Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Hybridprojektet HT22 Rapport(20)

Mais de Mats Brenner(20)

Anúncio

Hybridprojektet HT22 Rapport

 1. Hybridprojektet APRIL22 - HT22 Mats Brenner & Samuel Lundberg Enheten för Undervisning och Lärande (UoL)
 2. Innehåll • Bakgrund & omfattning  Behovet  Aktuellt läge  Webbsidan och exempel snabbguider  Projektet - deltagare och metoder • Lesson Learned • Aktiviteter planerade för framtiden Karolinska Institutet 1 mars 2023 2
 3. Behovet • Förmåga att använda AV-utrustning relevant för hybridundervisning och -möten, på plats i fysisk lokal på KI, saknas i stor utsträckning hos användarna. • Flertalet önskar förslag på pedagogiska upplägg, snabbguider och videoinstruktionsfilmer på plats men även vid bokning samt vid planering i förväg. • En samlad webbsida om Hybridundervisning. • Möjlighet att enklare kontakta AV-Support (via app) vid e-möte för att visa situation och problem i lokalen. • Handledning på plats i lokal - för nybörjare och de som vill utvecklas vidare. Karolinska Institutet 1 mars 2023 3
 4. Undersökning av behovet, april 2022 • 51 svar av 400 utskick, vara 15 intervjuade av 51 besvarade. • Institutioner, bredd – flertalet institutioner och centrala enheter representerade. Övervägande typer av aktivitet: • Disputationer • Föreläsningar • Seminarier • Handledningar • Möten Karolinska Institutet 1 mars 2023 4
 5. Problembilder och områden för lösningsförslag Problembilder och tekniska områden: Guider, lokaler samt pedagogiska utmaningar: Avbryta disputation pga teknikstrul Guider (flertalet efterfrågade dessa) Bildspel med föreläsningsläge och se presentationsläge Guider, Dela Power Point, ser presentationsanteckningar i Zoom Bra kunna låna "kaffeburk"/mikrofon/webbkamera till grupper Guider, engelska Dålig uppkoppling Guider, Kamera som följer med i salen, kamera för Whiteboard Förberedelse behövs för att låna utrustning Ej tillräckligt lediga lokaler Svårt att växla mellan olika presentationslägen Fler grupprum Instruktioner bristfälliga Fler lokaler, Guider Instruktioner bristfälliga, ljudet fångar upp skrap Projektorer, Guider Koppla rättskärm, använda Zoom Bättre ljud, Guider Mikrofoner fungerar ej, kamera instruktioner, Guider Mikrofon problem Kände ej till Hybridsalar plug-and-play Danderyd, Södersjukhuset Problem med Mac Helst en mindre lokal Rundgång, kameror åt båda håll Svårt överföra dynamiken i lärosalen Slippa springa runt med mikrofoner (mikrofon i taket) Utmaning ha koll på de på distans, Zoom-webinar Karolinska Institutet 1 mars 2023 5
 6. Aktuellt läge Aktiviteter Aktuellt läge QR-kod på plats för snabbguider, supportkonktakt Slutfört. Kvar: Lyssningsbar QR. Webbplats för Hybridundervisning Pågående. Kvar: Publiceringar. Toolkit Canvas-kurs, Just-In-Time learning Pågående. Val av annan plattform för testa Microlearning, 7taps.com Instruktionsfilmer, snabbguider Slutfört: Inspelningar, snabbguider Kvar: Publicering på webben. Testning webbkamera, mobil Whiteboard Pågående. Kvar: Informationsarbete Karolinska Institutet 1 mars 2023 6
 7. Landningssidan: Hybridundervisning Skapa engagemang Planera inför, checklista och storybordmall Undervisningssituationer, användarscenarios, hybridtyper, möjliga grupparbetsformer Webbinarier och resurser UHR Videofilmer instruktioner, snabbguider Hybriddisputationer Verktyg och resurser undervisa på distans/online Lokaler och utrustning samt AV-Support Karolinska Institutet 1 mars 2023 7 planera, resurser, tekniska- och pedagogiska lösningar https://medarbetare.ki.se/hybridundervisning
 8. Snabbguider A3: BYOD och för Zoom-rum i lokalen • För enklare tillgänglighet till AV-Support så finns QR-koder som startar upp e-post för snabbt skriva ett e-post. • Målbilden är även att AV-Support ska kunna kommunicera direkt med användaren via Zoom eller Teams via mobilapp i telefonen. • Detta för att ge bättre instruktioner och stöd till användaren på plats, som kan visa med mobilen vad som är problemet även visuellt (AV-Support slipper då springa ut akut så ofta – som tar extra tid). Karolinska Institutet 1 mars 2023 8 Både på svenska och engelska.
 9. Projektet - deltagare och metoder • Samuel Lundberg & Mats Brenner – samarbete med AV-Support. Medarbetare som bokat och genomfört hybridundervisning/hybriddisputation. • Behov av användarstöd: Undersökning - kontakt via webbformulär och telefonintervju med de som bokat hybridlokaler och zoom-rum, senaste året. • Samarbetsmöten med AV-Support för testning av utrustning, framtagande av lösningsförslag. • Inspelning av instruktionsfilmer och framtagande av snabbgudier. • Kontakt med ORU och SU för Designmönster och Rum- och Aktivitetsdiagram. • Vad andra lärsosäten gör och gjort samt UHR-webbinar Karolinska Institutet 1 mars 2023 9
 10. Lesson Learned Karolinska Institutet 1 mars 2023 10 Få data kring användning via TimeEdit, Zoom-utrutning svårt. Enklare med webbenkät och intervjuer. Inköp av utrustning och testning kan ta tid Bra testa och prova nu tillkommande utrustning med AV- Support AV-Support har ej löpande koll om utrustning fungerar eller markerar detta i salen eller på annat sätt - svårt att planera instruktionsfilmer i lokalerna Användare har väldigt olika behov av stöd i olika former Stor spridning av kompetens och erfarenheter kring hybridundervisningen Lärverktyg enkelt använda för Just-in-Time Learning saknas (Mikrolearning) Projektet förenades av sent tillkommen personalinsats kring filminspelning Projektet försenades av underkapasitet kring publicering och struktur av innehåll Samverkan med andra lärosäten kring metoder för dokumentation och hybridtyper positivt Bra vara minst två i projektgruppen med olika kompetenser UHR och Rum för lärande - deltagande givit kontakter och input kring andras erfarenheter
 11. Planerat för 2023 • Webbplats Hybridundervisning: Publicering av webbsidor, marknadsföring • Instruktionsfilmer: Publicering på webbsidor • Betatestning webbsidan och resurserna Hybridundervisning • Informationsarbete: Nyhet UoL och KI-nytt • Informationsarbete: Testning webbkamera, mobil Whiteboard • Tillgänglighet: Lyssningsbar QR-kod på plats för instruktioner, support • Handledning digitalt: Val av annan plattform för Microlearning (Just-in-time) • Resurseffektiva pedagogogiska handledningsformer & flexibilitet i formerna för hjälp till självhjälp • Utveckla möjligheter till förankring och följsamhet samt platser för erfarenhetsutbyte. Karolinska Institutet 1 mars 2023 11
 12. Testa 7taps.com istället för använda Junglemap Karolinska Institutet 1 mars 2023 12
 13. Lyssningsbara och anpassningsbara QR-koder samt kvalitetsutvärdera tillgänglighet i hybridlokalerna Karolinska Institutet 1 mars 2023 13 Ökad tillgänglighetsanpassning och UDL QR-koder QR-koder för att snabbt få ljud för lyssnande med korta instruktioner Q-koder med Just-in-Time Learning med 7taps: The #1 Microlearning Platform
 14. Marknadsföring: UoL-nyhetsbrev och KI-nytt m m Karolinska Institutet 1 mars 2023 14 Marknadsförning UoL-nyhetsbrev Q1 och Q3 Marknadsföring KI-nytt Q2 och Q4 Visning för UoL-medarbetare och övriga medarbetare hybridsal/zoom-rum Visning av webbsidan via e-möte, Bites of Learning Visningstillfällen av webbkameror, OWL och Scribe mobil Whiteboard
Anúncio