Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Videot ja animaatiot
opetuksessa
AMK-opettajien digipeda-koulutus 3 op
Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Webinaari 3/6: 21.10.2021
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Kuva: Congerdesign, Pixabay.com
AMK-opettajien digipeda-koulutus 3 op
Tavoitteena on perehtyä verkkopedagogiikkaan ja sen sovellusten
hyödyntämiseen niin lähi-, etä- kuin hybridiopetuksessa ja verkkokursseilla.
Webinaarit
• ke 29.9. Verkko-pedagogiikka
• ma 11.10. Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi
• to 21.10. Videot ja animaatiot opetuksessa
• ti 9.11. Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt
• ke 24.11. H5P-työkalut
• ti 7.12. Sähköiset kyselyt
Ohjelma
Klo 13-15
• Koulutuksen aloitus ja oppimistehtävät
• Opitun/työskentelyn reflektio (jatkoa edelliskerrasta)
• Videot ja animaatiot opetuksessa
– Avoin jakaminen ja Creative Commons –lisenssit
– Millainen on hyvä opetusvideo?
– Kolme videosovellusta
• Adobe Spark Video
• Powtoon
• Windows 10:n videoeditori
→ Ensi kerralla teemme videostasi ja/tai kuvasta interaktiivisen ☺
Klo 15-16
• Ohjaustunti
Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21
Creative Commons
creativecommons.fi
• Kun jaat materiaaleja tai haluat
hyödyntää muiden jakamaa.
• Maailman käytetyin avoin lisenssi eli
käyttölupa
• Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke
• Suomen julkishallinnon ja EU:n komission
lisenssisuositukset CC0 ja CC BY
Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi
Jaa jotain –teemaviikko maaliskuisin:
jaajotain.wordpress.com
Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille:
www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
Creative Commons -ehdot
Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit.
Kerro tekijä ja lähde!
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta:
Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo
Oppimateriaaleille sopivat parhaiten
CC BY ja CC BY-SA -lisenssit
Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu
pixabay.com
• Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä ja musiikkia.
• Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin
kuvia palvelun rahoittamiseksi
Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21
Videot opetuksessa
Kuka tekee?
• Verkon valmiit videot
• Oppilaitos/hanke/opettajat videoiden tekijöinä
• Opiskelijat videoiden tekijöinä
Miten hyödynnetään?
• Tervetulotoivotus verkkokurssille
• Videot osana (verkko-)oppimateriaaleja
• Videot flippauksen itseopiskelumateriaalina
• Videoiden tekeminen osana oppimisprosessia
• Verkkovideopiiri
• Palautteen anto videomuodossa
• Interaktiiviset/haarautuvat videot (H5P, ThingLink)
• 360-videot
• Livestriimaus, webinaarit ja niiden tallenteet
Kuva: Free-Photos, pixabay.com
Oppijat videoiden tekijöinä
• Osaamisen osoittaminen
• Oppimisprosessin dokumentointi
• Harjoittelun raportointi
• Esittelyvideo: työhakemus, CV, portfolio
• Medialukutaidon kehittyminen: kuluttajasta
tuottajaksi, vaikuttamisen tavat,..
• Kirjatraileri
• Vieraalla kielellä selostettu kuvatarina
• Projektit
• Videoesseet
• Ohjevideot
• Videoreflektio
Kuva: Pexels, pixabay.com
Onnistunut opetusvideo
Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video
”Opiskelijalle sisältö on kuningas ja seuraavaksi eniten
he arvostavat opettajan henkilökohtaista panosta eli
opettajan persoonan peliin laittamista.”
Tuo lisäarvoa oppimisprosessiin
• Innostaa, aktivoi, syventää, konkretisoi, tukee muistamista tms.
Teknisessä toteutuksessa opiskelijat arvostavat kahta asiaa:
• Äänenlaatu hyvä ja tasalaatuinen.
• Kuva ei tärise.
Helpota katsojan kognitiivista kuormaa
Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video
• Palastele – Suosi lyhyitä videoita sarjana ja sijoita videoihin
välikysymyksiä.
• Käytä sekä verbaalista että visuaalista ilmaisua.
• Karsiminen – Keskity tavoitteisiin ja harkitse tarvitaanko
taustamusiikkia tai tehosteita.
• Korostaminen – Nosta esiin olennaisia ideoita ja käsitteitä
symbolein tai tekstein. Avaintiedon korostaminen
auttaa katsojaa kohdistamaan huomiota,
muistamaan ja soveltamaan tietoa muualla.
• Mieti mikä on videosi pääviesti?
Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
Suosituksia MOOC-kurssien
kokemuksien perusteella
Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video
Alkuperäinen lähde: Guo, P., Rubin, R. & Kim. J. 2014.
Tutkijat analysoivat 6,9 miljoonaa MOOC-kurssien videonkatselukertaa
ja sen perusteella suosituksiksi nousivat:
• Ennakkosuunnittelu!
• Videosarjoja max. 6 min videoista.
• Näytä puhuvia kasvoja, ei vain dioja.
• Kuvaa informaaleissa olosuhteissa.
• Kerro sekä visuaalisesti näyttäen että puheen avulla.
• Jos käytetään luentosalitallenteita, ne on hyvä jakaa pienempiin osiin.
• Välitä omaa innostusta!
Kuva: Sandra_schoen, pixabay.com
Videon tekemisen neljä vaihetta
1. Käsikirjoitus ja suunnittelu
– Tavoite: Kun tavoite on sinulle selkeä, se välittyy paremmin katsojillekin.
– Sisältö & laajuus
– Kohderyhmä
– Resurssit
– Yksi video vai osa laajempaa kokonaisuutta?
– Kuvaus-/editointisovelluksen valinta
– Kuvausluvat
2. Kuvaus
3. Editointi
4. Julkaiseminen
Videon tekemisen neljä vaihetta
1. Käsikirjoitus ja suunnittelu
2. Kuvaus
– Tallentaminen/kuvaaminen, ruudunkaappausvideo, animointi,..
– ”Videokuvaamisen ajatus on, että osaa näyttää oman ajatuksen muille
elävänä kuvana.” – Ismo Kiesiläinen
3. Editointi
– Usein taustamusiikit yms. löytyvät editointisovelluksesta.
– Voit hyödyntää CC-lisensoitua materiaalia.
– Saavutettavuus ja tekstittäminen
4. Julkaiseminen
– Minne? Keille? CC-lisenssillä? Kauanko katsottavissa?
– Houkuttele katsomaan:
• Lisää kiinnostava otsikko, johdantoteksti ja kuvaus
• Tagaa henkilöitä ja organisaatioita, hyödynnä hashtageja
• Jaa kohderyhmälle tai julkisesti linkillä, somessa, nettisivuilla,..
• Tekstitä ja lisää esim. videon kuvaukseen aikaleimat, lisätietoja,..
Tallentamista vai kuvaamista?
yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle_
uutisluokan_opetusvideot/9347161
Viisi erinomaista ohjevideota videoiden tekemiseen mobiililaitteella.
Videot on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Mediat haltuun -
hanketta ja ne on tehnyt Mikko Laine, Yle.
Kuudenlaisia videotarinoita
Richard Byrne: www.freetech4teachers.com/2017/06/six-types-of-classroom-video-
projects.html#.WbV_47JJaUm
1. Yhden otoksen tarinat
2. Kuvatarinat
3. Ruudunkaappauksena kuvattu ohjevideo
4. Animoidut videot
5. Stopmotion/timelapse-videot (ajastettu kuvaus)
6. Dokumentit ja elokuvat
Kuva: JanBaby, CC0, pixabay.com
Prosessikuvaus, uutinen ja tarina
Opas laadukkaan videon suunnitteluun ja toteutukseen
Johanna Ailio, Turku AMK. 2015: julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165831.pdf
Prosessikuvaus
Näyttää toiminnan alusta loppuun jaoteltuna ajallisesti perättäisiin kohtauksiin.
Uutinen
• Tärkein asia alkuun.
• Alkujuonto vastaa lehtijutun otsikkoa ja ingressiä.
• Tavoitteena, että kuva kertoo mitä ja puhe miksi.
• Käytä selkokieltä ja hyödynnä tekstiä ja grafiikkaa.
Tarina
• Draaman kaaren kuusi vaihetta (Ola Ohlson)
– Alkusysäys, esittely, syventäminen, kiihdytys eli ristiriitojen kärjistyminen,
ratkaisu ja häivytys.
– Rakennetta voi hyödyntää myös dokumentissa.
• Kaikkea ei paljasteta alussa.
Mitä useampi tekijä,
sitä tarkempi suunnitelma tarvitaan
• Lyhyiden videoiden kanssa toimii myös kokeileminen.
• Yksin on helppo improvisoida tai suunnitelma voi olla omassa päässä.
Täky alkuun:
Herätä
kiinnostus.
Usein vain alku
katsotaan.
Intro:
Kuka, logo,
musiikki,..
Itse sisältö
Loppu:
Päätösviesti,
tunnelma,
koonti
Esimerkissä lyhyen somevideon rakenne.
Kolme vinkkiä videoprojekteihin
Richard Byrne: www.freetech4teachers.com/2016/03/three-tips-for-planning-video-projects.html
www.freetech4teachers.com/2015/05/seven-steps-for-creating-videos-in-your.html
1. Keep it short and sweet
• Hyvin suunniteltu ja editoitu 90 sekunnin video toimii!
• Aikarajan määrittely helpottaa rajaamista.
2. Vaadi suunnitelmaa ennen kuvaamista
• Etukäteissuunnittelu ohjaa pohtimaan videon tarkoitusta.
• Suunnitelmaan mm. taustakuvat, ääniefektit, keskustelu, kertojan ääni,..
3. Määrittele, mitä arvioidaan ja kerro se oppijoille (tai sopikaa yhdessä)
• Arvioinnin kohteena esim. syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, tietyn ilmiön
moninaisuuden ymmärtäminen, videokerronta,..
Videosovelluksia
• Powtoon: max 3 min animaatiot (voit kirjautua LABin M365-tunnuksilla)
• Adobe Spark: max 12 min videot ja kuvatarinat (voit käyttää, mutta älä
kirjaudu LAB-tunnuksilla)
• Windows 10 videoeditori: perinteinen editointi, löytyy valokuvat
sovelluksesta
• Teams, Zoom ja PowerPoint tallenteiden tekemiseen
• Software Centeristä löytyy vaativampaankin videoeditointiin DaVinci Resolve
ja Adobe Premiere (Adoben Creative Cloud sisältää Sparkin Premium-
ominaisuudet)
Videoiden jakaminen
• Ensisijassa Echo360, jolla myös kevyt editointi onnistuu.
– Rasti ruutuun ja saat englanninkielisen videon automaattitekstityksen.
Toistaiseksi LAB ei edellytä muiden opetusvideoiden tekstittämistä.
• OneDriven kautta opiskelijat voivat jakaa videoita.
• YouTube
– Käytössä lähinnä ent. LAMKin opettajilla.
– Ohjeita kanavan ja videon asetuksiin: www.matleenalaakso.fi/2021/03/youtube.html
– Powtoonin ilmaisversiolla et saa animaatiota tiedostona, mutta jakaminen linkillä
onnistuu. Jaa YouTubeen, jos haluat luoda animaatiosta interaktiivisen H5P:llä.
www.powtoon.com
Ilmaisversiolla voit tehdä max 3 min animaatiota.
Rajattu määrä maksuttomia valmispohjia ja ominaisuuksia.
• Edit: valmispohjia (templates) muokkaamalla
animaation luominen on erittäin helppoa.
• Create: monipuoliset työkalut, jos luot animaation
alusta asti itse ja/tai haluat monipuoliset mahdollisuudet muokkaamiseen.
• Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2018/10/powtoon.html
Animaation aloitat helpoiten
valitsemalla mallipohjan (template)
• CREATE: valitse millaisen videon haluat tehdä.
• TEMPLATES-kohdasta voit selailla mallipohjia eri kategorioista.
Etsi sopiva (Pro/Pro+ ovat maksullisia) ja avaa se muokattavaksi.
• IMPORT: käytä pohjana PowerPoint-diasarjaa.
• BLANK-kohdasta aloitat tyhjästä.
Edit: muokkaa valmispohjien tekstit
Valitsemalla tekstin saat avattua
sen muokkaamisen työkalut.
Create antaa monipuolisemmat
työkalut sisällöt muokkaamiseen
Create-näkymä tarjoaa valikot, joista
löytyy hahmoja, taustoja, objekteja ym.
Aikajanalta voi valita
taustamusiikin.
Voit äänittää myös
selostuksen ja sitten
editoida diojen keston
sopimaan puheeseesi.
Powtoonin jakaminen
• Nimeä, valitse kuvasuhde ja esikatsele animaatio.
• EXPORT & SHARE -kohdasta saat animaatiosi linkin.
Upotuskoodi ym.
Adobe Spark: adobe.com/fi/express
Spark Video (pc, iOS)
• Sopii lyhyille videoille ja kuvatarinoille (max 12 min).
• Käytä omia tai sovelluksen kautta löytyviä sisältöjä ja
hyödynnä Pixabayn videoklippejä.
Spark Page (pc, iOS)
• Luo verkkosivuja tai digijulkaisuja, mihin listäät tekstiä,
kuvia, videoita ja linkkejä.
• Esimerkkinä Spark-ohjeet:
spark.adobe.com/page/Oo5GT5p6N4LwW
• Samankaltainen kuin Microsoftin Sway.
Spark Post (pc, Android, iOS)
• Luo erilaisia kuvia yhdistäen tekstiä, kuvia ja grafiikkaa.
• Tarjolla eri tarkoituksiin optimoituja mallipohjia
Maksuton versio
Spark-videon luominen
Selaimella
1. Luo projekti → Video
2. Nimeä video
3. Valitse malli tai klikkaa
Aloita alusta (Start from
Scratch).
iOS-sovelluksella
• Plus → Valitse aloitatko valokuvistasi, juttumallista vai siirrytkö
suoraan editoriin.
Sparkilla luot helposti videoita
• Video (max 30 sek/dia)
• Teksti (teema määrittää fontin ja tehosteet)
• Valokuva (omat tai sovelluksen kautta löytyvät)
• Kuvake
Kuvan tai videon yläkulmasta löydät
huomaamattoman muokkausnapin
Videon valikosta voit mm. hiljentää Kuvan valikoista voit
tai voimistaa videoklipin ääntä. zoomata kuvaa.
Videon jakaminen
• Esikatsele videosi aina ennen jakamista.
• Yhteiseditointi onnistuu (eriaikaisesti).
• Videon voit jakaa piilotetulla linkillä (jaa → julkaise). Se on helpoin
tapa ja etuna on mahdollisuus päivittää videota linkin muuttumatta.
• Videon voit myös ladata tiedostona, jolloin voit viedä sen esim.
Echo360- tai ThingLink-palveluun.
Windows 10: videoeditori
• Avaa (valo)kuvat-sovellus → Uusi videoprojekti
• Tuo kuvat/videot ensin projektikansioon ja raahaa siitä kuvakäsi-
kirjoitukseen. Lisää-kohdasta voit etsiä sisältöjä myös verkosta.
• Microsoft Storesta voi ladata Windowsin puheentallennuksen
(Voice Recorder) taustaselostuksen äänittämiseen:
www.microsoft.com/en-us/p/windows-voice-recorder/9wzdncrfhwkn#activetab=pivot:overviewtab
Windows 10: videoeditori
Lisää kuvaan/videoklippiin tekstiä,
3D-tehosteita, suodattimia ja kuviin liikettä
Klikkaa
käsikirjoituksen
esikatselukuvasta
esim. kestoa tai
ääntä, niin se
avautuu
muokattavaksi.
Opitun äärellä
Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi
Mitä oivalsit? vastausta vaille? haluat jakaa?
Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
www.matleenalaakso.fi
• Yli 320 bloggausta ja lisää tulossa.
• Koulutusdiojen sivulla noin 30 päivittyvää
diasarjaa verkon palveluista. Diojen perässä
bloggauksia esimerkkeineen ja videoineen.
• Sähköisten kokeiden sivu:
esimerkkikyselyitä ja ohjediat.
• H5P-työkalujen sivu:
video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin.
• Webinaarikoonti:
linkkien takana myös satoja tallenteita.
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 41

Recomendados

Digisisällöt 18.10.21 por
Digisisällöt 18.10.21Digisisällöt 18.10.21
Digisisällöt 18.10.21Matleena Laakso
134 visualizações37 slides
Pedagogin digitystä 20.10.21 por
Pedagogin digitystä 20.10.21Pedagogin digitystä 20.10.21
Pedagogin digitystä 20.10.21Matleena Laakso
105 visualizações29 slides
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti por
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisestiValma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisesti
Valma opiskelijoiden osaaminen nakyväksi digitaalisestiRiikka Lehto (Vanninen)
366 visualizações15 slides
Verkkosovelluksista apua vapaaehtoistyöhön etänä ja livenä por
Verkkosovelluksista apua vapaaehtoistyöhön etänä ja livenäVerkkosovelluksista apua vapaaehtoistyöhön etänä ja livenä
Verkkosovelluksista apua vapaaehtoistyöhön etänä ja livenäMatleena Laakso
158 visualizações31 slides
Pedagogin digitystä 8.11.21 por
Pedagogin digitystä 8.11.21Pedagogin digitystä 8.11.21
Pedagogin digitystä 8.11.21Matleena Laakso
128 visualizações40 slides
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
576 visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

DigiErkka: helpot digityokalut ja sovellukset por
DigiErkka: helpot digityokalut ja sovelluksetDigiErkka: helpot digityokalut ja sovellukset
DigiErkka: helpot digityokalut ja sovelluksetMatleena Laakso
650 visualizações45 slides
Virtuaaliretket kielten ja kulttuurin opetuksessa 16.2.21 por
Virtuaaliretket kielten ja kulttuurin opetuksessa 16.2.21Virtuaaliretket kielten ja kulttuurin opetuksessa 16.2.21
Virtuaaliretket kielten ja kulttuurin opetuksessa 16.2.21Matleena Laakso
9.3K visualizações28 slides
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21 por
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21Matleena Laakso
106 visualizações42 slides
Pinterest por
PinterestPinterest
PinterestMatleena Laakso
179 visualizações27 slides
Somen perusasiat haltuun 19.10.21 por
Somen perusasiat haltuun 19.10.21Somen perusasiat haltuun 19.10.21
Somen perusasiat haltuun 19.10.21Matleena Laakso
104 visualizações27 slides
Videot ja someviestintä 12.10.21 por
Videot ja someviestintä 12.10.21Videot ja someviestintä 12.10.21
Videot ja someviestintä 12.10.21Matleena Laakso
95 visualizações29 slides

Mais procurados(20)

DigiErkka: helpot digityokalut ja sovellukset por Matleena Laakso
DigiErkka: helpot digityokalut ja sovelluksetDigiErkka: helpot digityokalut ja sovellukset
DigiErkka: helpot digityokalut ja sovellukset
Matleena Laakso650 visualizações
Virtuaaliretket kielten ja kulttuurin opetuksessa 16.2.21 por Matleena Laakso
Virtuaaliretket kielten ja kulttuurin opetuksessa 16.2.21Virtuaaliretket kielten ja kulttuurin opetuksessa 16.2.21
Virtuaaliretket kielten ja kulttuurin opetuksessa 16.2.21
Matleena Laakso9.3K visualizações
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21 por Matleena Laakso
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21
Videot, niiden jakaminen ja tekstittäminen 8.12.21
Matleena Laakso106 visualizações
Pinterest por Matleena Laakso
PinterestPinterest
Pinterest
Matleena Laakso179 visualizações
Somen perusasiat haltuun 19.10.21 por Matleena Laakso
Somen perusasiat haltuun 19.10.21Somen perusasiat haltuun 19.10.21
Somen perusasiat haltuun 19.10.21
Matleena Laakso104 visualizações
Videot ja someviestintä 12.10.21 por Matleena Laakso
Videot ja someviestintä 12.10.21Videot ja someviestintä 12.10.21
Videot ja someviestintä 12.10.21
Matleena Laakso95 visualizações
Videoeditointi 29.10.21 por Matleena Laakso
Videoeditointi 29.10.21Videoeditointi 29.10.21
Videoeditointi 29.10.21
Matleena Laakso196 visualizações
Videot ja someviestintä 13.9.21 por Matleena Laakso
Videot ja someviestintä 13.9.21Videot ja someviestintä 13.9.21
Videot ja someviestintä 13.9.21
Matleena Laakso242 visualizações
Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 9.11.21 por Matleena Laakso
Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 9.11.21 Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 9.11.21
Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 9.11.21
Matleena Laakso172 visualizações
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21 por Matleena Laakso
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
Matleena Laakso219 visualizações
Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 2.2.22 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 2.2.22Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 2.2.22
Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 2.2.22
Matleena Laakso99 visualizações
Videot ja someviestintä 30.8.21 por Matleena Laakso
Videot ja someviestintä 30.8.21Videot ja someviestintä 30.8.21
Videot ja someviestintä 30.8.21
Matleena Laakso272 visualizações
Digikouluttajan työkalut 16.3.22 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 16.3.22Digikouluttajan työkalut 16.3.22
Digikouluttajan työkalut 16.3.22
Matleena Laakso151 visualizações
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por Matleena Laakso
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Matleena Laakso8.1K visualizações
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 22.5.15 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 22.5.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 22.5.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 22.5.15
Matleena Laakso5.9K visualizações
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 1 op por Matleena Laakso
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 1 opDigitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 1 op
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 1 op
Matleena Laakso416 visualizações
Viisi helppoa somen työkalua opettajille por Matleena Laakso
Viisi helppoa somen työkalua opettajilleViisi helppoa somen työkalua opettajille
Viisi helppoa somen työkalua opettajille
Matleena Laakso8.2K visualizações
Ota kieltenopetukseen sopivat sovellukset haltuun por Matleena Laakso
Ota kieltenopetukseen sopivat sovellukset haltuunOta kieltenopetukseen sopivat sovellukset haltuun
Ota kieltenopetukseen sopivat sovellukset haltuun
Matleena Laakso2.3K visualizações
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Matleena Laakso205 visualizações
Digikouluttajan työkalut 8.9.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 8.9.21Digikouluttajan työkalut 8.9.21
Digikouluttajan työkalut 8.9.21
Matleena Laakso243 visualizações

Similar a Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21

Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22 por
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22Matleena Laakso
191 visualizações53 slides
Videot perusopetuksessa por
Videot perusopetuksessaVideot perusopetuksessa
Videot perusopetuksessaMatleena Laakso
139 visualizações57 slides
Forssan digiportaat 26.3.21 por
Forssan digiportaat 26.3.21Forssan digiportaat 26.3.21
Forssan digiportaat 26.3.21Matleena Laakso
86 visualizações41 slides
Pedagogin digitystä 17.2.22 por
Pedagogin digitystä 17.2.22Pedagogin digitystä 17.2.22
Pedagogin digitystä 17.2.22Matleena Laakso
138 visualizações44 slides
Oppimistehtävät ja videot 19.3.21 por
Oppimistehtävät ja videot 19.3.21Oppimistehtävät ja videot 19.3.21
Oppimistehtävät ja videot 19.3.21Matleena Laakso
203 visualizações55 slides
Videot opetuksessa 24.5.22 por
Videot opetuksessa 24.5.22Videot opetuksessa 24.5.22
Videot opetuksessa 24.5.22Matleena Laakso
224 visualizações45 slides

Similar a Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21(20)

Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22 por Matleena Laakso
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22
Videot ja animaatiot opetuksessa 14.2.22
Matleena Laakso191 visualizações
Videot perusopetuksessa por Matleena Laakso
Videot perusopetuksessaVideot perusopetuksessa
Videot perusopetuksessa
Matleena Laakso139 visualizações
Forssan digiportaat 26.3.21 por Matleena Laakso
Forssan digiportaat 26.3.21Forssan digiportaat 26.3.21
Forssan digiportaat 26.3.21
Matleena Laakso86 visualizações
Pedagogin digitystä 17.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 17.2.22Pedagogin digitystä 17.2.22
Pedagogin digitystä 17.2.22
Matleena Laakso138 visualizações
Oppimistehtävät ja videot 19.3.21 por Matleena Laakso
Oppimistehtävät ja videot 19.3.21Oppimistehtävät ja videot 19.3.21
Oppimistehtävät ja videot 19.3.21
Matleena Laakso203 visualizações
Videot opetuksessa 24.5.22 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 24.5.22Videot opetuksessa 24.5.22
Videot opetuksessa 24.5.22
Matleena Laakso224 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Digityövälineet koulutuksen tukena 19.5.22 por Matleena Laakso
Digityövälineet koulutuksen tukena 19.5.22Digityövälineet koulutuksen tukena 19.5.22
Digityövälineet koulutuksen tukena 19.5.22
Matleena Laakso96 visualizações
Videot 18.3.22 por Matleena Laakso
Videot 18.3.22Videot 18.3.22
Videot 18.3.22
Matleena Laakso182 visualizações
Hyva opetusvideo 12.2.21 por Matleena Laakso
Hyva opetusvideo 12.2.21Hyva opetusvideo 12.2.21
Hyva opetusvideo 12.2.21
Matleena Laakso698 visualizações
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdf por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdfDigikouluttajan työkalut 29.3.22.pdf
Digikouluttajan työkalut 29.3.22.pdf
Matleena Laakso567 visualizações
Pedagogin digitystä 23.2.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 23.2.23Pedagogin digitystä 23.2.23
Pedagogin digitystä 23.2.23
Matleena Laakso27 visualizações
Digisisällöt 8.11.22 por Matleena Laakso
Digisisällöt 8.11.22Digisisällöt 8.11.22
Digisisällöt 8.11.22
Matleena Laakso100 visualizações
Videot ja animaatiot 12.4.23 por Matleena Laakso
Videot ja animaatiot 12.4.23Videot ja animaatiot 12.4.23
Videot ja animaatiot 12.4.23
Matleena Laakso24 visualizações
Digikouluttajan työkalut 17.3.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 17.3.21Digikouluttajan työkalut 17.3.21
Digikouluttajan työkalut 17.3.21
Matleena Laakso109 visualizações
Visuaalisuus opetuksessa 14.2.23 por Matleena Laakso
Visuaalisuus opetuksessa 14.2.23Visuaalisuus opetuksessa 14.2.23
Visuaalisuus opetuksessa 14.2.23
Matleena Laakso90 visualizações
Avoimet oppimateriaalit 21.2.22 por Matleena Laakso
Avoimet oppimateriaalit 21.2.22Avoimet oppimateriaalit 21.2.22
Avoimet oppimateriaalit 21.2.22
Matleena Laakso126 visualizações
Tvt oppimisprosessin eri vaiheissa por Matleena Laakso
Tvt oppimisprosessin eri vaiheissaTvt oppimisprosessin eri vaiheissa
Tvt oppimisprosessin eri vaiheissa
Matleena Laakso2.1K visualizações
Digi haltuun, minustako sisällöntuottaja? por Matleena Laakso
Digi haltuun, minustako sisällöntuottaja?Digi haltuun, minustako sisällöntuottaja?
Digi haltuun, minustako sisällöntuottaja?
Matleena Laakso253 visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.23Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23
Matleena Laakso46 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso64 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso63 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso37 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso26 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso18 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso11 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso16 visualizações

Videot ja animaatiot opetuksessa 21.10.21

 • 1. Videot ja animaatiot opetuksessa AMK-opettajien digipeda-koulutus 3 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto Webinaari 3/6: 21.10.2021 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Congerdesign, Pixabay.com
 • 2. AMK-opettajien digipeda-koulutus 3 op Tavoitteena on perehtyä verkkopedagogiikkaan ja sen sovellusten hyödyntämiseen niin lähi-, etä- kuin hybridiopetuksessa ja verkkokursseilla. Webinaarit • ke 29.9. Verkko-pedagogiikka • ma 11.10. Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi • to 21.10. Videot ja animaatiot opetuksessa • ti 9.11. Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt • ke 24.11. H5P-työkalut • ti 7.12. Sähköiset kyselyt
 • 3. Ohjelma Klo 13-15 • Koulutuksen aloitus ja oppimistehtävät • Opitun/työskentelyn reflektio (jatkoa edelliskerrasta) • Videot ja animaatiot opetuksessa – Avoin jakaminen ja Creative Commons –lisenssit – Millainen on hyvä opetusvideo? – Kolme videosovellusta • Adobe Spark Video • Powtoon • Windows 10:n videoeditori → Ensi kerralla teemme videostasi ja/tai kuvasta interaktiivisen ☺ Klo 15-16 • Ohjaustunti
 • 5. Creative Commons creativecommons.fi • Kun jaat materiaaleja tai haluat hyödyntää muiden jakamaa. • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • Suomen julkishallinnon ja EU:n komission lisenssisuositukset CC0 ja CC BY Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi Jaa jotain –teemaviikko maaliskuisin: jaajotain.wordpress.com Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 • 6. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro tekijä ja lähde!
 • 7. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu
 • 8. pixabay.com • Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä ja musiikkia. • Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin kuvia palvelun rahoittamiseksi Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 • 10. Videot opetuksessa Kuka tekee? • Verkon valmiit videot • Oppilaitos/hanke/opettajat videoiden tekijöinä • Opiskelijat videoiden tekijöinä Miten hyödynnetään? • Tervetulotoivotus verkkokurssille • Videot osana (verkko-)oppimateriaaleja • Videot flippauksen itseopiskelumateriaalina • Videoiden tekeminen osana oppimisprosessia • Verkkovideopiiri • Palautteen anto videomuodossa • Interaktiiviset/haarautuvat videot (H5P, ThingLink) • 360-videot • Livestriimaus, webinaarit ja niiden tallenteet Kuva: Free-Photos, pixabay.com
 • 11. Oppijat videoiden tekijöinä • Osaamisen osoittaminen • Oppimisprosessin dokumentointi • Harjoittelun raportointi • Esittelyvideo: työhakemus, CV, portfolio • Medialukutaidon kehittyminen: kuluttajasta tuottajaksi, vaikuttamisen tavat,.. • Kirjatraileri • Vieraalla kielellä selostettu kuvatarina • Projektit • Videoesseet • Ohjevideot • Videoreflektio Kuva: Pexels, pixabay.com
 • 12. Onnistunut opetusvideo Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video ”Opiskelijalle sisältö on kuningas ja seuraavaksi eniten he arvostavat opettajan henkilökohtaista panosta eli opettajan persoonan peliin laittamista.” Tuo lisäarvoa oppimisprosessiin • Innostaa, aktivoi, syventää, konkretisoi, tukee muistamista tms. Teknisessä toteutuksessa opiskelijat arvostavat kahta asiaa: • Äänenlaatu hyvä ja tasalaatuinen. • Kuva ei tärise.
 • 13. Helpota katsojan kognitiivista kuormaa Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video • Palastele – Suosi lyhyitä videoita sarjana ja sijoita videoihin välikysymyksiä. • Käytä sekä verbaalista että visuaalista ilmaisua. • Karsiminen – Keskity tavoitteisiin ja harkitse tarvitaanko taustamusiikkia tai tehosteita. • Korostaminen – Nosta esiin olennaisia ideoita ja käsitteitä symbolein tai tekstein. Avaintiedon korostaminen auttaa katsojaa kohdistamaan huomiota, muistamaan ja soveltamaan tietoa muualla. • Mieti mikä on videosi pääviesti? Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
 • 14. Suosituksia MOOC-kurssien kokemuksien perusteella Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video Alkuperäinen lähde: Guo, P., Rubin, R. & Kim. J. 2014. Tutkijat analysoivat 6,9 miljoonaa MOOC-kurssien videonkatselukertaa ja sen perusteella suosituksiksi nousivat: • Ennakkosuunnittelu! • Videosarjoja max. 6 min videoista. • Näytä puhuvia kasvoja, ei vain dioja. • Kuvaa informaaleissa olosuhteissa. • Kerro sekä visuaalisesti näyttäen että puheen avulla. • Jos käytetään luentosalitallenteita, ne on hyvä jakaa pienempiin osiin. • Välitä omaa innostusta! Kuva: Sandra_schoen, pixabay.com
 • 15. Videon tekemisen neljä vaihetta 1. Käsikirjoitus ja suunnittelu – Tavoite: Kun tavoite on sinulle selkeä, se välittyy paremmin katsojillekin. – Sisältö & laajuus – Kohderyhmä – Resurssit – Yksi video vai osa laajempaa kokonaisuutta? – Kuvaus-/editointisovelluksen valinta – Kuvausluvat 2. Kuvaus 3. Editointi 4. Julkaiseminen
 • 16. Videon tekemisen neljä vaihetta 1. Käsikirjoitus ja suunnittelu 2. Kuvaus – Tallentaminen/kuvaaminen, ruudunkaappausvideo, animointi,.. – ”Videokuvaamisen ajatus on, että osaa näyttää oman ajatuksen muille elävänä kuvana.” – Ismo Kiesiläinen 3. Editointi – Usein taustamusiikit yms. löytyvät editointisovelluksesta. – Voit hyödyntää CC-lisensoitua materiaalia. – Saavutettavuus ja tekstittäminen 4. Julkaiseminen – Minne? Keille? CC-lisenssillä? Kauanko katsottavissa? – Houkuttele katsomaan: • Lisää kiinnostava otsikko, johdantoteksti ja kuvaus • Tagaa henkilöitä ja organisaatioita, hyödynnä hashtageja • Jaa kohderyhmälle tai julkisesti linkillä, somessa, nettisivuilla,.. • Tekstitä ja lisää esim. videon kuvaukseen aikaleimat, lisätietoja,..
 • 17. Tallentamista vai kuvaamista? yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle_ uutisluokan_opetusvideot/9347161 Viisi erinomaista ohjevideota videoiden tekemiseen mobiililaitteella. Videot on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Mediat haltuun - hanketta ja ne on tehnyt Mikko Laine, Yle.
 • 18. Kuudenlaisia videotarinoita Richard Byrne: www.freetech4teachers.com/2017/06/six-types-of-classroom-video- projects.html#.WbV_47JJaUm 1. Yhden otoksen tarinat 2. Kuvatarinat 3. Ruudunkaappauksena kuvattu ohjevideo 4. Animoidut videot 5. Stopmotion/timelapse-videot (ajastettu kuvaus) 6. Dokumentit ja elokuvat Kuva: JanBaby, CC0, pixabay.com
 • 19. Prosessikuvaus, uutinen ja tarina Opas laadukkaan videon suunnitteluun ja toteutukseen Johanna Ailio, Turku AMK. 2015: julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165831.pdf Prosessikuvaus Näyttää toiminnan alusta loppuun jaoteltuna ajallisesti perättäisiin kohtauksiin. Uutinen • Tärkein asia alkuun. • Alkujuonto vastaa lehtijutun otsikkoa ja ingressiä. • Tavoitteena, että kuva kertoo mitä ja puhe miksi. • Käytä selkokieltä ja hyödynnä tekstiä ja grafiikkaa. Tarina • Draaman kaaren kuusi vaihetta (Ola Ohlson) – Alkusysäys, esittely, syventäminen, kiihdytys eli ristiriitojen kärjistyminen, ratkaisu ja häivytys. – Rakennetta voi hyödyntää myös dokumentissa. • Kaikkea ei paljasteta alussa.
 • 20. Mitä useampi tekijä, sitä tarkempi suunnitelma tarvitaan • Lyhyiden videoiden kanssa toimii myös kokeileminen. • Yksin on helppo improvisoida tai suunnitelma voi olla omassa päässä. Täky alkuun: Herätä kiinnostus. Usein vain alku katsotaan. Intro: Kuka, logo, musiikki,.. Itse sisältö Loppu: Päätösviesti, tunnelma, koonti Esimerkissä lyhyen somevideon rakenne.
 • 21. Kolme vinkkiä videoprojekteihin Richard Byrne: www.freetech4teachers.com/2016/03/three-tips-for-planning-video-projects.html www.freetech4teachers.com/2015/05/seven-steps-for-creating-videos-in-your.html 1. Keep it short and sweet • Hyvin suunniteltu ja editoitu 90 sekunnin video toimii! • Aikarajan määrittely helpottaa rajaamista. 2. Vaadi suunnitelmaa ennen kuvaamista • Etukäteissuunnittelu ohjaa pohtimaan videon tarkoitusta. • Suunnitelmaan mm. taustakuvat, ääniefektit, keskustelu, kertojan ääni,.. 3. Määrittele, mitä arvioidaan ja kerro se oppijoille (tai sopikaa yhdessä) • Arvioinnin kohteena esim. syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, tietyn ilmiön moninaisuuden ymmärtäminen, videokerronta,..
 • 22. Videosovelluksia • Powtoon: max 3 min animaatiot (voit kirjautua LABin M365-tunnuksilla) • Adobe Spark: max 12 min videot ja kuvatarinat (voit käyttää, mutta älä kirjaudu LAB-tunnuksilla) • Windows 10 videoeditori: perinteinen editointi, löytyy valokuvat sovelluksesta • Teams, Zoom ja PowerPoint tallenteiden tekemiseen • Software Centeristä löytyy vaativampaankin videoeditointiin DaVinci Resolve ja Adobe Premiere (Adoben Creative Cloud sisältää Sparkin Premium- ominaisuudet)
 • 23. Videoiden jakaminen • Ensisijassa Echo360, jolla myös kevyt editointi onnistuu. – Rasti ruutuun ja saat englanninkielisen videon automaattitekstityksen. Toistaiseksi LAB ei edellytä muiden opetusvideoiden tekstittämistä. • OneDriven kautta opiskelijat voivat jakaa videoita. • YouTube – Käytössä lähinnä ent. LAMKin opettajilla. – Ohjeita kanavan ja videon asetuksiin: www.matleenalaakso.fi/2021/03/youtube.html – Powtoonin ilmaisversiolla et saa animaatiota tiedostona, mutta jakaminen linkillä onnistuu. Jaa YouTubeen, jos haluat luoda animaatiosta interaktiivisen H5P:llä.
 • 24. www.powtoon.com Ilmaisversiolla voit tehdä max 3 min animaatiota. Rajattu määrä maksuttomia valmispohjia ja ominaisuuksia. • Edit: valmispohjia (templates) muokkaamalla animaation luominen on erittäin helppoa. • Create: monipuoliset työkalut, jos luot animaation alusta asti itse ja/tai haluat monipuoliset mahdollisuudet muokkaamiseen. • Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2018/10/powtoon.html
 • 25. Animaation aloitat helpoiten valitsemalla mallipohjan (template) • CREATE: valitse millaisen videon haluat tehdä. • TEMPLATES-kohdasta voit selailla mallipohjia eri kategorioista. Etsi sopiva (Pro/Pro+ ovat maksullisia) ja avaa se muokattavaksi. • IMPORT: käytä pohjana PowerPoint-diasarjaa. • BLANK-kohdasta aloitat tyhjästä.
 • 26. Edit: muokkaa valmispohjien tekstit Valitsemalla tekstin saat avattua sen muokkaamisen työkalut.
 • 27. Create antaa monipuolisemmat työkalut sisällöt muokkaamiseen
 • 28. Create-näkymä tarjoaa valikot, joista löytyy hahmoja, taustoja, objekteja ym. Aikajanalta voi valita taustamusiikin. Voit äänittää myös selostuksen ja sitten editoida diojen keston sopimaan puheeseesi.
 • 29. Powtoonin jakaminen • Nimeä, valitse kuvasuhde ja esikatsele animaatio. • EXPORT & SHARE -kohdasta saat animaatiosi linkin. Upotuskoodi ym.
 • 30. Adobe Spark: adobe.com/fi/express Spark Video (pc, iOS) • Sopii lyhyille videoille ja kuvatarinoille (max 12 min). • Käytä omia tai sovelluksen kautta löytyviä sisältöjä ja hyödynnä Pixabayn videoklippejä. Spark Page (pc, iOS) • Luo verkkosivuja tai digijulkaisuja, mihin listäät tekstiä, kuvia, videoita ja linkkejä. • Esimerkkinä Spark-ohjeet: spark.adobe.com/page/Oo5GT5p6N4LwW • Samankaltainen kuin Microsoftin Sway. Spark Post (pc, Android, iOS) • Luo erilaisia kuvia yhdistäen tekstiä, kuvia ja grafiikkaa. • Tarjolla eri tarkoituksiin optimoituja mallipohjia
 • 32. Spark-videon luominen Selaimella 1. Luo projekti → Video 2. Nimeä video 3. Valitse malli tai klikkaa Aloita alusta (Start from Scratch). iOS-sovelluksella • Plus → Valitse aloitatko valokuvistasi, juttumallista vai siirrytkö suoraan editoriin.
 • 33. Sparkilla luot helposti videoita • Video (max 30 sek/dia) • Teksti (teema määrittää fontin ja tehosteet) • Valokuva (omat tai sovelluksen kautta löytyvät) • Kuvake
 • 34. Kuvan tai videon yläkulmasta löydät huomaamattoman muokkausnapin Videon valikosta voit mm. hiljentää Kuvan valikoista voit tai voimistaa videoklipin ääntä. zoomata kuvaa.
 • 35. Videon jakaminen • Esikatsele videosi aina ennen jakamista. • Yhteiseditointi onnistuu (eriaikaisesti). • Videon voit jakaa piilotetulla linkillä (jaa → julkaise). Se on helpoin tapa ja etuna on mahdollisuus päivittää videota linkin muuttumatta. • Videon voit myös ladata tiedostona, jolloin voit viedä sen esim. Echo360- tai ThingLink-palveluun.
 • 36. Windows 10: videoeditori • Avaa (valo)kuvat-sovellus → Uusi videoprojekti • Tuo kuvat/videot ensin projektikansioon ja raahaa siitä kuvakäsi- kirjoitukseen. Lisää-kohdasta voit etsiä sisältöjä myös verkosta. • Microsoft Storesta voi ladata Windowsin puheentallennuksen (Voice Recorder) taustaselostuksen äänittämiseen: www.microsoft.com/en-us/p/windows-voice-recorder/9wzdncrfhwkn#activetab=pivot:overviewtab
 • 38. Lisää kuvaan/videoklippiin tekstiä, 3D-tehosteita, suodattimia ja kuviin liikettä Klikkaa käsikirjoituksen esikatselukuvasta esim. kestoa tai ääntä, niin se avautuu muokattavaksi.
 • 39. Opitun äärellä Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi Mitä oivalsit? vastausta vaille? haluat jakaa? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 • 40. www.matleenalaakso.fi • Yli 320 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla noin 30 päivittyvää diasarjaa verkon palveluista. Diojen perässä bloggauksia esimerkkeineen ja videoineen. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin. • Webinaarikoonti: linkkien takana myös satoja tallenteita.
 • 41. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0