Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Sähköisen arvioinnin
mahdollisuuksia
LUTO-verkostoseminaari
Helsinki 13.1.2015
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: pixabay.com CC0
Esityksen kuvissa muitakin
Materiaalit löydät verkosta
Matleenan blogi: www.matleenalaakso.fi
Sähköiset kokeet -sivu eli bit.ly/ekyselyt
•Linkit kohta kokeiltaviin koe-
ja kyselytyökaluihin
•Tämä diasarja sekä kaksi
ajoittain päivittyvää diasarjaa:
Sähköinen arviointi & Digabi
Tvt:n omaksumista nopeuttavat trendit
www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY)
1-2 vuoden kuluessa
•Opettajien roolin muutokset
•Syvällisemmän oppimisen painottuminen
3-5 vuoden kuluessa
•Avoin sisältö
•Fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön
yhdistäminen
5- vuoden kuluessa
•Intuitiivinen teknologia
•Koulun toiminnan uudelleenajattelu
Tvt:n omaksumista uhkaavat tekijät
www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY)
Ratkaistavissa olevat haasteet
•Autenttisten oppimismahdollisuuksien luominen
•Yksilöllinen oppiminen, oppimisen henkilökohtaistaminen
Vaikeat haasteet
•Monimutkainen ajattelu ja vuorovaikutus
•Opiskelijadatan turvallisuus
Pahimmat haasteet
•Koulutuksen uusien mallien kilpailu
•Muodollisen koulutuksen pitäminen
relevanttina
Tvt:n kehitystrendit
www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY)
1-2 vuodessa
•BYOD
•Pilvipalvelut
2-3 vuodessa
•Pelit ja pelillisyys
•Oppimisanalyysit
4-5 vuodessa
•Esineiden internet
•Puettava teknologia
Arviointi ohjaa oppimista
• Ohjaa oppimisprosessia
– Arviointikriteerit oltava selvillä tai sovittava yhdessä
– Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen hyvän pohja arvioinnille
• Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia
menetelmiä
• Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa
– Arviointitilanne on myös oppimistilanne
– Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa
– Arvioinnin omistajuus tukee oppimisen omistajuutta
Kuvat: digabi.fi CC ja pixabay.com CC0
Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia
• Uudistaa pedagogiikkaa
• Monipuolisemmat kokeet, arviointi ja palaute
– Autenttinen materiaali, haluttaessa vapaa netin käyttö
– Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden hyödyntäminen
– Itse- ja vertaisarviointi
– Välitön palaute, äänipalaute
• Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen
– Ei hankalaa käsialaa
– Tvt:n hyödyntäminen motivoi monia
– Usein automaattinen koonti tuloksista
– Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi!
• Tukee BYOD:ia ja 1:1 pedagogiikkaa
• Antaa valmiuksia sähköisiin ylioppilaskokeisiin
Sähköiset oppimisalustat
• Sisältävät usein myös automaattisesti tarkastuvia tehtäviä
• Voi linkittää/upottaa netin ilmaisilla sovelluksilla tehtyjä kyselyitä
Moodle:
learning2.uta.fi/mod/page/view.php?id=250
OnEdu:
www.slideshare.net/MatleenaLaakso/onedu-kurssit-teht
Edmodo
Videot fysiikan kokeessa
Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta
Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html
• Opettaja upotti viisi videota oppimisalustalle.
• Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat
niistä kolme. Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt
kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla.
– esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate
• Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana.
Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille.
Autenttinen materiaali osaksi kokeita
www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf
Esimerkkejä sähköisen yo-kokeen reaaliaineiden tausta-aineistoista
•Artikkelitietokantoja
•Tekstejä
•Kaavioita
•Karttoja
•Kuvia
•Videoita
•Animaatioita
•Simulaatioita
•Äänitiedostoja
•Taulukoita
•Tilastoja
•Mittaustuloksia
Miten voit ottaa näitä
käyttöön jo nyt osana
opetusta, arviointia ja
kurssikokeita?
Netin käyttöön kannustaminen
Eenariina Hämäläinen:
www.slideshare.net/eenariinahamalainen/sahkoiset-kokeet-ja-sahkoinen-arviointi-laihia-258
• Soveltavat tehtävät
• Aidosti uudenlaiset, avointa verkkoa hyödyntävät koetyypit
• Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen
osana tehtävänantoa
• Kopioimista voivat rajoittaa myös
– Kysymyksen sitominen oman
kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin
– Miellekartta omasta esseestä
ilman apuvälineitä
– Plagioinnin tunnistusohjelmat
– Paras rajoittaja on halu oppia ja
sisäinen motivaatio.
Netin käytön rajoittaminen
• Soveltavat tehtävät
• Aikatauluttaminen
• Opettajan sijoittuminen luokassa
• Näyttöjen tekninen valvonta
• Kysymykset eri järjestyksessä eri oppijoilla
• Netin käytön rajoittaminen
– Langattoman verkon tai atk-luokan nettiyhteyden
katkaisu (HUOM: Opiskelija voi silti jakaa verkon
esim. omasta kännykästään.)
– Opettaja voi lukita iPadin koetilanteessa, niin että
sillä pääsee vain tiettyyn sovellukseen: Sen
edellyttämä pääsykoodi asetetaan asetuksista:
yleiset - käyttöapu - ohjattu käyttö
– Digabi OS -kurssikoe
Google Drive
• Yhteisöllisen työskentelyn paikka, toimisto-
ohjelmat sisältävä ”muistitikku” pilvessä.
• Osa GAFE-palvelua (Google Apps for
Education), mutta tarjolla myös yksittäisille
kuluttajille.
• Dokumentin luoja tarvitsee Google-tunnuksen
(esim. Gmail). Hän voi jakaa tiedostoja ja
kansioita toisille:
– katsottavaksi
– kommentoitavaksi
– muokattavaksi
Microsoftin OneDrive (Office 365) on
samankaltainen palvelu ja myös sen avulla
voi tuottaa yhdessä sisältöä ja tehdä kokeita.
Google Drive: esseet ja
yhteismuistiinpanot
• Opiskelija luo asiakirjan tai muun dokumentin
– jakaa opettajalle muokkaus- tai kommentointioikeuden
– esim. prosessikirjoittaminen, esitelmät
• Opettaja luo asiakirjat
– antaa kokeen ajaksi muokkausoikeuden opiskelijoille
Google Drive: kommentointi
• Tuotoksen kommentointi
– Kommenttien lisäys: Lisää  kommentti
– Haluttaessa opiskelija voi muokata sisältöä kommenttien
perusteella. Kommentointimahdollisuus sopii hyvin myös
vertaispalautteen työkaluksi!
– Vaihtoehtoisesti muokkaukset voi tehdä tekstiin esim. eri värillä.
Tehtävien palautus Driveen (tapa 1)
• Opettaja luo kansion ja jakaa sen muokkausoikeuden
kyseiselle luokalle
• Oppilas avaa kyseisen kansion, joka löytyy kohdasta Minulle
jaetut. Oppilas klikkaa kohdasta UUSI ja luo asiakirjan
– HUOM: Kyseisen kansion kaikilla dokumenteilla on samat oikeudet kuin
koko kansiolla. Näin ollen opettajan palautteen lisäksi myös
vertaispalaute onnistuu hyvin.
– Kehota oppijoita nimeämään dokumentit aina samalla tavoin, esim.
”Mainio Minna tehtävä 5”
• Jos arviointiprosessia helpottaa oppijoiden listaus sukunimen aakkosten
mukaan, ohjeista näin!
Tehtävien palautus Driveen (tapa 2)
• Oppilas luo kansion/dokumentin ja jakaa sen opettajalle
kommentointi- tai muokkausoikeudella.
– Dokumentti nimetään kurssikoodilla ja oppilaan nimellä
esim. ”BG4 Mainio Mikko”
– Oppilas voi haluttaessa jakaa dokumentin myös tietyille
oppilaille, esim. saman ryhmän jäsenille
• Opettaja luo kansion, minne haluaa tietyn oppiaineen tai
ryhmän tehtävät koota.
– Opettaja poimii Minulle jaetut -kansiosta BG4-nimellä alkavat
kansiot/dokumentit ja siirtää ne kaikki kerralla kyseisen ryhmän
kansioon.
Kyselyn luominen: lomake
• Tee kysely kohdasta UUSI (luo)
ja sitten GOOGLE FORMS
(lomake)
• Nimeä kysely
• Vaihda teema (jos haluat)
• Vastaukset tallentuvat
automaattisesti Driveen
Luo kyselylomake
Kyselyn luominen: asetukset
• Hieman erilaiset GAFE:ssa ja kuluttajaversiossa
• GAFE-koulujen kokeissa syytä valita kaksi ylintä kohtaa, muutoin
yleensä ei, sillä kaikilla ei välttämättä ole Google-tiliä
Kyselyn luominen: kysymykset
• Muista kysyä vastaajan nimi (s-posti), ellet vaadi käyttäjätunnusta
ja valitse asetuksista käyttäjä-nimen tallentamista
• Näytä live-lomake -kohdasta näet, miltä kysely vastaajille näyttää
Kyselyn jakaminen oppijoille
• Lähetä lomake -kohdasta pääset jakamaan kyselyn linkkinä,
somen kautta tai sähköpostitse.
• Monenlaisia linkkejä, sama kohde
– Alkuperäinen linkki:
https://docs.google.com/document/d/1Is6GAo-aA7gk5rWKfrhYmi1HSoMFhLnL
– Bit.ly -sivulla lyhennetty linkki: http://bit.ly/1oR8Fil
– Kirjautumalla lyhennetty linkki: http://bit.ly/MLkommentoi
– Verkossa voit ohjeistaa vain vastaamaan kyselyyn
Kyselyn jakaminen oppijoille
QR-koodin teet helposti itse mobiilisovelluksella tai
osoitteessa: www.qr-koodit.fi/generaattori
Diasarja QR-koodit
opetuksessa
Kyselyn jakaminen kollegalle
Kun haluatte yhdessä työstää samaa kyselyä:
•Tiedosto  Lisää yhteiskäyttäjiä (muokkaus/omistusoikeus)
Kun haluat antaa kollegalle kopion kyselystäsi, jotta hän voi
muokata pohjaa omaan käyttöönsä:
•Kyselyn antaja: Tiedosto  Lisää yhteiskäyttäjiä
•Kyselyn saaja: Tiedosto  Tee kopio
•Lopuksi kyselyn antaja voi poistaa toisen henkilön oikeudet lomakkeeseen ja
saaja voi poistaa jaetun kyselyn Minulle jaetut -kansiosta.
Vinkkejä kyselyiden tekijöille
• Voit lisätä kyselyihin kuvia ja videoita tuomalla linkin itse
kysymykseen
• Tulosten automaattinen pisteytys
– www.flubaroo.com: maksuton lisäpalikka Google Driveen, minkä
avulla voit automaattisesti tarkistaa Google-kyselyn vastaukset,
saada koonnin tuloksista sekä lähettää palautteen opiskelijan
sähköpostiin.
kahoot.it
Kyselyiden tekeminen
•Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (getkahoot.com)
•Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti
•Tulokset ladattavissa exceliin
•Paljon valmiita kyselyitä
HUOM!
•Voi olla useampi oikea vastaus,
mutta niistä voi valita vain
yhden
•Nopeudesta saa lisäpisteitä
Kahoot-vinkkejä
• Sopii läksykuulusteluihin, leikkimielisiin kisoihin yms.
• Voi tehdä myös mielipidekyselyitä, missä ei yhtä oikeaa
vastausta
• Kyselyihin voi vastata myös pareittain tai ryhmissä
• Jos riittävä nettiyhteys, sallii jopa 1000 vastaajaa
• Helppo väline opiskelijoiden tehdä kyselyitä toisilleen
• Asiattomat käyttäjänimet helppo poistaa
• Ohjeita ja vinkkejä:
salosensalat.wikispaces.com/Kahoot
ditchthattextbook.com/2014/08/28/10-ways-to-electrify-class-with-kahoot
quizlet.com: sanaston, termien ja
synonyymien harjoittelu ja testaaminen
• Voit tehdä omia tai käyttää jaettuja
• Quizletin avulla voi opiskella, vastata kyselyihin tai pelata
• Oppija voi harjoitella itse valitsemanaan ajankohtana
• Oppijan ei tarvitse kirjautua, ellei halua kisata tuloksista
toisten kanssa tai tehdä omia sanastoharjoituksia
• Selain, Google play, App Store
Ohjeita ja vinkkejä
• Jaettuja kyselyitä yli 40 miljoonaa, niitä voi käyttää
sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi
• Jopa alakoululaisen helppo tehdä omia harjoituksia!
• Älä merkitse sanastoharjoituksiin välimerkkejä tms., sillä ne
häiritsevät, kun Quizlet ääntää sanoja.
– Kirjaa taivutusmuodot näin: en blomma blomman blommor blommorna
• Voit käyttää Flickrin CC-lisensoituja kuvia.
Monipuolinen Socrative.com
• Opettaja kirjautuu palveluun ja avaa kyselyn
– Start a Quiz: aiemmin tekemäsi/kopioimasi kyselyt
– Quick Question: avoimet, monivalinnat ja oikein/väärin (kysymys voidaan esittää suullisesti)
– Space Race: kilpailu (max 15, suositellaan ryhmille)
• Opiskelijat (max 50) pääsevät osallistumaan antamalla opettajansa
virtuaalihuoneen nimen/numeron.
• Paljon vaihtoehtoja:
Voi vastata samanaikaisesti tai
omassa tahdissa, nimellä tai
nimettömästi, myös välitön palaute
mahdollinen.
• Valitse lopuksi, miten tulokset tallennetaan
ja sulje kysely
• Ohjediat:
www.slideshare.net/tuuliflame/socrative-39866806
Jaetut kyselyt
• Jaettuja kyselyitä (pääosin englanniksi): bit.ly/1j3LeDv
• Jaettuja kyselyitä suomeksi: bit.ly/NrwlOo
(Ohje: blog.edu.turku.fi/takio/socrative-tehtavien-kerays)
• Jaetun kyselyn saat käyttöösi lataamalla sen Manage Quizzes
-kohdasta. Valitse Import Quiz ja kirjoita haluamasi kyselyn
SOC-numero. Muokkaa kyselyä halutessasi ja tallenna.
– United States - State Capitals SOC-549160
– Filosofian kertausta (lukion 1-kurssi) SOC-896552
Esityksessä UShumor.com luvalla
ushumor.net/funny-comics-in-2013/funny-comics-in-2013
Läksyt vai loppukoe?
Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä
En pidä perinteistä
loppukoetta kurssista
lainkaan, mutta varaan
mahdollisuuden pitää
pistokkaan aina silloin,
kun siltä tuntuu.
Arviointi on korkean tason osaamista
Pekka Peura (maot.fi):
Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu
Oppijat arvioimaan itseään
Pekka Peura (maot.fi):
Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu
Ohjattu itsearviointi ja arviointikeskustelu
Pekka Peura (maot.fi), kuva samasta bloggauksesta:
Väliraportti: kurssikokeen poistaminen edesauttaa pitkäjänteistä oppimista
• Kokeita käytettiin osaamistason tunnistamisessa ja ohjauksessa.
• Kurssilla viisi osiota, jokaisen lopussa nettitesti
– Opiskelijan tehtävänä oli malliratkaisun avulla analysoida ja pisteyttää oma
ratkaisunsa (6 p.)
– Opiskelijalta kysyttiin, kokeeko hän ymmärtävänsä kyseisen asian (6 p.)
• Kun pääsi läpi (80 %), sai edetä seuraavaan osioon.
• Kurssin arvosana haarukoitiin henk.koht. arviointikeskustelussa:
– 4 osion opiskelu  osaaminen vastaa arvosanaa 7-8 ja kaikkien viiden osion
asioiden oppiminen  arvosana 9 tai 10.
Vertaisoppiminen on tärkeää!
"On mielenkiintoista käydä
lukemassa muiden lukijoiden
blogeja ja mitä he ovat lukeneet
tai mihin he ovat kiinnittäneet
huomioita. Ja minkälaisia
kysymyksiä heille on tullut
aiheesta. Minusta tuntuu, että
tällä tavalla pystyn ehkä
oppimaan ja sisäistämään luetun
aiheen paremmin, kun pystyn
kirjoittamaan aiheesta ja samalla
miettimään lukemaani."
Erään opiskelijan lukupäiväkirja
Kuva: Mikrosoft, ClipArt
Oppimispäiväkirjat arvioinnin tukena
Eenariina Hämäläinen: Ilmiömäistä oppimista? ja Google Drive ja yhteismuistiinpanot
• Kokeen sijaan oppimispäiväkirja
– Arvioinnin osa-alueet: tietosisältö, tuntikeskusteluiden
kommentointi ja oma pohdinta
• Tukena yhteismuistiinpanot GoogleDrivessä
1. Google Drive/OneDrive/wiki, muokkausoikeudet kaikilla
2. 1-2 opiskelijaa päävastuussa kunkin tunnin muistiinpanojen
tekemisestä tunnin aikana. Muut saavat täydentää.
3. Tutkaillaan yhdessä tehtyjä muistiinpanoja ja pohditaan, jäikö
jotain tärkeää puutumaan ja tarvittaessa täydennetään.
4. Oppimispäiväkirjojen pohjana käytetään sekä
yhteismuistiinpanoja että omia.
Blogit opetuksessa
• Blogi käy moneen
– Kurssin/oppiaineen tai opettajan/opiskelijan blogi
– Sähköinen oppimisympäristö
– Opettaja vai opiskelijat sisällön tuottajina?
– Yhteinen keskustelualue: mitä jos arvioinnin painopiste
olisikin kommenteissa ja keskustelun eteenpäin viemisessä?
– Portfolio: sisältö voi olla paljon muutakin kuin tekstiä!
• Wikikirjasto: Viisautta blogin käyttöön
• Käytetyimmät blogialustat:
– Googlen Blogger/Blogspot
• Hieman helpompi käyttää ja muokata
• Bloggerin aloitusopas (Google)
• Blogit opetuksessa -diasarja (Matleena Laakso)
– WordPress
• Hieman monipuolisempi, myös mobiilisovelluksen osalta
• Ohje opiskelijalle (Anne Rongas)
• Wpopas.fi (Timo Leiniö)
Twitter – yksi suosituimmista
oppimisen välineistä
• Yhteisöpalvelu, missä kommunikoidaan 140 merkin viestien eli tviittien
avulla, käytetään myös paljon kuvia ja linkkejä.
• Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä seuraamisen
tarvitse olla vastavuoroista.
• Hashtagit ovat avaimia globaaliin vuorovaikutukseen,
esim. #Digabi #Bett2015 #finnbett #Helsinki
Eric Langhorst, Twitter, a powerful collaboration tool for teachers
Twitter opetuksessa
Twitter toimittajaharjoittelijoilla
Maarit Jaakkola 2013: Vastakaikua visertäen - Twitter-osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden
oppimisyhteisön laajentajana. Teoksessa: Joutsenvirta & Myyry (toim.): Sulautuvaa opetusta ja
oppimista.
• Toimittajaopiskelijat tviittasivat 3-4 kk työharjoittelunsa ajan
• Twitterin merkitys
– Kokemuksellinen kentän laajentaja
– Mahdollisuus kuulla vertaisten kokemuksia
– Vertaistuki
– Omien kokemusten reflektio välittömän työyhteisön ulkopuolella
• Tavoitteina mm. lisätä vuorovaikutusta ja tehdä oppimisprosessi näkyväksi
• Tviiteistä suurin osa (44 %) koski oppijaa itseään ja 31 %
journalistista työprosessia. Työyhteisöön viitattiin 15 %:ssa tviiteistä.
• Merkittävää oli Twitter oppimisen tukena ja
pohdinta liittyen julkisuuteen
Kuvat, videot, digitarinat ja
äänitiedostot arvioinnin apuna
• Kuvienjakopalvelut Instagram tai Pinterest, myös blogi
– esim. taideaineissa tai työssäoppimisen reflektion tukena
• Videotarina kokeen, esseen tai esitelmän sijaan (iMovie,..)
• Animaatioita esim. luonnonilmiöistä (iMotion,..)
• Tietyn ilmiön selittäminen (Explain Everything,..)
– Lari Härkönen/MobiLuck: iPad kotitehtävien esittämisessä finnedmob.blogspot.fi/2014/02/ipad-
kotitehtavien-esittamisessa-kuinka.html
• Suullinen kielitaito (Puppet Pals, vocaroo.com, voki.com (60 sek.),
mailvu.com (10 min.)
• Portfolio, esitelmä, projektityö (Book Creator, Canva,..)
• Ajatuskartat (Mindomo, Popplet,..)
Pohdittavaksi
• Ketkä tekevät kokeet?
• Oppiiko paremmin kysymyksiä tehdessä vai niihin vastatessa?
• Miten voin käyttää toisen tekemää koetta sellaisenaan tai pohjana?
• Miten kehittää sähköisten kokeiden ja koekäytänteiden jakamista
lukiossamme?
• Milloin kokeet on syytä tehdä nimellä ja arvioida – ja milloin ei?
Kuva: Mosborne01, CC BY-SA
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.fi lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän
diasarjan osalta: Matleena Laakso
www.slideshare.net/MatleenaLaakso/shkisen-arvioinnin-mahdollisuuksia-
13115. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.
1 de 44

Recomendados

Sähköinen arviointi 9.4.15 por
Sähköinen arviointi 9.4.15Sähköinen arviointi 9.4.15
Sähköinen arviointi 9.4.15Matleena Laakso
706 visualizações21 slides
Sähköiset kyselyt 7.12.21 por
Sähköiset kyselyt 7.12.21Sähköiset kyselyt 7.12.21
Sähköiset kyselyt 7.12.21Matleena Laakso
124 visualizações41 slides
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys por
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysKPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitys
KPE Opetusteknologiapalkinto 2010 -esitysMinna Lakkala
879 visualizações7 slides
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja por
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaSähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaMatleena Laakso
3.3K visualizações40 slides
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdf por
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdfSähköiset kyselyt 31.3.22.pdf
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdfMatleena Laakso
224 visualizações35 slides
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Avoimet Creative Commons -lisenssit (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
765 visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lukio-open digitys 2.12.20 por
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20Matleena Laakso
261 visualizações33 slides
Pedagogin digitystä 22.10.20 por
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20 Matleena Laakso
208 visualizações43 slides
Lukio-open digitystä 25.2.21 por
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21Matleena Laakso
122 visualizações41 slides
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21 por
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Matleena Laakso
161 visualizações44 slides
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Matleena Laakso
126 visualizações36 slides
Pedagogin digitystä 9.12.20 por
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Matleena Laakso
210 visualizações33 slides

Mais procurados(20)

Lukio-open digitys 2.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso261 visualizações
Pedagogin digitystä 22.10.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
Matleena Laakso208 visualizações
Lukio-open digitystä 25.2.21 por Matleena Laakso
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21
Matleena Laakso122 visualizações
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21 por Matleena Laakso
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Matleena Laakso161 visualizações
Verkkopedagogiikka 10.12.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso126 visualizações
Pedagogin digitystä 9.12.20 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20
Matleena Laakso210 visualizações
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf por Matleena Laakso
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdfTulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf
Tulevaisuus opetusteknologioissa ja sovellukset 24.3.22.pdf
Matleena Laakso148 visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia por Eija Kalliala
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Eija Kalliala2.1K visualizações
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21 por Matleena Laakso
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Matleena Laakso110 visualizações
Opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen verkossa 7.1.22 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen verkossa 7.1.22Opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen verkossa 7.1.22
Opiskelijoiden aktivoiminen ja osallistaminen verkossa 7.1.22
Matleena Laakso373 visualizações
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso2K visualizações
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt por Harto Pönkä
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Harto Pönkä1.1K visualizações
Digivälineiden käyttö arvioinnissa por Matleena Laakso
Digivälineiden käyttö arvioinnissaDigivälineiden käyttö arvioinnissa
Digivälineiden käyttö arvioinnissa
Matleena Laakso533 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21 por Matleena Laakso
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Matleena Laakso161 visualizações
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi por Matleena Laakso
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointiDigitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi
Digitaaliset oppimistehtävät, testit ja arviointi
Matleena Laakso1.1K visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Matleena Laakso87 visualizações
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por Matleena Laakso
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Matleena Laakso1.7K visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso174 visualizações
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 por Matleena Laakso
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18 Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Digitaaliset kokeet ja testit 27.4.18
Matleena Laakso888 visualizações

Destaque

Taito ja taideaineiden työpaja por
Taito ja taideaineiden työpajaTaito ja taideaineiden työpaja
Taito ja taideaineiden työpajaMatleena Laakso
946 visualizações28 slides
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin por
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäiniPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäinMatleena Laakso
1.6K visualizações15 slides
Digitalisaation uudet vermeet por
Digitalisaation uudet vermeetDigitalisaation uudet vermeet
Digitalisaation uudet vermeetMatleena Laakso
527 visualizações34 slides
OnEdu-lomakkeet (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por
OnEdu-lomakkeet (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)OnEdu-lomakkeet (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
OnEdu-lomakkeet (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
4.1K visualizações19 slides
Kohti digiloikkaa por
Kohti digiloikkaa Kohti digiloikkaa
Kohti digiloikkaa Matleena Laakso
243 visualizações48 slides
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet por
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetVerkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetMatleena Laakso
543 visualizações32 slides

Destaque(16)

Taito ja taideaineiden työpaja por Matleena Laakso
Taito ja taideaineiden työpajaTaito ja taideaineiden työpaja
Taito ja taideaineiden työpaja
Matleena Laakso946 visualizações
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin por Matleena Laakso
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäiniPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin
Matleena Laakso1.6K visualizações
Digitalisaation uudet vermeet por Matleena Laakso
Digitalisaation uudet vermeetDigitalisaation uudet vermeet
Digitalisaation uudet vermeet
Matleena Laakso527 visualizações
OnEdu-lomakkeet (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
OnEdu-lomakkeet (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)OnEdu-lomakkeet (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
OnEdu-lomakkeet (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso4.1K visualizações
Kohti digiloikkaa por Matleena Laakso
Kohti digiloikkaa Kohti digiloikkaa
Kohti digiloikkaa
Matleena Laakso243 visualizações
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet por Matleena Laakso
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudetVerkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Verkkomateriaalin käyttö ja tekijänoikeudet
Matleena Laakso543 visualizações
Open Päivitys 4 por Matleena Laakso
Open Päivitys 4 Open Päivitys 4
Open Päivitys 4
Matleena Laakso3.7K visualizações
Googlen palvelut opetuksessa (katso kuvauksesta uuden version linkki) por Matleena Laakso
Googlen palvelut opetuksessa (katso kuvauksesta uuden version linkki)Googlen palvelut opetuksessa (katso kuvauksesta uuden version linkki)
Googlen palvelut opetuksessa (katso kuvauksesta uuden version linkki)
Matleena Laakso4.4K visualizações
Socrative oppimisen ja arvioinnin välineenä por Eenariina Hämäläinen
Socrative oppimisen ja arvioinnin välineenä Socrative oppimisen ja arvioinnin välineenä
Socrative oppimisen ja arvioinnin välineenä
Eenariina Hämäläinen2.8K visualizações
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso17.7K visualizações
Thinglink-ohje por Anne Rongas
Thinglink-ohjeThinglink-ohje
Thinglink-ohje
Anne Rongas14.2K visualizações
Ope, tunnetko oppilaitokset? por Matleena Laakso
Ope, tunnetko oppilaitokset?Ope, tunnetko oppilaitokset?
Ope, tunnetko oppilaitokset?
Matleena Laakso5.3K visualizações
Oppimateriaalia verkosta! por Matleena Laakso
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!
Matleena Laakso35.9K visualizações
QR-koodit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
QR-koodit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)QR-koodit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
QR-koodit opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso38K visualizações
Digivälineet oppimisen ja opettamisen tukena por Matleena Laakso
Digivälineet oppimisen ja opettamisen tukenaDigivälineet oppimisen ja opettamisen tukena
Digivälineet oppimisen ja opettamisen tukena
Matleena Laakso3.3K visualizações
ThingLink opetuksessa ((KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
ThingLink opetuksessa ((KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)ThingLink opetuksessa ((KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
ThingLink opetuksessa ((KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso17.7K visualizações

Similar a Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15

Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21 por
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21Matleena Laakso
218 visualizações53 slides
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
119.6K visualizações124 slides
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Matleena Laakso
2.9K visualizações99 slides
Pedagogin digitystä 6.10.21 por
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Matleena Laakso
136 visualizações38 slides
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21 por
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Matleena Laakso
147 visualizações32 slides
Osallistujien aktivointi 2.2.21 por
Osallistujien aktivointi 2.2.21Osallistujien aktivointi 2.2.21
Osallistujien aktivointi 2.2.21Matleena Laakso
541 visualizações46 slides

Similar a Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15(20)

Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21 por Matleena Laakso
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Matleena Laakso218 visualizações
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso119.6K visualizações
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI) por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Sähköiset kokeet ja arviointi (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Matleena Laakso2.9K visualizações
Pedagogin digitystä 6.10.21 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21
Matleena Laakso136 visualizações
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21 por Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Matleena Laakso147 visualizações
Osallistujien aktivointi 2.2.21 por Matleena Laakso
Osallistujien aktivointi 2.2.21Osallistujien aktivointi 2.2.21
Osallistujien aktivointi 2.2.21
Matleena Laakso541 visualizações
Digikouluttajan työkalut 9.3.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 9.3.21 Digikouluttajan työkalut 9.3.21
Digikouluttajan työkalut 9.3.21
Matleena Laakso224 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Digipeda-työkaluja 22.11.22 por Matleena Laakso
Digipeda-työkaluja 22.11.22Digipeda-työkaluja 22.11.22
Digipeda-työkaluja 22.11.22
Matleena Laakso39 visualizações
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op por Matleena Laakso
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Matleena Laakso585 visualizações
Pedagoginen piristusruiske 081014 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristusruiske 081014Pedagoginen piristusruiske 081014
Pedagoginen piristusruiske 081014
Matleena Laakso1K visualizações
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20 por Matleena Laakso
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Matleena Laakso417 visualizações
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23 por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso20 visualizações
Lukio-open digitystä 14.12.20 por Matleena Laakso
Lukio-open digitystä 14.12.20Lukio-open digitystä 14.12.20
Lukio-open digitystä 14.12.20
Matleena Laakso109 visualizações
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa por Matleena Laakso
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaVuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Matleena Laakso72 visualizações
Opetuksen uusia tuulia, TTY por Matleena Laakso
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTY
Matleena Laakso4.6K visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.23Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23
Matleena Laakso46 visualizações
Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 2.2.22 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 2.2.22Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 2.2.22
Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi 2.2.22
Matleena Laakso99 visualizações
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20 por Matleena Laakso
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Matleena Laakso78 visualizações
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014 por Eenariina Hämäläinen
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Sähköiset kokeet ja sähköinen arviointi syksy 2014
Eenariina Hämäläinen1.1K visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
26 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso58 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso60 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso36 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso25 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso17 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações

Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia 13.1.15

 • 1. Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia LUTO-verkostoseminaari Helsinki 13.1.2015 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: pixabay.com CC0 Esityksen kuvissa muitakin
 • 2. Materiaalit löydät verkosta Matleenan blogi: www.matleenalaakso.fi Sähköiset kokeet -sivu eli bit.ly/ekyselyt •Linkit kohta kokeiltaviin koe- ja kyselytyökaluihin •Tämä diasarja sekä kaksi ajoittain päivittyvää diasarjaa: Sähköinen arviointi & Digabi
 • 3. Tvt:n omaksumista nopeuttavat trendit www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 1-2 vuoden kuluessa •Opettajien roolin muutokset •Syvällisemmän oppimisen painottuminen 3-5 vuoden kuluessa •Avoin sisältö •Fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön yhdistäminen 5- vuoden kuluessa •Intuitiivinen teknologia •Koulun toiminnan uudelleenajattelu
 • 4. Tvt:n omaksumista uhkaavat tekijät www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) Ratkaistavissa olevat haasteet •Autenttisten oppimismahdollisuuksien luominen •Yksilöllinen oppiminen, oppimisen henkilökohtaistaminen Vaikeat haasteet •Monimutkainen ajattelu ja vuorovaikutus •Opiskelijadatan turvallisuus Pahimmat haasteet •Koulutuksen uusien mallien kilpailu •Muodollisen koulutuksen pitäminen relevanttina
 • 5. Tvt:n kehitystrendit www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 (CC BY) 1-2 vuodessa •BYOD •Pilvipalvelut 2-3 vuodessa •Pelit ja pelillisyys •Oppimisanalyysit 4-5 vuodessa •Esineiden internet •Puettava teknologia
 • 6. Arviointi ohjaa oppimista • Ohjaa oppimisprosessia – Arviointikriteerit oltava selvillä tai sovittava yhdessä – Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen hyvän pohja arvioinnille • Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä • Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa – Arviointitilanne on myös oppimistilanne – Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa – Arvioinnin omistajuus tukee oppimisen omistajuutta Kuvat: digabi.fi CC ja pixabay.com CC0
 • 7. Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia • Uudistaa pedagogiikkaa • Monipuolisemmat kokeet, arviointi ja palaute – Autenttinen materiaali, haluttaessa vapaa netin käyttö – Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden hyödyntäminen – Itse- ja vertaisarviointi – Välitön palaute, äänipalaute • Opettajan ja opiskelijan työn helpottaminen – Ei hankalaa käsialaa – Tvt:n hyödyntäminen motivoi monia – Usein automaattinen koonti tuloksista – Oppijatkin kyselyiden tekijöiksi! • Tukee BYOD:ia ja 1:1 pedagogiikkaa • Antaa valmiuksia sähköisiin ylioppilaskokeisiin
 • 8. Sähköiset oppimisalustat • Sisältävät usein myös automaattisesti tarkastuvia tehtäviä • Voi linkittää/upottaa netin ilmaisilla sovelluksilla tehtyjä kyselyitä Moodle: learning2.uta.fi/mod/page/view.php?id=250 OnEdu: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/onedu-kurssit-teht Edmodo
 • 9. Videot fysiikan kokeessa Voionmaan lukion Sirpa Suontaustan esimerkki lukion kokeesta Timo Ilomäki: finnedmob.blogspot.fi/2013/10/sahkoisen-koetehtavan-testausta.html • Opettaja upotti viisi videota oppimisalustalle. • Opiskelijat katsoivat videot iPadeillä äänettöminä ja valitsivat niistä kolme. Tehtävänä oli selittää videon tapahtumat ja ilmiöt kurssin aikana opiskeltujen lakien ja sääntöjen avulla. – esim. Newtonin lait, energiansäilymislaki, työperiaate • Kirjat ja muistiinpanot saivat olla kokeessa mukana. Vastaukset kirjoitettiin erilliselle konseptille.
 • 10. Autenttinen materiaali osaksi kokeita www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/fi_sahkoinen_reaali.pdf Esimerkkejä sähköisen yo-kokeen reaaliaineiden tausta-aineistoista •Artikkelitietokantoja •Tekstejä •Kaavioita •Karttoja •Kuvia •Videoita •Animaatioita •Simulaatioita •Äänitiedostoja •Taulukoita •Tilastoja •Mittaustuloksia Miten voit ottaa näitä käyttöön jo nyt osana opetusta, arviointia ja kurssikokeita?
 • 11. Netin käyttöön kannustaminen Eenariina Hämäläinen: www.slideshare.net/eenariinahamalainen/sahkoiset-kokeet-ja-sahkoinen-arviointi-laihia-258 • Soveltavat tehtävät • Aidosti uudenlaiset, avointa verkkoa hyödyntävät koetyypit • Tiedonhaku, lähdekritiikki ja asiallinen lähteiden merkitseminen osana tehtävänantoa • Kopioimista voivat rajoittaa myös – Kysymyksen sitominen oman kurssin tapahtumiin ja keskusteluihin – Miellekartta omasta esseestä ilman apuvälineitä – Plagioinnin tunnistusohjelmat – Paras rajoittaja on halu oppia ja sisäinen motivaatio.
 • 12. Netin käytön rajoittaminen • Soveltavat tehtävät • Aikatauluttaminen • Opettajan sijoittuminen luokassa • Näyttöjen tekninen valvonta • Kysymykset eri järjestyksessä eri oppijoilla • Netin käytön rajoittaminen – Langattoman verkon tai atk-luokan nettiyhteyden katkaisu (HUOM: Opiskelija voi silti jakaa verkon esim. omasta kännykästään.) – Opettaja voi lukita iPadin koetilanteessa, niin että sillä pääsee vain tiettyyn sovellukseen: Sen edellyttämä pääsykoodi asetetaan asetuksista: yleiset - käyttöapu - ohjattu käyttö – Digabi OS -kurssikoe
 • 13. Google Drive • Yhteisöllisen työskentelyn paikka, toimisto- ohjelmat sisältävä ”muistitikku” pilvessä. • Osa GAFE-palvelua (Google Apps for Education), mutta tarjolla myös yksittäisille kuluttajille. • Dokumentin luoja tarvitsee Google-tunnuksen (esim. Gmail). Hän voi jakaa tiedostoja ja kansioita toisille: – katsottavaksi – kommentoitavaksi – muokattavaksi Microsoftin OneDrive (Office 365) on samankaltainen palvelu ja myös sen avulla voi tuottaa yhdessä sisältöä ja tehdä kokeita.
 • 14. Google Drive: esseet ja yhteismuistiinpanot • Opiskelija luo asiakirjan tai muun dokumentin – jakaa opettajalle muokkaus- tai kommentointioikeuden – esim. prosessikirjoittaminen, esitelmät • Opettaja luo asiakirjat – antaa kokeen ajaksi muokkausoikeuden opiskelijoille
 • 15. Google Drive: kommentointi • Tuotoksen kommentointi – Kommenttien lisäys: Lisää  kommentti – Haluttaessa opiskelija voi muokata sisältöä kommenttien perusteella. Kommentointimahdollisuus sopii hyvin myös vertaispalautteen työkaluksi! – Vaihtoehtoisesti muokkaukset voi tehdä tekstiin esim. eri värillä.
 • 16. Tehtävien palautus Driveen (tapa 1) • Opettaja luo kansion ja jakaa sen muokkausoikeuden kyseiselle luokalle • Oppilas avaa kyseisen kansion, joka löytyy kohdasta Minulle jaetut. Oppilas klikkaa kohdasta UUSI ja luo asiakirjan – HUOM: Kyseisen kansion kaikilla dokumenteilla on samat oikeudet kuin koko kansiolla. Näin ollen opettajan palautteen lisäksi myös vertaispalaute onnistuu hyvin. – Kehota oppijoita nimeämään dokumentit aina samalla tavoin, esim. ”Mainio Minna tehtävä 5” • Jos arviointiprosessia helpottaa oppijoiden listaus sukunimen aakkosten mukaan, ohjeista näin!
 • 17. Tehtävien palautus Driveen (tapa 2) • Oppilas luo kansion/dokumentin ja jakaa sen opettajalle kommentointi- tai muokkausoikeudella. – Dokumentti nimetään kurssikoodilla ja oppilaan nimellä esim. ”BG4 Mainio Mikko” – Oppilas voi haluttaessa jakaa dokumentin myös tietyille oppilaille, esim. saman ryhmän jäsenille • Opettaja luo kansion, minne haluaa tietyn oppiaineen tai ryhmän tehtävät koota. – Opettaja poimii Minulle jaetut -kansiosta BG4-nimellä alkavat kansiot/dokumentit ja siirtää ne kaikki kerralla kyseisen ryhmän kansioon.
 • 18. Kyselyn luominen: lomake • Tee kysely kohdasta UUSI (luo) ja sitten GOOGLE FORMS (lomake) • Nimeä kysely • Vaihda teema (jos haluat) • Vastaukset tallentuvat automaattisesti Driveen Luo kyselylomake
 • 19. Kyselyn luominen: asetukset • Hieman erilaiset GAFE:ssa ja kuluttajaversiossa • GAFE-koulujen kokeissa syytä valita kaksi ylintä kohtaa, muutoin yleensä ei, sillä kaikilla ei välttämättä ole Google-tiliä
 • 20. Kyselyn luominen: kysymykset • Muista kysyä vastaajan nimi (s-posti), ellet vaadi käyttäjätunnusta ja valitse asetuksista käyttäjä-nimen tallentamista • Näytä live-lomake -kohdasta näet, miltä kysely vastaajille näyttää
 • 21. Kyselyn jakaminen oppijoille • Lähetä lomake -kohdasta pääset jakamaan kyselyn linkkinä, somen kautta tai sähköpostitse. • Monenlaisia linkkejä, sama kohde – Alkuperäinen linkki: https://docs.google.com/document/d/1Is6GAo-aA7gk5rWKfrhYmi1HSoMFhLnL – Bit.ly -sivulla lyhennetty linkki: http://bit.ly/1oR8Fil – Kirjautumalla lyhennetty linkki: http://bit.ly/MLkommentoi – Verkossa voit ohjeistaa vain vastaamaan kyselyyn
 • 22. Kyselyn jakaminen oppijoille QR-koodin teet helposti itse mobiilisovelluksella tai osoitteessa: www.qr-koodit.fi/generaattori Diasarja QR-koodit opetuksessa
 • 23. Kyselyn jakaminen kollegalle Kun haluatte yhdessä työstää samaa kyselyä: •Tiedosto  Lisää yhteiskäyttäjiä (muokkaus/omistusoikeus) Kun haluat antaa kollegalle kopion kyselystäsi, jotta hän voi muokata pohjaa omaan käyttöönsä: •Kyselyn antaja: Tiedosto  Lisää yhteiskäyttäjiä •Kyselyn saaja: Tiedosto  Tee kopio •Lopuksi kyselyn antaja voi poistaa toisen henkilön oikeudet lomakkeeseen ja saaja voi poistaa jaetun kyselyn Minulle jaetut -kansiosta.
 • 24. Vinkkejä kyselyiden tekijöille • Voit lisätä kyselyihin kuvia ja videoita tuomalla linkin itse kysymykseen • Tulosten automaattinen pisteytys – www.flubaroo.com: maksuton lisäpalikka Google Driveen, minkä avulla voit automaattisesti tarkistaa Google-kyselyn vastaukset, saada koonnin tuloksista sekä lähettää palautteen opiskelijan sähköpostiin.
 • 25. kahoot.it Kyselyiden tekeminen •Vain kyselyn tekijän kirjauduttava (getkahoot.com) •Kyselyt voi julkaista yksityisinä tai jakaa julkisesti •Tulokset ladattavissa exceliin •Paljon valmiita kyselyitä HUOM! •Voi olla useampi oikea vastaus, mutta niistä voi valita vain yhden •Nopeudesta saa lisäpisteitä
 • 26. Kahoot-vinkkejä • Sopii läksykuulusteluihin, leikkimielisiin kisoihin yms. • Voi tehdä myös mielipidekyselyitä, missä ei yhtä oikeaa vastausta • Kyselyihin voi vastata myös pareittain tai ryhmissä • Jos riittävä nettiyhteys, sallii jopa 1000 vastaajaa • Helppo väline opiskelijoiden tehdä kyselyitä toisilleen • Asiattomat käyttäjänimet helppo poistaa • Ohjeita ja vinkkejä: salosensalat.wikispaces.com/Kahoot ditchthattextbook.com/2014/08/28/10-ways-to-electrify-class-with-kahoot
 • 27. quizlet.com: sanaston, termien ja synonyymien harjoittelu ja testaaminen • Voit tehdä omia tai käyttää jaettuja • Quizletin avulla voi opiskella, vastata kyselyihin tai pelata • Oppija voi harjoitella itse valitsemanaan ajankohtana • Oppijan ei tarvitse kirjautua, ellei halua kisata tuloksista toisten kanssa tai tehdä omia sanastoharjoituksia • Selain, Google play, App Store
 • 28. Ohjeita ja vinkkejä • Jaettuja kyselyitä yli 40 miljoonaa, niitä voi käyttää sellaisenaan tai kopioida itselle muokattavaksi • Jopa alakoululaisen helppo tehdä omia harjoituksia! • Älä merkitse sanastoharjoituksiin välimerkkejä tms., sillä ne häiritsevät, kun Quizlet ääntää sanoja. – Kirjaa taivutusmuodot näin: en blomma blomman blommor blommorna • Voit käyttää Flickrin CC-lisensoituja kuvia.
 • 29. Monipuolinen Socrative.com • Opettaja kirjautuu palveluun ja avaa kyselyn – Start a Quiz: aiemmin tekemäsi/kopioimasi kyselyt – Quick Question: avoimet, monivalinnat ja oikein/väärin (kysymys voidaan esittää suullisesti) – Space Race: kilpailu (max 15, suositellaan ryhmille) • Opiskelijat (max 50) pääsevät osallistumaan antamalla opettajansa virtuaalihuoneen nimen/numeron. • Paljon vaihtoehtoja: Voi vastata samanaikaisesti tai omassa tahdissa, nimellä tai nimettömästi, myös välitön palaute mahdollinen. • Valitse lopuksi, miten tulokset tallennetaan ja sulje kysely • Ohjediat: www.slideshare.net/tuuliflame/socrative-39866806
 • 30. Jaetut kyselyt • Jaettuja kyselyitä (pääosin englanniksi): bit.ly/1j3LeDv • Jaettuja kyselyitä suomeksi: bit.ly/NrwlOo (Ohje: blog.edu.turku.fi/takio/socrative-tehtavien-kerays) • Jaetun kyselyn saat käyttöösi lataamalla sen Manage Quizzes -kohdasta. Valitse Import Quiz ja kirjoita haluamasi kyselyn SOC-numero. Muokkaa kyselyä halutessasi ja tallenna. – United States - State Capitals SOC-549160 – Filosofian kertausta (lukion 1-kurssi) SOC-896552
 • 32. Läksyt vai loppukoe? Esimerkki historian opetuksesta Tvt opetuksessa -Facebook-ryhmästä En pidä perinteistä loppukoetta kurssista lainkaan, mutta varaan mahdollisuuden pitää pistokkaan aina silloin, kun siltä tuntuu.
 • 33. Arviointi on korkean tason osaamista Pekka Peura (maot.fi): Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu
 • 34. Oppijat arvioimaan itseään Pekka Peura (maot.fi): Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu
 • 35. Ohjattu itsearviointi ja arviointikeskustelu Pekka Peura (maot.fi), kuva samasta bloggauksesta: Väliraportti: kurssikokeen poistaminen edesauttaa pitkäjänteistä oppimista • Kokeita käytettiin osaamistason tunnistamisessa ja ohjauksessa. • Kurssilla viisi osiota, jokaisen lopussa nettitesti – Opiskelijan tehtävänä oli malliratkaisun avulla analysoida ja pisteyttää oma ratkaisunsa (6 p.) – Opiskelijalta kysyttiin, kokeeko hän ymmärtävänsä kyseisen asian (6 p.) • Kun pääsi läpi (80 %), sai edetä seuraavaan osioon. • Kurssin arvosana haarukoitiin henk.koht. arviointikeskustelussa: – 4 osion opiskelu  osaaminen vastaa arvosanaa 7-8 ja kaikkien viiden osion asioiden oppiminen  arvosana 9 tai 10.
 • 36. Vertaisoppiminen on tärkeää! "On mielenkiintoista käydä lukemassa muiden lukijoiden blogeja ja mitä he ovat lukeneet tai mihin he ovat kiinnittäneet huomioita. Ja minkälaisia kysymyksiä heille on tullut aiheesta. Minusta tuntuu, että tällä tavalla pystyn ehkä oppimaan ja sisäistämään luetun aiheen paremmin, kun pystyn kirjoittamaan aiheesta ja samalla miettimään lukemaani." Erään opiskelijan lukupäiväkirja Kuva: Mikrosoft, ClipArt
 • 37. Oppimispäiväkirjat arvioinnin tukena Eenariina Hämäläinen: Ilmiömäistä oppimista? ja Google Drive ja yhteismuistiinpanot • Kokeen sijaan oppimispäiväkirja – Arvioinnin osa-alueet: tietosisältö, tuntikeskusteluiden kommentointi ja oma pohdinta • Tukena yhteismuistiinpanot GoogleDrivessä 1. Google Drive/OneDrive/wiki, muokkausoikeudet kaikilla 2. 1-2 opiskelijaa päävastuussa kunkin tunnin muistiinpanojen tekemisestä tunnin aikana. Muut saavat täydentää. 3. Tutkaillaan yhdessä tehtyjä muistiinpanoja ja pohditaan, jäikö jotain tärkeää puutumaan ja tarvittaessa täydennetään. 4. Oppimispäiväkirjojen pohjana käytetään sekä yhteismuistiinpanoja että omia.
 • 38. Blogit opetuksessa • Blogi käy moneen – Kurssin/oppiaineen tai opettajan/opiskelijan blogi – Sähköinen oppimisympäristö – Opettaja vai opiskelijat sisällön tuottajina? – Yhteinen keskustelualue: mitä jos arvioinnin painopiste olisikin kommenteissa ja keskustelun eteenpäin viemisessä? – Portfolio: sisältö voi olla paljon muutakin kuin tekstiä! • Wikikirjasto: Viisautta blogin käyttöön • Käytetyimmät blogialustat: – Googlen Blogger/Blogspot • Hieman helpompi käyttää ja muokata • Bloggerin aloitusopas (Google) • Blogit opetuksessa -diasarja (Matleena Laakso) – WordPress • Hieman monipuolisempi, myös mobiilisovelluksen osalta • Ohje opiskelijalle (Anne Rongas) • Wpopas.fi (Timo Leiniö)
 • 39. Twitter – yksi suosituimmista oppimisen välineistä • Yhteisöpalvelu, missä kommunikoidaan 140 merkin viestien eli tviittien avulla, käytetään myös paljon kuvia ja linkkejä. • Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista. • Hashtagit ovat avaimia globaaliin vuorovaikutukseen, esim. #Digabi #Bett2015 #finnbett #Helsinki Eric Langhorst, Twitter, a powerful collaboration tool for teachers
 • 41. Twitter toimittajaharjoittelijoilla Maarit Jaakkola 2013: Vastakaikua visertäen - Twitter-osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden oppimisyhteisön laajentajana. Teoksessa: Joutsenvirta & Myyry (toim.): Sulautuvaa opetusta ja oppimista. • Toimittajaopiskelijat tviittasivat 3-4 kk työharjoittelunsa ajan • Twitterin merkitys – Kokemuksellinen kentän laajentaja – Mahdollisuus kuulla vertaisten kokemuksia – Vertaistuki – Omien kokemusten reflektio välittömän työyhteisön ulkopuolella • Tavoitteina mm. lisätä vuorovaikutusta ja tehdä oppimisprosessi näkyväksi • Tviiteistä suurin osa (44 %) koski oppijaa itseään ja 31 % journalistista työprosessia. Työyhteisöön viitattiin 15 %:ssa tviiteistä. • Merkittävää oli Twitter oppimisen tukena ja pohdinta liittyen julkisuuteen
 • 42. Kuvat, videot, digitarinat ja äänitiedostot arvioinnin apuna • Kuvienjakopalvelut Instagram tai Pinterest, myös blogi – esim. taideaineissa tai työssäoppimisen reflektion tukena • Videotarina kokeen, esseen tai esitelmän sijaan (iMovie,..) • Animaatioita esim. luonnonilmiöistä (iMotion,..) • Tietyn ilmiön selittäminen (Explain Everything,..) – Lari Härkönen/MobiLuck: iPad kotitehtävien esittämisessä finnedmob.blogspot.fi/2014/02/ipad- kotitehtavien-esittamisessa-kuinka.html • Suullinen kielitaito (Puppet Pals, vocaroo.com, voki.com (60 sek.), mailvu.com (10 min.) • Portfolio, esitelmä, projektityö (Book Creator, Canva,..) • Ajatuskartat (Mindomo, Popplet,..)
 • 43. Pohdittavaksi • Ketkä tekevät kokeet? • Oppiiko paremmin kysymyksiä tehdessä vai niihin vastatessa? • Miten voin käyttää toisen tekemää koetta sellaisenaan tai pohjana? • Miten kehittää sähköisten kokeiden ja koekäytänteiden jakamista lukiossamme? • Milloin kokeet on syytä tehdä nimellä ja arvioida – ja milloin ei? Kuva: Mosborne01, CC BY-SA
 • 44. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso www.slideshare.net/MatleenaLaakso/shkisen-arvioinnin-mahdollisuuksia- 13115. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä.

Notas do Editor

 1. Sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia, jonka tekijä on Matleena Laakso, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa http://www.matleenalaakso.fi/. Lisätietoja tekijänoikeuksista diasarjan viimeisessä diassa.
 2. Lupa wwwcontactus@yahoo.com 8.12.14