Tekoäly opetuksessa 9.8.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Tekoäly opetuksessa
Nousiaisten perusopetus ja lukio
& Paimion lukio 9.8.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla:
www.photoleapapp.com
Matleena Laakso
Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja
• Kouluttanut ympäri Suomea ja
verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti.
• Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla.
• Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa.
• Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan
laatima esittely. Kuva on valittu sen
ehdotuksesta Instagramista.
Ohjelma
• Johdanto tekoälyyn
• Näkökulmia opetukseen ja tekoälyn mahdollisuuksia
• Suuret kielimallit, kehotteet ja esimerkkejä opetuskäytöstä
• Muita tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia: kuvat, videot ja muut
Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
padlet.com/matlaakso/ai
Tuon nämä diat
huomenna
muistitaulun
alimmalle riville.
Ensimmäiset miljoona käyttäjää
Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
Tekoäly integroitumassa eri sovelluksiin
Tekoäly kykenee tekemään
älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään
on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
Tekoäly on kuin…
Tekoäly on kuin…
Scifiä?
Kuvat: anaterate (AI-kuva) & Susan-lu4esm (leonardo.ai), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Tekoälyn muotojen jaottelu 1/2
Euroopan komission määritelmä:
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan
• Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
• ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot,
droonit ja asioiden internet.
Tekoälyn muotojen jaottelu 2/2
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
• Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa
rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä
ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
• Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen
kaltainen tietoisuus.
• Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
Näkökulmia
Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ.
Ei se tullut napista painamalla.
– Ylen Paratiisiperheen tekijä
Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen?
Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin.
– Kari A Hintikka
Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla
niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme,
jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana.
– Maija-Riitta Ollila
Tekoäly vai tukiäly?
• Ei ole olemassa yhtä tekoälyä.
• Tulevaa ei voi ennakoida (vrt. sähkö).
• Toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa tukiälynä.
Kuvat: pixabay.com
Mitä on tekoäly?
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Tekoäly on tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen
toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen
ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
Koneoppiminen
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä
tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin
kohdannut.
Perustuu matematiikkaan, tilastotieteeseen ja
tietotekniikkaan.
Algoritmitietoisuus – AI:n luomat haasteet
Harto Pönkän artikkeli teoksessa Digitaalinen informaatiolukutaito. Faktabaari EDU 2022. CC BY.
Opas verkossa: faktabaari.fi/edu/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas-on-julkaistu
Tekoälyalgoritmit hyödyntävät esim. koneoppimista.
Onko algoritmeilla meihin liian suuri valta?
• Liikesalaisuuksia.
• Hallitsevatko niitä edes niiden tekijät?
• Tekoälyalgoritmeja vaikea ennustaa.
• Yritysten ja käyttäjien edut eivät kohtaa.
Facebook käyttää yli 10 000 datapistettä
valitessaan, mitä se kullekin
käyttäjälle näyttää.
Tekoälyn haasteita ja uhkia
• Hallusinoi.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Yksityisyydensuoja, tietosuoja (mallien opetus käyttäjien datalla,..).
• Tasa-arvo.
• Tekijänoikeudet (koulutusaineistot ja tehdyt tuotokset).
• Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus.
• Nettirikokset, esim. imitaatio, syväväärennös ja haittaohjelmat.
→ Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista.
→ Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito.
Tärkein kysymys ei ole,
”mitä tekoäly voi tehdä ihmiselle,
vaan mitä ihminen voi tehdä
toiselle ihmiselle tekoälyä käyttäen”.
Tekoäly 123 — Matkaopas tulevaisuuteen.
Jukka Kolari & Aleksi Kallio. Docendo. 2023.
Kuva: Geralt, pixabay.com
Tekoälyyn on tärkeää tutustua
myös oppilaitoksissa
→ Testaa miten tekoäly
suoriutuisi antamistasi tehtävistä.
→ Ohjeista tekoälyn eettiseen ja
vastuulliseen käyttöön:
Milloin ja miten saa käyttää?
Miten merkitään lähteet?
IKILIIKKUJA KEKSITTY?
Ope tekee tehtävät
tekoälyn avulla.
Oppija ratkaisee ne
tekoälyn avulla.
Tekoälyn ja datan käyttö opetuksessa ja
oppimisessa – eettiset ohjeet opettajille
Euroopan komissio 2022 (CC BY): data.europa.eu/doi/10.2766/560
• Ihmisen toimijuus
– Itsemääräämisoikeus, vastuu,..
• Oikeudenmukaisuus
– Tasapuolisuus, osallisuus, syrjimättömyys,..
• Ihmisläheisyys
– Ihmisarvo, kunnioitus, merkityksellinen
vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus,..
• Perusteltujen valintojen tekeminen
– Tietämyksen, faktojen ja datan käyttö
yhteisten päätösten tukena koulussa.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-
linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Tekoäly ei opi oppijan puolesta
Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus
voi kasvaa liiaksi.
Arvioinnin haasteet
• Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti?
• Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
Heräsikö epäilys?
• Kysy asiasta suoraan.
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät vielä ole luotettavia.
• Mahdollisia oireita:
– Teksti syntyy nopeasti. Se ei vaikuta opiskelijan kieleltä.
– Asiavirheitä ja olemattomia lähteitä.
– Toimii parhaiten englanniksi. Vaikuttaako konekäännökseltä?
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
Esimerkkikysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
– Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa
tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
Suuret kielimallit
”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään
ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.”
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyy vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
.
Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman
kehotteen perusteella ennustamalla seuraavan sanan.
Eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään.
Suuria kielimalleja
ChatGPT-3.5
• Maksuton, julkaistu marraskuussa 2022.
• Ei yhdistetty nettiin, tietoa ajalta ennen 2021.
• Kirjoittamisen ja koodaamisen apu.
ChatGPT-4
• Kuten em, mutta maksullinen, keksii vähemmän, osaa matematiikkaa.
• Selviytyy hyvin yo-kirjoituksista, vastaavissa engl.kielisissä kokeissa
10 % parhaimmistoa.
ChatGPT-lisäosien avulla yhdistettävissä nettiin ja eri sovelluksiin.
Bing AI
• Yhdistetty nettiin, tärkeää valita oikea tila eli sisällön luomisen tapa.
• Luova tila käyttää ChatGPT-4:sta, ilmeisesti muut tilat eivät.
Google Bard – maksuton, julkaistiin Suomessa kesällä 2023.
ChatGPT-kielimalli
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt):
kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, selkokielisyyttä yms.
www.bing.com/new
ChatGPT osana Bing-
hakukonetta
• Toimii Edgellä (Microsoft-
kirjautuminen.
• Valitse aina tyyli.
• Sivun alaosassa FAQ.
bard.google.com
• Google-kirjautuminen (18+ v.). Voi käyttää myös puhuen.
• Maksuton ja nopea.
• Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi,
esim. vastausten sävyn valinta ja
Google Lens -työkalun hyödyntäminen.
Asetukset mm.
yksityisyyteen liittyen.
Suuret kielimallit kuten ChatGPT
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Voi osata matematiikkaa tai
koodausta.
• Viesti kirjoittaen tai puhuen.
• Usein muistaa keskustelua
taaksepäin, joten
jatkokysymykset mahdollisia
vs. hakukone, joka vastaa
yksittäisiin kysymyksiin.
• EI hyvä tai huono
→ opeteltava käyttämään.
Haasteita
• Ei ymmärrä merkityksiä.
• Parhaimmillaan lyhyehköissä
teksteissä.
• Ei ole hakukone!
• Valehtelee usein ja vakuuttavasti.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Ei kerro lähteitä ja pyydettäessä
usein keksii ne.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii usein paremmin englanniksi.
• Jokainen fakta tarkistettava!
• Energiasyöppö.
Milloin ChatGPT:n
käyttö on turvallista?
Flowchart devised by Aleksandr
Tiulkanov, AI and Data Policy
Lawyer, 2023, CC BY, suom.
energiaa.vamk.fi
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-
and-Artificial-Intelligence-in-higher-
education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
* Muista tarkistaa
jokaisen syötetyn sanan
ja lauseen tarkkuus ja
käytä tervettä järkeä.
Kielimallien hyödyntäminen
• Ideoinnin apu.
• Selko- tai puhekielistäminen ja kääntäminen.
• Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen.
• Tiedonhankinta, esim. asiakokonaisuuden jäsentäminen tai käsitelista
• Selittäminen roolin, kohderyhmän tai näkökulman mukaan.
• Yhteenveto, tiivistys, luokittelu tai kysymyksiä tekstistä.
• Asioiden yhdistäminen tai vertailu.
• Esimerkkien tuottaminen.
• Parannus- ja korjausehdotukset.
• Virheiden selittäminen: pyydä tekoälyä selittämään virhe, tai käymään asia
läpi kanssasi vaihe vaiheelta.
• Voi auttaa tyhjän paperin kammoon.
• Apu oppimateriaalien, tenttikysymysten ja arviointikriteerien teossa.
• Vastaa kysymykseesi malliksi (ohjeistuksen testaaminen ja tarkentaminen).
• Integroi kaksi kurssia yhteen, pyydä sisällöt, tehtävät ja arviointikriteerit.
Kehotteen elementit
Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille!
Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa
elementtejä matkan varrella.
• ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan.
• Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia
tuottamaan parempia vastauksia.
• Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada
vastauksen.
• Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.”
GitHub: Kehotesuunnitteluopas:
www.promptingguide.ai/fi
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat:
Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa
• Satunnaisista raaka-aineista ChatGPT:n avulla resepti.
• Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
• Lopuksi reseptiä arvioidaan ja sitä voidaan parastaa.
Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa
• Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen
maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Ilmari Vauras, kunniamaininta:
Yläkoululaisten osallistavat novellit
• Kuvitettu haarautuvat novelli Google Forms –alustalla.
• Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä
on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille:
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle.
– Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
– Lopuksi valittiin paras äänestäen.
– Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen ja
sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä.
• Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan luominen.
• Tuntisuunnitelmien luomisen apu (englanniksi).
Esseet muutoksessa
• Pyydä lisäämään esseeseen
– Henk.koht. esimerkkejä, kriittistä ajattelua, oman oppimisen
reflektointia tai sitomaan essee oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn.
• Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista tai väittely.
• Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen.
→ Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee.
• Opiskelija kirjoittaa tekstin tekoälyn kanssa
ja palauttaa myös chatin siitä, millaisilla
kehotteilla esseen syntyi.
• Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa.
Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus.
• Videoessee.
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
→ Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4.
→ Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet,
ei korjaamaan niitä.
Omia kokeiluita
• Kuvituskuvia kuvapankkien sijaan.
• Parannusehdotuksia blogikirjoitukseen.
• Markkinointivideo Powtoon-animaationa → Liian kliseinen.
• Luokitteluja ja tiivistelmiä 60 osallistujan avoimista vastauksista.
• Monivalintakysymyksiä H5P-työkaluille.
• Hupia: kirahvin torahampaat.
Kirjoita tarina: ChatGPT, Bing ja DanDoc
Luo tarinasta animaatio AI:n avulla
Esimerkkejä: padlet.com/matlaakso/ai
powtoon.com
• Saat yhteystietoja vastaan oppaan, miten hyödyntää kielimalleja
animaation käsikirjoituksessa: www.powtoon.com/guide/chatgpt-prompts-for-
video-making
www.steve.ai
• Kopioi tarina sovellukseen, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki,
haluatko tekstityksen ym.
• AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi.
lumen5.com
• Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. → Valitse videolle mallipohja.
→ Sovellus luo ja kuvittaa videon tekoälyä hyödyntäen.
• Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata videota.
pictory.ai (maksutta kolme animaatiota)
• Luo video pitkästä tekstistä, esim. artikkelista.
Kuvia tekoälyn avulla
• Luo kuvia, joita on vaikea löytää valmiina.
• Luovilla aloilla ideoinnin apu.
• Vaihtelua kuvapankkikuviin.
• Niin uutta, että käyttöehdot muuttuvat usein.
Adobe Firefly (beta)
Fireflyn avulla voi luoda kuvia
mm. Adobe Expressin
www.adobe.com/fi/express
ja Photoshopin kautta tai
suoraan Fireflyn verkko-sivulla:
firefly.adobe.com
• Fireflyn selainversiossa kuvia
muokataan Adoben kuvista.
• Expressissä kuvat luodaan
tekstistä.
• Beta-vaiheessa kuvia ei saa
hyödyntää kaupallisesti.
www.canva.com
1. Valitse vasemmalta SOVELLUKSET.
2. Valitse TEKSTISTÄ KUVAKSI.
3. Kuvaile haluamasi kuva sanallisesti,
valitse tyyli ja koko.
4. Voit jatkaa kuvan muokkaamista
Canvalla, esim. lisätä tekstiä.
Tekoälysovelluksia
Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan
YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa taikasauvaa.
Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille.
videohighlight.com
• Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten
tai kopioitavaksi videon kuvaukseen.
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä vain lataamaasi PDF-tiedostoa.
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa.
• Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
Kerro minulle jotain,
mitä sinä osaat tehdä,
mutta mitä tekoäly ei osaa!
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa.
• Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti
materiaalia verkon palveluista.
– Tekoälykohdasta löydät Padletin,
minne vien huomenna tämän diasarjan.
• Sähköisten kokeiden sivu:
esimerkkikyselyitä ja ohjediat.
• H5P-työkalujen sivu:
videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki.
• Webinaarikoonti: maksuttomia
webinaareja ja satoja tallenteita.
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 50

Recomendados

Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23 por
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Matleena Laakso
1.5K visualizações36 slides
Projeto informática e arte na escola por
Projeto informática e arte na escolaProjeto informática e arte na escola
Projeto informática e arte na escolaLucia Nievola
8.6K visualizações44 slides
RPG e Educação por
RPG e EducaçãoRPG e Educação
RPG e EducaçãoFACCAT Núcleo de Educação On-line
2.5K visualizações12 slides
ENGENHARIA SOCIAL: EXPLORANDO O ELO MAIS FRACO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO por
ENGENHARIA SOCIAL: EXPLORANDO O ELO MAIS FRACO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ENGENHARIA SOCIAL: EXPLORANDO O ELO MAIS FRACO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ENGENHARIA SOCIAL: EXPLORANDO O ELO MAIS FRACO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Diego Souza
9.9K visualizações59 slides
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa por
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissaPelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissa
Pelillisyyden hyödyntäminen matkailukontekstissaJuho Pesonen
524 visualizações19 slides
La mise en oeuvre de la médiation en bibliothèque por
La mise en oeuvre de la médiation en bibliothèqueLa mise en oeuvre de la médiation en bibliothèque
La mise en oeuvre de la médiation en bibliothèqueAnne-Gaëlle Gaudion
6.8K visualizações208 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tekoäly opetuksessa 9.8.23

Tekoäly opetuksessa 11.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
28 visualizações58 slides
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
17 visualizações72 slides
Tekoäly tuli 9.11.23 por
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Matleena Laakso
35 visualizações70 slides
Tekoäly opetuksessa 4.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
18 visualizações38 slides
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
52 visualizações52 slides
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Matleena Laakso
18 visualizações50 slides

Similar a Tekoäly opetuksessa 9.8.23(20)

Tekoäly opetuksessa 11.9.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Matleena Laakso28 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso17 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso35 visualizações
Tekoäly opetuksessa 4.9.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Matleena Laakso18 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso52 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Matleena Laakso18 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23 por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso20 visualizações
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por Matleena Laakso
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 visualizações
Digi opetuksessa 20.2.23 por Matleena Laakso
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23
Matleena Laakso1.5K visualizações
Tekoäly opetuksessa 31.8.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Matleena Laakso27 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso58 visualizações
Tekoäly opetuksessa 22.3.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 22.3.23Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Matleena Laakso212 visualizações
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso106 visualizações
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille por Matleena Laakso
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjilleDigi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Matleena Laakso842 visualizações
Pedagogin digitystä 2.10.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 2.10.23Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23
Matleena Laakso46 visualizações
Tekoäly opetuksessa 6.9.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Matleena Laakso47 visualizações
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por Matleena Laakso
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Matleena Laakso161 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso130 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15Pedagoginen piristysruiske 3.3.15
Pedagoginen piristysruiske 3.3.15
Matleena Laakso705 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
22 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso22 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso25 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23 por Matleena Laakso
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.4K visualizações
Tekoäly opetuksessa 13.10.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso37 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23 por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Matleena Laakso5 visualizações
Pelillisyys ja 360-sisällöt por Matleena Laakso
Pelillisyys ja 360-sisällötPelillisyys ja 360-sisällöt
Pelillisyys ja 360-sisällöt
Matleena Laakso7 visualizações
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Matleena Laakso22 visualizações

Tekoäly opetuksessa 9.8.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa Nousiaisten perusopetus ja lukio & Paimion lukio 9.8.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla: www.photoleapapp.com
 • 2. Matleena Laakso Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja • Kouluttanut ympäri Suomea ja verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti. • Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla. • Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa. • Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely. Kuva on valittu sen ehdotuksesta Instagramista.
 • 3. Ohjelma • Johdanto tekoälyyn • Näkökulmia opetukseen ja tekoälyn mahdollisuuksia • Suuret kielimallit, kehotteet ja esimerkkejä opetuskäytöstä • Muita tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia: kuvat, videot ja muut Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 5. Ensimmäiset miljoona käyttäjää Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
 • 7. Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
 • 10. Scifiä? Kuvat: anaterate (AI-kuva) & Susan-lu4esm (leonardo.ai), pixabay.com
 • 12. Tekoälyn muotojen jaottelu 1/2 Euroopan komission määritelmä: www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan • Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. • ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 13. Tekoälyn muotojen jaottelu 2/2 Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) • Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. • Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. • Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 14. Näkökulmia Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ. Ei se tullut napista painamalla. – Ylen Paratiisiperheen tekijä Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen? Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin. – Kari A Hintikka Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme, jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana. – Maija-Riitta Ollila
 • 15. Tekoäly vai tukiäly? • Ei ole olemassa yhtä tekoälyä. • Tulevaa ei voi ennakoida (vrt. sähkö). • Toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa tukiälynä. Kuvat: pixabay.com
 • 16. Mitä on tekoäly? Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Tekoäly on tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
 • 17. Koneoppiminen Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut. Perustuu matematiikkaan, tilastotieteeseen ja tietotekniikkaan.
 • 18. Algoritmitietoisuus – AI:n luomat haasteet Harto Pönkän artikkeli teoksessa Digitaalinen informaatiolukutaito. Faktabaari EDU 2022. CC BY. Opas verkossa: faktabaari.fi/edu/digitaalinen-informaatiolukutaito-opas-on-julkaistu Tekoälyalgoritmit hyödyntävät esim. koneoppimista. Onko algoritmeilla meihin liian suuri valta? • Liikesalaisuuksia. • Hallitsevatko niitä edes niiden tekijät? • Tekoälyalgoritmeja vaikea ennustaa. • Yritysten ja käyttäjien edut eivät kohtaa. Facebook käyttää yli 10 000 datapistettä valitessaan, mitä se kullekin käyttäjälle näyttää.
 • 19. Tekoälyn haasteita ja uhkia • Hallusinoi. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Yksityisyydensuoja, tietosuoja (mallien opetus käyttäjien datalla,..). • Tasa-arvo. • Tekijänoikeudet (koulutusaineistot ja tehdyt tuotokset). • Hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus. • Nettirikokset, esim. imitaatio, syväväärennös ja haittaohjelmat. → Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista. → Informaatiolukutaito ja kriittinen lukutaito.
 • 20. Tärkein kysymys ei ole, ”mitä tekoäly voi tehdä ihmiselle, vaan mitä ihminen voi tehdä toiselle ihmiselle tekoälyä käyttäen”. Tekoäly 123 — Matkaopas tulevaisuuteen. Jukka Kolari & Aleksi Kallio. Docendo. 2023. Kuva: Geralt, pixabay.com
 • 21. Tekoälyyn on tärkeää tutustua myös oppilaitoksissa → Testaa miten tekoäly suoriutuisi antamistasi tehtävistä. → Ohjeista tekoälyn eettiseen ja vastuulliseen käyttöön: Milloin ja miten saa käyttää? Miten merkitään lähteet? IKILIIKKUJA KEKSITTY? Ope tekee tehtävät tekoälyn avulla. Oppija ratkaisee ne tekoälyn avulla.
 • 22. Tekoälyn ja datan käyttö opetuksessa ja oppimisessa – eettiset ohjeet opettajille Euroopan komissio 2022 (CC BY): data.europa.eu/doi/10.2766/560 • Ihmisen toimijuus – Itsemääräämisoikeus, vastuu,.. • Oikeudenmukaisuus – Tasapuolisuus, osallisuus, syrjimättömyys,.. • Ihmisläheisyys – Ihmisarvo, kunnioitus, merkityksellinen vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus,.. • Perusteltujen valintojen tekeminen – Tietämyksen, faktojen ja datan käyttö yhteisten päätösten tukena koulussa.
 • 23. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun- linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 24. Tekoäly ei opi oppijan puolesta Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus voi kasvaa liiaksi. Arvioinnin haasteet • Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti? • Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
 • 25. Heräsikö epäilys? • Kysy asiasta suoraan. • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät vielä ole luotettavia. • Mahdollisia oireita: – Teksti syntyy nopeasti. Se ei vaikuta opiskelijan kieleltä. – Asiavirheitä ja olemattomia lähteitä. – Toimii parhaiten englanniksi. Vaikuttaako konekäännökseltä? • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: Esimerkkikysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla? – Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
 • 26. Suuret kielimallit ”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.” Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyy vastaamasta joihinkin kysymyksiin. . Tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman kehotteen perusteella ennustamalla seuraavan sanan. Eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään.
 • 27. Suuria kielimalleja ChatGPT-3.5 • Maksuton, julkaistu marraskuussa 2022. • Ei yhdistetty nettiin, tietoa ajalta ennen 2021. • Kirjoittamisen ja koodaamisen apu. ChatGPT-4 • Kuten em, mutta maksullinen, keksii vähemmän, osaa matematiikkaa. • Selviytyy hyvin yo-kirjoituksista, vastaavissa engl.kielisissä kokeissa 10 % parhaimmistoa. ChatGPT-lisäosien avulla yhdistettävissä nettiin ja eri sovelluksiin. Bing AI • Yhdistetty nettiin, tärkeää valita oikea tila eli sisällön luomisen tapa. • Luova tila käyttää ChatGPT-4:sta, ilmeisesti muut tilat eivät. Google Bard – maksuton, julkaistiin Suomessa kesällä 2023.
 • 28. ChatGPT-kielimalli 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt): kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, selkokielisyyttä yms.
 • 29. www.bing.com/new ChatGPT osana Bing- hakukonetta • Toimii Edgellä (Microsoft- kirjautuminen. • Valitse aina tyyli. • Sivun alaosassa FAQ.
 • 30. bard.google.com • Google-kirjautuminen (18+ v.). Voi käyttää myös puhuen. • Maksuton ja nopea. • Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi, esim. vastausten sävyn valinta ja Google Lens -työkalun hyödyntäminen. Asetukset mm. yksityisyyteen liittyen.
 • 31. Suuret kielimallit kuten ChatGPT Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Voi osata matematiikkaa tai koodausta. • Viesti kirjoittaen tai puhuen. • Usein muistaa keskustelua taaksepäin, joten jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa yksittäisiin kysymyksiin. • EI hyvä tai huono → opeteltava käyttämään. Haasteita • Ei ymmärrä merkityksiä. • Parhaimmillaan lyhyehköissä teksteissä. • Ei ole hakukone! • Valehtelee usein ja vakuuttavasti. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Ei kerro lähteitä ja pyydettäessä usein keksii ne. • Rahalla saa paremman version. • Toimii usein paremmin englanniksi. • Jokainen fakta tarkistettava! • Energiasyöppö.
 • 32. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY, suom. energiaa.vamk.fi www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT- and-Artificial-Intelligence-in-higher- education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf * Muista tarkistaa jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuus ja käytä tervettä järkeä.
 • 33. Kielimallien hyödyntäminen • Ideoinnin apu. • Selko- tai puhekielistäminen ja kääntäminen. • Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. • Tiedonhankinta, esim. asiakokonaisuuden jäsentäminen tai käsitelista • Selittäminen roolin, kohderyhmän tai näkökulman mukaan. • Yhteenveto, tiivistys, luokittelu tai kysymyksiä tekstistä. • Asioiden yhdistäminen tai vertailu. • Esimerkkien tuottaminen. • Parannus- ja korjausehdotukset. • Virheiden selittäminen: pyydä tekoälyä selittämään virhe, tai käymään asia läpi kanssasi vaihe vaiheelta. • Voi auttaa tyhjän paperin kammoon. • Apu oppimateriaalien, tenttikysymysten ja arviointikriteerien teossa. • Vastaa kysymykseesi malliksi (ohjeistuksen testaaminen ja tarkentaminen). • Integroi kaksi kurssia yhteen, pyydä sisällöt, tehtävät ja arviointikriteerit.
 • 34. Kehotteen elementit Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille! Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa elementtejä matkan varrella. • ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan. • Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia tuottamaan parempia vastauksia. • Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada vastauksen. • Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.” GitHub: Kehotesuunnitteluopas: www.promptingguide.ai/fi
 • 35. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat: Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa • Satunnaisista raaka-aineista ChatGPT:n avulla resepti. • Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. • Lopuksi reseptiä arvioidaan ja sitä voidaan parastaa. Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa • Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle.
 • 36. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Ilmari Vauras, kunniamaininta: Yläkoululaisten osallistavat novellit • Kuvitettu haarautuvat novelli Google Forms –alustalla. • Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
 • 37. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille: • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. – Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. – Lopuksi valittiin paras äänestäen. – Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä. • Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan luominen. • Tuntisuunnitelmien luomisen apu (englanniksi).
 • 38. Esseet muutoksessa • Pyydä lisäämään esseeseen – Henk.koht. esimerkkejä, kriittistä ajattelua, oman oppimisen reflektointia tai sitomaan essee oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn. • Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista tai väittely. • Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen. → Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee. • Opiskelija kirjoittaa tekstin tekoälyn kanssa ja palauttaa myös chatin siitä, millaisilla kehotteilla esseen syntyi. • Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa. Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus. • Videoessee.
 • 39. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
 • 40. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan. → Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4. → Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 41. Omia kokeiluita • Kuvituskuvia kuvapankkien sijaan. • Parannusehdotuksia blogikirjoitukseen. • Markkinointivideo Powtoon-animaationa → Liian kliseinen. • Luokitteluja ja tiivistelmiä 60 osallistujan avoimista vastauksista. • Monivalintakysymyksiä H5P-työkaluille. • Hupia: kirahvin torahampaat.
 • 42. Kirjoita tarina: ChatGPT, Bing ja DanDoc
 • 43. Luo tarinasta animaatio AI:n avulla Esimerkkejä: padlet.com/matlaakso/ai powtoon.com • Saat yhteystietoja vastaan oppaan, miten hyödyntää kielimalleja animaation käsikirjoituksessa: www.powtoon.com/guide/chatgpt-prompts-for- video-making www.steve.ai • Kopioi tarina sovellukseen, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym. • AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi. lumen5.com • Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. → Valitse videolle mallipohja. → Sovellus luo ja kuvittaa videon tekoälyä hyödyntäen. • Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata videota. pictory.ai (maksutta kolme animaatiota) • Luo video pitkästä tekstistä, esim. artikkelista.
 • 44. Kuvia tekoälyn avulla • Luo kuvia, joita on vaikea löytää valmiina. • Luovilla aloilla ideoinnin apu. • Vaihtelua kuvapankkikuviin. • Niin uutta, että käyttöehdot muuttuvat usein.
 • 45. Adobe Firefly (beta) Fireflyn avulla voi luoda kuvia mm. Adobe Expressin www.adobe.com/fi/express ja Photoshopin kautta tai suoraan Fireflyn verkko-sivulla: firefly.adobe.com • Fireflyn selainversiossa kuvia muokataan Adoben kuvista. • Expressissä kuvat luodaan tekstistä. • Beta-vaiheessa kuvia ei saa hyödyntää kaupallisesti.
 • 46. www.canva.com 1. Valitse vasemmalta SOVELLUKSET. 2. Valitse TEKSTISTÄ KUVAKSI. 3. Kuvaile haluamasi kuva sanallisesti, valitse tyyli ja koko. 4. Voit jatkaa kuvan muokkaamista Canvalla, esim. lisätä tekstiä.
 • 47. Tekoälysovelluksia Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. videohighlight.com • Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten tai kopioitavaksi videon kuvaukseen. lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä vain lataamaasi PDF-tiedostoa. gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. • Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
 • 48. Kerro minulle jotain, mitä sinä osaat tehdä, mutta mitä tekoäly ei osaa!
 • 49. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa. • Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti materiaalia verkon palveluista. – Tekoälykohdasta löydät Padletin, minne vien huomenna tämän diasarjan. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 • 50. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0