1. biznesi dhe format e organizimit të tij

Menaxherat
MenaxheratVolunteer em Menaxherat
Bi znesi dhe format e organizimit të tij Prof. dr. Besim Beqaj
Objektivat e ligjeratës ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Studimi i biznesit behet: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Objektivat Kënaqja e kërkesës Fitimi Fuqia e tregut Shitjete dhe të ardhurat nga shitja Efiçenca Cilësia dhe inovacioni Imazhi dhe reputacioni Mjedisi Mbijetesa Çmimi i aksioneve Çështjet sociale Objektivat e sektorit të biznesit privat
Firma të sektorit publik ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ju mund ta krijoni një biznes në shumë mënyra. Tre forma kryesore të pronësisë mbi biznesin janë: 1. Biznese individual 2. Ortakëri 3. Korporatë Nisja e një biznesi individual mund të jetë e lehtë. Ju mund ta ofroni një shërbim për shtypjen e teksteve, mund ta hapni një qendër për riparimin e veturave, ta hapni një restorant, apo të provoni t’i përmbushni kërkesat dhe nevojat e tjera të komunitetit tuaj.
Biznes individual quhet një biznes që zakonisht është në pronësi dhe menaxhim të një personi. Kjo është forma më e shpeshtë e pronësisë së një biznesi. Shumë njerëz nuk kanë para, kohë apo dëshirë që ta udhëheqin një biznes të tyrin. Ata preferojnë që ta kenë edhe dikë tjetër apo një grup njerëzish si bashkëpunëtore. Kur dy ose më shumë njerëz ligjërisht pajtohen që të bëhen bashkëpronarë të një biznesi, atëherë kjo organizatë quhet ortakëri . Krijimi i një biznesi që është i ndarë nga pronarët e vet i ka përparësitë e veta. Një entitet ligjor që ka autoritet për të vepruar dhe të ketë përgjegjësi të ndara nga pronarët e vet quhet korporatë.
BIZNESET INDIVIDUALE
Përparësitë Bizneset individuale janë forma më e lehtë e biznesit që ju mund ta eksploroni në përpjekjet tuaja për karrierë interesante. Secili qytet e ka nga një biznes individual të cilin ju mund ta vizitoni. Dhe nëse diskutoni me disa nga pronarët e këtyre bizneseve për të mirat dhe të këqijat e punës individuale, shumica e tyre do t’ju përmendin përparësinë e të qenit shef i vetvetes dhe vetë-caktimin e të orëve të punës. Përparësitë e tjera dallojnë prej njërit biznes në tjetrin, apo edhe nga personaliteti i afaristit, megjithatë ne do t’i grupojmë ato në disa kategori.
1.  Lehtësia e hapjes dhe mbylljes së një biznesi – Krejt ajo që ju duhet për nisjen e një biznesi individual është blerja apo marrja me qira e pajisjeve të nevojshme (psh. e një sharre, një procesori të teksteve, një traktori, një makine për kositjen e barit) dhe vendosja e disa lajmërimeve për shërbimet që kryeni. Është po aq e thjeshtë të dilni nga ky biznes; ju thjesht vendosni të mos punoni më. Nuk keni nevojë të ballafaqoheni dhe të konsultoheni me askënd për vendime të tilla. Ndoshta do të ju duhet ta merrni një leje apo licence nga qeveria vendore, por shpeshherë kjo nuk përbën problem. 2. Të qenit shef i vetvetes – “Të punosh për të tjerët thjesht nuk është aq ekzaltuese se sa të punosh për veten tënde.” Kështu ndihen pronarët e bizneseve individuale. Ju bëni gabime, por ato janë gabimet tuaja – dhe e njëjta gjë vlen edhe për shumë sukseset e vogla që i përjetoni çdo ditë.
3. Krenaria mbi pronësinë – Njerëzit që janë pronarë dhe menaxhues të bizneseve të tyre me të drejtë janë krenar për punën e tyre. Ata e meritojnë gjithë respektin për marrjen e rreziqeve dhe ofrimin e produkteve dhe shërbimeve të nevojshme. 4. Mbajtja e profiteve  – Përveç kënaqësisë për të qenit shef i vetvetes, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të dish se mund të fitosh para aq sa është e mundur dhe nuk duhet t’i ndash ato para me dikë tjetër (përveç qeverisë dhe tatimeve të saja) 5. Pa tatime speciale – Të gjitha përfitimet e një biznesi individual tatimohen si të ardhura personale të pronarit, dhe pronari e paguan tatimin normal në të ardhura për këto para. (Megjithatë pronarët duhet të japin raporte mbi kthimet tatimore dhe të bëjnë pagesa katër herë në vit)
Jo gjithkush është i aftë të jetë pronar dhe menaxhues i biznesit. Shpeshherë është e vështirë të ruhen para për të nisur dhe mirëmbajtur një biznes. Kostot e inventarit, furnizimeve, sigurimit, reklamimit, qirasë, shërbimeve publike, mund të jenë të papërballueshme nga një individ i vetëm. Pronësia individuale e biznesit i ka edhe disavantazhe tjera 1. Përgjegjësitë e pakufizuara – rreziku i humbjeve .  Kur punoni për të tjerët, është problem i tyre nëse biznesi nuk është profitabil. Kur jeni pronar i biznesit tuaj ju dhe biznesi i juaj konsideroheni si një dhe e njëjta gjë. Ju mbani përgjegjësi të pakufizuara; pra, çfarëdo borxhi apo dëmi që ka shkaktuar biznesi juaj duhet të paguhet nga ju vetë, edhe nëse kjo do të thotë se duhet ta shisni shtëpinë, veturën, etj. Ky është një rrezik serioz, dhe një rrezik që kërkon mendim dhe diskutime me avokatë, agjentë të sigurimit dhe të tjerë.
2. Resurset e kufizuara financiare - Fondet në dispozicion të bizneseve janë kufizohen në fondet që mund t’i mbledh pronari. Meqë sasia e parave që një person mund të mbledh është shumë e kufizuar, atëherë ortakëritë dhe korporatat e kanë gjasa më të mëdha për të mbledhur financat e nevojshme për nisjen dhe mbarëvajtjen e një biznesi. 3. Vështirësitë në menaxhim  – Të gjitha bizneseve u nevojitet njëfarë niveli i menaxhimit; pra, dikush duhet të mbajë të dhëna mbi inventarin, kontabilitetin, të dhënat mbi tatimet, etj. Shumë njerëz të cilët janë të aftë t’i shesin gjerat apo ta ofrojnë një shërbim nuk janë të aftë që t’i mbajnë librat e të dhënave. Bizneset individuale ndodh që s’e kanë askënd për t’ju ndihmuar. Shpeshherë është e vështirë të gjinden njerëz të mirë dhe të kualifikuar për ta udhëhequr një biznes. Bizneset individuale shpesh ankohen se e kanë të vështirë të gjejnë punëtorë të mirë.
4. Kushtimi i kohës  – është e vështirë që të keni kohë të lirë në jetë nëse jeni pronar i një biznesi, sepse duhet ta menaxhoni atë dhe duhet ti trajnoni njerëzit. Kjo është e vërtetë për çdo biznes, por sidomos për një afarist individual sepse ai nuk ka me kë ta ndajë barrën. Pronari duhet të kalojë orë të gjata duke punuar. Pronari i një dyqani për shembull ndodh që duhet të punojë 12 orë në ditë për së paku gjashtë ditë në jave. Kjo është gati dyfish më shumë sesa punëtori që punon për rrogë. Imagjinoni se s’i ky kushtim i kohës ndikon në jetën e pronarit të biznesit individual. Tim DeMello , themeluesi i kompanisë së suksesshme W all Street Games Inc. flet në emër të një numri të madh të afaristëve individualë kur thotë se: “Biznesi individual nuk është një punë, nuk është një karrierë, por është një mënyrë e jetesës.”
5. Përfitimet e vogla anësore – Nëse jeni shef i vetvetes, ju i humbni përfitimet e vogla dytësore që vijnë nga puna për të tjerët. Ju nuk keni sigurim shëndetësor, nuk keni sigurim për paaftësitë, nuk keni pushim mjekësor, pushim me pagesë, etj. Këto përfitime mund të përbëjnë deri në 30% të të ardhurave të punëtorit. 6. Rritje e kufizuar  – Nëse pronari bëhet i paaftë për të punuar, biznesi shpesh mund të mbetet i bllokuar. Zgjerimi i biznesit është zakonisht i ngadalshëm sepse biznesi individual mbështetet në pronarin e saj për pjesën më të madhe të kreativitetit, njohurive dhe financimit. 7. Jetëgjatësia e kufizuar  – Nëse pronari i biznesit individual vdes apo del në pension, biznesi më nuk ekziston përveç nëse shitet apo merret përsipër nga trashëgimtarët e pronarit.
ORTAKËRITË
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Një ortakëri e përgjithshme është ortakëri në të cilën të gjithë pronarët i ndajnë përgjegjësitë për operimin e biznesit si dhe përgjegjësitë për borxhet e biznesit. Një ortakëri e kufizuar është një ortakëri me një ose më shumë ortak të përgjithshëm dhe një ose më shumë ortakë të kufizuar. Një ortak i përgjithshëm është pronari (partneri) i cili mban përgjegjësi të pakufizuara dhe është aktiv në menaxhimin e firmës. Një ortak i kufizuar rrezikon investimin e tij në kompani, por gëzon përgjegjësi të kufizuara dhe nuk mund të ndihmojë ligjërisht në menaxhimin e kompanisë. Përgjegjësi e kufizuar do të thotë se ortakët e kufizuar nuk janë përgjegjës për borxhet e biznesit përtej sasisë që kanë investuar – përgjegjësitë e tyre (borxhet që duhet të paguajnë) janë të kufizuara në sasinë e parave që ata i fusin në kompani; asetet e tyre personale nuk janë të rrezikuara.
Një formë e re ortakërie, ortakëria master e kufizuar (OMK) i ngjan shumë formatit të korporatës për shkak se ajo funksionon si korporatë dhe tregtohet në bursë si e tillë, por tatimohet si një ortakëri dhe prandaj nuk i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat e korporatave.
Ekzistenca e një apo më shumë partnerëve në biznes sjell shumë përparësi. Shpesh është shumë më e lehtë të zotërohet dhe menaxhohet një biznes me një apo më shumë pronar. Partneri i juaj mund të ju zëvendësojë kur ju jeni të sëmurë apo kur ikni në pushim. Partneri i juaj mund të jetë i aftë në kontrollin e inventarit dhe në kontabilitet, ndërsa ju mund të jeni të aftë në shitje dhe servisim. Një partner gjithashtu mund të ju ofrojë para shtesë, mbështetje dhe ekspertizë. Disa nga njerëzit që sot i gëzojnë përparësitë e ortakërive janë doktorët, avokatët, dentistët dhe profesionistët e tjerë. Ortakëritë zakonisht i kanë përparësitë vijuese.
1. Më shumë resurse financiare  – Kur dy ose më shumë njerëz i mbledhin bashkë paratë dhe kreditë e tyre është më e lehtë të paguhen qiraja, shërbimet publike dhe faturat e tjera të biznesit. Një ortakëri e kufizuar është e dizajnuar për të ndihmuar rritjen e kapitalit (parasë). Siç edhe u përmend më herët, një partner i kufizuar investon para në një biznes por ligjërisht nuk mund të mbajë përgjegjësi menaxhuese dhe ka përgjegjësi të kufizuara. 2. Përgjegjësitë e ndara në menaxhim dhe bashkimi i njohurive – është thjesht më e lehtë që të menaxhohen aktivitetet e përditshme të një biznesi me partnerë të zgjedhur me kujdes. Partnerët i japin njëri tjetrit kohë të lirë nga biznesi dhe ofrojnë njohuri dhe perspektiva të ndryshme. Për disa njerëz partneri më i mirë është bashkëshortja. Prandaj edhe rastis të shohim shpesh restorante, dyqane shërbyese dhe biznese të tjera që menaxhohen nga ekipe burrë-grua, 3. Jetëgjatësia më e madhe  – Një studim i raportuar në Forbes gjeti se nga 2,000 bizneset e nisura që nga viti 1960, ortakëritë kishin katër herë më shumë gjasa për sukses se bizneset individuale. Pasja e një partneri mund t’i ndihmojë një biznesmeni për t’u disiplinuar.
1. Përgjegjësitë e pakufizuara – Secili ortak i përgjithshëm është përgjegjës për borxhet e kompanisë, pa marrë parasysh kush ishte fajtor për shkaktimin e këtyre borxheve. Ti je përgjegjës për gabimet e partnerit njëjtë si për gabimet e tua. Njësoj sikur biznesmenët individual, ortakët e përgjithshëm mund t’i humbin shtëpitë e tyre, veturat, dhe çdo gjë tjetër që është në pronësi të tyre nëse biznesi i tyre paditet nga dikush ose nëse bankroton. Shumë shtete po i lejojnë ortakët që të krijojnë Ortakëri me Përgjegjësi të Kufizuara (OPK) në mënyrë që ky disavantazh të mos ekzistojë më. 2. Ndarja e profitit – Ndarja e rrezikut do të thotë ndarje edhe e profitit, dhe kjo mund të shkaktojë konflikte. Për shembull dy njerëz e krijojnë një ortakëri dhe njëri investon më shumë para kurse tjetri më shumë orë. Secili mund të ndihet se është e drejtë e tij për të kërkuar më shumë para nga profiti. Imagjinoni konfliktet rezultuese !!
3. Mospajtimet në mes të partnerëve  – Mospajtimet për para janë vetëm një nga shembujt e konfliktit potencial brena një ortakërie. Kush ka autoritet përfundimtar mbi punëtorët? Kush i punëson dhe i largon nga puna punëtorët? Kush punon sa orë? Çka nëse një partner nuk pajtohet? Ka shumë konflikte që mund të ndodhin. Për shkak të problemeve të tilla, të gjitha kushtet e ortakërisë duhet të përcaktohen në të shkruar në mënyrë që të gjitha palët të mbrohen dhe t’i minimizojnë keqkuptimet. 4. Vështirësitë për ta mbyllur biznesin  - Kur ju jeni angazhuar në një ortakëri nuk është edhe aq e lehtë të dilni nga ajo. Sigurisht, ju mund ta përfundoni një ortakëri thjesht duke thënë “UNË PO IKI”. Megjithatë, pyetjet mbi ndarjet e aseteve dhe mbi atë se çka do të ndodh në të ardhmen shpesh zgjidhen me vështirësi kur biznesi është i mbyllur. Për befasinë e të gjithëve, marrëveshje të gabueshme ortakërie arrijnë edhe vetë firmat ligjore dhe ndarja është e vështirë edhe për ato. Si mund ta hiqni qafe një partner të cilin nuk e pëlqeni? Më së miri do të ishte sikur këtë vendim ta merrnit në fillim të marrëveshjes suaj për themelimin e ortakërisë.
Zgjedheni partnerin tuaj ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Nuk është e vështirë të formohet një ortakëri, por çdo partner perspektiv duhet të marrë këshilla nga avokatët me përvojë në marrëveshje të tilla. Shërbimet e avokaturës janë zakonisht të shtrenjta, kështu që partnerët mund t’i lexojnë të gjitha gjërat mbi ortakëritë dhe të arrijnë disa marrëveshje themelore para se ta thërrasin avokatin. Për mbrojtjen e vetës suaj, siguroni që marrëveshja e juaj e ortakërisë arrihet me shkrim. 1. Emri i biznesit. Shumë shtete kërkojnë që emri i biznesit të regjistrohet te zyrtarët e shtetit  dhe t ë shihet  nëse emri i firmës është tjetër nga ai i partnerëve të tjerë. 2. Emrat dhe adresat e të gjithë partnerëve. 3. Synimi dhe natyra e biznesit, lokacioni i zyrave qendrore dhe çfarëdo lokacioni tjetër ku biznesi do të operojë. 4. Data kur ortakëria do të fillojë dhe koha sa do të zgjasë. A do të ekzistojë për një periudhë të caktuar kohore apo do të përfundojë kur njëri nga partnerët  vdes ose nëse njëri nga partnerët vendos të tërhiqet ?
5. Kontributi i dhënë nga secili partner. A do të kontribuojnë disa partnerë para, të tjerët patundshmëri, pronë personale, ekspertizë, apo punë? Në çfarë date duhen dhënë kontributet? 6. Menaxhmenti i përbërë nga partnerët. A do të kenë partnerët fuqi të barabartë në menaxhim apo do të ketë partnerë senior dhe junior? 7. Obligimet e secilit partner. 8. Rrogat dhe xhirollogarit ë rrjedh ë se të secilit partner. 9. Dispozita për ndarjen e profiteve dhe humbjeve. 10. Dispozita për procedurat e kontabilitetit. Kush do t’i mbajë librat? Cilat metoda të mbajtjes së të dhënave dhe të kontabilitetit do të përdoren? Kudo të mbahen librat?
11. Kushtet për pranimin e ortakëve të rinj. 12. Ndonjë kufizim special, e drejtë apo obligim i caktuar ndaj ndonjë partneri. 13. Një dispozitë për partnerët që dalin në pension. 14. Një dispozitë për blerjen e aksioneve të një partneri të vdekur apo të dalë në pension. 15. Një dispozitë për atë se si do të zgjidhen ankesat. 16. Një dispozitë për atë se si të shpërndahet ortakëria dhe të ndahen asetet në mes të partnerëve.
KORPORATAT
Një gjë e përbashkët në mes të biznesit individual dhe ortakërisë është frika nga humbja e çdo gjëje që posedoni në rast se biznesi humb para apo dikush ju padit. Shumë biznesmenë përpiqen t’i ikin kësaj dhe disavantazheve të tjera të biznesit individual dhe ortakërive duke krijuar korporata.  Ndonëse fjala korporatë i shtyn njerëzit që të mendojnë për biznese T Ë MËDHA si General Motors, IBM, Ford, Exxon, etj, të qenit kompani e madhe nuk është parakusht për korporatizim. Është e qartë se shumë korporata janë në fakt kompani të mëdha. Megjithatë, korporatizimi mund të jetë i dobishëm edhe për bizneset e vogla.
Një korporatë konvencionale (C) është një entitet ligjor të cilit shteti i jep autoritetin që të veprojë dhe të ketë përgjegjësi të ndara nga pronarët e saj. Për pronarët e korporatës (aksionarët) kjo do të thotë se ata nuk janë përgjegjës për borxhet apo problemet e korporatës përtej parave të cilat i investojnë në kompani. Pronarët nuk kanë nevojë që të brengosen për humbjen e shtëpisë, veturës, apo pronave të tjera për shkak të ndonjë problemi me biznesin – ky është një benefit i rëndësishëm. Korporata jo vetëm që i kufizon përgjegjësitë e pronarëve, por u mundëson njerëzve që të kenë aksione në pronësinë (dhe profitet) e biznesit pa punuar kurrë aty apo pa pasur kurrfarë obligimesh ndaj saj.
Shumica e njerëzve nuk janë të gatshëm të rrezikojnë gjithçka për të hyrë në biznes. Por që një biznes të rritet dhe të përparojë shumë njerëz duhet të jenë të gatshëm t’i investojnë paratë e tyre. Mënyra për ta zgjidhur këtë problem është themelimi i një krijese artificiale, një entiteti që ekziston vetëm në sytë e ligjit – një korporate. Le t’i shikojmë disa nga përparësitë: 1. Më shumë para për investime  – Për të mbledhur më shumë para, një korporatë i shet aksione çdokujt që është i interesuar ti blejë ato. Kjo do të thotë që miliona njerëz mund të jenë pronar aksionesh në kompani të mëdha si psh. IBM. Nëse një kompani shet 10 milionë aksione për 50$ dollarë, kjo do të thotë se ajo ka 500 milion dollarë në dispozicion për të ndërtuar fabrike, të blej materiale, të punësojë njerëz, të prodhojë produkte, etj. Kjo sasi e parave nuk mund të mblidhet përmes asnjë formati tjetër ligjor të biznesit. Korporatat mund ta kenë më lehtë edhe të marrin kredi sepse dhënësit e kredive e kanë më të lehtë t’i vendosin një çmim kompanisë kur e shohin se me çfarë çmime tregtohen aksionet e saja.
2. Përgjegjësitë e kufizuara – Një përparësi e madhe e korporatave është përgjegjësia e kufizuar e pronarëve. Korporatat në Angli dhe Kanada i kanë shkronjat LTD pas emrit të tyre, si psh British Motors, LTD. LTD është “limited liability” (përgjegjësi e kufizuar) dhe është ndoshta përparësia më e rëndësishme e korporatave. Mbani mend se përgjegjësi e kufizuar do të thotë se pronarët e biznesit janë përgjegjës për humbjet vetëm për sasinë e parave që e kanë investuar. 3. Madhësia  – Kjo fjalë i përmbledh shumë nga përparësitë e disa korporatave. Për shkak se ato e kanë aftësinë për të mbledhur sasi të mëdha të parave me të cilat mund të investojnë, korporatat mund të ndërtojnë fabrika të mëdha me pajisjet më të reja. Ato mund t’i punësojnë ekspertët ose specialistët më të mëdhenj në të gjitha fushat e operimit. Për më tepër, ato mund t’i blejnë korporatat e tjera që operojnë në tregje tjera në mënyrë që ta shpërndajnë rrezikun.
Kjo do të thotë se korporatat mund të përfshihen në shumë biznese në të njëjtën kohë, kështu që nëse njëra dështon, efekti në korporatën në tërësi është më i vogël. Shkurt thënë, një përparësi e madhe e korporatave është se ato e kanë madhësinë dhe resurset për t’i shfrytëzuar mundësitë për afarizëm kudo në botë. Nuk është e thënë që korporatat do të jenë të mëdha në mënyrë që t’i gëzojnë përfitimet e korporatizimit. Shumë doktorë, avokatë dhe individë, si dhe partnerë të bizneseve të ndryshme janë korporatizuar. 4. Jeta e vazhdueshme – Për shkak se korporatat janë të ndara nga pronarët e tyre, vdekja e ndonjërit prej tyre nuk e mbyll korporatën. 5. Lehtësia e ndryshimit të pronësisë  – është e lehtë që ndryshohen pronarët e korporatës. Thjesht një pronar aksionesh ia shet aksionet dikujt tjetër.
6. Lehtësia e tërheqjes së punëtorëve të talentuar – Korporatat mund të tërheqin punëtor të aftë duke ofruar benefite si psh. opsione mbi aksionet (të drejtën për të blerë aksione të korporatës për çmime fikse). 7. Ndarja e pronësisë nga menaxhmenti  – Korporatat mund të mbledhin para nga shumë investitorë të ndryshëm pa i përfshirë ata më menaxhim. Pronarët e zgjedhin Bordin e Drejtorëve. Bordi i zgjedh zyrtarët kryesor. Ata pastaj i zgjedhin menaxherët dhe punëtorët. Pronarët pra luajnë rol në zgjedhjen e udhëheqësit të korporatës por nuk kanë kontroll në punën e tij.
Fakti se ka aq shumë biznese individuale dhe ortakëri në botë dëshmon se duhet të ekzistojnë disa disavantazhe të korporatizimit. Nëse nuk do të kishte, më shumë njerëz to t’i inkorporonin bizneset e tyre. Në vijim janë disa nga disavantazhet. 1. Kostoja fillestare – Korporatizimi mund të kushtojë mijëra euro dhe të kërkojë ndihmën e avokatëve dhe kontabilistëve të shtrenjtë. Ekzistojnë edhe mënyra më të lira për korporatizim, por shumica e njerëzve nuk kanë kohë dhe besim që ta ndjekin këtë procedurë pa ndihmën e avokatit. 2. Dokumentimi – Dokumentet e përpunuara për hapjen e një korporate janë vetëm fillimi. Ligjet e taksave kërkojnë që korporatat të japin prova se të gjitha shpenzimet dhe deduksionet e tyre janë legjitime. Një korporatë prandaj duhet të procedojë shumë dokumente. Një biznes individual ose një ortakëri mund të mbajë të dhëna të gjëra kontabiliteti, por një korporatë në anën tjetër duhet të mbajë të dhëna të detajuara, shënime nga takimet e shumë gjëra të tjera.
3 . Kthimi i dyfishtë i tatimeve – Nëse një individ korporatizohet, ai ose ajo duhet të mbush një raport të tatimeve mbi korporatat si dhe atë për të ardhurat personale. Tatimi mbi korporatat mund të jetë shumë kompleks dhe zakonisht kërkon asistencën e një Kontabilisti të Certifikuar Publik (KCP) 4. Madhësia – Kjo mund të jetë një prej përparësive të korporatave, por është edhe disavantazh. Korporatat e mëdha ndonjëherë bëhen shume jofleksibile dhe të ngurta për t’iu përgjigjur shpejt ndryshimeve në treg. 5. Vështirësitë e mbylljes së saj – Kur një korporatë të fillojë punën, është relativisht e vështirë që ajo të mbyllet..
6. Tatimi i dyfishtë  – Të ardhurat mbi korporatat tatohen dy herë. Së pari korporatat duhet të paguajnë tatime mbi të ardhurat para së tua shpërndajnë ato aksionarëve. Pastaj aksionarët paguajnë tatim mbi të ardhurat (dividend) që i marrin nga korporata. Ndonjëherë duhen paguar edhe tatime speciale që vlejnë vetëm për korporatat por jo për bizneset e tjera. 7. Konfliktet e mundshme me bordin e drejtorëve – Mund të lindin konflikte nëse aksionarët zgjedhin një bord të drejtorëve që nuk pajtohet me menaxhmentin aktual. Meqë Bordi i Drejtorëve i zgjedh zyrtarët e kompanisë, një sipërmarrës mund ta gjejë vetën të larguar nga kompania të cilën vetë e ka themeluar. Kjo i ka ndodhur Steve Jombs nga Apple Computer. Shumë njerëz dekurajohen nga kostot, dokumentimi dhe tatimet speciale që korporatat duhet t’i paguajnë. Partnerët mund të mendojnë se telashet e korporatizimit janë më të mëdha se përparësitë.
Si të korporatizoheni ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Si të korporatizoheni ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ZGJEDHJA E FORMATIT TË DUHUR PRONËSOR
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Rreziqet dhe përgjegjësitë Në masë të madhe, struktura më e mirë pronësore për biznesin tuaj varet nga lloji i shërbimeve apo produkteve që ai do të ofrojë. Nëse biznesi juaj do të angazhohet në aktivitete të rrezikshme – për shembull, tregtimi i aksioneve apo rregullimi i kulmeve – ju mesiguri do të duheshit të krijoni një entitet afarist që ju ofron mbrojtje nga përgjegjësitë personale (“limited liability”), i cili i mbron asetet e juaja personale nga borxhet dhe detyrimet e biznesit.  Në një rast të tillë për juve ndoshta zgjedhja më e mirë është korporatizimi apo krijimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara (LLC).
Formalitetet dhe shpenzimet Themelimi i bizneseve individuale dhe ortakërive është shumë i lehtë – ju nuk duhet të mbushni formularë special apo të paguani tarifa për ta nisur biznesin tuaj. Përveç kësaj, ju nuk duhet të ndiqni rregulla speciale të operimit. Shoqëritë me Përgjegjësit të Kufizuara (LLC) dhe korporatat në anën tjetër janë gati gjithmonë më të shtrenjta për tu krijuar dhe më të vështira për tu mirëmbajtur. Për ta krijuar një LLC apo një korporatë ju duhet ta paraqisni një dokument shtetit dhe ta paguani një tarifë e cila mund të jetë në mes të 40$ dhe 800$, varësisht nga shteti ku biznesi juaj operon. Përveç kësaj, pronarët e korporatave dhe LLC-ve duhet të zgjedhin zyrtarë (zakonisht, një kryetar, nënkryetar dhe sekretar) për ta udhëhequr kompaninë. Ata gjithashtu janë të obliguar që t’i mbajnë të dhënat mbi vendimet e rëndësishme afariste dhe të përmbushin formalitete të tjera. Nëse jeni duke e nisur biznesin tuaj nga fillimi, mund të jetë e arsyeshme që ta regjistroni si formë më e thjeshtë biznesi – një biznes individual ose një ortakëri. Përveç nëse do të merreni me ndonjë aktivitet të rrezikshëm, nuk ia vlen që ta themeloni një LLC-së apo korporatë për shkak të kostove dhe punëve dokumentuese që janë të nevojshme për mirëmbajtën e tyre.
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
BËNI Njoftohuni me përgjegjësitë tatimore dhe personale të një entiteti afarist para se ta merrni vendimin tuaj. Zhvillojeni një plan biznesi. Plani i juaj i biznesit mund t’i diktojë kushtet që i keni për zgjedhjen e një formati të biznesit. Përmbushini në mënyrë strikte kërkesat e shtetit nëse entitetit tuaj afarist i kërkohet që të dorëzohen dokumente mbi organizimin e kompanisë. Pyeteni avokatin tuaj nëse nuk kuptoni diçka. Avokati juaj punon për ju, dhe duhet të ju ndihmoj që ta kuptoni secilën pjesë të procesit për krijimin e biznesit.
MOS B Ë NI Mos i filloni operacione te biznesit tuaj para se ta përcaktoni formatin e tij. Operimi si biznes individual me synimin për të krijuar shoqëri me përgjegjësi të kufizuara ose korporatë nuk do të ju mbrojë nga përgjegjësitë personale për detyrimet dhe borxhet që I krijoni para formatimit si shoqëri me përgjegjësi të kufizuara ose korporatë. Mos mendoni se entiteti afarist që zgjidhni ju është i autorizuar të operojë edhe në shtete tjera. Përderisa bizneset individuale dhe ortakëritë e përgjithshme mund të jenë të lira që të punojnë në shtete të tjera, entitetet e tjera mund të mos njihen jashtë kufijve të shtetit tuaj. Kjo ju heq mbrojtjen që entiteti afarist ju jep juve si pronar. Si kërkesë minimale, ortakëritë e kufizuara, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara dhe korporatat duhet të regjistrohen në shtetet ku do të bëjnë biznes. Mos panikoni. Zgjedhja e një formati ligjor për biznesin tuaj mund të jetë gjë e komplikuar. Një avokat mund të ju sigurojë se do të bëni zgjedhjen që është e drejtë për ju.
1 de 48

Recomendados

Firma por
FirmaFirma
Firmadenisa agalliu
11.4K visualizações4 slides
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti por
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiKushtrim Xhemajli
46.5K visualizações19 slides
Burimet e Se Drejtes por
Burimet e Se DrejtesBurimet e Se Drejtes
Burimet e Se DrejtesBessnik Latifi
31.5K visualizações29 slides
Bilanci por
BilanciBilanci
Bilancigueste47644
49.1K visualizações17 slides
Metodologjia e Hulumtimeve por
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Fitore ZEQIRI
19.9K visualizações31 slides
Plan biznesi por
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi LidijeRapaj
57.8K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

7. kostot por
7. kostot7. kostot
7. kostotcoupletea
53.5K visualizações27 slides
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave) por
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
49.2K visualizações138 slides
Plani i Biznesit por
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i BiznesitMenaxherat
31.9K visualizações16 slides
Ndermarrja dhe ndermarresia por
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
15.6K visualizações10 slides
Pyetjet nga provimet por
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetShefket Jakupi
84.6K visualizações6 slides
2 obligacionet por
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionetbetterday
12.9K visualizações7 slides

Mais procurados(20)

7. kostot por coupletea
7. kostot7. kostot
7. kostot
coupletea53.5K visualizações
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami149.2K visualizações
Plani i Biznesit por Menaxherat
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
Menaxherat31.9K visualizações
Ndermarrja dhe ndermarresia por ekonomia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
ekonomia15.6K visualizações
Pyetjet nga provimet por Shefket Jakupi
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
Shefket Jakupi84.6K visualizações
2 obligacionet por betterday
2 obligacionet2 obligacionet
2 obligacionet
betterday12.9K visualizações
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje por fatonbajrami1
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1136.4K visualizações
1 pasqyra e te ardhurave por Menaxherat
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
Menaxherat30.8K visualizações
Tregu, oferta dhe kerkesa por Menaxherat
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat84.7K visualizações
Ndermarrjet por Bessnik Latifi
NdermarrjetNdermarrjet
Ndermarrjet
Bessnik Latifi9.7K visualizações
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko por Esi Hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoE drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
Esi Hasko56.3K visualizações
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave) por fatonbajrami1
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami115.8K visualizações
Etika e biznesit por Veton Sopjani
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
Veton Sopjani3K visualizações
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë) por fatonbajrami1
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
fatonbajrami186K visualizações
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate por Menaxherat
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrateKushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate
Kushtet esenciale per lidhjen e nje kontrate
Menaxherat39.1K visualizações
Planifikimi si funksion i menaxhimit por Menaxherat
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat19.5K visualizações
Menaxhimi i projekteve por Ermon Cërvadiku
Menaxhimi i projekteveMenaxhimi i projekteve
Menaxhimi i projekteve
Ermon Cërvadiku20.5K visualizações
Tregjet financiare (1) por Violeta Visha
Tregjet financiare (1)Tregjet financiare (1)
Tregjet financiare (1)
Violeta Visha5.3K visualizações
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1102.3K visualizações
Ndermarresi por Menaxherat
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
Menaxherat20.5K visualizações

Destaque

Format Ligjore te Biznesit por
Format Ligjore te BiznesitFormat Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te BiznesitMenaxherat
9.7K visualizações13 slides
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje) por
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
35.6K visualizações11 slides
ekonomi dhe ndermarresi por
ekonomi dhe ndermarresiekonomi dhe ndermarresi
ekonomi dhe ndermarresiYmer-Hamide Ejupi
31K visualizações28 slides
Ndermarresia por
NdermarresiaNdermarresia
NdermarresiaBesart Rexhepi
14.4K visualizações10 slides
Plan i biznesit ne bazat e biznesit por
Plan i biznesit ne bazat e biznesitPlan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesitRamë Hajraj
21K visualizações24 slides
Plan biznesi por
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesiDiana Rama
82.9K visualizações26 slides

Destaque(10)

Format Ligjore te Biznesit por Menaxherat
Format Ligjore te BiznesitFormat Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te Biznesit
Menaxherat9.7K visualizações
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami135.6K visualizações
ekonomi dhe ndermarresi por Ymer-Hamide Ejupi
ekonomi dhe ndermarresiekonomi dhe ndermarresi
ekonomi dhe ndermarresi
Ymer-Hamide Ejupi31K visualizações
Ndermarresia por Besart Rexhepi
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
Besart Rexhepi14.4K visualizações
Plan i biznesit ne bazat e biznesit por Ramë Hajraj
Plan i biznesit ne bazat e biznesitPlan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Ramë Hajraj21K visualizações
Plan biznesi por Diana Rama
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Diana Rama82.9K visualizações
Plani i biznesit 2014 librari elektronike por Esjona
Plani i biznesit 2014 librari elektronikePlani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
Esjona22.2K visualizações
Organizimi i ndermarrjes por ekonomia
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
ekonomia29.9K visualizações
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa por Valdet Shala
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Valdet Shala31K visualizações
Shembull i plan_biznesit por Menaxherat
Shembull i plan_biznesitShembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesit
Menaxherat167K visualizações

Similar a 1. biznesi dhe format e organizimit të tij

Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel por
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelLigj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelZana Agushi
1.8K visualizações51 slides
Menaxhim Pyetje Pergjigje por
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeRamadan Ademi
45.8K visualizações13 slides
Prezantimi bazat e biznesit por
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitDuresa M. Bytyqi
2.2K visualizações13 slides
sipermarres.docx por
sipermarres.docxsipermarres.docx
sipermarres.docxMeglisaHamati
89 visualizações6 slides
Menaxhmenti por
MenaxhmentiMenaxhmenti
MenaxhmentiMenaxherat
4.9K visualizações18 slides
Reklamimi i bisnesit por
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitkoralda
6.1K visualizações19 slides

Similar a 1. biznesi dhe format e organizimit të tij(20)

Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel por Zana Agushi
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelLigj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Zana Agushi1.8K visualizações
Menaxhim Pyetje Pergjigje por Ramadan Ademi
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Ramadan Ademi45.8K visualizações
Prezantimi bazat e biznesit por Duresa M. Bytyqi
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
Duresa M. Bytyqi2.2K visualizações
sipermarres.docx por MeglisaHamati
sipermarres.docxsipermarres.docx
sipermarres.docx
MeglisaHamati89 visualizações
Menaxhmenti por Menaxherat
MenaxhmentiMenaxhmenti
Menaxhmenti
Menaxherat4.9K visualizações
Reklamimi i bisnesit por koralda
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
koralda6.1K visualizações
Ese arsyet e falimentimit të biznesit.roli i menaxhimit por Shpejtim Rudi
Ese arsyet e falimentimit të biznesit.roli i menaxhimitEse arsyet e falimentimit të biznesit.roli i menaxhimit
Ese arsyet e falimentimit të biznesit.roli i menaxhimit
Shpejtim Rudi7K visualizações
Menaxhimi parimet e menaxhimit por Shpejtim Rudi
Menaxhimi parimet e menaxhimitMenaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimit
Shpejtim Rudi6K visualizações
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise por Mikena Çako
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomiseLeksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Mikena Çako1.4K visualizações
Firmat M por guest2514d3
Firmat MFirmat M
Firmat M
guest2514d32.6K visualizações
Mjedisi Financiar i Firmes por LidijeRapaj
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
LidijeRapaj2.2K visualizações
Besmir ibrahimaj por besmiribrahimaj
Besmir ibrahimajBesmir ibrahimaj
Besmir ibrahimaj
besmiribrahimaj174 visualizações
Etika e Biznesit - Ymer Havolli por Menaxherat
Etika e Biznesit  - Ymer HavolliEtika e Biznesit  - Ymer Havolli
Etika e Biznesit - Ymer Havolli
Menaxherat24.5K visualizações
Leksion 10 -_manaxheri_s_ipermares por Mikena Çako
Leksion 10 -_manaxheri_s_ipermaresLeksion 10 -_manaxheri_s_ipermares
Leksion 10 -_manaxheri_s_ipermares
Mikena Çako370 visualizações
Etika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli por fatonbajrami1
Etika e Biznesit - Dr. Ymer HavolliEtika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli
Etika e Biznesit - Dr. Ymer Havolli
fatonbajrami15.3K visualizações
AMWAY por Land Shkalla
AMWAYAMWAY
AMWAY
Land Shkalla456 visualizações
Kuptimi i sipërmarrjes por Besjona Jusufi
Kuptimi i sipërmarrjesKuptimi i sipërmarrjes
Kuptimi i sipërmarrjes
Besjona Jusufi4.7K visualizações
Sipermarrja dhe Biznesi por Menaxherat
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
Menaxherat22.9K visualizações
PLAN BIZNESI por BledionKicaj2
PLAN BIZNESIPLAN BIZNESI
PLAN BIZNESI
BledionKicaj220 visualizações
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku por drilon emini
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
drilon emini9.2K visualizações

Mais de Menaxherat

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiMenaxherat
10.5K visualizações43 slides
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashiMenaxherat
2.8K visualizações10 slides
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraMenaxherat
2.2K visualizações34 slides
Statistike indekset por
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indeksetMenaxherat
4.5K visualizações20 slides
Si te bejme hulumtim por
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtimMenaxherat
15.1K visualizações7 slides
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Menaxherat
4.1K visualizações17 slides

Mais de Menaxherat(20)

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi por Menaxherat
Statistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashiStatistike  nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi
Menaxherat10.5K visualizações
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit e korelacionit  ardiana gashiStatistike treguesit e korelacionit  ardiana gashi
Statistike treguesit e korelacionit ardiana gashi
Menaxherat2.8K visualizações
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara por Menaxherat
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluaraStatistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Statistika dr rahmije mustafa provime nga afatet e kaluara
Menaxherat2.2K visualizações
Statistike indekset por Menaxherat
Statistike indeksetStatistike indekset
Statistike indekset
Menaxherat4.5K visualizações
Si te bejme hulumtim por Menaxherat
Si te bejme hulumtimSi te bejme hulumtim
Si te bejme hulumtim
Menaxherat15.1K visualizações
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d... por Menaxherat
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Tatimi mbi vleren e shtuar dhe tatimi ne te ardhurat e korporatave taksa d...
Menaxherat4.1K visualizações
Sjellja organizative berim ramosaj por Menaxherat
Sjellja organizative  berim ramosajSjellja organizative  berim ramosaj
Sjellja organizative berim ramosaj
Menaxherat2K visualizações
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi por Menaxherat
Statistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashiStatistike treguesit statistikor te pozicionit  ardiana gashi
Statistike treguesit statistikor te pozicionit ardiana gashi
Menaxherat2.3K visualizações
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove por Menaxherat
Seminar  analiza e tregut te punes ne kosoveSeminar  analiza e tregut te punes ne kosove
Seminar analiza e tregut te punes ne kosove
Menaxherat2.7K visualizações
Promocioni nail reshidi por Menaxherat
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat6.3K visualizações
Treguesit e pozicionit ushtrime por Menaxherat
Treguesit e pozicionit ushtrimeTreguesit e pozicionit ushtrime
Treguesit e pozicionit ushtrime
Menaxherat795 visualizações
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian... por Menaxherat
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit  ardian...
Variabla e rastësishme dhe distribucionet diskrete të probabilitetit ardian...
Menaxherat888 visualizações
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj por Menaxherat
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Menaxherat3K visualizações
Politika e produktit nail reshidi por Menaxherat
Politika e produktit  nail reshidiPolitika e produktit  nail reshidi
Politika e produktit nail reshidi
Menaxherat1.8K visualizações
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi por Menaxherat
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqiPermbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Permbledhje pytjesh ne nvm prof besnik krasniqi
Menaxherat570 visualizações
Politika e cmimit nail reshidi por Menaxherat
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
Menaxherat3.3K visualizações
Mjedisi ligjor i bizneseve por Menaxherat
Mjedisi ligjor i bizneseveMjedisi ligjor i bizneseve
Mjedisi ligjor i bizneseve
Menaxherat1.2K visualizações
Menaxhment ymer havolli permbledhje por Menaxherat
Menaxhment  ymer havolli permbledhjeMenaxhment  ymer havolli permbledhje
Menaxhment ymer havolli permbledhje
Menaxherat3.7K visualizações
Menaxhimi i qmimeve por Menaxherat
Menaxhimi i qmimeveMenaxhimi i qmimeve
Menaxhimi i qmimeve
Menaxherat4.4K visualizações
Menaxhimi i resurseve humane pytje por Menaxherat
Menaxhimi i resurseve humane pytjeMenaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxhimi i resurseve humane pytje
Menaxherat961 visualizações

1. biznesi dhe format e organizimit të tij

 • 1. Bi znesi dhe format e organizimit të tij Prof. dr. Besim Beqaj
 • 2.
 • 3.
 • 4. Objektivat Kënaqja e kërkesës Fitimi Fuqia e tregut Shitjete dhe të ardhurat nga shitja Efiçenca Cilësia dhe inovacioni Imazhi dhe reputacioni Mjedisi Mbijetesa Çmimi i aksioneve Çështjet sociale Objektivat e sektorit të biznesit privat
 • 5.
 • 6. Ju mund ta krijoni një biznes në shumë mënyra. Tre forma kryesore të pronësisë mbi biznesin janë: 1. Biznese individual 2. Ortakëri 3. Korporatë Nisja e një biznesi individual mund të jetë e lehtë. Ju mund ta ofroni një shërbim për shtypjen e teksteve, mund ta hapni një qendër për riparimin e veturave, ta hapni një restorant, apo të provoni t’i përmbushni kërkesat dhe nevojat e tjera të komunitetit tuaj.
 • 7. Biznes individual quhet një biznes që zakonisht është në pronësi dhe menaxhim të një personi. Kjo është forma më e shpeshtë e pronësisë së një biznesi. Shumë njerëz nuk kanë para, kohë apo dëshirë që ta udhëheqin një biznes të tyrin. Ata preferojnë që ta kenë edhe dikë tjetër apo një grup njerëzish si bashkëpunëtore. Kur dy ose më shumë njerëz ligjërisht pajtohen që të bëhen bashkëpronarë të një biznesi, atëherë kjo organizatë quhet ortakëri . Krijimi i një biznesi që është i ndarë nga pronarët e vet i ka përparësitë e veta. Një entitet ligjor që ka autoritet për të vepruar dhe të ketë përgjegjësi të ndara nga pronarët e vet quhet korporatë.
 • 9. Përparësitë Bizneset individuale janë forma më e lehtë e biznesit që ju mund ta eksploroni në përpjekjet tuaja për karrierë interesante. Secili qytet e ka nga një biznes individual të cilin ju mund ta vizitoni. Dhe nëse diskutoni me disa nga pronarët e këtyre bizneseve për të mirat dhe të këqijat e punës individuale, shumica e tyre do t’ju përmendin përparësinë e të qenit shef i vetvetes dhe vetë-caktimin e të orëve të punës. Përparësitë e tjera dallojnë prej njërit biznes në tjetrin, apo edhe nga personaliteti i afaristit, megjithatë ne do t’i grupojmë ato në disa kategori.
 • 10. 1. Lehtësia e hapjes dhe mbylljes së një biznesi – Krejt ajo që ju duhet për nisjen e një biznesi individual është blerja apo marrja me qira e pajisjeve të nevojshme (psh. e një sharre, një procesori të teksteve, një traktori, një makine për kositjen e barit) dhe vendosja e disa lajmërimeve për shërbimet që kryeni. Është po aq e thjeshtë të dilni nga ky biznes; ju thjesht vendosni të mos punoni më. Nuk keni nevojë të ballafaqoheni dhe të konsultoheni me askënd për vendime të tilla. Ndoshta do të ju duhet ta merrni një leje apo licence nga qeveria vendore, por shpeshherë kjo nuk përbën problem. 2. Të qenit shef i vetvetes – “Të punosh për të tjerët thjesht nuk është aq ekzaltuese se sa të punosh për veten tënde.” Kështu ndihen pronarët e bizneseve individuale. Ju bëni gabime, por ato janë gabimet tuaja – dhe e njëjta gjë vlen edhe për shumë sukseset e vogla që i përjetoni çdo ditë.
 • 11. 3. Krenaria mbi pronësinë – Njerëzit që janë pronarë dhe menaxhues të bizneseve të tyre me të drejtë janë krenar për punën e tyre. Ata e meritojnë gjithë respektin për marrjen e rreziqeve dhe ofrimin e produkteve dhe shërbimeve të nevojshme. 4. Mbajtja e profiteve – Përveç kënaqësisë për të qenit shef i vetvetes, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të dish se mund të fitosh para aq sa është e mundur dhe nuk duhet t’i ndash ato para me dikë tjetër (përveç qeverisë dhe tatimeve të saja) 5. Pa tatime speciale – Të gjitha përfitimet e një biznesi individual tatimohen si të ardhura personale të pronarit, dhe pronari e paguan tatimin normal në të ardhura për këto para. (Megjithatë pronarët duhet të japin raporte mbi kthimet tatimore dhe të bëjnë pagesa katër herë në vit)
 • 12. Jo gjithkush është i aftë të jetë pronar dhe menaxhues i biznesit. Shpeshherë është e vështirë të ruhen para për të nisur dhe mirëmbajtur një biznes. Kostot e inventarit, furnizimeve, sigurimit, reklamimit, qirasë, shërbimeve publike, mund të jenë të papërballueshme nga një individ i vetëm. Pronësia individuale e biznesit i ka edhe disavantazhe tjera 1. Përgjegjësitë e pakufizuara – rreziku i humbjeve . Kur punoni për të tjerët, është problem i tyre nëse biznesi nuk është profitabil. Kur jeni pronar i biznesit tuaj ju dhe biznesi i juaj konsideroheni si një dhe e njëjta gjë. Ju mbani përgjegjësi të pakufizuara; pra, çfarëdo borxhi apo dëmi që ka shkaktuar biznesi juaj duhet të paguhet nga ju vetë, edhe nëse kjo do të thotë se duhet ta shisni shtëpinë, veturën, etj. Ky është një rrezik serioz, dhe një rrezik që kërkon mendim dhe diskutime me avokatë, agjentë të sigurimit dhe të tjerë.
 • 13. 2. Resurset e kufizuara financiare - Fondet në dispozicion të bizneseve janë kufizohen në fondet që mund t’i mbledh pronari. Meqë sasia e parave që një person mund të mbledh është shumë e kufizuar, atëherë ortakëritë dhe korporatat e kanë gjasa më të mëdha për të mbledhur financat e nevojshme për nisjen dhe mbarëvajtjen e një biznesi. 3. Vështirësitë në menaxhim – Të gjitha bizneseve u nevojitet njëfarë niveli i menaxhimit; pra, dikush duhet të mbajë të dhëna mbi inventarin, kontabilitetin, të dhënat mbi tatimet, etj. Shumë njerëz të cilët janë të aftë t’i shesin gjerat apo ta ofrojnë një shërbim nuk janë të aftë që t’i mbajnë librat e të dhënave. Bizneset individuale ndodh që s’e kanë askënd për t’ju ndihmuar. Shpeshherë është e vështirë të gjinden njerëz të mirë dhe të kualifikuar për ta udhëhequr një biznes. Bizneset individuale shpesh ankohen se e kanë të vështirë të gjejnë punëtorë të mirë.
 • 14. 4. Kushtimi i kohës – është e vështirë që të keni kohë të lirë në jetë nëse jeni pronar i një biznesi, sepse duhet ta menaxhoni atë dhe duhet ti trajnoni njerëzit. Kjo është e vërtetë për çdo biznes, por sidomos për një afarist individual sepse ai nuk ka me kë ta ndajë barrën. Pronari duhet të kalojë orë të gjata duke punuar. Pronari i një dyqani për shembull ndodh që duhet të punojë 12 orë në ditë për së paku gjashtë ditë në jave. Kjo është gati dyfish më shumë sesa punëtori që punon për rrogë. Imagjinoni se s’i ky kushtim i kohës ndikon në jetën e pronarit të biznesit individual. Tim DeMello , themeluesi i kompanisë së suksesshme W all Street Games Inc. flet në emër të një numri të madh të afaristëve individualë kur thotë se: “Biznesi individual nuk është një punë, nuk është një karrierë, por është një mënyrë e jetesës.”
 • 15. 5. Përfitimet e vogla anësore – Nëse jeni shef i vetvetes, ju i humbni përfitimet e vogla dytësore që vijnë nga puna për të tjerët. Ju nuk keni sigurim shëndetësor, nuk keni sigurim për paaftësitë, nuk keni pushim mjekësor, pushim me pagesë, etj. Këto përfitime mund të përbëjnë deri në 30% të të ardhurave të punëtorit. 6. Rritje e kufizuar – Nëse pronari bëhet i paaftë për të punuar, biznesi shpesh mund të mbetet i bllokuar. Zgjerimi i biznesit është zakonisht i ngadalshëm sepse biznesi individual mbështetet në pronarin e saj për pjesën më të madhe të kreativitetit, njohurive dhe financimit. 7. Jetëgjatësia e kufizuar – Nëse pronari i biznesit individual vdes apo del në pension, biznesi më nuk ekziston përveç nëse shitet apo merret përsipër nga trashëgimtarët e pronarit.
 • 17.
 • 18. Një ortakëri e përgjithshme është ortakëri në të cilën të gjithë pronarët i ndajnë përgjegjësitë për operimin e biznesit si dhe përgjegjësitë për borxhet e biznesit. Një ortakëri e kufizuar është një ortakëri me një ose më shumë ortak të përgjithshëm dhe një ose më shumë ortakë të kufizuar. Një ortak i përgjithshëm është pronari (partneri) i cili mban përgjegjësi të pakufizuara dhe është aktiv në menaxhimin e firmës. Një ortak i kufizuar rrezikon investimin e tij në kompani, por gëzon përgjegjësi të kufizuara dhe nuk mund të ndihmojë ligjërisht në menaxhimin e kompanisë. Përgjegjësi e kufizuar do të thotë se ortakët e kufizuar nuk janë përgjegjës për borxhet e biznesit përtej sasisë që kanë investuar – përgjegjësitë e tyre (borxhet që duhet të paguajnë) janë të kufizuara në sasinë e parave që ata i fusin në kompani; asetet e tyre personale nuk janë të rrezikuara.
 • 19. Një formë e re ortakërie, ortakëria master e kufizuar (OMK) i ngjan shumë formatit të korporatës për shkak se ajo funksionon si korporatë dhe tregtohet në bursë si e tillë, por tatimohet si një ortakëri dhe prandaj nuk i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat e korporatave.
 • 20. Ekzistenca e një apo më shumë partnerëve në biznes sjell shumë përparësi. Shpesh është shumë më e lehtë të zotërohet dhe menaxhohet një biznes me një apo më shumë pronar. Partneri i juaj mund të ju zëvendësojë kur ju jeni të sëmurë apo kur ikni në pushim. Partneri i juaj mund të jetë i aftë në kontrollin e inventarit dhe në kontabilitet, ndërsa ju mund të jeni të aftë në shitje dhe servisim. Një partner gjithashtu mund të ju ofrojë para shtesë, mbështetje dhe ekspertizë. Disa nga njerëzit që sot i gëzojnë përparësitë e ortakërive janë doktorët, avokatët, dentistët dhe profesionistët e tjerë. Ortakëritë zakonisht i kanë përparësitë vijuese.
 • 21. 1. Më shumë resurse financiare – Kur dy ose më shumë njerëz i mbledhin bashkë paratë dhe kreditë e tyre është më e lehtë të paguhen qiraja, shërbimet publike dhe faturat e tjera të biznesit. Një ortakëri e kufizuar është e dizajnuar për të ndihmuar rritjen e kapitalit (parasë). Siç edhe u përmend më herët, një partner i kufizuar investon para në një biznes por ligjërisht nuk mund të mbajë përgjegjësi menaxhuese dhe ka përgjegjësi të kufizuara. 2. Përgjegjësitë e ndara në menaxhim dhe bashkimi i njohurive – është thjesht më e lehtë që të menaxhohen aktivitetet e përditshme të një biznesi me partnerë të zgjedhur me kujdes. Partnerët i japin njëri tjetrit kohë të lirë nga biznesi dhe ofrojnë njohuri dhe perspektiva të ndryshme. Për disa njerëz partneri më i mirë është bashkëshortja. Prandaj edhe rastis të shohim shpesh restorante, dyqane shërbyese dhe biznese të tjera që menaxhohen nga ekipe burrë-grua, 3. Jetëgjatësia më e madhe – Një studim i raportuar në Forbes gjeti se nga 2,000 bizneset e nisura që nga viti 1960, ortakëritë kishin katër herë më shumë gjasa për sukses se bizneset individuale. Pasja e një partneri mund t’i ndihmojë një biznesmeni për t’u disiplinuar.
 • 22. 1. Përgjegjësitë e pakufizuara – Secili ortak i përgjithshëm është përgjegjës për borxhet e kompanisë, pa marrë parasysh kush ishte fajtor për shkaktimin e këtyre borxheve. Ti je përgjegjës për gabimet e partnerit njëjtë si për gabimet e tua. Njësoj sikur biznesmenët individual, ortakët e përgjithshëm mund t’i humbin shtëpitë e tyre, veturat, dhe çdo gjë tjetër që është në pronësi të tyre nëse biznesi i tyre paditet nga dikush ose nëse bankroton. Shumë shtete po i lejojnë ortakët që të krijojnë Ortakëri me Përgjegjësi të Kufizuara (OPK) në mënyrë që ky disavantazh të mos ekzistojë më. 2. Ndarja e profitit – Ndarja e rrezikut do të thotë ndarje edhe e profitit, dhe kjo mund të shkaktojë konflikte. Për shembull dy njerëz e krijojnë një ortakëri dhe njëri investon më shumë para kurse tjetri më shumë orë. Secili mund të ndihet se është e drejtë e tij për të kërkuar më shumë para nga profiti. Imagjinoni konfliktet rezultuese !!
 • 23. 3. Mospajtimet në mes të partnerëve – Mospajtimet për para janë vetëm një nga shembujt e konfliktit potencial brena një ortakërie. Kush ka autoritet përfundimtar mbi punëtorët? Kush i punëson dhe i largon nga puna punëtorët? Kush punon sa orë? Çka nëse një partner nuk pajtohet? Ka shumë konflikte që mund të ndodhin. Për shkak të problemeve të tilla, të gjitha kushtet e ortakërisë duhet të përcaktohen në të shkruar në mënyrë që të gjitha palët të mbrohen dhe t’i minimizojnë keqkuptimet. 4. Vështirësitë për ta mbyllur biznesin - Kur ju jeni angazhuar në një ortakëri nuk është edhe aq e lehtë të dilni nga ajo. Sigurisht, ju mund ta përfundoni një ortakëri thjesht duke thënë “UNË PO IKI”. Megjithatë, pyetjet mbi ndarjet e aseteve dhe mbi atë se çka do të ndodh në të ardhmen shpesh zgjidhen me vështirësi kur biznesi është i mbyllur. Për befasinë e të gjithëve, marrëveshje të gabueshme ortakërie arrijnë edhe vetë firmat ligjore dhe ndarja është e vështirë edhe për ato. Si mund ta hiqni qafe një partner të cilin nuk e pëlqeni? Më së miri do të ishte sikur këtë vendim ta merrnit në fillim të marrëveshjes suaj për themelimin e ortakërisë.
 • 24.
 • 25. Nuk është e vështirë të formohet një ortakëri, por çdo partner perspektiv duhet të marrë këshilla nga avokatët me përvojë në marrëveshje të tilla. Shërbimet e avokaturës janë zakonisht të shtrenjta, kështu që partnerët mund t’i lexojnë të gjitha gjërat mbi ortakëritë dhe të arrijnë disa marrëveshje themelore para se ta thërrasin avokatin. Për mbrojtjen e vetës suaj, siguroni që marrëveshja e juaj e ortakërisë arrihet me shkrim. 1. Emri i biznesit. Shumë shtete kërkojnë që emri i biznesit të regjistrohet te zyrtarët e shtetit dhe t ë shihet nëse emri i firmës është tjetër nga ai i partnerëve të tjerë. 2. Emrat dhe adresat e të gjithë partnerëve. 3. Synimi dhe natyra e biznesit, lokacioni i zyrave qendrore dhe çfarëdo lokacioni tjetër ku biznesi do të operojë. 4. Data kur ortakëria do të fillojë dhe koha sa do të zgjasë. A do të ekzistojë për një periudhë të caktuar kohore apo do të përfundojë kur njëri nga partnerët vdes ose nëse njëri nga partnerët vendos të tërhiqet ?
 • 26. 5. Kontributi i dhënë nga secili partner. A do të kontribuojnë disa partnerë para, të tjerët patundshmëri, pronë personale, ekspertizë, apo punë? Në çfarë date duhen dhënë kontributet? 6. Menaxhmenti i përbërë nga partnerët. A do të kenë partnerët fuqi të barabartë në menaxhim apo do të ketë partnerë senior dhe junior? 7. Obligimet e secilit partner. 8. Rrogat dhe xhirollogarit ë rrjedh ë se të secilit partner. 9. Dispozita për ndarjen e profiteve dhe humbjeve. 10. Dispozita për procedurat e kontabilitetit. Kush do t’i mbajë librat? Cilat metoda të mbajtjes së të dhënave dhe të kontabilitetit do të përdoren? Kudo të mbahen librat?
 • 27. 11. Kushtet për pranimin e ortakëve të rinj. 12. Ndonjë kufizim special, e drejtë apo obligim i caktuar ndaj ndonjë partneri. 13. Një dispozitë për partnerët që dalin në pension. 14. Një dispozitë për blerjen e aksioneve të një partneri të vdekur apo të dalë në pension. 15. Një dispozitë për atë se si do të zgjidhen ankesat. 16. Një dispozitë për atë se si të shpërndahet ortakëria dhe të ndahen asetet në mes të partnerëve.
 • 29. Një gjë e përbashkët në mes të biznesit individual dhe ortakërisë është frika nga humbja e çdo gjëje që posedoni në rast se biznesi humb para apo dikush ju padit. Shumë biznesmenë përpiqen t’i ikin kësaj dhe disavantazheve të tjera të biznesit individual dhe ortakërive duke krijuar korporata. Ndonëse fjala korporatë i shtyn njerëzit që të mendojnë për biznese T Ë MËDHA si General Motors, IBM, Ford, Exxon, etj, të qenit kompani e madhe nuk është parakusht për korporatizim. Është e qartë se shumë korporata janë në fakt kompani të mëdha. Megjithatë, korporatizimi mund të jetë i dobishëm edhe për bizneset e vogla.
 • 30. Një korporatë konvencionale (C) është një entitet ligjor të cilit shteti i jep autoritetin që të veprojë dhe të ketë përgjegjësi të ndara nga pronarët e saj. Për pronarët e korporatës (aksionarët) kjo do të thotë se ata nuk janë përgjegjës për borxhet apo problemet e korporatës përtej parave të cilat i investojnë në kompani. Pronarët nuk kanë nevojë që të brengosen për humbjen e shtëpisë, veturës, apo pronave të tjera për shkak të ndonjë problemi me biznesin – ky është një benefit i rëndësishëm. Korporata jo vetëm që i kufizon përgjegjësitë e pronarëve, por u mundëson njerëzve që të kenë aksione në pronësinë (dhe profitet) e biznesit pa punuar kurrë aty apo pa pasur kurrfarë obligimesh ndaj saj.
 • 31. Shumica e njerëzve nuk janë të gatshëm të rrezikojnë gjithçka për të hyrë në biznes. Por që një biznes të rritet dhe të përparojë shumë njerëz duhet të jenë të gatshëm t’i investojnë paratë e tyre. Mënyra për ta zgjidhur këtë problem është themelimi i një krijese artificiale, një entiteti që ekziston vetëm në sytë e ligjit – një korporate. Le t’i shikojmë disa nga përparësitë: 1. Më shumë para për investime – Për të mbledhur më shumë para, një korporatë i shet aksione çdokujt që është i interesuar ti blejë ato. Kjo do të thotë që miliona njerëz mund të jenë pronar aksionesh në kompani të mëdha si psh. IBM. Nëse një kompani shet 10 milionë aksione për 50$ dollarë, kjo do të thotë se ajo ka 500 milion dollarë në dispozicion për të ndërtuar fabrike, të blej materiale, të punësojë njerëz, të prodhojë produkte, etj. Kjo sasi e parave nuk mund të mblidhet përmes asnjë formati tjetër ligjor të biznesit. Korporatat mund ta kenë më lehtë edhe të marrin kredi sepse dhënësit e kredive e kanë më të lehtë t’i vendosin një çmim kompanisë kur e shohin se me çfarë çmime tregtohen aksionet e saja.
 • 32. 2. Përgjegjësitë e kufizuara – Një përparësi e madhe e korporatave është përgjegjësia e kufizuar e pronarëve. Korporatat në Angli dhe Kanada i kanë shkronjat LTD pas emrit të tyre, si psh British Motors, LTD. LTD është “limited liability” (përgjegjësi e kufizuar) dhe është ndoshta përparësia më e rëndësishme e korporatave. Mbani mend se përgjegjësi e kufizuar do të thotë se pronarët e biznesit janë përgjegjës për humbjet vetëm për sasinë e parave që e kanë investuar. 3. Madhësia – Kjo fjalë i përmbledh shumë nga përparësitë e disa korporatave. Për shkak se ato e kanë aftësinë për të mbledhur sasi të mëdha të parave me të cilat mund të investojnë, korporatat mund të ndërtojnë fabrika të mëdha me pajisjet më të reja. Ato mund t’i punësojnë ekspertët ose specialistët më të mëdhenj në të gjitha fushat e operimit. Për më tepër, ato mund t’i blejnë korporatat e tjera që operojnë në tregje tjera në mënyrë që ta shpërndajnë rrezikun.
 • 33. Kjo do të thotë se korporatat mund të përfshihen në shumë biznese në të njëjtën kohë, kështu që nëse njëra dështon, efekti në korporatën në tërësi është më i vogël. Shkurt thënë, një përparësi e madhe e korporatave është se ato e kanë madhësinë dhe resurset për t’i shfrytëzuar mundësitë për afarizëm kudo në botë. Nuk është e thënë që korporatat do të jenë të mëdha në mënyrë që t’i gëzojnë përfitimet e korporatizimit. Shumë doktorë, avokatë dhe individë, si dhe partnerë të bizneseve të ndryshme janë korporatizuar. 4. Jeta e vazhdueshme – Për shkak se korporatat janë të ndara nga pronarët e tyre, vdekja e ndonjërit prej tyre nuk e mbyll korporatën. 5. Lehtësia e ndryshimit të pronësisë – është e lehtë që ndryshohen pronarët e korporatës. Thjesht një pronar aksionesh ia shet aksionet dikujt tjetër.
 • 34. 6. Lehtësia e tërheqjes së punëtorëve të talentuar – Korporatat mund të tërheqin punëtor të aftë duke ofruar benefite si psh. opsione mbi aksionet (të drejtën për të blerë aksione të korporatës për çmime fikse). 7. Ndarja e pronësisë nga menaxhmenti – Korporatat mund të mbledhin para nga shumë investitorë të ndryshëm pa i përfshirë ata më menaxhim. Pronarët e zgjedhin Bordin e Drejtorëve. Bordi i zgjedh zyrtarët kryesor. Ata pastaj i zgjedhin menaxherët dhe punëtorët. Pronarët pra luajnë rol në zgjedhjen e udhëheqësit të korporatës por nuk kanë kontroll në punën e tij.
 • 35. Fakti se ka aq shumë biznese individuale dhe ortakëri në botë dëshmon se duhet të ekzistojnë disa disavantazhe të korporatizimit. Nëse nuk do të kishte, më shumë njerëz to t’i inkorporonin bizneset e tyre. Në vijim janë disa nga disavantazhet. 1. Kostoja fillestare – Korporatizimi mund të kushtojë mijëra euro dhe të kërkojë ndihmën e avokatëve dhe kontabilistëve të shtrenjtë. Ekzistojnë edhe mënyra më të lira për korporatizim, por shumica e njerëzve nuk kanë kohë dhe besim që ta ndjekin këtë procedurë pa ndihmën e avokatit. 2. Dokumentimi – Dokumentet e përpunuara për hapjen e një korporate janë vetëm fillimi. Ligjet e taksave kërkojnë që korporatat të japin prova se të gjitha shpenzimet dhe deduksionet e tyre janë legjitime. Një korporatë prandaj duhet të procedojë shumë dokumente. Një biznes individual ose një ortakëri mund të mbajë të dhëna të gjëra kontabiliteti, por një korporatë në anën tjetër duhet të mbajë të dhëna të detajuara, shënime nga takimet e shumë gjëra të tjera.
 • 36. 3 . Kthimi i dyfishtë i tatimeve – Nëse një individ korporatizohet, ai ose ajo duhet të mbush një raport të tatimeve mbi korporatat si dhe atë për të ardhurat personale. Tatimi mbi korporatat mund të jetë shumë kompleks dhe zakonisht kërkon asistencën e një Kontabilisti të Certifikuar Publik (KCP) 4. Madhësia – Kjo mund të jetë një prej përparësive të korporatave, por është edhe disavantazh. Korporatat e mëdha ndonjëherë bëhen shume jofleksibile dhe të ngurta për t’iu përgjigjur shpejt ndryshimeve në treg. 5. Vështirësitë e mbylljes së saj – Kur një korporatë të fillojë punën, është relativisht e vështirë që ajo të mbyllet..
 • 37. 6. Tatimi i dyfishtë – Të ardhurat mbi korporatat tatohen dy herë. Së pari korporatat duhet të paguajnë tatime mbi të ardhurat para së tua shpërndajnë ato aksionarëve. Pastaj aksionarët paguajnë tatim mbi të ardhurat (dividend) që i marrin nga korporata. Ndonjëherë duhen paguar edhe tatime speciale që vlejnë vetëm për korporatat por jo për bizneset e tjera. 7. Konfliktet e mundshme me bordin e drejtorëve – Mund të lindin konflikte nëse aksionarët zgjedhin një bord të drejtorëve që nuk pajtohet me menaxhmentin aktual. Meqë Bordi i Drejtorëve i zgjedh zyrtarët e kompanisë, një sipërmarrës mund ta gjejë vetën të larguar nga kompania të cilën vetë e ka themeluar. Kjo i ka ndodhur Steve Jombs nga Apple Computer. Shumë njerëz dekurajohen nga kostot, dokumentimi dhe tatimet speciale që korporatat duhet t’i paguajnë. Partnerët mund të mendojnë se telashet e korporatizimit janë më të mëdha se përparësitë.
 • 38.
 • 39.
 • 40. ZGJEDHJA E FORMATIT TË DUHUR PRONËSOR
 • 41.
 • 42. Rreziqet dhe përgjegjësitë Në masë të madhe, struktura më e mirë pronësore për biznesin tuaj varet nga lloji i shërbimeve apo produkteve që ai do të ofrojë. Nëse biznesi juaj do të angazhohet në aktivitete të rrezikshme – për shembull, tregtimi i aksioneve apo rregullimi i kulmeve – ju mesiguri do të duheshit të krijoni një entitet afarist që ju ofron mbrojtje nga përgjegjësitë personale (“limited liability”), i cili i mbron asetet e juaja personale nga borxhet dhe detyrimet e biznesit. Në një rast të tillë për juve ndoshta zgjedhja më e mirë është korporatizimi apo krijimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara (LLC).
 • 43. Formalitetet dhe shpenzimet Themelimi i bizneseve individuale dhe ortakërive është shumë i lehtë – ju nuk duhet të mbushni formularë special apo të paguani tarifa për ta nisur biznesin tuaj. Përveç kësaj, ju nuk duhet të ndiqni rregulla speciale të operimit. Shoqëritë me Përgjegjësit të Kufizuara (LLC) dhe korporatat në anën tjetër janë gati gjithmonë më të shtrenjta për tu krijuar dhe më të vështira për tu mirëmbajtur. Për ta krijuar një LLC apo një korporatë ju duhet ta paraqisni një dokument shtetit dhe ta paguani një tarifë e cila mund të jetë në mes të 40$ dhe 800$, varësisht nga shteti ku biznesi juaj operon. Përveç kësaj, pronarët e korporatave dhe LLC-ve duhet të zgjedhin zyrtarë (zakonisht, një kryetar, nënkryetar dhe sekretar) për ta udhëhequr kompaninë. Ata gjithashtu janë të obliguar që t’i mbajnë të dhënat mbi vendimet e rëndësishme afariste dhe të përmbushin formalitete të tjera. Nëse jeni duke e nisur biznesin tuaj nga fillimi, mund të jetë e arsyeshme që ta regjistroni si formë më e thjeshtë biznesi – një biznes individual ose një ortakëri. Përveç nëse do të merreni me ndonjë aktivitet të rrezikshëm, nuk ia vlen që ta themeloni një LLC-së apo korporatë për shkak të kostove dhe punëve dokumentuese që janë të nevojshme për mirëmbajtën e tyre.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47. BËNI Njoftohuni me përgjegjësitë tatimore dhe personale të një entiteti afarist para se ta merrni vendimin tuaj. Zhvillojeni një plan biznesi. Plani i juaj i biznesit mund t’i diktojë kushtet që i keni për zgjedhjen e një formati të biznesit. Përmbushini në mënyrë strikte kërkesat e shtetit nëse entitetit tuaj afarist i kërkohet që të dorëzohen dokumente mbi organizimin e kompanisë. Pyeteni avokatin tuaj nëse nuk kuptoni diçka. Avokati juaj punon për ju, dhe duhet të ju ndihmoj që ta kuptoni secilën pjesë të procesit për krijimin e biznesit.
 • 48. MOS B Ë NI Mos i filloni operacione te biznesit tuaj para se ta përcaktoni formatin e tij. Operimi si biznes individual me synimin për të krijuar shoqëri me përgjegjësi të kufizuara ose korporatë nuk do të ju mbrojë nga përgjegjësitë personale për detyrimet dhe borxhet që I krijoni para formatimit si shoqëri me përgjegjësi të kufizuara ose korporatë. Mos mendoni se entiteti afarist që zgjidhni ju është i autorizuar të operojë edhe në shtete tjera. Përderisa bizneset individuale dhe ortakëritë e përgjithshme mund të jenë të lira që të punojnë në shtete të tjera, entitetet e tjera mund të mos njihen jashtë kufijve të shtetit tuaj. Kjo ju heq mbrojtjen që entiteti afarist ju jep juve si pronar. Si kërkesë minimale, ortakëritë e kufizuara, shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara dhe korporatat duhet të regjistrohen në shtetet ku do të bëjnë biznes. Mos panikoni. Zgjedhja e një formati ligjor për biznesin tuaj mund të jetë gjë e komplikuar. Një avokat mund të ju sigurojë se do të bëni zgjedhjen që është e drejtë për ju.