Tekoäly opetuksessa 4.9.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Tekoäly opetuksessa
Etelä-Savon ammattiopisto
Henkilöstön kehittämispäivä
4.9.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva tehty tekoälyn avulla: canva.com
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja,
työskentelee sivutoimisesti TAMKissa.
• Bloggaaja ja avoimen oppimisen vaikuttaja.
• Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa.
• Koulutukseltaan KM, AmO.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely, jota on hieman
lyhennetty. Valokuvaehdotuksen sijaan sain tuloksia kuvahausta.
padlet.com/matlaakso/ai
Lisään nämä diat
muistitaulun
alimmalle riville.
Face-
book
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Mitä on tekoäly?
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan
pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelman-
ratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
Koneoppiminen
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole
välttämättä aiemmin kohdannut. Kuvissa siitä yksi esimerkki.
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä:
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan
• Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
• ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot,
droonit ja asioiden internet.
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä:
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan
Ohjelmistot: hakukoneet,
virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot,
puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly:
itseohjautuvat autot,
droonit, robotit ja
asioiden internet.
Tekoälyn integroituu arjen työkaluihin
ThingLink ja tekoäly
ThingLink-ohjeet & esimerkit: bit.ly/thinglinkohjeet
• Tekoäly opettajan apuna:
– Lisää kuvan tagit sisältöineen.
– Skenaarioissa ehdottaa haarautumisen vaihtoehtoja, luo kysymyksiä ja
muokkaa tekstiä.
– Pääkäyttäjä voi estää tekoälyn käytön. Ei tarjolla oppijoille.
• Käytä pohjakuvina tekoälyllä tekstistä luomiasi kuvia.
Jopa 360-kuvien luominen onnistuu: skybox.blockadelabs.com.
• Ideoi oppimistehtäviä/-materiaaleja kielimallien avulla.
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
• Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa
rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa
eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
• Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja
ihmisen kaltainen tietoisuus.
• Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
Tuli on keksitty
Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast. Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1):
areena.yle.fi/podcastit/1-62282689
Me ollaan nyt siinä vaiheessa,
että tuli on keksitty ja osataan
keittää vettä ja mietitään mitä
muuta sillä voisi kypsentää.
Meillä on vielä muutama askel
siihen höyrykoneeseen.
- Teemu Hallamaa
Tekoäly toimii parhaiten tukiälynä
- yhdessä ihmisen kanssa
Kuvat: pixabay.com
Opettaja luo tehtävät tekoälyn avulla.
Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla.
Kuvat tehty em. kehotteella sovelluksella www.canva.com
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-
linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen
apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​
• selventää vaikeita käsitteitä​
• antaa esimerkkejä​
• antaa ideoita​
• luo ohjeita…​”
”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon
osien arvioitavissa materiaaleissa.​”
”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden
arvioitavissa tehtävissä.​”
Tekoäly ei opi oppijan puolesta
Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena on vain suorittaa kursseja, houkutus voi kasvaa liiaksi.
Arvioinnin haasteet
• Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti?
• Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
Heräsikö epäilys?
Mahdollisia oireita:
• Teksti syntyy nopeasti eikä vaikuta opiskelijan kieleltä.
• Teksti on ympäripyöreää tai vaikuttaa konekäännökseltä.
• Asiavirheitä – tai virheettömyyttä.
• Olemattomia tai opiskelijoille ei-tyypillisiä lähteitä.
Plagiaatintunnistukseen ei ole luotettavia työkaluja.
• Kysy asiasta suoraan.
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
Kysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Waselius, Pölönen ym. CC BY 4.0.
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
Suuret kielimallit
”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään
ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.”
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
• Pientä satunnaista vaihtelua.
• Myös valmiita vastauksia.
• Voivat kieltäytyä vastaamasta.
.
Suuret kielimallit tuottavat tekstiä
koulutusdatan ja käyttäjän antaman
kehotteen perusteella
ennustamalla sanan kerrallaan.
Ne eivät ymmärrä tai
osaa perustella tekstiään.
Kuva: Blickpixel, pixabay.com
Suuret kielimallit
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Viesti kirjoittaen tai puhuen.
• Voi osata matematiikkaa tai
koodausta.
• Usein muistaa keskustelua
taaksepäin, joten jatko-
kysymykset mahdollisia.
• Ei hyvä tai huono
→ opeteltava käyttämään.
Haasteita
• Hallusinoi.
• Ei ymmärrä merkityksiä.
• Ei ole hakukone!
• Opetusdatan oikeellisuus, kattavuus
ja eettisyys.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tekoälyn kehittäneen yrityksen arvot.
• Rahalla saa paremman version.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot.
• Toimii usein paremmin englanniksi.
• Jokainen fakta tarkistettava!
• Energiasyöppö.
Milloin ChatGPT:n
käyttö on turvallista?
Aleksandr Tiulkanov, AI
and Data Policy Lawyer,
2023, CC BY, suom.
energiaa.vamk.fi
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGP
T-and-Artificial-Intelligence-in-
higher-education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
* Muista tarkistaa
jokaisen syötetyn sanan
ja lauseen tarkkuus ja
käytä tervettä järkeä.
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin apu. Palaute.
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen.
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Tiedonhankinta tai
käsitelista.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
tuottaminen.
Parannus- ja
korjaus-ehdotukset
Virheiden
selittäminen.
Voi auttaa tyhjän
paperin kammoon.
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Testaa
tehtävänanto
tarkentaaksesi
ohjetta.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
ChatGPT-kielimalli
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus.
– Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
– Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti.
– Maksulliseen 4-versioon voi asentaa lisäosia ja niillä voi päästä nettiin.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan kysy lisätietoja,
pyydä tarkennusta, tiivistystä, tiettyä tyyliä yms.
www.bing.com/new
• Edellyttää Microsoft-kirjautumista.
• Kielimalli + hakukone.
• Osaa luoda myös kuvia (DALL-E).
• Toimii Edgellä,
rajatusti myös Chromella.
• Osaa luonnostella s-postin tai
blogijulkaisun valitulla tyylillä.
• Tulossa osalle 365-käyttäjiä
tietoturvallisena työkaluna.
Kuvan generointi Bingillä (DALL-E)
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat sekä toinen kunniamaininnoista:
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Jaakko Korpela
• Kotitalouden tunnilla luodaan satunnaisista raaka-aineista
resepti. Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
Matti Seise
• Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen S2-opiskelijalle.
Benjamin Värre
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. Valittiin aihe
ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. Äänestettiin paras
ja analysoitiin kehotteita.
• Hahmojen ja tarinan luominen pöytäroolipeliin.
• Tuntisuunnitelmien luomisen apu.
Esseet muutoksessa
• Lisää henk.koht. esimerkkejä, oman oppimisen reflektointia tai
sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn.
• Vertaa tekoälyn antamia vastauksia muihin lähteisiin.
• Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista, paneeli tai väittely.
• Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen.
→ Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee.
• Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa.
Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus.
• Esseen sijaan videoessee, podcast,
ajatuskartta, infograafi, verkkokeskustelu,..
ChatGPT tiivisti
kyselyn avoimet vastaukset
www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html
Vastaukset kysymykseen: Mikä koulutuksessa oli
keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Kuvia tekoälyn avulla
Esimerkkejä ja ideoita Keudasta
• Sotkuiset hotellihuoneet.
• Tekoäly suunnittelee sisustuksen ja alan
opiskelijat toteuttavat.
• Kampaamoalan opiskelijat loivat
henkilön valokuvasta mallikuvia
hiusväreistä tai partamalleista.
Yksinkertaisia työkaluja kuvien luomiseen
• www.craiyon.com, toimii kirjautumatta
• Padlet, vain opettaja kirjautuu.
Adobe Firefly
Fireflyn avulla voi mm. luoda
ja editoida kuvia lisenssistä
riippuen mm. Adobe Expressin
new.express.adobe.com
ja Photoshopin kautta tai
suoraan Fireflyn sivulla:
firefly.adobe.com
Diasarjojen luominen
Blogikirjoitus tulossa lähipäivinä: www.matleenalaakso.fi
Kehittele diojen otsikot ja tekstit ChatGPT:n. → Pyydä VBA-koodi (Visual Basic
for Applications). → Kopioi se PowerPointiin. Valitse mallipohjia.
gamma.app: Kirjoita lyhyt kuvaus. → Saat ehdotuksen yksittäisten diojen
teemoista muokattavaksi → Valitse tyyli ja saat diasarjan.
Tekoälysovelluksia
Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää ja kirjautumatta toimivaa sovellusta on esitelty
Esa Riutta – Webopettajan YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita oppimistehtä ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin,
joita voi muokata ennen ohjeistuksen jakamista oppijoille.
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa.
Kerro mitä sinä osaat tehdä,
mutta mitä tekoäly ei osaa!
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa.
• Diojen ja ohjeiden sivu
– Tekoälyn kohdalta löydät linkin:
padlet.com/matlaakso/ai
• Opetusalan webinaarikoonti
• H5P-työkalujen sivu
• Sähköisten kokeiden sivu
• Tervetuloa: tulevia verkkokoulutuksia:
• Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen
ja jakaminen 3 op
• Pedagogin digitystä 2 op
• Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 op
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 38

Recomendados

Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Matleena Laakso
18 visualizações50 slides
Tekoäly opetuksessa 6.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Matleena Laakso
47 visualizações56 slides
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
17 visualizações72 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
Tekoäly opetuksessa 9.8.23 por
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
2.8K visualizações50 slides
Tekoäly opetuksessa 11.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
28 visualizações58 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tekoäly opetuksessa 4.9.23

Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Matleena Laakso
6 visualizações100 slides
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23 por
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Matleena Laakso
20 visualizações45 slides
Tekoäly opetuksessa 13.10.23 por
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Matleena Laakso
37 visualizações54 slides
Digi opetuksessa 20.2.23 por
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Matleena Laakso
1.5K visualizações33 slides
Pedagogin digitystä 2.10.23 por
Pedagogin digitystä 2.10.23Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23Matleena Laakso
48 visualizações52 slides
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Matleena Laakso
31 visualizações55 slides

Similar a Tekoäly opetuksessa 4.9.23(20)

Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23 por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso20 visualizações
Tekoäly opetuksessa 13.10.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso37 visualizações
Digi opetuksessa 20.2.23 por Matleena Laakso
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23
Matleena Laakso1.5K visualizações
Pedagogin digitystä 2.10.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 2.10.23Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23
Matleena Laakso48 visualizações
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por Matleena Laakso
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso58 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Tekoäly opetuksessa 22.3.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 22.3.23Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Matleena Laakso213 visualizações
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso106 visualizações
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23 por Matleena Laakso
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Matleena Laakso1.5K visualizações
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Matleena Laakso5.9K visualizações
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille por Matleena Laakso
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjilleDigi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Matleena Laakso842 visualizações
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus por Matleena Laakso
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuusOppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus
Matleena Laakso617 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso60 visualizações
oppimisen-tukeminen-digikulttuurissa por Esko Lius
oppimisen-tukeminen-digikulttuurissaoppimisen-tukeminen-digikulttuurissa
oppimisen-tukeminen-digikulttuurissa
Esko Lius518 visualizações
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por Matleena Laakso
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Matleena Laakso161 visualizações
Digioppimisen käytännöt ja välineet por Matleena Laakso
Digioppimisen käytännöt ja välineetDigioppimisen käytännöt ja välineet
Digioppimisen käytännöt ja välineet
Matleena Laakso491 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
26 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(19)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso25 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23 por Matleena Laakso
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.5K visualizações
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23 por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Matleena Laakso5 visualizações
Pelillisyys ja 360-sisällöt por Matleena Laakso
Pelillisyys ja 360-sisällötPelillisyys ja 360-sisällöt
Pelillisyys ja 360-sisällöt
Matleena Laakso7 visualizações
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Matleena Laakso22 visualizações
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23 por Matleena Laakso
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Matleena Laakso18 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23 por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23
Matleena Laakso131 visualizações

Tekoäly opetuksessa 4.9.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa Etelä-Savon ammattiopisto Henkilöstön kehittämispäivä 4.9.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva tehty tekoälyn avulla: canva.com
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja, työskentelee sivutoimisesti TAMKissa. • Bloggaaja ja avoimen oppimisen vaikuttaja. • Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa. • Koulutukseltaan KM, AmO. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Valokuvaehdotuksen sijaan sain tuloksia kuvahausta.
 • 6. Mitä on tekoäly? Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelman- ratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
 • 7. Koneoppiminen Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut. Kuvissa siitä yksi esimerkki.
 • 8. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan • Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. • ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 10. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: itseohjautuvat autot, droonit, robotit ja asioiden internet.
 • 12. ThingLink ja tekoäly ThingLink-ohjeet & esimerkit: bit.ly/thinglinkohjeet • Tekoäly opettajan apuna: – Lisää kuvan tagit sisältöineen. – Skenaarioissa ehdottaa haarautumisen vaihtoehtoja, luo kysymyksiä ja muokkaa tekstiä. – Pääkäyttäjä voi estää tekoälyn käytön. Ei tarjolla oppijoille. • Käytä pohjakuvina tekoälyllä tekstistä luomiasi kuvia. Jopa 360-kuvien luominen onnistuu: skybox.blockadelabs.com. • Ideoi oppimistehtäviä/-materiaaleja kielimallien avulla.
 • 13. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) • Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. • Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. • Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 14. Tuli on keksitty Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast. Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1): areena.yle.fi/podcastit/1-62282689 Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tuli on keksitty ja osataan keittää vettä ja mietitään mitä muuta sillä voisi kypsentää. Meillä on vielä muutama askel siihen höyrykoneeseen. - Teemu Hallamaa
 • 15. Tekoäly toimii parhaiten tukiälynä - yhdessä ihmisen kanssa Kuvat: pixabay.com
 • 16. Opettaja luo tehtävät tekoälyn avulla. Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla. Kuvat tehty em. kehotteella sovelluksella www.canva.com
 • 17. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun- linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 18. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​ • selventää vaikeita käsitteitä​ • antaa esimerkkejä​ • antaa ideoita​ • luo ohjeita…​” ”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
 • 19. Tekoäly ei opi oppijan puolesta Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena on vain suorittaa kursseja, houkutus voi kasvaa liiaksi. Arvioinnin haasteet • Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti? • Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
 • 20. Heräsikö epäilys? Mahdollisia oireita: • Teksti syntyy nopeasti eikä vaikuta opiskelijan kieleltä. • Teksti on ympäripyöreää tai vaikuttaa konekäännökseltä. • Asiavirheitä – tai virheettömyyttä. • Olemattomia tai opiskelijoille ei-tyypillisiä lähteitä. Plagiaatintunnistukseen ei ole luotettavia työkaluja. • Kysy asiasta suoraan. • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: Kysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Waselius, Pölönen ym. CC BY 4.0. – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
 • 21. Suuret kielimallit ”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.” Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa • Pientä satunnaista vaihtelua. • Myös valmiita vastauksia. • Voivat kieltäytyä vastaamasta. .
 • 22. Suuret kielimallit tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman kehotteen perusteella ennustamalla sanan kerrallaan. Ne eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään. Kuva: Blickpixel, pixabay.com
 • 23. Suuret kielimallit Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Viesti kirjoittaen tai puhuen. • Voi osata matematiikkaa tai koodausta. • Usein muistaa keskustelua taaksepäin, joten jatko- kysymykset mahdollisia. • Ei hyvä tai huono → opeteltava käyttämään. Haasteita • Hallusinoi. • Ei ymmärrä merkityksiä. • Ei ole hakukone! • Opetusdatan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tekoälyn kehittäneen yrityksen arvot. • Rahalla saa paremman version. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot. • Toimii usein paremmin englanniksi. • Jokainen fakta tarkistettava! • Energiasyöppö.
 • 24. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY, suom. energiaa.vamk.fi www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGP T-and-Artificial-Intelligence-in- higher-education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf * Muista tarkistaa jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuus ja käytä tervettä järkeä.
 • 25. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin apu. Palaute. Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen. Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Tiedonhankinta tai käsitelista. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien tuottaminen. Parannus- ja korjaus-ehdotukset Virheiden selittäminen. Voi auttaa tyhjän paperin kammoon. Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Testaa tehtävänanto tarkentaaksesi ohjetta. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 26. ChatGPT-kielimalli 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus. – Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. – Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti. – Maksulliseen 4-versioon voi asentaa lisäosia ja niillä voi päästä nettiin. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, tiettyä tyyliä yms.
 • 27. www.bing.com/new • Edellyttää Microsoft-kirjautumista. • Kielimalli + hakukone. • Osaa luoda myös kuvia (DALL-E). • Toimii Edgellä, rajatusti myös Chromella. • Osaa luonnostella s-postin tai blogijulkaisun valitulla tyylillä. • Tulossa osalle 365-käyttäjiä tietoturvallisena työkaluna.
 • 29. ChatGPT:n käyttö opetuksessa Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat sekä toinen kunniamaininnoista: FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Jaakko Korpela • Kotitalouden tunnilla luodaan satunnaisista raaka-aineista resepti. Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. Matti Seise • Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen S2-opiskelijalle. Benjamin Värre • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. Valittiin aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. Äänestettiin paras ja analysoitiin kehotteita. • Hahmojen ja tarinan luominen pöytäroolipeliin. • Tuntisuunnitelmien luomisen apu.
 • 30. Esseet muutoksessa • Lisää henk.koht. esimerkkejä, oman oppimisen reflektointia tai sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn. • Vertaa tekoälyn antamia vastauksia muihin lähteisiin. • Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista, paneeli tai väittely. • Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen. → Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee. • Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa. Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus. • Esseen sijaan videoessee, podcast, ajatuskartta, infograafi, verkkokeskustelu,..
 • 31. ChatGPT tiivisti kyselyn avoimet vastaukset www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html Vastaukset kysymykseen: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset. Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen.
 • 32. Kuvia tekoälyn avulla Esimerkkejä ja ideoita Keudasta • Sotkuiset hotellihuoneet. • Tekoäly suunnittelee sisustuksen ja alan opiskelijat toteuttavat. • Kampaamoalan opiskelijat loivat henkilön valokuvasta mallikuvia hiusväreistä tai partamalleista. Yksinkertaisia työkaluja kuvien luomiseen • www.craiyon.com, toimii kirjautumatta • Padlet, vain opettaja kirjautuu.
 • 33. Adobe Firefly Fireflyn avulla voi mm. luoda ja editoida kuvia lisenssistä riippuen mm. Adobe Expressin new.express.adobe.com ja Photoshopin kautta tai suoraan Fireflyn sivulla: firefly.adobe.com
 • 34. Diasarjojen luominen Blogikirjoitus tulossa lähipäivinä: www.matleenalaakso.fi Kehittele diojen otsikot ja tekstit ChatGPT:n. → Pyydä VBA-koodi (Visual Basic for Applications). → Kopioi se PowerPointiin. Valitse mallipohjia. gamma.app: Kirjoita lyhyt kuvaus. → Saat ehdotuksen yksittäisten diojen teemoista muokattavaksi → Valitse tyyli ja saat diasarjan.
 • 35. Tekoälysovelluksia Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää ja kirjautumatta toimivaa sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita oppimistehtä ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen ohjeistuksen jakamista oppijoille. lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa.
 • 36. Kerro mitä sinä osaat tehdä, mutta mitä tekoäly ei osaa!
 • 37. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa. • Diojen ja ohjeiden sivu – Tekoälyn kohdalta löydät linkin: padlet.com/matlaakso/ai • Opetusalan webinaarikoonti • H5P-työkalujen sivu • Sähköisten kokeiden sivu • Tervetuloa: tulevia verkkokoulutuksia: • Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op • Pedagogin digitystä 2 op • Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 op
 • 38. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0