Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Metamorphosis(20)

Anúncio

Совети за подобра презентација

 1. Совети за подобра презентација Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
 2. Невообичаена Впечатлива Одлична
 3. Визуелизацијата е најважна
 4. Внимавајте на говорот
 5. Дизајн на презентација
 6. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација. Многу податоци ја оптоваруваат вашата презентација.
 7. Ефективен текст Помалку слајдови
 8. = 1000 зборови
 9. Белешки: 1, 2, 3, 4... Наслов на вашиот слајд
 10. Визуелни елементи
 11. Фонт во наслов
 12. Tahoma Arial Verdana √ Times new Roman Bernadr MT Condensed Aharoni
 13. Избегнува теј различни фонтови во презентацијата Нешто не е во ред???
 14. Избегнувајте цели и воопшто големи реченици кои ќе го оптоварат слајдот! Потрудете се да пишувате само со кои ќе покажете што е важно и што треба да се истакне во текстот. клучни зборови
 15. • Да даде тек на зборувањето • Да потсети
 16. Copy Pasteе
 17. Заднина на слајдови
 18. • Погрешна заднина • Одвлекува внимание И каде да гледам сега?
 19. На компјутер На проектор
 20. При самото презентирање
 21. 12:00 11:45 √
 22. • Клучни зборови • Клучни зборови • Клучни зборови • Клучни зборови • Клучни зборови • Клучни зборови
 23. Европа: популација- 813 319 511; интернет корисници 105 096 093 Африка: популација- 1 013 779 050; интернет корисници: 4 514 400
 24. Истражувајте!
 25. Како ли ќе биде понатаму ако ова е почеток?
 26. Вашиот говор...
 27. Јасно Гласно
 28. Repetitio est mater studiorum!
 29. Не читајте од презентацијата!!!
 30. Вашиот говор на тело
 31. По можност изгаснете ги светлата во просторијата
 32. Зборувајте! Не читајте!
 33. Побарајте прашања од публиката!
Anúncio