O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Verkkopedagogiikka 18.11.22

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 95 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Verkkopedagogiikka 18.11.22 (20)

Mais de Matleena Laakso (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Verkkopedagogiikka 18.11.22

 1. 1. Verkkopedagogiikka DIAK: Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke Verkkokoulutuspäivä 18.11.2022 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Elf-Moondance, pixabay.com
 2. 2. MIKÄ FIILIS…? …tästä projektista? …tästä päivästä? …digipedasta? …etä- …verkko- …pimeistä opetuksesta? kursseista? aamuista? digipedasta? …koko päivästä …marraskuusta? …pikkujoulu- verkossa? kaudesta?
 3. 3. Ohjelma klo 8.30-15.45 Verkkopedagogiikan etäpäivä • Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus. • Vuorovaikutuksen aktivointi reaaliaikaisissa (verkko)tapaamisissa ja verkkokursseilla. • Oppimistehtävät ja niihin soveltuvat verkon sovellukset. • Saavutettavuus: näkökulmana lähinnä kokeiltavat sovellukset ja videoiden tekstittäminen. • Avoin jakaminen ja Creative Commons –lisenssit. Turku pe 25.11.: Verkkosisältöjen luominen • 360-kuvat ja videot • ThingLink • Moodlen H5P-työkalut Materiaalit, tehtävät ja keskeiset linkit löydät koulutuksen Padletista! Tallennetaan sisäiseen käyttöön.
 4. 4. Kauanko jaksamme verkossa? Vastaukset ovat nimettömiä.
 5. 5. Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Koehler & Misihra 2006: tpack.org Oheinen suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun-ydintaidot- oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen-suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia.
 6. 6. Ennakkotehtävät • Kolme tavoitetta itsellesi verkko-opettajana. → Pienryhmäkeskustelu suhteessa TPACK-malliin. • Kolme kysymystä verkko-opetuksen suunnittelusta tai toteutuksesta. → Kootaan Flingaan.
 7. 7. classroomscreen.com Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 8. 8. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 9. 9. Oppimisen prosessien säätelytaidot Kati Mäenpää (CC BY-SA): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja- opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Motivaatio ei aina pysy korkealla. Siihen on hyvä oppia vaikuttamaan. • Motivaation säätelystrategiat – Esim. tavoitteiden asettamisen, mielenkiinnon vahvistamisen ja tunteiden säätelemisen taidot. • Kehittämällä yksilöiden itsesäätelyn taitoja, voidaan edesauttaa hyvinvointia ja opintomenestystä. – Esim. osallistavat menetelmät, tutkiva oppiminen, simulaatiot, kannustus ja palaute. • Tueksi tarvitaan opiskelumotivaatiota ja -hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä, pedagogiikkaa ja ohjausta sekä organisaation vastuuta.
 10. 10. Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus
 11. 11. Mitä on verkko-opetus ja –oppiminen? 1. Ohjattu verkko-opetus – Perustuu yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisten digivälineiden avulla. 2. Itseopiskelu verkossa (non-stop) – Automaattinen arviointi tai opettaja arvioi vain lopputuloksen. – Ei ohjausta eikä usein sisällä myöskään vuorovaikutusta. 3. MOOC-kurssit (Massive Open Online Course) – Suuri osallistujamäärä. – Palaute automatisoitua tai vertaispalautetta. 4. Sulautuva oppiminen (blended learning) – Yhdistää lähi- ja verkko-opetusta. – EI tarkoita lähiopetuksen materiaalien varastointia verkkoon. 5. Webinaarisarjat – Opintosuorituksen saadakseen pidettävä esim. oppimispäiväkirjaa.
 12. 12. Kaksi tapaa luoda verkkokursseja Ruudunkaappauskuva Vesa Paajasen videosta Vuorovaikutus verkkokurssilla, UEF:n Flippausmanuaali 2018: www3.uef.fi/web/flippaus/vuorovaikutus (ks. päivitetty opas: sites.uef.fi/flippaus/flippausmanuaali)
 13. 13. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 14. 14. Pedagoginen malli Kuva: OpenClipart-Vectors, CC0, pixabay.com Case-oppiminen Projektioppiminen Yhteisöllinen oppiminen Ilmiöpohjainen oppiminen Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) Käänteinen oppiminen Sulautuva oppiminen Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna verkkokurssin suunnittelussa. Usein yhdistetään useampaa mallia. • Ks. esim: www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/pedagoginen-suunnittelu
 15. 15. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 16. 16. Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
 17. 17. Motivaation tukemisen keinoja • Oppijoiden tavoitteiden selvittäminen. • Valinnan mahdollisuudet. • On helpompi oppia asioita, joita jo jonkin verran osaa. – Ennakkotehtävät, käänteinen oppiminen. • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio. – Ymmärrys, miksi asian osaaminen on tärkeää. Oma tavoite. • Autenttisuus ja opittavan tuominen oppijoiden elämysmaailmaan. • Oppimisprosessin tukeminen: – Osallistaminen – Tilaa dialogille – Palaute Kuva: Colin Behrens, pixabay.com
 18. 18. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 19. 19. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. 2. Yhdessä tekeminen Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). 3. Ohjaus ja palaute Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
 20. 20. Amk-opiskelijoiden toiveita https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia Kuva: chenspec, pixabay.com
 21. 21. Verkko-opiskelu on vaativaa Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla Verkkokursseilla oppiminen on usein vaativampaa kuin läsnäolokursseilla, mutta verkkokurssi valitaan usein siksi, että sen toivotaan olevan helpompi. Merkittävimmät keskeyttämissyyt ovat opiskeluteknisten taitojen heikkous, motivaatio ja epäonnistunut vuorovaikutus kurssilla.
 22. 22. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 23. 23. Opitun äärellä Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi Mitä oivalsit? vastausta vaille? haluat jakaa? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 24. 24. Vuorovaikutuksen aktivointi reaaliaikaisissa (verkko)tapaamisissa ja verkkokursseilla
 25. 25. Kameran peukutus Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
 26. 26. Luontonimet Luontonimet: Matleena Laakso & Kirsi Viitanen, CC BY-SA. Kuva: Rauschenberger CC0, pixabay.com Kuulee tuulen Pilven takaa kurkistaja Villivarsa Vaanii saalistaan Pakkasta pakeneva Hän, joka muuttuu Ukkosen kumu Auringon sokaisema Laulava kivi Väsynyt vaeltaja Letittää tuulen Soihdun kantaja Kevään ensiversio Siementen säilyttäjä Tarvitsee toisen Rohkea loikkaaja Monta suloista väriä Levittää siipensä Nuolen ampuja Värisevä vedenpinta Kesäillan huuma Verkkokalastaja Tähtivettä koko nainen Evien heiluttaja Tuoksuvat joet Vastarannan kiiski Kerran haudattu Tähdenlento Ripotettu sinne tänne Huolellinen astuja Vaahtoava vuo Kolon asukki Totteleva tumpelo Nuotion sytyttäjä Kairassa kalastaja Sateenkaaren säikkyjä Repun kantaja Näkee monta puolta Kahdet kasvot Vanha nirso Putoilevat pöksyt Sanoo jatkuvasti Kaislikossa kahlaaja Pikkupeippojen pomo Savun sokaisema Kohtaa vertaisensa Pelon peikko Inisevä itikka Syksyn ihanat värit Liukastelee sinne tänne Vaahtoava vuo Luikertaa kiven koloon Sudenkorennon päivä Illan sininen hetki
 27. 27. Hyvää huomenta! Avaa kamerasi ja kerro… Kuva: LuidmilaKot, pixabay.com
 28. 28. Osallistujat kartalla, janalla tai nelikentällä Työkaluna esim. Flinga, Padlet tai verkkokokoussovelluksen valkotaulu
 29. 29. https://twitter.com/VPaajanen/status/1382275912666873857?s=20
 30. 30. Nyt on aika vahvistaa yhteisöllisyyttä samok.fi/blogi/korkeakouluyhteisojen-huomio-suunnattava-nyt-vuorovaikutukseen Korona-aika on vähentänyt kohtaamisia. → Nyt tulisi kiinnittää erityishuomiota yhteisöllisyyden vahvistamiseen, sillä digi voi yhtä aikaa lähentää, etäännyttää, mahdollistaa ja vaikeuttaa. Kuva: Prawny, pixabay.com 29 % korkeakouluopiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluun kuuluvaan ryhmään. www.terveytemme.fi/kott/index.html (tiedonkeruu keväällä 2021)
 31. 31. Ennakkotehtävä: ”Kirjaa ylös kolme oivallusta vuorovaikutuksen edistämiseen reaaliaikaisissa verkkotapaamisissa ja/tai verkkokursseilla.”
 32. 32. Verkkotapaamisen vaiheet 1. Kutsu ja mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali • Valmistautuneena tapaamiseen • Käänteinen oppiminen: www.uef.fi/web/flippaus/flippausmanuaali 2. Virtuaalikahvit 3. Yhteinen aloitus • Webinaarityökalu haltuun (tai jo virtuaalikahveilla) • Ohjelma, tavoitteet, tutustuminen, kuulumiset, virittäytyminen,.. • Pelisäännöt: kommentointi, luottamuksellisuus, kamerat, tallennus,.. 4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely 5. Lopetus • Opitun/työskentelyn reflektio, palaute • Jatkosta sopiminen ym. 6. Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 33. 33. Suunnittele ja ryhmitä Vuorottele työskentelytapoja • Kuunnellen, katsellen, puhuen • Harjoitellen, äänestäen, digityökalujen avulla vuorovaikuttaen tai tietoa kooten, rooleja hyödyntäen,.. • Huomioi myös tallenteen katsojat • Muista myös tauot! Vuorottele kokoonpanoa • Yksin – opettaja päivystää Zoomissa/Teamsissa • Pienryhmissä – Tutustu / jaa kuulumiset alussa – Satunnaiset ryhmät – Opettaja määrittelee ryhmät – Kukin saa valita oman ryhmänsä • Kaikki yhdessä – Aktivointia chatin avulla, keskustelua, kyselyitä ym.
 34. 34. Psykologinen turvallisuus Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuutta, sitouttaa ja parhaimmillaan tukee oppimista. • Viritä ryhmä. Ihmisyyttä ei voi siirtää sivuun ja ”mennä suoraan asiaan”. (Ryhmän kaksoistavoite). • Osallista ensimmäisen vartin aikana. • Pariporinaan aina uusi pari! → Luottamus rakentuu näin nopeammin. • Minna, mistä teidän ryhmä puhui? (Helpompi, kun voi puhua ryhmän suulla). • Pekka, keneltä haluat kuulla seuraavan kommentin? (Vastuu puheenvuorojen kiertämisestä jakautuu.) Kuva: Pexels, pixabay.com
 35. 35. Opettajan/ohjaajan tehtävänä on tukea ryhmän molempia tavoitteita Tunnetavoite liittyy ryhmän kiinteyteen ja toimivuuteen ryhmänä. Tehokkuus eli asiatavoite liittyy ryhmän tuloksellisuuteen. Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
 36. 36. 10 sekuntia 22 sekuntia Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
 37. 37. Anna myös aikaa ajatella Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
 38. 38. Vesiputous: Tee kysymys. Anna aikaa ajatella ja kirjoittaa kommentti chattiin. Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan. Kuva: Pasja1000, pixabay.com
 39. 39. Sovelluksia yhteisölliseen työskentelyyn ja osallistujien aktivointiin • Sanapilvet • Muistitaulut • Ajatuskartat • Kyselyt ja tietovisat • Dioihin upotetut kysymykset • Verkkosisältöjen luominen
 40. 40. Sanapilvet Kysymys, mihin vastataan lyhyesti, mutta monta kertaa: • Espanjalaisia ruokia • Urheilusanastoa ranskaksi • Mitkä ovat kansanedustajan tehtävät? • Mitä kuuluu tietoturvaan ja -suojaan? • Mitä verkon sovelluksia käytät viikoittain? • Sanapilvi ryhmäänne yhdistävistä asioista • Sanapilvi kirjapiirin kirjasta heränneistä ajatuksista Lue lisää ja katso ohjevideot: www.matleenalaakso.fi/2020/03/sanapilvet-opetuksessa.html
 41. 41. Neljä työkalua sanapilviin • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven. Toimii selaimella, myös mobiililaitteilla. • WordArt, kun haluat, että jokainen voi luoda oman sanapilven ja määritellä sen muodon, värit, fontin ym. Toimii selaimella, myös mobiililaitteilla. • Teamsin Forms on kokouksiin lisättävissä oleva sovellus kyselyiden ja yhteisten sanapilvien tekemiseen. • Mentimeter, kun haluat luoda diasarjoja, joihin liität erilaisia kysymyksiä. Yhtenä kysymystyyppinä on sanapilvi.
 42. 42. Padlet-muistitaulu Viesteihin voi lisätä mm. linkkejä, kuvia, videoita ja liitteitä sekä kirjoittaa, piirtää, videoida tai äänittää. • Kuvan seitsemän mallia viestien asetteluun. • Maksutta 3-4 yhtäaikaista.
 43. 43. padlet.com/matlaakso/padlet Kirjautuminen, ohjeet, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
 44. 44. Kahdenlaisia Flinga-sessioita Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota • flinga.fi (tai korkeakoulujen Campus-lisenssi: edu.flinga.fi) • Kirjaudu Googlen tunnuksilla tai pyydä s-postiisi uutta tunnusta. • Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti) • Ohjevideot ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
 45. 45. Flinga Whiteboard
 46. 46. jamboard.google.com • Muistitaulu, mihin voi esim. piirtää ja tuoda post-it-lappuja. • Tauluun saa useita sivuja, mutta ei hyperlinkkejä. • Muokkausoikeus muille kohdasta JAA.
 47. 47. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja • Ilmoittautumis- tai palautelomake • Lähtötason kartoitus • Tutustuminen ja tavoitteet (kuvat) • Mielipidekyselyt ja äänestykset • Aktivointi ja osallistaminen • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys • Myös oppijat kyselyiden tekijöinä • Harjoittelu ja oppimista tukeva välitön palaute • Pistokkaat, sanakokeet, kurssikokeet • Oppijoiden/osallistujien aktivointi ja osallistaminen
 48. 48. Sähköisiä kyselytyökaluja Kokeile ja katso ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html • Microsoft Forms: kysely tai lomake • Blooket – uusi pelillinen monivalinta, kysymyksiä voi tuoda Quizletistä • Quizizz – monipuolinen työkalu kysymyksille ja dioille • Quizlet –sanaston ja termien opettelu ym, myös live-kyselyt • Nearpod – monipuoliset kysymykset ja materiaalit jokaisen omalle laitteelle • Mentimeter – yhdistä dioja ja muutamia kysymyksiä • Liikkuvan koulun X-breikki (kuva)
 49. 49. Oppimistehtävät ja niihin soveltuvat verkon sovellukset
 50. 50. Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Mitä haluat oppijan tekevän?
 51. 51. Oppimistehtävillä ohjaat oppimaan Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13 ”Voit ohjata sisältöä eli sitä mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä. …tiedonhakua: mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa? …havainnointia, ajatteluprosesseja: miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää? …oppimisprosessia: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan? …työskentelyä: miten oppijaa ohjataan / mitä palautetta annetaan? …yhteisöllistä toimintaa ja ryhmä/tiimityötä: miten ryhmä/tiimi toimii tavoitteellisesti?”
 52. 52. Hyvät oppimistehtävät Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13 sekä Varonen & Hohenthal: Verkkototeutuksen laatukriteerit eAMK, aoe.fi/#/materiaali/120 CC BY-SA • Herättävät kiinnostuksen aiheeseen. • Aktivoivat ja motivoivat oppijaa. • Tuovat esille oppijan aikaisempia käsityksiä. • Tukevat osaamistavoitteiden saavuttamista. • Ongelmanratkaisupohjaisia. • Ohjaavat tiedonrakentelua. • Ohjaavat uuden taidon kehittymistä. • Ohjaavat työskentelytapojen kehittämistä. • Kommunikatiivisia esim. dialogi, väittely, paneeli, keskustelu verkossa. • Tukevat ryhmätaitojen kehittymistä. • Voivat sisältää valinnaisuutta. • Työelämälähtöisiä. • Reflektiivisiä.
 53. 53. Oppimistehtävän suunnittelu Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13 1. Ideoi hyvä ja kiinnostava otsikko 2. Aseta oppimistehtävälle oppimisen tavoitteet 3. Tee tehtäväksi anto 4. Laadi työskentelyohje 5. Valitse ja etsi aineistot 6. Pohdi työskentelyvälineet 7. Informoi oppijan tehtävien ja tuotosten palautus 8. Suunnittele oppimistehtävän arviointi 9. Suunnittele opiskelun seuranta ja ohjaus 10. Lopuksi arvioi minkälaisia oppimistehtäväsi ovat Tutustu tähän, linkki Padletissämme!
 54. 54. Katsotaan video (8 min). Kirjoita videon jälkeen chattiin yksi videolta oppimasi asia.
 55. 55. Tehtävänannon rakenne JAMK aok: Bitesize 05 Verkko-oppimistehtävien ABC (CC BY, 7:53 min): youtu.be/7qnx52BuwnE Alkuperäinen lähde: Jasu-Kuusisto & Mattila 2007. Oppimistehtävä verkko-opetuksessa. SAMK. Kuvat ovat ruudunkaappauksia videolta.
 56. 56. Moodlen sanasto Esimerkiksi: • Esittäytyminen (käsitteeksi oma nimi) • Asianmäärittely (kolme lähdettä) • Hyvä tenttikysymys • Tehtävänpalautus Sanaston ominaisuuksia • Tekstieditorissa voi tallentaa ääntä ja videota. • Voit sallia kommentoinnin. • Jos määrittelet, että sinun on hyväksyttävä tehtävä ennen julkaisua, voit odottaa, että kaikki ovat palauttaneet tehtävän ja avata ne sitten yksitellen näkyviin muillekin.
 57. 57. Moodlen keskustelualueet Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue 1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue 2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan. 3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen. 4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle. 5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
 58. 58. Kysymyksiä ennakkomateriaalista 1. Lue artikkeli / katso video / kuuntele podcast. 2. Pohdi teemaa tietystä näkökulmasta ja/tai peilaa sisältöä omaan kokemukseesi tai työhösi. 3. Tee 2-4 kysymystä, joita jäit miettimään. 4. Opettaja vastaa kysymyksiin seuraavalla opetuskerralla. Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 59. 59. Chat & foto 20 kuvaa/dia, jotka vaihtuvat automaattisesti 20 sekunnin välein Diat: www.matleenalaakso.fi/2017/04/itk-ja-digiosallisuus.html
 60. 60. Oppimistehtävien työkaluja Oppijat yksin ja yhdessä, lähinä ja etänä • Aiemmin esillä olleet sanapilvet, muistitaulut ja kyselyt • Ensikerran 360-sisällöt, H5P ja ThingLink • Moodlen mahdollisuudet • Microsoft 365:n työkalut, esim. jaetut dokumentit • Videot – Myös oppijat videoiden tekijöiksi! – Animaatiot valmispohjista ja interaktiiviset videot ja skenaariot – Käänteinen oppiminen – Videoesseet ja videopiirit (vrt. kirjapiiri) – Videopalaute • Kuvat, julisteet, infograafit • Ajatuskartat • Portfoliot
 61. 61. Saavutettavuus, videot ja tekstittäminen
 62. 62. Mitä on saavutettavuus? AVI: www.saavutettavuusvaatimukset.fi ”Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia.” Eri kohderyhmien näkökulmia: www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista- saavutettavuudesta/ohjeita-suunnittelun-tueksi
 63. 63. Käytännön ohjeita Celia: www.saavutettavasti.fi Suunnattu julkisen sektorin viestijöille ja muille, jotka tekevät tai suunnittelevat verkkopalvelujen sisältöjä. Kehitysvammaliiton Papunet: papunet.net/saavutettavuus Miten helpottaa lukemista ja kirjoittamista: www.smaly.fi Sivusto esittelee maksuttomia vaihtoehtoja eri laitteille (su/ru). Syventävä lukuohjelma!
 64. 64. Monta syytä tekstittää videoita HAMK: blog.hamk.fi/ohjeet/nain-tuotat-saavutettavan-videon • Katsoja ei voi aina käyttää ääntä tai sitä on vaikea kuulla taustamelulta. • Tekstitys auttaa lukivaikeuksista kärsiviä henkilöitä. • Tekstitys auttaa ymmärtämään ei-äidinkielenä puhuttua kieltä. • Tekstitetyt videot on helpompi ymmärtää kuin pelkät kuvat. • Tapahtumien kuvaileminen teksteinä auttaa hahmottamaan myös non-verbaalia viestintää. • Kuulovammaiset käyttäjät voivat lukea videoissa äänenä olevan tiedon tekstityksen avulla. • Puhevammaisen henkilön puhetta on helpompi ymmärtää tekstitettynä. • Videon näkyvyys hakukoneissa paranee. • EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa. www.saavutettavuusvaatimukset.fi → Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus
 65. 65. Videoiden saavutettavuus ja helppo- käyttöisyys ei ole vain tekstittämistä Suunnittele, etene loogisesti ja keskity oleelliseen. • Hyödynnä puhetta, (video)kuvaa ja grafiikkaa. • Selkeä ääniraita: puhu selkeästi ja rauhallisesti, käytä mikrofonia ja vältä musiikin käyttöä puheen taustalla. • Kerro, että linkit löytyvät videon kuvauksesta tai tee interaktiivisia videoita ThingLinkillä tai H5P:llä. • Huomioi saavutettavuus jakaessasi materiaalia – Upotukseen title=”sisällön kuvaus” – Tiedostojenjakopalvelut? • YouTube: – Videoon aikaleimoja. – Kanavalle osioita ja/tai soittolistoja. – Kun käytät päätösruutuja jätä loppuun 20 sek ”tyhjää”. Kuva: eConnekt, pixabay.com
 66. 66. Videoiden tekstittäminen Laatusuositukset: kieliasiantuntijat.fi/ohjelmatekstityksille-laatusuositukset YouTube: Helppo työkalu ja tarjoaa mahdollisuuden tekstittää eri kielillä. Sovelluksia automaattiseen tekstittämiseen suomenkielisestä puheesta (lue lisää kohdasta tekstitys: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html): • Screencast-O-Maticin maksullinen versio (alk. 2-4 $/kk, oma suosikkini) • Clips-mobiilisovellus (iOS) • Teams
 67. 67. YouTube: 1. Kuuntele repliikki. → 2. Avaa +-merkistä uusi tekstilaatikko. → 3. Kirjoita repliikki. → 4. Toista. Avaa teksti- laatikko
 68. 68. www.screencast-o-matic.com Voit ladata Screencast-O-Maticin (SOM) koneellesi maksutta. • Ei edellytä kirjautumista, mutta tuo lisäominaisuuksia. • Ilmaisversiossa tallenteen kesto max. 15 min, maksullisissa versioissa (alk. 2-4 $/kk) ei aikarajaa ja mukana mm. useita mahdollisuuksia videon tekstittämiseen.
 69. 69. Rajaa tallennettava alue Valitse haluatko tallentaa näytöllä, web-kamerassa vai molemmissa näkyvät tapahtumat. Sulje mikrofoni, jos et halua äänittää selostusta. Tietokoneen äänen saat mukaan vain maksullisessa versiossa. Paina REC ja aloita. Voit tarvittaessa pitää taukoja.
 70. 70. Tekstityksen lisäämisen vaihtoehdot 1. Kirjoita tekstitys itse editointinäkymään (kuva). 2. Lisää tekstitys erillisenä tiedostona (.srt, .sbv, .txt). 3. Luo tekstitys automaattisesti puheesta. 4. Aloita videon luominen kirjoittamalla tekstitys ja lukemalla se ääneen (Scripted Recordings). Tämän jälkeen lisätään videoleikkeet. HUOM: Voit tekstittää muillakin sovelluksilla tekemiäsi videoita!
 71. 71. Videosovelluksia Ohjeita: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuvatarinat ja lyhyet videot • Adobe Express (ent. Spark; pc, iOS) Perinteinen videoeditointi • iMovie (iOS) – Applen laitteille • PowerDirector Video Editor App (Android, iOS) • Windows 10: (valo)kuvat-sovelluksen videoeditori • Windows 11: Clipchamp (Microsoft Storesta myös Win10:iin) Animaatioita valmispohjista • Powtoon Ruudunkaappausvideot • Screencast-O-Matic • PowerPointin tallennusvälilehti 360-videoeditointi • DaVinci Resolve tai yksinkertaisemmat kameroiden sovellukset kuten Theta+
 72. 72. Onnistunut opetusvideo Satu Hakanurmi: blogit.utu.fi/erappu/pedagogisesti-mielekas-video ”Opiskelijalle sisältö on kuningas ja seuraavaksi eniten he arvostavat opettajan henkilökohtaista panosta eli opettajan persoonan peliin laittamista.” Tuo lisäarvoa oppimisprosessiin • Innostaa, aktivoi, syventää, konkretisoi, tukee muistamista tms. • Liitä videot oppimistehtäviin tai kurssisuorituksiin. Teknisessä toteutuksessa opiskelijat arvostavat kahta asiaa: • Äänenlaatu hyvä ja tasalaatuinen. • Kuva ei tärise.
 73. 73. Millaisen uuden oppimistehtävän haluaisit tehdä? Millaista digiosaamista tarvitset?
 74. 74. Avoin jakaminen ja Creative Commons –lisenssit
 75. 75. answergarden.ch Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki. Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Valitse lopuksi CREATE ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan. Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
 76. 76. Avoimen oppimisen historiaa avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-oppimisen-historiaa • 1990-luvun lopulla monet yliopistot (esim. MIT) avasivat kurssimateriaalit. • 2002 UNESCOn foorumi, jonka tuloksena syntyi avoimien oppimateriaalien käsite (OER, Open Educational Resources). → Oppimateriaalit osa oppimisen avaamista. • 2010-luvun taitteessa korkeakoulujen avoimet MOOC-verkkokurssit. • 2012 laadittiin UNESCOn konferenssissa avoimien oppimateriaalien Pariisin julistus, painotuksena rooli inklusiivisuuden ja globaalin tasa-arvon edistäjänä. • 2010-luvulla korostunut avointen opetuskäytäntöjen käsite. • UNESCOn avoimien oppimateriaalien suositus (2019). Suomessa • OPH ja moni koulutuksen järjestäjä suosittelee avointa jakamista, esim. Tampere 2013. • Jaa jotain –viikko Suomessa 2013 alk. (Open Education Week): jaajotain.wordpress.com • Kehittämishankkeissa usein rahoituksen ja työsuhteen edellytys. • Korkea-aste: Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio: avointiede.fi • Avointen oppimateriaalien kirjasto (2019): aoe.fi Kuva: Anne Rongas, CC BY
 77. 77. Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi • CC-lisensoiduille materiaaleille. • Aineistoja myös opettajille, esim. oppimistehtävistä: aoe.fi/#/materiaali/13 • Kehittäjinä OKM, OPH ja CSC. • Oppimateriaalit ovat löydettävissä myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta palvelusta finna.fi
 78. 78. creativecommons.fi • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa. • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke. • Verkkosivulta löydät lisenssivalitsimen, mistä saat lisenssin myös koodina. Tarvitset CC-lisenssiä, kun haluat itse jakaa avoimesti tai kun haluat hyödyntää muiden jakamaa. Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 79. 79. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro myös lähde!
 80. 80. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu
 81. 81. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu Kuvaukset: avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-tekijanoikeuden-julkaistessasi-avoimia (CC BY) ”CC BY eli Nimeä (Attribution): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua. CC BY-SA eli Nimeä (ByAttribution) ja JaaSamoin (ShareAlike): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Jos muokkaaja julkistaa muokatun version, se tulee julkistaa samalla lisenssillä. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua.” Käytetyin lisenssi
 82. 82. pixabay.com • Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä, musiikkia, äänitehosteita ym. • Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin kuvia palvelun rahoittamiseksi. • Muita kuvapankkeja: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io • Smithsonian: kuvia, 3D-malleja ym: www.si.edu/openaccess Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 83. 83. Mitä hyötyä meille olisi aktiivisemmasta jakamisesta ja CC-lisenssien käytöstä? Mitä ja minne minä voisin jakaa: oppimateriaaleja, ohjeita, ideoita? Mitä jos jakaisimme yhteiset materiaalit jaetaan suoraan aoe.fi-sivustolle?
 84. 84. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 85. 85. Opitun ja työskentelyn reflektio • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Mikä oli tärkein oppimasi asia? • Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta? • Mikä on oppimasi merkitys työyhteisösi näkökulmasta? • Miten ryhmä tukee oppimistasi? • Miten saat oppimasi osaksi arkeasi? • Mitä viet mukanasi? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 86. 86. Asteikkokysymys Miten arvioit omaa osaamistasi vuorovaikutuksen ja osallistamisen edistäjänä verkkotapaamisissa (asteikolla 1-10)?
 87. 87. Asteikkokysymys Miten arvioit omaa osaamistasi vuorovaikutuksen ja osallistamisen edistäjänä verkkotapaamisissa (asteikolla 1-10)? Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 88. 88. Valitse kuva/aforismi/runo/sananlasku, joka kuvaa sitä, miten… Osallistuja voi valita kuvan valmiista valikoimasta, etsiä tekijänoikeus-vapaan kuvan Pixabaysta tai sovelluksen kuvahaulla (esim. Padlet). • Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista: www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html Heruta ohjaustarvetta ja palautetta myös kurssin aikana, jotta ehdit muokata toimintaasi! Kuvat: Matleena Laakso, CC BY
 89. 89. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kuvakollaasi: Matleena Laakso CC BY, kuvat: CCO, Pixabay.com
 90. 90. www.matleenalaakso.fi • Yli 350 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla kymmeniä ohjeita verkon palveluista. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 91. 91. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-välinen - lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

×