Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Mitä huomioida verkko-opetuksessa(20)

Mais de Matleena Laakso(20)

Anúncio

Mitä huomioida verkko-opetuksessa

 1. Mitä huomioida verkko-opetuksessa? Vantaan aikuisopisto Hotelli Korpilampi, Espoo 12.8.2022 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi Kuva: Elf-Moondance, pixabay.com
 2. Matleena Laakso, CC BY
 3. Verkko-opetus 1. Ohjattu verkko-opetus 2. Itseopiskelu verkossa (non-stop) 3. MOOC-kurssit (Massive Open Online Course) 4. Sulautuva oppiminen (blended learning) 5. Webinaarisarjat
 4. Verkkotapaamisen vaiheet 1. Kutsu ja mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali 2. Virtuaalikahvit 3. Yhteinen aloitus • Webinaarityökalu haltuun • Tutustuminen, kuulumiset, virittäytyminen, tavoitteet,.. • Pelisäännöt: luottamuksellisuus, tallentaminen, kameran käyttö 4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely 5. Lopetus • Opitun/työskentelyn reflektio, palaute • Jatkosta sopiminen ym. 6. Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 5. Webinaarin rytmittäminen Vuorottele työskentelytapoja • Kuunnellen, katsellen, puhuen • Harjoitellen, äänestäen, työskennellen,.. • Muista myös tauot! Vuorottele kokoonpanoa • Yksin – opettaja päivystää Zoomissa/Teamsissa • Pienryhmissä – Satunnaiset ryhmät – Opettaja määrittelee ryhmät – Kukin saa valita oman ryhmänsä • Kaikki yhdessä – Aktivointia chatin avulla, keskustelua, kyselyitä ym.
 6. Kaksi tapaa luoda verkkokursseja Ruudunkaappauskuva Vesa Paajasen videosta Vuorovaikutus verkkokurssilla, UEF:n Flippausmanuaali 2018: www3.uef.fi/web/flippaus/vuorovaikutus (ks. päivitetty opas: sites.uef.fi/flippaus/flippausmanuaali)
 7. Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Koehler & Misihra 2006: tpack.org Oheinen suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen- suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia.
 8. Vuorovaikutus johdattaa ymmärtävään oppimiseen Anne Rongas ja Kaisa Honkonen: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vuorovaikutus-ja-viestintataidot Oppimisessa on hyvä olla vuorovaikutusta ja yksilöllistä työskentelyä. Opitusta on hyvä osata keskustella, ei vain toistaa opittua. Kun oppija tekee yksilöllisen työskentelyn hetkiä näkyväksi, siitäkin voidaan palautetta ja ohjata eteenpäin.
 9. Työskentelyn näkyväksi tekeminen • Keskustelualue • Yhdessä muokattava dokumentti • Oppimispäiväkirja • Portfolio • Verkkosivu tai blogi: kurssin, pienryhmän tai opiskelijan oma • Muistitaulut, ajatuskartat • Videot, animaatiot, kuvatarinat • Verkkojulkaisut • Infograafit, julisteet, kuvat • Äänitiedostot, podcastit • Interaktiiviset kuvat ja videot • Sosiaalisen median kanavat
 10. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 11. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 12. Pidä oppimisen tavoite kirkkaana mielessä Kuva: 15299, CC0, pixabay.com
 13. Valitse menetelmät, jotka tukevat tavoitetta Kuvat: HammerandTusk & Free-Photos, CC0, pixabay.com
 14. Mitä haluat oppijan tekevän? Kuva: StartupStockPhotos, CC0, pixabay.com
 15. Suunnittele myös ohjaus ja arviointi Kuva: qimono, CC0, pixabay.com
 16. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 17. Aloita pedagogisen käsikirjoituksen tekeminen tutustumalla oppaisiin ja malleihin tai arvioi kurssiasi tsekkauslistojen avulla: bit.ly/vk-oppaita
 18. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia Kuva: chenspec, pixabay.com
 19. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. 2. Yhdessä tekeminen Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). 3. Ohjaus ja palaute Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
 20. Verkkokurssin luomisen kultaiset säännöt Akseli Huhtanen & Aalto yliopisto. Fitech, Verkko-oppimisen muotoilukirja (CC BY): fitech.io/app/uploads/2019/09/Verkko-oppimisen-muotoilukirja-v-1.4.1-web.pdf 1. Tiivistä: Keskity ydinainekseen. Kauanko jaksetaan keskittyä? 2. Kokoa moduuleiksi • Ryhmittele sisällöt & tehtävät kokonaisuuksiksi, esimerkiksi viikkokohtaisesti. 3. Aktivoi, aktivoi, aktivoi • Verkkokurssilla vuorovaikutus on yleensä heikompaa.. • Muistaminen on tiedon aktiivista rakentelua. 4. Luo kanava sosiaaliselle vuorovaikutukselle • Kurssin merkityksellisyys rakentuu pitkälti sosiaalisesti. Käyttäkää kameraa! 5. Hallinnoi odotuksia • Esitietotestiä tai motivaatiokirje, jotta oppija orientoituu ja opettaja voi edellyttää valmistautumista. ”Tärkein yksittäinen oppimiseen vaikuttava tekijä on se mitä oppija tietää ennestään. Selvitä mitä se on, ja opeta sen mukaisesti.” (Hattie & Yates 2014) 6. Anna rakentavaa palautetta. • Muista myös vertaispalaute.
 21. Mitä huomioitavaa löytyy, kun katsotaan keskeyttämisten ehkäisykeinoja ja syitä? Kuva: Elf-Moondance, pixabay.com
 22. Tyypillistä verkkokursseilla • Suuret keskeyttäjämäärät. • Osalla haastava opiskelutilanne. • Pidetään usein työläinä. • Opiskeluaika hajoaa pieniksi palasiksi. • Kuvitelma, että voi opiskella ”missä ja milloin vain”. • Edellytetään motivaatiota ja itseohjautuvuutta. • Suorittaneille usein hyvät arvosanat. • Osa käy vain kurkkimassa sisältöjä. → Miten tuet oppijoita?
 23. Verkko-opiskelu on vaativaa Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla Verkkokursseilla oppiminen on usein vaativampaa kuin läsnäolokursseilla, mutta verkkokurssi valitaan usein siksi, että sen toivotaan olevan helpompi. Merkittävimmät keskeyttämissyyt ovat opiskeluteknisten taitojen heikkous, motivaatio-ongelmat ja epäonnistunut vuorovaikutus kurssilla.
 24. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 25. Miten verkko-opiskelun saa sujumaan? • Aseta tavoitteita. • Tee töitä oppimisen eteen. • Varaa kalenteriin opiskeluaikaa. • Tutustu ryhmääsi ja osallistu sen vuorovaikutukseen antaen ja saaden. • Pyydä tarvittaessa apua. Kuva: Elf-Moondance, pixabay.com
 26. Miten verkko-opiskelun saa sujumaan? • Aseta tavoitteita. • Tee töitä oppimisen eteen. • Varaa kalenteriin opiskeluaikaa. • Tutustu ryhmääsi ja osallistu sen vuorovaikutukseen antaen ja saaden. • Pyydä tarvittaessa apua. OPETTAJA: • Puhu oppijoiden kanssa verkossa opiskelusta. • Pyydä palautetta, myös kurssin aikana. Kuva: Elf-Moondance, pixabay.com
 27. Matleena Laakso, CC BY
 28. Oppimateriaalin luominen Kuvat: Anne Rongas opeblogi.blogspot.com/2015/03/kun-saa-oppia-uutta-eli-ope-oppijana.html
 29. Heruta palautetta ja ohjaustarvetta Valitse tai etsi kuva (pixabay.com/fi tai esim. Padletin kuvahaku). Videoneuvottelusovelluksissa on hymiöitä, gif-kuvia, tarroja ja reaktioita. Kuva: Matleena Laakso, CC BY Tulostettavia, ostettavia ja verkon kautta käytettäviä korttisarjoja: www.matleenalaakso.fi/2020 /03/kuvakortit.html
 30. www.matleenalaakso.fi • Yli 340 bloggausta ja lisää tulossa. • Tervetuloa-sivulla linkkejä syksyn verkkokoulutuksiini. • Koulutusdiojen sivulla kymmeniä ohjeita verkon palveluista. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin. • Webinaarikoonti: linkkien takana myös satoja tallenteita.
 31. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Anúncio