Anúncio

ACİL SERVİSTE SALDIRGAN HASTAYA YAKLAŞIM.ppt

23 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

ACİL SERVİSTE SALDIRGAN HASTAYA YAKLAŞIM.ppt

 1. ACİL SERVİSTE SALDIRGAN HASTAYA YAKLAŞIM
 2. Şiddet • En fazla acil servislerin bekleme odaları ve tedavi merkezi bölümlerinde; • Travma merkezlerinde; • Cerrahi birimlerde görülüyor.
 3. Acil serviste şiddet riski • Acil servisler doğal olarak aşırı stresli mekanlardır. • Hasta ya da yakınları değişik nedenlerden kaynaklanan gecikmeleri tolere edemeyip saldırganlaşma eğilimi gösterebilir.
 4. • Amerika Birleşik Devletleri’nde konu ile ilgili yapılan çalışmalarda sağlık sektöründe acil sağlık hizmetlerinde çalışıyor olmak şiddete maruz kalmak açısından birincil risk faktörü olarak bildirilmiştir.
 5. Şiddet görülme sıklığı ? ABD’de 170 eğitim hastanesinde çalışan 127 Acil Servisde Elde edilen bilgilere göre: Hastanede günde en az 1 sözlü tehdit (n=41, %32) Ayda en az 1 silahlı tehdit (n=23,%18)
 6. Şiddet görülme sıklığı ? Beş yıllık bir izlemede ise: 72 (%57) hastanede personelin silahlı tehditi, 55 (%43) hastanede ise ayda en az bir kez acil servis personelinin fiziksel saldırıya maruz kalması, 102 (%80) hastanede personelin yaralanması, 9 (%7) hastanede ölüm saptanmıştır.
 7. Şiddet görülme sıklığı ? • 2003 yılında Hong Kong halk hastanesinde yapılan bir çalışmada • 3 aylık periyotta 26 saldırgan ile 25 olay meydana geldiği • %64’ünün verbal şiddet olduğu • Hiçbir olayda silah olmadığı görülmüştür.
 8. Şiddet görülme sıklığı ? Aynı çalışmada şiddet nedenleri; • Uzun süre beklemek (%36) • Mental durum bozukluğu (%28) • Bakım hoşnutsuzluğu (%20) %69’u erkek ve 21-50 yaş arası.. En fazla hastalara, eşlik eden personele, hemşirelere ve en az doktorlara.
 9. • Sözlü saldırı • Fiziksel saldırı • Rehin alınma • Ateşli silah yaralanması • Delici veya künt bir araç ile yaralanma veya daha geniş anlamda “bir şekilde” saldırıya uğrama artan sıklıkta bildirilmektedir…
 10. Tanımlar • Agresyon: Zorbacı, baskıcı veya saldırgan; sözlü veya fiziksel eylem olarak tanımlanır. • Ajitasyon: Fizyolojik veya motor hiperaktivitenin patolojik düzeyde olmasıdır. Daha çok altta yatan bir bozukluğun semptomudur. • Öfke: Ajitasyon ve agregasyonla birlikte olabilen bir duygudur.
 11. Acil serviste şiddet neden ortaya çıkar? • Bir yaralının ya da hastanın ölümü, • Tedavi yetersizliği: ölüm nedeni olarak, • Travma (Travma geçiren hasta ve yakınları diğer hastalara göre şiddet olaylarına daha fazla karışıyor),
 12. Acil serviste şiddet neden ortaya çıkar? • Fazla süre beklemek: 3-4 saatten daha fazla, • Bakım gecikmeleri, • Muayene ve tedaviler esnasında oluşan tartışma, anlaşmazlık, saygısızlık, kaba ihtarlar, sözler,
 13. Acil serviste şiddet neden ortaya çıkar? • Sorumsuz açıklamalar, • Yayınlar; gazete, TV, • Caydırıcılık azlığı, • Bizden kaynaklanan nedenler, • Fiziksel mekan, • 1.basamak, sevkler.
 14. Şiddet ve Saldırganlık Nedenleri
 15. Şiddet ve saldırganlık eğilimi olan hasta özellikleri: Öykü ►Çocuk suistimali veya ihmali ► İntihara teşebbüs etme hikayesi ► Daha önce uyguladığı Yaş/Cinsiyet 13-25 yaş ve erkek hasta Psikiyatrik faktör ►Aktif psikiyatrik hastalığa ait semptomlar ► Emredici işitsel halüsinasyonlar, paranoid delüzyonlar, düşünce içeriğinin psikotik bozukluğu, eksitabilite ► Zehirlenme veya geri çekilme sendromu Duygusal Davranışlar ►Dışavurumsal davranış tarzı ► Öfke veya hiddet hali ► Duygusal dengesizlik İrritabilite ve/veya atılganlık ► Kabullenememe Sosyal faktörler ►Maddi olarak yeterli destek görememe ► Sosyoekonomik olarak düşük seviyede olma ►İlaç tedavisine karşı olma Nörobiyolojik faktörler ►Deliryum ►HIV/AIDS ►Mental retardasyon ►Nörolojik hastalıklar, nöbetler ►Yapısal beyin anomalileri ►Travmatik beyin hasarı
 16. Şiddet eğilimini önceden sezinlemek • Acil servisde çalışanların bir şiddete maruz kalma riskini bilmesi ve ona karşı kendini koruması gereklidir. • Acil serviste şiddetten korunmanın en iyi yolu olay patlak vermeden önce onu sezip önlemeye çalışmak ya da yardım aramaktır • Bir personelin hastadan rahatsız olma önsezisi hekimi olası bir olay açısından uyarmalıdır.
 17. Şiddet eğilimini önceden sezinlemek • Fiziksel bir saldırı öncesi  konuşarak tansiyonun yükseltilmesi,  bağırmak,  postür değişikliği,  artmış fiziksel aktivite ve  yerinde duramama tipik davranışlardır.
 18. Şiddet eğilimini önceden sezinlemek • Bu belirtilerin önceden görülmesi ve uygun önlemlerin alınması mümkündür. • Ancak sağlık personeli ani ve beklenmeyen bir şiddete de maruz kalabilir.
 19. Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım • Acil bir durumda saldırgan bir hastaya yaklaşım tıkanan havayoluna yaklaşım gibidir. • Eğer saldırgan bir hasta karşısında bilinçli olarak hareket edilmez ise başarısızlık bir havayolunu açmadaki başarısızlıktan farklı değildir.
 20. Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım • Sıklıkla tedaviye başlayabilmek için davranış problemlerinin çözümlenmesi gerekmektedir.
 21. Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım • Risk değerlendirmesinin yapılması • Korunma stratejilerinin geliştirilmesi • Güvenlik sistemlerinin sağlanması • Personel eğitiminin sağlanması
 22. Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım • Sözel yaklaşım ve baskılama • Fiziksel alıkoyma ve tecrit • İlaçla müdahale
 23. Sözel yaklaşım ve baskılama 1. Saldırgan ile göz göze gelmemeli 2. Normalden 4 kat daha uzak güvenlik mesafesini korumalı (bir kol mesafesi) 3. Kollar önde çapraz olarak ya da arkada bağlı olarak tutulmamalı. 4. Başarılı olacağınızdan emin değilseniz kaçmamalı/dövüşmemeli
 24. Sözel yaklaşım ve baskılama Empati kurun ‘‘İyi hissetmediğinizi ve zor anlar geçirdiğinizi biliyorum”, ‘‘Yüzünüzden çok acı çektiğiniz anlaşıyor” Hastaya dürüst ve saygılı olun • “Neden kızgın olduğunuzu anlıyorum” Soğukkanlı ve sakin kalın Asla yargılamayın Hastaya “barış” önerin • “Gelin bu odada oturalım, siz anlatın derdinizi” Sakinleştirin ‘‘Burada yardım almak için bulunuyorsun ve biz problemin ne olduğunu en kısa zamanda bulmaya çalışacağız” ‘‘Sana yardım etmemize izin ver korkma sana zarar vermeyeceğiz”
 25. Sözel yaklaşım ve baskılama Hastaya mantıklı seçenekler sunun Hasta kendi durumu için karar versin Aşırı tepki ya da sözlü saldırılara yanıt olayın boyutunu büyütür Hastayı bu aşamada tehdit etmeyin
 26. Sözel yaklaşım ve baskılama Eğer bir hasta sizden uzaklaşıyor ise ısrar etmemeli, onun istediği yerde durmalı, ve gerekiyorsa hastadan korkmuş gibi görünmeli, Hasta saldırganlaşma eğiliminde ise yardım istenmeli, Tehlike anında kaçmak için kapıya/çıkışa yakın durulmalıdır.
 27. Saldırganlık potansiyeli olan bir olgu ile konuşma/ muayene etme • Güvenlik personelinden hastanın üzerini araması ve silah varsa uzaklaştırması istenmelidir. • Saldırı aracı olarak kullanabileceği olası aletlerlere (tepsi, sıcak içecek, bistüri, makas, elektrik kablosu) ve kişisel aksesuarlara (kayış, askı vs. ) dikkat edilmelidir. • Güvenlik personeli oda içinde ya da kapı önünde bekletilmelidir. • Mümkünse 2 çıkışı olan muayene odası kullanılmalıdır.
 28. Saldırganlık potansiyeli olan bir olgu ile konuşma/ muayene etme • Eğer bir silah ile tehdit varsa korku belli edilmemeli, • Tartışılmamalı, bağırılmamalı ve sözlü yakınılmamalı, • Başarılı olacağınızdan emin değilseniz koşarak kaçılmamalıdır.
 29. Fiziksel alıkoyma ve tecrit • Amerika Psikiyatri Derneği fiziksel alıkoyma ve tecrit yönteminin endikasyonlarını şu şekilde belirlemiştir: – Diğer kontrol yöntemlerinin etkili ve uygun olmaması durumunda hastanın kendine veya başka birine zarar vermesini önlemek, – Tedavi programına ve fiziksel çevreye zarar verilemesini önlemek, – Davranış tedavisinin bir parçası ve tedavinin devamı için, – Hastanın aldığı uyaranları azaltmak, – Başka bir hastanın isteği.
 30. Tecrit • Tecrit hastanın odadan ayrılmasının kilitli veya kilitsiz bir kapı tarafından engellendiği ve gönülsüz olarak tutulduğu bir durumu ifade eder. • Tecrit odası optimal güvenliği sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
 31. Sınırlama • Her ekstremite için bir kişi ve olayın başında duran bir kişi gereklidir. • Hasta yatakta veya sedyede ve kollar iki yanda olacak şekilde sabitlenmelidir. • Proksimal ve büyük eklem bölgeleri üzerinden (diz, dirsek, pelvis) sabitleme tercih edilmelidir. • Bağ yapılan ekstremite ile cilt arasında en az bir parmak girecek şekilde boşluk olmalıdır.
 32. İlaçla müdahale • Antipsikotikler: Korteks ve limbik sistemde dopamin antagonizması yapar. Bu çevreyle ilginin, iç ve çevresel uyaranlara yanıtın azalması ve kişinin kendine yönelik ve araştırmacı davranışının inhibisyonu şeklinde kliniğe yansır.
 33. Antipsikotik yan etkileri • Postural hipotansiyon • Taşikardi • İdrar retansiyonu • Ağız kuruluğu • Kabızlık (Hidrasyon ve pozisyon ayarlaması yapılmalıdır) • Distoni • Akatizi • Tardif diskinezi • Malign nöroleptik sendrom
 34. İlaçla müdahale • Haloperidol: Hızlı trankilizasyon için kullanıldığında 10-30 dakikada bir 5 ile 10 mg‘a kadar dozlarda PO, İM veya İV verilip istenen etkiye göre titre edilir. • Yaşlı veya ek hastalığı olanlarda doz 2 mg’dan başlatılmalıdır.
 35. İlaçla müdahale • Haloperidol yan etkileri: – Tortikollis – Opustotonus – Okulojirik kriz – Hareket etme isteği, deriden dışarı hareket hissi (ilk haftada yaşlı kadınlarda) (bu etkiler im/iv 25-50 mg difenhidramin yada 2 mg po/im benztropin ile tedavi edilebilir.) – Ani ölüm
 36. İlaçla müdahale • Droperidol: İM veya İV olarak 2.5-10 mg dozlarda etkiye göre titre edilerek kullanılabilir. • Acil servis bazında yapılan ilk çalışmada İM droperidol alan grupta haloperidole kıyasla 10., 15., ve 30. dakikalardaki kavgacılıkta anlamlı bir azalma varken İV karşılaştırmada buna rastlanmamıştır.
 37. İlaçla müdahale • Droperidol yan etkileri: – 2.5-12.5 mg’lık tek dozda im yolla geçici hipotansif atak epizodu – 50 mg ın üzerinde ekstrapiramidal yan etki, supraventriküler taşikardi atağı
 38. İlaçla müdahale • Benzodiazepin: Lorazepam güvenli olması ve hızlı etki etmesi açısından tercih edilebilir. • Ajite psikotik hastalarda 4 mg lorazepam, 5 mg haloperidol ve her ikisinin kombine kullanıldığı bir çalışmada kombinasyon tedavisinin 30. dakikada her iki ilacın tek tek kullanıldığı hastalarda olduğundan daha başarılı olduğu bulunmuştur.
 39. Yasal sorumluluk • Acil hastalarından kimyasal engelleme için onam alınması olanaksız olabilir. • ‘Eğer hastanın kendine, diğer hastalara veya merkezdeki çalışanlara zarar verme kapasitesi varsa’ tedavi zorla verilebilir. • Doktor dışındaki sağlık personelinin ilaç uygulama yetkisi yoktur.
 40. Sonuç • Saldırgan hasta ile başa çıkma sözlü kontrolle başlar. • Altta yatan tıbbi hastalık olasılıkları akılda tutulmalıdır. • İlaçlar, sözlü kontrol başarısız olduğunda uygulanır. • Eğer davranış kontrolü hastanın istemi dışında yapılıyorsa acil servis çalışanı nedenlerini kaydetmek, ve tedavileri hastayı iyi sorgulayıp en fazla yararlı olacak şekilde uygulamak zorundadır.
Anúncio