20180316 pp kemianteollisuuden_katsausinfo_esitykset

Kemianteollisuus ry
Talouskatsaus
16.3.2018 1
16.3.2018
Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla
pelastetaan maailma
2
Page 3
Kemianteollisuuden kasvu jatkuu!
– Millaisen siivun haluamme tästä kasvusta?
18 % teollisuustuotannosta, 19 % tavaraviennistä, 20 mrd liikevaihtoa.
16.3.2018
Kemianteollisuudella on iso merkitys
Suomen taloudelle
4
16.3.2018 5
2017 yht. 11 396 milj. € Lähde: Tulli
16.3.2018
Öljytuotteet ja peruskemia reilut 70 %
kemianteollisuuden kokonaisviennistä
Öljytuotteet
39%
Perus-
kemikaalit
32 %
Maalit, lakat ja
painovärit
2%
Lääkkeet
8%
Pesuaineet,
kosmetiikka
1%
Muut
kemialliset
tuotteet
5%
Kumituotteet
4 %
Muovi-tuotteet
9 %
6
Kemia mahdollistaa kiertotalouden
16.3.2018 7
• Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma,
Suomessa vuodesta 1992
• Kattaa 80 % tuotannosta, 60 %
henkilöstöstä, mukana noin 100 yritystä
• Käytännönläheistä ja tavoitteellista yhteistyötä,
yritykset sitoutuvat toimintansa jatkuvaan
parantamiseen
• Energiatehokkuudesta työhyvinvointiin
• Kemianteollisuus ry koordinoi, yhteistyössä
mukana Teollisuusliitto, Pro ja YTN
• Mahtavia tuloksia!
16.3.2018
Vastuullisuustyön edelläkävijä!
8
Missä olemme tänä päivänä ?
-86%
-54%
-19%
*Tuotantomäärään suhteutettuna
* * LTI3
-36%
-60%
16.3.
2018
9
Tapaturma-
taajuus**
vuodesta 1988
Energian kulutus*
vuodesta 1995
Loppusijoitettava
jäte*
vuodesta 1999
Vedenkulutus*
vuodesta 1995
Kasvihuonekaasu-
päästöt*
vuodesta 1999
Tilanne ja näkymät
Suomen kemianteollisuudessa
16.3.2018 10
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
Metsäteollisuus
Kemianteollisuus
Elektroniikka- ja sähkö
Perusmetallit ja metallituotteet
Koneet, laitteet
Muut
Kulkuneuvot
Vuonna 2017 tavaravienti 11,4 miljardia Lähde: Tulli
16.3.2018
Kemianteollisuus on Suomen viennin
kärjessä 11,4 mrd tavaraviennillä
Liukuva vuosisumma, mrd. euroa
11
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tavaravienti Lähde: Tulli
16.3.2018 12
Kemianteollisuuden vienti + 11% ed. vuodesta
1-9/2017 +14 %, 4-6/2017 +8 %, 1-3/2017 +30 %
Mrd. euroa
+11%
0.90 0.92
1.01
0.95
0.99
0.95 0.96
0.93
0.90
0.94 0.96 0.97
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12
Miljardia€
Lähde: Tulli
16.3.2018 13
Kemianteollisuuden viennissä ei kasvua
vuoden 2017 sisällä
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lähde: Tilastokeskus
16.3.2018
Kemianteollisuuden tuotanto loivassa
nousussa
Vol.indeksi 2005=100, kausitas.
14
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lähde: Tilastokeskus
16.3.2018 15
Kemianteollisuuden arvonlisäys
Mrd. euroa vuoden 2010 hinnoin
+5 %
34,000
36,000
24,000
KEMIANTEOLLISUUDEN TYÖLLISYYSVAIKUTUS
Välitön Välillinen Tulovaikutus
93 000
työllistä
2015 (Työllisyys 1 000 työllisen tarkkuudella; kattaa sekä jatkuvan toiminnan että investoinnit)
Lähde: KPMG, Kemianteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 2017
Huom! Vuonna 2017 suoraan työllistetyt 33400
16.3.2018 16
Lähes satatuhatta työpaikkaa!
10 kemianteollisuuden työpaikka luo 18 muille aloille
3 kemianteollisuuden työpaikkaa luo 4 työpaikkaa palveluihin!
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e
MRDEUROAKÄYVINHINNOIN
Tutkimus ja kehittäminen Muut kiinteät investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Lähteet: Tilastokeskus ja EK
16.3.2018
Kemianteollisuus investoi noin miljardin
vuodessa Suomeen, josta T&K noin 400 milj.
17
2015 (mrd. EUR; kattaa sekä jatkuvan toiminnan että investoinnit). Kemian alan muodostama välitön verokertymä esitetään nettomääräisenä, kemian toimitusketjussa arvion perusteella
syntyvä välillinen verovaikutus ja palkkatulojen muodostama tulovaikutus bruttomääräisenä.
Lähde: KPMG, Kemianteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 2017
16.3.2018
Kemianteollisuudesta yli kolmen
miljardin verokertymä
1.7
0.9
0.7
Välitön Välillinen Tulovaikutus
3,3 mrd.
18
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät
Lähde: EK:n suhdannebarometri
16.3.2018 19
Kemianteollisuuden suhdannetilanne on
tavanomaista parempi
Saldoluku
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tuotanto viime kk verrattuna
Tuotanto-odotus lähikuukausina
Lähde: EK:n Suhdannebarometri
16.3.2018 20
Kemianteollisuuden tuotantomäärien
ennakoidaan kasvavan
Kausitasoitettu saldoluku
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Henkilöstö viime kk aikana
Henkilöstöodotus lähikuukausina
Lähde: EK:n Suhdannebarometri
16.3.2018 21
Kemianteollisuuden henkilöstömäärän
ennakoidaan kasvavan hieman
Kausitasoitettu saldoluku
Fiksua, innovatiivista ja
kestävää teollisuuspolitiikkaa!
Hyvinvoiva Suomi
16.3.2018 22
• Johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä; Hallituksen pidettävä lupauksensa olla
lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja sääntelyä
• Ei veroasteiden korotuksia (ml. energia- ja polttoaineverot) tai niillä jatkuvaa
spekulointia
• Päällekkäisen sääntelyn purkaminen ja välttäminen
• Uusien investointien, T&K-toiminnan ja tuotannon houkutteleminen Suomeen
• Kansainvälisesti kilpailukykyinen kustannustaso
• Osaamisen ja koulutusjärjestelmän kehittäminen
- Tavalla, joka ei lisää yritysten kustannuksia
• Tutkimus- kehitys- ja innovaatiorahoituksen lisääminen
- Tavalla, joka tukee tuotantopaikkojen kansainvälistä kustannuskilpailukykyä
- Tavalla, joka houkuttelee ulkomaista rahoitusta ja monessa maassa toimivien
yritysten toimintaa Suomeen
- Tavalla, joka tukee liiketoiminnan kehittämistä Suomessa
• Infra- ja väyläverkoston kunto
- Korjausvelan taittaminen laskuun
16.3.2018 23
Kehysriihi
Suomen kilpailukykyisyys toimintaympäristönä
1. Antaminen (maksut valtiolta) ja ottaminen (verotus) erilleen
2. Jako säilyttäviin ja uudistaviin tukiin todellisuuden yksinkertaistamista
3. Verotuksessa on olennaista taso verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin
16.3.2018 24
Yritystukikeskustelun lähtökohdat
Lähde: KPMG, Kemianteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 2017
Kemianteollisuuden kokonaisverokertymä EUR 3,3 mrd
25
Yritystukikeskustelu saatava oikeille raiteille
Kotimainen
keskustelu
Kansainvälinen
keskustelu
Budjettitalouden
näkökulma
Symmetriset
kilpailuedellytykset
Kansallinen vertailuKansainvälinen
vertailu
Omat määrittelyt
Yhteiset
määrittelyt
16.3.2018
LÄHDE: Euroopan komissio,
Excise Duty Tables: 2016
25.3
33.0
33.0
33.0
33.1
33.5
34.1
34.4
36.8
39.7
40.1
40.2
40.3
41.6
43.0
44.8
45.0
46.2
46.5
47.0
47.2
47.9
48.5
49.8
50.6
68.1
76.6
59.3
61.7
78.7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Liettua
Bulgaria
Luxemburg
Puola
Itävalta
Portugali
Tanska
Viro
Slovenia
Saksa
Irlanti
Ranska
Suomi
Ruotsi
Britannia
26
Dieselvero [snt/l] – Suomessa veron maksaminen
onkin yritystukea
EU ei pidä dieselin alempaa
verokantaa yritystukena, mutta
Suomi on itse määritellyt dieselin ja
työkoneiden veron yritystueksi!
Miksi?
VATT:n verotutkimus 209
TEM:n virkamiesselvitys 2017:
Suomessa maksetaan liian alhaisen
dieselveron takia 461 milj. € haitallista
yritystukea?!?
Dieselvero ”Dieselveron
normitaso”*
”Verotuki”Bensiinivero
*Polttoaineita verotetaan suhteessa energiasisältöön
ja hiilidioksidimäärään. Normitaso kuvaa mitä veron
tulisi olla, jotta sen vero vastaisi bensiinin veroa
energiasisällön osalta.
16.3.2018
Jyrki Hollmén
Työmarkkinakierros
2017-2018
16.3.2018 27
• EK luopui sopimuspolitiikasta kikyn myötä
• Ay-keskusjärjestöjen poliittinen tarve osoittaa keskitetyn
tulopolitiikan olevan oikea vaihtoehto
• Ay-liike äreissään sekä porvarihallitukselle että työnantajille
• V. 2016-2017: kiky-sopimus
• Nollakorotus
• Työajan pidennys
• Sosiaalivakuutusmaksumuutokset (kompensoitiin tuloverotuksessa)
• V. 2017 talous kasvoi yli odotusten
• Vientiteollisuus avaajan roolissa, Suomessa ei konsensusta
liittokierroksen tavoitteista (kilpailukyky vs toimialakohtainen
palkkakilpailu)
16.3.2018 28
Lähtökohdat liittokierrokselle
haasteelliset
• Vientiteollisuuden avausratkaisut ovat määrittäneet
kustannustason muillekin aloille
• Alakohtaisia työehtosopimuksia on voitu kehittää sekä
työnantajien että työntekijöiden toivomusten mukaisesti
• Liittokierroksella nähdään lakon uhkia, toistaiseksi
sovittelu- ja sopimusmekanismi toiminut
• Helpoin tie on harvoin paras…katsotaan tuloksia!
16.3.2018 29
Liittokierroksen välitilinpäätös
Suomen kilpailukyky parantui
- kilpailukykyvaje suhteessa Saksaan, Ruotsiin ja euroalueeseen, lähtötilanteena vuosi 2005
- koko talouden yksikkötyökustannukset, valuuttakurssimuutokset huomioitu, Suomi = 100
16.3.201830
90
95
100
105
110
115
90
95
100
105
110
115
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E
Saksa Ruotsi Euroalue
Lähteet: Eurostat, ETLAN ennusteet vuosille 2018-19
Paikallinen palkanmuodostus etenee
16.3.201831
3.8 % 3.8 %
14.1 %
31.1 %
40.1 %
44.7 %
16.3 % 16.3 %
0.0 %
63.5 %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Paikallisen erän osuus
16.3.2018 32
1 de 32

Recomendados

Kemianteollisuuden talouskatsausinfo esitykset_16.3.2016 por
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo esitykset_16.3.2016Kemianteollisuuden talouskatsausinfo esitykset_16.3.2016
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo esitykset_16.3.2016Kemianteollisuus ry
298 visualizações23 slides
20190314 katsausinfon esitykset por
20190314 katsausinfon esitykset20190314 katsausinfon esitykset
20190314 katsausinfon esityksetMatti Laurila
12 visualizações32 slides
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015 por
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015
Kemianteollisuuden talouskatsausinfon esitykset_toukokuu_2015Kemianteollisuus ry
486 visualizações26 slides
Metsä Groupin tulosinfo Q3/2020 por
Metsä Groupin tulosinfo Q3/2020Metsä Groupin tulosinfo Q3/2020
Metsä Groupin tulosinfo Q3/2020Metsä Group
40 visualizações23 slides
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset por
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esitykset
20160916 kemianteollisuuden talouskatsausinfo_esityksetMatti Laurila
65 visualizações26 slides
Kemianteollisuuden talouskatsaus 20.6.2016 por
Kemianteollisuuden talouskatsaus 20.6.2016Kemianteollisuuden talouskatsaus 20.6.2016
Kemianteollisuuden talouskatsaus 20.6.2016Kemianteollisuus ry
190 visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018 por
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018Nordnet Suomi
785 visualizações22 slides
20180917 katsausinfon esitykset por
20180917 katsausinfon esitykset20180917 katsausinfon esitykset
20180917 katsausinfon esityksetMatti Laurila
13 visualizações35 slides
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu por
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuuKemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuuKemianteollisuus ry
382 visualizações28 slides
Panostaja case-ilta, 20.3.2018 por
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Nordnet Suomi
751 visualizações22 slides
Katsausinfon esitykset mika_aalto_17122018 por
Katsausinfon esitykset mika_aalto_17122018Katsausinfon esitykset mika_aalto_17122018
Katsausinfon esitykset mika_aalto_17122018Matti Laurila
27 visualizações30 slides
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ... por
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
958 visualizações18 slides

Mais procurados(15)

Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018 por Nordnet Suomi
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Kamux yhtiöesittely, 20.3.2018
Nordnet Suomi785 visualizações
20180917 katsausinfon esitykset por Matti Laurila
20180917 katsausinfon esitykset20180917 katsausinfon esitykset
20180917 katsausinfon esitykset
Matti Laurila13 visualizações
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu por Kemianteollisuus ry
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuuKemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo marraskuu
Kemianteollisuus ry382 visualizações
Panostaja case-ilta, 20.3.2018 por Nordnet Suomi
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Nordnet Suomi751 visualizações
Katsausinfon esitykset mika_aalto_17122018 por Matti Laurila
Katsausinfon esitykset mika_aalto_17122018Katsausinfon esitykset mika_aalto_17122018
Katsausinfon esitykset mika_aalto_17122018
Matti Laurila27 visualizações
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ... por Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Ville Kaitila: Brexitin vaikutukset Suomen talouteen ja kansalaisten asemaan ...
Yritykset por Harri Hietala
YrityksetYritykset
Yritykset
Harri Hietala451 visualizações
Metsä Groupin tilinpäätös 2019 por Metsä Group
Metsä Groupin tilinpäätös 2019Metsä Groupin tilinpäätös 2019
Metsä Groupin tilinpäätös 2019
Metsä Group34 visualizações
Metsä Groupin tulosinfo Q2/2020 por Metsä Group
Metsä Groupin tulosinfo Q2/2020Metsä Groupin tulosinfo Q2/2020
Metsä Groupin tulosinfo Q2/2020
Metsä Group81 visualizações
Metsä Group vuoden 2018 tulosesitys por Metsä Group
Metsä Group vuoden 2018 tulosesitysMetsä Group vuoden 2018 tulosesitys
Metsä Group vuoden 2018 tulosesitys
Metsä Group114 visualizações
20180615 katsausinfon esitykset por Matti Laurila
20180615 katsausinfon esitykset20180615 katsausinfon esitykset
20180615 katsausinfon esitykset
Matti Laurila56 visualizações
T_Kjarahoitus por Harri Hietala
T_KjarahoitusT_Kjarahoitus
T_Kjarahoitus
Harri Hietala347 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2018
TechFinland431 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018
TechFinland694 visualizações

Similar a 20180316 pp kemianteollisuuden_katsausinfo_esitykset

Metso 2018 tilinpäätostiedote por
Metso 2018 tilinpäätostiedoteMetso 2018 tilinpäätostiedote
Metso 2018 tilinpäätostiedoteMetso Group
211 visualizações34 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019TechFinland
361 visualizações191 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019TechFinland
306 visualizações187 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019TechFinland
459 visualizações192 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019TechFinland
566 visualizações190 slides
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019 por
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019TechFinland
510 visualizações187 slides

Similar a 20180316 pp kemianteollisuuden_katsausinfo_esitykset(20)

Metso 2018 tilinpäätostiedote por Metso Group
Metso 2018 tilinpäätostiedoteMetso 2018 tilinpäätostiedote
Metso 2018 tilinpäätostiedote
Metso Group 211 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2019
TechFinland361 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
TechFinland306 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
TechFinland459 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, huhtikuu 2019
TechFinland566 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, toukokuu 2019
TechFinland510 visualizações
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset por Kemianteollisuus ry
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
20161215 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset
Kemianteollisuus ry181 visualizações
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys por Metso Group
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys
Metso Group 379 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2019
TechFinland3.6K visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, tammikuu 2019
TechFinland619 visualizações
20170615 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset_ por Matti Laurila
20170615 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset_20170615 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset_
20170615 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset_
Matti Laurila38 visualizações
20170615 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset_ por Matti Laurila
20170615 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset_20170615 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset_
20170615 kemianteollisuuden katsausinfo_esitykset_
Matti Laurila21 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, joulukuu 2018
TechFinland575 visualizações
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo elokuu2015 por Kemianteollisuus ry
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo elokuu2015Kemianteollisuuden talouskatsausinfo elokuu2015
Kemianteollisuuden talouskatsausinfo elokuu2015
Kemianteollisuus ry382 visualizações
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019 por Pörssisäätiö
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Pörssisäätiö33 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, helmikuu 2019
TechFinland942 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, maaliskuu 2018
TechFinland522 visualizações
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019 por Pörssisäätiö
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Pörssisäätiö42 visualizações
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019 por TechFinland
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, elokuu 2019
TechFinland468 visualizações

20180316 pp kemianteollisuuden_katsausinfo_esitykset

 • 2. 16.3.2018 Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla pelastetaan maailma 2
 • 3. Page 3 Kemianteollisuuden kasvu jatkuu! – Millaisen siivun haluamme tästä kasvusta?
 • 4. 18 % teollisuustuotannosta, 19 % tavaraviennistä, 20 mrd liikevaihtoa. 16.3.2018 Kemianteollisuudella on iso merkitys Suomen taloudelle 4
 • 6. 2017 yht. 11 396 milj. € Lähde: Tulli 16.3.2018 Öljytuotteet ja peruskemia reilut 70 % kemianteollisuuden kokonaisviennistä Öljytuotteet 39% Perus- kemikaalit 32 % Maalit, lakat ja painovärit 2% Lääkkeet 8% Pesuaineet, kosmetiikka 1% Muut kemialliset tuotteet 5% Kumituotteet 4 % Muovi-tuotteet 9 % 6
 • 8. • Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma, Suomessa vuodesta 1992 • Kattaa 80 % tuotannosta, 60 % henkilöstöstä, mukana noin 100 yritystä • Käytännönläheistä ja tavoitteellista yhteistyötä, yritykset sitoutuvat toimintansa jatkuvaan parantamiseen • Energiatehokkuudesta työhyvinvointiin • Kemianteollisuus ry koordinoi, yhteistyössä mukana Teollisuusliitto, Pro ja YTN • Mahtavia tuloksia! 16.3.2018 Vastuullisuustyön edelläkävijä! 8
 • 9. Missä olemme tänä päivänä ? -86% -54% -19% *Tuotantomäärään suhteutettuna * * LTI3 -36% -60% 16.3. 2018 9 Tapaturma- taajuus** vuodesta 1988 Energian kulutus* vuodesta 1995 Loppusijoitettava jäte* vuodesta 1999 Vedenkulutus* vuodesta 1995 Kasvihuonekaasu- päästöt* vuodesta 1999
 • 10. Tilanne ja näkymät Suomen kemianteollisuudessa 16.3.2018 10
 • 11. 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 Metsäteollisuus Kemianteollisuus Elektroniikka- ja sähkö Perusmetallit ja metallituotteet Koneet, laitteet Muut Kulkuneuvot Vuonna 2017 tavaravienti 11,4 miljardia Lähde: Tulli 16.3.2018 Kemianteollisuus on Suomen viennin kärjessä 11,4 mrd tavaraviennillä Liukuva vuosisumma, mrd. euroa 11
 • 12. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tavaravienti Lähde: Tulli 16.3.2018 12 Kemianteollisuuden vienti + 11% ed. vuodesta 1-9/2017 +14 %, 4-6/2017 +8 %, 1-3/2017 +30 % Mrd. euroa +11%
 • 13. 0.90 0.92 1.01 0.95 0.99 0.95 0.96 0.93 0.90 0.94 0.96 0.97 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11 2017/12 Miljardia€ Lähde: Tulli 16.3.2018 13 Kemianteollisuuden viennissä ei kasvua vuoden 2017 sisällä
 • 14. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lähde: Tilastokeskus 16.3.2018 Kemianteollisuuden tuotanto loivassa nousussa Vol.indeksi 2005=100, kausitas. 14
 • 15. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lähde: Tilastokeskus 16.3.2018 15 Kemianteollisuuden arvonlisäys Mrd. euroa vuoden 2010 hinnoin +5 %
 • 16. 34,000 36,000 24,000 KEMIANTEOLLISUUDEN TYÖLLISYYSVAIKUTUS Välitön Välillinen Tulovaikutus 93 000 työllistä 2015 (Työllisyys 1 000 työllisen tarkkuudella; kattaa sekä jatkuvan toiminnan että investoinnit) Lähde: KPMG, Kemianteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 2017 Huom! Vuonna 2017 suoraan työllistetyt 33400 16.3.2018 16 Lähes satatuhatta työpaikkaa! 10 kemianteollisuuden työpaikka luo 18 muille aloille 3 kemianteollisuuden työpaikkaa luo 4 työpaikkaa palveluihin!
 • 17. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e MRDEUROAKÄYVINHINNOIN Tutkimus ja kehittäminen Muut kiinteät investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Lähteet: Tilastokeskus ja EK 16.3.2018 Kemianteollisuus investoi noin miljardin vuodessa Suomeen, josta T&K noin 400 milj. 17
 • 18. 2015 (mrd. EUR; kattaa sekä jatkuvan toiminnan että investoinnit). Kemian alan muodostama välitön verokertymä esitetään nettomääräisenä, kemian toimitusketjussa arvion perusteella syntyvä välillinen verovaikutus ja palkkatulojen muodostama tulovaikutus bruttomääräisenä. Lähde: KPMG, Kemianteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 2017 16.3.2018 Kemianteollisuudesta yli kolmen miljardin verokertymä 1.7 0.9 0.7 Välitön Välillinen Tulovaikutus 3,3 mrd. 18
 • 19. -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Suhdannetilanne Suhdannenäkymät Lähde: EK:n suhdannebarometri 16.3.2018 19 Kemianteollisuuden suhdannetilanne on tavanomaista parempi Saldoluku
 • 20. -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tuotanto viime kk verrattuna Tuotanto-odotus lähikuukausina Lähde: EK:n Suhdannebarometri 16.3.2018 20 Kemianteollisuuden tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan Kausitasoitettu saldoluku
 • 21. -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Henkilöstö viime kk aikana Henkilöstöodotus lähikuukausina Lähde: EK:n Suhdannebarometri 16.3.2018 21 Kemianteollisuuden henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan hieman Kausitasoitettu saldoluku
 • 22. Fiksua, innovatiivista ja kestävää teollisuuspolitiikkaa! Hyvinvoiva Suomi 16.3.2018 22
 • 23. • Johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä; Hallituksen pidettävä lupauksensa olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja sääntelyä • Ei veroasteiden korotuksia (ml. energia- ja polttoaineverot) tai niillä jatkuvaa spekulointia • Päällekkäisen sääntelyn purkaminen ja välttäminen • Uusien investointien, T&K-toiminnan ja tuotannon houkutteleminen Suomeen • Kansainvälisesti kilpailukykyinen kustannustaso • Osaamisen ja koulutusjärjestelmän kehittäminen - Tavalla, joka ei lisää yritysten kustannuksia • Tutkimus- kehitys- ja innovaatiorahoituksen lisääminen - Tavalla, joka tukee tuotantopaikkojen kansainvälistä kustannuskilpailukykyä - Tavalla, joka houkuttelee ulkomaista rahoitusta ja monessa maassa toimivien yritysten toimintaa Suomeen - Tavalla, joka tukee liiketoiminnan kehittämistä Suomessa • Infra- ja väyläverkoston kunto - Korjausvelan taittaminen laskuun 16.3.2018 23 Kehysriihi Suomen kilpailukykyisyys toimintaympäristönä
 • 24. 1. Antaminen (maksut valtiolta) ja ottaminen (verotus) erilleen 2. Jako säilyttäviin ja uudistaviin tukiin todellisuuden yksinkertaistamista 3. Verotuksessa on olennaista taso verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin 16.3.2018 24 Yritystukikeskustelun lähtökohdat Lähde: KPMG, Kemianteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, 2017 Kemianteollisuuden kokonaisverokertymä EUR 3,3 mrd
 • 25. 25 Yritystukikeskustelu saatava oikeille raiteille Kotimainen keskustelu Kansainvälinen keskustelu Budjettitalouden näkökulma Symmetriset kilpailuedellytykset Kansallinen vertailuKansainvälinen vertailu Omat määrittelyt Yhteiset määrittelyt 16.3.2018
 • 26. LÄHDE: Euroopan komissio, Excise Duty Tables: 2016 25.3 33.0 33.0 33.0 33.1 33.5 34.1 34.4 36.8 39.7 40.1 40.2 40.3 41.6 43.0 44.8 45.0 46.2 46.5 47.0 47.2 47.9 48.5 49.8 50.6 68.1 76.6 59.3 61.7 78.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Liettua Bulgaria Luxemburg Puola Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Saksa Irlanti Ranska Suomi Ruotsi Britannia 26 Dieselvero [snt/l] – Suomessa veron maksaminen onkin yritystukea EU ei pidä dieselin alempaa verokantaa yritystukena, mutta Suomi on itse määritellyt dieselin ja työkoneiden veron yritystueksi! Miksi? VATT:n verotutkimus 209 TEM:n virkamiesselvitys 2017: Suomessa maksetaan liian alhaisen dieselveron takia 461 milj. € haitallista yritystukea?!? Dieselvero ”Dieselveron normitaso”* ”Verotuki”Bensiinivero *Polttoaineita verotetaan suhteessa energiasisältöön ja hiilidioksidimäärään. Normitaso kuvaa mitä veron tulisi olla, jotta sen vero vastaisi bensiinin veroa energiasisällön osalta. 16.3.2018
 • 28. • EK luopui sopimuspolitiikasta kikyn myötä • Ay-keskusjärjestöjen poliittinen tarve osoittaa keskitetyn tulopolitiikan olevan oikea vaihtoehto • Ay-liike äreissään sekä porvarihallitukselle että työnantajille • V. 2016-2017: kiky-sopimus • Nollakorotus • Työajan pidennys • Sosiaalivakuutusmaksumuutokset (kompensoitiin tuloverotuksessa) • V. 2017 talous kasvoi yli odotusten • Vientiteollisuus avaajan roolissa, Suomessa ei konsensusta liittokierroksen tavoitteista (kilpailukyky vs toimialakohtainen palkkakilpailu) 16.3.2018 28 Lähtökohdat liittokierrokselle haasteelliset
 • 29. • Vientiteollisuuden avausratkaisut ovat määrittäneet kustannustason muillekin aloille • Alakohtaisia työehtosopimuksia on voitu kehittää sekä työnantajien että työntekijöiden toivomusten mukaisesti • Liittokierroksella nähdään lakon uhkia, toistaiseksi sovittelu- ja sopimusmekanismi toiminut • Helpoin tie on harvoin paras…katsotaan tuloksia! 16.3.2018 29 Liittokierroksen välitilinpäätös
 • 30. Suomen kilpailukyky parantui - kilpailukykyvaje suhteessa Saksaan, Ruotsiin ja euroalueeseen, lähtötilanteena vuosi 2005 - koko talouden yksikkötyökustannukset, valuuttakurssimuutokset huomioitu, Suomi = 100 16.3.201830 90 95 100 105 110 115 90 95 100 105 110 115 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E Saksa Ruotsi Euroalue Lähteet: Eurostat, ETLAN ennusteet vuosille 2018-19
 • 31. Paikallinen palkanmuodostus etenee 16.3.201831 3.8 % 3.8 % 14.1 % 31.1 % 40.1 % 44.7 % 16.3 % 16.3 % 0.0 % 63.5 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Paikallisen erän osuus

Notas do Editor

 1. Kemian rooli kiertotaloudessa, Kemia mahdollistaa kiertotalouden: Kemian osaamista tarvitaan kiertotalouden eri vaiheissa Kiertotalous on jo linkittynyt osaksi liiketoimintaa kemianteollisuudessa, ja se luo uusia mahdollisuuksia (esim. sivuvirrat, jätteet, palvelu- ja leasing –mallit pelkän aineen myymisen sijaan) Kuvassa on kemianteollisuuden kasvun draiverit / globaalit isot ihmiskunnan haasteet. Nykyisissä ja tulevaisuudessa kasvavissa maailmanlaajuisissa haasteissa tarvitaan kemiaa. Väestönkasvu, kehittyvä elintaso ja kaupungistuminen johtavat luonnonvarojen niukkuuteen, mikä puolestaan heijastuu hintoihin ja saatavuuteen. Kiertotalous vastaa tähän materiaalikierrolla, jossa jätteet, muut materiaalit ja raaka-aineet kiertävät uudelleen käyttöön. Alla ympyräkuvan tausta esittäjälle tiedoksi, ei sellaisenaan läpikäytäväksi. Tässä yhteydessä hyvä kuitenkin nostaa jokin konkreettinen esimerkki esiin. Esim. Nesteen uuden sukupolven uusiutuvat polttoaineet / liikenne. Elämää ei ole ilman kemiaa. Se on osa hyvä elämää ja mukana kaikessa, mitä näemme koemme tai tunnemme ympärillämme ja itsessämme. Kemia yhdistää. Se on jatkuvasti kehittyvä luonnontiede, joka yhdistää eri aloja ja ihmisiä, ja mahdollistaa kehittymisen. Kemia on maailman luovin ala. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuvat polttoaineet ja lääkkeet ovat esimerkkejä meille kaikille tärkeistä kemian ratkaisuista. Esimerkkejä tavoista, joilla yksittäisiä kuvan kohtia voi esityksessä halutessaan havainnollistaa: Ilmastonmuutos Kemian avulla pystymme vähentämään merkittävästi esimerkiksi energian tuotantoon ja polttoaineisiin liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Kemianteollisuus myös etsii mahdollisuuksia käyttää kasvihuonepäästöjä raaka-aineena. Case: LNGinside: Itämeren puhtain polttoaine, Lahti Energia: Maailman ensimmäinen ainoastaan jätettä käyttävä voimalaitos Energia Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä, tehostaa energian varastointia ja talteenottoa sekä pienentää energiankulutustamme. Jo nyt energiaa voidaan tuottaa auringosta, aalloista, tuulesta – ja jätteistä. Case: Ekokem: Riihimäki ja Hyvinkää lämmitetään jätteillä, Bayer: Polyuretaani pitää kodit lämpiminä Luonnonvarat Kemian avulla voimme korvata uusiutuvilla luonnonvaroilla kuten kasveilla tai biojätteellä öljyn kaltaisia uusiutumattomia resursseja. Kemianteollisuus myös kerää talteen ja kierrättää käytettyjä luonnonvaroja, esimerkiksi mineraaleja. Case: Suominen: Kierrätysmateriaaleista kauppakasseja, Arizona Chemical: Hyötyjä mäntyöljystä Puhdas vesi Kemian avulla voimme puhdistaa veden taudinaiheuttajista ja epäpuhtauksista ja tehdä merivedestä juomavettä. Tarvitsemme kemianteollisuutta myös jätevesien ja teollisuuden prosessivesien uudelleenkierrättämiseen. Case: Kemira: Teollisuusvesien puhdistaminen säästää vesivaroja, Pipelife Finland: Pisara puhdistaa kesämökkien jätevedet Ravinto Kemian avulla voimme kasvattaa viljelysadon määrää. Tarvitsemme lannoitteita, kasvinjalostusta ja tuholaisten torjuntaa, jotta pystymme tuottamaan ruokaa riittävästi ja kestävästi. Elintarvekemiaa tarvitsemme ruoan laadun ja säilymisen varmistamiseksi. Case: Yara: Älykäs lannoitus parantaa satoa, AGA: Suojakaasu estää ruuan pilaantumisen Terveys ja hyvinvointi Kemia avulla voimme löytää tautien syyt ja luoda uusia lääkkeitä ja hoitoja. Kemia mahdollistaa lääketieteeseen, puhtauteen ja hygieniaan liittyvät läpimurrot. Myös kosmetiikkaan tarvitaan kemiaa. Case: Kiilto: Tensidit poistavat vaikean lian, Orion: Turvallisempi rauhoite tehohoitoon Liikenne Kemian avulla voimme kehittää uusia voimanlähteitä ja vähentää energiankulutusta. Polttoaineita voidaan valmistaa uusiutuvista luonnonvaroista. Kulkuneuvojen kevyemmät materiaalit vähentävät polttoaineiden kulutusta ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Case: NesteOil: Uusiutuva diesel hillitsee liikenteen päästöjä, St1 Biofuels: Polttoainetta taikinatähteistä  
 2. Trends in overall growth expected to continue – EU share goes down Long-term analysis shows that overall growth of chemicals demand and production as well as faster growth in emerging regions is a trend that is expected to continue in the future. World chemical sales are expected to reach €6.3 trillion in 2030. The EU chemicals is expected to rank third With 44% of world market share, China will continue to hold the top ranking in sales The graph shows chemical sales in Asia have grown to more than double those of the European Union. China still offers a huge and attractive market, both for chemical suppliers and their customer industries. In the mid-term, European chemical producers – due to their high technological capabilities and innovative products – are expected to benefit from a robust growth trend in China, both in increased exports or via local investments.
 3. Vienti vuoden 2015 luku Liikevaihto in arvio vuodesta 2015 (vuoden 2014 lv 23 mrd, jossa laskua indeksin mukaan 17 %) Tuotanto vuoden 2014 luku Vähintään 2/3 menee suoraan tai välillisesti vientiin Työllistää suoraan 33 000 Arvonlisä vuoden 2015 käyvin hinnoin
 4. Kemian vienti 2017 Kemianteollisuuden osuus Suomen viennistä on noin viidennes. Tästä öljytuotteiden osuus on runsas kolmannes. Vuonna 2017 Suomen kemianteollisuuden viennin arvo oli 11,4 miljardia euroa.
 5. Mittareita noin 50 (48), uusimpana työhyvinvointiin liittyvät mittarit Tulokset: esim. tuotantomäärään suhteutettu energian kulutus -22 % vuodesta 1995, vedenkulutus -55 % vuodesta 1995, LTA3 -84 % vuodesta 1998.
 6. Tavaravienti, kehitys toimialoittain, EUR Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä. Osuus Suomen viennistä oli vuonna 2017 noin viidennes. Kemianteollisuuden viennin arvo oli 11,4 miljardia euroa.
 7. Kemian tuotantoindeksi Suomen kemianteollisuuden tuotannon volyymi nousi vuoden 2017 lopussa.
 8. Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen välituotteiden ostohinnan erotus. Arvonlisäys koostuu pääasiassa työntekijöiden palkoista, henkilöstösivukuluista, toimintaylijäämästä ja poistoista:
 9. Myös liiketoiminta ja työpaikat ovat säilyneet. Sen lisäksi kemianteollisuus on keskeinen tekijä bio- ja kiertotaloudessa!
 10. Suhdannetilanne ja –odotus Kemianteollisuuden suhdannetilanne on tavanomaista parempi. Suhdanteiden arvioidaan paranevan vuoden 2018 alkupuoliskolla.
 11. Tuotanto-odotus Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan vuoden 2018 alussa
 12. Henkilöstöodotus Suomen kemianteollisuuden henkilöstön ennakoidaan lisääntyvän lievästi vuoden 2018 alussa
 13. Valtion tulee rahoittaa oppimisympäristöt Ammatillisten oppilaitosten työpaikanomaisten oppimisympäristöjen hankerahoitus x milj. Kilpailukyinen kustannustaso Väylämaksujen puolitus ja rataveron poisto, yht. noin 55 milj. (40+15) Alempi sähköverokanta XXX milj. Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus 218 milj., josta Kemianteollisuuden osuus Päästökauppakompensaatio 38 milj., josta Kemianteollisuuden osuus 4,4 milj. (Huom! Suomi sai EU:lta päästökauppatuloja 95 milj. vuodelta 2017)
 14. Elämää ei ole ilman kemiaa. Se on osa hyvä elämää ja mukana kaikessa, mitä näemme koemme tai tunnemme ympärillämme ja itsessämme. Kemia yhdistää. Se on jatkuvasti kehittyvä luonnontiede, joka yhdistää eri aloja ja ihmisiä, ja mahdollistaa uusiutumisen. Kemia on maailman luovin ala. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuva diesel ja lääkkeet ovat esimerkkejä meille kaikille tärkeistä kemian ratkaisuista.