sistema: • Guest operativni sistem – opeartivni sistem koji se instalira i pokreče u virtuelnoj mašini (VM). • Virtual Appliances – predstavljaju gotove prekonfigurisane softverske pakete koji dolaze zajedno sa operativnim sistemom i programima, odnosno virtuelne mašine koje se preuzimaju i koriste bez predhodne potrebe za instalacijom operativnog sistema a nakon toga i instalacijom programa. • Guest Additions – softverski dodaci ili paketi koji se instaliraju u virtuelnoj mašini, a koji poboljšavaju interakciju između host i guest operativnih sistema i unaprijeđuju performanse guest operativnih sistema. • Virtuelni hard disk – fajl ili grupa fajlova koji se predstavlja kao fizički hard disk u guest operativnom sistemu. Ovi fajlovi se nalaze na fizičkom hard disku host sistema ili servera. Predstavlja jednu od najbitnijih komponenti u virtuelnoj mašini kao što je i fizički hard disk jedna od najbitnijih komponenti u računaru (host sistemu).

×