O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Minister opstelten is kierewiet geworden

De aanpassingen die minister Opstelten wilt aanbrengen in het drugsbeleid zijn kierewiet

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Minister opstelten is kierewiet geworden

  1. 1. Minister Opstelten is Kierewiet gewordenOnlangs werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het Nederlandse drugsbeleid. In Nederlanddoen we het momenteel vrij goed met het huidige gedoogbeleid. Er worden in Nederland relatief vrijweinig drugs gebruikt. We hebben erg weinig drugsdoden en heroinegebruik sterft uit. In landen alsFrankrijk, Engeland en de VS met een repressiever beleid zijn er veel meer problemen. In deze landenbegint men dit in te zien en wordt het beleid steeds liberaler.Desondanks wil Opstelten van de ‘liberale’ VVD allerlei repressieve maatregelen invoeren omdrugsgebruik ‘aan te pakken’. Hij wil stoppen met gedogen van cannabis met een THC-gehalte bovende 15%. Coffeeshops worden een besloten club waar je een wietpas voor moet hebben encoffeeshops die binnen 350 meter omtrek van een school staan moeten gesloten worden.De ochtend voor het afgelopen drugsdebat had De Pers een minister van justitie Opstelten metoorkleppen afgebeeld op de voorpagina met daarnaast de tekst ‘Ik luister lekker toch niet’. Uit hetbijbehorende artikel bleek dat Opstelten niet zou willen luisteren naar kritiek en willens en wetens eendebat zou voeren op basis van valse claims.Tijdens het debat maakte Opstelten het beeld dat hij toch niet zou willen luisteren meer dan waar, enontkende hij de uitgelekte onderzoeksresultaten waaruit bleek dat hij zijn beleid baseerde op valseclaims ontkennen. Opstelten is keer op keer niet bereid te luisteren naar kritiek en alternatieven dieeffectiever zijn. Boris van der Ham stelde tijdens het drugsdebat niet voor niets dat Opstelten bananenin zijn oren heeft.AchterdeurEen voorbeeld van een goed alternatief is regulering van cannabisteelt. Hier wordt momenteel onderandere mee geexperimenteerd in Spanje en de VS. In Nederland kan op deze manier ‘de achterdeur’van coffeeshops geregeld worden zonder inmenging van criminele cannabistelers. Zo zou eenbelangrijke inkomstenbron van de georganiseerde misdaad om zeep geholpen worden.Dit zou bovendien een bezuiniging opleveren die in de miljarden loopt. Per jaar. Dit zou onder anderebereikt worden door besparingen op inzet van politie en justitie en extra belastingsinkomsten. Verderis het op deze manier mogelijk om kwaliteitseisen aan de geproduceerde cannabis te stellen.Opstelten is echter bij voorbaat al niet geinteresseerd en kondigt juist aan een experiment metgereguleerde teelt in Utrecht te willen dwarsbomen.
  2. 2. THCOpstelten ziet meer in repressieve maatregelen. Zo wil hij stoppen met het gedogen van cannabis meteen THC-gehalte boven de 15%. Het is sterk de vraag of dit enig effect heeft. Als gebruikers lichterewiet hebben stoppen ze er gewoon wat meer van in hun jointje. Bovendien is deze maatregelpraktisch onuitvoerbaar. THC-percentages verschillen per plant en ook binnen een plant. Het THC-percentage van een geteste sample hoeft dus niets te zeggen over de THC-percentages van andere‘porties’. Methodes om THC te meten zijn bovendien niet op de markt. Cannabis kan momenteelalleen naar het lab opgestuurd worden. En een coffeeshop kan dat niet omdat die geenopiumontheffing heeft voor als de opgestuurde sample boven de 15% uit komt.ScholenVerder gaat Opstelten alle coffeeshops binnen 350 meter van middelbare scholen en basisscholensluiten. Dit is een buitengewoon nutteloze maatregel. Coffeeshops controleren goed op leeftijd enscholieren mogen dankzij de gehanteerde leeftijdsgrens van 18 jaar helemaal geen coffeeshop in. Uitexperimenten met een dergelijk afstandscriterium in Rotterdam blijkt dan ook dat dit totaal geen effectheeft.WietpasOm de toegankelijkheid van coffeeshops te verkleinen wil Opstelten een wietpas invoeren. Hierdoorworden coffeeshops besloten clubs met een beperkt aantal leden, die zich moeten laten registrerenom een pasje te krijgen. Door het beperkte aantal leden zijn coffeeshops zijn erbij gebaat om zo veelmogelijk grootverbruikers als klant te hebben. Die leveren immers meer op. Hierdoor kan een situatieontstaan waarin juist incidentele recreatieve gebruikers aangewezen zijn op straatdealers, die ookhardere middelen aanbieden en niet letten op de leeftijd van hun klanten. Bovendien is slechts 12%van de coffeeshopbezoekers bereid zich te laten registreren. De rest gaat liever zelf ‘tuinieren’ of naareen illegale dealer. De straatdealers wrijven al in hun handjes...Politie capaciteitOpstelten weigert dit probleem van een stijgende straathandel te erkennen, terwijl de gevolgen van dehuidige sluitingen van coffeeshops al duidelijk zichtbaar zijn. Wel gaat hij in het zuiden tijdelijk extrapolitie inzetten om dergelijke problemen te voorkomen en wietpasjes te controleren. De aanwezigepolitie liet tijdens het afgelopen drugsdebat echter weten helemaal niet op deze taken te zittenwachten. Ze besteden hun tijd liever met het aanpakken van kan dieven en verkrachters. De financielegevolgen van deze lastenverzwaring voor de politie weigert Opstelten financieel te laten doorrekenen.ConclusieHet kabinet jaagt met de plannen van Opstelten met name incidentele cannabis-gebruikers richtingcriminele straatdealers die ook andere middelen aanbieden en aan minderjarigen verkopen.‘Kierewiet’, aldus Tofik Dibi. De problemen die dit veroorzaakt zouden deels door de zorg opgevangenmoeten worden. Minister Schippers van volgsgezondheid is ondertussen echter juist hard bezig omdeze mogelijkheden af te breken door middel van bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorgen het onder druk zetten van preventie in de verslavingszorg. De enige kans om een verergerdedrugsproblematiek te voorkomen lijkt een spoedige val van het kabinet.Het is tijd voor een nieuw kabinet. Een kabinet dat onderzoeksresultaten accepteert in plaats vanterugstuurt als deze niet bevallen. Een kabinet dat liever bezuinigt op het opjagen en bestaffen vanmensen die graag een jointje roken, dan op de zorg die verslaafden nodig hebben. Een kabinet datzich niet zo onder druk laat zetten door de VS. Een kabinet dat weer een gidsrol durft in te nemen.Een kabinet dat liever complimenten krijgt van experts uit de verslavingszorg dan van een organisatieals de DEA die zelf verwikkeld is in allerlei smokkelschandalen. Een kabinet dat liever complimentenkrijgt omdat er zo weinig drugsongevallen zijn dan omdat ze drugsgebruikers zo hard aanpakken.

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

De aanpassingen die minister Opstelten wilt aanbrengen in het drugsbeleid zijn kierewiet

Vistos

Vistos totais

368

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

1

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×