O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Модел за ефикасна комуникација меѓу Комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните (МЕК) Средба  со носители на одлуки о...
Информации за проектот <ul><li>Проектот е кофинансиран од: Европската Унија </li></ul><ul><li>Го спроведува: Фондација М...
Цел на проектот <ul><li>Подобрување на меѓуетничките односи и јакнење на институциите на системот, со цел зајакнување на д...
Конкретни области <ul><li>Креирање комуникациска платформа за КОЗ - внатрешно меѓу сегашните членови, меѓу КОЗ од различ...
Целна група <ul><li>Членови на КОЗ </li></ul><ul><li>Претставници на невладини организации, </li></ul><ul><li>Медиуми, ...
Активности <ul><li>Јавен конкурс </li></ul><ul><li>- јавен конкурс (објавен во дневните весници) </li></ul><ul><li>- из...
Активности <ul><li>Креирање на информатички систем </li></ul><ul><ul><ul><li>- База на податоци со архива на случаи која ќ...
Активности <ul><li>Подготовка на Наставен план и ресурси за учење </li></ul><ul><li>- Подготовката на наставен план и ресу...
Активности - обуки <ul><ul><li>Обуки за ИТ писменост ќе се одржуваат во просториите обезбедени од страна на општините <...
Активности  <ul><ul><li>Еднодневни обуки во секоја од четирите општини </li></ul></ul><ul><ul><li>- ќе се организираат ...
Активности <ul><li>Отворени денови на КОЗ   </li></ul><ul><li>- Отворените денови на КОЗ ќе бидат временски период одреде...
Активности- медиумски настани <ul><li>Печатење на промотивни плакати и флаери на 7 јазици и на англиски јазик </li></ul><u...
Активности <ul><li>Завршна конференција на проектот </li></ul><ul><li>Завршната конференција се планира да трае 1 работен ...
Очекувани резултати <ul><li>Капацитетот на КОЗ во четирите мултиетнички пилот-општини ќе се подобри со обука, техничка пом...
Ви благодариме за вниманието! <ul><ul><li>Хајрије Ахмед </li></ul></ul><ul><ul><li>Заеднички вредности </li></ul></ul><ul>...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Проект МЕК

1.208 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
 • Seja o primeiro a comentar

Проект МЕК

 1. 1. Модел за ефикасна комуникација меѓу Комисиите за односи меѓу заедниците и граѓаните (МЕК) Средба со носители на одлуки од 4 пилот-општини 16 јуни 2010 година, Скопје
 2. 2. Информации за проектот <ul><li>Проектот е кофинансиран од: Европската Унија </li></ul><ul><li>Го спроведува: Фондација Метаморфозис </li></ul><ul><li>Партнер на проектот: Заеднички вредности, Скопје </li></ul><ul><li>Времетраење на проектот : 12 месеци (од 22 декември, 2009 </li></ul><ul><li>година до 22 декември, 2010 година) </li></ul><ul><li>Вкупен буџет на проектот : 82,000.00 евра </li></ul>
 3. 3. Цел на проектот <ul><li>Подобрување на меѓуетничките односи и јакнење на институциите на системот, со цел зајакнување на демократијата во Македонија и забрзување на процесот на пристапување во ЕУ. </li></ul>
 4. 4. Конкретни области <ul><li>Креирање комуникациска платформа за КОЗ - внатрешно меѓу сегашните членови, меѓу КОЗ од различни општини, како и со граѓаните; заедно со процедури и практики за користење на оваа платформа (онлајн систем за информации) и дополнителни офлајн активности. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Помагање на воспоставувањето на институционална меморија за КОЗ , преку архива на случаи и одлуки, како и инструкции и упатства во врска со правата и обврските на КОЗ, достапни и за општинската администрација и граѓаните воопшто. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Платформата ќе се користи во 4 пилот општини, но ќе биде достапна за сите други општини , за време и по завршувањето на проектот, обезбедувајќи одржливост и ефект на умножување. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 5. 5. Целна група <ul><li>Членови на КОЗ </li></ul><ul><li>Претставници на невладини организации, </li></ul><ul><li>Медиуми, </li></ul><ul><li>Други државни службеници како и </li></ul><ul><li>Граѓаните </li></ul><ul><li>Основните целни групи на секоја од четирите пилот општини ќе се состојат од околу 20-25 луѓе , или вкупно 100 лица . </li></ul>
 6. 6. Активности <ul><li>Јавен конкурс </li></ul><ul><li>- јавен конкурс (објавен во дневните весници) </li></ul><ul><li>- избор на 4 пилот-општини од страна на Проектниот одбор </li></ul><ul><ul><ul><li>Дебар </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Гостивар </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Тетово </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чаир </li></ul></ul></ul><ul><li>Анализа на состојбите со КОЗ во пилот-општините </li></ul><ul><li>- Потреби за обуки по ИКТ и обезбедување ИТ-опрема за канцелариите на КОЗ </li></ul>
 7. 7. Активности <ul><li>Креирање на информатички систем </li></ul><ul><ul><ul><li>- База на податоци со архива на случаи која ќе се користи за размена на најдобри практики и научени лекции, врз основа на искуствата од употребата на порталот ePractice.eu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Систем за е-учење за складирање и повторна употреба на релевантните содржини, вклучувајќи ги и сите материјали за обуките, упатствата за членовите на КОЗ и граѓаните, како и мултимедијални лекции. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Активности <ul><li>Подготовка на Наставен план и ресурси за учење </li></ul><ul><li>- Подготовката на наставен план и ресурси за учење (компонента на ИС) која ќе се фокусира на подготовка на содржината прилагодена на македонскиот контекст, а особено на потребите на КОЗ во избраните општини, обезбедувајќи технички решенија за достапност на содржините на интернет. </li></ul><ul><li>Идентификување на тимови со претставници од општините </li></ul><ul><li>- Формирање на тимови во четирите општини составени најмногу од 6 члена ( членови од КОЗ, државни службеници, претставници од локалните НВо-а и локални медиуми). </li></ul>
 9. 9. Активности - обуки <ul><ul><li>Обуки за ИТ писменост ќе се одржуваат во просториите обезбедени од страна на општините </li></ul></ul><ul><ul><li>Времетраење: ќе траат 2-3 работни денови </li></ul></ul><ul><ul><li>Обука за човекови и малцински права ќе се опфатат теми поврзани со меѓуетнички односи, управување со мултикултурализмот, разрешуфање конфликти , домашните и меѓународните законски рамки за човекови права и малцинства </li></ul></ul><ul><ul><li> Времтраење: 2 работни дена , од секоја општина ќе учествуваат 5-6 учесници </li></ul></ul><ul><ul><li>Обука за односи со јавноста, медиумите, и употреба на Информатичкиот систем </li></ul></ul><ul><ul><li>Втреметраење: 2 работни дена, ќе бидат вклучени 5-6 лица од општините </li></ul></ul>
 10. 10. Активности <ul><ul><li>Еднодневни обуки во секоја од четирите општини </li></ul></ul><ul><ul><li>- ќе се организираат четири еднодневни обуки со сите членови на локалните КОЗ, со цел добивање знаења и вештини за е-учење преку интернет </li></ul></ul><ul><li>Јавни средби </li></ul><ul><ul><li>По 1 јавна средба месечно во секоја од 4-те општини (20 јавни средби во 4-те општини во периодот од 5 месеци) </li></ul></ul><ul><ul><li>На средбите ќе учествуваат локалните невладини организации, кои ќе бидат поканети да презентираат проблеми и прашања, со учество на локалните жители </li></ul></ul><ul><ul><li>Средбите ќе бидат медиумиски покриени </li></ul></ul>
 11. 11. Активности <ul><li>Отворени денови на КОЗ   </li></ul><ul><li>- Отворените денови на КОЗ ќе бидат временски период одреден од страна на КОЗ за директни средби со граѓаните во нивните канцеларии или друг соодветен простор за состаноци во општинската зграда, со агенда за презентирање на можностите за комуникација преку интернет (ИС) и офлајн комуникација. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Во секоја општина ќе се организира најмалку 1 отворен ден месечно. </li></ul>
 12. 12. Активности- медиумски настани <ul><li>Печатење на промотивни плакати и флаери на 7 јазици и на англиски јазик </li></ul><ul><li>- Тимот на проектот ќе подготви плакат и флаер кои ќе содржат текст на седум локални јазици, како и на англиски јазик. Во локалните јазици спаѓаат: македонски, албански, турски, ромски, влашки, српски и босански јазик </li></ul><ul><li>Издавање на Прирачникот за КОЗ </li></ul><ul><li>- Прирачник за КОЗ, за увид на проектот, за обезбедување насоки за понатамошната работа на сите КОЗ врз основа на најдобрите практики и научените лекции, и за обезбедување заклучоци и препораки за ажурирање на законската рамка </li></ul>
 13. 13. Активности <ul><li>Завршна конференција на проектот </li></ul><ul><li>Завршната конференција се планира да трае 1 работен ден и да присуствуваат околу 100 учесници. Тоа ќе биде работен настан на кој ќе бидат претставени резултатите од проектот, и настан на кој исто така ќе се обезбедат упатства и препораки за понатамошно дејствување во иста насока. </li></ul>
 14. 14. Очекувани резултати <ul><li>Капацитетот на КОЗ во четирите мултиетнички пилот-општини ќе се подобри со обука, техничка помош, опрема и софтвер. </li></ul><ul><li>Како резултат на тоа, управувањето со меѓуетничките односи во овие пилот заедници значително ќе се подобри, и уште повеќе ќе се поттикне комуникацијата меѓу граѓаните и локалната самоуправа. </li></ul><ul><li>Среднорочно гледано, овие резултати ќе се пресликаат во низа други локални заедници во земјата.  </li></ul>
 15. 15. Ви благодариме за вниманието! <ul><ul><li>Хајрије Ахмед </li></ul></ul><ul><ul><li>Заеднички вредности </li></ul></ul><ul><ul><li>Тел. 02 3113 966 </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>www.cv.org.mk </li></ul></ul><ul><li>Филип Стојановски </li></ul><ul><li>Фондација Метаморфозис </li></ul><ul><li>Тел. 02 3109 325 </li></ul><ul><li>075 495 306 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.metamorphosis.org.mk </li></ul>

×