Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Madde Bağımlılığı.pptx

 1. Uzm. Dr. Mehmet Baltacıoğlu Rize Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
 2. Bağımlılık Nedir?  Bağımlılık, bir maddenin amacı dışında ve o maddeye karşı gelişen tolerans sonucu, gittikçe artan miktarlarda alınması, kişinin yaşamında sorunlara neden olmasına rağmen kullanımının sürdürülmesi ve madde alımı azaltıldığında ya da bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması şeklinde tanımlanmaktadır.  Bağımlılık, bireyin gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olan biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörlerle şekillenen ‘kronik bir beyin hastalığı’ dır (APA).
 3. Nasıl bir hastalık?  Madde kullanıcısının beyninde yapısal ve nörokimyasal değişikliklere bağlı olarak istemli madde kullanma davranışının zorlantılı madde kullanımına dönüşmesi biçiminde sonuçlanan bir beyin hastalığıdır.
 4. Bağımlılık Çeşitleri  Fiziksel bağımlılık: Maddenin varlığına karşın duyulan fizyolojik bir istektir. Beden maddeye karşı bir uyum geliştirir. Kesilmesi ile fiziksel yoksunluk belirtileri izlenir.  Psikolojik bağımlılık: Doyum ve haz alma amacıyla maddeye düşkünlüktür. Kesilme ile psikolojik yoksunluk belirtileri izlenir.
 5. Neden Bağımlı Oluruz? (Nörobiyoloji)  Beynin Ödül-Ceza Sistemi (VTA- N.Accumbens-Amigdala- Striatum-Frontal K.)  Mezolimbik Dopaminerjik Sistem  Endojen Opioidler (Endorfinler)
 6. Bağımlılık Döngüsü
 7. Bağımlılık Süreci Nasıl İlerler? TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) Sosyal Çevre ve Akran Baskısı Merak ve İlk Deneme Alışma ve Bağımlı Olmaya Doğru İlerleme Bağımlılığa Teslim Olma Tedavi Süreci Yeniden Bağımlılığa Dönüş
 8. DSM ne Diyor?  DSM-4 Madde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar(1994)  Madde Kötüye Kullanımı  Madde Bağımlılığı  DSM-5 Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları (2013)  Davranışsal bağımlılık kavramı  Kumar Oynama Bozukluğu
 9. Her Madde Kullanımı Bağımlılık Mı?  Bir yıl içinde aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ve klinik açıdan belirgin bir sıkıntı ya da işlevsellikte bozulma olmalı: 1. Maddenin tasarlandığından daha yüksek miktarda kullanılması 2. Maddeyi bırakmak veya kullanımını kontrol etmek için boşa çaba harcama 3. Maddeyi elde etmek, kullanmak veya etkilerinden kurtulmak için aşırı zaman harcama 4. Madde kullanımı için çok büyük bir istek duyma 5. Tekrar eden kullanım sonucu sorumluluklarını yerine getirememe 6. Olumsuz etkilerine rağmen kullanıma devam etme 7. Kullanımdan dolayı günlük etkinliklerin bırakılması veya azaltılması 8. Tehlikeli olabilecek durumlarda dahi kullanmaya devam etme 9. Olumsuz bedensel veya ruhsal etkilere karşı kullanmayı sürdürme 10. Maddeye karşı tolerans gelişimi 11. Yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması (DSM-5).
 10. Bağımlılık Yapan Maddeler  Alkol  Amfetamin gibi uyarıcılar  Kafein  Esrar ve sentetik kannabinoidler  Kokain  Hallüsinojenler  Uçucular  Tütün ve ürünleri  Opiyatlar  Fensiklidin (veya benzerleri)  Sedatif, Hipnotik ve Anksiyolitikler
 11. Bağımlılık yapıcı maddeler-Alkol  Birada %3-5, şarapta %12-15 oranlarında etanol bulunur.  Alkolün etkisi, tipi, miktarı kadar kullanan kişinin etnik, metabolik özellikleri, yaş ve cinsiyeti etkilerinde değişkenliğe neden olabilir.  Akut alkol zehirlenmesi ya da sarhoşluk denilen durumda genel olarak konuşma bozukluğu, uyumsuz davranışlardan kusma, uyuşukluk, uyuklama hali ve şuursuzluğa giden düzeyde farklı belirtiler izlenir. İleri düzeyde zehirlenme solunum bozuklukları ile ölüme neden olabilir.  Erişkinlerde %30-45 oranında hayatlarında en az bir kez alkole bağlı işe, okula gidememe gibi bir sonuca neden olacak alkol kullanımı vardır.
 12. Bağımlılık yapıcı maddeler-Alkol  Alkol için belirtilen riskli içme ölçüsü;  Erkeklerde haftada 14 birim ya da tek seferde 4 birimden fazla  Kadınlarda haftada 7 birim ya da tek seferde 3 birimden fazla tüketilmesidir.  Yoksunluğunda; terleme, titreme, huzursuzluk gibi fiziksel belirtiler izlenirken, deliryum denilen algı ve bellek bozuklukları ile yoksunluğa bağlı nöbetler yaşamsal olabilmektedir ve hızla tıbbi müdahale gerektirir.
 13. Bağımlılık yapıcı maddeler Amfetaminler  Amfetaminler özellikle Avrupada 2. en sık kullanılan maddelerdir.  Performans artırma amaçlı kullanılırlar, parti ilaçlarıdır.  Etkileri neşelilik hali, özgüven artışı, kendini iyi hissetmedir. Enerji artışı ve iştah azalması yaparlar. Uzun süreli kullanım ise uykusuzluk, huzursuzluk, şüphecilik ve düşmanlık ve konfuzyon yapar.
 14. Bağımlılık yapıcı maddeler Esrar ve türevleri  Dünyada en çok kötüye kullanılan maddedir.  Duman ve suda demlendirme ile kullanılır.  Yoksunluk belirtileri psikolojik ağırlıklıdır. Huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık sıktır.  Kullanımında göz kızarıklığı görülür.  Yüksek dozlar, iştah artışı –“hapır hupur yeme”-, ortostatik hipotansiyon denilen ani ayağa kalkmada tansiyon düşmesine bağlı göz kararması ve ağız kuruluğuna neden olabilir.  Psikotik bozukluk
 15. Bağımlılık yapıcı maddeler Esrar ve türevleri  Bonzai ve Jamaika adı verilen sentetik esrar türevleri son yıllarda esrar kullanımının yerini almış görülmektedir. Bu tür sentetik esrarın içeriğinin değiştirilebilir olması, içeriğine birden fazla bağımlılık potansiyelini artırıcı maddeninin katılabilir olması kullanım sıklığını hızla artırmıştır.  Yeşil, kına rengi, top top şeklinde otlar halinde, renkli ve göz alıcı ambalajları ile son 2 yıldır gençlerin internet üzerinden yurtdışından getirebildikleri bu maddeler, son dönemde izlemeye alınmıştır. Rutin idrar toksikoloji örneklerinde –negatif madde sonucunu vermesi kötüye kullanımının sıklaşmasındaki bir diğer nedendir. Mide üzerine ciddi etkileri olmakta, psikotik tabloya daha hızlı şekilde yol açabilmektedir.
 16. Bağımlılık yapıcı maddeler Kokain  Merkezi sinir sistemi etkilerinden dolayı uyanıklık, neşe hali, oluşturur. Açlık hissi, uyku gereksiniminde azalma sağlar. Cinsel performansa da olumlu etkileri nedeni ile kötüye kullanılabilir.  Saflığı değişkendir. En sık kullanım yolu “line” denilen düz bir zeminde ince bir sıra haline getirilerek ince bir boru ile burna çekilmesidir. Sigaraya sarılarak ya da eritilerek damardan kullanımı da mevcuttur.  Kokainin serbest baz formuna “crack” ya da “taş” denir. Bir iki kullanım dahi ciddi arama davranışlarına yol açacak düzeyde bağımlılığa neden olabilir.
 17. Bağımlılık yapıcı maddeler Kokain  Zehirlenme durumlarındaki bulgular ajitasyon, huzursuzluk, yargılama bozukluğu, saldırganlık, dürtüsellik, tehlikeli cinsel davranıştır. Kalp hızında artış, tansiyon yükselmesi gibi belirtiler de izlenebilir.  En sık görülen yan etkinin burundan çekmeye bağlı burunda iltihaplanma, kanlanma artışı ile iki burun deliği arasındaki ince kemik duvarın beslenme güçlüğüne bağlı erimesidir. Damar yolu ile kullanımı ciddi damar bozuklukları, enfeksiyonları ve pıhtı birikimi, bu pıhtıdan kopma ve beyin ya da akciğer damarlarını tıkamaya bağlı ani ölümlere neden olabilir.
 18. Bağımlılık yapıcı maddeler LSD  Gerçeklik duygusunun kaybı, algı bozuklukları, kendi bedeninin değiştiği, çevrenin değiştiği gibi yanılsamaların olduğu yaşantılara yol açar ki kişilerde çoğunlukla korku yaratan deneyimlerdir.  Pek çoğu ağızdan alınsa da koklananları, sigaraya sarılanları mevcuttur.  Kullanım Avrupa ülkelerinde sıktır.  Titreme, kalp hızında artma, tansiyon yüksekliği, göz bebeklerinde büyüme, görme bulanıklığı ve terleme gibi fiziksel etkileri vardır.
 19. Bağımlılık yapıcı maddeler Uçucular  Çözücüler, yapıştırıcılar, uhular, boya inceltici tinerler ve sıvı yakıtların –çakmak gazı- genel adı uçuculardır. Benzin, aseton, daksil, ayakkabı boyası, bali de sık koklanan uçuculardır.  Ucuz olmaları elde edilirliklerini artırmaktadır.  Gençlerde ve yoksul kişilerde kullanımı sıktır. Kişiler boru, teneke kutu, torba, uçucuya batırılmış bez parçası koklayarak kullanırlar.  Bu maddeler burun yolu ile koklandıklarında hızla akciğerlerden emilir ve kana karışarak beyne ulaşır. Cinsi ve dozuna göre etkileri 5 dk içerisinde ortaya çıkar, birkaç saat sürebilir. Alkolle kullanımı etkiyi artırmaktadır.
 20. Bağımlılık yapıcı maddeler Uçucular  Yüksek dozlarda korkusuzluk, illüzyonlar, görsel ve işitsel algı kusurlarına yol açarlar.  Konuşma güçlüğü, konuşma hızında yavaşlama, dengesiz yürüme  Solunumda ani durma ya da kalpte ritm bozuklukları ile ani ölüm, geri dönüşümsüz karaciğer ve böbrek hasarına neden olabilirler. Kas yıkımı ile kas yıkılması hareket bozukluğu ve kaybına yol açabilir. Hızlı demans gelişimine neden olur.  Kullanımında bir diğer risk yanmadır. Genellikle üzerine damlayan sıvı yakıt ya da çözücünün yakılan sigara ile tutuşması ve yangına yol açması, kendini yakma sıktır.
 21. Bağımlılık yapıcı maddeler Nikotin  Dünya Sağlık Örgütü dünyada 1 milyardan fazla nikotin içicisi olduğunu, yılda 3 milyondan fazla kişinin sigaraya kullanımına bağlı öldüğünü göstermektedir.  Sigara, pipo, puro , enfiye ya da çiğneme şeklinde kullanılır.  Eğitim düzeyi arttıkça içicilik oranları düşmektedir.  İçeriğinde yabancı ve yüksek düzeyde toksik maddeler ile ağız, dil, gırtlak, yemek borusu, mide, ince ve bağırsak, pankreas, böbrek, idrar yolları, akciğer, karaciğer, cilt, prostat, yumurtalık, rahim ağzı kanserlerinin sıklığını artırır.  Pasif içicilik
 22. Bağımlılık yapıcı maddeler Eroin ve türevleri  Bağımlılık potansiyeli oldukça yüksek olan bu madde tek kullanımda dahi bağımlılığa neden olabilmektedir.  Ağızdan, burundan ya da damar yolu ile kullanımı olabilir. Damar yolu ile kullanımı kan yolu ile geçen hastalıklar için risk oluştururken, ciddi alerjik reaksiyonlara, damar yolu ile enfektif hastalıklara, buna bağlı kalp ve eklerine ilişkin enfeksiyonlara yol açabilmektedir.
 23. Bağımlılık yapıcı maddeler Eroin ve türevleri  Zehirlenmesi durumunda izlenenler duygudurum değişiklikleri, hareketlerde ve reflekslerde ağırlaşma, sersemlik, lafı ağzında gevelercesine konuşma, dikkat ve bellekte bozulma gibi belirtilerdir. Aşırı dozlarında iğne başı göz bebekleri ve solunum depresyonu, koma hali ile ölüm izlenebilir.  Yoksunluğu oldukça ağırdır. Ağır kas krampları, kemik ağrıları, yoğun ishal hali, karın ağrısı, göz yaşında ve burun akıntısında artış, kaz derisi görünümü, esneme, ateş, vücutta ısı değişiklikleri, kalp hızında artış gibi ciddi belirtiler izlenebilir. Ayrıca yoksunluğunda deliryum denilen algı, bellek gibi bilişsel bozuklukların birlikte olduğu ciddi tablolar da görülebilir.
 24. Bağımlılıkla/Uyuşturucu ile Mücadele  Tedavi edilebilir bir hastalıktır.  Birincil Koruma,  İkincil koruma  Üçüncül koruma.  Yasal düzenlemeler
 25. Bağımlılıkla/Uyuşturucu ile Mücadele Birincil Koruyucu Yaklaşım  Yaşamı boyunca hiç madde ile karşılaşmamış kişilerin bu maddeleri kullanmaya başlamasını engellemek amacı ile yapılan çalışmalardır.  Bilgilendirme toplantıları, konferanslar, seminerler
 26. Bağımlılıkla/Uyuşturucu ile Mücadele İkincil Koruyucu Yaklaşım  Madde kullanmaya başlamış ancak bağımlı hale gelmemiş kişilerin bağımlı hale gelmesini önlemek amacı ile yapılan çalışmalardır.  Kişinin kendi durumunu değerlendirmesini, kendisine yardımcı olunabileceğini kavramasını sağlamak, sağlık kurumlarına baş vurabileceğini öğretmek vs.
 27. Bağımlılıkla/Uyuşturucu ile Mücadele Üçüncül Koruyucu Yaklaşım  Belirli bir süre madde kullanarak madde bağımlısı haline gelmiş kişilerin tedavisinin sağlanarak geriye dönüşü olmayan sosyal ve tıbbi kayıplardan korumak, ölümü engellemek için yapılan çalışmalardır.  Ayaktan ya da yatarak tedavi ve rehabilitasyon.
 28. Bağımlılıkla/Uyuşturucu ile Mücadele  Bağımlılığın bir hastalık olarak kabul edilmesi ve tedavi edilebilir bir durum olduğu bilinmelidir.  Madde bağımlılığının tedavisi oldukça güç ve zahmetli bir iştir.  Bağımlılık tedavisindeki başarı kişiye, çevreye, yönteme ve iyileşme ölçütlerine göre değişkenlik gösterir.
 29. Bağımlılıkla/Uyuşturucu ile Mücadele •Yeşilay, sigara, alkollü içki ve uyuşturucu gibi alışkanlıklarla mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bir kurumdur. •Alo 191 hattı
 30. Bağımlılıkla/Uyuşturucu ile Mücadele  AMATEM: Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Eğitim Merkezi  Ülkemizde 37 tane AMATEM bulunmaktadır.
 31. Ülkemizdeki AMATEM Merkezleri  Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi AYAKTA TEDAVİ MERKEZİ  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM  Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi  Bursa Devlet Hastanesi AMATEM  Bursa Şevket Yılmaz EAH ÇEMATEM  Denizli Devlet Hastanesi AMATEM  Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (AMATEM)  Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÇEMATEM  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM  Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM  Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM  Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Ahmet Şireci Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM)  Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM  Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÇEMATEM  Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM  Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM
 32. Ülkemizdeki AMATEM Merkezleri  Özel NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi AMATEM  İzmir Katip Çelebi Ünv. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM  Tepeci Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÇEMATEM  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ( EGEBAM ) AYAKTA TEDAVİ MERKEZİ  Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM  Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM  Malatya Devlet Hastanesi Hastanesi AYAKTA TEDAVİ MERKEZİ  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi AMATEM  Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM  Mersin Devlet Hastanesi AMATEM  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM  Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM  Çorlu Devlet Hastanesi AMATEM  Tokat Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi AMATEM  Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM  Van Özel İstanbul Hastanesi AMATEM
 33. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
 34. TCK’da Madde Bağımlılığının Yeri  Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ile cezalandırılır.  Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satan, satışa arz eden,başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ile cezalandırılır.  Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 35. BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERLE MÜCADELE SADECE KİŞİLERE BIRAKILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ BİR SORUNDUR; ÜLKELERİN ULUSAL POLİTİKASI OLMALIDIR!
 36. TEŞEKKÜRLER…
Anúncio