O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

5. susret 3..11.2011. isusov odnos prema farizejima, saducejima, zelotima

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

5. susret 3..11.2011. isusov odnos prema farizejima, saducejima, zelotima

 1. 1. 1. Koji je sadržaj Isusovih prispodoba? 2. Koliko se Isusovih prispodoba nalazi u sinoptičkim evanđeljima? 3. Nabroji prispodobe iz Ivanova evanđelja? 4. Koja je “tema” Ivanova evanđelja? 5. Zašto se Isus služi prispodobama? 6. Imaju li Isusove prispodobe zaključak? 7. Jesu li Isusove prispodobe pouka ili poticaj?
 2. 2. Isusov odnos prema Farizejima, Saducejima i Zelotima
 3. 3. Tko su bili Farizeji? <ul><li>- Farizeji su ponajprije jedna nacionalna stranka, nacionalno nastrojenih stranomrzaca, zakonu vjerni Židovi </li></ul><ul><li>Pretjerano izvanjska religija , kult slova zakona bez razumijevanja , njegova duha </li></ul><ul><li>Smatraju da dobrim djelima mogu postići samootkupoljenje </li></ul><ul><li>Vlastitim djelima učiniti Boga dužnikom koji mora nagraditi ono što nije bila njegova milost. </li></ul>
 4. 4. Tko su bili Saduceji? <ul><li>su židovska religiozno-politička stranka u doba rimske vlasti </li></ul><ul><li>Saduceji su pretežno pripadali bogatoj svećeničkoj aristokraciji i laičkoj aristokraciji (glavari svećenički u Novom zavjetu) </li></ul><ul><li>Saduceji su prvenstveno brinuli za funkcioniranje jeruzalemskog hrama i pravilno vršenje obreda. Naglašavaju važnost Zakona, osobito propisa o svećenstvu i žrtvama, na kojima se temelji nihova duhovna vlast . Kao pristalice aristokracije, držali su se podalje od običnog naroda. Farizeji su naprotiv zalazili među narod i stjecali ugledni utjecaj svojom osobnom učenošću i većinom primjerenim životom. </li></ul><ul><li>Saduceji su se strogo držali pisane Tore i odbacivali usmenu predaju. </li></ul>
 5. 5. Tko su bili Zeloti? <ul><li>- Grčkim imenom &quot; Zeloti &quot; = revnitelj, nazvane su radikalne grupe židovskih rodoljuba , koji su djelovali u Judeji i Galileji od početka I. st. n.e. do poraza u Židovskom ratu 66-73. pr. Kr., te ponovo u posljednjem židovskom ustanku 132-135. godine. </li></ul><ul><li>- Židovski zeloti borili su se protiv rimske vlasti organizirajući gerilske odrede i potičući ustanke u gradovima. Najradikalniji među njima organizirali su i ubojstva, čiji su cilj bili ne samo rimski dužnosnici, nego i njihovi saveznici među Židovima. </li></ul>
 6. 6. Sučeljavanja i sukobi <ul><li>Kroz čitavo Isusovo zemaljsko djelovanje provlače se sukobi s vodećim ljudima u njegovu narodu </li></ul><ul><li>Već pet rasprava nam govori o Isusovoj nadmoći nad protivnicima </li></ul><ul><li>Ozdravljenje uzetog, kojem Isus jamči oproštenje grijeha </li></ul><ul><li>Pismoznanci farizejske sljedbe napadaju odmah Isusove učenike, zašto Isus sjeda za stol s carinicima i grešnicima </li></ul><ul><li>Post, održavanje subote, trganje klasja </li></ul><ul><li>Sukob se zaoštrava do kraja u liječenju čovjeka s usahlom rukom jedne subote </li></ul>
 7. 7. Mk 3, 1-6 <ul><li>Uđe ponovno u sinagogu . Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti , da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: &quot;Stani na sredinu!&quot; A njima će: &quot; Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti ?&quot; No oni su šutjeli. A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: &quot;Ispruži ruku!&quot; On ispruži - i ruka mu zdrava! Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube . </li></ul>
 8. 8. Mt 22, 15-22 - političko pitanje – žele Isusa poniziti pred ljudima u hramu <ul><li>Tada farizeji odoše i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi . Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: &quot; Učitelju ! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran . Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?&quot; Znajući njihovu opakost, reče Isus: &quot;Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!&quot; Pružiše mu denar. On ih upita: &quot;Čija je ovo slika i natpis?&quot; Odgovore: &quot;Carev.&quot; Kaže im: &quot;Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.&quot; Čuvši to, zadive se pa ga ostave i odu . </li></ul>
 9. 9. Mt 22, 23-33 <ul><li>Toga dana pristupiše k njemu saduceji , koji vele da nema uskrsnuća , i upitaše ga: &quot; Učitelju , Mojsije reče : Umre li tko bez djece, neka se njegov brat oženi njegovom ženom te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako u nas sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez poroda ostavivši ženu svom bratu. Tako i drugi i treći, sve do sedmoga. A nakon svih umrije i žena. Kojemu će dakle od te sedmorice biti žena o uskrsnuću? Jer sva su je sedmorica imala.&quot; Odgovori im Isus: &quot;U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje . Ta u uskrsnuću niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebu. A što se tiče uskrsnuća mrtvih, zar niste čitali što vam reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih !&quot; Čuvši to, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. </li></ul>
 10. 10. Mt 22, 34-40 – vjersko pitanje – žele Isusa poniziti pred ljudima u hramu <ul><li>A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje , okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: &quot;Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu ?&quot; A on mu reče: &quot;Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci .&quot; </li></ul>
 11. 11. Mt 22, 41-46 – neznanje farizeja <ul><li>Kad se farizeji skupiše , upita ih Isus : &quot;Što mislite o Kristu ? Čiji je on sin?&quot; Kažu mu: &quot;Davidov.&quot; A on će njima: &quot;Kako ga onda David u Duhu naziva Gospodinom, kad veli: Ako ga dakle David naziva Gospodinom, kako mu je sin?&quot; I nitko mu nije mogao odgovoriti ni riječi, niti se od toga dana tko usudio upitati ga bilo što . </li></ul>
 12. 12. Mt 23 - Licemjerje i taština pismoznanaca i farizeja <ul><li>Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri ! Obilazite morem i kopnom da pridobijete jednog sljedbenika. A kad ga pridobijete, promećete ga u sina paklenoga dvaput goreg od sebe.&quot; Budale i slijepci ! Ta što je veće: zlato ili Hram što posvećuje zlato? Slijepci ! Ta što je veće: dar ili žrtvenik što dar posvećuje ? Tko se dakle zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu. I tko se zakune Hramom, kune se njime i Onim koji u njemu prebiva. I tko se zakune nebom, kune se prijestoljem Božjim i Onim koji na njemu sjedi.&quot; &quot; Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri ! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost . Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati . Slijepe vođe! Cijedite komarca, a gutate devu!&quot; </li></ul>
 13. 13. <ul><li>&quot; Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri ! Čistite čašu i zdjelu izvana , a iznutra su pune grabeža i pohlepe . Farizeju slijepi ! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista.&quot; Jao vama pismoznanci i farizeji ! Licemjeri ! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi , a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja .“ </li></ul>
 14. 14. &quot;Jao vama, pismoznanci i farizeji ! Licemjeri! Gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima . Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojica proroka. Dopunite samo mjeru otaca svojih!&quot; &quot; Zmije! Leglo gujinje ! Kako ćete uteći osudi paklenoj? Zato evo ja šaljem vama proroke i mudrace i pismoznance . Jedne ćete od njih ubiti i raspeti, druge bičevati po svojim sinagogama i progoniti od grada do grada da tako na vas dođe sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Abela pravednoga pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ubiste između Hrama i žrtvenika. Zaista, kažem vam, sve će to doći na ovaj naraštaj!&quot;!
 15. 15. Prijekor Jeruzalemu <ul><li>&quot;Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh okupiti djecu tvoju kao što kvočka okuplja piliće pod krila, i ne htjedoste. Evo, napuštena vam kuća. Doista, kažem vam, odsada me nećete vidjeti dok ne reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! </li></ul>
 16. 16. Rasprava <ul><li>Gdje danas susrećemo farizeje i saduceje? </li></ul><ul><li>Jesmo li ponekad “saducejski” ili “farizejski” nastrojeni? </li></ul><ul><li>Može li mladi katolik bit farizej ili saducej? </li></ul>
 17. 17. Pitanja za ispit <ul><li>Tko su farizeji? </li></ul><ul><li>Tko su saduceji? </li></ul><ul><li>Tko su zeloti? </li></ul><ul><li>Zašto se farizeji i saduceji sukobljavaju s Isusom? </li></ul><ul><li>Kako su farizeji i saduceji obdržavali propise i zakone? </li></ul><ul><li>Što kod njih Isus kritizira? </li></ul><ul><li>Koja je njihova sudbina? </li></ul>

×