Verkkopedagogiikka 10.12.20

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Verkkopedagogiikka
Rehtorin verkkopedagoginen osaaminen ja digitaidot 4 op
Webinaari 10.12.2020, osa 4/6
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Kuva: Ar130405, CC0, pixabay.com
Ohjelma klo 14-16
• Tervetuloa! Missä mennään? Kehittämistehtävät?
• Verkkopedagogiikka
Klo 16 alk.
• Keskustelua Mobie verkkokurssien rakentamisesta
– Yksi vaihtoehto kehittämistehtävälle, mutta kursseja voi luoda tästä
koulutuksesta irrallaan ja tämän jälkeenkin!
• Surefire & talouspuoli
• Sovitaan, milloin on H5P-webinaari vai toteutetaanko flipaten?
• Sovitaan milloin harjoitellaan yhdessä kurssin luomista
Mitä pitäisi olla tehtynä?
Yleinen-kanava
• Esittäytyminen ja omat tavoitteet
Kehittämistehtävät (Teamsissa ryhmät 1-5)
• Oman kehittämistehtävän kuvaus pienryhmän kanavalla ja
vertaispalautetta ryhmän jäsenille.
• Kehittämistehtävän aloitus.
Webinaarit
• Jos et päässyt reaaliaikaisesti mukaan, katso tallenne ja kommentoi
lyhyesti oppimaasi kyseisen webinaarin kanavalle.
Tähän mennessä opittua
Johdantowebinaari
• TPACK-malli, some, verkon palvelut yms.
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa
• Työkaluina mm. Answergarden, Padlet ja Flinga
Sisällön tuottaminen
• CC-lisenssit
• Adobe Spark, ThingLink,..
Chat & foto
20 kuvaa/dia, jotka vaihtuvat automaattisesti 20 sekunnin välein
Diat: https://www.matleenalaakso.fi/2017/04/itk-ja-digiosallisuus.html
Mitä on verkko-opetus ja –oppiminen?
1. Ohjattu verkko-opetus
– Perustuu yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen
vuorovaikutukseen erilaisten digivälineiden avulla.
2. Itseopiskelu verkossa (non-stop)
– Automaattinen arviointi tai opettaja arvioi vain lopputuloksen
– Ei ohjausta eikä usein sisällä myöskään vuorovaikutusta
3. MOOC-kurssit
– Palaute automatisoitua tai vertaispalautetta
4. Sulautuva oppiminen (blended learning)
– Yhdistää lähi- ja verkko-opetusta
– EI tarkoita lähiopetuksen materiaalien varastointia verkkoon
5. Webinaarisarjat
– Opintosuorituksen saadakseen pidettävä esim. oppimispäiväkirjaa
Kahdenlaisia verkkokursseja
Kuva Vesa Paajasen videolta Itä-Suomen yliopiston Flippausmanuaalista:
https://www3.uef.fi/web/flippaus/vuorovaikutus
Verkko-opetuksen suunnittelu on
oppimisprosessin suunnittelua
Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
Kysy itseltäsi, mitä haluat
oppijan tekevän.
Verkossa ohjaat työskentelyä
oppimistehtävillä.
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Pedagoginen malli
Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna
verkkokurssin suunnittelussa. Usein yhdistetään useampaa mallia.
Kuva: OpenClipart-Vectors, CC0, pixabay.com
Case-oppiminen
Projektioppiminen
Yhteisöllinen oppiminen
Ilmiöpohjainen oppiminen
Ongelmaperustainen
oppiminen (PBL)
Käänteinen oppiminen
Sulautuva oppiminen
Suunnittelun lähtökohdat
• Sisällöt ja oppimistavoitteet
• Kohderyhmä, lähtötaso, ryhmän koko
• Pedagogiset lähtökohdat ja opetusmenetelmät
• Rakenne ja organisointi: aikataulu, sisältääkö lähitapaamisia,
yksin/pienryhmissä/yhdessä, viikoittain/teemoittain, saman-/eriaikaisesti
• Verkkoympäristöt: opettajan/ryhmien/opiskelijoiden työkalut
• Opettajat ja mahdolliset muut asiantuntijat
• Materiaalit, oppimistehtävät, vuorovaikutus, ohjaus, palaute ja arviointi
Kuva: IvanPais CC0, pixabay.com
Mobie-kurssin rakenne
Pedagoginen käsikirjoitus
Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan
pienempiin osiin oppimispolun varrelle. Käsikirjoitus voi olla esim.
visuaalinen malli, taulukko tai aikajana.
• Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan
toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista.
• Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden.
Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
Aloita pedagogisen käsikirjoituksen tekeminen
tutustumalla oppaisiin ja malleihin: bit.ly/vk-oppaita
3 avainta parempaan verkkokurssiin
Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun
1. Selkeys
Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää
todennäköisyyttä kurssisuorituksille.
2. Yhdessä tekeminen
Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia
etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio).
3. Ohjaus ja palaute
Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna
verkkokurssilla opettajan tärkein
tehtävä on ohjata ja antaa palautetta.
Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
Apoa-projektin esiin nostamia
amk-opiskelijoiden toiveita
https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja
Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020
• Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne
• Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä
• Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä
• Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!)
• Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä
• Ei turhia klikkauksia
Verkkokurssin aloitus
Kurssin perustiedot: kohderyhmä/ennakkosuoritukset, tavoitteet,
sisällöt, tehtävät, arviointikriteerit, aikataulut
• Voit esittää opiskelijoille visuaalisena mallina (esim. H5P:n accordion,
timeline, image hotspot)
• Mietittäväksi: Verkkokurssien tarjoajan yhtenäinen malli tai listaus asioista,
jotka kurssilta tulee löytyä.
Toiminta verkkoympäristöissä:
• Miten Moodlessa, Zoomissa, Teamsissa ym toimitaan?
• Pelisäännöt?
• Esittäytyminen, tutustuminen, vuorovaikutus
• Tervetulotoivotus videona?
Teemoja kurssin esittelyvideoon
Tuija Marstio: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
1. ”Aloitus - tervehdys
2. Esittäytyminen – mieti etukäteen, mitkä asiat kerrot itsestäsi
3. Sisältö – opintojakson aihe ja tavoitteet
4. Motivointi – kerro, miksi opiskelijan kannattaa opiskella tätä aihetta
5. Sisällön jäsentely pähkinänkuoressa
6. Päätös – esim. toivota tervetulleeksi opintojaksolle.”
Tehtävänanto
Verkossa on tärkeää, että ohjeet ovat yksiselitteiset ja selkeät.
Selkeyttä tuo, jos käytät tehtävänannossa yhtenäistä pohjaa,
esimerkiksi alla olevasti.
HUOM: Tavoitteisiin ja arviointikriteereihin kuuluvat myös laaja-alaisen
osaamisen osa-alueet.
Otsikko
1. Tavoitteet
2. Työskentelyohje: työskentely, työkalut, yksin/yhdessä, aineistot,
ajankäyttö, ohjaus ym.
3. Palautusohje: milloin, missä muodossa, minne tms
4. Arviointikriteerit
Verkko-opetuksen suunnittelu on
oppimisprosessin suunnittelua
Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
Kysy itseltäsi, mitä haluat
oppijan tekevän.
Verkossa ohjaat oppijan
työskentelyä oppimistehtävillä.
Niiden kautta tavoitteet
muuttuvat toiminnaksi.
Parhaimmillaan
oppimistehtävät ovat
monivaiheisia.
Lähiopetuksessa luentoa tai
muuta opetusta seuraavat
pienet oppimistehtävät.
Verkossa hyvät tehtävät ovat
pitkiä ja tekstit lyhyitä.
Oppimistehtävillä ohjaat oppimaan
Hanne Koli: aoe.fi/#/demo/materiaali/5/oppimistehtavien-suunnittelu CC BY
• ”Voit ohjata sisältöä eli sitä mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä.
• …tiedonhakua: mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa?
• …havainnointia, ajatteluprosesseja: miten oppija prosessoi tietoa
tehdessään tehtävää?
• …oppimisprosessia: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan?
• …työskentelyä: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan?
• …yhteisöllistä toimintaa ja ryhmä/tiimityötä: miten ryhmä/tiimi toimii
tavoitteellisesti?”
Oppimista edistävän toiminnan
suunnittelu verbien avulla
Hanne Koli: https://aoe.fi/#/materiaali/13 CC BY
• Lue, katsele, kuuntele
• Aisti, kosketa, maista, haista,
• Tarkastele, silmäile,..
HAVAITSEMINEN
• Vastaa, tulkitse, pohdi, keskustele
• Kerro, kirjoita, piirrä, kuvaile, kiteytä
• Nimeä, paikanna, valitse,..
TULKITSEMINEN
• Seuraa, vertaa, arvioi, analysoi, ideoi, yhdistele
• Luokittele, erottele, päättele, päätä, reflektoi
• Selitä, etsi, perehdy, palauta mieleen, organisoi
• Esitä kysymyksiä, organisoi, käytä, jaa, ohjaa,..
TIEDONPROSESSOINTI,
TOIMINTA ja
VUOROVAIKUTUS
Hyviä lähteitä: bit.ly/oppimisth
Vuorovaikutuksen edistäminen
Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
1. Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä.
2. Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia.
3. Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus
– Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa.
– Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen.
– Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta.
4. Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa verkkokurssille.
Opettaja, varaa aikaa ohjaukselle ja palautteen antamiselle.
5. Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava.
Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon
kokeminen on hyvin tärkeää
Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
Laurean lehtoreiden vinkkejä
verkko-opintojen ohjaukseen
Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
• ”Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan
omalla vastuulla.
• Kerro milloin ja kuinka usein ohjausta on tarjolla.
• Tee opiskelijalle selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin.
lähiopetukseen painottuvalla opinnolla.
• Pidä kiinni siitä, minkä olet luvannut.
• Ole tasapuolinen.
• Aikatauluta ohjaus osaksi opintojen
kulkua.
• Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa
ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta.
• Innosta ja kannusta opiskelija
yhteiselle oppimismatkalle.”
Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
Verkko-opiskelu on vaativaa
Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla
Verkkokursseilla oppiminen on
usein vaativampaa kuin
läsnäolokursseilla,
mutta verkkokurssi valitaan usein
siksi, että sen toivotaan olevan
helpompi.
FiTechin suositukset
keskeyttämisten vähentämiseksi
Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla
1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen
sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen.
2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla.
Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot.
3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten
toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen.
4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen
osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Asteikkokysymykset
1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana
asteikolla 1-10?
Asteikkokysymykset
1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana
asteikolla 1-10?
2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhden numeron
enemmän?
Taukojumppa tapaamisen teemasta
• X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten hyödynnettävissä
oleva liikunnallinen kyselytyökalu.
• Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan:
www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
Kuva: Congerdesign, CC0, pixabay.com
Hyvää joulun
odotusta!
Ennen Mobie-koulutusta
Kirjaa itsellesi ylös
• Kurssin/osion otsikko
• Tavoite/kuvaus
• Rakenne eli kurssin luvut ja kappaleet vähintään otsikkotasolla
Mobien kurssit
• Surefire & talouspuoli (Toni)
• Keskustelua Mobie verkkokurssien rakentamisesta
– Yksi vaihtoehto kehittämistehtävälle, mutta kursseja voi luoda tästä
koulutuksesta irrallaan ja tämän jälkeenkin!
– Kaisa Isotalon ehdotus
• Sovitaan, milloin on H5P-webinaari vai toteutetaanko flipaten?
• Sovitaan milloin harjoitellaan yhdessä kurssin luomista:
https://surefire.mobieacademy.fi/wp-admin/
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 36

Recomendados

Pedagogin digitystä 9.12.20 por
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Matleena Laakso
210 visualizações33 slides
Sähköiset kyselyt 7.12.21 por
Sähköiset kyselyt 7.12.21Sähköiset kyselyt 7.12.21
Sähköiset kyselyt 7.12.21Matleena Laakso
124 visualizações41 slides
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21 por
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Matleena Laakso
161 visualizações44 slides
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20 por
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20Matleena Laakso
950 visualizações31 slides
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21 por
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Matleena Laakso
110 visualizações38 slides
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21 por
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Matleena Laakso
1.2K visualizações38 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pedagogin digitystä 7.2.22 por
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Matleena Laakso
167 visualizações38 slides
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt por
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötHarto Pönkä
1.1K visualizações78 slides
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Matleena Laakso
174 visualizações33 slides
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 por
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Matleena Laakso
149 visualizações41 slides
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenMatleena Laakso
8.1K visualizações30 slides
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusMatleena Laakso
1.7K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

Pedagogin digitystä 7.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
Matleena Laakso167 visualizações
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt por Harto Pönkä
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Harto Pönkä1.1K visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 visualizações
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 por Matleena Laakso
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Matleena Laakso149 visualizações
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por Matleena Laakso
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Matleena Laakso8.1K visualizações
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por Matleena Laakso
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Matleena Laakso1.7K visualizações
Vinkkejä hybridiopetukseen 19.10.20 por Matleena Laakso
Vinkkejä hybridiopetukseen 19.10.20Vinkkejä hybridiopetukseen 19.10.20
Vinkkejä hybridiopetukseen 19.10.20
Matleena Laakso265 visualizações
Kohti hybridiä 3.6.21 por Matleena Laakso
Kohti hybridiä 3.6.21Kohti hybridiä 3.6.21
Kohti hybridiä 3.6.21
Matleena Laakso156 visualizações
Pedagogin digitystä 30.9.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 30.9.21Pedagogin digitystä 30.9.21
Pedagogin digitystä 30.9.21
Matleena Laakso98 visualizações
Vuorovaikutus ja osallistujien aktivoiminen verkossa 26.4.21 por Matleena Laakso
Vuorovaikutus ja osallistujien aktivoiminen verkossa 26.4.21Vuorovaikutus ja osallistujien aktivoiminen verkossa 26.4.21
Vuorovaikutus ja osallistujien aktivoiminen verkossa 26.4.21
Matleena Laakso319 visualizações
Verkkopedagogiikka 20.1.22 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 20.1.22Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22
Matleena Laakso71 visualizações
Osallistava pedagogiikka 2.2.22 por Matleena Laakso
Osallistava pedagogiikka 2.2.22Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Matleena Laakso273 visualizações
Pedagogin digitystä 22.10.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
Matleena Laakso208 visualizações
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseen por Matleena Laakso
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseenSelaimella toimivia sovelluksia opetukseen
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseen
Matleena Laakso1.7K visualizações
Oppimistehtävät verkossa por Satu Aksovaara
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
Satu Aksovaara501 visualizações
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf por Matleena Laakso
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdfTulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf
Matleena Laakso148 visualizações
Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa 5.11.21 por Matleena Laakso
Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa 5.11.21Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa 5.11.21
Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa 5.11.21
Matleena Laakso188 visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Matleena Laakso87 visualizações
Digitaaliset ratkaisut hybridiopetuksen tukena 12.8.21 por Matleena Laakso
Digitaaliset ratkaisut hybridiopetuksen tukena 12.8.21Digitaaliset ratkaisut hybridiopetuksen tukena 12.8.21
Digitaaliset ratkaisut hybridiopetuksen tukena 12.8.21
Matleena Laakso199 visualizações
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21 por Matleena Laakso
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Matleena Laakso133 visualizações

Similar a Verkkopedagogiikka 10.12.20

Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 por
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Matleena Laakso
240 visualizações37 slides
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf por
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfMatleena Laakso
209 visualizações47 slides
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20 por
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20Matleena Laakso
169 visualizações61 slides
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20 por
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Matleena Laakso
282 visualizações42 slides
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaHarto Pönkä
5.1K visualizações60 slides
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21 por
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Matleena Laakso
170 visualizações42 slides

Similar a Verkkopedagogiikka 10.12.20(20)

Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Matleena Laakso240 visualizações
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 visualizações
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20 por Matleena Laakso
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Matleena Laakso169 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20 por Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Matleena Laakso282 visualizações
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K visualizações
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21 por Matleena Laakso
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Monipuoliset oppimistehtävät verkossa 25.1.21
Matleena Laakso170 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 por Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Matleena Laakso160 visualizações
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por Matleena Laakso
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 visualizações
Attotiimin tuotos 14.5.2013/ Paok-verkosto por matuulikki
Attotiimin tuotos 14.5.2013/ Paok-verkostoAttotiimin tuotos 14.5.2013/ Paok-verkosto
Attotiimin tuotos 14.5.2013/ Paok-verkosto
matuulikki551 visualizações
Mitä huomioida verkko-opetuksessa por Matleena Laakso
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Matleena Laakso62 visualizações
Pedagogin digitystä 20.5.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 20.5.21Pedagogin digitystä 20.5.21
Pedagogin digitystä 20.5.21
Matleena Laakso229 visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20 por Matleena Laakso
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Matleena Laakso78 visualizações
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla por Harto Pönkä
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avullaOppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla
Harto Pönkä3K visualizações
Lukio-open digitystä 25.2.21 por Matleena Laakso
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21
Matleena Laakso122 visualizações
Pedagogin digitystä 25.11.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20
Matleena Laakso104 visualizações
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön por Harto Pönkä
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Harto Pönkä1.6K visualizações
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16 por Matleena Laakso
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Matleena Laakso456 visualizações
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20 por Matleena Laakso
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Johdanto verkko-pedagogiikkaan 19.10.20
Matleena Laakso349 visualizações
Verkkopedagogiikka 23.1.23 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 23.1.23Verkkopedagogiikka 23.1.23
Verkkopedagogiikka 23.1.23
Matleena Laakso47 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso59 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso62 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso37 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso26 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso18 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso11 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações

Verkkopedagogiikka 10.12.20

 • 1. Verkkopedagogiikka Rehtorin verkkopedagoginen osaaminen ja digitaidot 4 op Webinaari 10.12.2020, osa 4/6 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Ar130405, CC0, pixabay.com
 • 2. Ohjelma klo 14-16 • Tervetuloa! Missä mennään? Kehittämistehtävät? • Verkkopedagogiikka Klo 16 alk. • Keskustelua Mobie verkkokurssien rakentamisesta – Yksi vaihtoehto kehittämistehtävälle, mutta kursseja voi luoda tästä koulutuksesta irrallaan ja tämän jälkeenkin! • Surefire & talouspuoli • Sovitaan, milloin on H5P-webinaari vai toteutetaanko flipaten? • Sovitaan milloin harjoitellaan yhdessä kurssin luomista
 • 3. Mitä pitäisi olla tehtynä? Yleinen-kanava • Esittäytyminen ja omat tavoitteet Kehittämistehtävät (Teamsissa ryhmät 1-5) • Oman kehittämistehtävän kuvaus pienryhmän kanavalla ja vertaispalautetta ryhmän jäsenille. • Kehittämistehtävän aloitus. Webinaarit • Jos et päässyt reaaliaikaisesti mukaan, katso tallenne ja kommentoi lyhyesti oppimaasi kyseisen webinaarin kanavalle.
 • 4. Tähän mennessä opittua Johdantowebinaari • TPACK-malli, some, verkon palvelut yms. Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa • Työkaluina mm. Answergarden, Padlet ja Flinga Sisällön tuottaminen • CC-lisenssit • Adobe Spark, ThingLink,..
 • 5. Chat & foto 20 kuvaa/dia, jotka vaihtuvat automaattisesti 20 sekunnin välein Diat: https://www.matleenalaakso.fi/2017/04/itk-ja-digiosallisuus.html
 • 6. Mitä on verkko-opetus ja –oppiminen? 1. Ohjattu verkko-opetus – Perustuu yhteisölliseen työskentelyyn ja aktiiviseen vuorovaikutukseen erilaisten digivälineiden avulla. 2. Itseopiskelu verkossa (non-stop) – Automaattinen arviointi tai opettaja arvioi vain lopputuloksen – Ei ohjausta eikä usein sisällä myöskään vuorovaikutusta 3. MOOC-kurssit – Palaute automatisoitua tai vertaispalautetta 4. Sulautuva oppiminen (blended learning) – Yhdistää lähi- ja verkko-opetusta – EI tarkoita lähiopetuksen materiaalien varastointia verkkoon 5. Webinaarisarjat – Opintosuorituksen saadakseen pidettävä esim. oppimispäiväkirjaa
 • 7. Kahdenlaisia verkkokursseja Kuva Vesa Paajasen videolta Itä-Suomen yliopiston Flippausmanuaalista: https://www3.uef.fi/web/flippaus/vuorovaikutus
 • 8. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 • 10. Pedagoginen malli Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna verkkokurssin suunnittelussa. Usein yhdistetään useampaa mallia. Kuva: OpenClipart-Vectors, CC0, pixabay.com Case-oppiminen Projektioppiminen Yhteisöllinen oppiminen Ilmiöpohjainen oppiminen Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) Käänteinen oppiminen Sulautuva oppiminen
 • 11. Suunnittelun lähtökohdat • Sisällöt ja oppimistavoitteet • Kohderyhmä, lähtötaso, ryhmän koko • Pedagogiset lähtökohdat ja opetusmenetelmät • Rakenne ja organisointi: aikataulu, sisältääkö lähitapaamisia, yksin/pienryhmissä/yhdessä, viikoittain/teemoittain, saman-/eriaikaisesti • Verkkoympäristöt: opettajan/ryhmien/opiskelijoiden työkalut • Opettajat ja mahdolliset muut asiantuntijat • Materiaalit, oppimistehtävät, vuorovaikutus, ohjaus, palaute ja arviointi Kuva: IvanPais CC0, pixabay.com
 • 13. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. Käsikirjoitus voi olla esim. visuaalinen malli, taulukko tai aikajana. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 • 14. Aloita pedagogisen käsikirjoituksen tekeminen tutustumalla oppaisiin ja malleihin: bit.ly/vk-oppaita
 • 15. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. 2. Yhdessä tekeminen Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). 3. Ohjaus ja palaute Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
 • 16. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia
 • 17. Verkkokurssin aloitus Kurssin perustiedot: kohderyhmä/ennakkosuoritukset, tavoitteet, sisällöt, tehtävät, arviointikriteerit, aikataulut • Voit esittää opiskelijoille visuaalisena mallina (esim. H5P:n accordion, timeline, image hotspot) • Mietittäväksi: Verkkokurssien tarjoajan yhtenäinen malli tai listaus asioista, jotka kurssilta tulee löytyä. Toiminta verkkoympäristöissä: • Miten Moodlessa, Zoomissa, Teamsissa ym toimitaan? • Pelisäännöt? • Esittäytyminen, tutustuminen, vuorovaikutus • Tervetulotoivotus videona?
 • 18. Teemoja kurssin esittelyvideoon Tuija Marstio: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf 1. ”Aloitus - tervehdys 2. Esittäytyminen – mieti etukäteen, mitkä asiat kerrot itsestäsi 3. Sisältö – opintojakson aihe ja tavoitteet 4. Motivointi – kerro, miksi opiskelijan kannattaa opiskella tätä aihetta 5. Sisällön jäsentely pähkinänkuoressa 6. Päätös – esim. toivota tervetulleeksi opintojaksolle.”
 • 19. Tehtävänanto Verkossa on tärkeää, että ohjeet ovat yksiselitteiset ja selkeät. Selkeyttä tuo, jos käytät tehtävänannossa yhtenäistä pohjaa, esimerkiksi alla olevasti. HUOM: Tavoitteisiin ja arviointikriteereihin kuuluvat myös laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Otsikko 1. Tavoitteet 2. Työskentelyohje: työskentely, työkalut, yksin/yhdessä, aineistot, ajankäyttö, ohjaus ym. 3. Palautusohje: milloin, missä muodossa, minne tms 4. Arviointikriteerit
 • 20. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän.
 • 21. Verkossa ohjaat oppijan työskentelyä oppimistehtävillä. Niiden kautta tavoitteet muuttuvat toiminnaksi. Parhaimmillaan oppimistehtävät ovat monivaiheisia. Lähiopetuksessa luentoa tai muuta opetusta seuraavat pienet oppimistehtävät. Verkossa hyvät tehtävät ovat pitkiä ja tekstit lyhyitä.
 • 22. Oppimistehtävillä ohjaat oppimaan Hanne Koli: aoe.fi/#/demo/materiaali/5/oppimistehtavien-suunnittelu CC BY • ”Voit ohjata sisältöä eli sitä mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä. • …tiedonhakua: mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa? • …havainnointia, ajatteluprosesseja: miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää? • …oppimisprosessia: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan? • …työskentelyä: miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan? • …yhteisöllistä toimintaa ja ryhmä/tiimityötä: miten ryhmä/tiimi toimii tavoitteellisesti?”
 • 23. Oppimista edistävän toiminnan suunnittelu verbien avulla Hanne Koli: https://aoe.fi/#/materiaali/13 CC BY • Lue, katsele, kuuntele • Aisti, kosketa, maista, haista, • Tarkastele, silmäile,.. HAVAITSEMINEN • Vastaa, tulkitse, pohdi, keskustele • Kerro, kirjoita, piirrä, kuvaile, kiteytä • Nimeä, paikanna, valitse,.. TULKITSEMINEN • Seuraa, vertaa, arvioi, analysoi, ideoi, yhdistele • Luokittele, erottele, päättele, päätä, reflektoi • Selitä, etsi, perehdy, palauta mieleen, organisoi • Esitä kysymyksiä, organisoi, käytä, jaa, ohjaa,.. TIEDONPROSESSOINTI, TOIMINTA ja VUOROVAIKUTUS
 • 25. Vuorovaikutuksen edistäminen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf 1. Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä. 2. Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia. 3. Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus – Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa. – Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen. – Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta. 4. Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa verkkokurssille. Opettaja, varaa aikaa ohjaukselle ja palautteen antamiselle. 5. Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava. Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon kokeminen on hyvin tärkeää Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
 • 26. Laurean lehtoreiden vinkkejä verkko-opintojen ohjaukseen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • ”Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan omalla vastuulla. • Kerro milloin ja kuinka usein ohjausta on tarjolla. • Tee opiskelijalle selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin. lähiopetukseen painottuvalla opinnolla. • Pidä kiinni siitä, minkä olet luvannut. • Ole tasapuolinen. • Aikatauluta ohjaus osaksi opintojen kulkua. • Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta. • Innosta ja kannusta opiskelija yhteiselle oppimismatkalle.” Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
 • 27. Verkko-opiskelu on vaativaa Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla Verkkokursseilla oppiminen on usein vaativampaa kuin läsnäolokursseilla, mutta verkkokurssi valitaan usein siksi, että sen toivotaan olevan helpompi.
 • 28. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 • 30. Asteikkokysymykset 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana asteikolla 1-10?
 • 31. Asteikkokysymykset 1. Minkä arvosanan antaisit itsellesi verkko-opettajana asteikolla 1-10? 2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa yhden numeron enemmän?
 • 32. Taukojumppa tapaamisen teemasta • X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten hyödynnettävissä oleva liikunnallinen kyselytyökalu. • Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 • 33. Kuva: Congerdesign, CC0, pixabay.com Hyvää joulun odotusta!
 • 34. Ennen Mobie-koulutusta Kirjaa itsellesi ylös • Kurssin/osion otsikko • Tavoite/kuvaus • Rakenne eli kurssin luvut ja kappaleet vähintään otsikkotasolla
 • 35. Mobien kurssit • Surefire & talouspuoli (Toni) • Keskustelua Mobie verkkokurssien rakentamisesta – Yksi vaihtoehto kehittämistehtävälle, mutta kursseja voi luoda tästä koulutuksesta irrallaan ja tämän jälkeenkin! – Kaisa Isotalon ehdotus • Sovitaan, milloin on H5P-webinaari vai toteutetaanko flipaten? • Sovitaan milloin harjoitellaan yhdessä kurssin luomista: https://surefire.mobieacademy.fi/wp-admin/
 • 36. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0