Care of vascular access تمريض

FarragBahbah
FarragBahbahphyscian em FarragBahbah
CARE OF
VASCULAR
ACCESS
‫الدموي‬ ‫الغسيل‬ ‫بوصالت‬ ‫العناية‬
DR. NADIA MOHSEN ABDU IBRAHIM
SPECIALIST OF NEPHROLOGY
NMGH
‫اثناء‬‫جلسة‬‫نقل‬ ‫ٌتم‬ ‫الكلوي‬ ‫الؽسٌل‬‫المرٌض‬ ‫جسم‬ ‫من‬ ‫الدم‬
‫سحب‬ ‫ٌتم‬ ‫و‬ ً‫المصف‬ ً‫ف‬ ‫لٌمر‬ ‫الكلوي‬ ‫الؽسٌل‬ ‫جهاز‬ ً‫ال‬
‫تنقٌته‬ ‫بعد‬ ‫المرٌض‬ ‫الى‬ ‫الدم‬ ‫لتعٌد‬ ‫السموم‬ ‫و‬ ‫الزابدة‬ ‫السوابل‬
TYPES OF VASCULAR
ACCESS
1. AV Fistula
‫الورٌدٌه‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫الوصلة‬
2. Central Venous catheter
‫المركزٌة‬ ‫الدموي‬ ‫الؽسٌل‬ ‫قسطرة‬(‫والدابمة‬ ‫المؤقتة‬)
3. Synthetic Graft
‫الورٌدٌه‬ ‫الشرٌانٌة‬ ً‫الصناع‬ ‫الوصلة‬(ً‫الصناع‬ ‫الورٌد‬)
‫الدموي‬ ‫الغسيل‬ ‫وصالت‬
‫الناصور‬(‫الفستوال‬)‫الوريدية‬ ‫الشريانية‬.
‫الصناعية‬ ‫الوصلة‬–‫الوريدية‬ ‫الشريانية‬
‫الدموي‬ ‫الغسيل‬ ‫قسطرة‬
NATIVE AV FISTULA
‫الشريانية‬ ‫الوريدية‬ ‫الوصلة‬
•‫عمل‬ ‫ٌتم‬‫الورٌدٌة‬ ‫الوصلة‬‫الشرٌانٌة‬ً‫الت‬ ‫الذراع‬ ً‫ف‬‫على‬ ‫تحتوي‬‫أوردة‬‫صالحة‬
ً‫ف‬ ‫تلؾ‬ ‫من‬ ‫ٌعانون‬ ‫الذٌن‬ ‫المرضى‬ ً‫ف‬ ‫انشاؤها‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫لٌس‬ ‫ولذلك‬ ‫الؽرض‬ ‫لهذا‬
‫السكري‬ ‫مرضى‬ ‫خاصة‬ ‫الدموٌة‬ ‫االوعٌة‬
•‫تربط‬‫مباشرة‬ ‫بالشرٌان‬ ‫المرٌض‬ ‫ورٌد‬‫وال‬‫انشابها‬ ‫من‬ ‫شهرٌن‬ ‫قبل‬ ‫استخدامها‬ ‫ٌمكن‬
‫جاهزة‬ ‫لتكون‬
•‫األفضل‬ ‫الطبٌعٌة‬ ‫الورٌدٌه‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫الوصلة‬ ‫تعتبر‬‫أطول‬ ‫مدة‬ ‫تدوم‬ ‫أنها‬ ‫حٌث‬
‫عرضة‬ ‫واألقل‬ ‫الدم‬ ‫تدفق‬ ‫ناحٌة‬ ‫من‬ ‫كفاءة‬ ‫واألفضل‬‫مضاعفات‬ ‫لحدوث‬
SYNTHETIC AV GRAFT
‫الصناعية‬ ‫الوريدية‬ ‫الشريانية‬ ‫الوصلة‬
‫و‬ ‫بالشرٌان‬ ‫الورٌد‬ ‫لوصل‬ ‫انبوبة‬ً‫ف‬ ‫فقط‬ ‫لٌس‬ ‫و‬ ‫أٌضا‬ ‫الفخد‬ ً‫ف‬ ‫وضعها‬ ‫الممكن‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أسبوعٌن‬ ‫خالل‬ ‫للعمل‬ ‫جاهزة‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫الذراع‬‫التورم‬ ‫ٌهدأ‬‫لكنها‬
‫عرضة‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ‫للتجلط‬ ‫عرضة‬ ‫أكثر‬ ‫ألنها‬ ‫الطبٌعٌة‬ ‫الوصلة‬ ‫من‬ ‫عمرا‬ ‫أقصر‬
‫لاللتهابات‬‫البكتٌرٌة‬
CENTRAL VENOUS CATHETER
Care of vascular access تمريض
Double lumen non
tunneled non cuffed
catheter
Double lumen tunneled
cuffed catheter
CARE OF THE
AVF AND GRAFT
‫الورٌدٌة‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫بالوصله‬ ‫العناٌة‬ ‫كٌفٌة‬
• Patient education
• Maturation
• cannulation
• complications
‫للمريض‬ ‫تعليمات‬CARE
•ً‫الخال‬ ‫والصابون‬ ‫بالماء‬ ‫خاصة‬ ‫الفٌستوال‬ ‫منطقة‬ ً‫وف‬ ‫عامة‬ ‫للجلد‬ ‫الٌومٌة‬ ‫النظافة‬
‫وتشققه‬ ‫الجلد‬ ‫جفاؾ‬ ‫ٌسبب‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الكاوٌة‬ ‫المواد‬ ‫من‬.
•‫األخرى‬ ‫الٌد‬ ‫وضع‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫تعمل‬ ‫الفٌستوال‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
‫وتدفقه‬ ‫الدم‬ ‫بسرٌان‬ ‫لتحس‬ ‫علٌها‬.
•‫علٌك‬ ‫صوتها‬ ً‫ف‬ ‫ضعؾ‬ ‫بأي‬ ‫شعورك‬ ‫وعند‬ ‫الممٌز‬ ‫الفٌستوال‬ ‫صوت‬ ‫وسماع‬ ‫مالحظة‬
‫الطبٌب‬ ‫بإبالغ‬.
•‫ٌومٌا‬ ‫خفٌفة‬ ‫تمرٌنات‬ ‫عمل‬ ‫أهمٌة‬‫للذراع‬‫الطبٌب‬ ‫إرشادات‬ ‫بإتباع‬ ‫الفٌستوال‬ ‫بها‬ ً‫الت‬
‫والنمو‬ ‫التفتح‬ ً‫عل‬ ‫األوردة‬ ‫مساعدة‬ ‫منها‬ ‫الؽرض‬ ‫التمرٌنات‬ ‫وهذه‬.
•‫عدم‬‫ثقٌلة‬ ‫أشٌاء‬ ‫رفع‬ ‫أو‬ ‫حمل‬ ً‫ف‬ ‫الفٌستوال‬ ‫بها‬ ً‫الت‬ ‫ٌدك‬ ‫استخدام‬.
•‫الشدٌدة‬ ‫البرودة‬ ‫أو‬ ‫للحرارة‬ ‫الفٌستوال‬ ‫تعرض‬ ‫عدم‬.
•‫الفٌستوال‬ ‫بها‬ ً‫الت‬ ‫الٌد‬ ً‫عل‬ ‫متكأ‬ ‫النوم‬ ‫مثل‬ ‫الفٌستوال‬ ً‫عل‬ ‫الضؽط‬ ‫عدم‬.
•‫الفٌستوال‬ ‫بها‬ ً‫الت‬ ‫الٌد‬ ً‫ف‬ ‫محالٌل‬ ‫إعطاء‬ ‫أو‬ ‫دم‬ ‫عٌنة‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫الضؽط‬ ‫بقٌاس‬ ‫السماح‬ ‫عدم‬.
•‫الشربات‬ ‫مثل‬ ‫الفٌستوال‬ ‫فوق‬ ‫ضٌقة‬ ‫مالبس‬ ‫لبس‬ ‫عدم‬.
•‫تستطٌع‬‫بعد‬ ‫الوصلة‬ ‫من‬ ‫الضماد‬ ‫رفع‬4-6‫نزٌؾ‬ ‫هناك‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫الجلسة‬ ‫انتهاء‬ ‫من‬ ‫ساعات‬
‫الجرح‬ ‫قشرة‬ ‫ازالة‬ ‫أو‬ ‫الجرح‬ ‫مكان‬ ‫حك‬ ‫تجنب‬ ‫و‬
•‫فورا‬ ‫الطبٌب‬ ‫إبالغ‬ ً‫عل‬ ‫الحرص‬‫األعراض‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫وجود‬ ‫عند‬:
.1‫مكان‬ ‫حول‬ ‫التهاب‬ ‫أو‬ ‫احمرار‬‫الفٌستوال‬
.2‫نزٌؾ‬‫مكان‬ ‫من‬‫العملٌة‬
.3‫عدم‬‫مكان‬ ً‫ف‬ ‫وسرٌانه‬ ‫الدم‬ ‫بتدفق‬ ‫اإلحساس‬‫الفٌستوال‬
.4‫برودة‬‫بها‬ ً‫الت‬ ‫للٌد‬ ‫باألطراؾ‬ ‫تنمٌل‬ ‫أو‬‫الفٌستوال‬0
.5‫من‬ ‫شٌا‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫صدٌدٌة‬ ‫افرازات‬ ‫اي‬ ‫خروج‬‫الوصلة‬
• Patient education
• Maturation
• Cannulation
• complications
MATURATION
AVF
• Cannulation before two weeks of age should be avoided.
• Cannulation between two to four weeks may be attempted but
only if the fistula is considered mature.
• Cannulation after four weeks of maturation may be safe, if the
fistula is mature.
Independent of the age of the fistula, clinical examination prior to
cannulation is very important, given that some fistulas require up
to six months to mature.
Grafts
 Grafts can be cannulated for hemodialysis
earlier than fistulas.
 Grafts can usually be cannulated within weeks.
 Some times within days of surgery
CANNULATION
• Direction of needles ‫االبر‬ ‫اتجاه‬
• First cannulation: rules, experienced
hands
• Techniques :
1. Rope Ladder
2. Butttonhole
• Follow rules of infection control during
needle insertion
TECHNIQUES
Rope Ladder
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
• Patient education
• Maturation
• Cannulation
• complications
COMPLICATIONS
• Hemmorrhage
• Malfunction
• Infection
• Steal syndrome
• Aneurysm and Pseudoaneurysm
• Venous Hypertension
‫حٌن‬‫من‬ ‫دم‬ ‫تدفق‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬
‫بمعدل‬ ‫الجهاز‬ ‫إلى‬ ‫الوصلة‬300
‫مل‬/‫الضؽط‬ ‫ٌرتفع‬ ‫حٌن‬ ‫أو‬ ‫دقٌقة‬
‫الدم‬ ‫عودة‬ ‫عن‬ ‫ٌعبر‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الورٌدي‬
‫عن‬ ‫المرٌض‬ ‫الى‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬200‫أو‬
‫ٌعبر‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ً‫الشرٌان‬ ‫الضؽط‬ ‫ٌنخفض‬
‫إلى‬ ‫المرٌض‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫سحب‬ ‫عن‬
‫عن‬ ‫الجهاز‬-200ً‫ٌعن‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬
‫كضٌق‬ ‫الوصلة‬ ً‫ف‬ ‫خلل‬ ‫هناك‬ ‫أن‬(ً‫ف‬
‫الشرٌانٌة‬ ‫الناحٌة‬ ‫أو‬ ‫الورٌدٌة‬ ‫الناحٌة‬)
‫بداٌة‬ ‫أو‬‫تجلط‬
‫الورٌدٌة‬ ‫الوصلة‬ ‫نزٌؾ‬ ً‫ال‬ ‫تؤدي‬ ً‫الت‬ ‫العوامل‬
1–‫إلتهابه‬ ‫أو‬ ‫الجرح‬ ‫إلتبام‬ ‫عدم‬.
2-‫للوصله‬ ً‫المؽط‬ ‫الجلد‬ ‫ضعؾ‬.
3-‫توسع‬ ‫أو‬ ‫تورم‬‫الوصله‬
4-‫السٌوله‬ ‫نسبة‬ ‫إرتفاع‬(‫عن‬ ‫إرتفاعها‬2‫سم‬. )
5-‫جهاز‬ ‫ٌبٌن‬ ‫كما‬ ‫الوصله‬ ً‫ف‬ ‫الورٌدي‬ ‫الضؽط‬ ‫إرتفاع‬
‫الؽسٌل‬.
‫عند‬ ‫للمرٌض‬ ‫تعلٌمات‬‫الورٌدٌة‬ ‫الوصلة‬ ‫من‬ ‫نزٌؾ‬ ‫حدوث‬
‫الشرٌانٌة‬
1-‫بالطوارئ‬ ‫وإتصل‬ ‫البٌت‬ ً‫ف‬ ‫معك‬ ‫من‬ ‫مساعدة‬ ‫أطلب‬.
2-‫بأطراؾ‬ ‫علٌه‬ ‫وإضؽط‬ ‫النزٌؾ‬ ‫مصدر‬ ‫على‬ ‫الشاش‬ ‫ضع‬
‫بقوة‬ ‫أصابعك‬.‫شاش‬ ‫لدٌك‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫ورقٌه‬ ‫منادٌل‬ ‫إستخدم‬
3-‫مكان‬ ‫على‬ ‫بهدوء‬ ‫بالضؽط‬ ‫قم‬ ‫النزٌؾ‬ ‫ٌتوقؾ‬ ‫لم‬ ‫إن‬
‫الورٌدٌة‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫بالوصلة‬ ‫المرتبط‬ ‫الشرٌان‬
4-‫فورا‬ ‫الطوارئ‬ ‫إلى‬ ‫توجه‬
‫النزٌؾ‬ hemorrhageً‫الوظٌف‬ ‫الخلل‬
malfunction
COMPARISON OF FISTULAS
AND GRAFTS
• Primary failure
defined as an access that never provided reliable
hemodialysis.higher in native AVF
• Patency/secondary failure
In native fistulas the risk of secondary failure is
low. Higher with synthetic graft
• local complications :bleeding , Thrombosis,
infection, and seromas occur more frequently
with grafts than with fistulas
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريض
CARE OF HD
VENOUS
CATHETER
‫الدموٌة‬ ‫بالقسطرة‬ ‫العناٌة‬
Predialysis
o‫ؼسٌل‬‫مكافحة‬ ‫وقواعد‬ ‫لتعلٌمات‬ ‫طبقا‬ ‫الدموٌة‬ ‫القسطرة‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫قبل‬ ‫األٌدي‬
‫العدوى‬
o‫ارتداء‬‫مالبس‬ ً‫واق‬
o‫ارتداء‬‫معقمة‬ ‫قفازات‬
o‫ارتداء‬‫والممرضة‬ ‫المرٌض‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫للوجه‬ ‫ماسك‬
o‫كشؾ‬‫االلتهابات‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫خلوها‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫جٌدا‬ ‫القسطرة‬ ‫مكان‬ ‫وفحص‬ ‫القسطرة‬
‫مباشرة‬ ‫الطبٌب‬ ‫تبلٌػ‬ ‫ٌتم‬ ‫وجدت‬ ‫وإن‬
‫بالوحدة‬ ‫للتمرٌض‬ ‫تعلٌمات‬
o‫رفع‬‫شاش‬ ً‫ف‬ ‫ووضعهما‬ ‫الدموٌة‬ ‫القسطرة‬ ً‫لطرف‬ ‫الحاكمٌن‬ ‫الؽطابٌن‬‫معقم‬
o-‫ا‬ ‫مكان‬ ‫تعقٌم‬‫خ‬‫جٌدا‬ ‫تثبٌتها‬ ‫ومكان‬ ‫للجلد‬ ‫القسطرة‬ ‫تراق‬
o10%‫بوفٌدون‬‫أٌودٌن‬
o2%‫كلورهكسٌدٌن‬
o70%‫كحول‬‫مخفؾ‬
o‫من‬ ‫ماٌقرب‬ ‫سحب‬2‫الهٌبارٌن‬ ‫آثار‬ ‫الزالة‬ ‫منها‬ ‫والتخلص‬ ‫طرؾ‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫دم‬ ‫سم‬
o‫ملح‬ ‫بمحلول‬ ‫القسطرة‬ ً‫طرف‬ ‫كال‬ ‫حقن‬0,9%‫والحقن‬ ‫السحب‬ ‫عملٌة‬ ‫وتكرار‬
‫أو‬ ‫دخول‬ ‫ٌمنع‬ ‫لعابق‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ‫جٌدا‬ ‫تعمل‬ ‫القسطرة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫بالتتابع‬
‫الؽسٌل‬ ‫جلسة‬ ‫أثناء‬ ‫منها‬ ‫الدم‬ ‫خروج‬.
o‫الجلسة‬ ‫توصٌل‬
o‫الجلسة‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫معقم‬ ‫بشاش‬ ‫للجلد‬ ‫القسطرة‬ ‫اختراق‬ ‫مكان‬ ‫تؽطٌة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
POST DIALYSIS
•‫ؼسٌل‬‫األٌدى‬
•‫ارتداء‬‫المالبس‬ ً‫واق‬
•‫ارتداء‬‫القفازات‬‫المعقمة‬
•‫ارتداء‬‫والمرٌض‬ ‫الممرضة‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الوجه‬ ‫ماسك‬
•‫تشطٌب‬‫الجلسة‬
•‫الهٌبارٌن‬:
.1‫حقن‬ ‫ٌتم‬ ‫الجلسة‬ ‫تشطٌب‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬1000-5000‫طرؾ‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫وحدة‬
•‫ؼمس‬‫لمدة‬ ‫البٌتادٌن‬ ً‫ف‬ ‫الؽطابٌن‬3-5‫بإحكام‬ ‫القسطرة‬ ً‫طرف‬ ‫ؼلق‬ ‫ثم‬ ‫دقابق‬
‫تعقٌم‬‫القسطرة‬ ‫حول‬ ‫المنطقة‬
•‫المعقم‬ ‫بالشاش‬ ‫للجلد‬ ‫القسطرة‬ ‫اختراق‬ ‫مكان‬ ‫تؽطٌة‬.
•‫المنزل‬ ً‫ف‬ ‫بالقسطرة‬ ‫االعتناء‬ ‫كٌفٌة‬ ‫حول‬ ‫للمرٌض‬ ‫تعلٌمات‬ ‫اعطاء‬
CARE ( PATIENT EDUCATION)
•‫حافظ‬‫نظٌفا‬ ‫و‬ ‫جافا‬ ‫للجلد‬ ‫القسطرة‬ ‫اختراق‬ ‫مكان‬ ‫على‬,‫الماء‬ ‫مالمسة‬ ‫ممنوع‬
‫القسطرة‬ ‫لمكان‬.
•‫القسطرة‬ ً‫ثن‬ ‫أو‬ ‫بشد‬ ‫تقوم‬ ‫أو‬ ‫الجلد‬ ‫تحك‬ ‫أن‬ ‫ممنوع‬
•‫القسطرة‬ ‫مكان‬ ‫حول‬ ‫حادة‬ ‫أدوات‬ ‫تستخدم‬ ‫ال‬
•‫هواء‬ ‫ٌدخلها‬ ‫ال‬ ً‫ك‬ ‫للقسطرة‬ ‫الحاكمٌن‬ ‫الؽطابٌن‬ ‫نزع‬ ‫ممنوع‬
•‫الجلسة‬ ً‫لتلق‬ ‫الوحدة‬ ‫مجٌبك‬ ‫قبل‬ ‫االستحمام‬ ‫ٌفضل‬.
•‫حافظ‬‫مؽلقه‬ ‫القسطره‬ ‫على‬.
•‫مكانها‬ ‫من‬ ‫سقطت‬ ‫او‬ ‫القسطره‬ ‫انكسرت‬ ‫إذا‬..‫بطبٌبك‬ ‫واتصل‬ ‫مكانها‬ ‫على‬ ‫اضؽط‬
‫مباشره‬.
‫للمرٌض‬ ‫تعلٌمات‬
IN CONCLUSION
• Access is precious→ care is crucial ‫حٌاة‬ ً‫ه‬ ‫الؽسٌل‬ ‫وصلة‬
‫المرٌض‬
• Team work → Nursing ‫التمرٌض‬ ‫القابمة‬ ‫رأس‬ ‫وعلى‬ ‫العمل‬ ‫فرٌق‬
• Infection control is a life style ‫هو‬ ‫العدوى‬ ‫مكافحة‬ ‫تعلٌمات‬ ‫اتباع‬
‫حٌاة‬ ‫اسلوب‬
• Patient Education ‫باكملها‬ ‫المنظومة‬ ‫لنجاح‬ ‫خطوة‬ ‫اهم‬ ‫المرٌض‬ ‫تثقٌؾ‬
BEST
WISHES
THANK
YOU
1 de 48

Recomendados

Care of vascular access تمريض por
Care of vascular access تمريضCare of vascular access تمريض
Care of vascular access تمريضFarragBahbah
639 visualizações48 slides
Complications and management of av access por
Complications and management of av accessComplications and management of av access
Complications and management of av accessuvcd
11K visualizações48 slides
Vascular access devices por
Vascular access devicesVascular access devices
Vascular access devicesJohn Thomson
2.4K visualizações9 slides
اخطاء شائعة داخل وحات الكلى por
اخطاء شائعة داخل وحات الكلىاخطاء شائعة داخل وحات الكلى
اخطاء شائعة داخل وحات الكلىFAARRAG
463 visualizações41 slides
CBAHI - ESR por
CBAHI - ESRCBAHI - ESR
CBAHI - ESRJoven Botin Bilbao
9.4K visualizações21 slides
Vascular access for hemodialysis( AVF ) por
Vascular access for hemodialysis( AVF )Vascular access for hemodialysis( AVF )
Vascular access for hemodialysis( AVF )Irfan Elahi
28.7K visualizações124 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Vascular access for haemodialysis prof. ahmed halawa por
Vascular access for haemodialysis prof. ahmed halawaVascular access for haemodialysis prof. ahmed halawa
Vascular access for haemodialysis prof. ahmed halawaFarragBahbah
3.9K visualizações43 slides
vascular access for dialysis access: seminar por
vascular access for dialysis access: seminarvascular access for dialysis access: seminar
vascular access for dialysis access: seminarMd Rahman
3.8K visualizações79 slides
Long term Hemodialysis Vascular Access (AVFs and AVGs) por
Long term Hemodialysis Vascular Access (AVFs and AVGs)Long term Hemodialysis Vascular Access (AVFs and AVGs)
Long term Hemodialysis Vascular Access (AVFs and AVGs)SAMEH ATTIA ALI ABDELHAMID
385 visualizações78 slides
Vascular access por
Vascular accessVascular access
Vascular accessTroy Pennington
4.1K visualizações25 slides
سلامة المرضى por
سلامة المرضىسلامة المرضى
سلامة المرضىmsebaey
18.4K visualizações21 slides
Vascular access por
Vascular accessVascular access
Vascular accessFarragBahbah
18.8K visualizações45 slides

Mais procurados(20)

Vascular access for haemodialysis prof. ahmed halawa por FarragBahbah
Vascular access for haemodialysis prof. ahmed halawaVascular access for haemodialysis prof. ahmed halawa
Vascular access for haemodialysis prof. ahmed halawa
FarragBahbah3.9K visualizações
vascular access for dialysis access: seminar por Md Rahman
vascular access for dialysis access: seminarvascular access for dialysis access: seminar
vascular access for dialysis access: seminar
Md Rahman3.8K visualizações
Long term Hemodialysis Vascular Access (AVFs and AVGs) por SAMEH ATTIA ALI ABDELHAMID
Long term Hemodialysis Vascular Access (AVFs and AVGs)Long term Hemodialysis Vascular Access (AVFs and AVGs)
Long term Hemodialysis Vascular Access (AVFs and AVGs)
SAMEH ATTIA ALI ABDELHAMID385 visualizações
Vascular access por Troy Pennington
Vascular accessVascular access
Vascular access
Troy Pennington4.1K visualizações
سلامة المرضى por msebaey
سلامة المرضىسلامة المرضى
سلامة المرضى
msebaey18.4K visualizações
Vascular access por FarragBahbah
Vascular accessVascular access
Vascular access
FarragBahbah18.8K visualizações
كفاءة الغسيل الدموى د.فراج مجاهد por FAARRAG
كفاءة الغسيل الدموى د.فراج مجاهدكفاءة الغسيل الدموى د.فراج مجاهد
كفاءة الغسيل الدموى د.فراج مجاهد
FAARRAG2.3K visualizações
Vascular access in Haemodialysis (2).pptx por MithunAhmed5
Vascular access in Haemodialysis (2).pptxVascular access in Haemodialysis (2).pptx
Vascular access in Haemodialysis (2).pptx
MithunAhmed5171 visualizações
Vascular access por Abdulsalam Taha
Vascular accessVascular access
Vascular access
Abdulsalam Taha1.2K visualizações
1. preceptorship what does it mean por Juli Reynolds
1. preceptorship what does it mean1. preceptorship what does it mean
1. preceptorship what does it mean
Juli Reynolds1.1K visualizações
occurrence variance reporting por Mohammad Az-Zahrani
occurrence variance reportingoccurrence variance reporting
occurrence variance reporting
Mohammad Az-Zahrani8.7K visualizações
Fistula (Arteriovenous fistula -AVF) por mohamed hassan abbass
Fistula (Arteriovenous fistula -AVF)Fistula (Arteriovenous fistula -AVF)
Fistula (Arteriovenous fistula -AVF)
mohamed hassan abbass59.8K visualizações
CABG Bsc nursing por Saju Thomas
CABG Bsc nursingCABG Bsc nursing
CABG Bsc nursing
Saju Thomas37.8K visualizações
CRRT por marwa Mahrous
CRRTCRRT
CRRT
marwa Mahrous68.8K visualizações
Infection control key performance indicators selection and establishment por Rania Elsharkawy
Infection control key performance indicators selection and establishmentInfection control key performance indicators selection and establishment
Infection control key performance indicators selection and establishment
Rania Elsharkawy16.8K visualizações
NABH guidelines - Dr Chintan N Patel por DrChintan Patel
NABH guidelines - Dr Chintan N PatelNABH guidelines - Dr Chintan N Patel
NABH guidelines - Dr Chintan N Patel
DrChintan Patel10.5K visualizações
4. injection caps por ChartwellPA
4. injection caps4. injection caps
4. injection caps
ChartwellPA4.6K visualizações
Monitoring of surgical patients por mostafa hegazy
Monitoring of surgical patientsMonitoring of surgical patients
Monitoring of surgical patients
mostafa hegazy1.1K visualizações
Atlas of dialysis vascular access por Gualberto Llanos
Atlas of dialysis vascular accessAtlas of dialysis vascular access
Atlas of dialysis vascular access
Gualberto Llanos5K visualizações

Destaque

cannulation and recirculation in vv ecmo por
cannulation and recirculation in vv ecmocannulation and recirculation in vv ecmo
cannulation and recirculation in vv ecmoakrambary
8.9K visualizações63 slides
Nursing Care of Patient on Dialysis por
Nursing Care of Patient on DialysisNursing Care of Patient on Dialysis
Nursing Care of Patient on DialysisShanta Peter
136.1K visualizações30 slides
Swine Flu por
Swine FluSwine Flu
Swine FluZetta HealthEver
295 visualizações8 slides
Prevent Varicose Veins por
Prevent Varicose VeinsPrevent Varicose Veins
Prevent Varicose VeinsZetta HealthEver
931 visualizações14 slides
Hand washing por
Hand washingHand washing
Hand washingMEEQAT HOSPITAL
710 visualizações11 slides
Provision of vascular access for hemodialysis por
Provision of vascular access for hemodialysisProvision of vascular access for hemodialysis
Provision of vascular access for hemodialysisAbdulsalam Taha
374 visualizações4 slides

Destaque(19)

cannulation and recirculation in vv ecmo por akrambary
cannulation and recirculation in vv ecmocannulation and recirculation in vv ecmo
cannulation and recirculation in vv ecmo
akrambary8.9K visualizações
Nursing Care of Patient on Dialysis por Shanta Peter
Nursing Care of Patient on DialysisNursing Care of Patient on Dialysis
Nursing Care of Patient on Dialysis
Shanta Peter136.1K visualizações
Swine Flu por Zetta HealthEver
Swine FluSwine Flu
Swine Flu
Zetta HealthEver295 visualizações
Prevent Varicose Veins por Zetta HealthEver
Prevent Varicose VeinsPrevent Varicose Veins
Prevent Varicose Veins
Zetta HealthEver931 visualizações
Hand washing por MEEQAT HOSPITAL
Hand washingHand washing
Hand washing
MEEQAT HOSPITAL710 visualizações
Provision of vascular access for hemodialysis por Abdulsalam Taha
Provision of vascular access for hemodialysisProvision of vascular access for hemodialysis
Provision of vascular access for hemodialysis
Abdulsalam Taha374 visualizações
A case study por Manaen Ma
A case studyA case study
A case study
Manaen Ma3.5K visualizações
Vascular access dr ayman asbry por FarragBahbah
Vascular access dr ayman asbryVascular access dr ayman asbry
Vascular access dr ayman asbry
FarragBahbah1.2K visualizações
حساب السعرات والوزن المثالي por EOlayan
حساب السعرات والوزن المثاليحساب السعرات والوزن المثالي
حساب السعرات والوزن المثالي
EOlayan6.4K visualizações
Drug caculation por MEEQAT HOSPITAL
Drug caculationDrug caculation
Drug caculation
MEEQAT HOSPITAL3.9K visualizações
Novel trends in hemodialysis vascular access por Moataz Fatthy
Novel trends in hemodialysis vascular accessNovel trends in hemodialysis vascular access
Novel trends in hemodialysis vascular access
Moataz Fatthy1.2K visualizações
A New Perspective on Vascular Access por stevechendoc
A New Perspective on Vascular AccessA New Perspective on Vascular Access
A New Perspective on Vascular Access
stevechendoc1.8K visualizações
DIALYSIS - Access, Hemo dialysis por Shanta Peter
DIALYSIS -  Access, Hemo dialysis DIALYSIS -  Access, Hemo dialysis
DIALYSIS - Access, Hemo dialysis
Shanta Peter7K visualizações
الوقاية من البدانة por Hisham Aldabagh
الوقاية من البدانةالوقاية من البدانة
الوقاية من البدانة
Hisham Aldabagh1.1K visualizações
Arterial lines by Dr.Tinku Joseph por Dr.Tinku Joseph
Arterial lines by Dr.Tinku JosephArterial lines by Dr.Tinku Joseph
Arterial lines by Dr.Tinku Joseph
Dr.Tinku Joseph39.5K visualizações
Ecmo por Sergio Gallori
EcmoEcmo
Ecmo
Sergio Gallori14.6K visualizações
Dialysis Access Presentation Atkins-Harter 2012 por Joe Atkins, RN,MBA,CNN,CHT
Dialysis Access Presentation Atkins-Harter 2012Dialysis Access Presentation Atkins-Harter 2012
Dialysis Access Presentation Atkins-Harter 2012
Joe Atkins, RN,MBA,CNN,CHT2.5K visualizações

Similar a Care of vascular access تمريض

العناية بقسطرة الغسيل الدموي د. احمد القصبى por
العناية بقسطرة الغسيل الدموي د. احمد القصبىالعناية بقسطرة الغسيل الدموي د. احمد القصبى
العناية بقسطرة الغسيل الدموي د. احمد القصبىnephro mih
4.2K visualizações33 slides
بروشور علاج الفشل الكلوي (1) por
بروشور علاج الفشل الكلوي (1)بروشور علاج الفشل الكلوي (1)
بروشور علاج الفشل الكلوي (1)Abdulaziz Aldhlous
194 visualizações4 slides
كيفيه العنايه بالقسطره دكتور احمد زياده por
كيفيه العنايه بالقسطره دكتور احمد زياده كيفيه العنايه بالقسطره دكتور احمد زياده
كيفيه العنايه بالقسطره دكتور احمد زياده FarragBahbah
4.4K visualizações10 slides
قسم التبرع بالدم ‫‬ blood donation department por
قسم التبرع بالدم ‫‬ blood donation departmentقسم التبرع بالدم ‫‬ blood donation department
قسم التبرع بالدم ‫‬ blood donation departmentHayat abdulhamid
8.5K visualizações55 slides
الاخطاءالشائعه التى تحدث أثناء جلسة الغسيل الدموى por
الاخطاءالشائعه التى تحدث أثناء جلسة الغسيل الدموىالاخطاءالشائعه التى تحدث أثناء جلسة الغسيل الدموى
الاخطاءالشائعه التى تحدث أثناء جلسة الغسيل الدموىFarragBahbah
1.3K visualizações41 slides
أخطاء شائعة داخل وحدات por
أخطاء شائعة داخل وحداتأخطاء شائعة داخل وحدات
أخطاء شائعة داخل وحداتFarragBahbah
457 visualizações41 slides

Similar a Care of vascular access تمريض(20)

العناية بقسطرة الغسيل الدموي د. احمد القصبى por nephro mih
العناية بقسطرة الغسيل الدموي د. احمد القصبىالعناية بقسطرة الغسيل الدموي د. احمد القصبى
العناية بقسطرة الغسيل الدموي د. احمد القصبى
nephro mih4.2K visualizações
بروشور علاج الفشل الكلوي (1) por Abdulaziz Aldhlous
بروشور علاج الفشل الكلوي (1)بروشور علاج الفشل الكلوي (1)
بروشور علاج الفشل الكلوي (1)
Abdulaziz Aldhlous194 visualizações
كيفيه العنايه بالقسطره دكتور احمد زياده por FarragBahbah
كيفيه العنايه بالقسطره دكتور احمد زياده كيفيه العنايه بالقسطره دكتور احمد زياده
كيفيه العنايه بالقسطره دكتور احمد زياده
FarragBahbah4.4K visualizações
قسم التبرع بالدم ‫‬ blood donation department por Hayat abdulhamid
قسم التبرع بالدم ‫‬ blood donation departmentقسم التبرع بالدم ‫‬ blood donation department
قسم التبرع بالدم ‫‬ blood donation department
Hayat abdulhamid8.5K visualizações
الاخطاءالشائعه التى تحدث أثناء جلسة الغسيل الدموى por FarragBahbah
الاخطاءالشائعه التى تحدث أثناء جلسة الغسيل الدموىالاخطاءالشائعه التى تحدث أثناء جلسة الغسيل الدموى
الاخطاءالشائعه التى تحدث أثناء جلسة الغسيل الدموى
FarragBahbah1.3K visualizações
أخطاء شائعة داخل وحدات por FarragBahbah
أخطاء شائعة داخل وحداتأخطاء شائعة داخل وحدات
أخطاء شائعة داخل وحدات
FarragBahbah457 visualizações
أخطاء شائعة داخل وحدات الكلي por FarragBahbah
أخطاء شائعة داخل وحدات الكليأخطاء شائعة داخل وحدات الكلي
أخطاء شائعة داخل وحدات الكلي
FarragBahbah756 visualizações
First Aid - Arabic por Ali Alaa El-Din Ali
First Aid - Arabic First Aid - Arabic
First Aid - Arabic
Ali Alaa El-Din Ali1.2K visualizações
emergency department_دحاتم_البيطار_ (3).pdf por د حاتم البيطار
emergency department_دحاتم_البيطار_ (3).pdfemergency department_دحاتم_البيطار_ (3).pdf
emergency department_دحاتم_البيطار_ (3).pdf
د حاتم البيطار24 visualizações
4228515.ppt por ssuser61d4e0
4228515.ppt4228515.ppt
4228515.ppt
ssuser61d4e072 visualizações
Protecting the healthcare worker-Arabic por -
Protecting the healthcare worker-ArabicProtecting the healthcare worker-Arabic
Protecting the healthcare worker-Arabic
-634 visualizações
بروشور علاج الفشل الكلوي (2) por Abdulaziz Aldhlous
بروشور علاج الفشل الكلوي (2)بروشور علاج الفشل الكلوي (2)
بروشور علاج الفشل الكلوي (2)
Abdulaziz Aldhlous162 visualizações
شرائح العرض للمحاضرة الخامسة بعض أمراض القلب وعلاجها بالهندسة الطبية por RwaqOrg
شرائح العرض للمحاضرة الخامسة بعض أمراض القلب وعلاجها بالهندسة الطبيةشرائح العرض للمحاضرة الخامسة بعض أمراض القلب وعلاجها بالهندسة الطبية
شرائح العرض للمحاضرة الخامسة بعض أمراض القلب وعلاجها بالهندسة الطبية
RwaqOrg2K visualizações
ابو ريمان por MEEQAT HOSPITAL
ابو ريمانابو ريمان
ابو ريمان
MEEQAT HOSPITAL814 visualizações
Drosophila melanogaster por Muhammad Elsobky
Drosophila melanogasterDrosophila melanogaster
Drosophila melanogaster
Muhammad Elsobky970 visualizações
محاضرة م1 و م 2 الجهاز الدورى.pdf por AhmedEldeeb451715
محاضرة م1 و م 2 الجهاز الدورى.pdfمحاضرة م1 و م 2 الجهاز الدورى.pdf
محاضرة م1 و م 2 الجهاز الدورى.pdf
AhmedEldeeb45171587 visualizações
I c guidelines in dialysis por Alshymaa Mohsen
I c guidelines in dialysisI c guidelines in dialysis
I c guidelines in dialysis
Alshymaa Mohsen848 visualizações
اجراءات مكافحه العدوى داخل الغسيل الكلوى المنصورة.ppt por SohaGalal2
اجراءات مكافحه العدوى داخل الغسيل الكلوى المنصورة.pptاجراءات مكافحه العدوى داخل الغسيل الكلوى المنصورة.ppt
اجراءات مكافحه العدوى داخل الغسيل الكلوى المنصورة.ppt
SohaGalal2243 visualizações

Mais de FarragBahbah

Pd aki 2019 por
Pd aki 2019Pd aki 2019
Pd aki 2019FarragBahbah
7.4K visualizações70 slides
Modified therapeutic plasma-exchange por
Modified therapeutic plasma-exchangeModified therapeutic plasma-exchange
Modified therapeutic plasma-exchangeFarragBahbah
2.9K visualizações67 slides
Hussein drug therapy in aki 3 osama alshahat 2 pptx por
Hussein drug therapy in aki 3 osama alshahat 2 pptxHussein drug therapy in aki 3 osama alshahat 2 pptx
Hussein drug therapy in aki 3 osama alshahat 2 pptxFarragBahbah
940 visualizações121 slides
Pres ln master class 21 oct 2019 por
Pres ln master class 21 oct 2019 Pres ln master class 21 oct 2019
Pres ln master class 21 oct 2019 FarragBahbah
1.1K visualizações57 slides
Fluid management in pd patient por
Fluid management in pd patientFluid management in pd patient
Fluid management in pd patientFarragBahbah
2.3K visualizações62 slides
Membranous nephropathy 22 october 2019, prof. hussein sheashaa por
Membranous nephropathy 22 october 2019, prof. hussein sheashaaMembranous nephropathy 22 october 2019, prof. hussein sheashaa
Membranous nephropathy 22 october 2019, prof. hussein sheashaaFarragBahbah
1.4K visualizações66 slides

Mais de FarragBahbah(20)

Pd aki 2019 por FarragBahbah
Pd aki 2019Pd aki 2019
Pd aki 2019
FarragBahbah7.4K visualizações
Modified therapeutic plasma-exchange por FarragBahbah
Modified therapeutic plasma-exchangeModified therapeutic plasma-exchange
Modified therapeutic plasma-exchange
FarragBahbah2.9K visualizações
Hussein drug therapy in aki 3 osama alshahat 2 pptx por FarragBahbah
Hussein drug therapy in aki 3 osama alshahat 2 pptxHussein drug therapy in aki 3 osama alshahat 2 pptx
Hussein drug therapy in aki 3 osama alshahat 2 pptx
FarragBahbah940 visualizações
Pres ln master class 21 oct 2019 por FarragBahbah
Pres ln master class 21 oct 2019 Pres ln master class 21 oct 2019
Pres ln master class 21 oct 2019
FarragBahbah1.1K visualizações
Fluid management in pd patient por FarragBahbah
Fluid management in pd patientFluid management in pd patient
Fluid management in pd patient
FarragBahbah2.3K visualizações
Membranous nephropathy 22 october 2019, prof. hussein sheashaa por FarragBahbah
Membranous nephropathy 22 october 2019, prof. hussein sheashaaMembranous nephropathy 22 october 2019, prof. hussein sheashaa
Membranous nephropathy 22 october 2019, prof. hussein sheashaa
FarragBahbah1.4K visualizações
Dialysis in aki por FarragBahbah
Dialysis in akiDialysis in aki
Dialysis in aki
FarragBahbah1.6K visualizações
Dkd master class por FarragBahbah
Dkd master class Dkd master class
Dkd master class
FarragBahbah1.5K visualizações
Gn master class por FarragBahbah
Gn master classGn master class
Gn master class
FarragBahbah779 visualizações
Ibrahim por FarragBahbah
IbrahimIbrahim
Ibrahim
FarragBahbah349 visualizações
Aya elsaeid 1 por FarragBahbah
Aya elsaeid 1Aya elsaeid 1
Aya elsaeid 1
FarragBahbah235 visualizações
Toxicology emergency dr.farrag megahed por FarragBahbah
Toxicology emergency dr.farrag megahedToxicology emergency dr.farrag megahed
Toxicology emergency dr.farrag megahed
FarragBahbah2.6K visualizações
Interstial nephr mohamed abdallah por FarragBahbah
Interstial nephr mohamed abdallahInterstial nephr mohamed abdallah
Interstial nephr mohamed abdallah
FarragBahbah579 visualizações
Fasting ramadan nephrology prospective prof. osama el shahate por FarragBahbah
Fasting ramadan nephrology prospective prof. osama el shahateFasting ramadan nephrology prospective prof. osama el shahate
Fasting ramadan nephrology prospective prof. osama el shahate
FarragBahbah499 visualizações
Ramadan fasting & kidney disease may 2019 por FarragBahbah
Ramadan fasting & kidney disease may 2019Ramadan fasting & kidney disease may 2019
Ramadan fasting & kidney disease may 2019
FarragBahbah776 visualizações
Diet managment in ramadan dr doaa hamed por FarragBahbah
Diet managment in ramadan dr doaa hamedDiet managment in ramadan dr doaa hamed
Diet managment in ramadan dr doaa hamed
FarragBahbah441 visualizações
Vascular access 2019 por FarragBahbah
Vascular access 2019Vascular access 2019
Vascular access 2019
FarragBahbah2.9K visualizações
الرعاية-الغذائية-لمرضي-الكلي-كوبري-القبة-يناير-2019 por FarragBahbah
الرعاية-الغذائية-لمرضي-الكلي-كوبري-القبة-يناير-2019الرعاية-الغذائية-لمرضي-الكلي-كوبري-القبة-يناير-2019
الرعاية-الغذائية-لمرضي-الكلي-كوبري-القبة-يناير-2019
FarragBahbah1.3K visualizações
الدليل الإرشادي لمرضي القصور الكلوي د.دعاء حامد .د.اسامه الشحات por FarragBahbah
الدليل الإرشادي لمرضي القصور الكلوي د.دعاء حامد .د.اسامه الشحاتالدليل الإرشادي لمرضي القصور الكلوي د.دعاء حامد .د.اسامه الشحات
الدليل الإرشادي لمرضي القصور الكلوي د.دعاء حامد .د.اسامه الشحات
FarragBahbah12.6K visualizações
Parathyroidectomy alshimaa por FarragBahbah
Parathyroidectomy alshimaaParathyroidectomy alshimaa
Parathyroidectomy alshimaa
FarragBahbah288 visualizações

Care of vascular access تمريض

 • 1. CARE OF VASCULAR ACCESS ‫الدموي‬ ‫الغسيل‬ ‫بوصالت‬ ‫العناية‬ DR. NADIA MOHSEN ABDU IBRAHIM SPECIALIST OF NEPHROLOGY NMGH
 • 2. ‫اثناء‬‫جلسة‬‫نقل‬ ‫ٌتم‬ ‫الكلوي‬ ‫الؽسٌل‬‫المرٌض‬ ‫جسم‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫سحب‬ ‫ٌتم‬ ‫و‬ ً‫المصف‬ ً‫ف‬ ‫لٌمر‬ ‫الكلوي‬ ‫الؽسٌل‬ ‫جهاز‬ ً‫ال‬ ‫تنقٌته‬ ‫بعد‬ ‫المرٌض‬ ‫الى‬ ‫الدم‬ ‫لتعٌد‬ ‫السموم‬ ‫و‬ ‫الزابدة‬ ‫السوابل‬
 • 3. TYPES OF VASCULAR ACCESS 1. AV Fistula ‫الورٌدٌه‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫الوصلة‬ 2. Central Venous catheter ‫المركزٌة‬ ‫الدموي‬ ‫الؽسٌل‬ ‫قسطرة‬(‫والدابمة‬ ‫المؤقتة‬) 3. Synthetic Graft ‫الورٌدٌه‬ ‫الشرٌانٌة‬ ً‫الصناع‬ ‫الوصلة‬(ً‫الصناع‬ ‫الورٌد‬)
 • 4. ‫الدموي‬ ‫الغسيل‬ ‫وصالت‬ ‫الناصور‬(‫الفستوال‬)‫الوريدية‬ ‫الشريانية‬. ‫الصناعية‬ ‫الوصلة‬–‫الوريدية‬ ‫الشريانية‬ ‫الدموي‬ ‫الغسيل‬ ‫قسطرة‬
 • 5. NATIVE AV FISTULA ‫الشريانية‬ ‫الوريدية‬ ‫الوصلة‬
 • 6. •‫عمل‬ ‫ٌتم‬‫الورٌدٌة‬ ‫الوصلة‬‫الشرٌانٌة‬ً‫الت‬ ‫الذراع‬ ً‫ف‬‫على‬ ‫تحتوي‬‫أوردة‬‫صالحة‬ ً‫ف‬ ‫تلؾ‬ ‫من‬ ‫ٌعانون‬ ‫الذٌن‬ ‫المرضى‬ ً‫ف‬ ‫انشاؤها‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫لٌس‬ ‫ولذلك‬ ‫الؽرض‬ ‫لهذا‬ ‫السكري‬ ‫مرضى‬ ‫خاصة‬ ‫الدموٌة‬ ‫االوعٌة‬ •‫تربط‬‫مباشرة‬ ‫بالشرٌان‬ ‫المرٌض‬ ‫ورٌد‬‫وال‬‫انشابها‬ ‫من‬ ‫شهرٌن‬ ‫قبل‬ ‫استخدامها‬ ‫ٌمكن‬ ‫جاهزة‬ ‫لتكون‬ •‫األفضل‬ ‫الطبٌعٌة‬ ‫الورٌدٌه‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫الوصلة‬ ‫تعتبر‬‫أطول‬ ‫مدة‬ ‫تدوم‬ ‫أنها‬ ‫حٌث‬ ‫عرضة‬ ‫واألقل‬ ‫الدم‬ ‫تدفق‬ ‫ناحٌة‬ ‫من‬ ‫كفاءة‬ ‫واألفضل‬‫مضاعفات‬ ‫لحدوث‬
 • 7. SYNTHETIC AV GRAFT ‫الصناعية‬ ‫الوريدية‬ ‫الشريانية‬ ‫الوصلة‬
 • 8. ‫و‬ ‫بالشرٌان‬ ‫الورٌد‬ ‫لوصل‬ ‫انبوبة‬ً‫ف‬ ‫فقط‬ ‫لٌس‬ ‫و‬ ‫أٌضا‬ ‫الفخد‬ ً‫ف‬ ‫وضعها‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫أسبوعٌن‬ ‫خالل‬ ‫للعمل‬ ‫جاهزة‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫الذراع‬‫التورم‬ ‫ٌهدأ‬‫لكنها‬ ‫عرضة‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ‫للتجلط‬ ‫عرضة‬ ‫أكثر‬ ‫ألنها‬ ‫الطبٌعٌة‬ ‫الوصلة‬ ‫من‬ ‫عمرا‬ ‫أقصر‬ ‫لاللتهابات‬‫البكتٌرٌة‬
 • 11. Double lumen non tunneled non cuffed catheter Double lumen tunneled cuffed catheter
 • 12. CARE OF THE AVF AND GRAFT ‫الورٌدٌة‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫بالوصله‬ ‫العناٌة‬ ‫كٌفٌة‬
 • 13. • Patient education • Maturation • cannulation • complications
 • 14. ‫للمريض‬ ‫تعليمات‬CARE •ً‫الخال‬ ‫والصابون‬ ‫بالماء‬ ‫خاصة‬ ‫الفٌستوال‬ ‫منطقة‬ ً‫وف‬ ‫عامة‬ ‫للجلد‬ ‫الٌومٌة‬ ‫النظافة‬ ‫وتشققه‬ ‫الجلد‬ ‫جفاؾ‬ ‫ٌسبب‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الكاوٌة‬ ‫المواد‬ ‫من‬. •‫األخرى‬ ‫الٌد‬ ‫وضع‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫تعمل‬ ‫الفٌستوال‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫وتدفقه‬ ‫الدم‬ ‫بسرٌان‬ ‫لتحس‬ ‫علٌها‬. •‫علٌك‬ ‫صوتها‬ ً‫ف‬ ‫ضعؾ‬ ‫بأي‬ ‫شعورك‬ ‫وعند‬ ‫الممٌز‬ ‫الفٌستوال‬ ‫صوت‬ ‫وسماع‬ ‫مالحظة‬ ‫الطبٌب‬ ‫بإبالغ‬. •‫ٌومٌا‬ ‫خفٌفة‬ ‫تمرٌنات‬ ‫عمل‬ ‫أهمٌة‬‫للذراع‬‫الطبٌب‬ ‫إرشادات‬ ‫بإتباع‬ ‫الفٌستوال‬ ‫بها‬ ً‫الت‬ ‫والنمو‬ ‫التفتح‬ ً‫عل‬ ‫األوردة‬ ‫مساعدة‬ ‫منها‬ ‫الؽرض‬ ‫التمرٌنات‬ ‫وهذه‬. •‫عدم‬‫ثقٌلة‬ ‫أشٌاء‬ ‫رفع‬ ‫أو‬ ‫حمل‬ ً‫ف‬ ‫الفٌستوال‬ ‫بها‬ ً‫الت‬ ‫ٌدك‬ ‫استخدام‬. •‫الشدٌدة‬ ‫البرودة‬ ‫أو‬ ‫للحرارة‬ ‫الفٌستوال‬ ‫تعرض‬ ‫عدم‬.
 • 15. •‫الفٌستوال‬ ‫بها‬ ً‫الت‬ ‫الٌد‬ ً‫عل‬ ‫متكأ‬ ‫النوم‬ ‫مثل‬ ‫الفٌستوال‬ ً‫عل‬ ‫الضؽط‬ ‫عدم‬. •‫الفٌستوال‬ ‫بها‬ ً‫الت‬ ‫الٌد‬ ً‫ف‬ ‫محالٌل‬ ‫إعطاء‬ ‫أو‬ ‫دم‬ ‫عٌنة‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫الضؽط‬ ‫بقٌاس‬ ‫السماح‬ ‫عدم‬. •‫الشربات‬ ‫مثل‬ ‫الفٌستوال‬ ‫فوق‬ ‫ضٌقة‬ ‫مالبس‬ ‫لبس‬ ‫عدم‬. •‫تستطٌع‬‫بعد‬ ‫الوصلة‬ ‫من‬ ‫الضماد‬ ‫رفع‬4-6‫نزٌؾ‬ ‫هناك‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫الجلسة‬ ‫انتهاء‬ ‫من‬ ‫ساعات‬ ‫الجرح‬ ‫قشرة‬ ‫ازالة‬ ‫أو‬ ‫الجرح‬ ‫مكان‬ ‫حك‬ ‫تجنب‬ ‫و‬ •‫فورا‬ ‫الطبٌب‬ ‫إبالغ‬ ً‫عل‬ ‫الحرص‬‫األعراض‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫وجود‬ ‫عند‬: .1‫مكان‬ ‫حول‬ ‫التهاب‬ ‫أو‬ ‫احمرار‬‫الفٌستوال‬ .2‫نزٌؾ‬‫مكان‬ ‫من‬‫العملٌة‬ .3‫عدم‬‫مكان‬ ً‫ف‬ ‫وسرٌانه‬ ‫الدم‬ ‫بتدفق‬ ‫اإلحساس‬‫الفٌستوال‬ .4‫برودة‬‫بها‬ ً‫الت‬ ‫للٌد‬ ‫باألطراؾ‬ ‫تنمٌل‬ ‫أو‬‫الفٌستوال‬0 .5‫من‬ ‫شٌا‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫صدٌدٌة‬ ‫افرازات‬ ‫اي‬ ‫خروج‬‫الوصلة‬
 • 16. • Patient education • Maturation • Cannulation • complications
 • 17. MATURATION AVF • Cannulation before two weeks of age should be avoided. • Cannulation between two to four weeks may be attempted but only if the fistula is considered mature. • Cannulation after four weeks of maturation may be safe, if the fistula is mature. Independent of the age of the fistula, clinical examination prior to cannulation is very important, given that some fistulas require up to six months to mature.
 • 18. Grafts  Grafts can be cannulated for hemodialysis earlier than fistulas.  Grafts can usually be cannulated within weeks.  Some times within days of surgery
 • 19. CANNULATION • Direction of needles ‫االبر‬ ‫اتجاه‬ • First cannulation: rules, experienced hands • Techniques : 1. Rope Ladder 2. Butttonhole • Follow rules of infection control during needle insertion
 • 32. • Patient education • Maturation • Cannulation • complications
 • 33. COMPLICATIONS • Hemmorrhage • Malfunction • Infection • Steal syndrome • Aneurysm and Pseudoaneurysm • Venous Hypertension
 • 34. ‫حٌن‬‫من‬ ‫دم‬ ‫تدفق‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫بمعدل‬ ‫الجهاز‬ ‫إلى‬ ‫الوصلة‬300 ‫مل‬/‫الضؽط‬ ‫ٌرتفع‬ ‫حٌن‬ ‫أو‬ ‫دقٌقة‬ ‫الدم‬ ‫عودة‬ ‫عن‬ ‫ٌعبر‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الورٌدي‬ ‫عن‬ ‫المرٌض‬ ‫الى‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬200‫أو‬ ‫ٌعبر‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ً‫الشرٌان‬ ‫الضؽط‬ ‫ٌنخفض‬ ‫إلى‬ ‫المرٌض‬ ‫من‬ ‫الدم‬ ‫سحب‬ ‫عن‬ ‫عن‬ ‫الجهاز‬-200ً‫ٌعن‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫كضٌق‬ ‫الوصلة‬ ً‫ف‬ ‫خلل‬ ‫هناك‬ ‫أن‬(ً‫ف‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫الناحٌة‬ ‫أو‬ ‫الورٌدٌة‬ ‫الناحٌة‬) ‫بداٌة‬ ‫أو‬‫تجلط‬ ‫الورٌدٌة‬ ‫الوصلة‬ ‫نزٌؾ‬ ً‫ال‬ ‫تؤدي‬ ً‫الت‬ ‫العوامل‬ 1–‫إلتهابه‬ ‫أو‬ ‫الجرح‬ ‫إلتبام‬ ‫عدم‬. 2-‫للوصله‬ ً‫المؽط‬ ‫الجلد‬ ‫ضعؾ‬. 3-‫توسع‬ ‫أو‬ ‫تورم‬‫الوصله‬ 4-‫السٌوله‬ ‫نسبة‬ ‫إرتفاع‬(‫عن‬ ‫إرتفاعها‬2‫سم‬. ) 5-‫جهاز‬ ‫ٌبٌن‬ ‫كما‬ ‫الوصله‬ ً‫ف‬ ‫الورٌدي‬ ‫الضؽط‬ ‫إرتفاع‬ ‫الؽسٌل‬. ‫عند‬ ‫للمرٌض‬ ‫تعلٌمات‬‫الورٌدٌة‬ ‫الوصلة‬ ‫من‬ ‫نزٌؾ‬ ‫حدوث‬ ‫الشرٌانٌة‬ 1-‫بالطوارئ‬ ‫وإتصل‬ ‫البٌت‬ ً‫ف‬ ‫معك‬ ‫من‬ ‫مساعدة‬ ‫أطلب‬. 2-‫بأطراؾ‬ ‫علٌه‬ ‫وإضؽط‬ ‫النزٌؾ‬ ‫مصدر‬ ‫على‬ ‫الشاش‬ ‫ضع‬ ‫بقوة‬ ‫أصابعك‬.‫شاش‬ ‫لدٌك‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫ورقٌه‬ ‫منادٌل‬ ‫إستخدم‬ 3-‫مكان‬ ‫على‬ ‫بهدوء‬ ‫بالضؽط‬ ‫قم‬ ‫النزٌؾ‬ ‫ٌتوقؾ‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫الورٌدٌة‬ ‫الشرٌانٌة‬ ‫بالوصلة‬ ‫المرتبط‬ ‫الشرٌان‬ 4-‫فورا‬ ‫الطوارئ‬ ‫إلى‬ ‫توجه‬ ‫النزٌؾ‬ hemorrhageً‫الوظٌف‬ ‫الخلل‬ malfunction
 • 35. COMPARISON OF FISTULAS AND GRAFTS • Primary failure defined as an access that never provided reliable hemodialysis.higher in native AVF • Patency/secondary failure In native fistulas the risk of secondary failure is low. Higher with synthetic graft • local complications :bleeding , Thrombosis, infection, and seromas occur more frequently with grafts than with fistulas
 • 40. CARE OF HD VENOUS CATHETER ‫الدموٌة‬ ‫بالقسطرة‬ ‫العناٌة‬
 • 42. o‫ؼسٌل‬‫مكافحة‬ ‫وقواعد‬ ‫لتعلٌمات‬ ‫طبقا‬ ‫الدموٌة‬ ‫القسطرة‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫قبل‬ ‫األٌدي‬ ‫العدوى‬ o‫ارتداء‬‫مالبس‬ ً‫واق‬ o‫ارتداء‬‫معقمة‬ ‫قفازات‬ o‫ارتداء‬‫والممرضة‬ ‫المرٌض‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫للوجه‬ ‫ماسك‬ o‫كشؾ‬‫االلتهابات‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫خلوها‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫جٌدا‬ ‫القسطرة‬ ‫مكان‬ ‫وفحص‬ ‫القسطرة‬ ‫مباشرة‬ ‫الطبٌب‬ ‫تبلٌػ‬ ‫ٌتم‬ ‫وجدت‬ ‫وإن‬ ‫بالوحدة‬ ‫للتمرٌض‬ ‫تعلٌمات‬
 • 43. o‫رفع‬‫شاش‬ ً‫ف‬ ‫ووضعهما‬ ‫الدموٌة‬ ‫القسطرة‬ ً‫لطرف‬ ‫الحاكمٌن‬ ‫الؽطابٌن‬‫معقم‬ o-‫ا‬ ‫مكان‬ ‫تعقٌم‬‫خ‬‫جٌدا‬ ‫تثبٌتها‬ ‫ومكان‬ ‫للجلد‬ ‫القسطرة‬ ‫تراق‬ o10%‫بوفٌدون‬‫أٌودٌن‬ o2%‫كلورهكسٌدٌن‬ o70%‫كحول‬‫مخفؾ‬ o‫من‬ ‫ماٌقرب‬ ‫سحب‬2‫الهٌبارٌن‬ ‫آثار‬ ‫الزالة‬ ‫منها‬ ‫والتخلص‬ ‫طرؾ‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫دم‬ ‫سم‬ o‫ملح‬ ‫بمحلول‬ ‫القسطرة‬ ً‫طرف‬ ‫كال‬ ‫حقن‬0,9%‫والحقن‬ ‫السحب‬ ‫عملٌة‬ ‫وتكرار‬ ‫أو‬ ‫دخول‬ ‫ٌمنع‬ ‫لعابق‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ‫جٌدا‬ ‫تعمل‬ ‫القسطرة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫بالتتابع‬ ‫الؽسٌل‬ ‫جلسة‬ ‫أثناء‬ ‫منها‬ ‫الدم‬ ‫خروج‬. o‫الجلسة‬ ‫توصٌل‬ o‫الجلسة‬ ‫مدة‬ ‫طوال‬ ‫معقم‬ ‫بشاش‬ ‫للجلد‬ ‫القسطرة‬ ‫اختراق‬ ‫مكان‬ ‫تؽطٌة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
 • 45. •‫ؼسٌل‬‫األٌدى‬ •‫ارتداء‬‫المالبس‬ ً‫واق‬ •‫ارتداء‬‫القفازات‬‫المعقمة‬ •‫ارتداء‬‫والمرٌض‬ ‫الممرضة‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫الوجه‬ ‫ماسك‬ •‫تشطٌب‬‫الجلسة‬ •‫الهٌبارٌن‬: .1‫حقن‬ ‫ٌتم‬ ‫الجلسة‬ ‫تشطٌب‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬1000-5000‫طرؾ‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫وحدة‬ •‫ؼمس‬‫لمدة‬ ‫البٌتادٌن‬ ً‫ف‬ ‫الؽطابٌن‬3-5‫بإحكام‬ ‫القسطرة‬ ً‫طرف‬ ‫ؼلق‬ ‫ثم‬ ‫دقابق‬ ‫تعقٌم‬‫القسطرة‬ ‫حول‬ ‫المنطقة‬ •‫المعقم‬ ‫بالشاش‬ ‫للجلد‬ ‫القسطرة‬ ‫اختراق‬ ‫مكان‬ ‫تؽطٌة‬. •‫المنزل‬ ً‫ف‬ ‫بالقسطرة‬ ‫االعتناء‬ ‫كٌفٌة‬ ‫حول‬ ‫للمرٌض‬ ‫تعلٌمات‬ ‫اعطاء‬
 • 46. CARE ( PATIENT EDUCATION) •‫حافظ‬‫نظٌفا‬ ‫و‬ ‫جافا‬ ‫للجلد‬ ‫القسطرة‬ ‫اختراق‬ ‫مكان‬ ‫على‬,‫الماء‬ ‫مالمسة‬ ‫ممنوع‬ ‫القسطرة‬ ‫لمكان‬. •‫القسطرة‬ ً‫ثن‬ ‫أو‬ ‫بشد‬ ‫تقوم‬ ‫أو‬ ‫الجلد‬ ‫تحك‬ ‫أن‬ ‫ممنوع‬ •‫القسطرة‬ ‫مكان‬ ‫حول‬ ‫حادة‬ ‫أدوات‬ ‫تستخدم‬ ‫ال‬ •‫هواء‬ ‫ٌدخلها‬ ‫ال‬ ً‫ك‬ ‫للقسطرة‬ ‫الحاكمٌن‬ ‫الؽطابٌن‬ ‫نزع‬ ‫ممنوع‬ •‫الجلسة‬ ً‫لتلق‬ ‫الوحدة‬ ‫مجٌبك‬ ‫قبل‬ ‫االستحمام‬ ‫ٌفضل‬. •‫حافظ‬‫مؽلقه‬ ‫القسطره‬ ‫على‬. •‫مكانها‬ ‫من‬ ‫سقطت‬ ‫او‬ ‫القسطره‬ ‫انكسرت‬ ‫إذا‬..‫بطبٌبك‬ ‫واتصل‬ ‫مكانها‬ ‫على‬ ‫اضؽط‬ ‫مباشره‬. ‫للمرٌض‬ ‫تعلٌمات‬
 • 47. IN CONCLUSION • Access is precious→ care is crucial ‫حٌاة‬ ً‫ه‬ ‫الؽسٌل‬ ‫وصلة‬ ‫المرٌض‬ • Team work → Nursing ‫التمرٌض‬ ‫القابمة‬ ‫رأس‬ ‫وعلى‬ ‫العمل‬ ‫فرٌق‬ • Infection control is a life style ‫هو‬ ‫العدوى‬ ‫مكافحة‬ ‫تعلٌمات‬ ‫اتباع‬ ‫حٌاة‬ ‫اسلوب‬ • Patient Education ‫باكملها‬ ‫المنظومة‬ ‫لنجاح‬ ‫خطوة‬ ‫اهم‬ ‫المرٌض‬ ‫تثقٌؾ‬