Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Sähköiset kokeet ja
mobiilioppiminen
Tampereen klassillinen lukio 4.2.2014

Matleena Laakso

PAOK-verkosto

Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso

paokhanke.ning.com

Kuvissa muitakin lisenssejä.
Tykkää PAOKverkostosta!
Facebook pysyy hankeajan jälkeenkin
Opetusalan päätrendit
The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY)

1. Verkko- ja sulautuva oppiminen sekä
yhteisöllinen työskentely osaksi
oppimiskäsitystä
2. Sosiaalinen media muuttaa
vuorovaikutusta ja esittämistä
3. Avoimuuden arvostus ja merkitys
kasvaa
4. BYOD eli oppijoiden omat laitteet
5. Verkon resurssit ja vuorovaikutus
haastavat opettajan ja kasvattajan
roolia
Lähivuosien horisontteja
The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY)

Vuoden sisällä tai aiemmin
• Pilvipalvelut
• Mobiilioppiminen
2-3 vuoden kuluessa
• Oppimisanalyysit
• Avoin sisältö
4-5 vuoden kuluessa
• 3D tulostaminen
• Virtuaaliset ja etälaboratoriot
Sähköiset yo-kokeet: digabi.fi
Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyypän
mukaan suurin muutos tulee koskemaan lukio-opetuksen
pedagogiikkaa.

Kuva: Digabi, CC BY
Kuva: Digabi, CC BY
Tietokone ja muistitikku
• Jokaisella oma tietokone.
• Koe ja sähköiset materiaalit jaetaan muistitikulla.
• Helppo toteuttaa, ei vaadi verkkoa, lähellä yo-kokeen
lähtötilannetta.
• Materiaalit tallennettava etukäteen ja kerättävät
jälkikäteen.
Sähköistä yo-koetta varten muistitikulta ladattavan
käyttöjärjestelmän testiversio on ladattavissa Digabin
sivuilta.
Videot fysiikan kokeessa
Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta
Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html

•
•

•
•

Opettaja upotti etukäteen viisi kurssin aiheisiin liittyvää videota
sähköiselle oppimisalustalle.
Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat
niistä kolme. Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt
kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla (esim.
Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate).
Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana. Vastaukset
kirjoitettiin erilliselle konseptille.
Opiskelijoilta tuli positiivista palautetta: Mukava, erilainen
koetehtävä. Hyvä, että kokeessa muutakin kuin laskemista.
m.socrative.com / Socrative Student

301163
Socrative.com
• Tee kyselyitä, harjoituksia, pelejä,..
• Opettaja kirjautuu palveluun.
• Opiskelijat (max 50) pääsevät osallistumaan antamalla
opettajansa virtuaalihuoneen numeron.
• Toimii selaimella, tarjolla myös oma sovellus opettajalle ja
oma opiskelijalle.
• Tulokset voi ladata exceliin.
• Tehdyt kyselyt voi jakaa kollegalle tai kaikille muille käyttäjille.
kahoot.it
Digabi, CC BY
kahoot.it
Kyselyn tekijä
•Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (linkki alalaidassa)
•Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti
•Tulokset ladattavissa exceliin
•Paljon valmiita kyselyitä
Vastaaja
•Voi olla useampi oikea vastaus,
mutta niistä voi valita vain
yhden.
•Nopeudesta saa lisäpisteitä.
Kuka tekee
kokeet ja
kyselyt?
quizlet.com
• Tee omia kyselyitä
• Hyödynnä valmiita muokattavia kysymyslistoja
esim. espanjankielisten maiden liput, German Food
Adjectives, French animal names
Kokeita ja erilaisia kyselyitä
Sähköiset oppimisympäristöt
•Moodlen: kysely ja tenttityökalu, TaY:n hyvät ohjeet tenttityökaluun
•Mobie: OnEdu-oppimisympäristö
•Edmodo, esim. Kuhmon yhteislukion ruotsin koe:

kuhmonyhteislukio.blogspot.fi/2014/01/sahkoinen-kurssikoe-1-kokeilukerta.html

•Symbaloo

Muita kyselytyökaluja
•www.surveygizmo.com
•polls.io: pikakyselyitä
•tapaaminen.net: ajankohtien sopimiseen
•Facebook (kysy kysymys), Wilma, eLomake, Zef,..

HUOM: Tarkempi diasarja sähköisistä kokeista (sis. ohjeita ja
esimerkkejä) tulee helmikuun 2014 aikana verkkoon:
www.slideshare.net/MatleenaLaakso .
Google Drive ja SkyDrive
Google Drive: drive.google.com
•Voit tehdä sähköisen kokeen tai muun kyselyn kohdasta LUO ja
sitten LOMAKE.
•Vastaukset tallentuvat yhteen dokumenttiin. Voit antaa vastaajien
nähdä tulokset, kun ovat ensin itse vastanneet. Ohjeita
– Tiina Sarisalmi: slidesha.re/1eA207r
– Marko Kaarlela: www.youtube.com/watch?v=lN8eSsLESaQ

Microsoft SkyDrive, Excel -kysely: skydrive.com
Pitkien nettiosoitteiden lyhentäminen: bit.ly 
Vaihtoehtoja kurssikokeille
• Päätösarvioinnin sijaan jatkuvaa arviointia esim. blogia
ja Twiteriä hyödyntäen.
• Tehdään kurssikokeen sijaan video.
Esimerkki Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä
•

Historian opettaja: En pidä perinteistä loppukoetta kurssista
lainkaan, mutta varaan mahdollisuuden pitää pistokkaan aina silloin,
kun siltä tuntuu.
• Opiskelijat olivat innoissaan ja lopputuloksena oli, että kaikki, myös
heikoimmat oppilaat, lukivat läksyt perusteellisesti joka kerta, saivat
satunnaisista pistokkaista huippuarvosanoja ja saimme tunneilla
aikaan mahtavat keskustelut, kun kaikki tiesivät mistä puhutaan.
Oppijat arvioimaan itseään
Pekka Peura:
Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu
(maot.fi)
Mobiilioppiminen, mPedagogiikka
(ks. esim. sites.google.com/site/avomobiiliopas/)

• Mobiilioppimisessa oppija on mobiili ja laite on ajattelun työkalu.
• Mobiililaite voidaan myös ajatella työkaluna, jolla oppimisprosessi saadaan autenttiseen ympäristöön ja autenttisiin
oppimistilanteisiin.

Luokkahuonepedagogiikka
• didaktisesti perustunut opettajan
toiminnan ja opetusprosessin
suunnitteluun
Verkko- ja mPedagogiikka
• lähtökohta on oppijan
oppimisprosessin suunnittelu
Mikä luokassa muuttuu?
(One-to-one computing literature review 2009, the NSW Department of Education and Training)

Tavallinen luokka
•Opettajan aika kuluu ohjeiden antamiseen, opettajajohtoiseen
keskusteluun ja työskentelyn ohjaamiseen.
•Opiskelijat kysyvät ja vastaavat opettajan kysymyksiin, myös
itsenäistä ja luokan yhteistä työskentelyä.

Teknologialuokka
•Opettaja käyttää aikaa havainnollistamiseen, toiminnan ohjaamiseen
ja keskusteluun.
•Opiskelijat käyttävät aikaa projektitöihin, pienryhmätyöskentelyyn,
keskenään keskusteluun.
 Mahdollistaa oppijakeskeisemmän työympäristön,
tutkivan oppimisen ja pienryhmätyöskentelyn.
Viisi kriittistä virhettä
tablettien oppilaitoskäytössä
www.edudemic.com/2012/09/5-critical-mistakes-schools-ipads-and-correct-them

1. Keskittyminen oppiainekohtaisiin sovelluksiin
2. Opettajat eivät ole valmistautuneet tablettien luokkahuonekäyttöön
3. Pidetään tablettia tietokoneena ja odotetaan sen toimivan läppärin
tavoin
4. Otetaan tabletit yhteiskäyttöön,
vaikka ne on suunniteltu
henkilökohtaisiksi laitteiksi
5. Ei osata kunnolla vastata
kysymyksen, miksi tabletteja
käytetään

Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Tablettien mahdollisuuksia
(Tomi Dufva AppsRuletti-koulutuksessa 2013)

1. Korvaa tietokoneet

- selain, s-posti, some, muistiinpanot,…

2. Tuottamisessa parhaimmillaan

- kuvat, videot, äänet, kartat, piirtäminen,..
- nopea ja helppo, yksin ja ryhmässä

3. Rikastututtavat appsit

- kommunikointiin, tuottamiseen
- tietosisällön täsmäohjelmat, pelilliset ohjelmat,..
- helppoja ja halpoja (vrt. ohjelmat tietokoneelle)
BETT Show eli BETT-messut järjestetään vuosittain Lontoossa
•opetusteknologianäyttely
•seminaareja
•oheistapahtumia kuten kouluvierailuita
•35 000 opetusalan ammattilaista
•suomalaisia 400-500 

Suomalaisten matkaraportit:
www.matleenalaakso.fi/2014/01
/suomalaisten-bett-2014matkaraportit.html

Kuva: Matleena Laakso, CC BY
PAOK:n Twitter-koulutus to 13.2.2014
Lue lisää Twitterin käytöstä BETT-messuilla:
www.matleenalaakso.fi/2014/01/twitter-bett-messuilla.html
Mikä oli BETT:ssä esillä?
•
•

1:1 pedagogiikka
Koulu- ja kuntatason pilveen rakennetut monipuoliset järjestelmät
– sis. mm. oppilashallinto, sähköinen oppimisympäristö, koululounaat,
koulukuljetukset, mobiililaitteiden hallinta ja niiden rahoitus, ratkaisut, millä estetään
sopimaton sisältö koulun verkosta

•
•
•
•
•
•
•
•

Kosketuspinnat: kosketustauluille oli paljon telineitä, minkä avulla ne toimivat
tauluina ja pöytinä, aina tarpeen mukaan
Robotiikka ja ohjelmointi
3D (visualisointi, tulostus, suunnittelu)
Mittarit ja apuvälineet luonnontieteen kokeisiin, erit. mobiililaitteisiin liitettävät
Lasten opetuksen välineet ja palvelut
Kalusteratkaisut, missä tekniikka huomioitu
Suoritusmerkinnät – badget-järjestelmä ja integraatiot kv. badget
järjestelmiin (sis. mm. tiedot kurssista, vaatimuksista ja myöstäjästä)
Mukana oppilasryhmiä, joita voi tarkkailla nähdäkseen miten he ottavat uudet
ratkaisut vastaan
Hove Park School, Brighton
www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html

Toimintakulttuurin muutos
Tavoitteeksi:
•Oppimiseen innostaminen
•Saada oppijat ottamaan vastuuta
oppimisesta ja elämästään
Muutoksen apuvälineenä
•iPadit (1:1)
iPadit tukivat oppimisen omistajuutta
www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html

• Aiemmin 15 % oppilaista esitteli koulutöitään kotona, nyt 56 %.
• Työskentely ryhmissä lisääntynyt, usein koko oppimisprosessi
jaetaan toisten kanssa ja opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi.
• Tyytyväisiin oppitunteihin noussut 31 %:sta 87 %:iin.
Opi toisilta ja jaa osaamistasi
- yksin on liian työlästä!
Kollegoita löydät kahvihuoneen lisäksi verkosta:
opeverkostot.wikispaces.com
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur.  
Tietäisitpä poikani kuinka vähällä järjellä maailmaa hallitaan.

Dubium sapientiae initium.  
Epäilys on viisauden alku.

Non est ad astra mollis e Terris.  
Tie maan päältä tähtiin ei ole helppo.
Ex nihilo nihil fit.  
Tyhjästä ei synny mitään.
Per angusta, ad augusta.  
Vaikeuksien kautta voittoon.

Deliberando saepe perit occasio.  
Harkitessa tilaisuus menee ohi.
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.

Lisätietoja

• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen
-lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
–
–

Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta:
Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/shkiset-kokeet-ja-mobiilioppiminen.
Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.  

• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa
www.matleenalaakso.fi
• Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle
1 de 30

Recomendados

Pedagoginen piristysruiske 14.4.15 por
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Pedagoginen piristysruiske 14.4.15
Pedagoginen piristysruiske 14.4.15Matleena Laakso
1K visualizações54 slides
Tvt terveystiedon opetuksessa por
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa Matleena Laakso
584 visualizações76 slides
Pedagoginen piristusruiske 081014 por
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014Matleena Laakso
1K visualizações71 slides
Pedagoginen piristys 15.1.15 por
Pedagoginen piristys 15.1.15Pedagoginen piristys 15.1.15
Pedagoginen piristys 15.1.15Matleena Laakso
663 visualizações55 slides
Itk 21032019 por
Itk 21032019Itk 21032019
Itk 21032019Heli Antila
262 visualizações19 slides
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15 por
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15
Tvt:n opetuskäytön nykyisyys ja tulevaisuus 27.1.15Matleena Laakso
3.1K visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Matleena Laakso
751 visualizações26 slides
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen por
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenKoulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenMatleena Laakso
4.1K visualizações20 slides
Älypuhelinten käyttö opetuksessa por
Älypuhelinten käyttö opetuksessaÄlypuhelinten käyttö opetuksessa
Älypuhelinten käyttö opetuksessaHarto Pönkä
10.3K visualizações37 slides
Tvt opetuksessa por
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa Matleena Laakso
3.3K visualizações24 slides
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Jari Laru
1.8K visualizações36 slides
Pedagogisen infrastruktuurin malli por
Pedagogisen infrastruktuurin malliPedagogisen infrastruktuurin malli
Pedagogisen infrastruktuurin malliMinna Lakkala
5.5K visualizações8 slides

Mais procurados(20)

Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Matleena Laakso751 visualizações
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen por Matleena Laakso
Koulun toimintakulttuurin kehittäminenKoulun toimintakulttuurin kehittäminen
Koulun toimintakulttuurin kehittäminen
Matleena Laakso4.1K visualizações
Älypuhelinten käyttö opetuksessa por Harto Pönkä
Älypuhelinten käyttö opetuksessaÄlypuhelinten käyttö opetuksessa
Älypuhelinten käyttö opetuksessa
Harto Pönkä10.3K visualizações
Tvt opetuksessa por Matleena Laakso
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
Matleena Laakso3.3K visualizações
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek... por Jari Laru
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Jari Laru1.8K visualizações
Pedagogisen infrastruktuurin malli por Minna Lakkala
Pedagogisen infrastruktuurin malliPedagogisen infrastruktuurin malli
Pedagogisen infrastruktuurin malli
Minna Lakkala5.5K visualizações
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä por Salla-Maaria Laaksonen
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstäVerkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Salla-Maaria Laaksonen1.4K visualizações
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät por Harto Pönkä
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Harto Pönkä10K visualizações
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14
Verkkopedagogiikka ja some terveystiedon opetuksessa 7.4.14
Matleena Laakso597 visualizações
Mobiililaitteet opetuksessa por Harto Pönkä
Mobiililaitteet opetuksessaMobiililaitteet opetuksessa
Mobiililaitteet opetuksessa
Harto Pönkä8.6K visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 por Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Matleena Laakso160 visualizações
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen por Sanna Brauer
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminenSosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sosiaalisen median hyödyntäminen ja mobiilioppiminen
Sanna Brauer869 visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Matleena Laakso87 visualizações
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos por Matleena Laakso
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K visualizações
Yliopistopedagogiikka 27.11.20 por Matleena Laakso
Yliopistopedagogiikka 27.11.20Yliopistopedagogiikka 27.11.20
Yliopistopedagogiikka 27.11.20
Matleena Laakso80 visualizações
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä por Matleena Laakso
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso467 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Pedagoginen piristysruiske 4.3.14
Matleena Laakso920 visualizações
Digiopus luento 3 por Anne Rongas
Digiopus luento 3Digiopus luento 3
Digiopus luento 3
Anne Rongas293 visualizações
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K visualizações

Similar a Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen

Opetuksen uusia tuulia, TTY por
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTYMatleena Laakso
4.6K visualizações64 slides
Ajatuksia verkkopedagogiikasta por
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaRiikka Lehto (Vanninen)
1.1K visualizações18 slides
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 por
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Matleena Laakso
155 visualizações65 slides
Sosiaalinen media koulussa por
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussaHarto Pönkä
1.8K visualizações33 slides
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16Matleena Laakso
204 visualizações21 slides
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing por
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingMatleena Laakso
1.2K visualizações43 slides

Similar a Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen(20)

Opetuksen uusia tuulia, TTY por Matleena Laakso
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTY
Matleena Laakso4.6K visualizações
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 por Matleena Laakso
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Matleena Laakso155 visualizações
Sosiaalinen media koulussa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K visualizações
TVT-taitojen osaaja 20.5.16 por Matleena Laakso
TVT-taitojen osaaja 20.5.16TVT-taitojen osaaja 20.5.16
TVT-taitojen osaaja 20.5.16
Matleena Laakso204 visualizações
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing por Matleena Laakso
ICT and Social Media in Education, Networking and SharingICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
ICT and Social Media in Education, Networking and Sharing
Matleena Laakso1.2K visualizações
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017 por Matleena Laakso
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Mobiililaitteiden hyödyntäminen opetuksessa 12.10.2017
Matleena Laakso614 visualizações
Opetuksen digitrendit ja työkalut 3.10.19 por Matleena Laakso
Opetuksen digitrendit ja työkalut 3.10.19Opetuksen digitrendit ja työkalut 3.10.19
Opetuksen digitrendit ja työkalut 3.10.19
Matleena Laakso285 visualizações
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K visualizações
Minä verkkokouluttajana 2.4.19 por Matleena Laakso
Minä verkkokouluttajana 2.4.19Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Minä verkkokouluttajana 2.4.19
Matleena Laakso330 visualizações
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso525 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Matleena Laakso349 visualizações
Pedagoginen piristysruiske 130217 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
Matleena Laakso481 visualizações
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17 por Matleena Laakso
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi 20.9.17
Matleena Laakso215 visualizações
Digi sampo por akorhonen
Digi sampoDigi sampo
Digi sampo
akorhonen662 visualizações
Digiajan aikuiskouluttaja 2016 por akorhonen
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
akorhonen432 visualizações
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet por Harto Pönkä
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeetVerkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Verkkotyöskentelyn suunnittelu: opetus ja hankkeet
Harto Pönkä3.9K visualizações
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille! por Harto Pönkä
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Sosiaalisen median taidot haltuun opettajille ja oppijoille!
Harto Pönkä2K visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 visualizações
Verkkopedagogiikka 20.1.22 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 20.1.22Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22
Matleena Laakso71 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
3 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
3 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
2 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
10 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso3 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso3 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso2 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso10 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso21 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso49 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso57 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso127 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso12 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso35 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso21 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações

Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen

 • 1. Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen Tampereen klassillinen lukio 4.2.2014 Matleena Laakso PAOK-verkosto Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso paokhanke.ning.com Kuvissa muitakin lisenssejä.
 • 3. Opetusalan päätrendit The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) 1. Verkko- ja sulautuva oppiminen sekä yhteisöllinen työskentely osaksi oppimiskäsitystä 2. Sosiaalinen media muuttaa vuorovaikutusta ja esittämistä 3. Avoimuuden arvostus ja merkitys kasvaa 4. BYOD eli oppijoiden omat laitteet 5. Verkon resurssit ja vuorovaikutus haastavat opettajan ja kasvattajan roolia
 • 4. Lähivuosien horisontteja The NMC Horizon Report 2013, K-12 Edition (CC BY) Vuoden sisällä tai aiemmin • Pilvipalvelut • Mobiilioppiminen 2-3 vuoden kuluessa • Oppimisanalyysit • Avoin sisältö 4-5 vuoden kuluessa • 3D tulostaminen • Virtuaaliset ja etälaboratoriot
 • 5. Sähköiset yo-kokeet: digabi.fi Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Kaisa Vähähyypän mukaan suurin muutos tulee koskemaan lukio-opetuksen pedagogiikkaa. Kuva: Digabi, CC BY
 • 7. Tietokone ja muistitikku • Jokaisella oma tietokone. • Koe ja sähköiset materiaalit jaetaan muistitikulla. • Helppo toteuttaa, ei vaadi verkkoa, lähellä yo-kokeen lähtötilannetta. • Materiaalit tallennettava etukäteen ja kerättävät jälkikäteen. Sähköistä yo-koetta varten muistitikulta ladattavan käyttöjärjestelmän testiversio on ladattavissa Digabin sivuilta.
 • 8. Videot fysiikan kokeessa Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html • • • • Opettaja upotti etukäteen viisi kurssin aiheisiin liittyvää videota sähköiselle oppimisalustalle. Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat niistä kolme. Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla (esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate). Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana. Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille. Opiskelijoilta tuli positiivista palautetta: Mukava, erilainen koetehtävä. Hyvä, että kokeessa muutakin kuin laskemista.
 • 10. Socrative.com • Tee kyselyitä, harjoituksia, pelejä,.. • Opettaja kirjautuu palveluun. • Opiskelijat (max 50) pääsevät osallistumaan antamalla opettajansa virtuaalihuoneen numeron. • Toimii selaimella, tarjolla myös oma sovellus opettajalle ja oma opiskelijalle. • Tulokset voi ladata exceliin. • Tehdyt kyselyt voi jakaa kollegalle tai kaikille muille käyttäjille.
 • 12. kahoot.it Kyselyn tekijä •Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (linkki alalaidassa) •Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti •Tulokset ladattavissa exceliin •Paljon valmiita kyselyitä Vastaaja •Voi olla useampi oikea vastaus, mutta niistä voi valita vain yhden. •Nopeudesta saa lisäpisteitä.
 • 14. quizlet.com • Tee omia kyselyitä • Hyödynnä valmiita muokattavia kysymyslistoja esim. espanjankielisten maiden liput, German Food Adjectives, French animal names
 • 15. Kokeita ja erilaisia kyselyitä Sähköiset oppimisympäristöt •Moodlen: kysely ja tenttityökalu, TaY:n hyvät ohjeet tenttityökaluun •Mobie: OnEdu-oppimisympäristö •Edmodo, esim. Kuhmon yhteislukion ruotsin koe: kuhmonyhteislukio.blogspot.fi/2014/01/sahkoinen-kurssikoe-1-kokeilukerta.html •Symbaloo Muita kyselytyökaluja •www.surveygizmo.com •polls.io: pikakyselyitä •tapaaminen.net: ajankohtien sopimiseen •Facebook (kysy kysymys), Wilma, eLomake, Zef,.. HUOM: Tarkempi diasarja sähköisistä kokeista (sis. ohjeita ja esimerkkejä) tulee helmikuun 2014 aikana verkkoon: www.slideshare.net/MatleenaLaakso .
 • 16. Google Drive ja SkyDrive Google Drive: drive.google.com •Voit tehdä sähköisen kokeen tai muun kyselyn kohdasta LUO ja sitten LOMAKE. •Vastaukset tallentuvat yhteen dokumenttiin. Voit antaa vastaajien nähdä tulokset, kun ovat ensin itse vastanneet. Ohjeita – Tiina Sarisalmi: slidesha.re/1eA207r – Marko Kaarlela: www.youtube.com/watch?v=lN8eSsLESaQ Microsoft SkyDrive, Excel -kysely: skydrive.com Pitkien nettiosoitteiden lyhentäminen: bit.ly 
 • 17. Vaihtoehtoja kurssikokeille • Päätösarvioinnin sijaan jatkuvaa arviointia esim. blogia ja Twiteriä hyödyntäen. • Tehdään kurssikokeen sijaan video. Esimerkki Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä • Historian opettaja: En pidä perinteistä loppukoetta kurssista lainkaan, mutta varaan mahdollisuuden pitää pistokkaan aina silloin, kun siltä tuntuu. • Opiskelijat olivat innoissaan ja lopputuloksena oli, että kaikki, myös heikoimmat oppilaat, lukivat läksyt perusteellisesti joka kerta, saivat satunnaisista pistokkaista huippuarvosanoja ja saimme tunneilla aikaan mahtavat keskustelut, kun kaikki tiesivät mistä puhutaan.
 • 18. Oppijat arvioimaan itseään Pekka Peura: Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu (maot.fi)
 • 19. Mobiilioppiminen, mPedagogiikka (ks. esim. sites.google.com/site/avomobiiliopas/) • Mobiilioppimisessa oppija on mobiili ja laite on ajattelun työkalu. • Mobiililaite voidaan myös ajatella työkaluna, jolla oppimisprosessi saadaan autenttiseen ympäristöön ja autenttisiin oppimistilanteisiin. Luokkahuonepedagogiikka • didaktisesti perustunut opettajan toiminnan ja opetusprosessin suunnitteluun Verkko- ja mPedagogiikka • lähtökohta on oppijan oppimisprosessin suunnittelu
 • 20. Mikä luokassa muuttuu? (One-to-one computing literature review 2009, the NSW Department of Education and Training) Tavallinen luokka •Opettajan aika kuluu ohjeiden antamiseen, opettajajohtoiseen keskusteluun ja työskentelyn ohjaamiseen. •Opiskelijat kysyvät ja vastaavat opettajan kysymyksiin, myös itsenäistä ja luokan yhteistä työskentelyä. Teknologialuokka •Opettaja käyttää aikaa havainnollistamiseen, toiminnan ohjaamiseen ja keskusteluun. •Opiskelijat käyttävät aikaa projektitöihin, pienryhmätyöskentelyyn, keskenään keskusteluun.  Mahdollistaa oppijakeskeisemmän työympäristön, tutkivan oppimisen ja pienryhmätyöskentelyn.
 • 21. Viisi kriittistä virhettä tablettien oppilaitoskäytössä www.edudemic.com/2012/09/5-critical-mistakes-schools-ipads-and-correct-them 1. Keskittyminen oppiainekohtaisiin sovelluksiin 2. Opettajat eivät ole valmistautuneet tablettien luokkahuonekäyttöön 3. Pidetään tablettia tietokoneena ja odotetaan sen toimivan läppärin tavoin 4. Otetaan tabletit yhteiskäyttöön, vaikka ne on suunniteltu henkilökohtaisiksi laitteiksi 5. Ei osata kunnolla vastata kysymyksen, miksi tabletteja käytetään Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 22. Tablettien mahdollisuuksia (Tomi Dufva AppsRuletti-koulutuksessa 2013) 1. Korvaa tietokoneet - selain, s-posti, some, muistiinpanot,… 2. Tuottamisessa parhaimmillaan - kuvat, videot, äänet, kartat, piirtäminen,.. - nopea ja helppo, yksin ja ryhmässä 3. Rikastututtavat appsit - kommunikointiin, tuottamiseen - tietosisällön täsmäohjelmat, pelilliset ohjelmat,.. - helppoja ja halpoja (vrt. ohjelmat tietokoneelle)
 • 23. BETT Show eli BETT-messut järjestetään vuosittain Lontoossa •opetusteknologianäyttely •seminaareja •oheistapahtumia kuten kouluvierailuita •35 000 opetusalan ammattilaista •suomalaisia 400-500  Suomalaisten matkaraportit: www.matleenalaakso.fi/2014/01 /suomalaisten-bett-2014matkaraportit.html Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 24. PAOK:n Twitter-koulutus to 13.2.2014 Lue lisää Twitterin käytöstä BETT-messuilla: www.matleenalaakso.fi/2014/01/twitter-bett-messuilla.html
 • 25. Mikä oli BETT:ssä esillä? • • 1:1 pedagogiikka Koulu- ja kuntatason pilveen rakennetut monipuoliset järjestelmät – sis. mm. oppilashallinto, sähköinen oppimisympäristö, koululounaat, koulukuljetukset, mobiililaitteiden hallinta ja niiden rahoitus, ratkaisut, millä estetään sopimaton sisältö koulun verkosta • • • • • • • • Kosketuspinnat: kosketustauluille oli paljon telineitä, minkä avulla ne toimivat tauluina ja pöytinä, aina tarpeen mukaan Robotiikka ja ohjelmointi 3D (visualisointi, tulostus, suunnittelu) Mittarit ja apuvälineet luonnontieteen kokeisiin, erit. mobiililaitteisiin liitettävät Lasten opetuksen välineet ja palvelut Kalusteratkaisut, missä tekniikka huomioitu Suoritusmerkinnät – badget-järjestelmä ja integraatiot kv. badget järjestelmiin (sis. mm. tiedot kurssista, vaatimuksista ja myöstäjästä) Mukana oppilasryhmiä, joita voi tarkkailla nähdäkseen miten he ottavat uudet ratkaisut vastaan
 • 26. Hove Park School, Brighton www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html Toimintakulttuurin muutos Tavoitteeksi: •Oppimiseen innostaminen •Saada oppijat ottamaan vastuuta oppimisesta ja elämästään Muutoksen apuvälineenä •iPadit (1:1)
 • 27. iPadit tukivat oppimisen omistajuutta www.matleenalaakso.fi/2014/01/kouluvierailu-brightonissa.html • Aiemmin 15 % oppilaista esitteli koulutöitään kotona, nyt 56 %. • Työskentely ryhmissä lisääntynyt, usein koko oppimisprosessi jaetaan toisten kanssa ja opettajan rooli muuttunut ohjaavammaksi. • Tyytyväisiin oppitunteihin noussut 31 %:sta 87 %:iin.
 • 28. Opi toisilta ja jaa osaamistasi - yksin on liian työlästä! Kollegoita löydät kahvihuoneen lisäksi verkosta: opeverkostot.wikispaces.com
 • 29. An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur.   Tietäisitpä poikani kuinka vähällä järjellä maailmaa hallitaan. Dubium sapientiae initium.   Epäilys on viisauden alku. Non est ad astra mollis e Terris.   Tie maan päältä tähtiin ei ole helppo. Ex nihilo nihil fit.   Tyhjästä ei synny mitään. Per angusta, ad augusta.   Vaikeuksien kautta voittoon. Deliberando saepe perit occasio.   Harkitessa tilaisuus menee ohi.
 • 30. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/shkiset-kokeet-ja-mobiilioppiminen. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.   • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa www.matleenalaakso.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle

Notas do Editor

 1. Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. (Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.) Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset.
 2. NMC =the New Media Consortium
 3. Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ”Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.   Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa.   Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.”