O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio

693 visualizações

Publicada em

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio. www.metso.com/sijoittajat, www.metso.com/investors

 • Seja o primeiro a comentar

Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio

 1. 1. © Metso Toimitusjohtaja Matti Kähkönen Talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen 23.10.2014
 2. 2. © Metso Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen. 2
 3. 3. © Metso • Olemme sitoutuneet kantamaan henkilökohtaista vastuuta omasta sekä muiden turvallisuudesta • Kaikki tapaturmat voidaan estää • Tapaturmataajuus (LTIF) on laskussa Turvallisuus on tärkeintä 3 LTIF = Tapaturmataajuus (vähintään päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti) NMF= Raportoitujen läheltä piti –tilanteiden ja riskihavaintojen määrä miljoonaa työtuntia kohti * Rullaava 12 kk Tavoite: Tapaturmataajuus alle 1 Pitkän tähtäimen tavoite: Tapaturmataajuus 0 Tapaturmataajuus Q3/2014 oli 3,3* (2013: 4,2) 05010015020025030035040045002468101214 Q1/10Q3/1001/1103/1105/1107/1109/1111/1101/1203/1205/1207/1209/1211/1201/1303/1305/1307/1309/1311/1301/1403/1405/1407/1409/14 Tapaturmataajuus (LTIF) Läheltä piti -tilanteiden ja riskihavaintojen taajuus (NMF)
 4. 4. © Metso • Kehitys linjassa uuden strategian kanssa • Palvelut ja Virtauksensäätö kehittyivät hyvin • Alhaiset tilaukset ja liikevaihto kaivoslaitteissa • Saadut tilaukset olivat 786 miljoonaa euroa, laskua 5 % • Liikevaihto laski 8 % ja oli 861 miljoonaa euroa • Tulos, EBITA*, oli 104 miljoonaa euroa ja 12,1 prosenttia liikevaihdosta (129 miljoonaa euroa ja 13,7 %) • Kertaluonteiset erät olivat -27 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa) • Ohjeistus vuodelle 2014 säilyy muuttumattomana Hyvää kehitystä Palveluissa ja Virtauksensäädössä Neljänneksen kohokohdat 4 Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. * ennen kertaluonteisia eriä
 5. 5. © Metso Metso Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 5 % Metso 5 Flow Control Minerals Metso 392403431464585634661658878123385762792785675876275371660966759766255802004006008001 0001 2001 400Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014Milj. euroaPalveluliiketoiminnan tilaukset Tuote-ja projektiliiketoiminnan tilaukset176153146187201203199196256255209221261260220238287266226233279286230050100150200250300Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014Milj. euroaPalveluliiketoiminnan tilaukset Tuote-ja projektiliiketoiminnan tilaukset 5585505636377678268508381 1171 4661 0558281 1681 1009659821 03196882588587594778602004006008001 0001 2001 4001 600Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014Milj. euroaPalveluliiketoiminnan tilaukset Tuote-ja projektiliiketoiminnan tilaukset 2 3073 2814 4664 2153 70901 0002 0003 0004 0005 00020092010201120122013Milj. euroaPalveluliiketoiminnan tilaukset Tuote-ja projektiliiketoiminnan tilaukset
 6. 6. © Metso Kattava maantieteellinen jakauma Saadut tilaukset maittain 6 Miljoonaa euroaQ3/2014Q3/2013Muutos %Q1-Q3/2014Q1-Q3/2013Muutos %2013USA11811083723710486Kiina6777-13208263-21317Brasilia 6265-5190219-13314Kanada 3747-2114512021148Australia5053-6163168-3213Suomi 39322116412630183Chile 373621201109245Intia 2325-118496-12121Venäjä 2024-1779114-31141Ruotsi 1817865133-51163Muut315338-71 0171 104-81 420Metso yhteensä786825-52 6082 824-83 709
 7. 7. © Metso Metso Liikevaihtojakauma muuttuu edelleen Metso 7 Flow Control Minerals Metso 54755851855348956258469056968470689275386685089071977071275460870661902004006008001 000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014Milj. euroaPalveluliiketoiminnan liikevaihtoTuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto198202174192166178176225189203214280216265244268209238243279210255247050100150200250300Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014Milj. euroaPalveluliiketoiminnan liikevaihto Tuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto 7357466857366477267488987448719011 1569591 1161 0751 1329159889371 01881796286102004006008001 0001 2001 4001 600Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014Milj. euroaPalveluliiketoiminnan liikevaihtoTuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto2 9023 0183 6724 2823 85801 0002 0003 0004 0005 00020092010201120122013Milj. euroaPalveluliiketoiminnan liikevaihtoTuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto
 8. 8. © Metso * Ennen kertaluonteisia eriä Kannattavuus ohjeistuksen mukaisella tasolla 8 EBITA* % Q3/2014 Q3/2013 Minerals 11,9 13,4 Vakaat bruttokatteet, tuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto laski Flow Control 16,9 16,2 Yleisesti ottaen vahva tulos Metso 12,1 13,7 926589596174861076775107149831361291381031181291478813110410,88,713,08,09,410,211,611,99,18,711,912,98,712,212,012,211,211,913,714,410,713,612,10246810121416050100150200Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014%Milj. euroaEBITA *EBITA* % 29232839948649646910,110,910,911,412,812,8024681012140100200300400500600% EBITA *Rullaava EBITA *%
 9. 9. Taloudellinen kehitys Harri Nikunen Talous- ja rahoitusjohtaja
 10. 10. © Metso Palvelut ja Virtauksensäätö paransivat kannattavuutta Avainluvut 10 * Ennen kertaluonteisia eriä ** Q3/2014 sisältää kertaluonteisia kustannuksia 27 miljoonaa euroa (Q3/2013: 0 miljoonaa euroa) ja Q1-Q3/2014 sisältää kertaluonteisia kustannuksia 58 miljoonaa euroa ( Q1-Q3/2013: 21 miljoonaa euroa) • Kasvanut liikevaihto sekä Palveluissa että Virtauksensäädössä vaikutti ratkaisevasti kannattavuuteen • Valuuttakurssien vaikutus edelleen merkittävä Miljoonaa euroaQ3/2014Q3/2013Muutos %Q1-Q3/2014Q1-Q3/2013Muutos %2013Saadut tilaukset786 825 -52 608 2 824 -83 709ilman valuuttakurssivaikutusta-4-2Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 493 470 5 1 572 1 581 -12 038ilman valuuttakurssivaikutusta76Liikevaihto 861 937 -8 2 640 2 840 -73 858ilman valuuttakurssivaikutusta-7-2Palveluliiketoiminnan liikevaihto 490 495 -1 1 435 1 468 -21 976% liikevaihdosta 57 53 54 52 51Tulos (EBITA) * 104 129 -19 323 349 -8496% liikevaihdosta 12,113,712,212,312,8Liikevoitto, EBIT ** 72 124 -42 250 315 -21423Osakekohtainen tulos, euroa0,260,520,891,241,59
 11. 11. © Metso Liikevaihdon laskulla suurin tulosvaikutus 11 * Ennen kertaluonteisia eriä
 12. 12. © Metso Taseemme on edelleen vahva 12 Luvut annualisoitu, paitsi kassavirtasuhde * Kertaluonteisilla erillä vaikutusta 30.9.201431.12.201315,019,02 0892 23015,518,6592 491 49,641,6105 105 42,847,0722651Velkaantuneisuusaste, % Kassavirtasuhde, % * NettokäyttöpääomaOman pääoman tuotto (ROE), % * Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja, % * Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % Sitoutunut pääomaNettovelka
 13. 13. © Metso Kohtuullinen tulos vaikka liikevaihto laski Minerals: Avainluvut 13 * Ennen kertaluonteisia eriä ** Ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä, annualisoitu Q3/2014 vrt. Q3/2013 • Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 8 % • Vakaat bruttokatteet • Kaivoslaite- ja projektiliiketoiminnan edelleen laskeva liikevaihto painoi tulosta alas Miljoonaa euroaQ3/2014Q3/2013Muutos %Q1-Q3/2014Q1-Q3/2013Muutos %2013Saadut tilaukset558 609 -81 817 2 078 -132 745ilman valuuttakurssivaikutusta-7-7Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 372 346 8 1 158 1 168 -1 1 506 ilman valuuttakurssivaikutusta107Liikevaihto 619 712 -13 1 933 2 201 -12 2 955 ilman valuuttakurssivaikutusta-11-6Palveluliiketoiminnan liikevaihto 357 363 -2 1 056 1 101 -4 1 464 % liikevaihdosta58 51 55 50 50Tulos (EBITA *) 74 96 -23 238 277 -14383% liikevaihdosta 11,913,412,312,613,0Sitoutuneen pääoman tuotto ** 18,925,625,3
 14. 14. © Metso Alhaisemmalla liikevaihdolla ei suurta vaikutusta kannattavuuteen Minerals: Rullaava 12 kk:n liikevaihto ja EBITA %* 14 * Ennen kertaluonteisia eriä 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014% Milj. euroaPalveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kkTuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, kaivos, rullaava 12 kkTuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, kivenmurskaus, rullaava 12 kkEBITA* %, rullaava 12kk
 15. 15. © Metso Hyvä tilausvauhti jatkuu Flow Control: Avainluvut 15 * Ennen kertaluonteisia eriä ** Ei sisällä rahavaroja ja muita ei-operatiivisia tase-eriä, annualisoitu Q3/2014 vrt. Q3/2013 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 %; liikevaihto ennallaan • Vakaa tulos johtuen hyvistä katteista ja alhaisemmista kustannuksista Miljoonaa euroaQ3/2014Q3/2013Muutos %Q1-Q3/2014Q1-Q3/2013Muutos %2013Saadut tilaukset230 226 2794 779 21 012ilman valuuttakurssivaikutusta15Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 120 124 -3 414 412 0533ilman valuuttakurssivaikutusta-24Liikevaihto 247 243 1 712 690 3969ilman valuuttakurssivaikutusta27Palveluliiketoiminnan liikevaihto 133 131 2 379 367 3513% liikevaihdosta54 54 53 53 53Tulos (EBITA *) 42 39 6 106 90 17134% liikevaihdosta 16,916,214,913,113,8Sitoutuneen pääoman tuotto ** 34,731,734,7
 16. 16. © Metso Vahva tulos hyvistä katteista ja alhaisemmista kustannuksista johtuen Flow Control: Rullaava 12 kk:n liikevaihto ja EBITA %* 16 * Ennen kertaluonteisia eriä 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 01002003004005006007008009001 000Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3200920102011201220132014% Milj. euroaTuote-ja projektiliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kkPalveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk EBITA* %, rullaava 12kk
 17. 17. © Metso • Tämänhetkinen ohjelma käsittää 1 300-1400 henkilön vähennyksen • Tavoitellut bruttosäästöt ovat 120-130 miljoonaa euroa • Ohjelmasta toteutettu 75 % ja täysimääräisenä se toteutuu vuoden 2014 loppuun mennessä • Henkilöstökustannussäästöt (netto) tammi-syyskuussa olivat noin 50 miljoonaa euroa ( - 8 %) edellisvuoteen verrattuna, mikä on linjassa tavoitteiden kanssa • Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset tammi-syyskuussa laskivat 8 prosentilla edellisvuoteen verrattuna • Saavutetut säästöt kolmannen kvartaalin loppuun mennessä ovat 75 miljoonaa euroa sisältäen hankintatoimen • Säästöt saavutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Kustannustehokkuusohjelma etenee suunnitelman mukaan 17
 18. 18. Näkymät ja ohjeistus Matti Kähkönen Toimitusjohtaja
 19. 19. © Metso Markkinanäkymät pysyvät suurin piirtein ennallaan 55 % liikevaihdosta Palveluliiketoiminnan osuus 55 % Tämänhetkinen kysyntä: • Heikko laite- ja projektiliiketoiminnassa • Palveluliiketoiminnassa hyvä 20 % liikevaihdosta Palveluliiketoiminnan osuus 40 % Tämänhetkinen kysyntä: • Tyydyttävä laite- ja projektiliiketoiminnassa sekä palveluliiketoiminnassa 22 % liikevaihdosta Palveluliiketoiminnan osuus 45 % Tämänhetkinen kysyntä: • Hyvä öljy- ja kaasuteollisuudessa; tyydyttävä sellu- ja paperiteollisuudessa • Palveluiden kysyntä hyvä 3-6 kuukauden markkinanäkymät Tuote- ja projekti- liiketoiminta Palvelu- liiketoiminta Tuote- ja projekti- liiketoiminta Palvelu- liiketoiminta 19 Tuote- ja projekti- liiketoiminta Palvelu- liiketoiminta     Kaivosteollisuus Kivenmurskaus Virtauksensäätö  
 20. 20. © Metso Palveluiden ja Virtauksensäädön tilauskanta on kasvanut 20 • Noin 52 % tilauskannasta odotetaan toimitettavan vuoden 2014 aikana • Tilauskanta loppuvuodelle on samalla tasolla kuin vuotta aiemmin • Palveluiden osuus vuoden 2014 tilauskannasta on noin 51 % Toimitukset 2014Toimitukset 2014 jälkeenToimitukset 2013Toimitukset 2013 jälkeen05001 0001 5002 0002 500Tilauskanta 30.9.2013Tilauskanta 30.9.2014Milj. euroa Flow Control Minerals Minerals, palvelut Minerals, tuote- ja projektiliiketoiminta 20101364173025062 3242 1171 9271 87201 0002 0003 0004 000Q4Q4Q4Q4Q4Q3Q4Q320082009201020112012201320132014Milj. euroa Minerals, tuote- ja projektiliiketoiminta
 21. 21. 21 © Metso Perustuen markkinanäkymiin, vuoden 2014 tilauskantaan, tämän hetken valuuttakursseihin ja meneillään oleviin kustannustehokkuustoimenpiteisiin, arvioimme että • Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihtomme laskee jonkin verran vuoteen 2013 verrattuna ja • että liikevoittomarginaali (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä on noin 12 prosenttia liikevaihdosta. Ohjeistus vuodelle 2014 Helmikuun 6. julkistettu ohjeistus säilyy muuttumattomana
 22. 22. company/metso metsogroup metsoworld metsoworld metsogroup www.metso.com

×