Teknologia kieltenopetuksen tukena

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Teknologia kielten-
opetuksen tukena
- näkökulmana eriyttäminen
Pirkanmaan kieltenopettajat ry / LUKKI-hanke
Syyskoulutuspäivä – Tekemisen meininkiä!
Tampere 23.9.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Kuva muokattu tapahtumailmoituksesta.
padlet.com/matlaakso/kieltenopetus
Sanapilvet
AnswerGarden: ryhmän yhteinen sanapilvi.
Vastataan lyhyesti, mutta monta kertaa:
• Lontoon nähtävyyksiä englanniksi.
• Euroopan valtioita saksaksi.
• Urheilusanastoa ruotsiksi.
• Espanjankielisiä maita espanjaksi.
• Tavoitteet, palaute, kokemukset, aivoriihi,..
WordArt: jokainen oppija/pienryhmä luo
oman.
• Omat harrastukset ja mielenkiinnon kohteet.
• Meidän ryhmää yhdistävät asiat.
• Pareille omat haastattelukysymykset (lemmikit,
harrastukset,..), sitten haastatteluiden tulokset
sanapilveen.
answergarden.ch
• Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki.
• Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC), muut valinnat ovat
vapaaehtoisia.
• Valitse lopuksi CREATE ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan.
• Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
wordart.com
• Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa
fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla.
• Luo (tai päivitä) sanapilvi kohdasta VISUALIZE.
• Tallenna sanapilvi kuvana (yläpalkin kohdasta download).
Luo
sana-
pilvi
IMPORT = tuo muualta
kopioimasi teksti tai lista sanoista
ADD = lisää sanoja yksitellen
classroomscreen.com
Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
Mitä uutta kyselytyökaluissa?
www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
• Tekoäly opettajien apuna.
• Microsoft Forms
– Esitystila, minkä voi upottaa PP-dioihin.
– Kyselyn keston ajoittaminen.
– Taustamusiikki.
• Quizizz-kyselyissä: Mastery Peak, jota
pelataan, kunnes on päästy vuoren
huipulle.
• Blooketiin saa monivalintojen lisäksi
avoimia kysymyksiä.
• Kahoot tarjolla maksutta enää 40 oppijan
ryhmälle (korkea-asteella 10).
quizizz.com/teachers
Tee oma kysely (quiz) tai yhdistä kysely ja diat (lesson).
• Hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia.
• Peruskäyttö maksutonta opettajille.
– Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulla suosittelijan linkki.
→ Super-lisenssi kuukaudeksi meille molemmille ☺
Quiz-kyselyn luominen
• Maksutta luodut sisällöt ovat
julkisia.
• Maksuttomia kysymystyyppejä
on viisi. Lisäksi voit lisätä dioja.
• Maksullisen Super-lisenssin
kysymystyypit on merkitty
kuvaan salamalla.
Quiz: kysymysten lisääminen
• Kysymykseen ja vastausvaihtoehtoihin voi lisätä matemaattisia merkkejä
tai kuvan (myös gif). Voit myös antaa palautteen vastauksen jälkeen.
• Maksulliseen versioon saa lisättyä myös videolinkin tai äänitiedoston.
• Määritä vastausaika/kysymys (5 sek – 15 min).
Lesson: diasarjat, missä kysymyksiä
Diat voi luoda sovelluksella tai tuoda PDF:nä PowerPointista tai Google Slidesta.
Kyselyn aloituksen vaihtoehtoja
Live Session
• Classic avaa kuvan vaihtoehdot:
– Tiimikisa
– UUSI: Mastery Peak
– Classic
– Itsenäinen harjoittelu
• Paper mode
• Instructor-paced
Assign homework
• Kotitehtävä, sopii myös luokkaan.
• Opettaja näkee vastaukset.
• Vastausaikaa max 2 vk (maksutta).
Blooket - uusi pelillinen monivalinta
www.blooket.com & www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
Blooket: kyselyiden luominen
Kuvassa kysymysten
lisäämisen tavat.
Maksutta luodut kyselyt
ovat julkisia.
Kysymysten lisääminen:
• UUTTA: Monivalintojen
lisäksi lyhyet avoimet
kysymykset!
• Kuvan voi lisätä kysymykseen
tai vastausvaihtoehtoon.
• Äänitiedoston voi lisätä
vain maksulliseen lisenssiin
(noin 50 €/vuosi).
Blooket-kyselyn käynnistäminen
1. Valitse kysely
2. Valitse Host Live tai Assign
Homework sekä pelimoodi.
3. Määritä asetukset kuten:
– Kauanko pelataan?
– Näytetäänkö alussa ohjeet?
– Saako liittyä mukaan
myöhässä?
– Oma vai arvottu nimi?
4. Käynnistä peli ja jaa
koodi/linkki.
HUOM: Kun peli oppijalla
jämähtää, eteenpäin pääsee
näyttöä klikkaamalla!
quizlet.com kulkee mukana ja
harjoitella voi milloin tahansa
Quizlet sopii mm. sanaston
ja termien harjoitteluun
Kustakin kyselystä tarjolla maksutta seuraavat tehtävätyypit.
Plus-lisenssillä paljon lisää ominaisuuksia.
• Itsenäinen harjoittelu: Flashcards, Learn & Test.
• Itsenäinen pelaaminen: Match
• Hauskat Live-kisat → Joko tunnette ne?
Liikettä oppitunnille X-breikillä
Liikkuvan koulun tekemä kyselytyökalu, lataa mallipohja:
www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
padlet.com/matlaakso/ai
Face-
book
Lisäsin kielimallien riville
ChatGPT:n kohdalle linkin
selaimen lisäosaan nimeltä
Voice Control for ChatGPT.
Sen avulla voi jutella ääneen
tekoälyn avulla.
Opettaja luo ja arvioi tehtävät tekoälyn avulla?
Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla?
Kuvat tehty tekoälyn avulla sovelluksella www.canva.com
Kieltenopettajan tukiäly
• Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. → Helpota, vaikeuta, ohjeista,
selkokielistä, muunna teksti halutulle kielitaitotasolle jne.
• Oppituntien ja oppimistehtävien ideointi.
• Tekstien ja sanastoharjoitusten tekeminen ja sanalistojen luominen.
• Pakopelin tai skenaarion juonen ja hahmojen luonnostelu.
• Integroidun opintojakson suunnittelu.
• Mitä muuta?
Esimerkkejä tehtävistä
• Kuvan generoiminen: hyvien kehotteiden löytäminen ja testailu.
• Automaattisesti luotu video: katso kriittisesti, mitä hassua/virheellistä?
Erilaisia käyttötapoja oppijoilla
Generoi tai kääntää tekstin ja
palauttaa sen edes lukematta
omanaan – tai editoi hieman.
Kyselee vinkkejä ajanhallintaan,
opiskelustrategioihin ja
motivaation ylläpitämiseen.
Tehtävänannon mukainen käyttö,
esim. kirjoita ensin itse lyhyt
teksti ja pyydä tekoälyä
lisäämään adjektiivit.
Käyttää kirjoittamisen apuna,
pyytää osoittamaan virheet tai
tekemään korjausehdotuksia.
Kuvaa mitä ja miten on käyttänyt
ja merkitsee lähteet.
Väsymätön keskustelija (chatissa
tai ääneen) ja harjoituskaveri.
Pyytää apua ymmärtämiseen
(selittäminen, esimerkit).
Integroituu opetuksen sovelluksiin
www.matleenalaakso.fi/2023/09/tekoaly-integroituu-opetuksen-sovelluksiin.html
Adobe Express
• Adobe Expressin videoeditori uudistunut: new.express.adobe.com
• Videon pikatoiminnoista löytyy Animoi äänestä –toiminto (max 2 min).
• Paljon muitakin työkaluja, myös yhdessä tekeminen onnistuu.
Teknologia kieltenopetuksen tukena
Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi
• Tavoitteena edistää avointen oppimateriaalien käyttöä.
• Sivustolla jaetaan materiaaleja kaikille kouluasteille, opettajille ja muillekin.
• Palvelua kehittävät OKM, OPH ja CSC.
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa
• Diojen ja ohjeiden sivu
• Sähköisten kokeiden sivu
• H5P-työkalujen sivu
• Webinaarikoonti
• Tervetuloa (TAMK / Oulun yliopisto)
– Pedagogin digitystä 2 op
– Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 op
– Avoimet oppimateriaalit 3 op
– XR uusien maailmojen avaajana 3 op
– Lähellä ja langoilla 6 op
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
lisäät linkin tähän diasarjaan.
– Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
1 de 28

Recomendados

Lähiopetuksen elävöittäminen 2.12.19 por
Lähiopetuksen elävöittäminen 2.12.19Lähiopetuksen elävöittäminen 2.12.19
Lähiopetuksen elävöittäminen 2.12.19Matleena Laakso
137 visualizações31 slides
Sähköinen arviointi 14.3.16 por
Sähköinen arviointi 14.3.16Sähköinen arviointi 14.3.16
Sähköinen arviointi 14.3.16Matleena Laakso
586 visualizações31 slides
Sähköiset kyselytyökalut 10.10.2017 por
Sähköiset kyselytyökalut 10.10.2017Sähköiset kyselytyökalut 10.10.2017
Sähköiset kyselytyökalut 10.10.2017Matleena Laakso
366 visualizações34 slides
Digikouluttajan työkalut 9.3.21 por
Digikouluttajan työkalut 9.3.21 Digikouluttajan työkalut 9.3.21
Digikouluttajan työkalut 9.3.21 Matleena Laakso
224 visualizações45 slides
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22 por
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22Matleena Laakso
82 visualizações51 slides
Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Teknologia kieltenopetuksen tukena

Kielipaja 4.11.16 por
Kielipaja 4.11.16Kielipaja 4.11.16
Kielipaja 4.11.16Matleena Laakso
1.6K visualizações46 slides
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 por
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 Matleena Laakso
888 visualizações61 slides
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22 por
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22Matleena Laakso
181 visualizações41 slides
Työkaluja etäpetukseen, osat 1 ja 2 por
Työkaluja etäpetukseen, osat 1 ja 2Työkaluja etäpetukseen, osat 1 ja 2
Työkaluja etäpetukseen, osat 1 ja 2Matleena Laakso
437 visualizações96 slides
Osallistavat ja kevyesti pelilliset välineet opetuksessa por
Osallistavat ja kevyesti pelilliset välineet opetuksessaOsallistavat ja kevyesti pelilliset välineet opetuksessa
Osallistavat ja kevyesti pelilliset välineet opetuksessaMatleena Laakso
178 visualizações24 slides
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20 por
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Matleena Laakso
417 visualizações39 slides

Similar a Teknologia kieltenopetuksen tukena(20)

Kielipaja 4.11.16 por Matleena Laakso
Kielipaja 4.11.16Kielipaja 4.11.16
Kielipaja 4.11.16
Matleena Laakso1.6K visualizações
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 por Matleena Laakso
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Matleena Laakso888 visualizações
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22 por Matleena Laakso
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Pelilliset sovellukset kieltenopetuksessa 17.8.22
Matleena Laakso181 visualizações
Työkaluja etäpetukseen, osat 1 ja 2 por Matleena Laakso
Työkaluja etäpetukseen, osat 1 ja 2Työkaluja etäpetukseen, osat 1 ja 2
Työkaluja etäpetukseen, osat 1 ja 2
Matleena Laakso437 visualizações
Osallistavat ja kevyesti pelilliset välineet opetuksessa por Matleena Laakso
Osallistavat ja kevyesti pelilliset välineet opetuksessaOsallistavat ja kevyesti pelilliset välineet opetuksessa
Osallistavat ja kevyesti pelilliset välineet opetuksessa
Matleena Laakso178 visualizações
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20 por Matleena Laakso
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Matleena Laakso417 visualizações
Osallistujien aktivointi 2.2.21 por Matleena Laakso
Osallistujien aktivointi 2.2.21Osallistujien aktivointi 2.2.21
Osallistujien aktivointi 2.2.21
Matleena Laakso541 visualizações
Digivälineiden käyttö arvioinnissa por Matleena Laakso
Digivälineiden käyttö arvioinnissaDigivälineiden käyttö arvioinnissa
Digivälineiden käyttö arvioinnissa
Matleena Laakso533 visualizações
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20 por Matleena Laakso
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20
Digitaaliset työvälineet opetuksessa 18.2.20
Matleena Laakso167 visualizações
Android opetuksessa 11.9.14 por Matleena Laakso
Android opetuksessa 11.9.14Android opetuksessa 11.9.14
Android opetuksessa 11.9.14
Matleena Laakso493 visualizações
Tuunaa tuntisi -messut 2019, Matleenan työpajat por Matleena Laakso
Tuunaa tuntisi -messut 2019, Matleenan työpajatTuunaa tuntisi -messut 2019, Matleenan työpajat
Tuunaa tuntisi -messut 2019, Matleenan työpajat
Matleena Laakso379 visualizações
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf por Matleena Laakso
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdfDigityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Matleena Laakso104 visualizações
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21 por Matleena Laakso
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Matleena Laakso218 visualizações
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23 por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso20 visualizações
Verkon helpot palvelut 16.5.17 por Matleena Laakso
Verkon helpot palvelut 16.5.17Verkon helpot palvelut 16.5.17
Verkon helpot palvelut 16.5.17
Matleena Laakso1K visualizações
Videot opetuksessa 5.4.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 5.4.23Videot opetuksessa 5.4.23
Videot opetuksessa 5.4.23
Matleena Laakso16 visualizações
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa por Matleena Laakso
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissaSähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
Matleena Laakso912 visualizações
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseen por Matleena Laakso
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseenSelaimella toimivia sovelluksia opetukseen
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseen
Matleena Laakso1.7K visualizações
Hyvät ideat jakoon por Matleena Laakso
Hyvät ideat jakoonHyvät ideat jakoon
Hyvät ideat jakoon
Matleena Laakso301 visualizações
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Matleena Laakso205 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
26 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso58 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso60 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso36 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso25 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso17 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações

Teknologia kieltenopetuksen tukena

 • 1. Teknologia kielten- opetuksen tukena - näkökulmana eriyttäminen Pirkanmaan kieltenopettajat ry / LUKKI-hanke Syyskoulutuspäivä – Tekemisen meininkiä! Tampere 23.9.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva muokattu tapahtumailmoituksesta.
 • 3. Sanapilvet AnswerGarden: ryhmän yhteinen sanapilvi. Vastataan lyhyesti, mutta monta kertaa: • Lontoon nähtävyyksiä englanniksi. • Euroopan valtioita saksaksi. • Urheilusanastoa ruotsiksi. • Espanjankielisiä maita espanjaksi. • Tavoitteet, palaute, kokemukset, aivoriihi,.. WordArt: jokainen oppija/pienryhmä luo oman. • Omat harrastukset ja mielenkiinnon kohteet. • Meidän ryhmää yhdistävät asiat. • Pareille omat haastattelukysymykset (lemmikit, harrastukset,..), sitten haastatteluiden tulokset sanapilveen.
 • 4. answergarden.ch • Luo uusi valitsemalla CREATE tai +-merkki. • Kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC), muut valinnat ovat vapaaehtoisia. • Valitse lopuksi CREATE ja jaa linkki niille, joiden haluat osallistuvan. • Päivitä selain tai klikkaa REFRESH nähdäksesi kaikki vastaukset.
 • 5. wordart.com • Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo (tai päivitä) sanapilvi kohdasta VISUALIZE. • Tallenna sanapilvi kuvana (yläpalkin kohdasta download). Luo sana- pilvi IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen
 • 7. Mitä uutta kyselytyökaluissa? www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html • Tekoäly opettajien apuna. • Microsoft Forms – Esitystila, minkä voi upottaa PP-dioihin. – Kyselyn keston ajoittaminen. – Taustamusiikki. • Quizizz-kyselyissä: Mastery Peak, jota pelataan, kunnes on päästy vuoren huipulle. • Blooketiin saa monivalintojen lisäksi avoimia kysymyksiä. • Kahoot tarjolla maksutta enää 40 oppijan ryhmälle (korkea-asteella 10).
 • 8. quizizz.com/teachers Tee oma kysely (quiz) tai yhdistä kysely ja diat (lesson). • Hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia. • Peruskäyttö maksutonta opettajille. – Matleenan blogin sähköisten kokeiden sivulla suosittelijan linkki. → Super-lisenssi kuukaudeksi meille molemmille ☺
 • 9. Quiz-kyselyn luominen • Maksutta luodut sisällöt ovat julkisia. • Maksuttomia kysymystyyppejä on viisi. Lisäksi voit lisätä dioja. • Maksullisen Super-lisenssin kysymystyypit on merkitty kuvaan salamalla.
 • 10. Quiz: kysymysten lisääminen • Kysymykseen ja vastausvaihtoehtoihin voi lisätä matemaattisia merkkejä tai kuvan (myös gif). Voit myös antaa palautteen vastauksen jälkeen. • Maksulliseen versioon saa lisättyä myös videolinkin tai äänitiedoston. • Määritä vastausaika/kysymys (5 sek – 15 min).
 • 11. Lesson: diasarjat, missä kysymyksiä Diat voi luoda sovelluksella tai tuoda PDF:nä PowerPointista tai Google Slidesta.
 • 12. Kyselyn aloituksen vaihtoehtoja Live Session • Classic avaa kuvan vaihtoehdot: – Tiimikisa – UUSI: Mastery Peak – Classic – Itsenäinen harjoittelu • Paper mode • Instructor-paced Assign homework • Kotitehtävä, sopii myös luokkaan. • Opettaja näkee vastaukset. • Vastausaikaa max 2 vk (maksutta).
 • 13. Blooket - uusi pelillinen monivalinta www.blooket.com & www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
 • 14. Blooket: kyselyiden luominen Kuvassa kysymysten lisäämisen tavat. Maksutta luodut kyselyt ovat julkisia. Kysymysten lisääminen: • UUTTA: Monivalintojen lisäksi lyhyet avoimet kysymykset! • Kuvan voi lisätä kysymykseen tai vastausvaihtoehtoon. • Äänitiedoston voi lisätä vain maksulliseen lisenssiin (noin 50 €/vuosi).
 • 15. Blooket-kyselyn käynnistäminen 1. Valitse kysely 2. Valitse Host Live tai Assign Homework sekä pelimoodi. 3. Määritä asetukset kuten: – Kauanko pelataan? – Näytetäänkö alussa ohjeet? – Saako liittyä mukaan myöhässä? – Oma vai arvottu nimi? 4. Käynnistä peli ja jaa koodi/linkki. HUOM: Kun peli oppijalla jämähtää, eteenpäin pääsee näyttöä klikkaamalla!
 • 16. quizlet.com kulkee mukana ja harjoitella voi milloin tahansa
 • 17. Quizlet sopii mm. sanaston ja termien harjoitteluun Kustakin kyselystä tarjolla maksutta seuraavat tehtävätyypit. Plus-lisenssillä paljon lisää ominaisuuksia. • Itsenäinen harjoittelu: Flashcards, Learn & Test. • Itsenäinen pelaaminen: Match • Hauskat Live-kisat → Joko tunnette ne?
 • 18. Liikettä oppitunnille X-breikillä Liikkuvan koulun tekemä kyselytyökalu, lataa mallipohja: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 • 19. padlet.com/matlaakso/ai Face- book Lisäsin kielimallien riville ChatGPT:n kohdalle linkin selaimen lisäosaan nimeltä Voice Control for ChatGPT. Sen avulla voi jutella ääneen tekoälyn avulla.
 • 20. Opettaja luo ja arvioi tehtävät tekoälyn avulla? Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla? Kuvat tehty tekoälyn avulla sovelluksella www.canva.com
 • 21. Kieltenopettajan tukiäly • Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. → Helpota, vaikeuta, ohjeista, selkokielistä, muunna teksti halutulle kielitaitotasolle jne. • Oppituntien ja oppimistehtävien ideointi. • Tekstien ja sanastoharjoitusten tekeminen ja sanalistojen luominen. • Pakopelin tai skenaarion juonen ja hahmojen luonnostelu. • Integroidun opintojakson suunnittelu. • Mitä muuta? Esimerkkejä tehtävistä • Kuvan generoiminen: hyvien kehotteiden löytäminen ja testailu. • Automaattisesti luotu video: katso kriittisesti, mitä hassua/virheellistä?
 • 22. Erilaisia käyttötapoja oppijoilla Generoi tai kääntää tekstin ja palauttaa sen edes lukematta omanaan – tai editoi hieman. Kyselee vinkkejä ajanhallintaan, opiskelustrategioihin ja motivaation ylläpitämiseen. Tehtävänannon mukainen käyttö, esim. kirjoita ensin itse lyhyt teksti ja pyydä tekoälyä lisäämään adjektiivit. Käyttää kirjoittamisen apuna, pyytää osoittamaan virheet tai tekemään korjausehdotuksia. Kuvaa mitä ja miten on käyttänyt ja merkitsee lähteet. Väsymätön keskustelija (chatissa tai ääneen) ja harjoituskaveri. Pyytää apua ymmärtämiseen (selittäminen, esimerkit).
 • 24. Adobe Express • Adobe Expressin videoeditori uudistunut: new.express.adobe.com • Videon pikatoiminnoista löytyy Animoi äänestä –toiminto (max 2 min). • Paljon muitakin työkaluja, myös yhdessä tekeminen onnistuu.
 • 26. Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi • Tavoitteena edistää avointen oppimateriaalien käyttöä. • Sivustolla jaetaan materiaaleja kaikille kouluasteille, opettajille ja muillekin. • Palvelua kehittävät OKM, OPH ja CSC.
 • 27. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa • Diojen ja ohjeiden sivu • Sähköisten kokeiden sivu • H5P-työkalujen sivu • Webinaarikoonti • Tervetuloa (TAMK / Oulun yliopisto) – Pedagogin digitystä 2 op – Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo 3 op – Avoimet oppimateriaalit 3 op – XR uusien maailmojen avaajana 3 op – Lähellä ja langoilla 6 op
 • 28. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. – Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi