Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardiana gashi

Menaxherat
MenaxheratVolunteer em Menaxherat
Ardiana Gashi
Variabla e rastësishme dhe distribucionet
diskrete të probabilitetit
Përmbajtja
 Nocione
 Distribucioni diskret i probabilitetit
 Distribucioni i vazhdueshëm i probabilitetit
Variablat e rastësishme
E rastësishme diskrete
x
2 1060 4 8
E rastëishme e vazhdueshme
x
2 1060 4 8
Nocione
Variabël e rastësishme diskrete: kur variabla e rastësishme mund të
marrë vetëm disa vlera të caktuara
Shembuj:
1. Një kurs ka katër pjesë dhe X variabla me interes është sa pjesë një
studentë ka kaluar e që do merrte vlerat 0,1,2,3,4
Shembull 2:
2. Një anketë mund të shtroj pyetje nëse personit I kujtohet një reklamë
në televizion ose jo. Edhe pse cilësore të dy mundësive mund t’ju
shënohet nga një vlerë
0: nuk i kujtohet
1: i kujtohet
3. Eskperimenti nga kontaktimi i pesë konsumatorëve ndërsa variabla e
rastësishme është numri I konsumatorëve që kanë bë porosi: atëherë
vlerat e mundshme të variablës së rastësishme janë 0,1,2,3,4,5
4. Eskperiment është kontrollimi i marrjese së 50 produkteve ndërsa
variabla e rastësishme është numri I produkteve me defekte dhe vlerat
e mundshme janë nga 0,1,2,3,4,5…..49,50.
Nocione
Variabla e rastësishme e vazhdueshme: është variabël e cila
mund të të marrë në infinit numër të madh të vlerave, vlera të
ndryshme brenda intervaleve të ndryshme
Shembuj:
1. Eksperimenti konstruktimi i një librarie: variabla random
është përqindja e projektit e finalizuar pas 6 muajsh dhe
vlera sillet nga 0-100 dhe mund të marrë vlera të ndryshme
brenda këtij intervali: 25.67; 34.45% etj.
2. Testimi i një procesi kimik si eksperiment ndërsa variabla e
rastësishme është temperatura kur reaksioni I pritut ndodhë
e që sillet në mes min65 gradë dhe 100 gradë celsius
3. Puna në bankë si eksperiment dhe koha në mes të
konsumatorëve që vijnë në bankë dhe variabla e
rastësishme mudn të marrë vlera X>=0 minuta
Nocioneom Variables
Pyejta Variabla e rastit x Lloji i
variablës
Familja x = Numri i anëtarëve të
familjes që nuk kanë të ardhura ?
Distance nga x = Distanca në metra
?
shtëpia në dyqan
Nëse ka qen ose mace
x = 1 nëse kanë qen ose mace;
?
= 2 nesë kanë qen vetëm;
= 3 nëse kanë vetëm mace;
= 4 if oën dog(s) and cat(s)
Shpërndarja e probabilitetitom Variables
• Shpërndarja e probabilitetit të një variable të rastësishme
përshkruan se si janë të shpërndara probabilitetet për vlerat e
variablës së rastësishme.
• Shpërndarja e probabilitetit është e definuar me funksionin e
probabilitetit që tregon probabilitetin e secilës vlerë të variablës ë
rastësishme.
• Shpërndarja e probabilitetit mund të paraqitet në tabelë, grafikë ose
si formulë matematikore.
Kushtet e shpërndarjes së probabilitetit
.
1. Probabilitetit i secilës vlerë të
variablës të rastësishme
diskrete sillet në mes të 0 dhe 1
0  P (x)  1
2. Shuma e të gjitha
probabiliteteve është baraz me
1.
ΣP (x) = 1
x vlera e variablës së rastësishme që tregon
numrin e DVD të shitura në ditë
 A është kjo shpërndarje e probabilitetit?
0.16 + 0.18 + 0.22 + 0.10 + 0.3 + 0.01 = 0.97 <1 andaj
nuk është shpërndarje e probabilitetit
 A është kjo shpërndarje e probabilitetit?
Histogrami I probabilitetit është histogram
ku në boshtin horizontal janë të shënuara
vlerat e variablës së rastësishme ndërsa
në boshtin vertikal janë të shënuara
probabilitetet e secilës vlerë të variablës ë
rastësishme
Histogrami i shpërndarjes së probabilitetit:
x vlera e variablës së rastësishme që tregon
numrin e DVD të shitura në ditë
Shpërndarja e probabilitetit
Probability Distribution
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1 2 3 4 5 6
random variable values
probabilities
Shpërndarja e probabilitetit
Variabla x është variabël e rastësishme diskrete me vlerat e mundhsme x1, x2,
… , xn.
1. Llogarit shpërndarjen e frekuencave për rezultatet e
mundshme.
2. Llogarit shumën e frekuencave.
3. Llogarit probabilitetitn duke e pjestuar frekuencat e
secilit rezultat të mundshëm me shumën e
frekeucnave
4. Sigurohu se secili probabilitet është në mes të vlerës 0
dhe 1.
Shpërndarja e probabilitetit
0.18
0.39
0.24
0.14
0.04
0.01
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0 1 2 3 4 5
Probability
Shperndarja e probabilitetit per numrin e veturave te shitura
Vlera e pritur
 Vlera e pritur ose mesatarja e variablës së
rastësishme është tregues i lokacionit qendror të
variablës së rastësishme
Vlera e pritur/mesatarja
Kompania mund të llogarit se në mesatare mund të
shes 1.5 vetura në ditë andaj mund të porosis 45
vetura për një muaj prej 30 ditësh
Numri i veturave Numri I ditëve Probabiliteti Vlera e pritur
x p(x) x(px)
0 54 0.18 0.00
1 117 0.39 0.39
2 72 0.24 0.48
3 42 0.14 0.42
4 12 0.04 0.16
5 3 0.01 0.05
Total 300 1 1.50
Varianca dhe devijimi standard
Tregon variabilitetin e variablës së rastësishme
Numri i veturave Numri I ditëve Probabiliteti Vlera e pritur Varianca Varianca Varianca Devijimi standard
x p(x) x(px) x-mesatarja (x-mesatarja)^2 ((x-mesatarja)^2)*p(x) Sqaure root of variance
0 54 0.18 0.00 -1.50 2.25 0.4050
1 117 0.39 0.39 -0.50 0.25 0.0975
2 72 0.24 0.48 0.50 0.25 0.0600
3 42 0.14 0.42 1.50 2.25 0.3150
4 12 0.04 0.16 2.50 6.25 0.2500
5 3 0.01 0.05 3.50 12.25 0.1225
Total 300 1 1.50 1.2500 1.118
1 de 19

Recomendados

Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian... por
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  Ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit Ardian...Menaxherat
1.5K visualizações19 slides
Distribucionet diskrete te probabilitetit por
Distribucionet diskrete te probabilitetitDistribucionet diskrete te probabilitetit
Distribucionet diskrete te probabilitetitMenaxherat
4.9K visualizações21 slides
Distribucioni i mostrave dhe intervalet e besimit per mesatare dhe proporcion por
Distribucioni i mostrave dhe intervalet e besimit per mesatare dhe proporcionDistribucioni i mostrave dhe intervalet e besimit per mesatare dhe proporcion
Distribucioni i mostrave dhe intervalet e besimit per mesatare dhe proporcionMenaxherat
7.2K visualizações30 slides
Testimi i hipotezave,mostra e madhe por
Testimi i hipotezave,mostra e madheTestimi i hipotezave,mostra e madhe
Testimi i hipotezave,mostra e madheMenaxherat
21.4K visualizações24 slides
Testimi i hipotezave, mostra e vogel por
Testimi i hipotezave, mostra e vogelTestimi i hipotezave, mostra e vogel
Testimi i hipotezave, mostra e vogelMenaxherat
6.2K visualizações6 slides
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi por
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashiMenaxherat
2.3K visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Krizat ekonomike ligj.1 por
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1Menaxherat
1.4K visualizações11 slides
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashiMenaxherat
2.8K visualizações10 slides
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi por
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiMenaxherat
3.5K visualizações16 slides
Politika e produktit nail reshidi por
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidiMenaxherat
1.8K visualizações24 slides
Hyrje ne politikat sociale lulzim dragidella por
Hyrje ne politikat sociale lulzim dragidellaHyrje ne politikat sociale lulzim dragidella
Hyrje ne politikat sociale lulzim dragidellaMenaxherat
2.4K visualizações28 slides
Promocioni nail reshidi por
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiMenaxherat
6.3K visualizações48 slides

Destaque(20)

Krizat ekonomike ligj.1 por Menaxherat
Krizat ekonomike ligj.1Krizat ekonomike ligj.1
Krizat ekonomike ligj.1
Menaxherat1.4K visualizações
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat2.8K visualizações
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi por Menaxherat
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana GashiAnaliza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Analiza statistikore e të dhënave - Ardiana Gashi
Menaxherat3.5K visualizações
Politika e produktit nail reshidi por Menaxherat
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat1.8K visualizações
Hyrje ne politikat sociale lulzim dragidella por Menaxherat
Hyrje ne politikat sociale lulzim dragidellaHyrje ne politikat sociale lulzim dragidella
Hyrje ne politikat sociale lulzim dragidella
Menaxherat2.4K visualizações
Promocioni nail reshidi por Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K visualizações
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike teorite ligj.3 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat632 visualizações
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi por Menaxherat
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat576 visualizações
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza e naftes ligj.8 myrvete badivuku pantina
Menaxherat996 visualizações
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantinaKrizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Krizat ekonomike kriza ne shqiperi ligj.9 myrvete badivuku pantina
Menaxherat604 visualizações
Kuptimi i sjelljes organizative so por Menaxherat
Kuptimi i sjelljes organizative soKuptimi i sjelljes organizative so
Kuptimi i sjelljes organizative so
Menaxherat2.4K visualizações
Politika e cmimit nail reshidi por Menaxherat
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat3.3K visualizações
Statistike indekset por Menaxherat
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
Menaxherat4.5K visualizações
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por Menaxherat
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat3K visualizações
Si te bejme hulumtim por Menaxherat
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat15.1K visualizações
Pasqyra e ditarit por Menaxherat
Pasqyra e ditaritPasqyra e ditarit
Pasqyra e ditarit
Menaxherat1.4K visualizações
Burimet e të drejtes se be por Menaxherat
Burimet e të drejtes se beBurimet e të drejtes se be
Burimet e të drejtes se be
Menaxherat2.2K visualizações
Kufiri i mundësive të prodhimit por Menaxherat
Kufiri i mundësive të prodhimitKufiri i mundësive të prodhimit
Kufiri i mundësive të prodhimit
Menaxherat2.7K visualizações
Sistemi i raportimit financiar por Menaxherat
Sistemi i raportimit financiarSistemi i raportimit financiar
Sistemi i raportimit financiar
Menaxherat3K visualizações
Të ardhurat marigjinale dhe monopoli por Menaxherat
Të ardhurat marigjinale dhe monopoliTë ardhurat marigjinale dhe monopoli
Të ardhurat marigjinale dhe monopoli
Menaxherat4.7K visualizações

Mais de Menaxherat

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraMenaxherat
2.2K visualizações34 slides
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Menaxherat
4.1K visualizações17 slides
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosoveMenaxherat
2.7K visualizações13 slides
Treguesit e pozicionit ushtrime por
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrimeMenaxherat
795 visualizações2 slides
Mjedisi ligjor i bizneseve por
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseveMenaxherat
1.2K visualizações9 slides
Menaxhment ymer havolli permbledhje por
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhjeMenaxherat
3.7K visualizações7 slides

Mais de Menaxherat(14)

Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por Menaxherat
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat2.2K visualizações
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por Menaxherat
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat4.1K visualizações
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por Menaxherat
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat2.7K visualizações
Treguesit e pozicionit ushtrime por Menaxherat
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat795 visualizações
Mjedisi ligjor i bizneseve por Menaxherat
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat1.2K visualizações
Menaxhment ymer havolli permbledhje por Menaxherat
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat3.7K visualizações
Menaxhimi i qmimeve por Menaxherat
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat4.4K visualizações
Menaxhimi i resurseve humane pytje por Menaxherat
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat961 visualizações
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike vecorite e krizes 1929 33 ligj.5 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat1.2K visualizações
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike dalja nga kriza  ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike dalja nga kriza ligj.4 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat838 visualizações
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantinaKrizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Krizat financiare globale ne kosove ligj 13 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat658 visualizações
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike ciklet  ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike ciklet ligj.2 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat474 visualizações
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina por Menaxherat
Krizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantinaKrizat ekonomike  kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Krizat ekonomike kriza globale financiare ligj.10 myrvete badivuku-pantina
Menaxherat819 visualizações
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa... por Menaxherat
Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...Krizat ekonomike  intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Krizat ekonomike intervenimi ne sektorin bankar ligj.11 myrvete badivuku-pa...
Menaxherat466 visualizações

Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardiana gashi

 • 1. Ardiana Gashi Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit
 • 2. Përmbajtja  Nocione  Distribucioni diskret i probabilitetit  Distribucioni i vazhdueshëm i probabilitetit
 • 3. Variablat e rastësishme E rastësishme diskrete x 2 1060 4 8 E rastëishme e vazhdueshme x 2 1060 4 8
 • 4. Nocione Variabël e rastësishme diskrete: kur variabla e rastësishme mund të marrë vetëm disa vlera të caktuara Shembuj: 1. Një kurs ka katër pjesë dhe X variabla me interes është sa pjesë një studentë ka kaluar e që do merrte vlerat 0,1,2,3,4 Shembull 2: 2. Një anketë mund të shtroj pyetje nëse personit I kujtohet një reklamë në televizion ose jo. Edhe pse cilësore të dy mundësive mund t’ju shënohet nga një vlerë 0: nuk i kujtohet 1: i kujtohet 3. Eskperimenti nga kontaktimi i pesë konsumatorëve ndërsa variabla e rastësishme është numri I konsumatorëve që kanë bë porosi: atëherë vlerat e mundshme të variablës së rastësishme janë 0,1,2,3,4,5 4. Eskperiment është kontrollimi i marrjese së 50 produkteve ndërsa variabla e rastësishme është numri I produkteve me defekte dhe vlerat e mundshme janë nga 0,1,2,3,4,5…..49,50.
 • 5. Nocione Variabla e rastësishme e vazhdueshme: është variabël e cila mund të të marrë në infinit numër të madh të vlerave, vlera të ndryshme brenda intervaleve të ndryshme Shembuj: 1. Eksperimenti konstruktimi i një librarie: variabla random është përqindja e projektit e finalizuar pas 6 muajsh dhe vlera sillet nga 0-100 dhe mund të marrë vlera të ndryshme brenda këtij intervali: 25.67; 34.45% etj. 2. Testimi i një procesi kimik si eksperiment ndërsa variabla e rastësishme është temperatura kur reaksioni I pritut ndodhë e që sillet në mes min65 gradë dhe 100 gradë celsius 3. Puna në bankë si eksperiment dhe koha në mes të konsumatorëve që vijnë në bankë dhe variabla e rastësishme mudn të marrë vlera X>=0 minuta
 • 6. Nocioneom Variables Pyejta Variabla e rastit x Lloji i variablës Familja x = Numri i anëtarëve të familjes që nuk kanë të ardhura ? Distance nga x = Distanca në metra ? shtëpia në dyqan Nëse ka qen ose mace x = 1 nëse kanë qen ose mace; ? = 2 nesë kanë qen vetëm; = 3 nëse kanë vetëm mace; = 4 if oën dog(s) and cat(s)
 • 7. Shpërndarja e probabilitetitom Variables • Shpërndarja e probabilitetit të një variable të rastësishme përshkruan se si janë të shpërndara probabilitetet për vlerat e variablës së rastësishme. • Shpërndarja e probabilitetit është e definuar me funksionin e probabilitetit që tregon probabilitetin e secilës vlerë të variablës ë rastësishme. • Shpërndarja e probabilitetit mund të paraqitet në tabelë, grafikë ose si formulë matematikore.
 • 8. Kushtet e shpërndarjes së probabilitetit . 1. Probabilitetit i secilës vlerë të variablës të rastësishme diskrete sillet në mes të 0 dhe 1 0  P (x)  1 2. Shuma e të gjitha probabiliteteve është baraz me 1. ΣP (x) = 1
 • 9. x vlera e variablës së rastësishme që tregon numrin e DVD të shitura në ditë
 • 10.  A është kjo shpërndarje e probabilitetit? 0.16 + 0.18 + 0.22 + 0.10 + 0.3 + 0.01 = 0.97 <1 andaj nuk është shpërndarje e probabilitetit
 • 11.  A është kjo shpërndarje e probabilitetit?
 • 12. Histogrami I probabilitetit është histogram ku në boshtin horizontal janë të shënuara vlerat e variablës së rastësishme ndërsa në boshtin vertikal janë të shënuara probabilitetet e secilës vlerë të variablës ë rastësishme
 • 13. Histogrami i shpërndarjes së probabilitetit: x vlera e variablës së rastësishme që tregon numrin e DVD të shitura në ditë
 • 14. Shpërndarja e probabilitetit Probability Distribution 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1 2 3 4 5 6 random variable values probabilities
 • 15. Shpërndarja e probabilitetit Variabla x është variabël e rastësishme diskrete me vlerat e mundhsme x1, x2, … , xn. 1. Llogarit shpërndarjen e frekuencave për rezultatet e mundshme. 2. Llogarit shumën e frekuencave. 3. Llogarit probabilitetitn duke e pjestuar frekuencat e secilit rezultat të mundshëm me shumën e frekeucnave 4. Sigurohu se secili probabilitet është në mes të vlerës 0 dhe 1.
 • 16. Shpërndarja e probabilitetit 0.18 0.39 0.24 0.14 0.04 0.01 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0 1 2 3 4 5 Probability Shperndarja e probabilitetit per numrin e veturave te shitura
 • 17. Vlera e pritur  Vlera e pritur ose mesatarja e variablës së rastësishme është tregues i lokacionit qendror të variablës së rastësishme
 • 18. Vlera e pritur/mesatarja Kompania mund të llogarit se në mesatare mund të shes 1.5 vetura në ditë andaj mund të porosis 45 vetura për një muaj prej 30 ditësh Numri i veturave Numri I ditëve Probabiliteti Vlera e pritur x p(x) x(px) 0 54 0.18 0.00 1 117 0.39 0.39 2 72 0.24 0.48 3 42 0.14 0.42 4 12 0.04 0.16 5 3 0.01 0.05 Total 300 1 1.50
 • 19. Varianca dhe devijimi standard Tregon variabilitetin e variablës së rastësishme Numri i veturave Numri I ditëve Probabiliteti Vlera e pritur Varianca Varianca Varianca Devijimi standard x p(x) x(px) x-mesatarja (x-mesatarja)^2 ((x-mesatarja)^2)*p(x) Sqaure root of variance 0 54 0.18 0.00 -1.50 2.25 0.4050 1 117 0.39 0.39 -0.50 0.25 0.0975 2 72 0.24 0.48 0.50 0.25 0.0600 3 42 0.14 0.42 1.50 2.25 0.3150 4 12 0.04 0.16 2.50 6.25 0.2500 5 3 0.01 0.05 3.50 12.25 0.1225 Total 300 1 1.50 1.2500 1.118