Tekoäly opetuksessa 11.9.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Tekoäly opetuksessa
Kuortaneen lukio ja perusopetus 6.9.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva on generoitu tekoälyn avulla
Canva-sovelluksella.
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja,
työskentelee sivutoimisesti TAMKissa.
• Bloggaaja ja avoimen oppimisen vaikuttaja.
• Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa.
• Koulutukseltaan KM, AmO.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely, jota on
hieman lyhennetty. Valokuvaehdotuksen sijaan sain tuloksia kuvahausta.
Matleena Laakso
ChatGPT3,5 ei minua tunne, alla olevan kuvauksen teki ChatGPT4.
Ohjelma
• Johdanto tekoälyyn
• Tekoälyn mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa
• Suuret kielimallit kuten ChatGPT
• Kuvat, videot ja muut sovellukset
Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
padlet.com/matlaakso/ai
Lisään nämä diat
muistitaulun
alimmalle riville.
Face-
book
Tekoäly kykenee tekemään
älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään
on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Kuva:ColiN00B, pixabay.com
Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta
www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html
Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli
keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien
sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja
verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
Tekoäly on kuin…
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Mitä on tekoäly?
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä
ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelmanratkaisuun tai
reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
Koneoppiminen
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä
tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin
kohdannut.
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk
Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit,
itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
Generatiivinen tekoäly
tarkoittaa
tekoälysovelluksia,
jotka luovat sisältöjä
ihmisen pyynnöstä,
esimerkiksi tekstiä,
kuvia, videoita,
diasarjoja tai
taulukoita.
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Ensimmäiset miljoona käyttäjää
Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
Forms-kysely
Tekoäly integroituu arjen työkaluihin
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
Nykyinen kapea eli heikko tekoäly
toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä.
Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä
ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys
ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
Super-tekoäly olisi ohittanut
ihmisen kyvykkyyden.
Tuli on keksitty
Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1):
areena.yle.fi/podcastit/1-62282689
Me ollaan nyt siinä vaiheessa,
että tuli on keksitty ja osataan
keittää vettä ja mietitään mitä
muuta sillä voisi kypsentää.
Meillä on vielä muutama askel
siihen höyrykoneeseen.
- Teemu Hallamaa
Tekoäly toimii parhaiten yhdessä
ihmisen kanssa eli tukiälynä
Kuvat: pixabay.com
Opettaja luo ja arvioi tehtävät tekoälyn avulla.
Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla.
Kuvat tehty tekoälyn avulla sovelluksella www.canva.com
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-
tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla
voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen
apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​
• selventää vaikeita käsitteitä​
• antaa esimerkkejä​
• antaa ideoita​
• luo ohjeita…​”
”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja
tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​”
”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty
YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
Tekoäly ei opi oppijan puolesta
Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja,
houkutus voi kasvaa liiaksi.
Arvioinnin haasteet
• Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti?
• Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
Erilaisia käyttötapoja oppijoilla
Generoi tekstin ja palauttaa sen
edes lukematta omanaan
– tai editoi hieman.
Kyselee vinkkejä ajanhallintaan,
opiskelustrategioihin ja
motivaation ylläpitämiseen.
Tehtävänannon mukainen käyttö,
esim. vertaa ChatGPT:n antamia
vastauksia toiseen lähteeseen.
Käyttää kirjoittamisen apuna,
pyytää osoittamaan virheet tai
tekemään korjausehdotuksia.
Kuvaa mitä ja miten on käyttänyt
ja merkitsee lähteet.
Pyytää apua ymmärtämiseen
(selittäminen, esimerkit)
Harjoittelu ja kokeeseen
kertaaminen.
Heräsikö epäilys?
Mahdollisia oireita:
• Teksti syntyy nopeasti eikä vaikuta opiskelijan kieleltä.
• Teksti on ympäripyöreää tai vaikuttaa konekäännökseltä.
• Asiavirheitä – tai virheettömyyttä.
• Olemattomia tai opiskelijoille ei-tyypillisiä lähteitä.
Plagiaatintunnistukseen ei ole luotettavia työkaluja.
• Kysy asiasta suoraan.
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
Kysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Waselius, Pölönen ym. CC BY 4.0.
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
Kuva: YORIarts, pixabay.com
Millaisia kokemuksia sinulla on omasta tai
oppijoidesi tekoälyn käytöstä?
Muita heränneitä ajatuksia/kysymyksiä?
Suuret kielimallit
”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään
ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.”
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
• Kehotteilla annat oman panoksesi tekstille/sisällölle!
.
Suuret kielimallit tuottavat tekstiä
koulutusdatan ja käyttäjän antaman
kehotteen perusteella
ennustamalla sanan (tavun) kerrallaan.
Ne eivät ymmärrä tai
osaa perustella tekstiään.
Kuva: Blickpixel, pixabay.com
Suurten kielimallien mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen.
• Voi osata matematiikkaa ja koodausta.
• Lisäosat monipuolistavat käyttöä.
– Tekee Excelistä PP-diasarjan.
– Hyödyntää Wolfram Alphaa laskemisessa.
• Muistaa keskustelun
– Jatkokysymykset mahdollisia toisin
kuin hakukoneilla.
• Opeteltava käyttämään ☺
Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen.
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Voi auttaa tyhjän
paperin kammoon.
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Testaa
tehtävänanto
tarkentaaksesi
ohjetta.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Suurten kielimallien haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta
mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra).
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone!
• Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Energiasyöppö.
• Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
Milloin ChatGPT:n
käyttö on turvallista?
Flowchart devised by Aleksandr
Tiulkanov, AI and Data Policy
Lawyer, 2023, CC BY, suom.
energiaa.vamk.fi
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-
and-Artificial-Intelligence-in-higher-
education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
* Muista tarkistaa
jokaisen syötetyn sanan
ja lauseen tarkkuus ja
käytä tervettä järkeä.
Hakukoneet:
• Luotettavat lähteet
• Uusin tieto ja internet
• Ekoteko
Kuvageneraattorit eivät ole puheliaita.
Niiden kanssa nopeasti oppii,
että saadakseen haluamansa kuvan,
täytyy kehote suunnitella hyvin.
- Ethan Mollick
Kuva: FelixMittermeier, pixabay.com
Kehotteen elementit
Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille!
Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa
elementtejä matkan varrella.
• ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan.
• Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia
tuottamaan parempia vastauksia.
• Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada
vastauksen.
• Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.”
GitHub: Kehotesuunnitteluopas (MIT License):
www.promptingguide.ai/fi
ChatGPT-kielimalli
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus.
– Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
– Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti.
– Maksulliseen 4-versioon voi asentaa lisäosia.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan kysy lisätietoja,
pyydä tarkennusta, tiivistystä, tiettyä tyyliä yms.
www.bing.com/new
• Suuri kielimalli + hakukone.
• Edellyttää Microsoft-kirjautumista.
• Osaa luoda myös kuvia.
• Toimii Edgellä, rajatusti Chromella.
• Tulossa osalle 365-käyttäjiä
tietoturvallisena työkaluna.
Kuvan generointi Bingillä (DALL-E)
bard.google.com
• Google-kirjautuminen (18 v.).
• Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi,
esim. vastausten sävyn valinta ja
Google Lens -työkalun hyödyntäminen.
Asetukset mm.
yksityisyyteen liittyen.
Kuva: YORIarts, pixabay.com
Kokeile yksin tai yhdessä
vieruskaverin kanssa:
ChatGPT, Google Bard, Bing
tai kirjautumatta toimivat:
padlet.com/matlaakso/ai
ja/tai
Jaa kokemuksiasi.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
Kilpailun palkittujen ideoita, FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa
• Satunnaisista raaka-aineista ChatGPT:n avulla resepti.
• Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
• Lopuksi reseptiä arvioidaan ja sitä voidaan parastaa.
Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa
• Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen S2-opiskelijalle.
Ilmari Vauras: Yläkoululaisten osallistavat novellit
• Kuvitettu haarautuvat novelli Google Forms –alustalla.
• Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen.
Oppijan tehtävänä on tekstin muokkaaminen ja
sovittaminen kokonaisuuteen.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
Kilpailun palkittujen ideoita, FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Benjamin Värren ideoille:
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle.
– Valittiin yhteinen aihe.
– Yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
– Valittiin paras äänestäen.
– Analysoitiin mikä prompteissa meni pieleen ja etsittiin ChatGPT:n
taustatiedoissa olevaa virhettä.
• Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan luominen.
• Tuntisuunnitelmien luomisen apu (englanniksi).
Esseet muutoksessa
• Lisää henk.koht. esimerkkejä, oman oppimisen reflektointia tai
sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn.
• Vertaa tekoälyn antamia vastauksia muihin lähteisiin.
• Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista, paneeli tai väittely.
• Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen.
→ Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee.
• Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa.
Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus.
• Esseen sijaan videoessee, podcast,
ajatuskartta, infograafi, verkkokeskustelu,..
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
→ Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4.
→ Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet,
ei korjaamaan niitä.
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Kuvia tekoälyn avulla
Esimerkkejä ja ideoita Keudasta
• Sotkuiset hotellihuoneet.
• Sisustussuunnittelu.
• Mallikuvat hiusväreistä ja partamalleista.
• Logosuunnittelun idointi.
Yksinkertaisia työkaluja kuvien luomiseen
• www.craiyon.com, toimii kirjautumatta
• Padlet, vain opettaja kirjautuu.
firefly.adobe.com
Fireflyn avulla voi mm. luoda
ja editoida kuvia lisenssistä
riippuen mm. Adobe Expressin
new.express.adobe.com
ja Photoshopin kautta tai
suoraan Fireflyn sivulla.
Beta-vaiheessa sisältöjen
kaupallinen käyttö ei ole sallittua.
new.express.adobe.com
Erinomainen työkalu verkkosisältöjen
luomiseen yksin ja yhdessä.
• Esim. kuvat, grafiikat, julisteet,
somepostaukset, animaatiot, videot
ja verkkojulkaisut.
• Premium käytössänne.
• Jos tekoälyllä generointi ei onnistu,
kokeile Fireflyä.
• Express päivittynyt perusteellisesti!
Päivitän ohjeet piakkoin:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Luo animaatio: www.steve.ai
1. Kehittele tarina itse tai suuren kielimallin avulla
2. Luo tarinasta animaatio tai kuvita se käsin tai tekoälyn avulla.
• Esim. www.steve.ai (Animaker): lisää tarina tekstinä, valitse
animaatiopohja, hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym.
• AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi
Pikainen demo:
youtu.be/O9Otj9pb8zY
Luo animaatio: lumen5.com
Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. Valitse videolle mallipohja. Voit äänittää
selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata automaattisesti
tehtyä videota, minkä kuvitus on valittu tekoälyn avulla.
• Esimerkki: www.matleenalaakso.fi/2023/04/haastepallot.html
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Diasarjojen luominen
www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
• ChatGPT:n avulla voi luoda PowerPoint-dioja.
• gamma.app
• Kirjaudu (maksutta 400 AI-krediittiä, suosittelijan linkillä +200).
• Kuvaa sisällöt, suomikin toimii.
• Saat ehdotuksen dioista otsikkotasolla muokattavaksi.
• Valitse teema ja diasarja luodaan sinulle.
Gamman sisältöehdotus
Tekoälysovelluksia
Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan
YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan
vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille.
videohighlight.com
• Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten
tai kopioitavaksi videon kuvaukseen.
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä vain lataamaasi PDF-tiedostoa.
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa.
• Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
Kielten
opettajat
Reaaliaineet
Luovat alat Ma-fy-ke
Kaikki muut
www.matleenalaakso.fi/2023/04/itkn-tyopajapaivassa-nakyy-tekoaly.html
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa.
• Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti
materiaalia verkon palveluista.
– Tekoälyn kohdalta löytyy Padlet ja diat:
padlet.com/matlaakso/ai
• Sähköisten kokeiden sivu:
esimerkkikyselyitä ja ohjediat.
• H5P-työkalujen sivu:
videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki.
• Webinaarikoonti: maksuttomia
webinaareja ja satoja tallenteita.
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 58

Recomendados

Tekoäly tuli 9.11.23 por
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Matleena Laakso
35 visualizações70 slides
Tekoäly opetuksessa 9.8.23 por
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
2.8K visualizações50 slides
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
15 visualizações72 slides
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Matleena Laakso
18 visualizações50 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
49 visualizações52 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tekoäly opetuksessa 11.9.23

Tekoäly opetuksessa 13.10.23 por
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Matleena Laakso
35 visualizações54 slides
Digi opetuksessa 20.2.23 por
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Matleena Laakso
1.5K visualizações33 slides
Tekoäly opetuksessa 31.8.23 por
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Matleena Laakso
27 visualizações69 slides
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23 por
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Matleena Laakso
1.5K visualizações36 slides
Tekoäly opetuksessa 6.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Matleena Laakso
47 visualizações56 slides
Tekoäly opetuksessa 22.3.23 por
Tekoäly opetuksessa 22.3.23Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Tekoäly opetuksessa 22.3.23Matleena Laakso
212 visualizações29 slides

Similar a Tekoäly opetuksessa 11.9.23(20)

Tekoäly opetuksessa 13.10.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso35 visualizações
Digi opetuksessa 20.2.23 por Matleena Laakso
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23
Matleena Laakso1.5K visualizações
Tekoäly opetuksessa 31.8.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Matleena Laakso27 visualizações
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23 por Matleena Laakso
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Matleena Laakso1.5K visualizações
Tekoäly opetuksessa 6.9.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Matleena Laakso47 visualizações
Tekoäly opetuksessa 22.3.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 22.3.23Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Matleena Laakso212 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso127 visualizações
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21 por Matleena Laakso
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Matleena Laakso218 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso57 visualizações
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso106 visualizações
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Matleena Laakso205 visualizações
Digitaalisuus osana opetusta 14.12.17 por Matleena Laakso
Digitaalisuus osana opetusta 14.12.17 Digitaalisuus osana opetusta 14.12.17
Digitaalisuus osana opetusta 14.12.17
Matleena Laakso745 visualizações
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22 por Matleena Laakso
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22
Matleena Laakso82 visualizações
Teams kokoukset etäopetuksessa 30.10.20 por Matleena Laakso
Teams kokoukset etäopetuksessa 30.10.20Teams kokoukset etäopetuksessa 30.10.20
Teams kokoukset etäopetuksessa 30.10.20
Matleena Laakso341 visualizações
Verkon helpot palvelut 16.5.17 por Matleena Laakso
Verkon helpot palvelut 16.5.17Verkon helpot palvelut 16.5.17
Verkon helpot palvelut 16.5.17
Matleena Laakso1K visualizações
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20 por Matleena Laakso
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20
Matleena Laakso166 visualizações
Pedagogin digitystä 2.10.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 2.10.23Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23
Matleena Laakso46 visualizações
Digiä esityksiin 23.10.19 por Matleena Laakso
Digiä esityksiin 23.10.19Digiä esityksiin 23.10.19
Digiä esityksiin 23.10.19
Matleena Laakso266 visualizações
Osallistujien aktivointi 2.2.21 por Matleena Laakso
Osallistujien aktivointi 2.2.21Osallistujien aktivointi 2.2.21
Osallistujien aktivointi 2.2.21
Matleena Laakso541 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
3 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
3 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
2 visualizações37 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
10 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
21 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso3 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso3 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso2 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso10 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso21 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso12 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso21 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23 por Matleena Laakso
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.4K visualizações
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23 por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Matleena Laakso4 visualizações
Pelillisyys ja 360-sisällöt por Matleena Laakso
Pelillisyys ja 360-sisällötPelillisyys ja 360-sisällöt
Pelillisyys ja 360-sisällöt
Matleena Laakso7 visualizações
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Matleena Laakso22 visualizações
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por Matleena Laakso
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 visualizações

Tekoäly opetuksessa 11.9.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa Kuortaneen lukio ja perusopetus 6.9.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva on generoitu tekoälyn avulla Canva-sovelluksella.
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja, työskentelee sivutoimisesti TAMKissa. • Bloggaaja ja avoimen oppimisen vaikuttaja. • Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa. • Koulutukseltaan KM, AmO. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Valokuvaehdotuksen sijaan sain tuloksia kuvahausta.
 • 3. Matleena Laakso ChatGPT3,5 ei minua tunne, alla olevan kuvauksen teki ChatGPT4.
 • 4. Ohjelma • Johdanto tekoälyyn • Tekoälyn mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa • Suuret kielimallit kuten ChatGPT • Kuvat, videot ja muut sovellukset Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 6. Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Kuva:ColiN00B, pixabay.com
 • 7. Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset. Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 11. Mitä on tekoäly? Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
 • 12. Koneoppiminen Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut.
 • 13. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 14. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa tekoälysovelluksia, jotka luovat sisältöjä ihmisen pyynnöstä, esimerkiksi tekstiä, kuvia, videoita, diasarjoja tai taulukoita. Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 15. Ensimmäiset miljoona käyttäjää Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
 • 18. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 19. Tuli on keksitty Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1): areena.yle.fi/podcastit/1-62282689 Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tuli on keksitty ja osataan keittää vettä ja mietitään mitä muuta sillä voisi kypsentää. Meillä on vielä muutama askel siihen höyrykoneeseen. - Teemu Hallamaa
 • 20. Tekoäly toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa eli tukiälynä Kuvat: pixabay.com
 • 21. Opettaja luo ja arvioi tehtävät tekoälyn avulla. Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla. Kuvat tehty tekoälyn avulla sovelluksella www.canva.com
 • 22. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus- tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 23. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​ • selventää vaikeita käsitteitä​ • antaa esimerkkejä​ • antaa ideoita​ • luo ohjeita…​” ”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
 • 24. Tekoäly ei opi oppijan puolesta Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus voi kasvaa liiaksi. Arvioinnin haasteet • Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti? • Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
 • 25. Erilaisia käyttötapoja oppijoilla Generoi tekstin ja palauttaa sen edes lukematta omanaan – tai editoi hieman. Kyselee vinkkejä ajanhallintaan, opiskelustrategioihin ja motivaation ylläpitämiseen. Tehtävänannon mukainen käyttö, esim. vertaa ChatGPT:n antamia vastauksia toiseen lähteeseen. Käyttää kirjoittamisen apuna, pyytää osoittamaan virheet tai tekemään korjausehdotuksia. Kuvaa mitä ja miten on käyttänyt ja merkitsee lähteet. Pyytää apua ymmärtämiseen (selittäminen, esimerkit) Harjoittelu ja kokeeseen kertaaminen.
 • 26. Heräsikö epäilys? Mahdollisia oireita: • Teksti syntyy nopeasti eikä vaikuta opiskelijan kieleltä. • Teksti on ympäripyöreää tai vaikuttaa konekäännökseltä. • Asiavirheitä – tai virheettömyyttä. • Olemattomia tai opiskelijoille ei-tyypillisiä lähteitä. Plagiaatintunnistukseen ei ole luotettavia työkaluja. • Kysy asiasta suoraan. • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: Kysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Waselius, Pölönen ym. CC BY 4.0. – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
 • 27. Kuva: YORIarts, pixabay.com Millaisia kokemuksia sinulla on omasta tai oppijoidesi tekoälyn käytöstä? Muita heränneitä ajatuksia/kysymyksiä?
 • 28. Suuret kielimallit ”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.” Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin. • Kehotteilla annat oman panoksesi tekstille/sisällölle! .
 • 29. Suuret kielimallit tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman kehotteen perusteella ennustamalla sanan (tavun) kerrallaan. Ne eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään. Kuva: Blickpixel, pixabay.com
 • 30. Suurten kielimallien mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen. • Voi osata matematiikkaa ja koodausta. • Lisäosat monipuolistavat käyttöä. – Tekee Excelistä PP-diasarjan. – Hyödyntää Wolfram Alphaa laskemisessa. • Muistaa keskustelun – Jatkokysymykset mahdollisia toisin kuin hakukoneilla. • Opeteltava käyttämään ☺ Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
 • 31. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen. Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Voi auttaa tyhjän paperin kammoon. Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Testaa tehtävänanto tarkentaaksesi ohjetta. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 32. Suurten kielimallien haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra). • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! • Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Energiasyöppö. • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 33. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY, suom. energiaa.vamk.fi www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT- and-Artificial-Intelligence-in-higher- education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf * Muista tarkistaa jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuus ja käytä tervettä järkeä. Hakukoneet: • Luotettavat lähteet • Uusin tieto ja internet • Ekoteko
 • 34. Kuvageneraattorit eivät ole puheliaita. Niiden kanssa nopeasti oppii, että saadakseen haluamansa kuvan, täytyy kehote suunnitella hyvin. - Ethan Mollick Kuva: FelixMittermeier, pixabay.com
 • 35. Kehotteen elementit Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille! Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa elementtejä matkan varrella. • ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan. • Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia tuottamaan parempia vastauksia. • Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada vastauksen. • Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.” GitHub: Kehotesuunnitteluopas (MIT License): www.promptingguide.ai/fi
 • 36. ChatGPT-kielimalli 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus. – Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. – Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti. – Maksulliseen 4-versioon voi asentaa lisäosia. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, tiettyä tyyliä yms.
 • 37. www.bing.com/new • Suuri kielimalli + hakukone. • Edellyttää Microsoft-kirjautumista. • Osaa luoda myös kuvia. • Toimii Edgellä, rajatusti Chromella. • Tulossa osalle 365-käyttäjiä tietoturvallisena työkaluna.
 • 39. bard.google.com • Google-kirjautuminen (18 v.). • Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi, esim. vastausten sävyn valinta ja Google Lens -työkalun hyödyntäminen. Asetukset mm. yksityisyyteen liittyen.
 • 40. Kuva: YORIarts, pixabay.com Kokeile yksin tai yhdessä vieruskaverin kanssa: ChatGPT, Google Bard, Bing tai kirjautumatta toimivat: padlet.com/matlaakso/ai ja/tai Jaa kokemuksiasi.
 • 41. ChatGPT:n käyttö opetuksessa Kilpailun palkittujen ideoita, FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa • Satunnaisista raaka-aineista ChatGPT:n avulla resepti. • Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. • Lopuksi reseptiä arvioidaan ja sitä voidaan parastaa. Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa • Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen S2-opiskelijalle. Ilmari Vauras: Yläkoululaisten osallistavat novellit • Kuvitettu haarautuvat novelli Google Forms –alustalla. • Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
 • 42. ChatGPT:n käyttö opetuksessa Kilpailun palkittujen ideoita, FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Benjamin Värren ideoille: • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. – Valittiin yhteinen aihe. – Yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. – Valittiin paras äänestäen. – Analysoitiin mikä prompteissa meni pieleen ja etsittiin ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä. • Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan luominen. • Tuntisuunnitelmien luomisen apu (englanniksi).
 • 43. Esseet muutoksessa • Lisää henk.koht. esimerkkejä, oman oppimisen reflektointia tai sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn. • Vertaa tekoälyn antamia vastauksia muihin lähteisiin. • Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista, paneeli tai väittely. • Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen. → Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee. • Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa. Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus. • Esseen sijaan videoessee, podcast, ajatuskartta, infograafi, verkkokeskustelu,..
 • 44. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan. → Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4. → Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 46. Kuvia tekoälyn avulla Esimerkkejä ja ideoita Keudasta • Sotkuiset hotellihuoneet. • Sisustussuunnittelu. • Mallikuvat hiusväreistä ja partamalleista. • Logosuunnittelun idointi. Yksinkertaisia työkaluja kuvien luomiseen • www.craiyon.com, toimii kirjautumatta • Padlet, vain opettaja kirjautuu.
 • 47. firefly.adobe.com Fireflyn avulla voi mm. luoda ja editoida kuvia lisenssistä riippuen mm. Adobe Expressin new.express.adobe.com ja Photoshopin kautta tai suoraan Fireflyn sivulla. Beta-vaiheessa sisältöjen kaupallinen käyttö ei ole sallittua.
 • 48. new.express.adobe.com Erinomainen työkalu verkkosisältöjen luomiseen yksin ja yhdessä. • Esim. kuvat, grafiikat, julisteet, somepostaukset, animaatiot, videot ja verkkojulkaisut. • Premium käytössänne. • Jos tekoälyllä generointi ei onnistu, kokeile Fireflyä. • Express päivittynyt perusteellisesti! Päivitän ohjeet piakkoin: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 49. Luo animaatio: www.steve.ai 1. Kehittele tarina itse tai suuren kielimallin avulla 2. Luo tarinasta animaatio tai kuvita se käsin tai tekoälyn avulla. • Esim. www.steve.ai (Animaker): lisää tarina tekstinä, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym. • AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi Pikainen demo: youtu.be/O9Otj9pb8zY
 • 50. Luo animaatio: lumen5.com Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. Valitse videolle mallipohja. Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata automaattisesti tehtyä videota, minkä kuvitus on valittu tekoälyn avulla. • Esimerkki: www.matleenalaakso.fi/2023/04/haastepallot.html
 • 51. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 52. Diasarjojen luominen www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html • ChatGPT:n avulla voi luoda PowerPoint-dioja. • gamma.app • Kirjaudu (maksutta 400 AI-krediittiä, suosittelijan linkillä +200). • Kuvaa sisällöt, suomikin toimii. • Saat ehdotuksen dioista otsikkotasolla muokattavaksi. • Valitse teema ja diasarja luodaan sinulle.
 • 54. Tekoälysovelluksia Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. videohighlight.com • Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten tai kopioitavaksi videon kuvaukseen. lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä vain lataamaasi PDF-tiedostoa. gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. • Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
 • 57. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa. • Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti materiaalia verkon palveluista. – Tekoälyn kohdalta löytyy Padlet ja diat: padlet.com/matlaakso/ai • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 • 58. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0