O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Presentation from Omeg Israel
Presentation from Omeg Israel
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptx (20)

Anúncio

גאווה ומוגבלות- מצגת על הקבוצה והנגשת מוגבלויות- אוקטובר 22.pptx

 1. 1. ‫הארצית‬ ‫המנהיגות‬ ‫קבוצת‬ ‫ומוגבלות‬ ‫גאווה‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫אוקטובר‬ 2022
 2. 2. ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫מטרת‬ ‫הארגון‬ - ‫שינוי‬ ‫באיכות‬ ‫חייהם‬ ‫של‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫מוגבלויות‬ ‫הארגון‬ ‫משפיע‬ ‫על‬ ‫חייהם‬ ‫של‬ ‫כ‬ - 500,000 ‫בוגרים‬ ‫וילדים‬ ‫בשנה‬ ‫ומהווה‬ ‫מודל‬ ‫לעשייה‬ ‫בתחום‬ ‫הן‬ ‫במישור‬ ‫הארצי‬ ‫והן‬ ‫בזה‬ ‫הבינלאומי‬ . ‫ואיכות‬ ‫הקהילה‬ ‫בחיי‬ ‫מלאה‬ ‫שותפות‬ ‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫פועל‬ ‫הארגון‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫חיים‬ , ‫חדשניים‬ ‫טיפוליים‬ ‫חינוכיים‬ ‫שירותים‬ ‫ופיתוח‬ ‫מתן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬ , ‫פעילות‬ ‫חברתי‬ ‫עמדות‬ ‫שינוי‬ ‫ליצירת‬ ‫רחבה‬ , ‫למצוינות‬ ‫מרכז‬ ‫והפעלת‬ ‫מנהיגות‬ ‫פיתוח‬ , ‫מחקר‬ ‫המוגבלויות‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועית‬ ‫והכשרה‬ .
 3. 3. ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המנהיגות‬ ‫מרכז‬ ‫מנהיגות‬ ‫קבוצות‬ ‫אנשים‬ ‫המשתמשים‬ ‫בתת‬ " ‫ח‬ ‫נשים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫לילדים‬ ‫הורים‬ ‫מוגבלות‬ ( ‫היהודית‬ ‫בקהילה‬ ‫הערבית‬ ‫ובקהילה‬ ) ‫מהקהילה‬ ‫אנשים‬ ‫הלהטב‬ " ‫קית‬ ‫עצמי‬ ‫סנגור‬ ‫מגבלה‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫התפתחותית‬ ‫ששכלית‬
 4. 4. ‫מניעים‬ • ‫בקהילה‬ ‫הלהט‬ " ‫בק‬ %36 ‫ו־‬ ‫הנשים‬ ‫מן‬ %30 ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫הם‬ ‫הגברים‬ ‫מן‬ ( ‫לעומת‬ 18% ‫הכללית‬ ‫בחברה‬ ) • ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫הייחודיים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫מתקשות‬ ‫הקהילות‬ ‫שתי‬ ‫הלהטב‬ " ‫ק‬ ‫עם‬ ‫מענים‬ ‫להם‬ ‫ולהציע‬ ‫מוגבלות‬ . • ‫הלהט‬ ‫מהקהילה‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ " ‫בשתי‬ ‫כפולה‬ ‫מסטיגמה‬ ‫וסובלות‬ ‫סובלים‬ ‫ב‬ ‫הקהילות‬ – ‫הלהטב‬ ‫הזהות‬ ‫ובגלל‬ ‫המוגבלות‬ ‫בגלל‬ " ‫קית‬ . • ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫האנשים‬ ‫בקהילת‬ ‫מיניות‬ ‫על‬ ‫נרחב‬ ‫שיח‬ ‫היעד‬ , ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫האדם‬ ‫ותפיסת‬ ‫כא‬ ‫מיני‬ ‫־‬ . • ‫עדיין‬ ‫שהם‬ ‫בה‬ ‫החלקים‬ ‫הכלת‬ ‫על‬ ‫הגאה‬ ‫בקהילה‬ ‫מעמיק‬ ‫בשיח‬ ‫צורך‬ " ‫אחרים‬ ."
 5. 5. ‫הקבוצה‬ ‫חזון‬ ‫חזון‬ : ‫עצמית‬ ‫להגדרה‬ ‫הזכות‬ ‫תהיה‬ ‫ואיש‬ ‫אישה‬ ‫לכל‬ . ‫וגופניות‬ ‫נפשיות‬ ‫מוגבלויות‬ ‫של‬ ‫הצומת‬ , ‫העדפה‬ ‫ושל‬ ‫לצמיחה‬ ‫כמקור‬ ‫אלא‬ ‫לקושי‬ ‫כמקור‬ ‫ייתפס‬ ‫לא‬ ‫ומגדר‬ ‫מינית‬ , ‫המגוון‬ ‫עיקרון‬ ‫של‬ ‫ולהפצה‬ ‫להתפתחות‬ ‫כולה‬ ‫בחברה‬ ‫האנושי‬ . ‫א‬ . ‫להטבק‬ ‫נשים‬ " ‫להכלה‬ ‫יזכו‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫ים‬ , ‫המגוונים‬ ‫חלקיהן‬ ‫על‬ ‫הקהילות‬ ‫בשתי‬ ‫ולהכרה‬ ‫לייצוג‬ . ‫הקבוצה‬ ‫מטרות‬ :  ‫הקהילה‬ ‫בקרב‬ ‫ומשפיעה‬ ‫מעורבת‬ ‫מנהיגות‬ ‫פיתוח‬  ‫הקהילות‬ ‫בשתי‬ ‫ולצרכיהם‬ ‫האנשים‬ ‫למגוון‬ ‫המודעות‬ ‫הגברת‬  ‫להטבק‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫ושילוב‬ ‫השתתפות‬ " ‫הקהילות‬ ‫בשתי‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫ים‬  ‫הסטיגמה‬ ‫הפחתת‬ ( ‫והעצמית‬ ‫החברתית‬ ) ‫הלהטב‬ ‫בקהילה‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫סובלים‬ ‫ממנה‬ " ‫קית‬  ‫קידום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫בקרב‬ ‫מיניות‬ ‫על‬ ‫שיח‬ ‫עידוד‬ ‫תכניות‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫במסגרות‬ ‫בנושא‬ ‫והחינוך‬ ‫הרווחה‬
 6. 6. ‫ב‬ ‫המנהיגות‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫מרכזיות‬ ‫פעילויות‬ 2020-22 ( 1/2 )  ‫נסחה‬ ‫הקבוצה‬ ‫ההכשרה‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ " ‫דרכים‬ ‫מפת‬ " , ‫ובחרה‬ ‫יעדים‬ ‫הציבה‬ ‫עבודה‬ ‫באסטרטגיות‬ .  ‫פתיחת‬ ‫פייסבוק‬ ‫קבוצת‬ ‫הלהטב‬ ‫מהקהילה‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫פנימית‬ " ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫היום‬ ‫שמונה‬ ‫קית‬ - 180 ‫חברים‬ .  ‫הקמת‬ ‫אינסטגרם‬ ‫חשבון‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫פעיל‬ ‫להטב‬ " ‫קים‬ ‫עדכני‬ ‫מידע‬ ‫להפיץ‬ ‫כדי‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ( ‫מעל‬ ‫ל‬ - 200 ‫עוקבים‬ .)  ‫כינון‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שתוף‬ 26 ‫ארגונים‬ ‫הלהטב‬ ‫ומהקהילה‬ ‫הגאה‬ ‫מהקהילה‬ " ‫קית‬ , ‫השתתפות‬ ‫הכולל‬ ‫המנהיגות‬ ‫קבוצת‬ ‫בהובלת‬ ‫משותף‬ ‫עיון‬ ‫ביום‬ ,  ‫אישרור‬ ‫הדרכים‬ ‫מפת‬ ‫המנהיגות‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ , ‫פעולה‬ ‫ואסטרטגיית‬ ‫ערכים‬ ‫חזון‬ ‫על‬ ‫המצהירה‬ ‫זו‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫לקידום‬ ,  ‫למידה‬ ‫מידע‬ ‫ושיתוף‬ ‫משותפת‬ .  ‫והובלת‬ ‫פיתוח‬ ‫להטב‬ ‫הנגשה‬ ‫בנושא‬ ‫סדנה‬ " ‫קית‬ ‫בשת‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫לארגוני‬ " ‫עם‬ ‫פ‬ ‫חוש‬ ‫עמותת‬ " ‫ן‬ , ‫הלהטב‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫ההסברתית‬ ‫הזרועה‬ " ‫קית‬ .  ‫ניסוח‬ ‫להטב‬ ‫הנגשה‬ ‫בנושאי‬ ‫הסברה‬ ‫כלי‬ " ‫מוגבלויות‬ ‫של‬ ‫והנגשה‬ ‫קית‬ .
 7. 7. ‫ב‬ ‫המנהיגות‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫מרכזיות‬ ‫פעילויות‬ 2020-22 ( 2/2 )  ‫הגאה‬ ‫מהקהילה‬ ‫ארגון‬ ‫ליווי‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫לאנשים‬ ‫שירותים‬ ‫בהנגשת‬  ‫ו‬ ‫השתתפות‬ / ‫הגאווה‬ ‫אירועי‬ ‫בהנגשת‬ ‫סיוע‬ ‫או‬ ‫שבע‬ ‫באר‬ ‫של‬ , ‫אביב‬ ‫תל‬ , ‫ירושלים‬ , ‫ב‬ ‫וחיפה‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ 2021 ‫ו‬ 2022 .  ‫היווסדה‬ ‫מאז‬ ‫להעביר‬ ‫שהצליחה‬ ‫והמסר‬ ‫הקבוצה‬ ‫הקמת‬ ‫בעקבות‬ , ‫מקומיות‬ ‫יוזמות‬ ‫התחילו‬ ( ‫ברמת‬ ‫גן‬ , ‫בחיפה‬ , ‫בירושלים‬ , ‫ועוד‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ) , ‫לילדים‬ ‫ארצית‬ ‫הורים‬ ‫קבוצת‬ ‫להטב‬ " ‫קים‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ , ‫קבוצת‬ ‫להטב‬ ‫נוער‬ " ‫ועוד‬ ‫פיזית‬ ‫מגבלה‬ ‫עם‬ ‫קי‬ .  ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ‫השתתפותם‬ ‫הגברת‬ ‫לצורך‬ , ‫היתר‬ ‫בין‬ :  ‫לזכויות‬ ‫משנה‬ ‫בוועדת‬ ‫מיוחד‬ ‫דיון‬ ‫אנשיםעם‬ ‫בינואר‬ ‫בכנסת‬ ‫מוגבלות‬ 2022  ‫ב‬ ‫המרכזיים‬ ‫הגאווה‬ ‫חודש‬ ‫אירועי‬ ‫הנגשת‬ 2022 ,  ‫נושא‬ ‫שילוב‬ ‫להטב‬ " ‫קים‬ ‫בשנת‬ ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הדרכים‬ ‫במפת‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ 2022 .  ‫באביב‬ ‫וגאווה‬ ‫מוגבלות‬ ‫בנושא‬ ‫כנס‬ 2022 ‫לכ‬ 180 ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ,
 8. 8. ‫תוכנית‬ 2023 ‫ומוגבלות‬ ‫גאווה‬ ‫מנהיגות‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ .1 ‫הארגונים‬ ‫עם‬ ‫חזק‬ ‫קשר‬ ‫לעזור‬ ‫שהחליטו‬ ‫ללהטב‬ " ‫קים‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ( 28 ) .2 ‫פייסבוק‬ ‫ואינטסגרם‬ ‫יותר‬ ‫וחיים‬ ‫חזקים‬ .3 ‫למיניות‬ ‫תוכניות‬ ‫הרווחה‬ ‫ובמשרד‬ ‫המיוחד‬ ‫בחינוך‬ ( ‫דיור‬ ‫מסגרות‬ ) .4 ‫לקדם‬ ‫שרוצים‬ ‫לארגונים‬ ‫עזרה‬ ‫להטב‬ " ‫קים‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אצלם‬ .5 ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫ארגוני‬ ‫ולארגונים‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫לארגוני‬ ‫איזוריות‬ ‫פעמיות‬ ‫חד‬ ‫סדנאות‬ .6 ‫של‬ ‫קורסים‬ 4 ‫ברשויות‬ ‫מקצוע‬ ‫לאנשי‬ ‫מפגשים‬ ‫ברמה‬ ‫האיזורית‬ .7 ‫ארצי‬ ‫כנס‬ .8 ‫מחקר‬
 9. 9. ‫שותפים‬ ‫ארגונים‬ ( ‫לאוקטובר‬ ‫נכון‬ 2022 ) * ‫לשמ‬ ” ‫ה‬ - ‫מתמודדים‬ ‫לשילוב‬ ‫הנפש‬ ‫בבריאות‬ ‫והעצמה‬ * ‫נפש‬ ‫ידיד‬ * ‫תהל‬ ” ‫ה‬ - ‫של‬ ‫להורים‬ ‫תמיכת‬ ‫לסביות‬ , ‫הומוסקסואלים‬ , ‫טרנסג‬ ’ ‫נדרים‬ , ‫ביסקסואלים‬ ‫וקווירים‬ * ‫שבע‬ ‫בבאר‬ ‫הגאה‬ ‫הבית‬ * ‫לגאווה‬ ‫בירושלים‬ ‫הפתוח‬ ‫הבית‬ ‫ולסובלנות‬ * ‫שלומית‬ - ‫מתנדבים‬ ‫הפעלת‬ ‫לאומי‬ ‫לשירות‬ - ‫אזרחי‬ * ‫הרצפים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ( ‫של‬ ‫קבוצה‬ ‫של‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫הגאה‬ ‫המרכז‬ ‫להט‬ " ‫בקים‬ ‫ספקטרום‬ ‫על‬ ‫האוטיזם‬ ) ‫לחיים‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ * ‫הגלגלים‬ ‫בית‬ * ‫שירות‬ ‫נותני‬ ‫צרכנים‬ - ‫יוזמה‬ ‫הלב‬ ‫דרך‬ * ‫כיוונים‬ * ‫אלי‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ” ‫ן‬ - ‫מרכז‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬ ‫שיקום‬ * ‫אלווין‬ * ‫טוב‬ ‫שכולו‬ * ‫באיידס‬ ‫למלחמה‬ ‫הוועד‬ * ‫ת‬ ‫גאה‬ ‫ספורט‬ ‫מועדון‬ ” ‫א‬ * ‫חברותא‬ - ‫דתיים‬ ‫הומואים‬ * ‫הלהט‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ ” ‫ב‬ ‫בישראל‬ * ‫הגאה‬ ‫המרכז‬ ( ‫ת‬ ” ‫א‬ ) * ‫חוש‬ ” ‫ן‬ - ‫וחינוך‬ ‫שינוי‬ ‫אנוש‬ * ‫קול‬ ‫בת‬ - ‫נשים‬ ‫לטב‬ " ‫קיות‬ ‫דתיות‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫לזכויות‬ ‫הקליניקה‬ - ‫למשפטים‬ ‫הפקולטה‬ - ‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ * ‫וסובלנות‬ ‫לגאווה‬ ‫הקהילות‬ ‫בית‬ ( ‫חיפה‬ ) * ‫אותות‬ - ‫להט‬ ‫מסגרות‬ ” ‫ב‬ * ‫אס‬ ” ‫י‬ - ‫בישראל‬ ‫האוטיסטית‬ ‫הקהילה‬ ‫פעילי‬ * ‫צעדים‬ - ‫מפרקים‬ ‫ומושתלי‬ ‫לחולי‬ ‫עמותה‬ * ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬ * ‫לילידם‬ ‫הורים‬ ‫להטב‬ " ‫קים‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ * ‫עמיתים‬ - ‫למתנ‬ ‫החברה‬ " ‫סים‬
 10. 10. ‫מוגבלויות‬ ‫בנושא‬ ‫הנגשה‬ ‫ומוגבלות‬ ‫גאווה‬ ‫הארצית‬ ‫המנהיגות‬ ‫קבוצת‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬
 11. 11. ‫מוגבלויות‬ ‫בנושא‬ ‫הנגשת‬ • ‫ומשתנים‬ ‫שונים‬ ‫בצרכים‬ ‫המתאפיינת‬ ‫ומגוונת‬ ‫גדולה‬ ‫קבוצה‬ , • 5 ‫משותפים‬ ‫בצרכים‬ ‫לרוב‬ ‫מתאפיינות‬ ‫אשר‬ ‫מרכזיות‬ ‫קטגוריות‬ . • ‫בלבד‬ ‫חלקית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫רשימה‬ , ‫וייחודיים‬ ‫שונים‬ ‫הן‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והרצונות‬ ‫הצרכים‬ , • ‫היא‬ ‫באשר‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫בנושא‬ ‫קדומות‬ ‫דעות‬ ‫ונטול‬ ‫פתוח‬ ‫דיאלוג‬
 12. 12. ‫א‬ . ‫מוטורית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫נשים‬ • ‫קושי‬ ‫ובניידות‬ ‫בתנועה‬ , ‫משתנות‬ ‫נראות‬ ‫וברמת‬ ‫בצורות‬ : ‫בעזרי‬ ‫משתמשים‬ ‫גלגלים‬ ‫כיסאות‬ ‫כגון‬ ‫ניידות‬ , ‫א‬ . ‫כרוני‬ ‫כאב‬ ‫החוות‬ ‫נשים‬ .  ‫בנגישות‬ ‫מיקוד‬ ‫המרחב‬ ‫של‬ ‫הפיזית‬ , ‫האירוע‬ ‫מקום‬ ‫אל‬ ‫הגישה‬ ‫דרך‬ ‫כמו‬ , ‫הדלתות‬ ‫רוחב‬ , ‫השירותים‬ ‫אל‬ ‫הגישה‬ ‫קלות‬ , ‫דרך‬ ‫מכשולי‬ ‫הסרת‬ , ‫יד‬ ‫מאחזי‬ ‫ועוד‬ .
 13. 13. ‫א‬ . ‫חושית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫נשים‬ • ‫קושי‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫בחוש‬ ‫לקות‬ ‫או‬ , ‫עיוורון‬ ‫כמו‬ , ‫חרשות‬ .  ‫בנגישות‬ ‫מיקוד‬ ‫הסימנים‬ ‫לשפת‬ ‫לתרגום‬ ‫גישה‬ ‫כמו‬ ‫המרחב‬ ‫של‬ ‫החושית‬ ‫וממנה‬ , ‫ו‬ ‫כתובים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫או‬ ‫הקראה‬ - ‫ויזואליים‬ , ‫פנויה‬ ‫דרך‬ ‫ועוד‬ ‫מכשולים‬ ‫נטולת‬ .
 14. 14. ‫א‬ . ‫רגשית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫נשים‬ ( ‫נפש‬ ‫מתמודדי‬ ) • ‫קושי‬ ‫רגשי‬ ‫מתמשכים‬ ‫משבר‬ ‫ומצבי‬ .  ‫בנגישות‬ ‫מיקוד‬ ‫העולים‬ ‫לתכנים‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫כמו‬ ‫המתרחש‬ ‫של‬ ‫הרגשית‬ ‫ו‬ ‫להציף‬ ‫העשויים‬ ‫במרחב‬ ‫טריגר‬ ‫להוות‬ ‫או‬ , ‫חלקית‬ ‫להשתתפות‬ ‫אפשרות‬ ‫ומשתנה‬ , ‫חברתית‬ ‫בהשתלבות‬ ‫עזרה‬ , ‫צורך‬ ‫לפי‬ ‫התאמות‬ ‫סביב‬ ‫שיח‬ ‫ספציפי‬ .
 15. 15. ‫א‬ . ‫התפתחותית‬ ‫שכלית‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫נשים‬ • ‫קושי‬ ‫מורכבות‬ ‫למידה‬ ‫לקויות‬ ‫כמו‬ ‫מנטלי‬ ‫או‬ ‫שכלי‬ , ‫קשב‬ ‫הפרעות‬ , ‫מוגבלות‬ ‫התפתחותית‬ ‫שכלית‬ .  ‫בנגישות‬ ‫מיקוד‬ ‫מתן‬ ‫כמו‬ ‫אותם‬ ‫המאפיין‬ ‫המידע‬ ‫עומס‬ ‫מבחינת‬ ‫התכנים‬ ‫בריכוז‬ ‫לקשיים‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ , ‫הצורך‬ ‫בעת‬ ‫נגישה‬ ‫בשפה‬ ‫המתרחש‬ ‫פישוט‬ , ‫וישירה‬ ‫ברורה‬ ‫בשפה‬ ‫שימוש‬ .
 16. 16. ‫א‬ . ‫האוטיסטי‬ ‫הרצף‬ ‫על‬ ‫נשים‬ • ‫שוני‬ ‫ומשתנות‬ ‫מגוונות‬ ‫בצורות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫אשר‬ ‫נוירולוגי‬ .  ‫בנגישות‬ ‫מיקוד‬ ‫בשפה‬ ‫שימוש‬ ‫כמו‬ ‫וחברתית‬ ‫חושית‬ ‫מבחינה‬ ‫המתרחש‬ ‫וישירה‬ ‫ברורה‬ , ‫פתאומיים‬ ‫אור‬ ‫ושינויי‬ ‫חזקים‬ ‫מצלילים‬ ‫הימנעות‬ , ‫אפשרות‬ ‫ומשתנה‬ ‫חלקית‬ ‫להשתתפות‬ , ‫מהמתנה‬ ‫הימנעות‬ .
 17. 17. ‫בתחום‬ ‫הנגשה‬ ‫המוגבלויות‬ ‫עשה‬ ‫תעשה‬ ‫אל‬ • ‫לעין‬ ‫נראות‬ ‫המוגבלויות‬ ‫כל‬ ‫שלא‬ ‫זכור‬ . • ‫קודם‬ ‫הוא‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫שבן‬ ‫זכור‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫כול‬ – ‫ומלואו‬ ‫עולם‬ . • ‫שגם‬ ‫זכור‬ ‫לא‬ . ‫נשים‬ ‫יש‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫וכישרונות‬ ‫יכולות‬ • ‫זכור‬ ‫שא‬ . ‫נשים‬ ‫הם‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫א‬ . ‫נשים‬ ‫מגובשת‬ ‫דעה‬ ‫בעלי‬ ‫חושבים‬ . • ‫להתייחס‬ ‫זכור‬ ‫לא‬ . ‫נשים‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫מתייחס‬ ‫שהיית‬ ‫כפי‬ . • ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫זכור‬ ‫הפרטיותו‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ . • ‫רמת‬ ‫מה‬ ‫או‬ ‫המוגבלות‬ ‫מה‬ ‫תניח‬ ‫אל‬ ‫אותו‬ ‫לשאול‬ ‫בלי‬ ‫אדם‬ ‫התפקוד‬ . • ‫שלו‬ ‫המוגבלות‬ ‫לפי‬ ‫אדם‬ ‫תשפוט‬ ‫אל‬ . • ‫אין‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫שלבן‬ ‫תניח‬ ‫אל‬ ‫מיניים‬ ‫צרכים‬ .
 18. 18. ‫להטב‬ ‫הנגשה‬ " ‫קית‬ ‫ומוגבלות‬ ‫גאווה‬ ‫הארצית‬ ‫המנהיגות‬ ‫קבוצת‬ ‫שפירא‬ ‫איזי‬ ‫בית‬
 19. 19. ‫להטב‬ ‫הנגשת‬ " ‫קית‬ • ‫לקהילת‬ ‫השייכים‬ ‫אנשים‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫ארגון‬ ‫בכל‬ ‫הלהטב‬ " ‫ק‬ )*( , ‫לקהל‬ ‫להעניק‬ ‫יכול‬ ‫מגדר‬ ‫ועל‬ ‫מיניות‬ ‫על‬ ‫ושיח‬ ‫פעילות‬ ‫שבו‬ ‫ארגון‬ ‫שרק‬ ‫סבורים‬ ‫ואנו‬ ‫מטבי‬ ‫שירות‬ ‫שלו‬ ‫היעד‬ . • ‫הקהילה‬ ‫הלטב‬ " ‫קית‬ ‫א‬ ‫כוללת‬ . ‫נשים‬ ‫שלהם‬ . ‫ן‬ ‫שונות‬ ‫מיניות‬ ‫ונטיות‬ ‫מגדריות‬ ‫זהויות‬ : • ‫להטב‬ " ‫ק‬ : ‫לסביות‬ , ‫הומוסקסואלים‬ , ‫טרנסג‬ ' ‫נדרים‬ , ‫וקווירים‬ ‫ביסקסואלים‬
 20. 20. ‫מיניות‬ ‫נטיות‬ • ‫לסביות‬ - ‫לנשים‬ ‫מינית‬ ‫הנמשכות‬ ‫נשים‬ . • ‫הומואים‬ - ‫לגברים‬ ‫מינית‬ ‫הנמשכים‬ ‫גברים‬ • ‫ביסקואלים‬ . ‫ות‬ – ‫המגדרים‬ ‫לשני‬ ‫מינית‬ ‫הנמשכים‬ ‫אנשים‬ - ‫ונשים‬ ‫גברים‬ .
 21. 21. ‫מגדר‬ • ‫טרנסג‬ ‘ ‫נדר‬ – ‫א‬ . ‫עם‬ ‫בהלימה‬ ‫נמצאת‬ ‫לא‬ ‫שלהם‬ ‫המגדרית‬ ‫הזהות‬ ‫כי‬ ‫שמרגישים‬ ‫נשים‬ ‫הם‬ ‫עימו‬ ‫למגדר‬ ‫שיתאים‬ ‫לכזה‬ ‫גופם‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫מעוניינים‬ ‫והם‬ ‫הפיזיולוגי‬ ‫מינם‬ ‫מזדהים‬ • ‫קוויר‬ ( ‫ג‬ ‘ ‫א‬ ‫או‬ ‫נדרקוויר‬ - ‫בינארי‬ ) – ‫של‬ ‫להגדרה‬ ‫תואמת‬ ‫אינה‬ ‫המגדרית‬ ‫שזהותו‬ ‫מי‬ " ‫גבר‬ " ‫או‬ " ‫אישה‬ " ‫בלבד‬ . ‫כגבר‬ ‫מזהות‬ ‫מורכבת‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫הקווירית‬ ‫הזהות‬ ‫יחד‬ ‫וכאישה‬ , ‫שונים‬ ‫בשילובים‬ , ‫משתיהן‬ ‫לחלוטין‬ ‫ונפרדת‬ ‫שונה‬ ‫או‬
 22. 22. ‫להטב‬ ‫הנגשה‬ " ‫קית‬ ‫עשה‬ ‫תעשה‬ ‫אל‬ • ‫המועדפת‬ ‫הפנייה‬ ‫לשון‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫שאל‬ ( ‫את‬ , ‫אתה‬ , ‫הוא‬ , ‫וכו‬ ‫היא‬ ' ) • ‫שא‬ ‫זכור‬ . ‫מיני‬ ‫לכל‬ ‫להימשך‬ ‫יכולים‬ ‫נשים‬ ‫א‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ . ‫ואחרות‬ ‫אחרים‬ ‫נשים‬ . • ‫אישית‬ ‫החלטה‬ ‫היא‬ ‫מינית‬ ‫שנטייה‬ ‫זכור‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫של‬ . • ‫להתייחס‬ ‫זכור‬ ‫ללהטב‬ " ‫קים‬ ‫שהיית‬ ‫כפי‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫מתייחס‬ . • ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫זכור‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הפרטיות‬ ‫אדם‬ . • . • ‫לשאול‬ ‫בלי‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫מגדרו‬ ‫את‬ ‫תניח‬ ‫אל‬ . • ‫את‬ ‫פגשה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫שהיא‬ ‫ללסבית‬ ‫תגיד‬ ‫אל‬ ‫הנכון‬ ‫הגבר‬ . • ‫שלו‬ ‫הנראות‬ ‫לפי‬ ‫אדם‬ ‫תשפוט‬ ‫אל‬ . • ‫שלו‬ ‫המין‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫את‬ ‫תשאל‬ ‫אל‬ . • ‫שאם‬ ‫תניח‬ ‫אל‬ ‫מישהו‬ . ‫י‬ ‫שהוא‬ ‫לך‬ ‫סיפר‬ ‫להטב‬ " ‫ק‬ , ‫אליך‬ ‫יימשך‬ ‫בהכרח‬ ‫הוא‬ • ‫של‬ ‫או‬ ‫מין‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫תנסה‬ ‫אל‬ ‫פוליטיים‬ ‫או‬ ‫דתיים‬ ‫טיעונים‬ ‫באמצעות‬ ‫מגדר‬ .

Notas do Editor

 • החזון שלנו- כל אדם עם מוגבלות יהיה אזרח שווה זכויות במדינה

×