Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
18.9.2023 | 1
Tekoäly ja Adobe Express
Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op
Webinaari 18.9.2023 (2/6)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
TAMK: DigiPuffetti-hanke
Ohjelma klo 14.30-16.30
• Koulutuksen aloitus
• Sovellusten valinta 3.-5. webinaareihin
• Äänestys avoinna Padletissa to 21.9. klo 13 asti.
• Tekoäly opetuksessa
• Adobe Express verkkosisältöjen luomiseen ja jakamiseen
Webinaarin jälkeen tarjolla ohjausta ☺.
Mikä seuraavan dian kuvista kertoo
eniten sinusta verkkomateriaalien
tekijänä – tai laajemminkin?
Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
Oppimateriaalin luominen
Kuvat: Anne Rongas opeblogi.blogspot.com/2015/03/kun-saa-oppia-uutta-eli-ope-oppijana.html
Tekoäly kykenee tekemään
älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään
on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
padlet.com/matlaakso/ai
Face-
book
Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta
www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html
Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli
keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien
sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja
verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Generatiivinen tekoäly
tarkoittaa
tekoälysovelluksia,
jotka luovat sisältöjä
ihmisen pyynnöstä,
esimerkiksi tekstiä,
kuvia, videoita,
diasarjoja tai
taulukoita.
Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
Mitä on tekoäly?
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä
ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelmanratkaisuun tai
reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
Koneoppiminen
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa,
joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut.
Tutustu GenAI-hankkeen kuvien luokittelijaan:
www.generation-ai-stn.fi
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk
Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit,
itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
Nykyinen kapea eli heikko tekoäly
toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä.
Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä
ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys
ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
Super-tekoäly olisi ohittanut
ihmisen kyvykkyyden.
Tuli on keksitty
Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1):
areena.yle.fi/podcastit/1-62282689
Me ollaan nyt siinä vaiheessa,
että tuli on keksitty ja osataan
keittää vettä ja mietitään mitä
muuta sillä voisi kypsentää.
Meillä on vielä muutama askel
siihen höyrykoneeseen.
- Teemu Hallamaa
Integroituu opetuksen sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Tekoäly vai tukiäly?
• Ei ole olemassa yhtä tekoälyä.
• Tulevaa ei voi ennakoida (vrt. sähkö).
• Toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa tukiälynä.
Kuvat: pixabay.com
Opettaja luo ja arvioi tehtävät tekoälyn avulla.
Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla.
Kuvat tehty tekoälyn avulla sovelluksella www.canva.com
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-
tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen
apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​
• selventää vaikeita käsitteitä​
• antaa esimerkkejä​
• antaa ideoita​
• luo ohjeita…​”
”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon
osien arvioitavissa materiaaleissa.​”
”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden
arvioitavissa tehtävissä.​”
Tekoäly ei opi oppijan puolesta
Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus
voi kasvaa liiaksi.
Arvioinnin haasteet
• Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti?
• Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
Erilaisia käyttötapoja oppijoilla
Generoi tekstin ja palauttaa sen
edes lukematta omanaan
– tai editoi hieman.
Kyselee vinkkejä ajanhallintaan,
opiskelustrategioihin ja
motivaation ylläpitämiseen.
Tehtävänannon mukainen käyttö,
esim. vertaa ChatGPT:n antamia
vastauksia toiseen lähteeseen.
Käyttää kirjoittamisen apuna,
pyytää osoittamaan virheet tai
tekemään korjausehdotuksia.
Kuvaa mitä ja miten on käyttänyt
ja merkitsee lähteet.
Pyytää apua ymmärtämiseen
(selittäminen, esimerkit)
Harjoittelu ja kokeeseen
kertaaminen.
Heräsikö epäilys?
Mahdollisia oireita:
• Teksti syntyy nopeasti.
• Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..).
• Ei juuri kirjoitusvirheitä ja välimerkit kohdillaan (pilkku & ja-sana!)
• Ympäripyöreä teksti.
• Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä.
• Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä.
• Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset
lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa.
• Vastauksen rakenne sovellukselle tyypillinen ellei kehotteilla muuhun
ohjaa: johdanto, listaus ja yhteenveto.
• Vaikuttaako konekäännökseltä?
• Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
Heräsikö epäilys?
• Kysy asiasta suoraan.
• Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät vielä ole luotettavia.
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
Esimerkkikysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
– Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa
tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
Suuret kielimallit
”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään
ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.”
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
• Kehotteilla annat oman panoksesi tekstille/sisällölle!
.
Suuret kielimallit tuottavat tekstiä
koulutusdatan ja käyttäjän antaman
kehotteen perusteella
ennustamalla sanan (tavun) kerrallaan.
Ne eivät ymmärrä tai
osaa perustella tekstiään.
Kuva: Blickpixel, pixabay.com
Suurten kielimallien mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen.
• Voi osata matematiikkaa ja koodausta.
• Lisäosat monipuolistavat käyttöä.
– Tekee Excelistä PP-diasarjan.
– Hyödyntää Wolfram Alphaa laskemisessa.
• Muistaa keskustelun
– Jatkokysymykset mahdollisia toisin
kuin hakukoneilla.
• Opeteltava käyttämään ☺
Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin ja
ajattelun apu.
Kielenhuolto ja
palaute omasta
tekstistä
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen.
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Käsitelistan tekijä
tai yleiskuvan
tarjoaja.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
luominen.
Tuntisuunnitelmien
ja tehtävien
luonnostelu
Virheiden
selittäminen.
Tiimin jäsen.
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Testaa
tehtävänanto
tarkentaaksesi
ohjetta.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Suurten kielimallien haasteita
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR
• Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta
mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra).
• Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava!
• Ei ole hakukone!
• Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys.
• Kehittäjäyrityksen arvot.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii parhaiten englanniksi.
• Energiasyöppö.
• Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
Milloin ChatGPT:n
käyttö on turvallista?
Flowchart devised by Aleksandr
Tiulkanov, AI and Data Policy
Lawyer, 2023, CC BY, suom.
energiaa.vamk.fi
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-
and-Artificial-Intelligence-in-higher-
education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
* Muista tarkistaa
jokaisen syötetyn sanan
ja lauseen tarkkuus ja
käytä tervettä järkeä.
Hakukoneet:
• Luotettavat lähteet
• Uusin tieto ja internet
• Ekoteko
ChatGPT-kielimalli
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus.
– Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
– Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti.
– Maksulliseen 4-versioon voi asentaa lisäosia ja päästä nettiin.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan kysy lisätietoja,
pyydä tarkennusta, tiivistystä, tiettyä tyyliä yms.
Matematiikka
Linkit lähteisiin: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoaly-opetuksessa.html
Mikä Setälä testasi pitkän matematiikan ylioppilastehtäviä:
• ChatGPT4: Eximia.
• Google Bard: C.
Prof. Timo Tossavainen: Millainen keskustelukumppani ChatGPT on
korkeamman matematiikan opiskelijalle?
• Esimerkkinä on Bolzanon ja Bolzano–Weierstrassin lauseet.
• Virheistään huolimatta ChatGPT osoitti sellaista tietämystä, että tentti-
vastauksena aineopinnoissa se olisi ollut useamman pisteen arvoinen.
Kuvia tekoälyn avulla
Esimerkkejä ja ideoita Keudasta
• Sotkuiset hotellihuoneet.
• Sisustus.
• Mallikuvat hiusväreistä ja partamalleista.
Yksinkertaisia työkaluja kuvien luomiseen
• www.craiyon.com, toimii kirjautumatta
• Padlet, vain opettaja kirjautuu.
ideogram.ai
• Luo kuvia, joihin saat tekstiä.
• Ei osaa ääkkösiä ja tekee välillä virheitä.
playgroundai.com
• Luo kuvia tai lataa oma kuva muokattavaksi. Google-kirjautuminen.
• Maksutta 1000 päivässä tietyin rajoituksin, maksullisena monipuolisempi.
Animaatioita, dioja ja tekstitystä
Esimerkkejä: padlet.com/matlaakso/ai
www.steve.ai
• Kopioi tarina sovellukseen, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki,
haluatko tekstityksen ym.
• AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi.
lumen5.com
• Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. → Valitse videolle mallipohja.
→ Sovellus luo ja kuvittaa videon tekoälyä hyödyntäen.
• Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata videota.
invideo.io
• Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000
merkin kehote.
listenmonster.com Videon tekstittäminen suomenkielisestä puheesta.
gamma.app Diasarjojen luominen
Muita tekoälysovelluksia
Ks. ohjeita Esa Riutta – Webopettajan YouTubesta: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa
taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen
jakamista oppijoille.
videohighlight.com
• Saat videon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten
tai voit kopioida sen videon kuvaukseen
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa.
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa.
• Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
www.matleenalaakso.fi/2023/04/itkn-tyopajapaivassa-nakyy-tekoaly.html
Adobe Express vai Canva?
Kaksi hyvin samanlaista sovellusta:
• Verkkosisältöjen luominen, mm. kuvat, videot, diasarjat ja julkaisut.
• Premium maksutta K12-koulutukseen.
• Maksuttomillakin sovelluksilla voi luoda kaupallista sisältöä.
• Tuotoksia voi jakaa tiedostoina tai muokkaus-/tarkastelulinkillä.
• Tarjolla generatiivisen tekoälyn työkaluja mm. kuvien luomiseen.
Adobe Express
Suuri päivitys kesällä 2023
• Mobiilisovelluksia ei vielä ole päivitetty.
• Aiempi videoeditori on poistunut.
• Tarjolla entistä laajempi valikoima
sisältöjä mm. videoklippejä.
• Kun siirrät aiemmalla versiolla tehdyt
sisällöt uuteen editoriin, et enää voi
muokata niitä mobiilisti ja niiden linkki
muuttuu.
firefly.adobe.com
Fireflyn avulla voi mm. luoda
ja editoida kuvia lisenssistä
riippuen mm. Adobe Expressin
new.express.adobe.com
ja Photoshopin kautta tai
suoraan Fireflyn sivulla.
Beta-vaiheessa sisältöjen
kaupallinen käyttö ei ole sallittua.
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Express: kuvat
• Optimoi kuvat käyttötarkoituksen mukaan, esim. You-
Tuben otsake, Instagram-tarina tai Moodlen otsakekuva.
• Kuvat voi jakaa somessa, oppimateriaaleina, diasarjoissa
tai hyödyntää Expressin muissa työkaluissa.
• Rikasta ThinLinkillä tai H5P-työkaluilla (Image Hotspots).
• Saat mukaan animointia.
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Express: video
Express: verkkosivut/-julkaisut
1. Klikkaa PLUS-merkkiä ja valitse VERKKOSIVU.
2. Lisää otsikko, alaotsikko ja valitse taustakuva.
3. Lisää sisällöt: teksti, linkki, kuvat eri tavoin aseteltuna tai
video linkkinä YouTubesta, Vimeosta tai Adobe Express -videosta.
4. Valitse esityksellesi teema.
5. Jaa linkki yhdessä muokkaamiseen tai katsomiseen.
Esimerkkinä päivittyvät
Express-ohjeet
Expressin pikatoiminnot
Uutta on mm. animointi
äänestä. Tällöin valitaan
hahmo, tausta ja äänitetään
max 2 min viesti.
Näin saa animaation, minkä
editointia voi halutessaan
jatkaa videoeditorilla.
1. oppimis-
tehtävä
Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
2. oppimis-
tehtävä
Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
Kerro ääneen tai jaa chattiin
yksi oppi, oivallus tai kysymys
webinaarin teemoista.
Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
• Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
lisäät linkin tähän diasarjaan.
• Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
1 de 50

Recomendados

Tekoäly opetuksessa 31.8.23 por
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Matleena Laakso
27 visualizações69 slides
Tekoäly opetuksessa 4.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
18 visualizações38 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
Tekoäly opetuksessa 11.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
23 visualizações58 slides
Tekoäly tuli 9.11.23 por
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Matleena Laakso
35 visualizações70 slides
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
15 visualizações72 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23

Tekoäly opetuksessa 6.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Matleena Laakso
47 visualizações56 slides
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23 por
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Matleena Laakso
1.5K visualizações36 slides
Tekoäly opetuksessa 13.10.23 por
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Matleena Laakso
35 visualizações54 slides
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Matleena Laakso
127 visualizações37 slides
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
49 visualizações52 slides
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Matleena Laakso
6 visualizações100 slides

Similar a Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23(20)

Tekoäly opetuksessa 6.9.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Matleena Laakso47 visualizações
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23 por Matleena Laakso
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Matleena Laakso1.5K visualizações
Tekoäly opetuksessa 13.10.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso35 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso127 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso49 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23 por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso20 visualizações
Tekoäly opetuksessa 22.3.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 22.3.23Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Tekoäly opetuksessa 22.3.23
Matleena Laakso212 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso57 visualizações
Pedagogin digitystä 2.10.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 2.10.23Pedagogin digitystä 2.10.23
Pedagogin digitystä 2.10.23
Matleena Laakso46 visualizações
Tekoäly - uhka vai mahdollisuus 25.9.23 por Matleena Laakso
Tekoäly - uhka vai mahdollisuus 25.9.23Tekoäly - uhka vai mahdollisuus 25.9.23
Tekoäly - uhka vai mahdollisuus 25.9.23
Matleena Laakso28 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso21 visualizações
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta por Unelmakoulu
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Unelmakoulu875 visualizações
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso106 visualizações
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille por Matleena Laakso
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjilleDigi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Digi opetuksessa – ilmaistyökaluja oman työnsä kehittäjille
Matleena Laakso842 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.3.22 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.3.22Lähellä ja langoilla 14.3.22
Lähellä ja langoilla 14.3.22
Matleena Laakso179 visualizações
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 por Matleena Laakso
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 visualizações
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään? por Jari Laru
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Jari Laru302 visualizações
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminen por Matleena Laakso
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminenLukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminen
Lukion ruotsinopettajien ainetiimitapaaminen
Matleena Laakso3.8K visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
3 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
3 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
2 visualizações37 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
10 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
21 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(19)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso3 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso3 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso2 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso10 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso21 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso12 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23 por Matleena Laakso
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.4K visualizações
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23 por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Matleena Laakso4 visualizações
Pelillisyys ja 360-sisällöt por Matleena Laakso
Pelillisyys ja 360-sisällötPelillisyys ja 360-sisällöt
Pelillisyys ja 360-sisällöt
Matleena Laakso7 visualizações
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Matleena Laakso22 visualizações
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23 por Matleena Laakso
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Matleena Laakso17 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23 por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23
Matleena Laakso114 visualizações

Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23

 • 1. 18.9.2023 | 1 Tekoäly ja Adobe Express Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op Webinaari 18.9.2023 (2/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi TAMK: DigiPuffetti-hanke
 • 2. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Koulutuksen aloitus • Sovellusten valinta 3.-5. webinaareihin • Äänestys avoinna Padletissa to 21.9. klo 13 asti. • Tekoäly opetuksessa • Adobe Express verkkosisältöjen luomiseen ja jakamiseen Webinaarin jälkeen tarjolla ohjausta ☺.
 • 3. Mikä seuraavan dian kuvista kertoo eniten sinusta verkkomateriaalien tekijänä – tai laajemminkin? Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 • 4. Oppimateriaalin luominen Kuvat: Anne Rongas opeblogi.blogspot.com/2015/03/kun-saa-oppia-uutta-eli-ope-oppijana.html
 • 5. Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
 • 7. Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset. Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 10. Generatiivinen tekoäly tarkoittaa tekoälysovelluksia, jotka luovat sisältöjä ihmisen pyynnöstä, esimerkiksi tekstiä, kuvia, videoita, diasarjoja tai taulukoita. Kuva: Franz26, pixabay.com. Generoitu tekoälyn avulla.
 • 11. Mitä on tekoäly? Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Tietojenkäsittelyä, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
 • 12. Koneoppiminen Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut. Tutustu GenAI-hankkeen kuvien luokittelijaan: www.generation-ai-stn.fi
 • 13. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: bit.ly/45MsrHk Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 14. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 15. Tuli on keksitty Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1): areena.yle.fi/podcastit/1-62282689 Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tuli on keksitty ja osataan keittää vettä ja mietitään mitä muuta sillä voisi kypsentää. Meillä on vielä muutama askel siihen höyrykoneeseen. - Teemu Hallamaa
 • 17. Tekoäly vai tukiäly? • Ei ole olemassa yhtä tekoälyä. • Tulevaa ei voi ennakoida (vrt. sähkö). • Toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa tukiälynä. Kuvat: pixabay.com
 • 18. Opettaja luo ja arvioi tehtävät tekoälyn avulla. Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla. Kuvat tehty tekoälyn avulla sovelluksella www.canva.com
 • 19. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus- tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 20. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​ • selventää vaikeita käsitteitä​ • antaa esimerkkejä​ • antaa ideoita​ • luo ohjeita…​” ”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
 • 21. Tekoäly ei opi oppijan puolesta Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus voi kasvaa liiaksi. Arvioinnin haasteet • Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti? • Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
 • 22. Erilaisia käyttötapoja oppijoilla Generoi tekstin ja palauttaa sen edes lukematta omanaan – tai editoi hieman. Kyselee vinkkejä ajanhallintaan, opiskelustrategioihin ja motivaation ylläpitämiseen. Tehtävänannon mukainen käyttö, esim. vertaa ChatGPT:n antamia vastauksia toiseen lähteeseen. Käyttää kirjoittamisen apuna, pyytää osoittamaan virheet tai tekemään korjausehdotuksia. Kuvaa mitä ja miten on käyttänyt ja merkitsee lähteet. Pyytää apua ymmärtämiseen (selittäminen, esimerkit) Harjoittelu ja kokeeseen kertaaminen.
 • 23. Heräsikö epäilys? Mahdollisia oireita: • Teksti syntyy nopeasti. • Teksti ei vaikuta opiskelijan kieleltä (ikätaso, sisältö, sanasto,..). • Ei juuri kirjoitusvirheitä ja välimerkit kohdillaan (pilkku & ja-sana!) • Ympäripyöreä teksti. • Asiavirheitä – tai toisaalta virheettömyyttä. • Olemattomia tai ikäryhmälle ei-tyypillisiä lähteitä. • Tekstin rakenne: Pitkähköt virkkeet ja monimutkaiset lauserakenteet. Toisteisuutta kappaleissa. • Vastauksen rakenne sovellukselle tyypillinen ellei kehotteilla muuhun ohjaa: johdanto, listaus ja yhteenveto. • Vaikuttaako konekäännökseltä? • Dokumentissa vain muutama muokkauskerta.
 • 24. Heräsikö epäilys? • Kysy asiasta suoraan. • Plagiaatintunnistuksen työkalut eivät vielä ole luotettavia. • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: Esimerkkikysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla? – Kuinka käyttäisit oppimiasi taitoja ja käsitteitä vastaavanlaisessa tehtävässä ilman ChatGPT:n apua?
 • 25. Suuret kielimallit ”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.” Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin. • Kehotteilla annat oman panoksesi tekstille/sisällölle! .
 • 26. Suuret kielimallit tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman kehotteen perusteella ennustamalla sanan (tavun) kerrallaan. Ne eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään. Kuva: Blickpixel, pixabay.com
 • 27. Suurten kielimallien mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Generoi tekstiä kirjoittaen tai puhuen. • Voi osata matematiikkaa ja koodausta. • Lisäosat monipuolistavat käyttöä. – Tekee Excelistä PP-diasarjan. – Hyödyntää Wolfram Alphaa laskemisessa. • Muistaa keskustelun – Jatkokysymykset mahdollisia toisin kuin hakukoneilla. • Opeteltava käyttämään ☺ Kuva: Peggy_Marco, pixabay.com
 • 28. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin ja ajattelun apu. Kielenhuolto ja palaute omasta tekstistä Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen. Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Käsitelistan tekijä tai yleiskuvan tarjoaja. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien luominen. Tuntisuunnitelmien ja tehtävien luonnostelu Virheiden selittäminen. Tiimin jäsen. Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Testaa tehtävänanto tarkentaaksesi ohjetta. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 29. Suurten kielimallien haasteita Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 ja Tarmo Toikkanen: bit.ly/3PhJXMR • Ei ymmärrä sanojen merkityksiä – eikä käsittele sanoja. Ei muodosta mielipidettä, ei ajattele, ei arvota, ei kritisoi, ei ennusta (Toikkanen, Sitra). • Hallusinoi. Jokainen fakta tarkistettava! • Ei ole hakukone! • Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: ole tietoinen, mitä voit jakaa. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Datan oikeellisuus, kattavuus ja eettisyys. • Kehittäjäyrityksen arvot. • Rahalla saa paremman version. • Toimii parhaiten englanniksi. • Energiasyöppö. • Myös nettirikollisten työkalu. Kuva: Qimono, pixabay.com
 • 30. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY, suom. energiaa.vamk.fi www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT- and-Artificial-Intelligence-in-higher- education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf * Muista tarkistaa jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuus ja käytä tervettä järkeä. Hakukoneet: • Luotettavat lähteet • Uusin tieto ja internet • Ekoteko
 • 31. ChatGPT-kielimalli 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus. – Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. – Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti. – Maksulliseen 4-versioon voi asentaa lisäosia ja päästä nettiin. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, tiettyä tyyliä yms.
 • 32. Matematiikka Linkit lähteisiin: www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoaly-opetuksessa.html Mikä Setälä testasi pitkän matematiikan ylioppilastehtäviä: • ChatGPT4: Eximia. • Google Bard: C. Prof. Timo Tossavainen: Millainen keskustelukumppani ChatGPT on korkeamman matematiikan opiskelijalle? • Esimerkkinä on Bolzanon ja Bolzano–Weierstrassin lauseet. • Virheistään huolimatta ChatGPT osoitti sellaista tietämystä, että tentti- vastauksena aineopinnoissa se olisi ollut useamman pisteen arvoinen.
 • 33. Kuvia tekoälyn avulla Esimerkkejä ja ideoita Keudasta • Sotkuiset hotellihuoneet. • Sisustus. • Mallikuvat hiusväreistä ja partamalleista. Yksinkertaisia työkaluja kuvien luomiseen • www.craiyon.com, toimii kirjautumatta • Padlet, vain opettaja kirjautuu.
 • 34. ideogram.ai • Luo kuvia, joihin saat tekstiä. • Ei osaa ääkkösiä ja tekee välillä virheitä.
 • 35. playgroundai.com • Luo kuvia tai lataa oma kuva muokattavaksi. Google-kirjautuminen. • Maksutta 1000 päivässä tietyin rajoituksin, maksullisena monipuolisempi.
 • 36. Animaatioita, dioja ja tekstitystä Esimerkkejä: padlet.com/matlaakso/ai www.steve.ai • Kopioi tarina sovellukseen, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym. • AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi. lumen5.com • Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. → Valitse videolle mallipohja. → Sovellus luo ja kuvittaa videon tekoälyä hyödyntäen. • Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata videota. invideo.io • Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. listenmonster.com Videon tekstittäminen suomenkielisestä puheesta. gamma.app Diasarjojen luominen
 • 37. Muita tekoälysovelluksia Ks. ohjeita Esa Riutta – Webopettajan YouTubesta: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. videohighlight.com • Saat videon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten tai voit kopioida sen videon kuvaukseen lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä lataamaasi PDF-tiedostoa. gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. • Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
 • 39. Adobe Express vai Canva? Kaksi hyvin samanlaista sovellusta: • Verkkosisältöjen luominen, mm. kuvat, videot, diasarjat ja julkaisut. • Premium maksutta K12-koulutukseen. • Maksuttomillakin sovelluksilla voi luoda kaupallista sisältöä. • Tuotoksia voi jakaa tiedostoina tai muokkaus-/tarkastelulinkillä. • Tarjolla generatiivisen tekoälyn työkaluja mm. kuvien luomiseen.
 • 40. Adobe Express Suuri päivitys kesällä 2023 • Mobiilisovelluksia ei vielä ole päivitetty. • Aiempi videoeditori on poistunut. • Tarjolla entistä laajempi valikoima sisältöjä mm. videoklippejä. • Kun siirrät aiemmalla versiolla tehdyt sisällöt uuteen editoriin, et enää voi muokata niitä mobiilisti ja niiden linkki muuttuu.
 • 41. firefly.adobe.com Fireflyn avulla voi mm. luoda ja editoida kuvia lisenssistä riippuen mm. Adobe Expressin new.express.adobe.com ja Photoshopin kautta tai suoraan Fireflyn sivulla. Beta-vaiheessa sisältöjen kaupallinen käyttö ei ole sallittua.
 • 43. Express: kuvat • Optimoi kuvat käyttötarkoituksen mukaan, esim. You- Tuben otsake, Instagram-tarina tai Moodlen otsakekuva. • Kuvat voi jakaa somessa, oppimateriaaleina, diasarjoissa tai hyödyntää Expressin muissa työkaluissa. • Rikasta ThinLinkillä tai H5P-työkaluilla (Image Hotspots). • Saat mukaan animointia. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 45. Express: verkkosivut/-julkaisut 1. Klikkaa PLUS-merkkiä ja valitse VERKKOSIVU. 2. Lisää otsikko, alaotsikko ja valitse taustakuva. 3. Lisää sisällöt: teksti, linkki, kuvat eri tavoin aseteltuna tai video linkkinä YouTubesta, Vimeosta tai Adobe Express -videosta. 4. Valitse esityksellesi teema. 5. Jaa linkki yhdessä muokkaamiseen tai katsomiseen. Esimerkkinä päivittyvät Express-ohjeet
 • 46. Expressin pikatoiminnot Uutta on mm. animointi äänestä. Tällöin valitaan hahmo, tausta ja äänitetään max 2 min viesti. Näin saa animaation, minkä editointia voi halutessaan jatkaa videoeditorilla.
 • 47. 1. oppimis- tehtävä Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 • 48. 2. oppimis- tehtävä Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 • 49. Kerro ääneen tai jaa chattiin yksi oppi, oivallus tai kysymys webinaarin teemoista. Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 • 50. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi • Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. • Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi