O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
РЕФОРМА СИСТЕМИ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
поточний стан та перспективи
Червень 2015
Технічне регулювання
Технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання
о...
Украина (до реформы) vs ЕС
Україна
 	
  ЄС	
  	
  
Підприємства і
документи
Всі зацікавлені сторони (спілки споживачів,
пі...
Система ринкового нагляду
Орган	
  ринкового	
  
нагляду	
  
Продукція	
  на	
  
ринку	
  
Тестування	
  
продукції	
  на	...
Реформа системи технічного регулювання
Реформа
 Що передбачає реформа
Гармонізація з ЄС
 •  Виконання зобов'язань України ...
Очікуваний результат
Україна	
  як	
  держава	
   Український	
  бізнес	
   Український	
  споживач	
  
Економічне	
  зрос...
Що вже зроблено
Що зроблено
 Що це означає
Розроблено та прийнято Закон України "Про технічні
регламенти та оцінку відпові...
Стандартизація
•  Організація і координація процесу розробки та прийняття нових
стандартів
•  Гармонізації зі стандартами ...
Оцінка відповідності та метрологія
• Взаємне визнання на європейському та міжнародному рівнях сертифікатів
відповідності т...
Структура системи технічного регулювання
Стандартизація

Оцінка відповідності 

Метрологія

Ринковий нагляд

ДП “Українськ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Технічне Регулювання 23.06.2015

5.337 visualizações

Publicada em

Опис статусу реформ системи технічного регулювання в Україні.
23.06.2015

Publicada em: Governo e ONGs
 • Entre para ver os comentários

Технічне Регулювання 23.06.2015

 1. 1. РЕФОРМА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ поточний стан та перспективи Червень 2015
 2. 2. Технічне регулювання Технічне регулювання - правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових (директиви) і добровільних (стандарти) вимог до нехарчової продукції, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг. Також встановлює правове регулювання відносин у сфері оцінки відповідності та/або державного ринкового нагляду. Що таке технічне регулювання? Технічні регламенти (директиви) приймаються з метою: захисту здоровя людей, тварин і рослин, захисту майна, охорони довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, н а ц і о н а л ь н о ї б е з п е к и , т а з а п о б і г а н н я підприємницькій практиці, що вводить в оману споживача (користувача). Cтандарти – правила щодо виготовлення, ноу-хау Навіщо воно потрібне? Виготовлення штекера Директива - регулює пожежобезпечність, безпека матеріалів з якого виготовлений (наявність отруйних речовин) та ін. Стандарт - спосіб конструкції штекера, яка гарантує щільну фіксацію штекера в розетці та гарантує, його довговічність понад 5 років. Приклад:
 3. 3. Украина (до реформы) vs ЕС Україна  ЄС     Підприємства і документи Всі зацікавлені сторони (спілки споживачів, підприємств, екологічні активісти) - розробляють добровільні стандарти. Ринок Держава Директиви Контроль безпечності продукції на ринку методом ринкового нагляду. Продукція  Розробка стандартів Визначає параметри безпечності продукції Контроль безпечності продукції ДСТУ Ринок ЗС Держава Держава розробляє обов'язкові для виконання директиви. Стандарти Держава Держава розробляє обов'язкові для виконання стандарти. ДСТУ Держава Держава розробляє обов'язкові для виконання стандарти. Держава Держава контролює підприємства через документи (сертифікати)
 4. 4. Система ринкового нагляду Орган  ринкового   нагляду   Продукція  на   ринку   Тестування   продукції  на   відповідність  ТР   Результат   Відповідальність   виробника   Штраф  /   видкликання   продукції  з  ринку   1.  Органи  ринкового  нагляду  ведуть   постійний  моніторинг  продукції  на   ринку  і  реагують  на  скарги  покупців.   2.  Органи  ринкового  нагляду   закуповують  продукцію  (за   бюджетні  гроші)  за  методом   "таємного  покупця”.   3.  Органи  ринкового  нагляду  тестують   продукцію  в  акредитованих   лабораторіях  на  дотримання  ТР.   4.  У  разі  доведення  провини,   виробник  продукції,  яка  не   відповідає  вимогам  безпечності,   або  особа  відповідальна  за  її   введення  в  обіг  на  ринку  України,   понесе  повну  відповідальність   через  инструмент  штрафів,  розмір  і   дієвість  яких  у  2-­‐3  рази   перевищують  нинішні  методи   впливу  за  законом  про  права   споживача.  Також  можливе   відкликання  продукції  з  ринку.  
 5. 5. Реформа системи технічного регулювання Реформа Що передбачає реформа Гармонізація з ЄС •  Виконання зобов'язань України в межах Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода ACAA) за якими Україна взяла зобов'язання повністю привести свою нормативну базу у сфері технічного регулювання у видповідність з європейською. •  Розроблення та прийняття визначених технічними регламентами національних стандартів, гармонізованих з стандартами ЄС •  Прийняття ≈ 4000 стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС як національних •  Припинення дії на території України стандартів колишнього СРСР Підтвердження відповідності української системи технічного регулювання вимогам ЄС •  Cтворення незалежних органів стандартизації та метрології відповідно до європейської практики (Угода ACAA) •  На сьогодні загалом прийнято 45 техрегламентів. З 27 техрегламентів, які вказані в Угоді про Ассоціацію, прийнято 24, серед них: o  11 - прийнято та введено в дію; o  10 - прийнято, але ще не введено в дію; o  3 - у процесі розробки. Технічні регламенти Розроблення та впровадження технічних регламентів на основі директив Нового та Глобального підходу Впровадження Інформаційних Технологій •  Створення повнотекстової електронної бази стандартів (28,000 стандартів). •  Онлайн магазин стандартів 1   2   3   4  
 6. 6. Очікуваний результат Україна  як  держава   Український  бізнес   Український  споживач   Економічне  зростання   Імпортозаміщення  та   зростання  обсягів  експорту   ACAA   Виконання  зобов’язань  в   рамках  Угоди  про   асоціацию  з  ЄС   Покращення  позицій  у   провідних  економічних   рейтингах   Зменшення  рівня  корупції   Доступ  до  Європейського   ринку     Нові  можливості  для   розвитку  інновацій  та   модернізації  виробництва   Захист  прав  на  безпечність   та  якість  продукції   Збільшення   асортименту  продукції   Зниження  цін  
 7. 7. Що вже зроблено Що зроблено Що це означає Розроблено та прийнято Закон України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності". Усунуто дублювання та суперечності чинної законодавчої бази. Закон створює законодавче підґрунтя для прийняття технічних регламентів на основі відповідних директив ЄС. Прийнято 45 технічних регламентів. Прийняття 24 з них - передбачено у Додатку ІІІ до Угоди про Ассоціацію. Технічні регламенти впроваджують у законодавство України директиви ЄС на відповідні види продукції, регулюючи виключно основні вимоги безпеки, а не усі параметри продукції як у випадку з стандартами - безпечність для споживача + свобода для інновацій. Створили інфраструктуру з 98 органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Органи з оцінки відповідності, при звернення ринкового нагляду, перевіряють відповідність товарів основним вимогам безпеки, закріпленим у прийнятих технічних регламентах, та видають відповідні сертифікати, при добровільній сертифікаціі Прийнято нову редакцію Закону України "Про стандартизацію”. З метою реалізації Закону прийнято 2 постанови Кабінету Міністрів України, 1 накази Мінекономрозвитку. Спрощуються та оптимізуються процедури розробки та узгодження стандартів. Оцінка відповідності продуктів вимогам безпеки проводиться саме на основі стандартів. Прийнято нову редакцію Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"). З метою реалізації Закону необхідно розробити та прийняти 37 нормативно-правових актів, із яких розроблено 29. Цей закон та підзаконні акти до нього є фундаментом створення в Україні ефективної та прозорої метрологічної системи, яка є інструментом перевірки продукції на відповідність основним вимогам безпеки. Скасована обов'язкова сертифікація на на ряд категорій продукції, включаючи: нові автомобілі (приєднання до Женевської угоди ЄЕК ООН), паливо, труби, балони, трубопровідна арматура та малогабаритні трактори, товари легкої промисловості. Також ряд категорій продукції більше не потребують обов'язкової сертифікації, оскільки їх визнали продукцією з малим ризиком. •  Не потрібно проводити пересертифікацію в системі УкрСЕПРО і платити за неї. •  Приймається сертифікат типу виробника, який отримано на основі істотно більш суворих перевірок. Структура  відповідає  ЄС,  потрібно  наповнення  (стандарти,  техрегламенти)   1   2   3   4   5   6  
 8. 8. Стандартизація •  Організація і координація процесу розробки та прийняття нових стандартів •  Гармонізації зі стандартами ЄС Основне завдання •  Управлінська, фінансова і виробнича криза на підприємстві •  Більше 2,000 прийнятих, але не виданих стандартів •  Більше 16,500 стандартів не актуалізовані •  Запланована на 2015рік – гармонізація ≈ 1,500 стандартів ЄС Поточний стан справ у сфері оцінки відповідності •  Завершення конкурсу на заміщення посади генерального директора •  Реструктуризація підприємства •  Впровадження Інформаційних Технологій у виробничі процеси •  Концентрація наявних ресурсів на гармонізація з ЄС •  Переорієнтація діяльності на клієнта План дій Національний орган стандартизації: ДП “УкрНДНЦ”
 9. 9. Оцінка відповідності та метрологія • Взаємне визнання на європейському та міжнародному рівнях сертифікатів відповідності товарів базовим вимогам безпеки товарів • Усунення подвійних перевірок і сертифікацій (через взаємне визнання) • Підвищення якості та надійності робіт з оцінки відповідності Основне завдання • Відсутність прозорості з боку Національної Агенції з Акредитації України при акредитації органів з оцінки відповідності та лабораторій • Не визнання в ЄС сертифікатів відповідності виданих в Україні. Поточний стан справ у сфері оцінки відповідності • Здійснення прозорої якісної акредидації органів з оцінки відповідності • Приведення інфраструктури оцінки відповідності у відповідність з вимогами ЄС • Переоснащення та модернізація лабораторій органів з оцінки відповідності • Підвищення рівня кваліфікації спеціалістів у сфері акредітації та оцінки відповідності План дій
 10. 10. Структура системи технічного регулювання Стандартизація Оцінка відповідності Метрологія Ринковий нагляд ДП “Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ” ) Департамент технічного регулювання Технічні комітети стандартизації Мінекономрозвитку   Департамент розвитку бізнес клімату ДП “Національний науковий центр “Інститут метрології” (м. Харків) ДП “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” ДНДІ “Система” (м. Львів) ДП “Івано-Франківськ стандартметрологія” (Івано -Франківськ) ДП “Укрметртестстандарт”, (м. Київ) Призначені органи з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів та призначені органи із сертифікації Національне агентство з акредитації України (НААУ) Акредитовані органи сертифікації продукції , персоналу систем управління, випробувальні та калібрувальні лабораторії,органи інспектування 1.  Держ. служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 2.  Держ. служба України з безпеки на транспорті 3.  Держ. служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 4.  Держ. служба України з питань праці 5.  Держ. архітектурно- будівельна інспекція України 6.  Держ. інспекція ядерного регулювання України 7.  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 8.  Держ. екологічна інспекція України 24 державні центри стандартизації метрології та сертифікації

×