Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo(20)

Anúncio

Mais de Suomen metsäkeskus(20)

Anúncio

Rakennetaan puusta vähähiilisesti, Keskisalo

 1. Rakennetaan puusta-vähähiilisesti 13.3.2019 Mika Keskisalo 2
 2. 5 Rakentamisen päästöt • Rakentaminen kuluttaa kaikista luonnonvaroista jopa 50% painon mukaan mitattuna • Rakentamisen jätteet ja rakennusten purkujätteet tuottavat 40-50% kaikista jätteistä • Rakennukset kuluttavat 40% energiasta • Rakennukset tuottavat 30% hiilidioksidipäästöistä (vrt. Global Warming Potential) • Rakennustarvikkeiden valmistuksen ja rakentamisajan energian kulutus on n. 5% energian loppukäytöstä Lähde: Bionova ltd 2018; Ympäristöministeriö 2017
 3. 6 Rakentamisen säädöskehitys Valmistus Rakentaminen Käyttö Purku Rakennuksen elinkaari Painopiste on ollut tähän saakka energiatehokkuudessa Lähde: Ympäristöministeriö 2018 Jatkossa tavoitteena pienentää elinkaaren hiilijalanjälkeä
 4. 7 Rakentamisen säädöskehitys Lähde: Ympäristöministeriö 2018 1. vaihe: Testaus ja menetelmät 2017- • Ohjausjärjestelmän vaikutusarvioinnit • Hiilijalanjäljen laskentamallin ja päästötietokannan kehittäminen • Osaaminen ja työkalut • Testaus julkisissa rakennushankkeissa ja yksityisellä sektorilla 2. vaihe: Ohjausjärjestelmän laatiminen 2019- • Säädösohjauksen ja mahdollisten kannusteiden valmistelu • Kytkentä kaavoitukseen ja energiaohjaukseen • Pilottihankkeiden laajentaminen • Rakennusten päästötietojen seurannan ja tilastoinnin valmistelu 3. vaihe: Ohjaus käyttöön 2025 mennessä • Mahdollinen ilmoitusvelvollisuus ennen sitovia raja-arvoja • Rakennuskantavoidaan kytkeä ohjaukseen vaiheittain • Rakennuskannan päästötietojen seuranta
 5. 8 Rakentamisen säädöskehitys Lähde: Ympäristöministeriö 2018
 6. 9 Kohti vähähiilistä rakentamista – Joensuu Wood City -kehittämishanke • Toteutusaika: 1.9.2018 – 31.8.2020 (24 kk) • Budjetti: 292 960 € • Projektin hallinnoija ja toteuttaja Karelia-ammattikorkeakoulu • Rahoittajina Etelä-Savon ELY-keskus (Euroopan aluekehitysrahasto) ja Josek Oy • Yhteistyössä: Joensuu, Kontiolahti, Kitee, Tohmajärvi, Lieksa ja Nurmes • Projektipäällikkö Mikko Matveinen • Projektiasiantuntija Mika Keskisalo
 7. 10 • Vähähiiliseen rakentamiseen liittyvä osaamistason nousu (rakennusvalvonta, kaavoitus, rakennuttajat, suunnittelijat ja asiantuntija- ja koulutussektori) • Alustavan ”kriteeristön” laatiminen rakentamisen elinkaaripäästöille kerrostaloissa ja toimitilarakennuksissa perustuen hankkeen pilottikohteisiin • Hiilineutraalin kaupunkikorttelin konseptisuunnittelu Kohti vähähiilistä rakentamista – Joensuu Wood City -kehittämishanke
 8. 11 • Kuntien rooli maankäytön ja rakentamisen ohjaamisessa on merkittävä • Kunnat omistavat merkittävän rakennuskannan ja samanaikaisesti myös uudisrakentaminen on jatkuvaa • Kunnat ovat avainasemassa ja suunnannäyttäjinä rakentamisen päästöjä pienennettäessä Kuva: Ympäristöministeriö 2017 Kohti vähähiilistä rakentamista – Joensuu Wood City -kehittämishanke
 9. 12 • Joensuun seudun ilmastostrategiassa ja - ohjelmassa kaupunki on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä hiilinielujen kasvattamiseen • Isona tavoitteena on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 mennessä • Pohjois-Karjalan, Joensuun seudun ja kaupungin strategioissa biotalous on yksi keskeisimpiä kulmakiviä elinvoiman lisäämiseksi • Joensuun uudessa kaupunkikonsernin strategiassa kaupunki sitoutuu edistämään puurakentamista Kohti vähähiilistä rakentamista – Joensuu Wood City -kehittämishanke
 10. 13 Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki - Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa (elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasut) - Liittyviä termejä - Hiilineutraali (carbon neutral), kasvihuonekaasupäästöt tasapainossa - Hiilinegatiivinen (carbon negative), sitoo enemmän päästöjä kuin aiheuttaa - Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä eli päästövähennyspotentiaalia käyttäjälle. - Hiilinielut, hiilensidonta - HUOM! Hiilivarasto on hyöty vain jos se on pysyvä eikä vapaudu takaisin kiertoon elinkaaren päättyessä Lähde: SITRA
 11. 14 Hiilikädenjälki Hiilinielut, hiilivarastot ja hiilensidonta - Hiilensidontana voidaan ymmärtää metsien kasvuvaiheena, jossa metsän hiilivarasto ei ole vielä kasvanut tasolle jossa se sitoo hiiltä enemmän kuin mitä hakkuut vapauttavat. - Hiilensidonta voi tapahtua myös eri muodoissa ja eri tavoilla. - Hiilinieluna toimii esim. metsä poistaessaan ilmakehästä hiiltä tai betoni karbonatisoitumisen kautta. - Hyvässä kasvuiässä olevalla metsällä on suurempi hiilinielu vanhoihin metsiin verrattuna. Vanha metsä taas toimii suurempana hiilivarastona - Hiilivarastona toimii tuote, joka sitoo hiilen itseensä. Hiilivarasto vapautuu esim. polton tai lahoamisen yhteydessä. - Puu pitkäaikainen hiilivarasto - Betoni pysyvä hiilivarasto/hiilinielu Lähde: CO2 Uptake During the Concrete Life Cycle, Danish Technological Institute, 2005
 12. 15 Hiilinielut, hiilivarastot ja hiilensidonta Different technologies and practices for removing carbon dioxide from the atmosphere. 2017 (Jan Christoph Minx et al.)
 13. 16 Hiilikädenjälki Hiilinielut, hiilivarastot ja hiilensidonta - Puutuotteet toimivat hiilivarastoina sekä hiilinieluina ja betonituotteet hiilijalanjäljen aiheuttajina ja hiilinieluina - Puutuotteilla hiilivaraston sekä hiilinielun suuruus riippuu kasvuiästä ja olosuhteista - Betonituotteilla taas karbonisoituminen, johon vaikuttaa sementti,olosuhteet ja altistumisaika - Betoni sitoo itseensä noin 33-57 % tuotannosta syntyneistä päästöistä, mutta tämä tapahtuu pitkällä aikavälillä >100 vuotta - Hiilikädenjälkeä ei nykyisellään huomioida osana laskentaa vaan jätetään laskennan ulkopuolelle. Ihan syystäkin.. Lähde: CO2 Uptake During the Concrete Life Cycle, Danish Technological Institute, 2005
 14. 17 Mitä ovat kasvihuonekaasut ja GWP? - GWP: n avulla on mahdollista yksinkertaistaa laskentaa/arviointia - Tarkastellaan eri kasvihuonekaasujen vaikutuksia kertoimien avulla - Huomioidaan myös miten pitkään kaasut ovat ilmakehässä esim. ennen kemiallista hajoamista x1 x23 x296 x5700- 11900x120-12000 x22200 x17200
 15. 18 Miten tämä näkyy puutuotteissa? Mikä on EPD? - Esimerkkinä RTS- ympäristöseloste - LÄHIPUU® sahatavara RTS EPD 17_18 - Lähde: LÄHIPUU® sahatavara RTS EPD 17_18 GWP ODP AP EP POCP ADPE ADPF
 16. 19Rakennuksen elinkaaren vaiheet (EN 15978-mukaan) Lähde: Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä (luonnos), Ympäristöministeriö Helsinki, 2018
 17. 20 Päästöihin voidaan vaikuttaa ”kehdosta-hautaan” tai ”kehdosta-kehtoon” - Eväät onnistumiseen ovat loppujen lopuksi helppoja ja vaativat vain oikeiden kysymyksien kysymistä. - Mietittävä mitä tiloja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa? Onko tarvetta? - Kuinka pitkään rakennusta tullaan käyttämään esim. 50 vai 100 vuotta? - Otetaankoavaimet käteen ratkaisu vai tehdäänkö itse? - Valitaanko materiaalit ja tuotteet käyttöiän mukaisesti? Valitaanko kestävät materiaalit? - Mitkä ovat käyttökustannukset mm. lämmitys? Pystytäänkö itse huoltamaan ja ylläpitämään rakennusta? - Mitä tehdään kun rakennusta ei enää tarvita tai sen käyttöikä loppuu?
 18. 21 Vaikutuskeinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Lähde: : Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomeen tulevat säädökset, Matti Kuittinen
 19. 22 Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki
 20. 23Onko vanha aina energiankulutukseltaan huonompi?
 21. 24 Hirsirakenteen U-arvo pohdittavaksi - Massiivipuurakenteiden energiamääräysten helpotukset tarkoittavat toteutuessaan paluuta 1960-luvulle-Jani Kemppainen (2017) - https://kirafoorumi.fi/massiivipuurakenteiden-energiamaaraysten- helpotukset-tarkoittavat-toteutuessaan-paluuta-1960-luvulle/ - Suorat lainaukset alla: -E-lukuhelpotus 5–15 %, U-arvo vertailulaskennassa 0,4 (muilla rakennuksilla 0,17) ‐ Tällä hetkellä helpotukset voimassa hirsisille pientaloille, jatkossa kaikille 180 mm:n massiivipuisille seinärakenteille kaikissa rakennustyypeissä ‐ Käytännössä eristämättömän massiivipuuseinän U-arvo 0,57, (tarvitsee parannuksia tiiveyteen tai ilmanvaihtoon)
 22. 25 Onko hiilijalanjäljenlaskenta vaikeaa? Muokattu lähteestä: Rakentamisen CO2-päästöt ja Suomeen tulevat säädökset, Matti Kuittinen Standardit Laskennan rajaukset Määrätiedot Tietolähteet
 23. 26 Mitä osia rakennuksesta tullaan huomioimaan? Lähde: Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä (luonnos), Ympäristöministeriö Helsinki, 2018 Puut toimivat tontilla hiilinieluna ja auttavat myös energian säästössä
 24. 27 Hiilijalanjälki ja elinkaaritarkastelu Miten laskenta voisi tulevaisuudessa edetä? Lähde: Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä, Ympäristöministeriö Kuva 5. Arvioinnin vaiheet
 25. 28 Ympäristöindikaattorit EU-tasolla Makroindikaattoreita, jotka ovat myös tärkeitä rakennusta tarkasteltaessa 1. Hiilijalanjälki - Käytön energiatehokkuus - Elinkaaren hiilijalanjälki 2. Resurssitehokkaat materiaalikierrot - Materiaaliluettelo: Mitä materiaalia taloon tarvitaan? - Skenaariot- Miten tuote vastaa muuttuvia käyttövaatimuksia? - Rakennus- ja purkujäte: Onko täysin hyödynnettävissä? 3. Vesitehokkuus - Käytön vesitehokkuus 4. Terveet- ja viihtyisät tilat - Sisäilman laatu: M1-tuotteiden käyttö? Kuivaketju? - Lämpöviihtyvyys: Tiloja ei lämmitetä tai viilennetä liikaa? - Valaistus ja akustiikka 5. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen - Tulevaisuuden riskit 6. Elinkaarikustannukset ja arvo 1. LCC- Life cycle cost 2. Arvon muodostus ja riskitekijät
 26. 29 Mitä tulisi huomioida valinnoissa? - Rakennusta tulee tarkastella kokonaisuutena - Materiaali ja tuotevalinnat mukaan jo suunnitteluvaiheessa - Pyritään valitsemaan kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja - Materiaalit voidaan käyttää energiantuotossa tai uusina rakennustuotteina - Ei pidä itsepäisesti tehdä valintaa käyttää vain yhtä materiaali esim. puuta tai betonia toteutuksessa - Oikea materiaali, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan - Mietitään toteutustavan vaikutus käytettäviin materiaaleihin sekä kustannuksiin - Suunnitellut huollot ja toimenpiteet tehdään oikeaan aikaan! - Rakennuksen huoltokirja toimii myös hyvänä apuna omakotiasujalle - Lisätään rakennuksen käyttöikää sekä estetään huoltokustannuksien kertymistä - Tulee kuitenkin muistaa, että asuntojen päätarkoituksena on tarjota tilat asua ja elää. Mieluiten terveenä ja onnellisena.
 27. 30Esimerkki hiilijalanjäljestä puu vs. betoni - Puuta mainostetaan vähähiilisenä materiaalina ja betonilla on huono maine ympäristöä rasittavana materiaalina. - Puu materiaalina itsessään on suhteellisen vähähiilinen päästöiltään ja uusiutuva materiaali - MUTTA jalostusasteen kasvaessa lisääntyvät myös päästöt sahatavara vs. CLT (ristiinliimattu massiivipuu) Päästöjen lisäys 40 % (1 m3) - Jalostusasteen kasvaessa ominaisuudet kuitenkin paranevat ja materiaalia tarvitaan vähemmän.. - Myös betoni on yllättävää kyllä materiaalina vähähiilinen - Uudet tuotantotekniikat mahdollistavat entistä lujempia betonilaatuja - Tarvitsee raudoituksen toimiakseen rakenteellisesti - Betoni ei myöskään uudistu luontaisesti.
 28. 31Esimerkki hiilijalanjäljestä sahatavara vs insinööripuutuotteet Lähde: Low Carbon Pathways for Structural Design: Embodied Life Cycle Impact of Building Structures, Catherine de Wolf, 2017
 29. 32Esimerkki hiilijalanjäljestä puu vs. betoni - Suurimmat hiilijalanjäljen aiheuttajat: - Betonilla suuremmat kuljetuskustannukset - CLT:llä hyödyntäminen energiana elinkaaren lopussa - Betoni toimii hiilinieluna ja puu hiilivarastona. - Puu tarvitsee ajoittaista huoltoa enemmän kuin betoni. - MUTTA riippuu mihin materiaali sijoitetaan ja miten sitä käytetään - Materiaaleilla onkin aina etuja sekä haittoja hiilijalanjäljen näkökulmasta. - Tarkasteluissa tulee aina huomioida kokonaisuus
 30. 33Vertailun tekeminen rakenteellisen toiminnan kannalta - Vertailtaessa eri ratkaisujen hiilijalanjälkeä on tärkeää suorittaa vertailu tasavertaisesti - Ulkoseinillä tarkastellaan yhden neliön alalla olevaa lämmöneristävyyttä - Välipohjilla rakenteellista kantavuutta, ääni- ja paloasiat huomioon ottaen - Pilareilla ja palkeilla rakenteellista kantavuutta, paloasiat huomioon ottaen - Otetaan esimerkiksi koulurakennuksen välipohja ja vertailu samoilla arvoilla ilman hiilikädenjäljen hyötyjen mukaan ottamista - Puu vs betoni (klassinen vastakkainasettelu) - Hyötykuorma qk=2,5 kN/m2) - Jänneväli 8,5 m - Paloluokka REI60, Dn,T,w> 55 dB (ilmaääneneristysluku) ja L`n,T,w+C1,50-2500< 53 dB (askeläänitasoluku) - Tarkastelu materiaalin osalta elinkaarivaiheet A1-A3 - GWP-tiedot yhtenevät EN 15978 ja EN 15804 kanssa
 31. 34 Liimapuupalkisto GL30c 90x810 k600
 32. 35 CLT 220 L7s-2 (liittorakenne) vs O27-6x O27-6x CLT 220 L7s-2
 33. 36Vertailu tehtävä myös muiden mittareiden avulla - GWP:n ollessa yksi valintaan vaikuttavista tekijöistä materiaalien sekä rakenneratkaisujen osalta tulee painottaa myös alla olevia tekijöitä: - -Materiaalikustannukset - -Saatavuus ja kuljetuskustannukset/ympäristövaikutukset - -Osaavan työvoiman saatavuus paikallisesti toteutusta varten - -Asennuskustannukset ja toteutettavuus (työmaa-aika!) - -Rakennustyövaiheet ja mahdolliset kuivumisajat (kuivatus ja lämmitys) - -Palo- ja äänitekninen toimivuus - -Huollettavuus ja käytettävyys (pinnoitustarve ja niiden uusiminen) - -Kierrätettävyys ja uudelleenkäytettävyys (rakennuksen eliniän lopussa) - Vertailujen aikana tulisi pitää ajatukset avoimena uusille innovaatioille. - Määrittämällävain tietty materiaali suunnitteluparametriksi voidaan sulkea muita toimivia ratkaisuja herkästi suunnittelun ulkopuolelle.
 34. 37 Deltapalkit ja CLT-laatastot välipohjissa. Runkorakenteena teräsbetoniset seinät ja pilarit Hybridirakenteiden käyttöön on myös kannustettava! Mutta ei pidä vaipua epätoivoon… uudet ideat ja innovaatiot avaavat uusia mahdollisuuksia
 35. 38 Mikko Matveinen Projektipäällikkö mikko.matveinen@karelia.fi 050 370 5830 Mika Keskisalo projektiasiantuntija mika.keskisalo@karelia.fi 050 465 3265 Tilaa Karelia-amk:n Puurakentamisen-uutiskirje lähettämällä pyyntö osoitteeseen: puurakentaminen@karelia. fi
Anúncio