Anúncio

Ekosistem stajacih voda

29 de Mar de 2018
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Ekosistem stajacih voda

 1. Kadrić Melisa Velagić Ajša EKOSISTEM jezera, bara, močvara i hidroakumulacija.
 2. Sveukupna voda na Zemlji
 3. Ekosistem kopnenih voda: Lentički (jezera i bare) Lotički (rijeke i potoci)
 4. Jezera su udubljenja u Zemlji popunjena vodom koja zajedno sa živim svijetom čine ekosistem jezera. Jezera su nastala prirodnim putem, zatim djelovanjem zemljotresa, vulkanskim aktivnostima i djelovanjem glečera. Jezera su obično duboka više 10-ina metara, npr.: Bajkalsko jezero – 1700m dubine.
 5.  Prirodna jezera se dele na:  1) tektonska ili kotlinska – nastala su radom endogenih sila (Ohridsko, Prespansko, Dojransko, Bajkalsko itd.)  2) erozivna – nastala su radom egzogenih sila:  a) erozijom lednika nastala su lednička (glacijalna) jezera (Biogradsko, Livadičko itd.),  b) u preizdubljenim dijelovima nastala su valovska jezera (Bohinjsko, Bledsko itd.),  c) radom erozivnih sila vjetra nastala su eolska jezera, npr. Palićko jezero,  d) riječna erozivna jezera nastala su u odsječenim riječnim meandrima, npr. Obedska bara,  f) pećinska jezera nastala su radom rijeka ponornica. Osnovna podjela Prirodna jezera Vještačka jezera
 6. Trnovačko jezero (CG) -prirodno jezero Javorov dol (BIH) -vještačko jezero
 7. Uslovi života u jezeru se mijenjaju i to od površine ka dubini i od obale prema slobodnoj vodi. U jezeru razlikujemo: obalsku zonu(litoralna) i dubinsku (profundal)zonu. Dubinska zona (profundal) je dubina jezera do koje dopire sunčeva svjetlost.
 8.  Zooplankton  Posebno značajnu grupu čine mikroskopski sitni beskičmenjaci koji žive lebdeći u vodenom stubu jezera - zooplankton.  Posjeduju posebna prilagođenja u vidu izraštaja, bičeva ili bodlji koje im pomažu da ne potonu.  Hrane se takođe mikroskopski sitnim algama, a sami predstavljaju plijen drugim životinjama: larvama insekata i sitnim ribama.  Crvoliki beskičmenjaci  U stajaćim vodama živi veliki broj „crvolikih“ bića kojima ljudi nisu baš oduševljeni. Međutim, treba znati da većina crva nisu paraziti, ne bodu sve vrste komaraca, najveći broj vrsta pijavica ne sisa krv (to radi samo jedna – medicinska pijavica i čak i tada ne izaziva jak bol).  Većina crvolikih životinja ne povrijeđuje nikoga, jer se hrani uglavnom organskim talogom sa dna.
 9. Rakovi  Rakovi su jedna vrlo raznovrsna grupa životinja iako daleko veći broj vrsta živi u morima, značajan broj vrsta naseljava slatke vode.  U stajaćim vodama, pored mikroskopski sitnih račića (zooplankton), javlja se i nekoliko desetina vrsta koje pripadaju različitim redovima rakolikih životinja.
 10. U plićacima žive čaplje i rode. Insekti su: vilin konjic i vodeni cvijet. Dno jezera naseljavaju rakovi, puževi, crvi, insekti i njihove larve. Organizmi koji se aktivno kreću u vodi, su ribe, vodene kornjače i vodene zmije.
 11. Živi svijet u vodama stajaćicama
 12.  Najlovnije slatkovodne ribe Hrvatske, BiH, Srbije, Slovenije, Crne Gore:  som  štuka  šaran  babuška  grgeč  smuđ  amur  linjak  pastrva  klijen  lipljen  mrena  deverika  kečiga  bjelica  karas Na jezeru Modrac izvučen som težak preko 60kg.
 13. Som (Silurus glanis) Šaran (Cyprinus carpio) Američki somić (Ameiurus nebulosus) Jezerska pastrmka (Salmo truta morpha lacustris) jest riba iz porodice salmonida. Jezerska pastrmka zapravo predstavlja potočnu pastrmku koja je metamorfozom u jezerskim uslovima prešla u novu vrstu. Naseljene u su Bohinjskom i Velikom Plivskom jezeru. Ona je tipični stanovnik hladnih i kisikom obogaćenih voda. Iako pretežno stanuje u jezerima, moguće je naći je i u rijekama. Crvenperka (Scardinius erythrophthalmus)
 14. Štuka (Esox lucius) Deverika (Abramis brama)
 15. Mrtvo more je najslanije jezero na svijetu. Ima salinitet oko devet puta veći od saliniteta morske vode, pa u njemu osim malobrojnih jednoćelijskih organizama ne postoji život. Površina jezera je oko 810 km2, a maksimalna dubina oko 298 m; ima jednu pritoku – rijeku Jordan koja se uliva sa sjevera. Nalazi se između Izraela i Jordana – sjeverna polovina Mrtvog mora pripada Jordanu, a južni dio dijele Jordan i Izrael. Voda je zbog saliniteta vrlo ljekovita. Pri izlasku iz vode, tijelo ostaje prekriveno debelim slojem soli, koja blagotvorno djeluje na kožu. Na dnu leži i glina kojom se maže radi zdravlja.
 16. Bare su sjataće vode male površine. Mogu nastati djelovanjem čovjeka i često životinja npr. dabra. Privremene Stalne bare Privremene bare povremeno isušuju. Organizmi u takvim sredinama moraju biti u stanju da prežive sušni period.
 17.  Bare nastaju na različite načine:  Sukcesijom jezera,  Odvajanjem rukavaca rijeke  Ili aktivnošću čovjeka. Mogu nastati i djelovanje nekih životinja npr. Dabra.
 18. Osnovne razlike između bara i jezera: 1.Bara je plića i nema dubinsku zonu, 2.U barama svjetlost dopire do dna, 3. Temperature se mijenjaju u toku noći i u toku godine. Ne postoji
 19.  Bare su plitke vodene mase gdje žive razne životinje i biljke od zone niskih do zone visokih biljaka kao i od zone plitke i duboke vode.  Prvu grupu čine one životinje koje čitav život provode u vodi (hidra, barski puž.)  Drugu grupu čine one koje koje se rađaju u vodi i dio života provode u vodi (žabe, larve komaraca).  Treću gurpu čine kopneni organizmi koji žive na kopnu ali hranu isključuvo pronalaze u vodeoj sredini (bjelouška, barska kornjača, čaplje).
 20.  Čovjek treba da zašiti bare i jezera od zagađenja jer time se ugrožava i reducira živi svijet u tim vodama.  Mnogim biljkama i životinjama zbog zagađenosti vode prijeti izumiranje.
Anúncio