O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Brabants dagblad - minister opstelten is kierewiet geworden - p14

Minister Opstelten heeft bananen
in zijn oren. Zijn
drugsplannen deugen voor
geen meter, toch wuift hij
kritiek weg. Straatdealers
wrijven al in hun handen.

pagina 14 (van 14/15)

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Brabants dagblad - minister opstelten is kierewiet geworden - p14

  1. 1. brabantsdagblad.nl vrijdag 6 april 201214 | opinie DRUGS Minister Ivo Opstelten is helaas Oost-Indisch doof voor kritiek op Commentaar Minister OpsteltenAmbitie Brabant kent een grens Minister Opstelten heeft ba- gesloten worden. Tijdens het Kamerdebat bleef Op- sen aan de geproduceerde canna- bis te stellen. Opstelten is echter nanen in zijn oren. Zijn stelten uitgelekte onderzoeksresul- bij voorbaat al niet geïnteresseerd taten waaruit bleek dat hij zijn be- en kondigt juist aan een experi- drugsplannen deugen voorD e grootste robot ooit lange termijn? Het is een avon- leid baseerde op valse claims, ont- ment met gereguleerde teelt in moet de opening ver- tuur waarvan de afloop ongewis geen meter, toch wuift hij kennen. Opstelten is nooit bereid Utrecht te willen dwarsbomen. richten voor is. te luisteren naar kritiek en alterna- Opstelten ziet meer in repressieve kritiek weg. Straatdealers tieven die effectiever zijn. Boris maatregelen. Zo wil hij stoppen Eindhoven/Brabant Toch is het is toe te juichen dat van der Ham (D66) stelde terecht met het gedogen van cannabisCulturele Hoofdstad van Europa Brabant zijn nek uitsteekt om een wrijven al in hun handen. dat hij bananen in zijn oren heeft. met een THC-gehalte boven dein 2018: een spraakmakend ele- belangrijke titel in de wacht te sle- Een voorbeeld van een goed alter- 15%. Het is sterk de vraag of ditment in het bidbook waarmee pen - de crisis hoeft niet alle ambi- door Matthijs Pontier natief is regulering van cannabis- enig effect heeft. Als gebruikersBrabant de race om de prestigieu- tieuze plannen te dwarsbomen. teelt. Hier wordt momenteel on- lichtere wiet hebben, dan stoppen Oze culturele titel wil winnen. Ook Het gaat niet om een eenmalig nlangs werd er in de der andere mee geëxperimenteerd ze er gewoon wat meer van inde grote expositie over de wereld- feestje dat vervluchtigt, de culture- Tweede Kamer gede- in Spanje en de VS. In Nederland hun jointje. Bovendien is deze batteerd over het Ne- kan op deze manier ‘de achter- maatregel praktisch onuitvoerbaar.beroemde Brabantse schilder Vin- le infrastructuur krijgt een blijven- derlandse drugsbeleid. deur’ van coffeeshops geregeld THC-percentages verschillen percent van Gogh springt in het oog. de impuls. Zo krijgt Helmond bij- In Nederland doen we het mo- worden zonder inmenging van cri- plant en ook binnen een plant.De plannen zijn goed toegespitst voorbeeld een nieuw museum. menteel vrij goed met het huidige Het THC-percentage van een getes-op de kenmerken van de verschil- Toch mag het een onsje minder - gedoogbeleid. Er worden in Neder- te sample hoeft dus niets te zeg-lende regio’s. Techniek voert de zeker omdat in Brabant óók struc- land relatief vrij weinig drugs ge- gen over de THC-percentages vanboventoon in Eindhoven, in Den tureel op culturele voorzieningen bruikt. We hebben erg weinig ‘Opstelten luistert niet andere ‘porties’. Methodes omBosch is Jeroen Bosch de spil. bezuinigd gaat worden, zoals op drugsdoden en heroïnegebruik naar kritiek. Alternatieve THC te meten zijn bovendien niet sterft uit. In landen als Frankrijk, op de markt. Cannabis kan mo-Brabant werpt veruit het meeste bibliotheken. Wat een contrast. Engeland en de VS met een repres- plannen zijn effectiever’ menteel alleen naar het lab opge-geld in de strijd om tot Culturele Het is bovendien niet zo dat als je siever beleid zijn er veel meer pro- stuurd worden. En een coffeeshopHoofdstad te worden gekroond. er maar euro’s tegenaan smijt, je blemen. In deze landen begint kan dat niet omdat die geenBrabant wil 100 miljoen investe- automatisch het beste spektakel men dit in te zien en wordt het be- minele cannabistelers. Zo zou een opiumontheffing heeft voor als deren, exclusief rijks- en sponsor- krijgt. Oud-cultuurminister Plas- leid steeds liberaler. belangrijke inkomstenbron van de opgestuurde sample boven de 15%geld, en verwacht er 430 miljoen terk had gelijk: het is jammer dat Desondanks wil minister Opstel- georganiseerde misdaad om zeep uit komt.mee te verdienen. Is dat reëel? Di- de concurrentie tussen de Neder- ten van de ‘liberale’ VVD allerlei geholpen worden. Verder gaat Opstelten coffeeshops repressieve maatregelen invoeren Dit zou bovendien een bezuini- binnen 350 meter van scholen slui-verse culturele hoofdsteden maak- landse steden om Culturele om drugsgebruik ‘aan te pakken’. ging van honderden miljoenen op- ten. Dit is een buitengewoon nut-ten weliswaar winst, maar er zijn Hoofdstad te worden, de budget- Hij wil stoppen met gedogen van leveren door besparingen op inzet teloze maatregel. Coffeeshops con-ook flops geweest. En wat is waar- ten opdrijft. De belastingbetaler cannabis met een THC-gehalte bo- van politie en justitie. Ook levert troleren goed op leeftijd en scholie-achtig de impact van de titel op betaalt wel. ven de 15%. Coffeeshops worden het de staatskas nog eens honder- ren mogen dankzij de gehanteerde een besloten club waar je een wiet- den miljoenen op in de vorm van leeftijdsgrens van 18 jaar helemaal Reacties? pas voor moet hebben en alle cof- belastingen die erover geheven geen coffeeshop in. Uit experimen- Opinieredactie@bd.nl feeshops die binnen 350 meter om- kunnen worden. Verder is het op ten met een dergelijk afstandscrite- trek van een school staan moeten deze manier mogelijk kwaliteitsei- rium in Rotterdam blijkt dan ook dat dit totaal geen effect heeft. De wietpas komt eraan Om de toegankelijkheid van cof- RAAK feeshops te verkleinen wil Opstel- ten ook een wietpas invoeren. ⅷ De laatste horde voor invoering ⅷ Coffeeshops mogen vanaf die da- Hierdoor worden coffeeshops be- ‘Iemand die een agent op zijn bek timmert, van de wietpas moet op 18 april tum alleen softdrugs verkopen aan sloten clubs met een beperkt aan- moet 20 uur schoffelen. Die lacht je toch uit’ genomen worden. Dan dient bij de rechter het kort geding dat vier ad- Nederlanders die op de ledenlijst staan. Op 1 januari is de rest van tal leden, die zich moeten laten re- gistreren om een pasje te krijgen. De Haagse politieagent Willem de Bruin in NRC Next vocaten hebben aangespannen te- het land aan de beurt. Door het beperkte aantal leden gen de staat. De advocaten treden ⅷ Critici vrezen dat illegale straathan- zijn coffeeshops erbij gebaat zo op namens diverse coffeeshops. del door het nieuwe beleid zal toe- veel mogelijk grootverbruikers als ⅷ Ze eisen dat het plan om van cof- nemen, omdat niet alle gebruikers klant te hebben. Die leveren im- ‘De samenleving bonjourt mensen te snel feeshops besloten clubs te maken, zich zullen registreren. Om over- mers meer op. Hierdoor kan een si- weg, maar de Kerk doet het omgekeerde’ wordt teruggedraaid. ⅷ De wietpas treedt in de zuidelijke last van illegale handel tegen te gaan, krijgen provincies in het zui- tuatie ontstaan waarin juist inci- dentele recreatieve gebruikers aan- Theoloog Manuela Kalsky op Trouw.nl over de 84-jarige paus provincies vanaf 1 mei in werking. den tijdelijk 47 agenten extra. gewezen zijn op straatdealers, die ook hardere middelen aanbiedenlezersbrievenBrieven (niet langer dan 200 woorden) richten aan: geleid heeft. Ze zijn massaal op her-Opinieredactie Brabants Dagblad, Postbus 235, 5201 HB Den Bosch of naar haling. Deze regering is niet de re-opinieredactie@bd.nl gering van mijn keuze, maar het is volslagen onzin om alles wat ze doen als ‘fout’ of ‘dom’ te bestem-Verplicht vrij achterhaald behoefte hebben aan tweede paas- dag komen gewoon naar kantoor pelen. Het is ook niet juist om te doen of salarissen op de nullijn totJournalist Jeroen van Sambeeck en nemen een andere dag vrij. onbeheersbare honger zou leidenstipt in zijn betoog van gisteren Door zo in lijn met de ontkerkelij- en dat beperking van ontwikke-wel een probleem van het huidige king het nationale karakter van lingshulp tot het niveau van onzepaasfeest aan, maar biedt geen christelijke feestdagen langzaam af buurlanden inhumaan zou zijn, enpraktijkgerichte oplossing. Zoals te bouwen, voorkom je een natio- ga zo maar door.Van Sambeeck aangeeft kent nog nale identiteitscrisis over enkele de- M. Zonneveldmaar een deel van de Nederlandse cennia en voorkom je dat half Ne- Vughtbevolking de betekenis van Pasen, derland zich verplicht dood ver-een nog kleiner deel viert ook hetchristelijke paasfeest. Het nationale veelt of nodeloos gaat slenteren op een meubelboulevard op een drui- ‘De regering van Rutte is niet de regering van mijn keuze, maar het is volsla- gen onzin om alles wat ze doen als ‘fout’ of ‘dom’ te bestempelen.’ foto ANP Nog geen bloemetjekarakter van de verplicht vrije lerige tweede paasdag. Er is op dit moment veel mis bijtweede paasdag is dus achterhaald. R. Kooloos er doorgaans niet en dus moeten ten we, als we de gevolgen kunnen PostNL. de kranten staan er volHet zou beter zijn als men het Tilburg de richting en de wijze waarop een overzien, uitvoerig praten over wat van, personeel dat moet opstappenrecht houdt op een vrije dag, maar uitweg moet worden gezocht, snel er goed is gegaan en zo kan blijven krijg niet eens bloemetje. Maar hethierover zelf mag beslissen. Zo ver-andert er in regio’s waar men nog Bezuinigingen genomen worden. Eenmaal in vei- ligheid hebben we tijd om alles te of wat er bijgesteld moet worden. De huidige politieke smaakmakers, kan nog erger bij dat bedrijf. Ik ben inmiddels 2,5 jaar ziek thuisin meerderheid kerkelijk is nage- Om op een democratische wijze bespreken. Laat de regering een politici, commentatoren en overige en heb 33 jaar gewerkt bij PTT,noeg niets, terwijl in ontkerkelijkte tot een besluit te komen heb je tijd aantal forse bezuinigingsmaatrege- journalisten zijn overwegend te TPG, TNT en inmiddels PostNL.gebieden veel winkels, bedrijven nodig want ‘het volk’, hoe ook ge- len nemen, die snel onze schulden- jong om zich de tijd te herinneren Tijdens mijn ziekteperiode heb iken openbare scholen gewoon open organiseerd, moet kunnen meepra- last verkleint. Laat de oppositie dit dat polarisatie in de mode was en nooit een bloemetje of fruitmandzullen zijn. Ambtenaren die geen ten. Is de nood hoog dan is die tijd onder voorbehoud gedogen en la- dat toen bleek dat dit nergens toe gehad, zelfs nog geen kaartje met

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

Minister Opstelten heeft bananen in zijn oren. Zijn drugsplannen deugen voor geen meter, toch wuift hij kritiek weg. Straatdealers wrijven al in hun handen. pagina 14 (van 14/15)

Vistos

Vistos totais

393

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

1

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×