Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Lukio-open digitystä 25.2.21(20)

Anúncio
Anúncio

Lukio-open digitystä 25.2.21

 1. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus Tampereen kaupunki Verkkototeutus 25.2.2021 (osa 5/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 2. Lukio-open digitystä -koulutus 1. Johdanto verkkopedagogiikkaan ja verkkokurssin rakentamiseen – Tehtävä: Esittäytyminen ja tavoitteet 2. Monipuoliset oppimistehtävät verkossa – Tehtävä: Jaa yksi hyvä esimerkki 3. Moodlen H5P-työkalut – Tehtävä: Katso johdantovideo 4. Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina – Tehtävä: Jaa itsellesi uudella työkalulla tekemäsi oppimateriaali 5. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus – Tehtävä: Tutustu lähteisiin tai kokeile uutta työtapaa tai sovellusta 6. Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut • Kuusi webinaaria ja kuhunkin liittyvä etätehtävä. • Tehtävien dl 31.3. → Todistukset niitä pyytäville.
 3. Ohjelma klo 14.30-16.30 Jatkoa edelliskertaan • Syventävä lukuohjelma • YouTube ja Stream Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus • Verkkotapaamisen vaiheet • Osallistamisen ja aktivoinnin sovelluksia • Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa
 4. YouTube-kanavan etusivu Osio Osio Soitto- listoja Kanavan esittelyvideo (kaksi videota) Osoite
 5. Videon lataaminen Selaimella ladattava tiedosto pysyy yksityisenä, kunnes julkaiset sen. Editointisovelluksista jaettaessa tilanne vaihtelee etkä useinkaan pääse muokkaamaan kuin osan asetuksista. Tällöin ne kannattaa aina käydä tarkistamassa selaimen kautta.
 6. Jaettuasi videon, muokkaa sen asetukset
 7. Perustiedot Vieritä sivu alas asti ja tee haluamasi valinnat Saavutettavuus Näkyvyys
 8. YouTube-videon kappaleet eli aikaleimat Voit lisätä videolle aikaleimoja, jolloin katsojan on helppo siirtyä suoraan halumaansa kohtaan. Lisää aikaleimat videon kuvaukseen: • Aloita aina aikaleimasta 0:00 • Lisää vähintään kolme aikaleimaa • Kunkin kappaleen tulee olla min 10 sek Kuvan esimerkki: youtu.be/s3lkXVIN4vs
 9. Stream Office 365:n videoidenjakopalvelu organisaation sisäiseen käyttöön.
 10. Microsoftin Formsilla luot Streamiin interaktiivisia videoita Voit lisätä Forms-lomakkeita O365:n oman Stream-videopalvelun videoihin. 1. Aloita videon katsominen, jolloin se avautuu isompaan ruutuun, ja pysäytä video. 2. Oikealla näkyy kohta Vuorovaikutteisuus. Lisää sinne lomake tuomalla sen linkki (URL) ja nimeämällä se. Valitse lopuksi aikajanalta kohta, missä haluat lomakkeen (lomakkeiden) avautuvan. 3. Jaa video oppijoille esim. linkillä tai upottamalla Teamsiin. Lisää lomake
 11. Verkkotapaamisen vaiheita • Ennakkotehtävä tai –materiaali – Käänteinen oppiminen, flippaus UEF: www.uef.fi/web/flippaus/flippausmanuaali • Virtuaalikahvit • Yhteinen aloitus: – Tutustuminen, kuulumiset, lyhyt orientaatio,.. – Pelisäännöt: kommentointi, kamerat, tallennus yms. • Varsinainen opetus ja/tai työskentely • Lopetus, reflektio, jatkotoimet ym. • Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 12. Emojitarina päivästä
 13. 1 min aikaa Etsi joku esine, jonka avulla kerrot päivän fiilikset Kuva: Alexas_Fotos, CC0, pixabay.com
 14. Mitä ajatuksia kurssin tavoitteet herättävät suhteessa kokemuksiisi työelämästä? Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
 15. Osallistujat kartalla tai janalla Työkaluna Flinga tai Padlet
 16. Sanapilvet Kerää odotuksia, kysy toiveita, kartoita osaamista tai kiinnostusta, pyydä palautetta tai nosta kokemukset tai käsitteet keskustelun pohjaksi. Seuraavat toimivat ilman kirjautumista selaimella, myös mobiililaitteilla. • WordArt, kun haluat, että jokainen voi luoda oman sanapilven ja määritellä sen muodon, värit, fontin ym. • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven.
 17. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Päivitä selain nähdäksesi kaikki vastaukset.
 18. wordart.com Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo tai päivitä sanapilvi kohdasta VISUALIZE. • Perusmuotoistaja: www.tarmo.fi/perusmuotoon IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo/ päivitä
 19. Millaiset verkkotapaamisen tai –kurssin aloitukset olet kokenut hyväksi osallistujana tai opettajana?
 20. Vuorovaikutus verkossa • Suunnittele etukäteen • Pelisäännöt • Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen • Hyödynnä rooleja – De Bonon ajatteluhatut: www.matleenalaakso.fi/2013/02/ajatteluhatut.html – PBL:n mukaisesti puheenjohtaja, kirjuri ja tarkkailija • Miten voit muokata tilaa ja kokoonpanoa? • Katso kameraan ☺
 21. Kuuntelijalla on vaikutusvaltaa Kuva: Stux, CC0, pixabay.com Ovatko kuuntelijat aktiivisia vai passiivisia? Miten aktiivinen kuuntelu näkyy puhujalle ja ryhmälle? Kuuntelija ei useinkaan tunnista valtaansa.
 22. 10 sekuntia 22 sekuntia Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
 23. Aktivoi luentosi -opas www.matleenalaakso.fi/2020/10/aktivoi-luentosi-opas.html
 24. padlet.com/matlaakso/padlet Kirjautuminen, ohjevideo ja -diat, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
 25. Tarjolla kahdeksan vaihtoehtoa viestien asetteluun
 26. Voit luoda kahdenlaisia Flinga-sessioita • Suomalainen sovellus, minne saa maksuttta viisi yhtäaikaista sessiota (Padletiin 3-4). • Kaksi asettelumallia (Padletissa 8). • Plussaa viesteistä äänestäminen.
 27. Sähköiset kyselyt ja kokeet Mielipidekyselyt, osallistujien aktivointi luennoilla, harjoitukset, kokeet: • Microsoft Forms: lomake tai tietovisa • Kahoot – nopeus ja kilpailu • Quizlet –sanaston ja termien opettelu, kuvan ja tekstin yhdistämistehtävät, erityisen toimiva pienryhmien välinen live-kysely (vain lähiopetus) • Liikkuvan koulun X-breikki (kuva) Kyselyyn mahdollista yhdistää omia tai sovelluksella tehtyjä dioja • Quizizz • Nearpod • Mentimeter → Flinga: Mitä harjoitellaan seuraavassa webinaarissa?
 28. Flinga Whiteboard
 29. Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala 2008
 30. Moodlen keskustelualueet Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue 1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue 2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan. 3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen. 4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle. 5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
 31. Vuorovaikutus ja ohjaus Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • Runsas vuorovaikutus sitouttaa ja motivoi. • Tavoitteellinen, pohdiskeleva ja innostava vuorovaikutus tukee oppimista. • Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa tarkastelemaan opittavaa asiaa eri näkökulmista. • Verkko-ohjaus voi olla yksilöllisempää kuin luokassa tapahtuva. • Verkkokeskustelu voi olla syvällisempää, sillä on aikaa miettiä ja reflektoida. Kuva: Efraimstochter, CC0, pixabay.com
 32. Vinkkejä vuorovaikutuksen edistämiseen verkossa Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf 1. Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä. 2. Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia. 3. Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus – Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa. – Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen. – Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta. 4. Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa opiskeluun/ohjaukseen. 5. Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava. Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon kokeminen on hyvin tärkeää Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
 33. Laurean lehtoreiden vinkkejä verkko-opintojen ohjaukseen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan omalla vastuulla. Kerro myös milloin ohjausta on tarjolla. • Tee selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin lähiopetuksessa. • Pidä kiinni lupauksista ja ole tasapuolinen. • Aikatauluta ohjaus osaksi opintoja. • Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta. • Innosta ja kannusta opiskelija yhteiselle oppimismatkalle. Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
 34. Lähteitä verkko-ohjauksesta bit.ly/vk-oppaita → nuolesta löydät kuvasarjasta tämän kuvan
 35. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 36. Pyydä oppijoita reflektoimaan oppimaansa ja työskentelyään • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mitä etäopiskelu tällä hetkellä sujuu? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta? • Mikä oli tärkin oppimasi asia? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 37. Opittua tähän mennessä Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi vastausta vaille? haluat jakaa? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 38. Asteikkokysymys Miten arvioit omaa osaamistasi verkkovuorovaikutuksen edistäjänä (asteikolla 1-10)?
 39. Asteikkokysymys Miten arvioit omaa osaamistasi verkkovuorovaikutuksen edistäjänä (asteikolla 1-10)? Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 40. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Anúncio