O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Effektiv webbförvaltning

Presentation från seminarium den 14 april 2016 om vad som krävs för att skapa en fungerande förvaltningsorganisation för webbplatsen och de digitala kanalerna.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Effektiv webbförvaltning

 1. 1. 2016-04-14 Effektiv förvaltning av webbplatsen
 2. 2. 2 AGENDA »Definition, problem och målbild »Tre nivåer på förvaltning »Hur gör man? »Framgångsfaktorer
 3. 3. 3 AGENDA »Definition, problem och målbild »Tre nivåer på förvaltning »Hur gör man? »Framgångsfaktorer
 4. 4. 4 VAD INGÅR I FÖRVALTNING? ?
 5. 5. 5 Utveckling Målgrupps- kännedom Utveckling av ny funktionalitet Buggrättning Samordning med andra kanaler Samordning av innehåll Tillgänglighet Uppdateringar Webbanalys Användbarhet
 6. 6. 6 PROBLEMET »Drar åt olika håll »Kriget om startsidan »Brist på långsiktig planering »Organisationen skjuter från höften »Ingen prioritering, styrning, riktlinjer Bild: The Noun Project:Tyler Glaude
 7. 7. 7 MÅLBILD - EFFEKTIVITET »Styrning mot mål »Effektiva webbtjänster »Förvaltning som en del av strategin »Sammanhållen kommunikation »Självgående redaktörer Bild: The Noun Project: Julien Deveaux
 8. 8. 8 LYCKAN - EFFEKTIVITET Bild: The Noun Project: Tobias Strohbach, Froz
 9. 9. 9 LÖSNINGEN Webben kräver en förvaltningsorganisation på tvärs. Bild: The Noun Project: David Waschbusch
 10. 10. 10 Råd digitala kanaler Avdelning 1 Webbred Webbred Avdelning 2 Webbred Webbred Avdelning 3 Webbred Webbred
 11. 11. 11 AGENDA »Definition, problem och målbild »Tre nivåer på förvaltning »Hur gör man? »Framgångsfaktorer
 12. 12. 12 OLIKA NIVÅER PÅ FÖRVALTNING »Strategisk (ledning, webbansvarig) – Målstyrning, strategiarbete »Taktisk (webbansvarig, huvudredaktör) – Handlingsplaner, löpande förvaltning, förbättringar »Operativ (it, redaktör) – Servrar, innehåll
 13. 13. 13 Strategisk Taktisk Operativ Operativ Taktisk Operativ Operativ Taktisk Operativ Operativ
 14. 14. 1414 Webbteam Biblioteket Huvud- redaktör Nod- redaktör Nod- redaktör Webb- samordn. Nod- redaktör Webbteam IT Infra- struktur Applika- tioner SäkerhetIT-arkitekt Webb- samordn. Webbteam Utbildning Huvud- redaktör Nod- redaktör Nod- redaktör Nod- redaktör Webb- samordn. Webbteam Student Huvud- redaktör Webb- samordn. Nod- redaktör Ny- rekrytering Alumni- redaktör Webbteam Forskning Huvud- redaktör Webb- samordn. Internat. Samarb. Centrum- bildningar Nod- redaktör Webbteam Info Huvud- redaktör Nod- redaktör Webb- samordn. Nyhets- redaktör Nod- redaktör Webb- ansvarig Rådet för e-förvaltning o digitala tjänster Taktiska bordet Webb- ansvarig Biblioteket Webb- samordn. IT Webb- samordn. Utbildning Webb- samordn. Student Webb- samordn. Forskning Webb- samordn. Om KI Webb- samordn.
 15. 15. 15 Strategisk Taktisk Operativ Operativ Taktisk Operativ Operativ Taktisk Operativ Operativ
 16. 16. 16 LEDNING STRATEGISK NIVÅ Råd för digitala kanaler, styrgrupp »Målstyrning »Strategiska frågor »Godkänna årsplanering. »Uppföljning »Kvalitetssäkring
 17. 17. 17 TAKTISK NIVÅ Webbråd eller intranätsråd »Föra ned strategin & rapportera uppåt »Utarbeta policies »Handlingsplaner »Samordna kommunikationen »Följa upp - webbanalys
 18. 18. 18 OPERATIV NIVÅ Redaktörer »Målgruppsfokus »Löpande uppdateringar »Följer planer & riktlinjer »Självgående »Följa upp - webbanalys
 19. 19. 19 OPERATIV NIVÅ Redaktörer »Håll ihop dem! – Gemensamma utbildningar – Föreläsningar – Lära av varandra – SEO, ny funktionalitet.
 20. 20. 20 AGENDA »Definition, problem och målbild »Tre nivåer på förvaltning »Hur gör man? »Framgångsfaktorer
 21. 21. 21 ANALYSEN »Vad behöver vi bygga upp för organisation?
 22. 22. 22 FÖRVALTNINGSORGANISATIONENS DELAR Skatteverket Rättslig vägledning ProcessOrganisation RiktlinjerFörvaltningsansvar Vision Syfte Mål
 23. 23. 23 Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Delområde 4 Delområde 5 Delområde 6 Delområde 7 Delområde 8 ORGANISATION RÄTTSAVDELNINGEN Skatteverket Rättslig vägledning
 24. 24. 24 Organisation Förvaltning av Rättslig vägledning Förvaltningsgrupp 1 Förvaltningsgrupp 2 Förvaltningsgrupp 3 Förvaltningsgrupp 5Förvaltningsgrupp 4 Förvaltningsgrupp 5 Webbråd
 25. 25. 25 EN MINDRE ORGANISATION
 26. 26. 26 DEFINITION AV ROLLER
 27. 27. 27 BUDGET »Vem bestämmer om utvecklingen? »Vem bestämmer om innehållet? »Vem äger systemet?
 28. 28. 28 CENTRALISERING ELLER DECENTRALISERING
 29. 29. 29 AGENDA »Definition, problem och målbild »Tre nivåer på förvaltning »Hur gör man? »Framgångsfaktorer
 30. 30. 30 FRAMGÅNGSFAKTORER » Fastställd förvaltningsorganisation » Resurser för upprätthållande och utveckling » Beslutande råd för digitala kanaler » Årsplanering för kommunikation & innehåll » Sammanhållen redaktörsorganisation » Riktlinjer för webben
 31. 31. 31 Pia Flodquist @PiaFlodquist pia.flodquist@metamatrix.se

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Presentation från seminarium den 14 april 2016 om vad som krävs för att skapa en fungerande förvaltningsorganisation för webbplatsen och de digitala kanalerna.

Vistos

Vistos totais

406

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

79

Ações

Baixados

4

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×