O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Dure veiligheidsgevoelensHet stadsdeel Amsterdam-West hing in oktober 2010 drie camera’s op. 130.000 euro verder en eenjaa...
plus personeelskosten van het stadsdeel en politie voor een luttele drie camera’s zonder nut ofnoodzaak lijken me ook niet...
Dit artikel is op de volgende plaatsen gepubliceerd:- Staatskrant, oplage 22.000, http://www.staatskrant.com/- Ad Valvas, ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dure veiligheidsgevoelens

Het stadsdeel Amsterdam-West hing in oktober 2010 drie camera’s op. 130.000 euro verder en een jaar later maakt het stadsdeel de balans op. Het vergroten van het gevoel van veiligheid mag blijkbaar wat kosten, concludeert bewoner Matthijs Pontier.
http://sargasso.nl/archief/2012/01/19/dure-veiligheidsgevoelens/

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Dure veiligheidsgevoelens

  1. 1. Dure veiligheidsgevoelensHet stadsdeel Amsterdam-West hing in oktober 2010 drie camera’s op. 130.000 euro verder en eenjaar later maakt het stadsdeel de balans op. Het vergroten van het gevoel van veiligheid mag blijkbaarwat kosten, concludeert bewoner Matthijs Pontier.In stadsdeel Amsterdam West zijn in oktober 2010 drie cameras opgehangen. De burgemeester heefttoestemming gegeven voor dit cameraproject tot 31 december 2011. Op basis van dit evaluatierapportmoet het stadsdeel nu bepalen of dit project moet worden doorgezet, en of er wijzigingen in de aanpaknodig zijn.In de maanden maart tot en met juli 2011 zijn in totaal 99 incidenten geregistreerd door detoezichthouders in de centrale. 80 van de 99 incidenten hadden betrekking op parkeeroverlast. Er isslechts één geval van criminaliteit waargenomen: een auto-inbraak. Er is dus geen geweldwaargenomen. De beelden zijn nooit bruikbaar gebleken voor het ondernemen van directe actie, ofhet gebruik in een strafzaak. De camera’s zijn dus niet nuttig gebleken als aanleiding om in te grijpen,of als repressief middel om daders aan te pakken; laat staan noodzakelijk.Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cameratoezicht alleen een preventief effect hebben opcalculerende daders (bron). Uit de evaluatie blijkt dat het aantal geregistreerde incidenten in destraten met cameras steeg, terwijl in de straten zonder cameras het aantal incidenten juist daalde. Alspreventief middel zijn de camera’s dus verre van noodzakelijk gebleken.Desondanks wordt geconcludeerd dat de hoofddoelstellingen (het verbeteren van de objectieveveiligheidsindex, en het verminderen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel) wel zijn behaald.De verbeteringen hadden zich echter al voor de start van het cameraproject ingezet en zijn ook te zienin de rest van het stadsdeel. Bovendien heeft de veiligheidsindex ook betrekking op het gebied waarhelemaal geen cameras zijn geplaatst. ,,Gezien het grote aantal andere maatregelen dat is getroffenin het gebied en gezien de dagelijkse praktijk achter de schermen, is het zeer onwaarschijnlijk dat decameras een verschil hebben gemaakt”, concludeert het rapport.Vanaf het begin heeft het cameraproject veel technische problemen gekend, vooral met de draadlozeverbindingen. Het heeft na het ophangen van de cameras maar liefst zeven maanden geduurdvoordat de beelden bekeken konden worden in de toezichtcentrale. De technische problemen zijn nogsteeds niet opgelost. De cameras vallen regelmatig uit. Verder blijkt dat het draadloze systeem lastigte verplaatsen is. De verplaatsing van een camera naar een andere straat kostte € 10.000,- en namtwee maanden in beslag.De teller van de kosten van de drie camera’s staat inmiddels op € 130.000. Dit is nog exclusief depersoneelskosten van het stadsdeel (projectleiding, evaluatie en begeleiding van de toezichthoudersen de politie (dagelijks toezicht, opsporing achteraf). Als besloten wordt door te gaan met dit project,zullen deze kosten waarschijnlijk nog flink opgelopen. In het rapport wordt opgeroepen te investeren ineen betere techniek, en een betere samenwerking tussen betrokken partijen.De belangrijkste aanbeveling van het rapport is echter om grondig te evalueren of het cameraprojectwel nuttig en nodig is. Gezien het feit dat uit de evaluatie nou niet bepaald veel nut of noodzaak vanhet cameraproject blijkt, lijkt het me dat hier een volmondig ‘nee’ uitkomt. De kosten van € 130.000,-
  2. 2. plus personeelskosten van het stadsdeel en politie voor een luttele drie camera’s zonder nut ofnoodzaak lijken me ook niet proportioneel. En dan heb ik het nog niet eens over de kosten in termenvan privacy. Het ligt dus voor de hand om het cameraproject stop te zetten.Matthijs Pontier, bewoner
  3. 3. Dit artikel is op de volgende plaatsen gepubliceerd:- Staatskrant, oplage 22.000, http://www.staatskrant.com/- Ad Valvas, oplage 12.308, http://www.advalvas.vu.nl/images/AdValvasPDF/PDF/5919.pdfhttp://www.advalvas.vu.nl/opinies/1584-stop-met-ineffectief-cameratoezicht.html - Sargasso, www.sargasso.nl,http://sargasso.nl/archief/2012/01/19/dure-veiligheidsgevoelens/- Opiniestukken, www.opiniestukken.comhttp://www.opiniestukken.com/opiniestukken/artikel/101/Cameratoezicht-in-Amsterdam-West-blijkt-weinig-effectief-en-erg-duur- Privacy First, www.privacyfirst.nl ,http://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/cameratoezicht/item/504-de-grap-met-de-verborgen-camera.html

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

Het stadsdeel Amsterdam-West hing in oktober 2010 drie camera’s op. 130.000 euro verder en een jaar later maakt het stadsdeel de balans op. Het vergroten van het gevoel van veiligheid mag blijkbaar wat kosten, concludeert bewoner Matthijs Pontier. http://sargasso.nl/archief/2012/01/19/dure-veiligheidsgevoelens/

Vistos

Vistos totais

393

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

1

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×