O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

stahl 11. bölüm.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Bi̇polar sunum
Bi̇polar sunum
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 84 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a stahl 11. bölüm.pptx (16)

Anúncio

Mais recentes (20)

stahl 11. bölüm.pptx

 1. 1. STAHL’IN TEMEL PSİKOFARMAKOLOJİSİ 11. BÖLÜM DUYGU DURUMU BOZUKLUKLARI ESOGÜ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ A.D Dr. Mehmet BALTACIOĞLU
 2. 2. Akış Şeması • Duygu Durumu Bozukluklarının Tanımı • Bipolar Spektrum • Unipolar Depresyon Bipolar Depresyon Ayrımı • Duygu Durumu Bozuklukları İlerleyici Mi? • Duygu Durumu Bozukluklarında Nörotransmitterler Ve Beyin Devreleri - Noradrenerjik Nöronlar - Monoamin Etkileşimleri • Depresyonda Monoamin Hipotezi • Monoamin Reseptörleri Ve Gen Ekspresyonu • Depresyonda Belirtiler Ve Beyin Devreleri • Manide Belirtiler Ve Beyin Devreleri
 3. 3. Duygudurum Bozukluklarında Tanımlama • Duygudurumu bozuklukları, duygulanım bozuklukları olarak adlandırılmaktadır. • Duygulanım: içten hissedilen bir his ya da duygunun dıştan görüntüsü olarak tarif edilmekte.
 4. 4. • Major depresyon: En yaygın duygudurum bozukluğudur. Tekrarlayan epizodlarla karşılaşılmasına rağmen en azından tek bir major depresif epizodun ortaya çıkması olarak tanımlanır. • Distimi : Major depresyondan daha az şiddetli bir depresyon formudur. Ancak uzun sürelidir(2 yılın üzerinde) ve sıklıkla aralıksız devam eder. • Çift depresyon: Aralıksız distimili hastalar bir ya da daha fazla major depresif epizodun üste binmesini yaşarlarsa çift depresyonlu olarak tanımlanırlar.
 5. 5. • BP-I : En az bir manik ya da karma epizodun ortaya çıkması olarak tanımlanır. Bipolar 1 tanısı için gerekli olmasa da tipik olarak aynı zamanda major depresif epizodları da geçirirler. • Hızlı döngülü: Yılda en az 4 kez manik epizod geçirilmesi olarak tanımlanır. • BP-II : En az 1 hipomanik epizod ve tam bir depresif epizod ile karakterizedir. • Siklotimik bozukluk: Tam mani ve tam depresyondan daha az şiddetli duygu durumu dalgalanmalarıyla karakterizedir. Fakat normal duygu durumunun sınırlarının üstünde ve altında yükselip alçalmalar gösterir.
 6. 6. MİZAÇ • Çevresel uyaranlara yanıt olan yaşam boyu kişilik tarzlarıdır. Yaşamın erken dönmelerinde var olan kalıtsal davranış modelleri, daha sonrasında yenilik arayışı, zarardan kaçınma ve dürüstlük gibi bağımsız kişilik ölçülerini de içererek kalıcı olabilir. • Bazı hastalar ilerleyen yaşlarda onları özellikle Bipolar spektrum bozuklukları gibi Duygu durum bozujluklarına yatkın hale getiren duygu durumu ile ilişkili mizaçlara sahip olabilirler.
 7. 7. • Depresif mizaç: Normalin altında duygu durumu fakat bir duygu durumu bozukluğu değil. • Hipertimik mizaç: Normalin üstünde duygu durumu fakat bir duygu durumu bozukluğu değil.
 8. 8. Bipolar Spektrum • Bp ¼ : Antidepresanlara bazen hızlı ancak aralıklı bir şekilde yanıt veren tek uçlu depresyonun dengesiz bir formu. Böyle dengesiz bir yanıt bazen antidepresan tükenmesi olarak adlandırılır. Bu hastalar, dengesiz bir duygu durumuna sahiptir ancak gerçek anlamda bir Bipolar Bozuklukları yoktur; antidepresan tedaviye eklenen duygu durumu dengeleyicilerinden fayda görürler. • Bp ½ : Psikozun pozitif belirtilerini manik, hipomanik, depresif epizodlar ile birleştiren Şizobipolar olarak adlandırılır. • Bp-I ½ : Depresyonsuz uzun süren Hipomani
 9. 9. • Bp-II ½ : Major depresif epizodlar geçiren Siklotimik Mizaçlı hastalar • Bp-III: Antidepresan ve madde ile uyarılan manik ya da hipomanik epizod • Bp-III ½: Madde ile uyarılan manik ya da hipomanik epizod • Bp-IV: Hipertimik mizaç ve depresif epizod birlikteliği • Bp-V: Major depresif epizotdun hemen üstüne binen Hipomanik epizod (Eş zamanlı). • Bp-VI: Demans+Bipolarite Birlikteliği
 10. 10. • Tüm bu durumlar Unipolar Depresyondan farklıdır ve Bipolar Spektruma aittir.
 11. 11. • Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey depresyonlu hastaların tümünün antidepresan gerektiren bir major depresif bozukluğuna sahip olmaması ve bipolar spektrum içerisinde bipolar I ve II bozuklukları dışında birçok duygu durumu bozukluğu durumunun olmasıdır. • Bu tür durumlarda antidepresan Monoterapi için uygun uyarıyla birlikte bipolar 1 ya da 2 bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan aynı ajanlarla tedaviye gerek duyulabilir.
 12. 12. Antidepresan Tedaviye Eklenmezse • Duygudurum dengeleyici • Antipsikotik - Aktivasyon uyarılması - Ajitasyon - Hızlı döngü - Disfori - Hipomani - Mani - İntihar eğilimi
 13. 13. Unipolar Depresyon, Bipolar Depresyon Ayrımı • Duygu durum bozukluğu alanında son yıllardaki önemli gelişmlerden biri daha önce majör depresif bozukluğu olduğu düşünülen pek çok hastanın aslında bir Bipolar Bozukluk formuna, özellikle bipolar 2 ya da bipolar spektrum içindeki durumlardan birine sahip olduğunun fark edilmesidir. • Çünkü bipolar bozukluğu olan semptomatik hastalar; manik, hipomanik ya da karma duruma göre deprese durumda çok daha fazla zaman geçirirler.
 14. 14. • Daha önce Unipolar bir depresyonu olduğu düşülen hastaların yaklaşık yarısında bir Bipolar Spektrum Bozukluğu olduğu düşünülmektedir ve onlar Antidepresan tedavisi için uygun adaylar değildirler.
 15. 15. • İyi tanı konamayan Bipolar Bozukluğun Antidepresan ile tedavisi Duygudurum döngüsünü, karma durumları ve Hipomani ve Maniye dönüşümü arttırmanın yanında aynı zamanda Antidepresanlarla tedavi edilen hastaların intihar eğilimini de arttırır. • Antidepresanla uyarılan intihar eğilimi için 25 yaş altındaki erişkinler daha yaşlı erişkinlere göre, ergenler genç erişkinlere göre ve çocuklar ergenlere göre daha fazla risk altındadır.
 16. 16. ÖYKÜ • Aile öyküsü • Geçmiş belirtilerin şekli • Tedavi yanıtı öyküsü • Erken yaşta başlangıç • Hasta geçirilen zamanın fazlalığı • Belirtilerin akut başlaması ya da azalması • Antidepresanlara önceki yanıt • Bir çok Antidepresanın başarısızlığı • Hızlı iyileşme
 17. 17. Duygu Durum Bozuklukları İlerleyici Midir? • Birkaç 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında akıl sağlığı muayenelerinde daha fazla hastanın Unipolar hastalıklardan ziyade Bipolar spektrum hastalıklarına sahip oldukları görülmektedir. • Bu sadece değişen tanı ölçütlerinin sonucu mudur ya da Unipolar Depresyon Bipolar Depresyona mı ilerlemektedir?
 18. 18. • Unipolar Depresyon ilk olarak Major Depresyonun daha hızlı tekrar eden epizodlarıyla daha sonra epizodlar arası iyileşmeyle daha sonra bir Bipolar Spektrum hastalığına ilerlemeyle ve sonuç olarak tedavi direnciyle sonuçlanır. • Bu tür durumlar Bipolar Spektrum Bozukluğu ile ilişkilendirilmiş ve Antidepresanlardan daha çok ya da Antidepresanların yerine Duygu Durumu dengeleyiciler ve Atipik Antipsikotikler ile tedaviye gereksinim duyulmuştur.
 19. 19. • Bipolar Bozukluk tanısı almış hastalar için özellikle yeterli tedavi almazlar ise bozukluğun ilerleyici olmasıyla ilgili benzer endişeler vardır. Bu yüzden, aylık manik ve depresif epizodlar karma ve disforik epizodlara ve sonuçta hızlı döngü değişikliği ve tedavi direncine ilerleyebilir.
 20. 20. Duygu Durumu Bozukluklarında Nörotransmiterler Ve Devreler • Duygu durumu bozukluklarının patofizyolojisi ve tedavisinde uzun zamandır 3 ana nörotransmitterin ilişkili olduğu gösterilmiştir. • Bunlar; trimonoaminerjik nörotransmitter sistemi olarak da adlanrılabilen nörepinefrin, dopamin ve seratonindir.
 21. 21. Nöradrenerjik Nöronlar • Hücre gövdesi locus seruleus • Nörepinefrini nörotransmitter olarak kullanır
 22. 22. Monoamin Etkileşimleri: 5-HT Salıverilmesinin NE İle Düzenlenmesi NE Somatodentritik Akson ucu alfa – 1 R alfa-2 R 5-HT 5-HT
 23. 23. Monoamin Etkileşimleri: NE Ve DA Salıverilmesinin 5-HT İle Düzenlenmesi 5-HT 5-HT2A (D+GABA) 5-HT2C (GABA) NE/DA NE/DA
 24. 24. Depresyonda Monoamin Hipotezi • Depresyonun biyolojik etyolojisi hakkındaki klasik teori, depresyonun Monoamin Nörotransmiterlerinin yetersizliğinden kaynaklandığını varsaymaktadır. • İlk başta, Nörepinefrin ya da seratonin eksikliğinin daha önemli olup olmadığı tartışılmış ve Dopamin nispeten ihmal edilmiştir. • Güncel Monoamin teorisi çeşitli beyin devrelerinde tüm trimonoaminerjik nörotransmitter sistemini ilgilendiren işlev bozukluğu olabileceğini ve semptom profiline bağlı olarak değişik nörotranspiterlerin olaya dahil olabileceğini ileri sürmektedir.
 25. 25. Monoamin Hipotezi, Monoamin Reseptörleri Ve Gen Ekspresyonu • Monoamin Hipotezi: - NE/5-HT/DA Azalması • Nörotransmitter Reseptör etkileşimi hipotezi: - Nörotransmitter eksikliği - Postsinaptik resptör up regülasyonu • Moleküler ve hücresel hipotez - BDNF’ de azalma - Hipokampal hacimde azalma
 26. 26. Depresyonda Belirtiler Ve Devreler
 27. 27. TEŞEKKÜRLER…

×