Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio
Anúncio

Verkkopedagogiikka 11.8.20

 1. Verkkopedagogiikka Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TJO ry Helsingin aikuisopisto Verkkokoulutus 11.8.2020 (osa 1/2) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 2. Verkkopedagogiikka Tiistai 11.8. klo 9.30-14 9.30-11.30 Johdanto verkkopedagogiikkaan Verkko-opetuksen ja oppimistehtävien suunnittelu 11.30-12.00 Lounastauko 12.00-14.00 Sovelluksia oppimistehtäviin ja oppimateriaalien tekemiseen Webinaarissa perehdytään verkkopedagogiikkaan eri näkökulmista. Esillä on mm. verkko-opetuksen suunnittelu ja erilaisten oppimateriaalien ja oppimistehtävien tekeminen. Tutustumme myös muutamiin verkon maksuttomiin sovelluksiin, jotka sopivat hyvin verkko-opettajan työkaluiksi verkko-oppimisympäristöstä riippumatta.
 3. Osallistavat menetelmät verkossa Torstai 13.8. klo 9.30-14 9.30-11.30 Zoom-videoneuvottelu ja sen mahdollisuudet osallistamisen tukemisessa 11.30-12.00 Lounastauko 12.00-14.00 Verkon sovelluksia osallistamiseen sekä Zoom-tapaamisissa että ennakko- ja etätehtävissä Työpajassa tutustutaan opiskelijoiden osallistamisen tapoihin ja työkaluihin verkkotyöskentelyssä, oli se sitten eriaikaista tai reaaliaikaista verkkotyöskentelyä. Kokeilemme useita maksuttomia ja usein ilman kirjautumistakin toimiviin verkon sovelluksia. Esillä ovat mm. sanapilvet, muistitaulut ja kyselytyökalut. Suuri osa sovelluksista sopii hyvin myös lähiopetuksessa.
 4. Koulutuksen materiaalit
 5. Päivän etäoppimisnimi Fiilis juuri nyt syyskauden alkaessa ja etäopetukseen varauduttaessa + viimeksi syömäsi ruoka • Etäopetus ja korona vähentää sosiaalisia kontakteja → • Verkossa tarvitaan muutakin kuin suoraan asiaan menevää vuoro- vaikutusta. Kuva: Henna Heinonen, CC BY-SA Löysin idean Rita Keskitalolta, joka löysi sen somesta.
 6. Opetusalan asiantuntijoilla yhteneväinen käsitys kehittämissuunnasta Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 Hyvissä opetuksen työtavoissa oppijat • Tekevät yhteistyötä asiantuntijatiimien tapaan. • Suorittavat todenmukaisia tehtäviä ja ratkovat haastavia ongelmia. • Hyödyntävät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. • Luovat yhdessä uutta tietoa ja laativat konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Kuva: rawpixel CC0, pixabay.com
 7. Mitä on verkko-opetus ja –oppiminen? 1. Ohjattu verkko-opetus – Perustuu yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisten digivälineiden avulla. 2. Itseopiskelu verkossa (non-stop) – Automaattinen arviointi tai opettaja arvioi vain lopputuloksen – Ei ohjausta eikä usein sisällä myöskään vuorovaikutusta 3. MOOC-kurssit – Palaute automatisoitua tai vertaispalautetta 4. Sulautuva oppiminen (blended learning) – Yhdistää lähi- ja verkko-opetusta – EI tarkoita lähiopetuksen materiaalien varastointia Moodleen 5. Webinaarisarjat – Opintosuorituksen saadakseen pidettävä esim. oppimispäiväkirjaa
 8. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Pelkkä ruudulta lukeminen on tylsää.
 9. Verkkokurssin suunnittelun lähtökohdat • Sisällöt ja oppimistavoitteet • Kohderyhmä, lähtötaso, ryhmän koko • Pedagogiset lähtökohdat ja opetusmenetelmät • Rakenne ja organisointi: aikataulu, lähi/etä/työssäoppien, yksin/ryhmänä, viikoittain/teemoittain, saman-/eriaikaisesti • Verkkoympäristöt: opettajan/ryhmien/opiskelijoiden työkalut (PLE) • Opettajat/kouluttajat ja mahdolliset muut asiantuntijat • Materiaalit, oppimistehtävät, vuorovaikutus, ohjaus, palaute ja arviointi Kuva: IvanPais CC0, pixabay.com
 10. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin kokonaisuutena. • Käsikirjoitus voi olla esim. visuaalinen malli, taulukko tai aikajana Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 11. Pedagoginen käsikirjoitus visuaalisena mallina • Kartta • Aikajanat Kuvat: Mari Virtanen: www.youtube.com/watch?time_continue =339&v=H8v-69IqDfg CC BY ja Kati Vähäkuopus Sanna Ruhalahden diasarjassa: www.oppiminenonline.com/wp-content/uploads/2014 /09/Oppiminen-Online-Pedagogiset-mallit.pdf (CC BY-SA) • Mindmap (Ks. dia 11: http://bit.ly/2ya7jNG) • Padlet Kuvassa alla kopio eAMKin digipedavalmennuksen pohjasta, kopioi Padlet ja sen muotoilu+viestit): padlet.com/matlaakso/digipedapolku
 12. Kurssirunko – katso myös muut työkalut suunnittelun avuksi! Akseli Huhtanen, Aalto University CC BY: fitech.io/app/uploads/2019/09/Oppimismuotoilun-tyo%CC%88kalupakki-v2.pdf
 13. Yksinkertainen etäopetusmalli Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2020/04/08/helppo-tosi-yksinkertainen-ja-kunnollinen-etaopetusmalli
 14. Aloita pedagogisen käsikirjoituksen tekeminen tutustumalla oppaisiin ja malleihin: bit.ly/vk-oppaita Ks. myös oppimistehtävät, webinaarit ja verkko-ohjaus
 15. Suomen selkäliitto: selkakanava.fi/jumppakissa
 16. Miksi rakennat verkkokurssin, etkä anna vain kirjaa luettavaksi? Kuva: SCY, CC0, pixabay.com
 17. Miksi rakennat verkkokurssin, etkä anna vain kirjaa luettavaksi? Kuva: SCY, CC0, pixabay.com Kirjoita vastaus chattiin, mutta älä julkaise sitä vielä. Paina enteriä vasta, kun saat luvan.
 18. Näitä ei löydy kirjoista ☺ Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 19. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys: Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. • Miltä kurssi näyttää opiskelijan näkymästä? Voiko ulkoasua selkeyttää? Pitäisikö jotain karsia? Onko materiaalit loogisesti järjestetty? Käytänkö fontteja (tyyppi, koko, efektit) yhteneväisesti? • Onko tehtävien ohjeistukset tarpeeksi yksiselitteiset ja selkeät? Onko kaikki opiskelijan vastuut kirjoitettu auki? Voiko jonkin asian ymmärtää usealla eri tavalla? 2. Yhdessä tekeminen: Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). • Millä tavoin opiskelijat voisivat tehdä yhteistyötä? Käytänkö monipuolisesti erilaisia työkaluja (esim. videoneuvottelut, wikit, pilvipalvelut, keskustelufoorumit…)? • Onko kurssillani tehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä yhdessä samaan aikaan (synkroninen) sekä eri aikaan (asynkroninen)? Jos mahdollista, käytä molemman tyyppisiä tehtäviä. 3. Ohjaus ja palaute: Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. • Miten ohjaan opiskelijoita? Käytänkö monipuolisesti eri työkaluja ohjauksessa (esim. videoyhteys, kirjoittaminen)? Miten tunnistan eniten ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat? Miten aktivoin passiivisia opiskelijoita? • Saako opiskelija tarpeeksi palautetta? Hyödynnänkö erilaisia palautetyyppejä riittävästi (opettajan palaute, vertaispalaute, itsearviointi)? Saako opiskelija palautetta jo kurssin aikana? Sovelletaanko saatua palautetta kurssia ohjaavana tekijänä?
 20. ”Oppimistehtävät ovat opettajan keskeisimpiä menetelmällisiä keinoja erityisesti verkko- opetuksessa.” Hanne Koli: aoe.fi/#/materiaali/13 CC BY Kuva: qimono, CC0, pixabay.com
 21. Oppimistehtävillä ohjaat oppimaan Hanne Koli: https://aoe.fi/#/materiaali/13 CC BY • ”Voit ohjata sisältöä eli sitä mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä. • …tiedonhakua: mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa? • …havainnointia, ajatteluprosesseja: miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää? • …oppimisprosessia: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan? • …työskentelyä: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan? • …yhteisöllistä toimintaa ja ryhmä/tiimityötä: miten ryhmä/tiimi toimii tavoitteellisesti?” Parhaimmillaan oppimistehtävät ovat monivaiheisia eli pienistä tehtävistä tai osaprosesseista koostuvia kokonaisuuksia.
 22. Paperitehtävästä digitehtäväksi Piispanen & Meriläinen: SAMR-malli oppimaiseman arkkitehtinä. 2016. (Puenteduraa 2010 mukaillen): digi-ope.com/tablet/wp-content/uploads/2017/02/Opetuksendigitalisaatio_netti2016.pdf Lisätään teknologiaa, mutta oppimistehtävän luonne pysyy entisellään KORVAAMINEN Oppimistehtävä ei muutu, mutta se tehdään tekniikkaa hyödyntäen. JALOSTAMINEN Oppimistehtävään tuodaan tekniikan avulla toteutettava lisä. Muutetaan oppimistehtäviä teknologian avulla MUOKKAAMINEN Suunnitellaan oppimistehtävä uudelleen ja toteutetaan se teknologian avulla. UUDISTAMINEN Suunnitellaan oppimistehtävä uudelleen ja toteutetaan se kokonaan monipuolisesti teknologiaa hyödyntäen.
 23. Hyvä oppimistehtävä Hanne Koli: https://aoe.fi/#/materiaali/13 CC BY • Herättää kiinnostuksen aiheeseen • Aktivoi ja motivoi oppijaa • Tuo esille oppijan aikaisempia käsityksiä • On ongelmanratkaisupohjainen • Ohjaa tiedonrakentelua • Ohjaa uuden taidon kehittymistä • Ohjaa työskentelytapojen ja -otteen kehittämistä • On kommunikatiivinen esim. dialogi, väittely, paneeli, verkkokeskustelu • Ohjaa ja tukee ryhmätaitojen kehittymistä • On reflektiivinen Suunnittele monipuolisia ja vaihtelevia oppimistehtäviä. Verkossa on helppo eriyttää.
 24. Kaikkia oppimistehtäviä ei tehdä näppäimistön äärellä Kynttiläkuva: Matleena Laakso, CC BY. Muut kuvat: CC0, pixabay.com
 25. Pienryhmätyöskentely Jakakaa ajatuksia ja kokemuksia hyvistä digiä hyödyntävistä oppimistehtävistä. Halutessanne voitte jakaa kokemuksia chattiin koko ryhmän nähtäville. Siirrytte kohta automaattisesti omaan ryhmäänne eikä siellä käymänne keskustelu tallennu tai kuulu muille kuin ryhmän jäsenille. Kun määräaika on täynnä, saatte ilmoituksen, että teillä on vielä 60 sekuntia aikaa ja sitten palaatte automaattisesti yhteiseen tilaan.
 26. Interaktiivinen ThingLink-kuva hyvistä lähteistä: bit.ly/oppimisth
 27. Oppimistehtävän suunnittelu Hanne Koli: https://aoe.fi/#/materiaali/13 CC BY 1. Ideoi hyvä ja kiinnostava otsikko 2. Aseta oppimistehtävälle oppimisen tavoitteet 3. Tee tehtäväksi anto 4. Laadi työskentelyohje 5. Valitse ja etsi aineistot 6. Pohdi työskentelyvälineet 7. Informoi oppijan tehtävien ja tuotosten palautus 8. Suunnittele oppimistehtävän arviointi 9. Suunnittele opiskelun seuranta ja ohjaus 10. Lopuksi arvioi minkälaisia oppimistehtäväsi ovat
 28. Oppimista edistävän toiminnan suunnittelu verbien avulla Hanne Koli: https://aoe.fi/#/materiaali/13 CC BY • Lue, katsele, kuuntele • Aisti, kosketa, maista, haista, • Tarkastele, silmäile,.. HAVAITSEMINEN • Vastaa, tulkitse, pohdi, keskustele • Kerro, kirjoita, piirrä, kuvaile, kiteytä • Nimeä, paikanna, valitse,.. TULKITSEMINEN • Seuraa, vertaa, arvioi, analysoi, ideoi, yhdistele • Luokittele, erottele, päättele, päätä, reflektoi • Selitä, etsi, perehdy, palauta mieleen, organisoi • Esitä kysymyksiä, organisoi, käytä, jaa, ohjaa,.. TIEDONPROSESSOINTI, TOIMINTA ja VUOROVAIKUTUS
 29. Oppimistehtävät verkko-opintojen alussa: tutustuminen ja teemaan orientoituminen • Ennakkotoiveet, kysely tai alkutesti • Esittäytyminen kurssin teeman näkökulmasta • Ennakkomateriaali 1. Lue artikkeli / katso video / kuuntele podcast 2. Pohdi esiteltyä teemaa tietystä näkökulmasta ja/tai peilaa sisältöä omaan kokemukseesi / yksikkösi työhön. 3. Kirjoita tiivistelmä materiaalin herättämistä ajatuksista ja tee 2-4 kysymystä, joita jäit miettimään. Kuva: Alexas_Photos, CC0, pixabay.com
 30. Videoesseet Antti Karvonen: sway.com/HpgHQD5zk2gmIhYx ”Videoessee on yksi työmuoto, jota varmasti kokeillaan. Hyvin jäsennelty ja suunniteltu, silti persoonallinen ja aika armoton tapa osoittaa perehtyneisyytensä asiaan. Näissäpä ei selviäkään copy/pastella.” Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com CC0
 31. Moodlen H5P-työkalut Työkaluja ei löydy Pedanetistä Noin 50 työkalua interaktiivisten verkkosisältöjen ja tehtävien luomiseen. • Oppija saa välittömän palautteen. • H5P löytyy Moodlen kohdasta ”lisää aineisto tai aktiviteetti”. • Lue lisää ja katso esimerkkejä: www.matleenalaakso.fi/p/h5p.html
 32. Kuvien H5P-työkalut: Arithmetic Quiz, Drag and Drop, Drag the Words ja Find Multiple Hotspots
 33. Vuorovaikutus johdattaa ymmärtävään oppimiseen Anne Rongas ja Kaisa Honkonen: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vuorovaikutus-ja-viestintataidot ”Jos oppija muistaa ja toistaa asioita, muttei osaa keskustella asioista, oppiminen on jäänyt pintatasolle. - - Vuorovaikutuksen rinnalla tarvitaan yksilöllisen työskentelyn hetkiä, jolloin vuorovaikutus tapahtuu oppisisältöjen kanssa, oppijan mielessä tai taitoja harjoitellen. Kun oppija tekee näitä yksilöllisen työskentelyn hetkiä näkyväksi --, opettaja ja vertaiset voivat antaa palautetta ja ohjata vaikeissa kohdissa eteenpäin.” Kuva: Ricinator, CC0, pixabay.com
 34. Yksilöllisen tai yhteisen työskentelyn näkyväksi tekeminen • Kurssiympäristön keskustelualue tai yhdessä muokattava dokumentti • Oppimispäiväkirja, portfolio • Blogi: kurssin, pienryhmän tai opiskelijan oma • Padlet-muistitaulu • Digijulkaisut (esim. Microsoft Sway, Adobe Spark Page ) • Videot, animaatiot, kuvatarinat – Esim. Adobe Spark Video, Powtoon, Biteable, iMovie, PowerDirector Video Editor App, ruudunkaappausvideot – Kuvaaminen kännykällä → Esittäminen tai jakaminen • Äänitiedostot/podcastit • Kuvien jakaminen, esim. Instagram tai Pinterest-kuvataulut • Interaktiiviset kuvat ja videot (ThingLink, H5P)
 35. Mitä sovelluksia haluat tänään oppia? • Monipuolinen Padlet-muistitaulu • Flinga-muistitaulu yksittäiseen työskentelyyn • Adobe Spark: Video pikkuvideoiden ja kuvatarinoiden tekemiseen, Page digijulkaisuille ja Post kuville ja grafiikoille • ThingLink interaktiivisten kuvien ja videoiden tekemiseen
 36. padlet.com/matlaakso/padlet
 37. Jos haluat antaa muille oikeuden eri tavoin käyttää aineistoasi, sinun täytyy kertoa siitä. Suositeltavinta on tehdä se merkitsemällä aineisto avoimella Creative Commons -lisenssillä. creativecommons.fi • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa • Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 38. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä näitä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit
 39. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja lisenssit (AVO): www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo Suositus oppimateriaaleille on CC BY-SA Avoimempi CC BY käy myös hyvin Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu
 40. pixabay.com • Valokuvia, piirroksia, vektoreita ja videoita (CC0). • Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin kuvia palvelun rahoittamiseksi • Lisää CC0-kuvia: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 41. Avointen oppimateriaalien edistäminen: aoe.fi Avointen oppimateriaalien palvelu kaikille koulutusasteille (OKM, OPH ja CSC). • Tavoitteena on edistää avointen oppimateriaalien käyttöä. • Sivustolla jaetaan oppimateriaaleja kaikille kouluasteille.
 42. Mikä oli tärkein oivaltamasi asia?
 43. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Anúncio