2021 michiel romme portfolio 03

M
Michiel RommeDesigner / visual artist em Yoshida & Romme, Maastricht
portfolio van objecten
portfolio of objects
3de editie / 3rd edition
Michiel Romme;
The garden of
creation
De tentoonstelling / The exhibition
Tijdens de expositie in de etalage van een
voormalige bakkerij in de Capucijnenstraat.
During the exhibition in a display window
of a former bakery in the Capucijnenstraat.
De Limburger, zaterdag 9 oktober 2021
Restmaterialen, plastic afval, en kleine prulla-
ria: allemaal dingen die we hebben, weg-
gooien of bewaren en uiteindekijk toch weg-
gooien. Zie hier het materiaal waarmee ik
voornamelijk werk; hergebruik van het
onbruikbare en overbodige. Het worden
objecten waarin de gebruikte voorwerpen zijn
vervreemd. Het nodigt uit tot kijken en fantase-
ren. Bij de objecten geen uitgebreide uitleg,
alleen namen en afmetingen. Desgewenst kan
ik uitleggen en achtergrond geven. Belangrijk
is je eigen interpretatie, je eigen beleving.
Leftover materials, plastic waste and small
knickknacks; things we all have, throw away or
save and dispose after all anyway. These are the
materials I mainly work with. Reusing the use-
less and dispensable. They become objects in
which the goods used alienate. It invites you to
observe and fantasise. There are no explanati-
ons with the objects, just names and measure-
ments. If wanted I can provide you with expla-
nations and backgrounds. Your own interpreta-
tion and perception is what’s important.
Michiel Romme
+31(0)613 - 79 62 01
michiel6211@gmail.com
Fotografie / photography:
Guus van den Akker
Michiel Romme
Mijn sponsors / My sponsors
Jo Heuts verf, Maastricht
Space Intervention /
Guus van den Akker, Maastricht
Rob Huyben, Maastricht
Rope Reclame / Björn Kamycki, Wylre
De Triticum Postmes B.V., Maastricht
Citaten:
Uit het gastenboek van de tentoonstelling.
Quotes:
From the guwstbook at the exhibition.
Adviseurs
Consultants
2021
Collage-reliëf / Collage-relief; 65 x 124 x 10 cm
Yvonne:
‘Nog steeds ontstaat er die
grijs op mijn gezicht.
Dank’
‘That grin still does emerge
on my face.
Thanks’
Comestor 2021
Collage / Collage; 97 x 77 cm
Loen:
‘Spannend & creatief werk.
Kompleminte.’
‘Exciting & creative work.’
Eet van plastic, eet plastic
Eat from plastic, eat plastic
2021
Object / Object; 30 x 25 x 8 cm
Ben:
‘Verguld met ’t affiche &
rode pil’
‘Delighted with the poster &
red pill’
Laatste koningin
Last queen
2021
Object / Object; 37 x 21 x 27 cm
Li Fam:
‘Colourful and nice exhibi-
tion with a lot of interesting
ideas in the artwork’
Lonely bird so blue 2021
Object / Object; 20 x 10 x 17 cm
Sven:
‘Beautiful exhibition! Thank
you so much for a beautiful
moment.’
No knickers 2021
Collage / Collage; 102 x 70 cm
Nèckiel & Trish:
‘Wij zijn heel blij geworden
van je werk.’
‘Your work made us very
happy.’
Omhelsd door kleur
Embraced by colour
2021
Tweeluik, collage / diptych, collage; 61 x 75 cm + 61 x 75 cm
Ine & Hans:
‘Een verademing.’
‘A breath of fresh air.’
Richting
Direction
2021
Jenice:
‘Leuk dat ik hier spontaan
binnen wipte, wat een
mooie plek. Bijzondere
werken, vindingrijk met
humor & sustainable.’
‘Nice that I popped in here
spontaneously, what a beau-
tiful place. Special works,
inventive with humor &
sustainable.’ Object / Object; 23 x 18 x 14 cm
Shades and shadows 2021
Wand object / Wall object; 80 x 37,5 x 13 cm
Roeland:
‘Prikkelend en origineel!
Afval krijgt een tweede
leven, een nieuw en positief
karakter.’
‘Exciting and original! Waste
gets a second life, a new
and positive character.’
Les très riches couleurs du conceptuel 2021
Object / Object; 18 x 12,5 x 25 cm
Johan & Joke:
‘Heel bijzonder om van
“gewone” dingen zulke
fantastische kunst te maken.’
‘Very special to make such
fantastic art out of "ordinary"
things.’
Wortels van geen goed
Roots of no good
2021
Object / Object; 60 x 64 x 124 cm
Karin & Julian:
‘Je werk zet aan tot denken
over heden, verleden en
toekomst. Soms met een
knipoog, soms ongemakke-
lijk maak je duidelijk hoe we
tekort schieten en in onver-
mogen om anders te han-
delen. Tegen beter weten in.
Chapeau!’
‘Your work encourages one
to think about the present,
past and future. Sometimes
with a wink, sometimes
uncomfortably you make
clear how we fall short and
are unable to act differently.
Against our better judge-
ment.
Cheers!’
Zwarte gal
Black bile
2021
Object / Object; 29 x 118 x 12 cm
Jet & John:
‘Leuk, apart en artistique
werk. De moeite waard om
de reis speciaal hiervoor
naar Maastricht te maken.’
‘Fun, special and artistic
work. Worthwhile making
the trip to Maastricht
especially for this.’
2021
Werk in wording
Work in progress
74 wijnstokken met een
lengte van ongeveer 55
cm elk, gedroogd en van
schors ontdaan. De
scheuren die zijn
ontstaan bij het drogen
zijn hoogglans rood
gelakt.
Voor de te realiseren
installatie worden de
stokken bovenin voor-
zien van een gaatje. De
stokken worden dan aan
een staalkabel geregen.
De kabel wordt over een
lengte van 15 meter
tussen twee punten
gespannen op een
hoogte van 210 cm.
Door de grillige vorm
van de stokken waaieren
die naar links en recht
uit. Hierdoor ontstaat
een onregelmatige
meanderende lijn.
74 vines with a length of
about 55 cm each, dried
and bark-free. The cracks
which appeared in the
process of drying are
high gloss red lacquered.
For the installation to
be realised a small hole
will be drilled in the top
of each vine. The vines
are then strung on a steel
cable. The cable will be
tensioned between two
fixed points over a length
of 15 meters at a hight of
210 cm.
By the capricious
shape of the vines
fanning out to the left
and right, a whimsical
meandering line is crea-
ted.
Archeologie
Archeology
Archeologie / Archeology - 02 (2020)
20,5 x 38 x 28 cm
Archeologie / Archeology - 01 (2020)
40 x 31,5 x 20 cm
Archeologie / Archeology - 03 (2021)
47 x 47 x 4 cm
Beaufort 8 / Beaufort 8 (2020); 18,5 x 23,5 x 11 cm
Beaufort 8
Het Bestuur / The Board (2021); 60 x 50, x 6 cm
Het Bestuur
The Board
Colour moves in a grim grey world
Colour moves in a grim grey world (2021); 67 x 39 x 13 cm Damocles (2020/2021); 55 x 55 x 24 cm
Damocles
Raster Kubus
Grid Cube
Raster Kubus / Grid Cube (2020); 374 x 374 x 374/408 cm (schaalmodel / scale model 1:10) Isaac / Isaac - 01 (2020); 108 x 54 x 45 cm Hond / Dog (2020); 60 x 54 x 40 cm
Isaac & Hond
Isaac & Dog
Kijkdozen
Show boxes
Very Rare (2020); 62 x 14 x 3,5 cm
Geldig voor 1 Rit / Valid for 1 ride (2020); 36,5 x 30,5 x 51,5 cm Uitgestorven / Extinct (2020);
12 x 24 x 8 cm
Het Verdriet van Moeder Natuur
Mother Nature’s Sorrow (2021); 49,5 x 62 x 22 cm
Kubusletter
Kubus typeface
2019 - 2020
I am, fotocollage voor een tweeluik (2020); 2 panelen van 55 x 89 x 11 cm
I am, photo collage for a diptych (2020); 2 panels of 55 x 89 x 11 cm
fotomontage van gespiegelde
en gekantelde
tekstcomposities;
paneel, 89 x 89 x 12,8 cm
photomontage of mirrored
and turned text compositions;
panel, 89 x 89 12,8 cm
Kubusletter, toepassingen
Kubus typeface, applications by José Springer, Mexico-city
2021
Lavandula artificialis 2020
Tester; 15 x 22 x 24 cm 1; 38 x 16,1 x 70,5 cm 2; 31,5 x 19 x 24 cm 3; 14 x 19 x 50 cm
4; 26,5 x 8,8 x 17,5 cm 5; Ø 9 x 22,5 cm 6; Ø 11 x 25 cm 7; 20,5 x 13 x 20,5 cm
Patisserie Plastique; Restaurant Plastique 2020
Map met een serie van zes posters, formaat
42 x 59,4 cm; gesigneerd en genummerd.
Beperkte van oplage 25 mappen.
Folder with a series of six poster, size 42 x
59,4 c,; signed and numbered.
Limited edition of 25 folders
poster 84,1 x 118,9 cm, op 250 grams
papier, oplage 21 genummerde en gesig-
neerde exemplaren,
acrylaat paneel 84 x 118,9 cm, oplage 5
genummerde en gesigneerde exemplaren
poster 84,1 x 118,9 cm, on 250 grams
paper, edition of 21 numbered and signed
copies
acrylic panel 84,1 x 118,9 cm, edition 5
numbered and signed copies
Patisserie Plastique; Restaurant Plastique 2020
Les Bonbons - 18 x 19 x 15,5 cm
Les Petitfours - 32,5 x 14 x 18 cm Les Tartelettes - 32,5 x 14 x 18 cm
Les Gâteaux - 60 x 47 x 29 cm
Le Gâteau de Mariage
29 x 21 x 43 cm
Dîner pour deux - 63 x 53 x 13 cm
Reflecties
Reflections
2020
Reflecties; proefpaneel, 60 x 45 cm t.b.v. monumentale realisatie op een muur van ± 6 x 3 m
Reflections - try out panel, 60 x 45 cm for a monumental application on a wall of ± 6 x 3 m
Sollune - mobile, Ø20 x 6 cm
Sollune - mobile, Ø20 x 6 cm
Sleutels tot vreugde
Keys to joy
2021
61 x 72 x 5 cm
Sleutel tot vreugde
Key to joy
9 x 9 x 8 cm
Paneel met 21 sleutels in genum-
merd glas. De oranje sleutels
hebben ieder een eigen tint, van
licht oranje rechts onder, tot diep
oranje links boven. Het glas
beschermt de vreugde, maakt
haar fysiek onaantastbaar.
Panel with 21 keys in numbered
glass. The orange keys each have
their own shade, from light
orange in the lower right hand
side corner, to deep orange in
the upper left hand side corner.
The glass protects the joy, makes
it physical untouchable.
42 Sleutels tot vreugde
met certificaat
Je eigen Sleutel tot vreugde:
kies sleutelvorm, tint oranje en
voorkeur nummer. Zo vorm je
samen met anderen een klein
exclusief netwerk van vreugde.
42 Keys to joy with certificat
Your own Key to joy: chose key
shape, shade of orange and number
of preference. Together with other
people you create a small exclusive
network of joy.
Twee m2
Kleur
Two m2
of Colour
2021
37,5 x 43 x 5 cm
Platalea forcata cornutaque
20 x 16 x 24 cm
Rood
Red
2020
Rood verloop / Red gradient - 01 (2020); 142 x 25 cm
Verdronken in plastic
Drowned in plastic
2021
1; 21 x 21,5 x 10,5 cm
2; 49 x 50 x 16 cm
ONTWERPEN
3-D
MEUBELS
INTERIEURS
OBJECTEN
2-D
BEELDMERKEN
HUISSTIJLEN
COMMUNICATIE
&
FOOD DESIGN
FOTOGRAFIE
TEKST
serendipity and
approach
MET PLEZIER EN
CREATIVITEIT
WERKEN WE AAN
VOOR U EN
UW
OMGEVING
THE KUBUS TYPEFACE IS JUST ONE EXAMPLE
OF YOSHIDA & ROMME’S DESIGN APPROACH. IT
ALL BEGAN WHEN GUUS ASKED US TO DESIGN
SOME OBJECTS HE COULD MAKE FROM LEFT-
OVER 18 MM PLYWOOD. SO WE DESIGNED THIS
ALPHABET IN CAPITALS, THEN IN lowercase.
GUUS THEN MADE A FEW PLYWOOD 90X90X90
MM KUBUS CAPITAL LETTERS. NEXT WE
TALKED TO ROD. HE PUT US IN TOUCH WITH
KEITH, WHO KINDLY TRANSFERRED THE
KUBUS INTO A DIGITAL FONT. SERENDIPITY
DE KUBUS LETTER IS ÉÉN VOORBEELD VAN
YOSHIDA & ROMME’S ONTWERPBENADERING.
HET BEGON MET GUUS’ VRAAG NAAR ONTWER-
PEN DIE HIJ ZOU KUNNEN MAKEN VAN RESTEN
18 MM MULTIPLEX. DUS ONTWIERPEN WE DIT
ALFABET EERST IN KAPITALEN, DAARNA IN
onderkastletters. VERVOLGENS MAAKTE GUUS
ENKELE LETTERS VAN 90X90X90 MM. HIEROP
SPRAKEN WE MET ROD. HIJ BRACHT ONS IN
CONTACT MET KEITH DIE DE KUBUS OMZETTE
IN EEN DIGITAAL FONT. SERENDIPITEIT
Verhalen vertellen is spannend. Als ont-
werpers vertellen we tastbaar, in verschil-
lende dimensies, met en zonder woorden.
Ieder verhaal heeft z’n eigen vorm, materie
en kleur. Om een goed verhaal te maken,
integreren we het ontwerpproces met
serendipiteit. Dat betekent o.a. dat er in
samenspraak met u, voor u, een verras-
sende, vaak onverwachte vertelling ont-
staat. Dat is een leuk en bijzonder pad.
Hiernaast staan kleine stukjes van verha-
len. Voor hele verhalen is er te weinig
ruimte. Maar het is toch weer een korte
vertelling over het plezier dat we in ont-
werpen hebben. Er is nog veel meer te
vertellen. Bijvoorbeeld over hoe we voor u
een bijzonder verhaal kunnen maken. Voor
een goed gesprek: 0613 - 79 62 01 of
michiel6211@gmail.com.
Tot ziens, Michiel
Storytelling is exciting. As designers we tell
tangible stories in various dimensions, with
and without words. Every narrative has its
own shape, matter and colour. In order to
create a good story, we integrate the
design process and serendipity. This
means; amongst other things, that in a
dialogue with you we create a surprising
and often unexpected tale. This is an enjoy-
able and rather special path.
Here you see some small pieces of
various stories; there just isn’t enough
space for complete narratives. However
within itself it’s a short story about the
pleasure we take in design. There’s a lot
more to tell. For example about how we
can create an extraordinary tale for you. For
a good conversation call +31 (0)613 - 79
62 01 or email to michiel6211@gmail.com.
See you, Michiel
DESIGN
3-D
FURNITURE
INTERI0RS
OBJECTS
2-D
LOGOS
CORPORATE I.D.
COMMUNICATION
&
FOOD DESIGN
PHOTOGRAPHY
TEXT
WE TAKE PLEASURE
AND CREATIVITY
IN WORKING ON
FOR YOU
AND YOUR
ENVIRON-
MENT
Capucijnenstraat
69
6211
RP
Maastricht
0613
-
79
62
01
michiel6211@gmail.com
yoshidaromme.nl
Yoshida & Romme, ontwerpers sinds / designers since 1985
Michiel Romme: +31(0)613 - 79 62 01; michiel6211@gmail.com
de kunst van / the art of
Michiel Romme
portfolio van objecten
port folio of objects
1 de 33

Recomendados

Pinterest, belangrijk voor jouw webshop / merk por
Pinterest, belangrijk voor jouw webshop / merkPinterest, belangrijk voor jouw webshop / merk
Pinterest, belangrijk voor jouw webshop / merkmonique van der vlist
467 visualizações35 slides
HEMA folder wk50 por
HEMA folder wk50 HEMA folder wk50
HEMA folder wk50 MerlijnSchagen
165 visualizações21 slides
Design FAIR! por
Design FAIR!Design FAIR!
Design FAIR!Wilma Mulder
435 visualizações17 slides
Puinscheppers voorstel met moodboard por
Puinscheppers voorstel met moodboardPuinscheppers voorstel met moodboard
Puinscheppers voorstel met moodboardKarin Vlietstra
530 visualizações16 slides
Puinscheppers presentatie por
Puinscheppers presentatiePuinscheppers presentatie
Puinscheppers presentatieKarin Vlietstra
494 visualizações12 slides
2021 mr expo vouwblad por
2021 mr expo vouwblad2021 mr expo vouwblad
2021 mr expo vouwbladMichiel Romme
4 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.8K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.5K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K visualizações42 slides
The six step guide to practical project management por
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.7K visualizações27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K visualizações21 slides

Destaque(20)

Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.8K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.5K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.4K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... por AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K visualizações
Read with Pride | LGBTQ+ Reads por Kayla Martin-Gant
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K visualizações

2021 michiel romme portfolio 03

 • 1. portfolio van objecten portfolio of objects 3de editie / 3rd edition Michiel Romme; The garden of creation De tentoonstelling / The exhibition
 • 2. Tijdens de expositie in de etalage van een voormalige bakkerij in de Capucijnenstraat. During the exhibition in a display window of a former bakery in the Capucijnenstraat.
 • 3. De Limburger, zaterdag 9 oktober 2021
 • 4. Restmaterialen, plastic afval, en kleine prulla- ria: allemaal dingen die we hebben, weg- gooien of bewaren en uiteindekijk toch weg- gooien. Zie hier het materiaal waarmee ik voornamelijk werk; hergebruik van het onbruikbare en overbodige. Het worden objecten waarin de gebruikte voorwerpen zijn vervreemd. Het nodigt uit tot kijken en fantase- ren. Bij de objecten geen uitgebreide uitleg, alleen namen en afmetingen. Desgewenst kan ik uitleggen en achtergrond geven. Belangrijk is je eigen interpretatie, je eigen beleving. Leftover materials, plastic waste and small knickknacks; things we all have, throw away or save and dispose after all anyway. These are the materials I mainly work with. Reusing the use- less and dispensable. They become objects in which the goods used alienate. It invites you to observe and fantasise. There are no explanati- ons with the objects, just names and measure- ments. If wanted I can provide you with expla- nations and backgrounds. Your own interpreta- tion and perception is what’s important. Michiel Romme +31(0)613 - 79 62 01 michiel6211@gmail.com Fotografie / photography: Guus van den Akker Michiel Romme Mijn sponsors / My sponsors Jo Heuts verf, Maastricht Space Intervention / Guus van den Akker, Maastricht Rob Huyben, Maastricht Rope Reclame / Björn Kamycki, Wylre De Triticum Postmes B.V., Maastricht Citaten: Uit het gastenboek van de tentoonstelling. Quotes: From the guwstbook at the exhibition.
 • 5. Adviseurs Consultants 2021 Collage-reliëf / Collage-relief; 65 x 124 x 10 cm Yvonne: ‘Nog steeds ontstaat er die grijs op mijn gezicht. Dank’ ‘That grin still does emerge on my face. Thanks’
 • 6. Comestor 2021 Collage / Collage; 97 x 77 cm Loen: ‘Spannend & creatief werk. Kompleminte.’ ‘Exciting & creative work.’
 • 7. Eet van plastic, eet plastic Eat from plastic, eat plastic 2021 Object / Object; 30 x 25 x 8 cm Ben: ‘Verguld met ’t affiche & rode pil’ ‘Delighted with the poster & red pill’
 • 8. Laatste koningin Last queen 2021 Object / Object; 37 x 21 x 27 cm Li Fam: ‘Colourful and nice exhibi- tion with a lot of interesting ideas in the artwork’
 • 9. Lonely bird so blue 2021 Object / Object; 20 x 10 x 17 cm Sven: ‘Beautiful exhibition! Thank you so much for a beautiful moment.’
 • 10. No knickers 2021 Collage / Collage; 102 x 70 cm Nèckiel & Trish: ‘Wij zijn heel blij geworden van je werk.’ ‘Your work made us very happy.’
 • 11. Omhelsd door kleur Embraced by colour 2021 Tweeluik, collage / diptych, collage; 61 x 75 cm + 61 x 75 cm Ine & Hans: ‘Een verademing.’ ‘A breath of fresh air.’
 • 12. Richting Direction 2021 Jenice: ‘Leuk dat ik hier spontaan binnen wipte, wat een mooie plek. Bijzondere werken, vindingrijk met humor & sustainable.’ ‘Nice that I popped in here spontaneously, what a beau- tiful place. Special works, inventive with humor & sustainable.’ Object / Object; 23 x 18 x 14 cm
 • 13. Shades and shadows 2021 Wand object / Wall object; 80 x 37,5 x 13 cm Roeland: ‘Prikkelend en origineel! Afval krijgt een tweede leven, een nieuw en positief karakter.’ ‘Exciting and original! Waste gets a second life, a new and positive character.’
 • 14. Les très riches couleurs du conceptuel 2021 Object / Object; 18 x 12,5 x 25 cm Johan & Joke: ‘Heel bijzonder om van “gewone” dingen zulke fantastische kunst te maken.’ ‘Very special to make such fantastic art out of "ordinary" things.’
 • 15. Wortels van geen goed Roots of no good 2021 Object / Object; 60 x 64 x 124 cm Karin & Julian: ‘Je werk zet aan tot denken over heden, verleden en toekomst. Soms met een knipoog, soms ongemakke- lijk maak je duidelijk hoe we tekort schieten en in onver- mogen om anders te han- delen. Tegen beter weten in. Chapeau!’ ‘Your work encourages one to think about the present, past and future. Sometimes with a wink, sometimes uncomfortably you make clear how we fall short and are unable to act differently. Against our better judge- ment. Cheers!’
 • 16. Zwarte gal Black bile 2021 Object / Object; 29 x 118 x 12 cm Jet & John: ‘Leuk, apart en artistique werk. De moeite waard om de reis speciaal hiervoor naar Maastricht te maken.’ ‘Fun, special and artistic work. Worthwhile making the trip to Maastricht especially for this.’
 • 17. 2021 Werk in wording Work in progress 74 wijnstokken met een lengte van ongeveer 55 cm elk, gedroogd en van schors ontdaan. De scheuren die zijn ontstaan bij het drogen zijn hoogglans rood gelakt. Voor de te realiseren installatie worden de stokken bovenin voor- zien van een gaatje. De stokken worden dan aan een staalkabel geregen. De kabel wordt over een lengte van 15 meter tussen twee punten gespannen op een hoogte van 210 cm. Door de grillige vorm van de stokken waaieren die naar links en recht uit. Hierdoor ontstaat een onregelmatige meanderende lijn. 74 vines with a length of about 55 cm each, dried and bark-free. The cracks which appeared in the process of drying are high gloss red lacquered. For the installation to be realised a small hole will be drilled in the top of each vine. The vines are then strung on a steel cable. The cable will be tensioned between two fixed points over a length of 15 meters at a hight of 210 cm. By the capricious shape of the vines fanning out to the left and right, a whimsical meandering line is crea- ted.
 • 18. Archeologie Archeology Archeologie / Archeology - 02 (2020) 20,5 x 38 x 28 cm Archeologie / Archeology - 01 (2020) 40 x 31,5 x 20 cm Archeologie / Archeology - 03 (2021) 47 x 47 x 4 cm
 • 19. Beaufort 8 / Beaufort 8 (2020); 18,5 x 23,5 x 11 cm Beaufort 8 Het Bestuur / The Board (2021); 60 x 50, x 6 cm Het Bestuur The Board
 • 20. Colour moves in a grim grey world Colour moves in a grim grey world (2021); 67 x 39 x 13 cm Damocles (2020/2021); 55 x 55 x 24 cm Damocles
 • 21. Raster Kubus Grid Cube Raster Kubus / Grid Cube (2020); 374 x 374 x 374/408 cm (schaalmodel / scale model 1:10) Isaac / Isaac - 01 (2020); 108 x 54 x 45 cm Hond / Dog (2020); 60 x 54 x 40 cm Isaac & Hond Isaac & Dog
 • 22. Kijkdozen Show boxes Very Rare (2020); 62 x 14 x 3,5 cm Geldig voor 1 Rit / Valid for 1 ride (2020); 36,5 x 30,5 x 51,5 cm Uitgestorven / Extinct (2020); 12 x 24 x 8 cm Het Verdriet van Moeder Natuur Mother Nature’s Sorrow (2021); 49,5 x 62 x 22 cm
 • 23. Kubusletter Kubus typeface 2019 - 2020 I am, fotocollage voor een tweeluik (2020); 2 panelen van 55 x 89 x 11 cm I am, photo collage for a diptych (2020); 2 panels of 55 x 89 x 11 cm fotomontage van gespiegelde en gekantelde tekstcomposities; paneel, 89 x 89 x 12,8 cm photomontage of mirrored and turned text compositions; panel, 89 x 89 12,8 cm
 • 24. Kubusletter, toepassingen Kubus typeface, applications by José Springer, Mexico-city 2021
 • 25. Lavandula artificialis 2020 Tester; 15 x 22 x 24 cm 1; 38 x 16,1 x 70,5 cm 2; 31,5 x 19 x 24 cm 3; 14 x 19 x 50 cm 4; 26,5 x 8,8 x 17,5 cm 5; Ø 9 x 22,5 cm 6; Ø 11 x 25 cm 7; 20,5 x 13 x 20,5 cm
 • 26. Patisserie Plastique; Restaurant Plastique 2020 Map met een serie van zes posters, formaat 42 x 59,4 cm; gesigneerd en genummerd. Beperkte van oplage 25 mappen. Folder with a series of six poster, size 42 x 59,4 c,; signed and numbered. Limited edition of 25 folders poster 84,1 x 118,9 cm, op 250 grams papier, oplage 21 genummerde en gesig- neerde exemplaren, acrylaat paneel 84 x 118,9 cm, oplage 5 genummerde en gesigneerde exemplaren poster 84,1 x 118,9 cm, on 250 grams paper, edition of 21 numbered and signed copies acrylic panel 84,1 x 118,9 cm, edition 5 numbered and signed copies
 • 27. Patisserie Plastique; Restaurant Plastique 2020 Les Bonbons - 18 x 19 x 15,5 cm Les Petitfours - 32,5 x 14 x 18 cm Les Tartelettes - 32,5 x 14 x 18 cm Les Gâteaux - 60 x 47 x 29 cm Le Gâteau de Mariage 29 x 21 x 43 cm Dîner pour deux - 63 x 53 x 13 cm
 • 28. Reflecties Reflections 2020 Reflecties; proefpaneel, 60 x 45 cm t.b.v. monumentale realisatie op een muur van ± 6 x 3 m Reflections - try out panel, 60 x 45 cm for a monumental application on a wall of ± 6 x 3 m Sollune - mobile, Ø20 x 6 cm Sollune - mobile, Ø20 x 6 cm
 • 29. Sleutels tot vreugde Keys to joy 2021 61 x 72 x 5 cm Sleutel tot vreugde Key to joy 9 x 9 x 8 cm Paneel met 21 sleutels in genum- merd glas. De oranje sleutels hebben ieder een eigen tint, van licht oranje rechts onder, tot diep oranje links boven. Het glas beschermt de vreugde, maakt haar fysiek onaantastbaar. Panel with 21 keys in numbered glass. The orange keys each have their own shade, from light orange in the lower right hand side corner, to deep orange in the upper left hand side corner. The glass protects the joy, makes it physical untouchable. 42 Sleutels tot vreugde met certificaat Je eigen Sleutel tot vreugde: kies sleutelvorm, tint oranje en voorkeur nummer. Zo vorm je samen met anderen een klein exclusief netwerk van vreugde. 42 Keys to joy with certificat Your own Key to joy: chose key shape, shade of orange and number of preference. Together with other people you create a small exclusive network of joy.
 • 30. Twee m2 Kleur Two m2 of Colour 2021 37,5 x 43 x 5 cm Platalea forcata cornutaque 20 x 16 x 24 cm Rood Red 2020 Rood verloop / Red gradient - 01 (2020); 142 x 25 cm
 • 31. Verdronken in plastic Drowned in plastic 2021 1; 21 x 21,5 x 10,5 cm 2; 49 x 50 x 16 cm
 • 32. ONTWERPEN 3-D MEUBELS INTERIEURS OBJECTEN 2-D BEELDMERKEN HUISSTIJLEN COMMUNICATIE & FOOD DESIGN FOTOGRAFIE TEKST serendipity and approach MET PLEZIER EN CREATIVITEIT WERKEN WE AAN VOOR U EN UW OMGEVING THE KUBUS TYPEFACE IS JUST ONE EXAMPLE OF YOSHIDA & ROMME’S DESIGN APPROACH. IT ALL BEGAN WHEN GUUS ASKED US TO DESIGN SOME OBJECTS HE COULD MAKE FROM LEFT- OVER 18 MM PLYWOOD. SO WE DESIGNED THIS ALPHABET IN CAPITALS, THEN IN lowercase. GUUS THEN MADE A FEW PLYWOOD 90X90X90 MM KUBUS CAPITAL LETTERS. NEXT WE TALKED TO ROD. HE PUT US IN TOUCH WITH KEITH, WHO KINDLY TRANSFERRED THE KUBUS INTO A DIGITAL FONT. SERENDIPITY DE KUBUS LETTER IS ÉÉN VOORBEELD VAN YOSHIDA & ROMME’S ONTWERPBENADERING. HET BEGON MET GUUS’ VRAAG NAAR ONTWER- PEN DIE HIJ ZOU KUNNEN MAKEN VAN RESTEN 18 MM MULTIPLEX. DUS ONTWIERPEN WE DIT ALFABET EERST IN KAPITALEN, DAARNA IN onderkastletters. VERVOLGENS MAAKTE GUUS ENKELE LETTERS VAN 90X90X90 MM. HIEROP SPRAKEN WE MET ROD. HIJ BRACHT ONS IN CONTACT MET KEITH DIE DE KUBUS OMZETTE IN EEN DIGITAAL FONT. SERENDIPITEIT Verhalen vertellen is spannend. Als ont- werpers vertellen we tastbaar, in verschil- lende dimensies, met en zonder woorden. Ieder verhaal heeft z’n eigen vorm, materie en kleur. Om een goed verhaal te maken, integreren we het ontwerpproces met serendipiteit. Dat betekent o.a. dat er in samenspraak met u, voor u, een verras- sende, vaak onverwachte vertelling ont- staat. Dat is een leuk en bijzonder pad. Hiernaast staan kleine stukjes van verha- len. Voor hele verhalen is er te weinig ruimte. Maar het is toch weer een korte vertelling over het plezier dat we in ont- werpen hebben. Er is nog veel meer te vertellen. Bijvoorbeeld over hoe we voor u een bijzonder verhaal kunnen maken. Voor een goed gesprek: 0613 - 79 62 01 of michiel6211@gmail.com. Tot ziens, Michiel Storytelling is exciting. As designers we tell tangible stories in various dimensions, with and without words. Every narrative has its own shape, matter and colour. In order to create a good story, we integrate the design process and serendipity. This means; amongst other things, that in a dialogue with you we create a surprising and often unexpected tale. This is an enjoy- able and rather special path. Here you see some small pieces of various stories; there just isn’t enough space for complete narratives. However within itself it’s a short story about the pleasure we take in design. There’s a lot more to tell. For example about how we can create an extraordinary tale for you. For a good conversation call +31 (0)613 - 79 62 01 or email to michiel6211@gmail.com. See you, Michiel DESIGN 3-D FURNITURE INTERI0RS OBJECTS 2-D LOGOS CORPORATE I.D. COMMUNICATION & FOOD DESIGN PHOTOGRAPHY TEXT WE TAKE PLEASURE AND CREATIVITY IN WORKING ON FOR YOU AND YOUR ENVIRON- MENT Capucijnenstraat 69 6211 RP Maastricht 0613 - 79 62 01 michiel6211@gmail.com yoshidaromme.nl Yoshida & Romme, ontwerpers sinds / designers since 1985 Michiel Romme: +31(0)613 - 79 62 01; michiel6211@gmail.com
 • 33. de kunst van / the art of Michiel Romme portfolio van objecten port folio of objects