Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

TRsM Olgu Sunumu -1.pptx

 1. OLGULARLA TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN ÇALIŞMALARI Dr. Mehmet BALTACIOĞLU
 2. Pandemi Döneminde Tedavisi Kesintiye Uğrayan Bipolar Bozukluk Tanılı bir Olgu
 3.  51 yaş  Erkek Hasta  Evli  Rize’nin bir ilçesinde ailesi ile yaşıyor  Marangoz Sosyodemografik Özellikler
 4.  Uykusuzluk  Sinirlilik  Para harcamada artış  Konuşmada artış ve hızlanma  Konuşmada ısrarcı olma Geliş Şikayeti
 5.  Hastaneye getirilmeden yaklaşık 1 ay önce gitmiş olduğu Psikiyatrist tarafından yanlış tanı konulduğu düşüncesiyle ilaçlarının kesilmesi üzerine başlayan uykusuzluk, sinirlilik, aşırı konuşma, aşırı para harcama, ailesine ve çevresine karşı güvensizlik ve zarar verme.  Bu yakınmalarının artması ve bunun sonucunda eşiyle ve komşularıyla kavga etmesi üzerine çevresi tarafından yapılan şikayete bağlı olarak emniyet güçleri tarafından acil servise getirildi.  Acil serviste yapılan müdahale sonrası yatış önerildi Hastaneye Geliş Şekli ve Getiriliş Öyküsü
 6.  Yaklaşık 5-6 yıl önce alacak-verecek meselesi yüzünden uykularda bozulma, aşırı sinirlilik, sürekli konuşma, anlamsız konuşma, kendi kendine konuşma, takip edildiğini düşünme, zarar göreceğini düşünme ve eşinin de bu insanlarla iş birliği içinde olduğunu düşünmesi üzerine evde eşyalara ve eşine zarar vermeye kalkışması sonrasında yakınları tarafından acil servise getirildi. Geçmiş Psikiyatrik Öyküsü
 7.  Özgeçmiş: 1 yıl önce kemerle ası öyküsü  Soygeçmiş: Özellik yok Özgeçmiş /Soygeçmiş
 8.  Bilinci açık, oryante, kopere, giyimi ve kuşamı sosyokültürel özellikleri ile uyumluydu. Konuşması dağınık, hızlı, zaman zaman amacından uzak ve öfkeliydi. Israrlı bir şekilde hasta olmadığını ifade etmekteydi. Afekti disforikti. İşitsel ve görsel halüsinasyonu yoktu. Düşünce içeriğinde eşinin kendisine ihanet ettiğini ve düşmanları ile işbirliği içerisinde olduğunu ve kendisine zarar vereceklerini ifade etmekteydi. Dışa vuran davranışlarında psikomotor aktivite artmıştı. İç görü yoktu. Ruhsal Durum Muayenesi
 9.  Rutin laboratuvar testleri: Normal sınırlarda  Kranial MRG: Normal görüntüleme bulguları Laboratuvar ve Görüntüleme
 10.  Bipolar Afektif Bozukluk (Psikotik Özellikli Manik Atak) Tanı
 11.  Yaklaşık 17 günlük yatış sonrası hasta merkezimize kabul edildi  Taburculuk sonrası tedavisi  Valproik asit 1000 mg/gün  Risperidon 8 mg/gün  Biperiden 4mg /gün  Ketiyapin 400mg/ gün Takip ve Tedavi
 12.  Hasta ilaçların kendisini yavaşlattığını, donuklaştırdığını ve uyku verdiğini, kendisinin herhangi bir hastalığı olmadığını dolayısıyla da ilaç kullanmak istemediğini ifade etti.  Kendisine ve ailesine hastalık, ilaçlar ve hastalığın seyri hakkında psikoeğitim verildi, TRSM işleyişi hakkında bilgilendirildi ve merkezimize düzenli aralıklarla gelmesi konusunda işbirliği sağlandı.  Zaman içerisindeki takipleri sonrasında hastanın ilaçlarla ilgili yakınmaları devam etti ve bu yakınmalara cinsel yan etkiler eklendi. Takip ve Tedavi
 13.  Bunun üzerine Hastanın Risperidon dozu tedrici olarak azaltıldı ve 1 ayın sonunda kesildi.  Hastaya Risperidon’ un azaltılmasıyla birlikte eş zamanlı Aripiprazol 5 mg/gün başlandı.  Aripiprazol dozu zaman içerisinde arttırılarak takibinin birinci ayında 15mg/gün’e yükseltildi.  Hastanın uykularının düzelmesi üzerine de Ketiyapin dozu kontrollü bir şekilde azaltılarak zaman içerisinde kesildi. Takip ve Tedavi
 14.  Yine zaman içerisinde hastanın psikotik belirtilerinin gerilemesi ve iyilik halinin devam etmesi üzerine Aripiprazol’ü de kontrollü bir şekilde kesildi.  Hasta sadece Valproik Asit 1000 mg/gün şeklinde takip edildi.  Yaklaşık 5 yıl boyunca atak geçirmedi ve nerdeyse tam remisyon halinde izlemleri devam etti.  Bu süre içerisinde mahallesine Muhtar seçildi. Takip ve Tedavi
 15.  Pandemi dönemiyle birlikte izlemlerinde aksama olması ve son olarak da ilaçlarının kesilmesi üzerine (ilaçlar kesildikten 1 ay sonra) 5. yılın sonunda emniyet mensupları eşliğinde tekrar acil servise getirildi.  Uzun süreli görüşmeler sonrasında tekrar tedaviye ve izleme ikna edildi. Takip ve Tedavi
 16. Vaka-2  22 yaşında  Erkek  Bekar  Lise terk  Rize’de ailesi ile yaşıyor  Futbolcu
 17. Geliş Şikayeti  Saldırganlık  Dükkanların ve arabaların camlarına taşlarla zarar verme  İzlendiğini düşünme  İçerisine cinlerin girdiğini ve ona emirler verdiğini düşünme  Kendisine ve ailesine zarar verileceğini düşünme
 18. Geçmiş Hikayesi-I  Hastanın yakınmaları yaklaşık olarak 5-6 yıl önce özgüvende azalma, dışarı çıkmama, kişisel bakımına özen göstermeme, arkadaşlarından uzaklaşma ve ders başarısının düşmesi şeklinde başlamış.  Daha sonraları bu yakınmalarına etrafından şüphelenmesi, arkadaşlarından ve komşularından zarar göreceği düşüncesi eklenmiş.
 19. Geçmiş Hikayesi-II  Eve gelince kapıları ve perdeleri kontrol ediyor evde birileri var mı? Sokakta eve bakan birileri var mı? diye sürekli kontrol ediyormuş. Zaman zaman kulağını duvarlara ve yere dayayıp etrafı dinliyormuş.  Özellikle televizyon izlenmesine izin vermiyormuş. Televizyon açılınca tepkiselleşiyormuş. Televizyondan kendisini izlediklerini düşünüyormuş.
 20. Geçmiş Hikayesi-III  İçine cinlerin girdiğini ve bu yaratıkların kendisini yönlendirmesi sonrasında bir gün evden çıkarak dükkanları ve arabaları taşlaması sonrasında yakınları tarafından acil servise getirildi.  Yakınlarından alınan öykü sonucunda yaklaşık 1-2 aydır ilaçlarını kullanmadığı; ilaçlarını kullanmadığı zamanlarda bu tür şikayetlerinin olduğu ve geçmişte yaklaşık 1 ay süren 2 kez hastane yatışlarının olduğu öğrenildi. Acil servisteki müdahalesi sonrası hastaya yatış önerildi.
 21. Özgeçmiş /Soygeçmiş  Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yok
 22. Ruhsal Durum Muayenesi  Bilinci açık, giyimi ve kuşamı sosyokültürel özellikleri ile uyumlu ve yaşanan arbededen dolayı kötü durumdaydı. Göz temasından kaçınmaktaydı. Konuşması dağınık, zaman zaman amacından uzak ve öfkeliydi. Affekti disforik, ve emir veren sesler şeklinde işitsel halüsinasyonları mevcuttu. Düşünce içeriğinde paranoid- persekütif ve referans hezeyanları dikkat çekmekteydi. Gerçeği değerlendirmesi bozuktu. Dışa vuran davranışlarında psikomotor aktivite artmıştı.
 23. Laboratuvar ve Görüntüleme  Rutin laboratuvar testleri: Normal sınırlarda  Kranial MRG: Normal görüntüleme bulguları
 24.  Paranoid Şizofreni Tanı
 25. Takip ve Tedavi  Kendisine olanzapin 10mg 2x1 başlanarak taburcu edilen hasta yatışından yaklaşık 1 ay sonra merkezimize takip amaçlı müracaat etti.  Yapılan takiplerinde hastanın kilo alması olmuş. Hasta bu durumdan rahatsız olduğunu ve ilaçları bırakacağını ifade etti. Bunun üzerine hastayla konuşularak tedavi değişikliği planlandı.  Hastanın tedavisine Aripiprazol 5 mg/gün ilave edildi.  Tedavinin 2. haftasında aripiprazol dozu 15 mg’ a çıkıldı.  1. ayın sonunda olanzapin tedavisi tedricen azaltılarak kesildi. Aripiprazol dozu 30 mg/gün olarak düzenlendi.
 26. Takip ve Tedavi  Takip eden süreçte hastanın kilo alımı durdu. Düzenli diyet ve spor ile birlikte tedavi öncesi kilosuna geri döndü.  Tedavi uyumu ve memnuniyeti artan hastanın takiplerinde Aripiprazole bağlı herhangi bir yan etki gözlenmedi.
 27. Teşekkürler
Anúncio