Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Vuorovaikutteisuus
verkko-opinnoissa
SASKY 14.4.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm
Kuva: Geralt, pixabay.com
Webinaarin teemat
Webinaarissa perehdytään siihen, miten opettaja voi edistää ja
monipuolistaa vuorovaikutusta niin reaaliaikaisessa verkko-
opetuksessa kuin verkkokursseillakin.
Vuorovaikutusta edistävät mm. turvallinen ilmapiiri, kameran
käyttäminen, pienryhmätyöskentelyt ja lopuksi tehtävä reflektio
opitusta ja työskentelystä.
Lisäksi harjoittelemme verkon sovelluksia, jotka sopivat
vuorovaikutuksen tueksi, esim. sanapilvet, muistitaulut ja kyselyt.
Kuva: Geralt, pixabay.com
Ohjelma klo 13-15
• Vuorovaikutuksen edistäminen ja monipuolistaminen
– Miksi ja miten?
– Verkkotapaamisissa & verkkokursseilla
• Sovellukset vuorovaikutuksen tukena
– Sanapilvet
– Flinga-muistitaulu
– Kyselyt
• Reflektio opitusta ja työskentelystä
Kuva: Geralt, pixabay.com
Keskeisimmät oppimiseen
vaikuttavat tekijät
Yhteistyö muiden kanssa
Omien ja ryhmän yhteisten
oppimisen prosessien säätely
Teknologian tuki
Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle: unips.fi/pedagogics-in-digital-learning
upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
Millaisen kulttuurin
luot kameran käyttöön?
Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
Kameran peukutus
Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
Osallistujat kartalla, janalla tai nelikentällä
Työkaluna esim. Flinga, Padlet tai Microsoftin valkotaulu
Millä fiiliksellä tänään?
Kuva Prawny, Pixabay.com
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
Juuri nyt iloitsen…
Kuva: pasja1000, pixabay.com
Mikä auttaa sinua keskittymään?
Kuvat:
pixabay.com
Mikä väite kolahtaa?
Anne Rongas: opeblogi.blogspot.com/2015/03/kun-saa-oppia-uutta-eli-ope-oppijana.html
Microsoft Forms
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
https://twitter.com/VPaajanen/status/1382275912666873857?s=20
Ryhmän kaksoistavoite
Tunnetavoite
liittyy ryhmän
kiinteyteen ja
toimivuuteen
ryhmänä.
Tehokkuus eli
asiatavoite
liittyy ryhmän
tuloksellisuuteen.
Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuutta
Viritä ryhmä, luo psykologista turvallisuutta.
Ihmisyyttä ei voi siirtää sivuun ja ”mennä suoraan asiaan”.
Tiia, mistä teidän
ryhmä puhui?
Valtteri, keneltä haluat
kuulla seuraavan
kommentin?
Motivoi ja tukee oppimista
Suunnittele vuorovaikutus etukäteen
• Orientoi teemaan ja kerro/sovi pelisäännöt.
• Tutustuminen madaltaa osallistumiskynnystä.
• Osallista ensimmäisen vartin aikana.
• Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia.
• Pariporinaan aina uusi pari! Luottamus rakentuu näin nopeammin.
• Hyödynnä verkon työkaluja – etenkin hybriditilanteissa.
Kamera ja mikrofoni
• Tervehditään ryhmää alussa kameran kera ja
keskusteltaessa käytetään kameraa.
• Ainakin opettajalla aina kamera päällä.
• Katso kameraan ☺
• Ilmaise osallistumista.
• Milloin voisi pitää kaikilla mikit auki?
Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
Hyödynnä Teamsin reaktioita
Oivalsin jotain tärkeää.
Tätä aion harjoitella.
Herätti ristiriitaisia ajatuksia.
10
sekuntia
22
sekuntia
Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
Anna
aikaa
ajatella
Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
Vesiputous:
Tee kysymys. Anna aikaa ajatella ja
kirjoittaa kommentti chattiin.
Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan.
Kuva: Pasja1000, pixabay.com
Hyödynnä pienryhmiä
Vaihtele kokoonpanoa
• Materiaalin kanssa, ope päivystää Teamsissa
• Pareittain
• Pienryhmissä
• Kaikki yhdessä
Vaihtele ryhmiin jakautumista
• Satunnaiset ryhmät
• Vakituiset ryhmät
• Opettaja määrittelee ryhmät
• Kukin saa valita oman ryhmänsä Pohtikaa hetki tätä
kysymystä.
Jaan teidät kohta ryhmiin
keskustelemaan.
Älä piilota Teamsin chattia!!
www.matleenalaakso.fi/2020/12/miten-esitan-teamsissa-dioja.html
Näytönjako ei yleensä ole paras tapa
jakamiseen yhdellä näytöllä.
Tällöin piilotat itseltäsi mm. chatin ja
työpöytäilmoituksesi näkyvät osallistujille.
Ikkuna on yleensä toimivin
tapa jakaa materiaalit,
kun käytät yhtä näyttöä.
• Jaa selainnäkymä Chromella/Edgellä.
• Jaa diat lukunäkymässä!
Vaihtoehtona PowerPoint Live
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja
kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon
esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin
välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
Moodlen sanasto
Esimerkiksi:
• Esittäytyminen (käsitteeksi oma nimi)
• Asianmäärittely (kolme lähdettä)
• Hyvä tenttikysymys
• Tehtävänpalautus
Sanaston ominaisuuksia
• Tekstieditorissa voi tallentaa ääntä ja videota.
• Voit sallia kommentoinnin.
• Jos määrittelet, että sinun on hyväksyttävä
tehtävä ennen julkaisua, voit odottaa,
että kaikki ovat palauttaneet tehtävän ja
avata ne sitten yksitellen näkyviin muillekin.
Moodlen keskustelualueet
Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue
1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue
2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten
edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko
ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan.
3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen
muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen.
4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen
palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle.
5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden
keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään
oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
Luottamus ei ole
yhteistyön edellytys
vaan sen tulos. Kuva: Sprachschuleaktiv, pixabay.com
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
classroomscreen.com
Sanapilvet
Kysymys, mihin vastataan lyhyesti,
mutta monta kertaa:
• Mitä tiedät aiheesta?
• Odotukset ja toiveet.
• Ryhmä tutuksi
• Aivoriihi
• Metafora
• Pikapalaute
• Miten verkko-opiskelusi sujuu nyt?
• Mikä on tärkeää…?
• Mitä on huomioitava…?
• Mikä kaikki vaikuttaa…?
Kolme työkalua sanapilviin
AnswerGarden, ryhmä luo yhteisen sanapilven.
• Reaaliaikaisiin tapaamisiin tai verkkokursseille.
• Ei kirjautumista.
• Jaetaan linkillä.
WordArt, jokainen luo oman ja voi määritellä
mm. muodon, värit, fontin ym.
• Reaaliaikaisiin tapaamisiin tai verkkokursseille.
• Ei kirjautumista.
• Jaetaan kuvana.
Teamsin Forms kyselyiden ja yhteisten
sanapilvien tekemiseen.
• Reaaliaikaisiin tapaamisiin.
answergarden.ch
1. Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki.
2. Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Muut valinnat ovat vapaaehtoisia.
3. Valitse CREATE ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan.
4. Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
wordart.com
Luo sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä,
sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla.
• Luo tai päivitä sanapilvi kohdasta VISUALIZE. Lataa itselle Download-kohdasta.
• Perusmuotoistaja: www.tarmo.fi/2020/10/25/sanapilvet-suomen-kielella-oikein
IMPORT = tuo muualta
kopioimasi teksti tai lista sanoista
ADD = lisää sanoja yksitellen
Luo/
päivitä
Kahdenlaisia Flinga-sessioita
Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota.
• Vain opettaja kirjautuu: flinga.fi (Google-tunnukset / pyydä tunnus).
• Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti).
Miten verkkokurssilla voi edistää
vuorovaikutusta? (Flinga Wall)
Flinga Whiteboard
Kyselyiden erilaisia käyttötapoja
• Ilmoittautumis- tai palautelomake
• Lähtötason kartoitus
• Tutustuminen ja tavoitteet
• Mielipidekyselyt ja äänestykset
• Aktivointi ja osallistaminen
• Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen
• Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys
• Kertaus ja harjoittelu - oppimista tukeva välitön palaute
• Pistokkaat ja kokeet
• Ryhmäjako
Lisää kyselyitä myös pakopeleihin, skenaarioihin,
QR-koodiratoihin ja interaktiivisiin videoihin.
Sähköisiä kyselytyökaluja
www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
Toimivat selaimella ilman oppijan kirjautumista:
• Microsoft Forms: kysely tai lomake.
– Kun käytät kokeena, edellytä kirjautumista.
• Blooket: pelillinen monivalinta, kysymyksiä voi tuoda Quizletistä.
• Quizizz: kyselyt ja diasarjat.
Kuvassa Liikkuvan koulun
X-breikki (PowerPoint).
Blooket - pelillinen monivalinta
www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
quizizz.com/teachers
• Luo kyselyitä tai kysymyksiä sisältäviä diasarjoja.
• Luo oma, hyödynnä jaettuja tai kysymyspankkia.
• Peruskäyttö maksutonta opettajille (100 vastaajaa).
– Suosittelijan linkillä saa Super-lisenssin kuukaudeksi, linkki löytyy
sovelluksen kohdalta: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Yhteistä onnistuneille ryhmille
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja
yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
Opitun ja työskentelyn reflektio
• Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi?
• Miten koit vuorovaikutuksen etätyöskentelyssä?
• Mikä oli tärkein oppimasi asia?
• Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta?
• Miten ryhmä tukee oppimistasi?
• Miten saat oppimasi osaksi arkeasi?
• Miksi kannatti osallistua?
• Mistä innostuit?
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Opittua tähän mennessä
Mistä innostuit? Mitä oivalsit? Mitä haluat kysyä?
Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
Asteikkokysymykset
1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi vuorovaikutuksen
edistäjänä verkkoympäristöissä asteikolla 1-10?
Asteikkokysymykset
1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi vuorovaikutuksen
edistäjänä verkkoympäristöissä asteikolla 1-10?
2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhden
numeron enemmän?
www.matleenalaakso.fi
• Yli 370 bloggausta
• Koulutusten diat ja ohjeet –sivu
– Linkit esillä olleiden sovellusten
ohjeisiin ja esimerkkeihin.
• Sähköisten kokeiden sivu
• H5P-työkalujen sivu
• Webinaarikoonti
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen
-lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin
tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 48

Recomendados

Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf por
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdfDigityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdfMatleena Laakso
104 visualizações48 slides
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdf por
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut, osa 1.pdfMatleena Laakso
207 visualizações46 slides
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 por
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 Matleena Laakso
8 visualizações47 slides
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20 por
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Matleena Laakso
78 visualizações46 slides
Digikouluttajan työkalut 16.3.22 por
Digikouluttajan työkalut 16.3.22Digikouluttajan työkalut 16.3.22
Digikouluttajan työkalut 16.3.22Matleena Laakso
151 visualizações43 slides
Lukio-open digitys 2.12.20 por
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20Matleena Laakso
261 visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23

Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21 por
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Matleena Laakso
1.2K visualizações38 slides
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21 por
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Matleena Laakso
146 visualizações32 slides
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Matleena Laakso
205 visualizações36 slides
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa por
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessaOsallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessaMatleena Laakso
654 visualizações41 slides
Pedagogin digitystä 7.2.22 por
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Matleena Laakso
167 visualizações38 slides
Oppijoiden aktivointi opetuksessa 20.4.22.pdf por
Oppijoiden aktivointi opetuksessa 20.4.22.pdfOppijoiden aktivointi opetuksessa 20.4.22.pdf
Oppijoiden aktivointi opetuksessa 20.4.22.pdfMatleena Laakso
196 visualizações45 slides

Similar a Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23(20)

Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21 por Matleena Laakso
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Matleena Laakso1.2K visualizações
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21 por Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Matleena Laakso146 visualizações
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Matleena Laakso205 visualizações
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa por Matleena Laakso
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessaOsallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Osallistavat menetelmät ohjauskoulutuksessa
Matleena Laakso654 visualizações
Pedagogin digitystä 7.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
Matleena Laakso167 visualizações
Oppijoiden aktivointi opetuksessa 20.4.22.pdf por Matleena Laakso
Oppijoiden aktivointi opetuksessa 20.4.22.pdfOppijoiden aktivointi opetuksessa 20.4.22.pdf
Oppijoiden aktivointi opetuksessa 20.4.22.pdf
Matleena Laakso196 visualizações
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa por Matleena Laakso
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissaKyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Matleena Laakso25 visualizações
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa por Matleena Laakso
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaVuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Matleena Laakso72 visualizações
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 por Matleena Laakso
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Matleena Laakso149 visualizações
Oppimisen aktivointi 10.9.21 por Matleena Laakso
Oppimisen aktivointi 10.9.21Oppimisen aktivointi 10.9.21
Oppimisen aktivointi 10.9.21
Matleena Laakso204 visualizações
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21 por Matleena Laakso
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21
Matleena Laakso580 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20 por Matleena Laakso
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Matleena Laakso539 visualizações
Osaamista ja sovelluksia aktivointiin ja verkkosisältöihin por Matleena Laakso
Osaamista ja sovelluksia aktivointiin ja verkkosisältöihinOsaamista ja sovelluksia aktivointiin ja verkkosisältöihin
Osaamista ja sovelluksia aktivointiin ja verkkosisältöihin
Matleena Laakso153 visualizações
Viisi helppoa somen työkalua opettajille por Matleena Laakso
Viisi helppoa somen työkalua opettajilleViisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajille
Matleena Laakso8.2K visualizações
Miten järjestää webinaari, osa 2 por Matleena Laakso
Miten järjestää webinaari, osa 2Miten järjestää webinaari, osa 2
Miten järjestää webinaari, osa 2
Matleena Laakso312 visualizações
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21 por Matleena Laakso
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Matleena Laakso218 visualizações
Pedagogin digitystä 6.10.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21
Matleena Laakso136 visualizações
Miten osallistaa opiskelijoita verkkotapaamisissa 11.9.20 por Matleena Laakso
Miten osallistaa opiskelijoita verkkotapaamisissa 11.9.20Miten osallistaa opiskelijoita verkkotapaamisissa 11.9.20
Miten osallistaa opiskelijoita verkkotapaamisissa 11.9.20
Matleena Laakso545 visualizações
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20 por Matleena Laakso
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Matleena Laakso417 visualizações
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22 por Matleena Laakso
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Matleena Laakso181 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
3 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
3 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
2 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
10 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso3 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso3 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso2 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso10 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso21 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso49 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso57 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso127 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso12 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso35 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso21 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações

Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23

 • 1. Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa SASKY 14.4.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva: Geralt, pixabay.com
 • 2. Webinaarin teemat Webinaarissa perehdytään siihen, miten opettaja voi edistää ja monipuolistaa vuorovaikutusta niin reaaliaikaisessa verkko- opetuksessa kuin verkkokursseillakin. Vuorovaikutusta edistävät mm. turvallinen ilmapiiri, kameran käyttäminen, pienryhmätyöskentelyt ja lopuksi tehtävä reflektio opitusta ja työskentelystä. Lisäksi harjoittelemme verkon sovelluksia, jotka sopivat vuorovaikutuksen tueksi, esim. sanapilvet, muistitaulut ja kyselyt. Kuva: Geralt, pixabay.com
 • 3. Ohjelma klo 13-15 • Vuorovaikutuksen edistäminen ja monipuolistaminen – Miksi ja miten? – Verkkotapaamisissa & verkkokursseilla • Sovellukset vuorovaikutuksen tukena – Sanapilvet – Flinga-muistitaulu – Kyselyt • Reflektio opitusta ja työskentelystä Kuva: Geralt, pixabay.com
 • 4. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle: unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 • 5. Millaisen kulttuurin luot kameran käyttöön? Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 • 7. Osallistujat kartalla, janalla tai nelikentällä Työkaluna esim. Flinga, Padlet tai Microsoftin valkotaulu
 • 8. Millä fiiliksellä tänään? Kuva Prawny, Pixabay.com 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 • 9. Juuri nyt iloitsen… Kuva: pasja1000, pixabay.com
 • 10. Mikä auttaa sinua keskittymään? Kuvat: pixabay.com
 • 11. Mikä väite kolahtaa? Anne Rongas: opeblogi.blogspot.com/2015/03/kun-saa-oppia-uutta-eli-ope-oppijana.html
 • 15. Ryhmän kaksoistavoite Tunnetavoite liittyy ryhmän kiinteyteen ja toimivuuteen ryhmänä. Tehokkuus eli asiatavoite liittyy ryhmän tuloksellisuuteen. Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
 • 16. Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuutta Viritä ryhmä, luo psykologista turvallisuutta. Ihmisyyttä ei voi siirtää sivuun ja ”mennä suoraan asiaan”. Tiia, mistä teidän ryhmä puhui? Valtteri, keneltä haluat kuulla seuraavan kommentin?
 • 17. Motivoi ja tukee oppimista Suunnittele vuorovaikutus etukäteen • Orientoi teemaan ja kerro/sovi pelisäännöt. • Tutustuminen madaltaa osallistumiskynnystä. • Osallista ensimmäisen vartin aikana. • Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia. • Pariporinaan aina uusi pari! Luottamus rakentuu näin nopeammin. • Hyödynnä verkon työkaluja – etenkin hybriditilanteissa. Kamera ja mikrofoni • Tervehditään ryhmää alussa kameran kera ja keskusteltaessa käytetään kameraa. • Ainakin opettajalla aina kamera päällä. • Katso kameraan ☺ • Ilmaise osallistumista. • Milloin voisi pitää kaikilla mikit auki? Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 • 18. Hyödynnä Teamsin reaktioita Oivalsin jotain tärkeää. Tätä aion harjoitella. Herätti ristiriitaisia ajatuksia.
 • 21. Vesiputous: Tee kysymys. Anna aikaa ajatella ja kirjoittaa kommentti chattiin. Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan. Kuva: Pasja1000, pixabay.com
 • 22. Hyödynnä pienryhmiä Vaihtele kokoonpanoa • Materiaalin kanssa, ope päivystää Teamsissa • Pareittain • Pienryhmissä • Kaikki yhdessä Vaihtele ryhmiin jakautumista • Satunnaiset ryhmät • Vakituiset ryhmät • Opettaja määrittelee ryhmät • Kukin saa valita oman ryhmänsä Pohtikaa hetki tätä kysymystä. Jaan teidät kohta ryhmiin keskustelemaan.
 • 23. Älä piilota Teamsin chattia!! www.matleenalaakso.fi/2020/12/miten-esitan-teamsissa-dioja.html Näytönjako ei yleensä ole paras tapa jakamiseen yhdellä näytöllä. Tällöin piilotat itseltäsi mm. chatin ja työpöytäilmoituksesi näkyvät osallistujille. Ikkuna on yleensä toimivin tapa jakaa materiaalit, kun käytät yhtä näyttöä. • Jaa selainnäkymä Chromella/Edgellä. • Jaa diat lukunäkymässä! Vaihtoehtona PowerPoint Live
 • 24. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 • 25. Moodlen sanasto Esimerkiksi: • Esittäytyminen (käsitteeksi oma nimi) • Asianmäärittely (kolme lähdettä) • Hyvä tenttikysymys • Tehtävänpalautus Sanaston ominaisuuksia • Tekstieditorissa voi tallentaa ääntä ja videota. • Voit sallia kommentoinnin. • Jos määrittelet, että sinun on hyväksyttävä tehtävä ennen julkaisua, voit odottaa, että kaikki ovat palauttaneet tehtävän ja avata ne sitten yksitellen näkyviin muillekin.
 • 26. Moodlen keskustelualueet Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue 1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue 2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan. 3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen. 4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle. 5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
 • 27. Luottamus ei ole yhteistyön edellytys vaan sen tulos. Kuva: Sprachschuleaktiv, pixabay.com
 • 30. Sanapilvet Kysymys, mihin vastataan lyhyesti, mutta monta kertaa: • Mitä tiedät aiheesta? • Odotukset ja toiveet. • Ryhmä tutuksi • Aivoriihi • Metafora • Pikapalaute • Miten verkko-opiskelusi sujuu nyt? • Mikä on tärkeää…? • Mitä on huomioitava…? • Mikä kaikki vaikuttaa…?
 • 31. Kolme työkalua sanapilviin AnswerGarden, ryhmä luo yhteisen sanapilven. • Reaaliaikaisiin tapaamisiin tai verkkokursseille. • Ei kirjautumista. • Jaetaan linkillä. WordArt, jokainen luo oman ja voi määritellä mm. muodon, värit, fontin ym. • Reaaliaikaisiin tapaamisiin tai verkkokursseille. • Ei kirjautumista. • Jaetaan kuvana. Teamsin Forms kyselyiden ja yhteisten sanapilvien tekemiseen. • Reaaliaikaisiin tapaamisiin.
 • 32. answergarden.ch 1. Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki. 2. Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Muut valinnat ovat vapaaehtoisia. 3. Valitse CREATE ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan. 4. Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
 • 33. wordart.com Luo sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo tai päivitä sanapilvi kohdasta VISUALIZE. Lataa itselle Download-kohdasta. • Perusmuotoistaja: www.tarmo.fi/2020/10/25/sanapilvet-suomen-kielella-oikein IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo/ päivitä
 • 34. Kahdenlaisia Flinga-sessioita Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota. • Vain opettaja kirjautuu: flinga.fi (Google-tunnukset / pyydä tunnus). • Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti).
 • 35. Miten verkkokurssilla voi edistää vuorovaikutusta? (Flinga Wall)
 • 37. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja • Ilmoittautumis- tai palautelomake • Lähtötason kartoitus • Tutustuminen ja tavoitteet • Mielipidekyselyt ja äänestykset • Aktivointi ja osallistaminen • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys • Kertaus ja harjoittelu - oppimista tukeva välitön palaute • Pistokkaat ja kokeet • Ryhmäjako Lisää kyselyitä myös pakopeleihin, skenaarioihin, QR-koodiratoihin ja interaktiivisiin videoihin.
 • 38. Sähköisiä kyselytyökaluja www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Toimivat selaimella ilman oppijan kirjautumista: • Microsoft Forms: kysely tai lomake. – Kun käytät kokeena, edellytä kirjautumista. • Blooket: pelillinen monivalinta, kysymyksiä voi tuoda Quizletistä. • Quizizz: kyselyt ja diasarjat. Kuvassa Liikkuvan koulun X-breikki (PowerPoint).
 • 39. Blooket - pelillinen monivalinta www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
 • 40. quizizz.com/teachers • Luo kyselyitä tai kysymyksiä sisältäviä diasarjoja. • Luo oma, hyödynnä jaettuja tai kysymyspankkia. • Peruskäyttö maksutonta opettajille (100 vastaajaa). – Suosittelijan linkillä saa Super-lisenssin kuukaudeksi, linkki löytyy sovelluksen kohdalta: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
 • 41. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 42. Opitun ja työskentelyn reflektio • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Miten koit vuorovaikutuksen etätyöskentelyssä? • Mikä oli tärkein oppimasi asia? • Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta? • Miten ryhmä tukee oppimistasi? • Miten saat oppimasi osaksi arkeasi? • Miksi kannatti osallistua? • Mistä innostuit? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 43. Opittua tähän mennessä Mistä innostuit? Mitä oivalsit? Mitä haluat kysyä? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 • 44. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
 • 45. Asteikkokysymykset 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi vuorovaikutuksen edistäjänä verkkoympäristöissä asteikolla 1-10?
 • 46. Asteikkokysymykset 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi vuorovaikutuksen edistäjänä verkkoympäristöissä asteikolla 1-10? 2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhden numeron enemmän?
 • 47. www.matleenalaakso.fi • Yli 370 bloggausta • Koulutusten diat ja ohjeet –sivu – Linkit esillä olleiden sovellusten ohjeisiin ja esimerkkeihin. • Sähköisten kokeiden sivu • H5P-työkalujen sivu • Webinaarikoonti • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani
 • 48. • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0