O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Njohuri Baze Marketing

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 114 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Njohuri Baze Marketing (20)

Anúncio

Mais de Menaxherat (20)

Njohuri Baze Marketing

 1. 1. MARKETINGU PER BIZNESET E VOGLA
 2. 2. Cfare eshte MARKETINGU? <ul><li>“ Marketingu eshte nje proces social dhe manaxherial nepermjet te cilit individet dhe grupet perftojne ate cka duan dhe kane nevoje permes krijimit, ofrimit dhe shkembimit te produkteve me vlere me te tjeret.” - Profesor Philip Kotler, Manaxhimi i Marketingut, Botimi i 9 te. </li></ul><ul><li>“ Marketingu perfshin te gjitha aktivitetet e orientuara drejt kenaqjes se nevojave ose deshirave te konsumatoreve nepermjet shkembimit te mallrave dhe sherbimeve” </li></ul><ul><li>” Marketingu lidh konsumatoret me produktet”- BH </li></ul>
 3. 3. Supozime te marketingut <ul><li>Cilet jane konsumatoret tane ekzistues / potenciale? </li></ul><ul><li>Cilat jane nevojat e tyre aktuale / te ardhme? </li></ul><ul><li>Si mund t’i kenaqim keto nevoja? </li></ul><ul><ul><ul><li>A mund te ofrojme nje produkt / sherbim qe konsumatoret do ta vleresonin? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A mund te komunikojme me konsumatoret tane? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A mund te japim nje produkt sherbimi konkurues? </li></ul></ul></ul><ul><li>Pse blejne konsumatoret nga ne? </li></ul>
 4. 4. Koncepti marketing <ul><li>Zgjedhja dhe synimi i klienteve te pershtatshem </li></ul><ul><li>Pozicionimi i ofertes suaj </li></ul><ul><li>Nderveprimi me keta kliente </li></ul><ul><li>Kontrolli i forcave te tregut </li></ul><ul><li>Vazhdimesia e performances </li></ul>
 5. 5. Nje Marketing i Suksesshem duhet te jete: <ul><li>P rofitable ( I P erfitueshem) </li></ul><ul><li>O ffensive (Me teper S ulmues, sesa ne pozita mbrojtese) </li></ul><ul><li>I ntegrated (i I ntegruar) </li></ul><ul><li>S trategic ( S trategjik, i orientuar nga e ardhmja) </li></ul><ul><li>E ffective ( E fektiv, te jape rezultate) </li></ul><ul><li>Hugh Davidson 1972 </li></ul>
 6. 6. Procesi i manaxhimit te Marketingut <ul><li>Analiza/Auditimi - ku jemi tani? </li></ul><ul><li>Objektivat - ku duam te jemi? </li></ul><ul><li>Strategjite - cila menyre eshte me e mira? </li></ul><ul><li>Taktikat - si do te arrijme aty ku duam? </li></ul><ul><li>(Zbatimi - Te arrijme atje ku duam!) </li></ul><ul><li>Kontrolli - Te sigurohemi qe kemi arritur ku duam </li></ul>
 7. 7. Pse eshte i nevojshem planifikimi i marketingut? <ul><li>Te menduarit ne menyre sistematike per te ardhmen nga manaxhimi </li></ul><ul><li>Koordinim me i mire i perpjekjeve te kompanise </li></ul><ul><li>Zhvillimi i standarteve te performances (ecurise) me te mire per kontroll </li></ul><ul><li>Mprehja e objektivave dhe politikave </li></ul><ul><li>Pergatitja me mire per zhvillime te reja te papritura </li></ul><ul><li>Manaxheret kane nje sens te gjalle pjesemarrjeje </li></ul>
 8. 8. Kritikat e planifikimit te marketingut <ul><li>Planet formale mund te kalohen shpejt nga ngjarjet </li></ul><ul><li>Elementet e planit mund te mbahen te fshehta pa aresye </li></ul><ul><li>Ka distance midis manaxhereve te larte dhe manaxhereve zbatues </li></ul><ul><li>Planit i nevojitet nje nen-skeme veprimesh </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Te veproje si nje harte rrugore </li></ul><ul><li>Te asistoje ne kontrollin e manaxhimit dhe monitorimin e zbatimit te strategjise </li></ul><ul><li>Te informoje pjesemarresit e rinj ne planin e rolit dhe funksionit te tyre </li></ul><ul><li>Te siguroje burimet per zbatimin e planit </li></ul><ul><li>Te stimuloje te menduarit dhe te perdore me mire burimet </li></ul>Objektivat e planit te marketingut
 10. 10. <ul><li>Te caktoje pergjegjesite, detyrat dhe afatet kohore </li></ul><ul><li>Te ndergjegjesoje per problemet, shanset dhe kercenimet </li></ul><ul><li>Informacioni kryesor i marketingut mund te kete munguar </li></ul><ul><li>Nese procesi i zbatimit nuk kontrollohet me kujdes nga manaxheret, atehere plani nuk ka vlere! </li></ul>Objektivat e planit te marketingut (vazhdim)
 11. 11. Shenime te kujdesshme per planifikimin efektiv <ul><li>Mos besoni verberisht ne llogaritjet matematikore dhe statistikore. Perdorni edhe gjykimin tuaj. </li></ul><ul><li>Asnjehere mos supozoni qe tendencat e kaluara mund te shfrytezohen gjithnje ne te ardhmen </li></ul><ul><li>Nese nxirrni konkluzione nga te dhenat statistikore, sigurohuni qe diapazoni i ketyre te dhenave eshte i madh sa c’duhet </li></ul>
 12. 12. Probleme te planifikimit te sjelljes <ul><li>Jo manaxhueshmeria e Planifikimit: rezistence dhe jo bahkepunim nga manaxheret gjate planifikimit </li></ul><ul><li>Frika e pasigurise ne planifikim: mungese komforti ne aktivitetet planifikuese </li></ul><ul><li>Interesat politike ne planifikimin e aktiviteteve : marreveshjet per burimet, percaktimi i kerkesave dhe shmangia e konsensusit </li></ul><ul><li>planifikimi i shmangies: pershtatje me teper sesa angazhim ne planifikim </li></ul>
 13. 13. Korniza Standarte e Planifikimit <ul><li>Analiza - ku jemi tani ? </li></ul><ul><li>Objektivat - ku duam te arrijme? </li></ul><ul><li>Strategjite - cila eshte rruga me e mire? </li></ul><ul><li>Taktikat - si do ta sigurojme arritjen aty ku duam? </li></ul><ul><li>Kontrolli - a jemi ne rrugen e duhur? </li></ul>
 14. 14. Cfare ben Marketingu? <ul><li>Mat pulsin e tregut </li></ul><ul><li>Pergatit plane veprimi te qendrueshme </li></ul><ul><li>Zbaton dhe meson gjate rruges…. </li></ul><ul><li>Perserit cdo gje nga e para! </li></ul>
 15. 15. Tregu i Lire Mjedisi Makro Vendi i Tregut Kompania Socio-Ekonomik/Politik/ Ambjental / Ligjor/ Rregullator/ Teknologjik Kanalet Konsumatoret Konkurrentet <ul><li>Fuqite kundrejt Dobesive </li></ul><ul><li>4 P-te/ Marketingu miks </li></ul><ul><li>Kostot </li></ul><ul><li>Organizimi/ </li></ul><ul><li>Aftesia </li></ul>” Goditjet&quot; ”Ndryshimet &quot; Kercenimet Shanset E kontrollueshme E Influencueshme E pakontrollueshme <ul><li>Ndermarrja juaj operon ne nje mjedis mbi te cilin ka nivele te ndryshme kontrolli </li></ul><ul><li>Objektivi juaj eshte te parashikoni ato ngjarje qe nuk mund t’i kontrolloni dhe te influenconi ne ato qe mundeni ne avantazhin tuaj. </li></ul>Per ta bere nje gje te tille duhet te analizoni mjedisin vazhdimisht
 16. 16. Qarku i Tregut <ul><li>Bleresit kane nevoje per dicka, shkojne ne dyqan, e blejne dhe e perdorin </li></ul><ul><li>Shitesit projektojne produkte, i prodhojne ato, i shesin dhe (shpeshhere) i sherbejne ato </li></ul>Shkembimi Projekton Prodhon Shet Sherben 1 4 2 3 Cikli i Bleresit TREGU Cikli i shitesit Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan 1 2 4 3 ‘ Shitesi’ ‘ Bleresi’
 17. 17. Tregjet konkurues – Konkurenca krijon zgjedhje per konsumatoret, por edhe per shitesit. Cilin treg dhe / ose segment te synojme? Kompania Konkurenti #1 Konkurenti #2 Bleresi #1 Bleresi #2 Bleresi #3 Bleresi #4 Bleresi #5 Bleresi #N … Kush do te bleje dhe nga kush? Tregje te tjere Projekton Prodhon Shet Sherben Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Blen Perdor Ka nevoje Shkon ne dyqan Projekton Prodhon Shet Sherben Projekton Prodhon Shet Sherben
 18. 18. Strategjite e Tregut Produkte te Reja Produktet Aktuale Produkte te Modifikuara 3. Strategjia e Zhvillimit te Produktit 1. Strategjia e Penetrimit te Tregut (Diversifikimi i Plote) 2. Strategjia e Zhvillimit te Tregut Tregje te Reja Tregjet Aktuale Segmente te Reja Risk i Rritur Investim i Rritur
 19. 19. Nga Metoda e Prodhimit & Shitjeve drejt Metodes se Marketingut ! <ul><li>Metoda e Shitjeve </li></ul><ul><li>Synon kenaqjen e </li></ul><ul><li>nevojave te shitesit </li></ul><ul><li>Metoda e Prodhimit </li></ul><ul><li>Synon shitjen e asaj </li></ul><ul><li>cka mund te prodhohet </li></ul><ul><li>Metoda e Produktit </li></ul><ul><li>Synon ne permiresimin </li></ul><ul><li>e produktit </li></ul><ul><li>Metoda e Marketingut </li></ul><ul><li>Synon ne kenaqjen </li></ul><ul><li>e nevojave te </li></ul><ul><li>konsumatorit </li></ul><ul><li>Synon prodhimin e asaj </li></ul><ul><li>cka mund te shitet </li></ul><ul><li>Synon ne permiresimin </li></ul><ul><li>e mjeteve per te kenaqur </li></ul><ul><li>nevojat e konsumatorit </li></ul>
 20. 20. Ju NUK mund te mbijetoni pa konsumatoret. Fokusi te konsumatoret eshte DOMOSDOSHMERI ! <ul><li>Ne tregun e lire, konsumatori eshte Mbret </li></ul><ul><li>Viheni veten tuaj ne pozicionin e konsumatorit </li></ul><ul><li>Ju duhet te kuptoni perfitimet qe sjell produkti juaj te konsumatori </li></ul><ul><li>Shisni bazuar ne nevojat e konsumatorit, dhe jo ne vecorite e produktit tuaj </li></ul><ul><li>Kenaqesia vjen si rezultat i plotesimit te nevojave </li></ul>
 21. 21. Cfare nenkupton Orientimi Konsumator ne detyrat e perditshme? Njohurite Aftesite Qendrimet Impakti Veshtiresia SJELLJA
 22. 22. Vendimet Baze te Marketingut <ul><li>Cfare do te ofrojme? </li></ul><ul><li>Kujt do t’ia ofrojme? </li></ul><ul><li>Me cfare cmimi? </li></ul><ul><li>Si ta fitojme tregun? </li></ul><ul><li>Si te organizojme ekipet e shitjes? </li></ul>
 23. 23. Marketingu per Bizneset e Vogla NMV & Mjedisi Marketing Kerkimi i Tregut Tregu i Synuar Profili i Konsumatorit Plani Marketing Promovimi & Reklamimi Cmimi Vendi Produkti Konsumatori Mjedisi Parashikimi i Shitjeve & Shitjeve Sjellja Konsumatore dhe Procesi i Blerjes Variablat e Vendimarrjes (4 P-te) Planifikimi
 24. 24. Ceshtjet Kryesore te Trainimit <ul><li>Marketingu per Bizneset e Vogla </li></ul><ul><li>Tregu i Synuar </li></ul><ul><li>Profili i Klientit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Vendi </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promocioni </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Plani i Marketingut </li></ul>
 25. 25. Cfare eshte Tregu? <ul><li>Njerezit qe kane nevoja te cilat duhen plotesuar, qe kane mundesi te perballojne plotesimin e ketyre nevojave dhe qe kane deshiren te shpenzojne para per ta realizuar kete! </li></ul><ul><li>Tregjet jane ato vende ku shitesit takohen me bleresit dhe realizojne shkembime </li></ul>
 26. 26. Llojet e Tregjeve <ul><li>Treg Konsumator </li></ul><ul><li>Treg Industrial </li></ul><ul><li>Treg Ndermjetesues </li></ul><ul><li>Treg Qeveritar </li></ul>
 27. 27. Tre hapat kryesore ne tregun e synuar Segmentimi i Tregut Synimi i Tregut Pozicionimi ne Treg Identifikoni kriteret per segmentimin e tregut Zhvilloni profilet per segmentet rezultuese Zhvilloni masat per terheqjen e segmentit te synuar te tregut Perzgjidhni segmentet e synuara Zhvilloni pozicionimin per cdo segment te synuar Zhvilloni marketingun mix per cdo segment te synuar HAPAT MADHORE AKTIVITETET
 28. 28. Kompanite segmentojne tregjet e tyre me qellim qe te identifikojne grupet e synuara te cileve ato mund tu sherbejne me mire. <ul><li>Segmentimi i Tregut perfton nga kompania ne dy menyra: </li></ul><ul><ul><li>Nevojat, deshirat dhe sjelljet e grupeve specifike te bleresve mund te percaktohen me saktesisht. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivitetet e Marketingut te projektuara per te plotesuar nevojat deshirat dhe sjelljet e segmenteve te vecanta te bleresve jane me efektive sesa marketingu per te gjithe bleresit potenciale. </li></ul></ul>Segmentimi i Tregut do te thote ndarja e tregut ne grupe te dallueshme bleresish te cilet kane nevoja e karakteristika te gjera te njejta.
 29. 29. Metodat me te perdorura per segmentimin e tregut jane: <ul><li>Segmentimi gjeografik </li></ul><ul><li>Segmentimi demografik </li></ul><ul><ul><li>Mosha </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjinia </li></ul></ul><ul><ul><li>Te ardhurat </li></ul></ul><ul><li>Segmentimi psikografik </li></ul><ul><ul><li>Preferencat e klases sociale </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyra e jeteses </li></ul></ul><ul><ul><li>Personaliteti </li></ul></ul><ul><li>Segmentimi sipas Sjelljes </li></ul><ul><ul><li>Shkalla e perdorimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Statusi i perdoruesve </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmentimi i perfitimeve </li></ul></ul>
 30. 30. Per te patur sukses kompanite e biznesit duhet te vendosin se ne cilat tregje do te sherbejne. <ul><li>Variablat e perdorshem per segmentimin e tregjeve te biznesit </li></ul><ul><li>Demografike </li></ul><ul><ul><li>Segmentimi i Industrise </li></ul></ul><ul><ul><li>Madhesia e Konsumatoreve </li></ul></ul><ul><ul><li>Vend ndodhja Gjeografike </li></ul></ul><ul><li>Operativ </li></ul><ul><ul><li>teknologjia </li></ul></ul><ul><li>Metodat e Blerjes </li></ul><ul><ul><li>Konsumatoret me blerje te centralizuar apo te decentralizuar </li></ul></ul><ul><ul><li>Politikat e pergjithshme te blerjes </li></ul></ul>
 31. 31. Si ta bejme te funksionoje sic duhet Segmentin e Tregut? <ul><li>Ka kater (4) karakteristika qe segmentimi i tregut duhet te demonstroje me qellim qe te jete efektiv: </li></ul><ul><li>I Matshem </li></ul><ul><li>I Arritshem </li></ul><ul><li>I madh ne permasa </li></ul><ul><li>I realizueshem </li></ul>
 32. 32. Synimi i Tregut - Ju mund te zgjidhni nje nga tre strategjite e marketingut Per te zgjedhur nje strategji per mbulimin e tregut duhet te merrni ne konsiderate buriemt e kompanise, gamen e produkteve, ne c’faze te ciklit te tyre te jetes jane produktet dhe strategjite e marketingut te konkurenteve’. Marketingu i Padiferencuar Marketingu i Diferencuar Marketingu i Koncentruar Marketingu Miks i Kompanise Marketingu Miks 1 i Kompanise Marketingu Miks 2 i Kompanise Marketingu Miks 3 i Kompanise Marketingu Miks i Kompanise Tregu Segmenti 1 Segmenti 2 Segmenti 3 Segmenti 1 Segmenti 2 Segmenti 3
 33. 33. Marketingu i Padiferencuar- Kompania mund te vendose te mos marre parasysh ndryshimet ne segmentin e tregut! <ul><li>Kostot e Prodhimit & inventarit jane me te uleta </li></ul><ul><li>Kostot e reklames dhe promovimit jane me te uleta per nje produkt sesa per disa produkte te ndryshme </li></ul><ul><li>Kostot per zhvillimin e produktit & kerkimin e tregut jane me te uleta </li></ul><ul><li>Pothuaj e pamundur per te zhvilluar nje produkt ose marke qe mund te kenaqe te gjithe konsumatoret </li></ul><ul><li>Kjo metode terheq konkurencen e rende </li></ul><ul><li>Ka me pak perfitueshmeri </li></ul><ul><li>Krijon shanse per tregtaret e diferencuar dhe nichet </li></ul>Prote & Kundrat
 34. 34. Marketingu i Diferencuar - kompanite synojne disa segmente tregu dhe projektojne nje marketing miks te vecante per secilin prej tyre! <ul><li>Shitjet totale me te larta </li></ul><ul><li>Konsumatore besnike </li></ul><ul><li>Imazhi i kompanise </li></ul><ul><li>Rrit kostot e biznesit </li></ul><ul><li>Nevojitet me teper kerkim tregu – me shume kosto </li></ul><ul><li>Kostot e zhvillimit te produktit jane me te larta </li></ul><ul><li>Kostot e prodhimit me te larta </li></ul><ul><li>Kostot e promovimit dhe distribucionit jane me te larta </li></ul>Prote & Kundrat
 35. 35. Marketingu i Perqendruar – Nje kompani qe ndjek kete strategji do te marre nje pjese te madhe te nje nentregu me te vogel! <ul><li>Pozicion me i forte i tregut ne segmete apo niche </li></ul><ul><li>Me shume njohuri per konsumatoret dhe nevojat e tyre – shans per te krijuar reputacionin e persosmerise </li></ul><ul><li>Mund te realizoje fitime te larta nese zgjedh segmentin e duhur dhe i sherben atij sic duhet </li></ul><ul><li>Risk me i larte se normalisht </li></ul><ul><li>Me i pambrojtur e i pasigurt nga konkurenca nese nje konkurent i fuqishem vendos te hyje ne kete pjese te vogel tregu </li></ul><ul><li>Kompanite e vogla niche shpesh detyrohen te shesin tek konkurentet me te fuqishem </li></ul>Prote & Kundrat
 36. 36. Zgjedhja e nje strategjie per mbulimin e tregut kerkon te merren ne konsiderate shume faktore. BURIMET E KOMPANISE STRATEGJIA E KONKURENTEVE FAZA E CIKLIT TE JETES SE PRODUKTIT VARIACIONET E PRODUKTIT DIFERENCAT E BLERESVE Perdorimi i marketingut te padiferencuar atje ku konkurentet ofrojne nje game produktesh te diferencuara nuk do te ishte zgjidhja e duhur, ndersa ne rastin e kundert do te ishte shume efikase! Marketingu i padiferncuar eshte me i pershtatshem per produktet uniforme si kripa. Produktet qe mund te variojne ne dizenjon e tyre jane me te pershtatshme per strategjine e diferencuar. (p.sh. kamerat, makinat) Ky faktor do te percaktoje shanset per diferencim. Bleresit me te njejtat shije dhe zakone blerjeje nuk jane kandidate te mire per strategjine e diferencimit. Produktet e reja normalisht nuk mund te prodhohen ne shume modele, keshtu qe keshillohet marketingu i diferencuar apo i perqendruar. Faktori me i rendesishem per zgjedhjen e nje strategjie per mbulimin e tregut. Perqendrimi ne nje pjese te vogel te synuar e te identifikuar qarte njihet me termin e marketingut niche .
 37. 37. Ceshtjet Kryesore te Trainimit <ul><li>Marketingu per Bizneset e Vogla </li></ul><ul><li>Tregu i Synuar </li></ul><ul><li>Profili i Klientit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Vendi </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promocioni </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Plani i Marketingut </li></ul>
 38. 38. Qellimi i marketingut modern eshte te plotesoje nevojat dhe deshirat e nje grupi te synuar konsumatoresh. <ul><li>Marketingu dhe aktivitetet e tjera te biznesit kane nje qellim thelbesor te perbashket, i cili eshte te kenaqe Konsumatoret . </li></ul>Plotesoni fjalite e meposhtme duke shtuar fjalet qe mungojne: <ul><li>Aktivitetet e biznesit perfshijne aktivitete financiare dhe kontabiliteti, aktivitete te burimeve njerezore, aktivitete operative dhe aktivitete MARKETINGU . </li></ul><ul><li>Aktivitetet e marketingut sigurojne qe produkti i duhur eshte i disponueshem ne kohen e duhur , ne vendin e duhur , dhe me cmimin e duhur per konsumatoret e synuar . </li></ul>
 39. 39. Konsumatoret jane ne qender te te gjithe aktiviteteve te biznesit! Te njohesh klientet e tu eshte e rendesishme ne identifikimin si te konsumatoreve aktuale ashtu edhe te atyre potenciale ne te ardhmen. KONSUMATORET Aktivitetet e Marketingut Aktivitetet e Prodhimit Aktivitetet Financiare & te Kontabilitetit Aktivitetet e Burimeve Njerezore
 40. 40. Njohja e Konsumatoreve Tuaj – Kompanite duhet te studiojne perceptimet, preferencat dhe sjelljen blerese te konsumatoreve. Cilet jane konsumatoret e synuar? Pse do te duan te blejne konsumatoret? Cfare do te duan te blejne konsumatoret e synuar? Si do te duan te blejne konsumatoret? Kur do te duan te blejne konsumatoret? Ku duan te blejne konsumatoret? Ku jetojne konsumatoret? C’moshe kane ata?A jane burra, gra, femije? Cili eshte profesioni i tyre? Po te ardhurat? Statusi? Niveli i arsimimit? Besimi fetar? Interesa te vecanta? Cfare perfitimesh do te kene konsumatoret po te blejne produktin tim? Cilat produkte dhe me cfare karakteristikash do te permbushte pritjet e tyre? Si do ta duan produktin te paketuar? Cfare sasish deshirojne konsumatoret? A do te blejne konsumatoret kete produkt kur ata te blejne produkte te tjere qe lidhen me te? Sa i rendesishem eshte vendi i blerjes? A do te shkojne konsumatoret ta blejne kete produkt vetem apo me te tjere?A eshte e rendesishme shperndarja? Sa shpesh do te blinin konsumatoret? A eshte kjo nje blerje e rregullt apo speciale? A ka ndonje kohe te vecante apo dite javeose viti kur kerkesa per produktet eshte me e larte (per shembull ushqimet e vecanta mund te kerkohen me shume gjate Vitit te Ri) Cilat magazina, dyqane apo vende do te ishin me te lehta per t’u gjetur nga konsumatoret ku ata te blinin produktet tuaja Ku do te prisnin konsumatoret t’i gjenin ato? Njohurite rreth konsumatoreve te synuar perbejne bazat per t’u ofruar ketyre konsumatoreve produktet qe do t’i kenaqnin ata, do t’i benin ata besnike, bleres te vazhdueshem dhe do t’i siguronin fitime biznesit.
 41. 41. Marketuesit duhet te kuptojne se si konsumatoret transformojne inputet e marketingut ne pergjigje blerese! Sjellja Blerese Konsumatore Psikologjike Personale Sociale Kulturore Faktoret kulturore ushtrojne me shume influence ne sjelljen blerese konsumatore se sa faktoret e tjere kryesore. Faktoret sociale perfshijne grupet e references, familjen, rolin dhe statusin. Karakteristikat personale qe influencojne SBK: moshen dhe fazen ne ciklin e jetes, profesionin, gjendjen financiare,menyren e jeteses dhe personalitetin. Motivimi; Perceptimi; Te mesuarit; Besimet
 42. 42. Profili Konsumator Ju duhet te dini se KUSH ESHTE PERDORUESI JUAJ!
 43. 43. Metoda e mbledhjes se te dhenave - Zgjidhni nje metode bazuar ne gjeresine e informacionit qe ju nevojitet, fleksibilitetin e kerkuar, saktesine e kerkuar, kohen e disponueshme dhe koston. PRIMARE SEKONDARE Vezhgimi Komunikimi Me Telefon Me poste Personal Individual Grup i Fokusuar E brendshme E jashtme Informacioni u mblodh per nje qellim por eshte i dobishem per disa qellime te tjera gjithashtu (per shembull nje kompani konfeksionesh mund te perdore informacionin e marre nga sondazhet per popullsine e nje qyteti ne menyre qe te beje vleresimin per madhesine e tregut). <ul><li>Dokumenta te publikuara (nga organizata te KB, Qeverite, konsulentet, interneti,etj.); </li></ul><ul><li>Burime komerciale (gazeta, revista, TV, etj.) </li></ul><ul><li>Pasqyrat financiare te kompanise; </li></ul><ul><li>Shifrat e shitjeve (nese jane te ndara sipas zonave, datave, konsumatoreve) </li></ul><ul><li>Faturat </li></ul><ul><li>Formularet e Porosive </li></ul><ul><li>Raporte te meparshme kerkimi </li></ul>Primary research data is collected by a company for the purpose of answering a specific question or problem.
 44. 44. Procesi i Blerjes nga Konsumatoret Njohja e Nevojave Kerkimi Vleresimi i Produktit ose Sherbimit Vendim marrja Sjellja blerese e konsumatoreve eshte rezultat i faktoreve kulturore, sociale, personale dhe psikologjik. Kompanite qe i kuptojne keta faktore do te jene ne gjendje te identifikojne konsumatoret e synuar te interesuar per produktin e tyre. Vleresimi Pas - Blerjes
 45. 45. Procesi i Blerjes nga Biznesi – zakonisht perfshin blerje me te medha se sa blerjet nga konsumatoret dhe shpesh me shume njerez perfshihen ne marrjen e vendimeve. Konsumatoret e biznesit bejne porosi me te medha dhe me shpesh sesa konsumatoret individuale. Te kuptosh procesin e blerjes se tyre dhe te marresh pjese ne te, do te thote te kesh shume fitime . Njohja e Problemit Pershkrimi i Nevojes se Pergjithshme Specifikimi i Produktit Kerkimi i Furnitorit Kerkesa per Propozime Zgjedhja e Furnitorit Specifikimi i Porosise Rishikimi i Performances
 46. 46. Llojet e Sjelljes Blerese <ul><li>Sjellja Blerese Komplekse </li></ul><ul><ul><li>Angazhimi i larte i konsumatoreve </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndryshimet thelbesore te perceptuara ndermjet markave </li></ul></ul><ul><ul><li>Produkti eshte i shtrenjte, riskoz, i blere jo frekuentisht, i veshtire per t’u kuptuar ose vete shume i shtrenjte </li></ul></ul><ul><ul><li>.Sjellja blerese qe zvogelon mosperputhjen </li></ul></ul><ul><ul><li>Angazhimi i larte i konsumatoreve </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndryshimet e pakta te perceptuara ndermjet markave </li></ul></ul><ul><li>Sjellja blerese zakonore </li></ul><ul><ul><li>Angazhimi i ulet i konsumatoreve </li></ul></ul><ul><ul><li>Pak ndryshime te perceptuara ndermjet markave </li></ul></ul><ul><li>Sjellja blerese qe kerkon varietet </li></ul><ul><ul><li>Angazhimi i ulet i konsumatoreve </li></ul></ul><ul><ul><li>Por, ndryshime thelbesore ndermjet alternativave </li></ul></ul>
 47. 47. Ceshtjet Kryesore te Trainimit <ul><li>Marketingu per Bizneset e Vogla </li></ul><ul><li>Tregu i Synuar </li></ul><ul><li>Profili i Klientit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Vendi </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promocioni </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Plani i Marketingut </li></ul>
 48. 48. Kerkimi i Tregut PSE DUHET TE BENI KERKIM TREGU NESE JU TASHME I NJIHNI KONSUMATORET TUAJ?
 49. 49. Natyra e Kerkimit te Tregut <ul><li>Kerkimi i Produktit </li></ul><ul><li>Analiza e Tregut </li></ul><ul><li>Analiza e Shitjeve </li></ul><ul><li>Analiza e Konsumatorit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Reklamimit dhe Promocionit </li></ul><ul><li>Analiza e Konkurenteve </li></ul>
 50. 50. Kerkimi i Tregut <ul><li>Suksesi ne Marketing kerkon: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Te vleresohet me kujdes dhe ne menyre te vazhdueshme i gjithe mjedisi - si i brendshem ashtu edhe i jashtem </li></ul><ul><li>Te percaktohen objektiva realiste marketingu bazuar ne gjykime te besueshme </li></ul><ul><li>Te sigurohen struktura per arritjen e ketyre objektivave </li></ul><ul><li>Te vleresohen rezultatet e perpjekjeve te marketingut ne menyre qe te behen permiresime te metejshme </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut eshte nje metode logjike, e rregullt per te gjetur fakte: </li></ul><ul><li>Asnje planifikim nuk eshte 100% perfekt </li></ul><ul><li>Kerkimi mund te ndihmoje ne reduktimin e riskut, ndihma vjen me marrjen e vendimeve me te mira </li></ul><ul><li>NUK eshte nje zevendesues per veshtrimin ne brendesi te biznesit </li></ul>
 51. 51. Pse SME-te e shmangin shpesh kerkimin e tregut? <ul><li>Mungesa e familiaritetit me qellimet, metodat dhe teknikat e kerkimit </li></ul><ul><li>Shpenzime te larta per sherbimet e jashtme te kerkimit </li></ul><ul><li>Veshtiresi ne vleresimin e kostove te kerkimit ne terma konkrete, sic eshte kthimi ne investim </li></ul>
 52. 52. Kategorite e Kerkimit <ul><li>Te dhena sekondare–te dhena te cilat jane tashme te disponueshme </li></ul><ul><li>Te dhena nga sondazhet, statistikat e studimet e qeverise/industrise </li></ul><ul><li>Dokumentacioni e dosjet e kompanise </li></ul><ul><li>Publikime per Industrine/tregtine </li></ul><ul><li>Duhet te jeni te kujdesshem per: </li></ul><ul><li>Besueshmerine e burimit </li></ul><ul><li>Qendrimin e mundshem te influencuar te burimit / agjentit qe ka mbledhur informacionin </li></ul><ul><li>Vjetersine e mundshme te te dhenave </li></ul><ul><li>Aplikueshmerine e te dhenave per qellimin specifik aktual </li></ul>
 53. 53. Kategorite e Kerkimit (II) <ul><li>Te dhena Primare – marrja e informacionit te ri </li></ul><ul><li>Metoda e Sondazhit </li></ul><ul><ul><li>Me poste, telefon, interviste balle per balle </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakonisht me nje numer te madh popullsie </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjo metode mund te jete e thjeshte ose shume e nderlikuar dhe komplekse </li></ul></ul><ul><li>Metoda e vezhgimit </li></ul><ul><ul><li>Per shembull Vezhgimi/mbajtja e shenimeve per sjelljen blerese ne dyqan </li></ul></ul><ul><ul><li>Zakonisht kjo metode nuk eshte e dobishme per te vleresuar motivimin </li></ul></ul>
 54. 54. Karakteristikat e Llojeve te Kerkimit <ul><li>Sherben si baze per kerkime te metejshme </li></ul><ul><li>Ndihmon manaxhimin te perfitoje nga eksperienca e shitesve </li></ul><ul><li>Analizon rastet specifike dhe ngjarjet precize </li></ul><ul><li>Mund te perfshije te dhena konsultuese te disponueshme: statistikat mbi rastet e vecanta dhe industrine ne teresi </li></ul><ul><li>Teston hipotezat dhe i mat ato nga ana sasiore </li></ul><ul><li>Izolon variabla te caktuar qe ndihmojne ne nxjerrjen e konkluzioneve </li></ul><ul><li>Sherben si baze per kerkime te metejshme </li></ul><ul><li>Ndihmon manaxhimin te perfitoje nga eksperienca e shitesve </li></ul><ul><li>Analizon rastet specifike dhe ngjarjet precize </li></ul><ul><li>Mund te perfshije te dhena konsultuese te disponueshme: statistikat mbi rastet e vecanta dhe industrine ne teresi </li></ul>Kerkimi Eksplorues Qellimi: Te percaktoje dhe qartesoje nje problem Kerkimi i Rastit Qellimi: Te identifikoje marredhenien shkak pasoje midis dy variablave Kerkimi Pershkrues Qellimi: Te beje nje “footografi” te tregut dhe ta pershkruaje ate
 55. 55. Perfitimi kryesor nga kerkimi i tregut : Ju ndihmon te percaktoni biznesin tuaj sipas interesave te konsumatoreve tuaj dhe jo interesave tuaja. <ul><li>Shembuj: </li></ul><ul><li>Mesoni kush jane konsumatoret dhe cfare duan ata. </li></ul><ul><li>Mesoni se si t’i arrini konsumatoret tuaj dhe sa shpesh duhet te perpiqeni te komunikoni me ta. </li></ul><ul><li>Mesoni se cilat reklamime jane me efektive dhe cilat nuk marrin pergjigje </li></ul><ul><li>Mesoni suksesin perkates te strategjive te ndryshme te marketingut, duke permiresuar keshtu kthimin ne investimet tuaja. </li></ul><ul><li>Mesoni se si te mos i perserisni gabimet tuaja. </li></ul>Mesoni se cfare duan ose per cfare kane nevoje konsumatoret dhe percaktoni se si t’i kenaqni keto deshira apo nevoja.
 56. 56. Si te hartojme nje pyetesor? <ul><li>Cfare po kerkoni? – bejini vetes kete pyetje ne menyre qe te merrni informacionin e duhur (Beni pyetjet e duhura!) </li></ul><ul><li>Pyetjet e hapura inkurajojne diskutimin </li></ul><ul><ul><li>C’mendoni per …? </li></ul></ul><ul><ul><li>Si…? </li></ul></ul><ul><li>Pyetjet diskrete rezultojne ne nje pergjigje specifike </li></ul><ul><ul><li>Kush…? </li></ul></ul><ul><ul><li>Sa, kur…? </li></ul></ul>
 57. 57. Si te analizojme konkurencen? <ul><li>Gjeni informacionin per sa me poshte: </li></ul><ul><li>Numri i konkurenteve direkte dhe indirekte </li></ul><ul><li>Produktet ose sherbimet e ofruara nga konkurentet </li></ul><ul><li>Cmimet dhe sherbimet shtese </li></ul><ul><li>Reklamimi dhe Promocioni </li></ul><ul><li>Volumi i perafert i shitjeve </li></ul>
 58. 58. Te besh nje Analize <ul><li>Cfare ben dobet kompania? </li></ul><ul><li>Cfare avantazhesh dalluese ofron kompania jone? </li></ul><ul><li>A ka ndonje gje qe ofron aktualisht kompania juaj dhe nuk mund te kopjohet nga konkurentet tani ose ne te ardhmen? </li></ul><ul><li>Cilet konkurente ecin me mire se kompania juaj? </li></ul><ul><li>Cfare parashikoni te ndodhe ne te ardhmen gje qe do te perbeje nje shans? </li></ul><ul><li>Cilat jane pengesat qe has kompania juaj? </li></ul><ul><li>Cfare ben konkurenca qe te rrezikoje pozicionin tuaj? </li></ul><ul><li>A jane ne ndryshim specifikimet e kerkuara per produktet apo sherbimet? </li></ul><ul><li>A e kercenon pozicionin ne treg teknologjia ne ndryshim? </li></ul>Te besh nje analize te mire, i krijon kompanise baza solide per te percaktuar boshlleqet ose nichet ne treg dhe prezanton ndryshime tek vete produktet, menyra se si ato duhet te promovohen, t’u vendoset cmimi dhe te shperndahen (Marketingu miks).
 59. 59. Ceshtjet Kryesore te Trainimit <ul><li>Marketingu per Bizneset e Vogla </li></ul><ul><li>Tregu i Synuar </li></ul><ul><li>Profili i Klientit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Vendi </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promocioni </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Plani i Marketingut </li></ul>
 60. 60. Elementet Kryesore te Marketingut Taktik Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Sherbimit Gjetja e burimit Vendosja e Cmimit Shperndarja Sherbimi Forca Shitese Promovimi i Shitjeve Reklamimi Ofron Vlere Komunikon Vlere Produkti Cmimi Vendi Promovimi Marketingu Taktik
 61. 61. Vendimet kryesore te manaxhimit te marketingut mund te klasifikohen ne nje nga kategorite e meposhtme : 4P’te e marketingut jane variablat qe manaxheret e marketingut mundte kontrollojne me qellim qe te kenaqin konsumatoret ne tregun e synuar! PRODUKTI PROMOVIMI VENDI CMIMI TREGU I SYNUAR
 62. 62. Marketingu Miks <ul><li>Marketingu miks eshte korniza tradicionale e planifikimit te marketingut. </li></ul><ul><li>Ne nje ndermarrje te orientuar drejt marketingut, planifikimi i pergjigjet ndryshimeve social kulturore dhe madje edhe atyre te mjedisit natyror dhe shfaq fleksibilitet. </li></ul><ul><li>Megjithate, vetem kater faktoret e marketingut mund te kontrollohen plotesisht nga ndermarrja: </li></ul><ul><li>Marketingu Miks: </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promovimi </li></ul><ul><li>Vendi (vendodhja/shperndarja) </li></ul>
 63. 63. Koncepti i “Produktit Total” <ul><li>Cfare e ben nje produkt te sukseshem? </li></ul>
 64. 64. Marketingu Miks
 65. 65. PRODUKTI - Cfare eshte nje produkt? <ul><li>  Me shume se nje objekt </li></ul><ul><li>  Produkt fizik plus kornizen e vet te references </li></ul><ul><li>  Paketa totale e kenaqesive </li></ul>Percakton karakteristikat e produktit ose sherbimit tuaj qe ploteson nevojat e konsumatoreve tuaj.
 66. 66. Nje menyre tjeter per te perkufizuar produktin: <ul><li>Produkti Baze: </li></ul><ul><li>Perfitimet funksionale ose te performances qe vertet perftojne konsumatoret kur blejne nje produkt </li></ul><ul><li>Produkti Aktual : </li></ul><ul><li>Emri/logo e markes se produktit, paketimi, modelimi, cilesia dhe tiparet </li></ul><ul><li>Produkti i Shtuar: </li></ul><ul><li>Shperndarja, instalimi, garancite, sherbimet pas shitjes ose tipare te tjera te shtuara apo sherbime shtese </li></ul>Keto tre shtresa te produktit me tej mbulohen nga imazhi i produktit, i cili mund te promovohet nepermjet reklamimit dhe komunikimeve te tjera dhe te modelohet nga eksperienca vetjake ose e perftuar e konsumatorit – duke e shnderruar produktin ne nje marke
 67. 67. Sistemi i Klasifikimit te Produktit dhe Sherbimit – Per cdo lloj produkti mund te thuhet se ka marketing miks xhenerik. Sekreti per nje strategji fituese eshte miksi specifik! Pershkrimi Marketingu Miks Xhenerik <ul><li>Mallra te prekshme qe rezistojne per shume perdorime </li></ul><ul><li>Mund te jene mallra konsumatore (frigorifer, veshje) ose mallra industriale (vegla makineri) </li></ul><ul><li>Artikuj me nje perdorim ose perdorim te kufizuar </li></ul><ul><li>Shpesh mallra konsumatore (per shembull cigare, shampo) por mund te jene edhe mallra industriale </li></ul><ul><li>Te mira te paprekshme </li></ul><ul><li>Mund te jene te mira konsumatore (prerje flokesh, masazh) ose te mira industriale (konsulence, auditim financiar) </li></ul>Mallra te rezistueshme (per nje kohe te gjate) Mallra qe nuk rezistojne Sherbime Te prekshme Te paprekshme <ul><li>Cmimi : per mallrat e rezistueshme do te vendoset me marzh me te larte se sa per ato qe nuk jane te rezistueshme </li></ul><ul><li>Promocioni : me shume shitje personale </li></ul><ul><li>Produkti : garanci dhe ofrim sherbimi; </li></ul><ul><li>Vendi : zakonisht kanale shperndarjeje perzgjedhes ose ekskluziv </li></ul><ul><li>Cmimi : do te vendoset me marzhet me te uleta. Fitimi vjen nga volumet e larta </li></ul><ul><li>Vendi : shperndarja me e gjere e mundshme – ‘intensive’ </li></ul><ul><li>Promocioni :reklamimi per te krijuar ‘ terheqje’ </li></ul><ul><li>Cmimi : shume i variueshem dhe shpesh i negociueshem </li></ul><ul><li>Vendi : shperndarje perzgjedhese </li></ul><ul><li>Promocioni : nepermjet fjales se gojes </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Mallrat Industriale </li></ul><ul><li>Instalimet - mallrat e ‘specialitetit’ te tregjeve industriale - uzina dhe makineri </li></ul><ul><li>Aksesoret - mirembajtja dhe paisjet e zyres </li></ul><ul><li>Lenda e pare </li></ul><ul><li>Perberesit </li></ul><ul><li>Biznes per biznes per shembull konsulentet, financieret </li></ul>Sistemi i Klasifikimit te Produktit dhe Sherbimit
 69. 69. Tregjet Industriale kundrejt atyre Konsumatore
 70. 70. Cikli i Jetes se Produktit Hyrja Zhvillimi Preferenca e Markes Pjekuria Besnikeria ndaj markes Ngopja Renia Volumi i Shitjeve Koha Shitjet dobet          Fitimet humbje   pozitive por  pozitive por  Pozitive por   Cmimi I larte  minimum stabel  Kostot te larta   stabel  Konkurenca E dobet   Ne kulmin e saj   
 71. 71. Pjesa e Tregut Rritja e Tregut I larte I ulet E larte E ulet Matrica e Bostonit (Matrica Rritje/Pjesa e Tregut) 2. Lopet me Para 1. Yjet 3. Pikepyetjet (Femije me problem) 4. Qente
 72. 72. Tregjet Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Matrica Ansoff (Matrica Produkt/Treg) Penetrimi ne Treg Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Tregut Diversifikimi
 73. 73. Tregje Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Matrica Ansoff (Matrica Produkt/Treg) Per shembull Rirregullimi i marketingut miks Te njejtat pika shitjeje dhe strategji shitjesh - produkt i ri Per shembull zgjerimi gjeografik Diversifikimi - qe ka lidhje ose jo
 74. 74. Marrja e Vendimeve per Produktin <ul><li>Cilesia e Produktit </li></ul><ul><li>Karakteristikat e Produktit </li></ul><ul><li>Dizenjo e Produktit </li></ul><ul><li>Premtimi konsumatorit per te dhene ne menyre te qendrueshme nje sere karakteristikash, perfitimesh dhe sherbimesh per bleresin </li></ul><ul><li>Tiparet e Produktit </li></ul><ul><li>Marketimi </li></ul><ul><li>Paketimi & Etiketimi </li></ul><ul><li>Sherbimi Suportues i produktit </li></ul><ul><li>Terheq vemendjen </li></ul><ul><li>Pershkruan permbajtjen </li></ul><ul><li>Promovon shitjen e produktit </li></ul><ul><li>Etiketa pershkruan produktin: kush e ka prodhuar, ku eshte prodhuar, etj. </li></ul><ul><li>Ofron sherbime me te mira dhe me shume se konkurenca. Kjo eshte nje menyre tjeter per te krijuar avantazh konkurues. </li></ul>
 75. 75. Duke qene shume komplekse MARKAT mund te perfaqesojne deri ne gjashte nivele kuptimesh <ul><li>Tiparet : niveli i pare i asocimit. Per shembull Mercedes = shume mire i projektuar nga pikepamja inxhinjerike, i shtrenjte, cilesor... </li></ul><ul><li>Perfitimet : mund te jen e funksionale ose emocionale. Per shembull Mercedes = &quot;demonstron se une jam i sukseshem dhe i rendesishem&quot; </li></ul><ul><li>Vlerat : shprehin vlerat e prodhuesve. Per shembull Mercedes = prestigj, performance e larte </li></ul><ul><li>Kultura : shpreh nje kulture a qendrim te caktuar. Per shembull Mercedes = gjerman; i organizuar; i forte </li></ul><ul><li>Personaliteti : shpreh personalitetin. </li></ul><ul><li>Perdoruesi : krijon pershtypje/asocimin e perdoruesit tipik: Mercedes = biznesmen i suksesshem </li></ul>
 76. 76. Cfare vlere ka MARKA? <ul><li>Markat kane nje sasi te ndryshme fuqie dhe vlere ne treg. Jane pershkruar disa dimensione te tyre </li></ul><ul><ul><li>Ndergjegjesimi per marken: shume njerez e njohin marken </li></ul></ul><ul><ul><li>Pranimi i Markes: shume konsumatore nuk do te kudnershtonin te blenin produkte te kesaj marke </li></ul></ul><ul><ul><li>Preferenca e Markes: shume konsumatore tregojne preferencat per markat </li></ul></ul><ul><ul><li>Besnikeria ndaj markes:disa konsumatore gjithmone do te kerkojne dhe do te blejne produkte te kesaj marke </li></ul></ul><ul><li>Markat qe kane pozicion te fuqishem ne treg thuhet se kane Kapital te Markes, gje qe perfaqeson disa vite investim ne promocion dhe reklamim ne treg. Te krijosh dhe te pozicionosh marken kushton, nuk eshte gje e lire </li></ul><ul><li>Nje marke e mire formuar ka disa perfitime </li></ul><ul><ul><li>kosto te reduktuara marketingu: per shkak te nivelit te larte te njohjes se markes dhe besnikerise ndaj saj </li></ul></ul><ul><ul><li>fuqi te madhe negociuese per tregti: shperndaresit duhet te transportojne produktet e markes meqe konsumatoret e kerkojne ate </li></ul></ul><ul><ul><li>primi i cmimit: konsumatoret do te paguajne me shume per nje marke qe e besojne </li></ul></ul><ul><ul><li>lancim me i lehte i produkteve te reja: per shkak te ndergjegjesimit ekzistues te produkteve te markes </li></ul></ul><ul><ul><li>mbrojtja kundrejt konkurences ne cmim:markat dhe kuptimet e tyre te asociuara sigurojne me teper mbrojtje ndaj konkurences se thjeshte ne cmim </li></ul></ul><ul><ul><li>pavdekesia: markat e mire menaxhuara mund te jetojne perjetesisht, nuk jane subjekt i ciklit te inovacionit - vjeterimit te ciklit te jetes se produktit </li></ul></ul>
 77. 77. Cfare kriteresh kryesore merrni ne konsiderate kur blini nje kuti me cokollata?
 78. 78. Paketimi mund te kushtoje deri ne 10% te kostos se produktit. <ul><li>Paketimi i produktit nuk mund te mbi theksohet pasi ai luan nje rol te rendesishem ne terheqjen dhe kenaqjen e konsumatoreve </li></ul><ul><li>Paketimet jane pjeserisht produkt, pjeserisht promocion Shishja Coca Cola eshte nje simbol qe njihet ne mbare boten </li></ul>Paketimi eshte bere nje mjet i rendesishem marketingu gjithnje e me shume pasi ai i jep nje kompanie avantazh te dukshem ndaj konkurenteve te saj
 79. 79. Kompania duhet te zhvilloje rregullisht produkte te reja nese do qe te ece me shijet dhe kerkesat konsumatore qe jane vazhdimisht ne ndryshim! Tregje Ekzistues Tregje te Reja Produkte Ekzistuese Produkte te Reja Penetrimi i Tregut Zhvillimi i Produktit Zhvillimi i Tregut Diversifikimi
 80. 80. Produkti <ul><li>Produkti eshte elementi me i rendesishem i marketingut miks </li></ul><ul><li>Produktet mund te jene te prekshme ose te paprekshme, por duhet t’i sherbejne nevojave baze te konsumatoreve </li></ul><ul><li>Politika e produktit perfshin ceshtje te sherbimit, paketimit, garancive etj.- me shume se sa vete produkti baze. Perfundimisht produktet mund te shikohen si nje seri e gjere atributesh, ku secili i shton nje tipar konceptit baze </li></ul><ul><li>Strategjia e produktit kerkon kordinimin e disa vendimeve kryesore mbi: </li></ul><ul><ul><li>produktin miks </li></ul></ul><ul><ul><li>linjat e produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>markat </li></ul></ul><ul><ul><li>paketimin & etiketimin </li></ul></ul><ul><li>Produkti miks - balanca e gjeresise, gjatesise, thellesise & qendrueshmerise - mund te rivleresohet rregullisht me qellim qe te optimizohet perfitueshmeria & rritja potenciale </li></ul><ul><li>Kompanite mund te vendosin te marketojne artikujt e produkteve te tyre; me tej ato mund te vendosin nese do te perdorin emra te njohur te markes apo emra individuale, cilet produkte do te mbartin secilen marke, dhe si dhe kur do ta zgjerojne gamen e markes. Krijimi i markave eshte nje investim i kushtueshem dhe afatgjate </li></ul><ul><li>Paketimi dhe etiketimi jane aspekte te rendesishme te produkteve fizike. Ato i shtojne vlere produktit dhe sjellin perfitime per konsumatorin: mbrojtje, bindje, promocion. </li></ul>
 81. 81. Ceshtjet Kryesore te Trainimit <ul><li>Marketingu per Bizneset e Vogla </li></ul><ul><li>Tregu i Synuar </li></ul><ul><li>Profili i Klientit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Vendi </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promocioni </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Plani i Marketingut </li></ul>
 82. 82. Faktoret qe duhen Analizuar Para se te Zgjidhet Kanali i Shperndarjes <ul><li>Lloji i tregut </li></ul><ul><li>Madhesia e tregut </li></ul><ul><li>Shtrirja gjeografike e tregut </li></ul><ul><li>Volumi i shitjeve </li></ul><ul><li>Zakoni konsumator </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Transporti </li></ul><ul><li>Natura e specializuar e produktit </li></ul><ul><li>Gama e produkteve </li></ul>
 83. 83. <ul><li>Sistemet e distribucionit duan kohe te ndertohen </li></ul><ul><li>perfshijne marredhenie komplekse me bizneset e tjera te pavarura </li></ul><ul><ul><li>personale </li></ul></ul><ul><ul><li>ekonomike </li></ul></ul><ul><ul><li>ligjore/kontraktuale </li></ul></ul><ul><li>kane potencial te trasheguar per konflikt dhe objektiva jo te harmonizuara </li></ul><ul><li>D istribucioni ben lidhjen me konsumatorin tuaj perdorues </li></ul><ul><li>Eksperimentimi me sisteme te ndryshme dhe krijimi i distribucionit eficent dhe me kosto efektive mund te jete burim per nje avantazh te rendesishem konkurues </li></ul>Nga te gjithe elementet e marketingut miks, distribucioni eshte ndoshta elementi me i veshtire per t’u manaxhuar
 84. 84. Korniza per Dizenjon e Kanalit
 85. 85. Funksionet e Distribucionit
 86. 86. Dizenjua e Kanalit te Distribucionit
 87. 87. Gjatesia e Kanalit te Distribucionit Prodhuesi Konsumatori Shitesi me pakice Shitesi me shumice Agjenti Kanali Direkt Ndermjetesi Vetem Kanali Klasik Disa Ndermjetes
 88. 88. Gjatesia e Kanalit - Kanali i Distribucionit mund te perfshije disa nga kombinacionet e meposhtme
 89. 89. Distribucioni i Mallrava Industriale <ul><li>Baza e ngushte konsumatore duhet te lejoje te pakten nje segment te perdoruesve - vecanerisht atyre te medhenj - qe tu sherbehet direkt </li></ul><ul><li>Per ta pergjithesuar mund te themi se prodhuesi industrial do te preferonte kanalet direkte kundrejt atyre indirekte ne rrethanat e meposhtme: </li></ul>Forca Direkte e Shitjeve Distribucioni Indirekt <ul><li>Numer i vogel konsumatoresh </li></ul><ul><li>Vlera e blerjes eshte e madhe </li></ul><ul><li>Konsumatoret jane te perqendruar gjeografikisht </li></ul><ul><li>Procesi i shitjeve eshte i gjate & kompleks </li></ul><ul><li>Konsumatoret kerkojne me shume edukim & trainim ne perdorimin e produktit </li></ul><ul><li>Baza konsumatore eshte e shperndare </li></ul><ul><li>Produkti blihet nga perdoruesit si pjese e marreveshjes (shitje ne grup) </li></ul><ul><li>Informacioni per Produktin nuk eshte i veshtire apo shume teknik per tu komunikuar </li></ul><ul><li>Konsumatoret vendosin primim mbi disponueshmerine e sherbimit / produktit </li></ul>
 90. 90. Gjeresia e Kanalit (Mallrat Konsumatore) - Cfare niveli mbulimi duhet te kemi ?
 91. 91. Krijoni dhe manaxhoni kanalet e shperndarjes per te maksimizuar pjesen e tregut dhe fitimin e pergjithshem <ul><li>Perzgjedhja e Kanalit </li></ul><ul><ul><li>vendosni miksin e duhur ndermjet distribucionit direkt & indirekt </li></ul></ul><ul><ul><li>zgjidhni kanalin indirekt te duhur </li></ul></ul><ul><li>Kanali ”plani i biznesit&quot; </li></ul><ul><ul><li>percaktoni segmentin e konsumatoreve qe do te mbuloni </li></ul></ul><ul><ul><li>zgjedhja e produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>venosja e cmimive per anetaret e kanalit </li></ul></ul><ul><ul><li>manaxhoni konfliktin e ndryshimit </li></ul></ul><ul><li>Struktura e kanalit </li></ul><ul><ul><li>percaktoni numrin e rishitesve dhe vendet e kerkuara per te mbuluar tregun </li></ul></ul><ul><ul><li>monitoroni & seleksiononi rishitesit </li></ul></ul><ul><li>Manaxhimi i kanalit ne baza te vazhdueshme </li></ul><ul><ul><li>impakti sasior i kapacitetit te rishitesve dhe nxitjet mbi pjesen e tregut te prodhuesit </li></ul></ul><ul><ul><li>zhvilloni mbeshtetje efektive te kanalit </li></ul></ul><ul><ul><li>percaktoni arranxhimet kontraktuale </li></ul></ul><ul><ul><li>percaktoni qellimet dhe monitoroni performancen dhe sistemin e kontrollit </li></ul></ul>
 92. 92. Ceshtjet Kryesore te Trainimit <ul><li>Marketingu per Bizneset e Vogla </li></ul><ul><li>Tregu i Synuar </li></ul><ul><li>Profili i Klientit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Vendi </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promocioni </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Plani i Marketingut </li></ul>
 93. 93. CMIMI eshte elementi i vetem i &quot;marketingut miks&quot; qe gjeneron te ardhura direkt. Te gjithe elementet e tjere gjenerojne kosto ! <ul><li>Cmimi zakonisht eshte nje kriter kryesor per blerjen per shumicen e segmenteve te tregut </li></ul><ul><li>Cmimi & konkurenca e cmimit eshte pjese kritike e marketingut </li></ul><ul><ul><li>Cmimi eshte fleksibel: cmimi eshte elementi me i shpejte dhe me i lehte i marketingut miks qe mund te ndryshohet </li></ul></ul>
 94. 94. Vendimet mbi venien e cmimit ndikohen nga kostot e kompanise, qellimet e marketingut e faktore te tjere! Faktore te Brendshem Faktore te Jashtem <ul><li>Objektivat e Marketingut </li></ul><ul><li>Strategjia e Marketingut miks </li></ul><ul><li>Kostot </li></ul><ul><li>Natyra e tregut & kerkesa </li></ul><ul><li>Konkurenca </li></ul><ul><li>Faktore te tjere (ekonomia, qeveria, etj.) </li></ul>VENDIMET PER VENIEN E CMIMIT
 95. 95. Metodat e Venies se Cmimit - Kostot e produktit duhet te caktojne nje cmim dysheme; Vlera ne perdorim eshte cmim maksimum qe do te paguaje nje konsumator .
 96. 96. Strategjite e Venies se Cmimit per Produktin e Ri Venia e Cmimit ne ajken e tregut <ul><li>Cilesia dhe imazhi i produktit duhet te jene te qendrueshme me cmimin me te larte </li></ul><ul><li>Duhet te kete bleres te mjaftueshem per te blere ne cdo nivel cmimi </li></ul><ul><li>Kostot e prodhimit me vellim te vogel nuk mund te jene shume me te larta sesa ato te prodhimit ne vellim te madh (ne kete rast vellimet me te medha me kosto me te uleta mund te gjenerojne me shume fitime edhe nese cmimi eshte me i ulet) </li></ul><ul><li>Produkti duhet te jete mjaft i dallueshem ne menyre qe konkurentet te mos hyjne lehtesisht ne treg me nje cmim me te ulet. </li></ul>Venia e cmimit ajke mund te funksionoje vetem kur produktet e reja kane tipare dhe perfitime unike dhe ne rastin kur keto produkte nuk mund te kopjohen nga konkurentet.
 97. 97. <ul><li>Strategjia e penetrimit me ane te cmimit funksionon: </li></ul><ul><ul><li>nese konsumatoret jane shume te ndjeshem ndaj cmimit </li></ul></ul><ul><ul><li>kur kostot e produktit dhe distribucionit bien ndjeshem me rritjen e vellimit </li></ul></ul><ul><li>Cmimi i ulet duhet te jete efektiv per ta mbajtur konkurencen jashte loje </li></ul>Strategjite e Venies se Cmimit te Produktit te Ri Vendosja e Cmimit per Penetrimin e Tregut Penetrimi me ane te cmimit bazohet ne uljen e vazhdueshme te kostove per ta mbajtur konkurencen jashte loje. Strategjia e penetrimit eshte nje strategji afatgjate dhe fitimet ka te ngjare te jene te uleta derisa firma te arrije ne fazen kur konsumatoret te pranojne produktin e saj.
 98. 98. Cmimi - ashtu si produkti - ndervepron ngushte me elementet e tjere te marketingut miks
 99. 99. Cmimi do te jete pothuaj gjithmone kriteri kryesor i vendimarrjes per konsumatoret <ul><li>Ne se kostot tuaja jane shume te larta ju nuk do te jeni ne gjendje te keni nje cmim konkurues ne treg. Mos supozoni se inflacioni mund te kalohet ne nje menyre ”kosto-plus&quot; te konsumatoret </li></ul><ul><li>Konsumatoret nuk do te paguajne per tiparet dhe atributet qe nuk i vleresoj ne </li></ul><ul><ul><li>Kosto < Cmim < Vlera ne perdorim </li></ul></ul><ul><ul><li>Relative me ate cka ofron konkurenca </li></ul></ul><ul><li>Ju duhet te kuptoni elasticitetin e kerkeses - qe nenkupton se sa sensitive do te jete kerkesa me rritjen ose renien e cmimit </li></ul><ul><li>Cmimi eshte nje element i fuqishem i marketingut miks. Megjithate, ndryshimet ne vendosjen e cmimit duhet te bazohen gjithmone ne: </li></ul><ul><ul><li>reagimin potencial te konkurences </li></ul></ul><ul><li>Ju duhet te monitoroni politikat dhe ndryshimet ne venien e cmimeve te konkurenteve tuaj </li></ul>
 100. 100. Ceshtjet Kryesore te Trainimit <ul><li>Marketingu per Bizneset e Vogla </li></ul><ul><li>Tregu i Synuar </li></ul><ul><li>Profili i Klientit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Vendi </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promocioni </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Plani i Marketingut </li></ul>
 101. 101. Objektivat e Promocionit duhet t’i pershtaten tregut qe synon kompania dhe nevojave te tij! TE PANDERGJEGJESUAR Te ndergjegjesuar per produktin Kuptojne produktin Besojne te produkti E BLEJNE Besimi Perceptimi i Perfitimit Informacioni Stimuli Promocional Dyshon Indiferent Nuk kupton Harron
 102. 102. Te gjitha komunikimet e kompanise me konsumatoret e saj perbejne promocionin miks.
 103. 103. Hartimi i Programeve te Komunikimit
 104. 104. Kompanite marrin ne konsiderate shume faktore kur zgjedhin mjetet e promocionit qe perbejne promocionin miks. <ul><li>Tipin e produktit dhe tregut </li></ul><ul><li>Strategjine Shty kundrejt strategjise Terhiq </li></ul><ul><li>Fazen e gadishmerise se bleresit </li></ul><ul><li>Fazen e ciklit te jetes se produktit </li></ul>
 105. 105. Miksi i mjeteve te promocionit eshte i ndryshem ne tregjet konsumatore dhe ato industriale. Mallrat Konsumatore Mallrat Industriale Marredheniet Publike Promocioni i Shitjeve Shitjet Personale Reklamimi Frekuenca e Perdorimit Rendesia relative e mjeteve te promocionit per mallrat konsumatore dhe ato industriale.
 106. 106. Ku duhet te alternoni vendimin per blerjen ne kanalit e distribucionit? Si duhet te alokoni burimet ?
 107. 107. Konsumatoret vleresojne mjete te ndryshme promocioni ne varesi se ku jane ne procesin e tyre te vendimarrjes per blerjen. Njohja e Problemit Kerkimi i Informacionit Vleresimi i Alternativave Vendimi per Blerjen Vleresimi Pas-blerjes Reklamimi, Publiciteti Reklamimi, Shitjet Personale Shitjet Personale Promovim i Shitjeve, Shitje Personale Reklamimi, Shitjet Personale
 108. 108. Cdo faze ne ciklin e jetes se produktit ben thirrje per nje promocion miks te ndryshem. Faza e Hyrjes se Produktit Faza e Zhvillimit te Produktit Faza e Maturimit te Produktit Faza e Renies se Produktit <ul><li>Reklamimi </li></ul><ul><li>Marredheniet Publike </li></ul><ul><li>Promovimi i Shitjeve </li></ul><ul><li>Reklamimi </li></ul><ul><li>Marredheniet Publike </li></ul><ul><li>Promovimi i Shitjeve </li></ul><ul><li>Reklamimi </li></ul><ul><li>Shitjet Personale </li></ul><ul><li>Promovimi i Shitjeve </li></ul>
 109. 109. Ceshtjet Kryesore te Trainimit <ul><li>Marketingu per Bizneset e Vogla </li></ul><ul><li>Tregu i Synuar </li></ul><ul><li>Profili i Klientit </li></ul><ul><li>Kerkimi i Tregut </li></ul><ul><li>Produkti </li></ul><ul><li>Vendi </li></ul><ul><li>Cmimi </li></ul><ul><li>Promocioni </li></ul><ul><li>Reklama </li></ul><ul><li>Plani i Marketingut </li></ul>
 110. 110. Reklama – nje nga 4 mjetet e promovimit te marketingut! <ul><li>Qe nje fushate reklamash te jete e suksesshme duhet te merren kater vendime kryesore: </li></ul><ul><ul><li>Sqarimi i objektivave te reklames </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesazhi </li></ul></ul><ul><ul><li>Buxheti </li></ul></ul><ul><ul><li>Vendimet per Median – ku? </li></ul></ul>
 111. 111. Nje objektiv reklamimi eshte nje detyre specifike komunikimi qe duhet permbushur me auditor specifik te synuar gjate nje periudhe kohore specifike <ul><li>Reklamimi Informues </li></ul><ul><li>Reklamimi Bindes </li></ul><ul><li>Reklamimi Krahasues </li></ul><ul><li>Reklamimi Kujtues </li></ul>Qellimi primar i reklamimit eshte te informoje, te binde dhe te kujtoje bleresit!
 112. 112. Mesazhi i reklames i ben njerezit te mendojne dhe te reagojne ndaj produktit ose kompanise ne nje fare menyre. <ul><li>Mesazhi Efektiv gezon tre karakteristika: </li></ul><ul><ul><li>Ka kuptim </li></ul></ul><ul><ul><li>Eshte i besueshem </li></ul></ul><ul><ul><li>Eshte unik </li></ul></ul>
 113. 113. Marrja e Vendimit per median – TV?;Radio?;Gazete? <ul><li>Mendoni per: </li></ul><ul><ul><li>Zakonet e Medias </li></ul></ul><ul><ul><li>Natyren e produktit </li></ul></ul><ul><ul><li>Llojet e ndryshme te mesazhit </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostot </li></ul></ul>Percaktoni tregun qe synoni Gjeni se cilet konsumatore te synuar lexojne, degjojne dhe shikojne Krijoni nje mesazh bazuar ne perfitimet qe keta konsumatore do te vleresojne. Reklamojeni mesazhin tuaj te ajo media qe ndiqet nga konsumatoret e synuar. &
 114. 114. Matja e Efektivitetit te Reklamimit <ul><li>SHITJET KUNDREJT VARIABLAVE TE KOMUNIKIMEVE NE VARESI TE… </li></ul><ul><li>Periudhes qe jane analizuar (sa me e gjate, aq me te mira jane variablat e komunikimit) </li></ul><ul><li>Aftesia per te izoluar impaktin e variablave te tjere te marketingut (duke supozuar se asgje tjeter nuk ndryshon, shitjet mund te perdoren) </li></ul><ul><li>Impakti i ndryshimieve qe jane jashte kontrollit tone (sa me shume ndryshime, aq me mire te perdoren variablat e komunikimit) </li></ul>

Notas do Editor

×