Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Sähköiset kokeet ja arviointi, 
reaaliaineiden työpaja 
Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden 
opetushenkilöstön VESO-päivä 25.10.2014 
Matleena Laakso 
Blogi: www.matleenalaakso.fi 
Twitter: @matleenalaakso 
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: Matleena Laakso, CC BY 
Esityksen kuvissa muitakin 
lisenssejä.
Reaaliaineiden työpaja klo 12:50–15:00 
Aihe 1. Sähköiset kokeet ja arviointi 
-Mitä etuja sähköinen koe tuo? 
-Millaisia kokeita eri lukioissa on tehty? 
-Millainen on reaaliaineiden yo-koe? 
-Tutustutaan Digabin materiaaliin keskustellen ja ideoiden 
mahdollisuuksia. 
Aihe 2. Sähköisiä kokeita sosiaalisen median palveluilla 
-Sähköisiin yo-kokeisiin valmistautuminen alkaa nyt! Työpajassa 
tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin tehdä sähköisiä kokeita ilmaisilla 
sosiaalisen median sovelluksilla. Oppijat voivat vastata niihin läppärillä 
tai mobiililaitteella.
Taustakanava: todaysmeet.com 
NIMI
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 
• Uudistaa lukio-opetuksen pedagogiikkaa 
– Arviointi ohjaa oppimista 
• Monipuolisemmat kokeet, arviointi ja palaute 
– Koeympäristö kehittyy: autenttista materiaalia, minkä kanssa 
työelämässäkin toimitaan ja haluttaessa vapaa netin käyttö 
– Itse- ja vertaisarviointi 
– Välitön palaute, äänipalaute,.. 
• Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen 
– Ei hankalaa käsialaa 
– Tvt:n hyödyntäminen motivoi 
– Usein automaattinen koonti tuloksista 
• Tukee BYOD:ia – hankitut laitteet jatkuvaan käyttöön
Osaamista pitäisi arvioida eri tavoin 
yle.fi/uutiset/tulevaisuuden_koulun_kehittajat_perinteinen_koe_on_turhan_hallitseva__kokeettomuuttakin_• Parikokeet 
• Itsearviointi 
• Ryhmäkokeet 
• Suulliset kokeet 
• Erimuotoiset kokeet 
• Täysi kokeettomuus 
• Erilaisia tehtävänantoja 
• Materiaalit kokeessa mukana 
• Kokeissa ei ole mitään pahaa; ne myös opettavat 
suoriutumaan tietyistä asioista tietyssä ajassa 
• Lukiossa opiskelijoista 90 % antaisi itselleen saman 
arvosanan kuin opettaja
Netin käytön rajoittaminen 
• Soveltavat tehtävät 
• Aikatauluttaminen (tiedonhaulle ei aikaa) 
• Opettajan sijoittuminen luokassa ja/tai 
tietokoneluokan näyttöjen valvonta 
• Netin käytön rajoittaminen 
– Langattoman verkon tai atk-luokan 
nettiyhteyden katkaisu (HUOM: Opiskelija voi 
silti jakaa verkon omasta kännykästään.) 
– Opettaja voi lukita iPadin koetilanteessa niin, 
että sillä pääsee vain yhteen sovellukseen: 
Lukitseminen tapahtuu pääsykoodilla, 
jonka voi asettaa Asetuksista: 
yleiset - käyttöapu - ohjattu käyttö
Netin käyttöön kannustaminen 
Eenariina Hämäläinen: 
www.slideshare.net/eenariinahamalainen/sahkoiset-kokeet-ja-sahkoinen-arviointi-laihia-258 
• Soveltavat tehtävät 
• Aidosti uudenlaiset, avointa verkkoa hyödyntävät koetyypit 
• Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen 
osana tehtävänantoa 
• Kopioimista voivat rajoittaa myös 
– kysymyksen sitominen oman 
kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin 
– miellekartta omasta esseestä 
ilman apuvälineitä 
– plagioinnin tunnistusohjelmat 
– paras rajoittaja on halu oppia ja 
sisäinen motivaatio
Tietokone ja muistitikku 
• Jokaisella oma tietokone. 
• Koe ja sähköiset materiaalit jaetaan muistitikulla. 
• Koe tehdään esim. Wordillä tai PowerPointilla 
• Helppo toteuttaa, ei vaadi verkkoa, lähellä yo-kokeen 
lähtötilannetta. 
• Materiaalit tallennettava tikulle etukäteen ja kerättävä 
jälkikäteen.
Sähköiset oppimisalustat 
• Sisältävät usein myös automaattisesti tarkastuvia tehtäviä 
• Voi linkittää/upottaa netin ilmaisilla sovelluksilla tehtyjä kyselyitä 
Moodle: 
learning2.uta.fi/mod/page/view.php?id=250 
OnEdu: 
www.slideshare.net/MatleenaLaakso/onedu-kurssit-tehtvt-Edmodo
Mikrosoftin One Drive 
ja Google Drive 
• ”Muistitikku pilvessä” 
• Driveen voi luoda kansioita ja tiedostoja, 
joita voi halutessaan jakaa toisille 
– katsottavaksi 
– kommentoitavaksi 
– Muokattavaksi 
• Driveen voi luoda sähköisiä kyselyitä 
– Google Driven lomakkeella tehty kysely 
– Mikrosoftin Excel Onlinellä tehty kysely
Esseet, esitelmät yms. 
ja niiden kommentointi 
• Opiskelija luo asiakirjan tai muun dokumentin 
– opettajalle muokkaus- tai kommentointioikeus 
– esim. prosessikirjoittaminen, esitelmät 
• Opettaja luo asiakirjat 
– kokeen ajaksi muokkausoikeus opiskelijoille 
• Kokeile tekstin kommentointia: bit.ly/1oR8Fil (Google) 
• Opiskelija voi muokata sisältöä kommenttien perusteella. 
• Kommentointimahdollisuus sopii vertaispalautteen työkaluksi!
Videot fysiikan kokeessa 
Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta 
Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html 
• Viisi videota oppimisalustalla 
• Kukin katsoi ne ilman ääniä 
• Tehtävänä selittää kolmen videon ilmiöt kurssin aikana 
opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla. 
– esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate 
• Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana. 
Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille.
Koeviikoton jakso: hy+yh 
Turun Lyseon lukio, Minna Stormi: blog.edu.turku.fi/tiimit/2014/06/18/sahkoiset-kokeet-reaaliaineissa 
• Sähköiset materiaalit ja työskentelytavat lisääntyivät 
– Kurssimateriaalit jaettiin kaikille lukuoikeuksin Office365:n. 
– Lähes joka tunti tehtiin yhdessä OneDriveen tehtäviä, jotka tarkistettiin, 
muokattiin ja lopuksi yhteinen tuotos oli kaikkien saatavilla. 
• Opiskelijat rohkaistuvat käyttämään sähköisiä välineitä 
– Kun heillä on opettajan apu ja tuki 
– Ohjelmia ja oppimisalustoja käytetään usein ja eri aineissa 
• Harjoittelemalla oppii vastaamista ja korjaamista 
– Perinteinen paperikoe, jota seurasi sähköinen koe: käytössä Word, Moodle 
ja Finlex. Vastaukset Moodleen Turnittimen kautta 
– Palaute kehitti opiskelijoiden osaamista ja 3. osakokeen aineisto-pohjaisen 
tehtävän tekeminen sujui kaikilta jo paljon paremmin. 
– Kieli- ja asiavirheiden korjaaminen sähköisesti oli aluksi hidasta, mutta 
nopeutui koko ajan. Palautteen kirjoittaminen oli nopeampaa kuin käsin.
GE4 Kartografian osakoe (75 min.) 
Turun Lyseon lukio, Ilse Pajunen: blog.edu.turku.fi/tiimit/2014/06/18/sahkoiset-kokeet-reaaliaineissa 
Netin salliminen jakoi opiskelijat kahteen leiriin 
•Osa ei hyödyntänyt sitä lainkaan 
(”Hukkuu vaan selaamaan kaikkea turhaa ja aikaa kuluu.” ”Mua alko 
ahdistaa, kun en tienny, mistä olisi pitänyt katsoa.”) 
•Osa sitä hyvänä (”tarkistelin pieniä juttuja”) ja ilmeisesti osasi vieläpä 
seuloa oleellisen 
•Opettajan arvio: Ne, jotka olivat lukeneet etukäteen kokeeseen ja 
olivat ymmärtäneet asiat, hyötyivät muistiinpanoista ja netistä. Ne, jotka 
olivat tuudittautuneet uskoon, että saavat selata kaikkea ihan vapaasti, 
eivät juurikaan hyötyneet netin käytöstä, koska koe oli hyvin soveltava.
• Digabi somessa 
• Ajankohtaista 
• Reaalikokeet 
Tämä on muunnelma Digabin koulutusdiasta (CC BY): https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Sahkoinen_ylioppilaskoe.pdf
Digabi.fi – virtaa yo-tutkintoon 
Joko seuraat?
Ajankohtaista 
• Nyt on aika hankkia rutiinia tietotekniikan jatkuvaan käyttöön 
ja sähköiseen arvioitiin 
– Aloita pienestä 
– Hyödynnä tvt:tä 
– Monipuolista arviointia 
– Kokeile jotain uutta 
• Lähikuukausina 
– Ohjevideoita ohjelmistoista 
– Ensimmäinen versio sähköisessä kokeessa käytettävästä 
ohjelmistosta (tammikuu) 
• Kilpailu sunnuntaihin asti: Miten teillä valmistaudutaan?
Tämä on kopio Digabin koulutusdiasta (CC BY): https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Sahkoinen_ylioppilaskoe.pdf
Tämä on kopio Digabin koulutusdiasta (CC BY): https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Sahkoinen_ylioppilaskoe.pdf
Tämä on kopio Digabin koulutusdiasta (CC BY): https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Sahkoinen_ylioppilaskoe.pdf
Kuva: 
Apps for Bloom’s 
www.pedagoo.org 
Martyn Call
Kokeen modulaarinen rakenne 
Moduulien määrä voi vaihdella eri koekerroilla ja eri oppiaineissa 
Kuva: www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf
Esimerkkejä koerakenteesta 
Kuva: www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf
Sähköinen yo-tutkinto - reaaliaineet 
www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf 
Esimerkkejä kokeen tausta-aineistoista 
•Artikkelitietokantoja 
•Tekstejä 
•Kaavioita 
•Karttoja 
•Kuvia 
•Videoita 
Miten voit ottaa näitä 
•Animaatioita 
käyttöön jo nyt osana 
•Simulaatioita 
opetusta, arviointia ja 
•Äänitiedostoja 
kurssikokeita? 
•Taulukoita 
•Tilastoja 
•Mittaustuloksia
Aineryhmittäin (3-5 henkeä) 
Lukekaa oman oppiaineenne kuvaus 
•YTL: reaalikokeiden ainekohtaiset 
kuvaukset 
Kommentoikaa ja ideoikaa 
oppiaineenne sähköistä arviointia mm. 
seuraavien esimerkkien pohjalta 
•Digabi-sivuston esimerkkitehtäviä 
•Digabin sivu sähköisistä kurssikokeista 
•Ideabi-sivuston koeideoita
kahoot.it 
Kyselyiden tekeminen 
•Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (getkahoot.com) 
•Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti 
•Tulokset ladattavissa exceliin 
•Paljon valmiita kyselyitä 
HUOM! 
•Voi olla useampi oikea vastaus, 
mutta niistä voi valita vain 
yhden 
•Nopeudesta saa lisäpisteitä
Kokeillaan: kahoot.it
Kahoot-vinkkejä 
• Sopii läksykuulusteluihin, leikkimielisiin kisoihin yms. 
• Voi tehdä myös mielipidekyselyitä, missä ei yhtä oikeaa 
vastausta 
• Kyselyihin voi vastata myös pareittain tai ryhmissä 
• Jos riittävä nettiyhteys, sallii jopa 1000 vastaajaa 
• Helppo väline opiskelijoiden tehdä kyselyitä toisilleen 
• Ohjeita ja vinkkejä: 
salosensalat.wikispaces.com/Kahoot 
ditchthattextbook.com/2014/08/28/10-ways-to-electrify-class-with-kahoot
quizlet.com: sanaston, termien ja 
synonyymien harjoittelu ja testaaminen 
• Voit tehdä omia tai käyttää jaettuja 
• Quizletin avulla voi opiskella, vastata kyselyihin vai pelata 
• Oppija voi harjoitella itse valitsemanaan ajankohtana 
• Oppijan ei tarvitse kirjautua, ellei halua kisata tuloksista 
toisten kanssa tai tehdä omia sanastoharjoituksia 
• Selain, Google play, App Store
Valmiita kyselyitä 
Jaettuja kyselyitä yli 40 miljoonaa, niitä voi käyttää sellaisenaan 
tai kopioida itselle muokattavaksi 
•German food adjectives 
•Espanjankielisten maiden liput 
•Suomi-venäjä, ruoka ja tarjoilu 
•Musiikkisanasto 
•Mainonnan analyysin termistöä 
•saaressa.blogspot.fi/2012/08/urheilusanastoja.html 
•saaressa.blogspot.fi/2012/08/riistaelaimia.html 
Etsi lisää kyselyitä!
Ohjeita ja vinkkejä 
• Jopa alakoululaisen helppo tehdä omia harjoituksia! 
• Älä merkitse sanastoharjoituksiin välimerkkejä tms, sillä ne 
häiritsevät, kun Quizlet ääntää sanoja. 
– Kirjaa taivutusmuodot näin: en blomma blomman blommor blommorna 
• Quizletissä voi käyttää Flickrin CC-lisensoituja kuvia. 
• Quizlet tarjoaa monipuolisempaa palvelua 15-25 USD/vuosi: 
omat kuvat, äänitys, luokkien perustaminen jne.
Kuka tekee työn? 
Kuva: Mosborne01, CC BY-SA
Monipuolinen Socrative.com 
• Opettaja kirjautuu palveluun ja avaa kyselyn 
– Start a Quiz: aiemmin tekemäsi/kopioimasi kyselyt 
– Quick Question: avoimet, monivalinnat ja oikein/väärin (kysymys 
voidaan esittää suullisesti) 
– Space Race: kilpailu (max 15, suositellaan ryhmille) 
• Opiskelijoita (max 50) 
• Paljon vaihtoehtoja: 
Voi vastata samanaikaisesti tai 
omassa tahdissa, nimellä tai 
nimettömästi, myös välitön 
palaute mahdollinen.
Jaetut kyselyt 
• Jaettuja kyselyitä: bit.ly/1j3LeDv, suomeksi: bit.ly/NrwlOo 
• Jaetun kyselyn saat käyttöösi lataamalla sen Manage Quizzes 
-kohdasta. Voit halutessasi muokata kopioimaasi kyselyä. 
– United States - State Capitals SOC-549160 
– Filosofian kertausta (lukion 1-kurssi) SOC-896552
Vinkkejä ja tulokset 
• Ohjediat: www.slideshare.net/tuuliflame/socrative-39866806 
• Sulje kysely, kun kaikki ovat vastanneet tai oppitunti päättyy. 
• Kyselyn päätteeksi voit valita, 
miten tulokset tallennetaan.
Mobiililaitteet monipuolisessa käytössä 
seksuaalikasvatuksen oppitunnilla 
Mari Petrelius: www.slideshare.net/maripetrelius/seksuaalikasvatusta-mobiililaitteilla-esimerkkioppitunti-te1- 
terveyden-perusteet-kurssilta CC BY-SA
Läksyt vai loppukoe? 
Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä 
Ja mitä kommentista seurasi? 
Opiskelijat olivat innoissaan ja 
lopputuloksena oli, että kaikki, 
myös heikoimmat oppilaat, lukivat 
läksyt perusteellisesti joka kerta. 
Pistokkaista saatiin huippu-arvosanoja 
ja tunneilla saatiin 
aikaan mahtavat keskustelut, kun 
kaikki tiesivät mistä puhutaan. 
En pidä perinteistä 
loppukoetta kurssista 
lainkaan, mutta varaan 
mahdollisuuden pitää 
pistokkaan aina silloin, 
kun siltä tuntuu.
Vaihtoehtoja kurssikokeille 
ja arvioinnin osiksi 
• Blogit oppimispäiväkirjoina ja keskusteluympäristöinä 
• Yhteismuistiinpanot oppituntitiivistelmille, ryhmätentit 
– esim. Google Drive, ks. Et2-kurssi 
• Twitter, Facebook ym: vuorovaikutus, opitun reflektointi, 
vertaisoppiminen, lisäarvon tuominen, oppimispäiväkirja,.. 
– Ks. esim. Maarit Jaakkola: Twitter-osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden oppimisyhteisön 
laajentajana. Julkaisussa s. 71-78 www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/sulop2013.pdf 
• Videotarina kokeen tai esseen sijaan (iMovie,..) 
• Tietyn ilmiön selittäminen (Explain Everything,..) 
– Lari Härkönen/MobiLuck: iPad kotitehtävien esittämisessä finnedmob.blogspot.fi/2014/02/ipad-kotitehtavien- 
esittamisessa-kuinka.html 
• Suullinen kielitaito (Puppet Pals, äänitiedostot,..) 
• Portfolio, esitelmä, projektityö (Book Creator, Canva,..) 
• Animaatioita esim. luonnonilmiöistä (iMotion,..) 
• Ajatuskartat eri ilmiöistä (Mindomo, Popplet,..)
bit.ly/MLkokeet 
Perusteellisempi ja ajoittain päivittyvä diasarja 
työpajan loppuosan kyselytyökaluista.
Tämä diasarja on lisensoitu Creative 
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 
HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä. 
Lisätietoja 
• CC-lisenssit: creativecommons.fi 
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen 
-lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: 
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. 
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan 
osalta: Matleena Laakso www.slideshare.net/MatleenaLaakso/shkiset-kokeet-reaaliaineiden- 
typaja. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. 
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi
1 de 40

Recomendados

Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdf por
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdfSähköiset kyselyt 31.3.22.pdf
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdfMatleena Laakso
224 visualizações35 slides
Digisisällöt 28.3.22.pdf por
Digisisällöt 28.3.22.pdfDigisisällöt 28.3.22.pdf
Digisisällöt 28.3.22.pdfMatleena Laakso
105 visualizações27 slides
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi por
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointiDigitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointiMatleena Laakso
1.1K visualizações30 slides
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusMatleena Laakso
1.7K visualizações23 slides
Sähköiset kyselyt 7.12.21 por
Sähköiset kyselyt 7.12.21Sähköiset kyselyt 7.12.21
Sähköiset kyselyt 7.12.21Matleena Laakso
124 visualizações41 slides
Sähköinen arviointi 9.4.15 por
Sähköinen arviointi 9.4.15Sähköinen arviointi 9.4.15
Sähköinen arviointi 9.4.15Matleena Laakso
706 visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 24.2.22 por
Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 24.2.22Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 24.2.22
Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 24.2.22Matleena Laakso
104 visualizações19 slides
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017 por
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017Matleena Laakso
1.1K visualizações50 slides
Pedagogin digitystä 7.2.22 por
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Matleena Laakso
167 visualizações38 slides
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Matleena Laakso
205 visualizações36 slides
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21 por
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Matleena Laakso
161 visualizações44 slides
Verkkopedagogiikka 20.1.22 por
Verkkopedagogiikka 20.1.22Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22Matleena Laakso
71 visualizações55 slides

Mais procurados(20)

Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 24.2.22 por Matleena Laakso
Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 24.2.22Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 24.2.22
Infograafit ja interaktiiviset verkkosisällöt 24.2.22
Matleena Laakso104 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017
Pedagoginen piristysruiske 28.9.2017
Matleena Laakso1.1K visualizações
Pedagogin digitystä 7.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
Matleena Laakso167 visualizações
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Matleena Laakso205 visualizações
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21 por Matleena Laakso
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Matleena Laakso161 visualizações
Verkkopedagogiikka 20.1.22 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 20.1.22Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22
Matleena Laakso71 visualizações
Oppijoiden osallistaminen 9.3.22 por Matleena Laakso
Oppijoiden osallistaminen 9.3.22Oppijoiden osallistaminen 9.3.22
Oppijoiden osallistaminen 9.3.22
Matleena Laakso252 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21 por Matleena Laakso
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Matleena Laakso161 visualizações
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt por Harto Pönkä
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Harto Pönkä1.1K visualizações
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 por Matleena Laakso
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Matleena Laakso149 visualizações
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21 por Matleena Laakso
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Matleena Laakso110 visualizações
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21 por Matleena Laakso
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
Oppijoiden osallistaminen ja vuorovaikutus 3. 4.11.21
Matleena Laakso219 visualizações
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa por Matleena Laakso
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissaSähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
Sähköiset työkalut oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
Matleena Laakso912 visualizações
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso126 visualizações
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseen por Matleena Laakso
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseenSelaimella toimivia sovelluksia opetukseen
Selaimella toimivia sovelluksia opetukseen
Matleena Laakso1.7K visualizações
Teams ja Padlet 27.8.21 por Matleena Laakso
Teams ja Padlet 27.8.21 Teams ja Padlet 27.8.21
Teams ja Padlet 27.8.21
Matleena Laakso266 visualizações
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen por Matleena Laakso
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Matleena Laakso8.1K visualizações
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17 por Matleena Laakso
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17
Matleena Laakso215 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20 por Matleena Laakso
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Matleena Laakso540 visualizações
Digitaaliset ratkaisut hybridiopetuksen tukena 12.8.21 por Matleena Laakso
Digitaaliset ratkaisut hybridiopetuksen tukena 12.8.21Digitaaliset ratkaisut hybridiopetuksen tukena 12.8.21
Digitaaliset ratkaisut hybridiopetuksen tukena 12.8.21
Matleena Laakso199 visualizações

Similar a Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja

Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15 por
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15Matleena Laakso
1.1K visualizações44 slides
Lohja slideshare por
Lohja slideshareLohja slideshare
Lohja slideshareEenariina Hämäläinen
724 visualizações20 slides
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015 por
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Eenariina Hämäläinen
1K visualizações36 slides
Open päivitys 4, osa 2 por
Open päivitys 4, osa 2Open päivitys 4, osa 2
Open päivitys 4, osa 2Matleena Laakso
3.1K visualizações26 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op por
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opMatleena Laakso
585 visualizações59 slides

Similar a Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja(20)

Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15 por Matleena Laakso
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15
Matleena Laakso1.1K visualizações
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015 por Eenariina Hämäläinen
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Eenariina Hämäläinen1K visualizações
Open päivitys 4, osa 2 por Matleena Laakso
Open päivitys 4, osa 2Open päivitys 4, osa 2
Open päivitys 4, osa 2
Matleena Laakso3.1K visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op por Matleena Laakso
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Matleena Laakso585 visualizações
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso119.6K visualizações
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 por Matleena Laakso
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Matleena Laakso888 visualizações
Open Päivitys 4 por Matleena Laakso
Open Päivitys 4 Open Päivitys 4
Open Päivitys 4
Matleena Laakso3.7K visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 visualizações
Pedagogin digitystä 9.12.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20
Matleena Laakso210 visualizações
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21 por Matleena Laakso
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Matleena Laakso218 visualizações
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014 por Eenariina Hämäläinen
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Eenariina Hämäläinen1.1K visualizações
Ylioppilaskokeen sähköistyminen - muutoksia mafyke-opetuksessa? - lukion mafy... por Jari Sjölund
Ylioppilaskokeen sähköistyminen - muutoksia mafyke-opetuksessa? - lukion mafy...Ylioppilaskokeen sähköistyminen - muutoksia mafyke-opetuksessa? - lukion mafy...
Ylioppilaskokeen sähköistyminen - muutoksia mafyke-opetuksessa? - lukion mafy...
Jari Sjölund1.5K visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações
Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Pedagogin digitystä 17.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 17.2.22Pedagogin digitystä 17.2.22
Pedagogin digitystä 17.2.22
Matleena Laakso138 visualizações
Miten järjestää webinaari 16.5.18 por Matleena Laakso
Miten järjestää webinaari 16.5.18Miten järjestää webinaari 16.5.18
Miten järjestää webinaari 16.5.18
Matleena Laakso173 visualizações
Open päivitys 21.4.16 por Matleena Laakso
Open päivitys 21.4.16Open päivitys 21.4.16
Open päivitys 21.4.16
Matleena Laakso1.1K visualizações
Pedagoginen piristusruiske 081014 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014
Matleena Laakso1K visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
8 visualizações29 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
19 visualizações34 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
27 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso8 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso19 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso27 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso68 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso64 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso37 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso26 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso18 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso11 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso16 visualizações

Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja

 • 1. Sähköiset kokeet ja arviointi, reaaliaineiden työpaja Tampereen kaupungin ylläpitämien lukioiden opetushenkilöstön VESO-päivä 25.10.2014 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: Matleena Laakso, CC BY Esityksen kuvissa muitakin lisenssejä.
 • 2. Reaaliaineiden työpaja klo 12:50–15:00 Aihe 1. Sähköiset kokeet ja arviointi -Mitä etuja sähköinen koe tuo? -Millaisia kokeita eri lukioissa on tehty? -Millainen on reaaliaineiden yo-koe? -Tutustutaan Digabin materiaaliin keskustellen ja ideoiden mahdollisuuksia. Aihe 2. Sähköisiä kokeita sosiaalisen median palveluilla -Sähköisiin yo-kokeisiin valmistautuminen alkaa nyt! Työpajassa tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin tehdä sähköisiä kokeita ilmaisilla sosiaalisen median sovelluksilla. Oppijat voivat vastata niihin läppärillä tai mobiililaitteella.
 • 4. Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia • Uudistaa lukio-opetuksen pedagogiikkaa – Arviointi ohjaa oppimista • Monipuolisemmat kokeet, arviointi ja palaute – Koeympäristö kehittyy: autenttista materiaalia, minkä kanssa työelämässäkin toimitaan ja haluttaessa vapaa netin käyttö – Itse- ja vertaisarviointi – Välitön palaute, äänipalaute,.. • Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen – Ei hankalaa käsialaa – Tvt:n hyödyntäminen motivoi – Usein automaattinen koonti tuloksista • Tukee BYOD:ia – hankitut laitteet jatkuvaan käyttöön
 • 5. Osaamista pitäisi arvioida eri tavoin yle.fi/uutiset/tulevaisuuden_koulun_kehittajat_perinteinen_koe_on_turhan_hallitseva__kokeettomuuttakin_• Parikokeet • Itsearviointi • Ryhmäkokeet • Suulliset kokeet • Erimuotoiset kokeet • Täysi kokeettomuus • Erilaisia tehtävänantoja • Materiaalit kokeessa mukana • Kokeissa ei ole mitään pahaa; ne myös opettavat suoriutumaan tietyistä asioista tietyssä ajassa • Lukiossa opiskelijoista 90 % antaisi itselleen saman arvosanan kuin opettaja
 • 6. Netin käytön rajoittaminen • Soveltavat tehtävät • Aikatauluttaminen (tiedonhaulle ei aikaa) • Opettajan sijoittuminen luokassa ja/tai tietokoneluokan näyttöjen valvonta • Netin käytön rajoittaminen – Langattoman verkon tai atk-luokan nettiyhteyden katkaisu (HUOM: Opiskelija voi silti jakaa verkon omasta kännykästään.) – Opettaja voi lukita iPadin koetilanteessa niin, että sillä pääsee vain yhteen sovellukseen: Lukitseminen tapahtuu pääsykoodilla, jonka voi asettaa Asetuksista: yleiset - käyttöapu - ohjattu käyttö
 • 7. Netin käyttöön kannustaminen Eenariina Hämäläinen: www.slideshare.net/eenariinahamalainen/sahkoiset-kokeet-ja-sahkoinen-arviointi-laihia-258 • Soveltavat tehtävät • Aidosti uudenlaiset, avointa verkkoa hyödyntävät koetyypit • Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen osana tehtävänantoa • Kopioimista voivat rajoittaa myös – kysymyksen sitominen oman kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin – miellekartta omasta esseestä ilman apuvälineitä – plagioinnin tunnistusohjelmat – paras rajoittaja on halu oppia ja sisäinen motivaatio
 • 8. Tietokone ja muistitikku • Jokaisella oma tietokone. • Koe ja sähköiset materiaalit jaetaan muistitikulla. • Koe tehdään esim. Wordillä tai PowerPointilla • Helppo toteuttaa, ei vaadi verkkoa, lähellä yo-kokeen lähtötilannetta. • Materiaalit tallennettava tikulle etukäteen ja kerättävä jälkikäteen.
 • 9. Sähköiset oppimisalustat • Sisältävät usein myös automaattisesti tarkastuvia tehtäviä • Voi linkittää/upottaa netin ilmaisilla sovelluksilla tehtyjä kyselyitä Moodle: learning2.uta.fi/mod/page/view.php?id=250 OnEdu: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/onedu-kurssit-tehtvt-Edmodo
 • 10. Mikrosoftin One Drive ja Google Drive • ”Muistitikku pilvessä” • Driveen voi luoda kansioita ja tiedostoja, joita voi halutessaan jakaa toisille – katsottavaksi – kommentoitavaksi – Muokattavaksi • Driveen voi luoda sähköisiä kyselyitä – Google Driven lomakkeella tehty kysely – Mikrosoftin Excel Onlinellä tehty kysely
 • 11. Esseet, esitelmät yms. ja niiden kommentointi • Opiskelija luo asiakirjan tai muun dokumentin – opettajalle muokkaus- tai kommentointioikeus – esim. prosessikirjoittaminen, esitelmät • Opettaja luo asiakirjat – kokeen ajaksi muokkausoikeus opiskelijoille • Kokeile tekstin kommentointia: bit.ly/1oR8Fil (Google) • Opiskelija voi muokata sisältöä kommenttien perusteella. • Kommentointimahdollisuus sopii vertaispalautteen työkaluksi!
 • 12. Videot fysiikan kokeessa Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html • Viisi videota oppimisalustalla • Kukin katsoi ne ilman ääniä • Tehtävänä selittää kolmen videon ilmiöt kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla. – esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate • Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana. Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille.
 • 13. Koeviikoton jakso: hy+yh Turun Lyseon lukio, Minna Stormi: blog.edu.turku.fi/tiimit/2014/06/18/sahkoiset-kokeet-reaaliaineissa • Sähköiset materiaalit ja työskentelytavat lisääntyivät – Kurssimateriaalit jaettiin kaikille lukuoikeuksin Office365:n. – Lähes joka tunti tehtiin yhdessä OneDriveen tehtäviä, jotka tarkistettiin, muokattiin ja lopuksi yhteinen tuotos oli kaikkien saatavilla. • Opiskelijat rohkaistuvat käyttämään sähköisiä välineitä – Kun heillä on opettajan apu ja tuki – Ohjelmia ja oppimisalustoja käytetään usein ja eri aineissa • Harjoittelemalla oppii vastaamista ja korjaamista – Perinteinen paperikoe, jota seurasi sähköinen koe: käytössä Word, Moodle ja Finlex. Vastaukset Moodleen Turnittimen kautta – Palaute kehitti opiskelijoiden osaamista ja 3. osakokeen aineisto-pohjaisen tehtävän tekeminen sujui kaikilta jo paljon paremmin. – Kieli- ja asiavirheiden korjaaminen sähköisesti oli aluksi hidasta, mutta nopeutui koko ajan. Palautteen kirjoittaminen oli nopeampaa kuin käsin.
 • 14. GE4 Kartografian osakoe (75 min.) Turun Lyseon lukio, Ilse Pajunen: blog.edu.turku.fi/tiimit/2014/06/18/sahkoiset-kokeet-reaaliaineissa Netin salliminen jakoi opiskelijat kahteen leiriin •Osa ei hyödyntänyt sitä lainkaan (”Hukkuu vaan selaamaan kaikkea turhaa ja aikaa kuluu.” ”Mua alko ahdistaa, kun en tienny, mistä olisi pitänyt katsoa.”) •Osa sitä hyvänä (”tarkistelin pieniä juttuja”) ja ilmeisesti osasi vieläpä seuloa oleellisen •Opettajan arvio: Ne, jotka olivat lukeneet etukäteen kokeeseen ja olivat ymmärtäneet asiat, hyötyivät muistiinpanoista ja netistä. Ne, jotka olivat tuudittautuneet uskoon, että saavat selata kaikkea ihan vapaasti, eivät juurikaan hyötyneet netin käytöstä, koska koe oli hyvin soveltava.
 • 15. • Digabi somessa • Ajankohtaista • Reaalikokeet Tämä on muunnelma Digabin koulutusdiasta (CC BY): https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Sahkoinen_ylioppilaskoe.pdf
 • 16. Digabi.fi – virtaa yo-tutkintoon Joko seuraat?
 • 17. Ajankohtaista • Nyt on aika hankkia rutiinia tietotekniikan jatkuvaan käyttöön ja sähköiseen arvioitiin – Aloita pienestä – Hyödynnä tvt:tä – Monipuolista arviointia – Kokeile jotain uutta • Lähikuukausina – Ohjevideoita ohjelmistoista – Ensimmäinen versio sähköisessä kokeessa käytettävästä ohjelmistosta (tammikuu) • Kilpailu sunnuntaihin asti: Miten teillä valmistaudutaan?
 • 18. Tämä on kopio Digabin koulutusdiasta (CC BY): https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Sahkoinen_ylioppilaskoe.pdf
 • 19. Tämä on kopio Digabin koulutusdiasta (CC BY): https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Sahkoinen_ylioppilaskoe.pdf
 • 20. Tämä on kopio Digabin koulutusdiasta (CC BY): https://digabi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Sahkoinen_ylioppilaskoe.pdf
 • 21. Kuva: Apps for Bloom’s www.pedagoo.org Martyn Call
 • 22. Kokeen modulaarinen rakenne Moduulien määrä voi vaihdella eri koekerroilla ja eri oppiaineissa Kuva: www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf
 • 23. Esimerkkejä koerakenteesta Kuva: www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf
 • 24. Sähköinen yo-tutkinto - reaaliaineet www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf Esimerkkejä kokeen tausta-aineistoista •Artikkelitietokantoja •Tekstejä •Kaavioita •Karttoja •Kuvia •Videoita Miten voit ottaa näitä •Animaatioita käyttöön jo nyt osana •Simulaatioita opetusta, arviointia ja •Äänitiedostoja kurssikokeita? •Taulukoita •Tilastoja •Mittaustuloksia
 • 25. Aineryhmittäin (3-5 henkeä) Lukekaa oman oppiaineenne kuvaus •YTL: reaalikokeiden ainekohtaiset kuvaukset Kommentoikaa ja ideoikaa oppiaineenne sähköistä arviointia mm. seuraavien esimerkkien pohjalta •Digabi-sivuston esimerkkitehtäviä •Digabin sivu sähköisistä kurssikokeista •Ideabi-sivuston koeideoita
 • 26. kahoot.it Kyselyiden tekeminen •Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (getkahoot.com) •Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti •Tulokset ladattavissa exceliin •Paljon valmiita kyselyitä HUOM! •Voi olla useampi oikea vastaus, mutta niistä voi valita vain yhden •Nopeudesta saa lisäpisteitä
 • 28. Kahoot-vinkkejä • Sopii läksykuulusteluihin, leikkimielisiin kisoihin yms. • Voi tehdä myös mielipidekyselyitä, missä ei yhtä oikeaa vastausta • Kyselyihin voi vastata myös pareittain tai ryhmissä • Jos riittävä nettiyhteys, sallii jopa 1000 vastaajaa • Helppo väline opiskelijoiden tehdä kyselyitä toisilleen • Ohjeita ja vinkkejä: salosensalat.wikispaces.com/Kahoot ditchthattextbook.com/2014/08/28/10-ways-to-electrify-class-with-kahoot
 • 29. quizlet.com: sanaston, termien ja synonyymien harjoittelu ja testaaminen • Voit tehdä omia tai käyttää jaettuja • Quizletin avulla voi opiskella, vastata kyselyihin vai pelata • Oppija voi harjoitella itse valitsemanaan ajankohtana • Oppijan ei tarvitse kirjautua, ellei halua kisata tuloksista toisten kanssa tai tehdä omia sanastoharjoituksia • Selain, Google play, App Store
 • 30. Valmiita kyselyitä Jaettuja kyselyitä yli 40 miljoonaa, niitä voi käyttää sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi •German food adjectives •Espanjankielisten maiden liput •Suomi-venäjä, ruoka ja tarjoilu •Musiikkisanasto •Mainonnan analyysin termistöä •saaressa.blogspot.fi/2012/08/urheilusanastoja.html •saaressa.blogspot.fi/2012/08/riistaelaimia.html Etsi lisää kyselyitä!
 • 31. Ohjeita ja vinkkejä • Jopa alakoululaisen helppo tehdä omia harjoituksia! • Älä merkitse sanastoharjoituksiin välimerkkejä tms, sillä ne häiritsevät, kun Quizlet ääntää sanoja. – Kirjaa taivutusmuodot näin: en blomma blomman blommor blommorna • Quizletissä voi käyttää Flickrin CC-lisensoituja kuvia. • Quizlet tarjoaa monipuolisempaa palvelua 15-25 USD/vuosi: omat kuvat, äänitys, luokkien perustaminen jne.
 • 32. Kuka tekee työn? Kuva: Mosborne01, CC BY-SA
 • 33. Monipuolinen Socrative.com • Opettaja kirjautuu palveluun ja avaa kyselyn – Start a Quiz: aiemmin tekemäsi/kopioimasi kyselyt – Quick Question: avoimet, monivalinnat ja oikein/väärin (kysymys voidaan esittää suullisesti) – Space Race: kilpailu (max 15, suositellaan ryhmille) • Opiskelijoita (max 50) • Paljon vaihtoehtoja: Voi vastata samanaikaisesti tai omassa tahdissa, nimellä tai nimettömästi, myös välitön palaute mahdollinen.
 • 34. Jaetut kyselyt • Jaettuja kyselyitä: bit.ly/1j3LeDv, suomeksi: bit.ly/NrwlOo • Jaetun kyselyn saat käyttöösi lataamalla sen Manage Quizzes -kohdasta. Voit halutessasi muokata kopioimaasi kyselyä. – United States - State Capitals SOC-549160 – Filosofian kertausta (lukion 1-kurssi) SOC-896552
 • 35. Vinkkejä ja tulokset • Ohjediat: www.slideshare.net/tuuliflame/socrative-39866806 • Sulje kysely, kun kaikki ovat vastanneet tai oppitunti päättyy. • Kyselyn päätteeksi voit valita, miten tulokset tallennetaan.
 • 36. Mobiililaitteet monipuolisessa käytössä seksuaalikasvatuksen oppitunnilla Mari Petrelius: www.slideshare.net/maripetrelius/seksuaalikasvatusta-mobiililaitteilla-esimerkkioppitunti-te1- terveyden-perusteet-kurssilta CC BY-SA
 • 37. Läksyt vai loppukoe? Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä Ja mitä kommentista seurasi? Opiskelijat olivat innoissaan ja lopputuloksena oli, että kaikki, myös heikoimmat oppilaat, lukivat läksyt perusteellisesti joka kerta. Pistokkaista saatiin huippu-arvosanoja ja tunneilla saatiin aikaan mahtavat keskustelut, kun kaikki tiesivät mistä puhutaan. En pidä perinteistä loppukoetta kurssista lainkaan, mutta varaan mahdollisuuden pitää pistokkaan aina silloin, kun siltä tuntuu.
 • 38. Vaihtoehtoja kurssikokeille ja arvioinnin osiksi • Blogit oppimispäiväkirjoina ja keskusteluympäristöinä • Yhteismuistiinpanot oppituntitiivistelmille, ryhmätentit – esim. Google Drive, ks. Et2-kurssi • Twitter, Facebook ym: vuorovaikutus, opitun reflektointi, vertaisoppiminen, lisäarvon tuominen, oppimispäiväkirja,.. – Ks. esim. Maarit Jaakkola: Twitter-osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden oppimisyhteisön laajentajana. Julkaisussa s. 71-78 www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/sulop2013.pdf • Videotarina kokeen tai esseen sijaan (iMovie,..) • Tietyn ilmiön selittäminen (Explain Everything,..) – Lari Härkönen/MobiLuck: iPad kotitehtävien esittämisessä finnedmob.blogspot.fi/2014/02/ipad-kotitehtavien- esittamisessa-kuinka.html • Suullinen kielitaito (Puppet Pals, äänitiedostot,..) • Portfolio, esitelmä, projektityö (Book Creator, Canva,..) • Animaatioita esim. luonnonilmiöistä (iMotion,..) • Ajatuskartat eri ilmiöistä (Mindomo, Popplet,..)
 • 39. bit.ly/MLkokeet Perusteellisempi ja ajoittain päivittyvä diasarja työpajan loppuosan kyselytyökaluista.
 • 40. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso www.slideshare.net/MatleenaLaakso/shkiset-kokeet-reaaliaineiden- typaja. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi

Notas do Editor

 1. Sähköiset kokeet ja arviointi, reaaliaineiden työpaja, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.