O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Iniciativa për Siguri Informative 2007

725 visualizações

Publicada em

Iniciativa për Siguri Informative 2007
Ljubomir Trajkovski, M.Sc. CMC

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Iniciativa për Siguri Informative 2007

 1. 1. Iniciativa p ër Siguri Informative 2007 Ljubomir Trajkovski, M.Sc. CMC Konsultant për Menaxhim me Sigurinë e Informatave TRAJKOVSKI & PARTNERS CONSULTING [email_address] Shkup , MAQEDONI Konferenca e tretë ndërkombëtare E-Qeveri inkluzive Shkup , 29-30 Nëntor 2007
 2. 2. Çka dua të ju prezentoj ? <ul><li>Porosi “ hapëse ” </li></ul><ul><li>Iniciativa InfoSec – ç'kemi bërë ? </li></ul><ul><li>Pse e kemi bërë ? </li></ul><ul><li>Çka nevojitet për Iniciativë InfoSec të suksesshme ? </li></ul><ul><li>“ Porosi ” – Kush do ta sigurojë ? </li></ul>
 3. 3. Porosia “ hapëse ” <ul><li>Siguria ( Informative ) </li></ul><ul><li>është </li></ul><ul><li>Nevoja dhe përgjegjësia e </li></ul><ul><li>ÇDOKUJT </li></ul>
 4. 4. Pyetje përkrahëse <ul><li>Kujt nuk i nevojitet siguri (informative) ? </li></ul><ul><li>A ndiheni përgjegjës për sigurinë (informative) TUAJ? </li></ul>
 5. 5. Iniciativa InfoSec (ISI) ç'kemi bërë ? <ul><li>Projekt i realizuar nga Metamorphosis </li></ul><ul><li>Qëllimi : </li></ul><ul><ul><li>RITJA e vetëdijes për InfoSec për qytetarët , bizneset dhe qeverinë si dhe në përgjithësi për shoqërinë civile </li></ul></ul><ul><li>Rezultat : </li></ul><ul><ul><li>Udhëzues i shtypur për InfoSec për gjithkënd </li></ul></ul><ul><li>Kush e bëri : </li></ul><ul><ul><li>Grupi i InfoSe c “ shampionëve ” </li></ul></ul>
 6. 6. Dhe REZULTATI është ….
 7. 7. Pse e bëmë ? <ul><li>Ngjashmëri mes “ seksit të tinejxherëve ” v.v. “InfoSec” </li></ul><ul><ul><li>Të gjithë flasin për të </li></ul></ul><ul><ul><li>Jo shumë persona e dinë se çka paraqet </li></ul></ul><ul><ul><li>Vetëm disa e bëjnë siç duhet </li></ul></ul><ul><li>Kontributi ynë i thjeshtë Nacional </li></ul><ul><ul><li>“ i2010: Strategji për Shoqëri të sigurtë informative ” </li></ul></ul>
 8. 8. i2010: Strategji për Shoqëri të sigurtë informative <ul><li>Strategjia propozon strategji inkluzive ku të gjithë përfituesit marrin pjesë të përgjegjësisë : </li></ul><ul><li>• Administratat publike kanë rol pjesërisht të rëndësishëm , për shembull me dhënien e prioritetit të lartë rrjeteve të tyre dhe të shërbejnë si shembull për përfituesit tjerë. </li></ul><ul><li>• K ompanitë e sektorit privat, si përgjigje , duhet të mundësojnë sigurinë si një aspekt të shërbimit të klientëve dhe si mundësues i hapësirave për biznes dhe shërbime sociale inventive, jo vetëm si obligim ligjor. </li></ul><ul><li>Individët duhet të kuptojnë që integreiteti sistemit të tyre është komponentë e rëndësishme për stabilitetitn e sistemit në tërësi. Duhet të sigurohet që makinat e tyre nuk i dëmtojnë të dhënat dhe sistemet e përdoruesve tjerë. </li></ul>
 9. 9. I2010 Strategji për Shoqëri të sigurtë informative <ul><li>Strategjia përbëhet nga tre elemente </li></ul><ul><li>• Duke pasur parasysh rolet e rëndësishme dhe komplementare të aktorëve të sektorit publik dhe atij privat në ndërtimin e kulturës së sigurisë në Evropë, politika e sigurisë mund të zhvillohet vetëm me efikasitet bazuar mbi dijalogun multi-përfshirës inkluziv . </li></ul><ul><li>• Partner itetet janë të nevojshme që çdo aktor të përmbush detyrat e rolit që ka në konntekst më të gjërë të rrjetit dhe sigurisë së informatave . </li></ul><ul><li>• Përforcimi i çdo grupi përfituesish është parakusht për arritjen e vetëdijes për nevojat dhe riziqet e sigurisë me qëllim që të promovohet siguri e rrjetit dhe informatave . </li></ul>
 10. 10. Çka është e nevojshme për suksesin e InfoSec Iniciativës & Strategjisë ? <ul><li>Na duheni Ju ! </li></ul>
 11. 11. InfoSec mbarë botëror “ armiqtë ” / pengesat <ul><li>“ armiku ” N r .1: Optimizmi juaj </li></ul><ul><li>“ armiku ” N r . 2 : Injoranca juaj </li></ul><ul><li>“ armiku” N r . 3 : mungesa e vetëdijes </li></ul>
 12. 12. Pse JU jeni “ armiq ” ?
 13. 13. Hemingway jep sqarim për burimin ? <ul><li>Titulli i novelës : </li></ul><ul><li>“ Për kë bien kambanat ?“ </li></ul><ul><li>Moto nga faqja e dytë : </li></ul><ul><li>“ Andaj, asnjëherë mos u mendo për kë bien kampanat, bien për ty “ </li></ul><ul><li>Burim : </li></ul><ul><ul><li>( Meditation #17 Nga John Donne nga “ Devotions upon Emergent Occasions ” (1623), XVII </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbase (1), ai për të cilin bie kambana mund të jetë aq i sëmurë, saqe e din që nuk bien për atë, dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbase (2) Mendoj për veten shum më mirë se sa jam, se sa të tjerët për mua, dhe gjendja ime, mund të ketë shkaktuar që të bie për mua, dhe këtë nuk e di . </li></ul></ul>
 14. 14. Comments ….? <ul><ul><li>Skam koment ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Keni ju ? </li></ul></ul>
 15. 15. Porosia mbyllëse <ul><li>Siguria ( Informative ) </li></ul><ul><li>është </li></ul><ul><li>Nevoja dhe përgjegjësia e </li></ul><ul><li>ÇDOKUJT </li></ul>
 16. 16. Para fundit <ul><li>Ju lutemi të merrni kopjen tuaj të librit për InfoSe c </li></ul>
 17. 17. Në fund … <ul><li>Ky prezentim ishte </li></ul><ul><li>“ nga e rënda në të rëndë ” </li></ul><ul><li>Faleminderit për pjesëmarrjen </li></ul><ul><li>Ljubomir Trajkovski </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>+389 75 279 025 </li></ul>

×