SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 41
Baixar para ler offline
Vuorovaikutus,
osallistaminen ja ohjaus
Tampereen kaupunki
Verkkototeutus 25.2.2021 (osa 5/6)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Lukio-open digitystä -koulutus
1. Johdanto verkkopedagogiikkaan ja verkkokurssin rakentamiseen
– Tehtävä: Esittäytyminen ja tavoitteet
2. Monipuoliset oppimistehtävät verkossa
– Tehtävä: Jaa yksi hyvä esimerkki
3. Moodlen H5P-työkalut
– Tehtävä: Katso johdantovideo
4. Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina
– Tehtävä: Jaa itsellesi uudella työkalulla tekemäsi oppimateriaali
5. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus
– Tehtävä: Tutustu lähteisiin tai kokeile uutta työtapaa tai sovellusta
6. Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut
• Kuusi webinaaria ja kuhunkin liittyvä etätehtävä.
• Tehtävien dl 31.3. → Todistukset niitä pyytäville.
Ohjelma klo 14.30-16.30
Jatkoa edelliskertaan
• Syventävä lukuohjelma
• YouTube ja Stream
Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus
• Verkkotapaamisen vaiheet
• Osallistamisen ja aktivoinnin sovelluksia
• Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa
YouTube-kanavan etusivu
Osio
Osio
Soitto-
listoja
Kanavan
esittelyvideo
(kaksi videota)
Osoite
Videon lataaminen
Selaimella ladattava tiedosto pysyy yksityisenä, kunnes julkaiset sen.
Editointisovelluksista jaettaessa tilanne vaihtelee etkä useinkaan
pääse muokkaamaan kuin osan asetuksista. Tällöin ne kannattaa
aina käydä tarkistamassa selaimen kautta.
Jaettuasi videon, muokkaa sen asetukset
Perustiedot
Vieritä sivu alas asti ja tee haluamasi valinnat
Saavutettavuus
Näkyvyys
YouTube-videon kappaleet eli aikaleimat
Voit lisätä videolle aikaleimoja, jolloin
katsojan on helppo siirtyä suoraan
halumaansa kohtaan.
Lisää aikaleimat videon kuvaukseen:
• Aloita aina aikaleimasta 0:00
• Lisää vähintään kolme aikaleimaa
• Kunkin kappaleen tulee olla min 10 sek
Kuvan esimerkki: youtu.be/s3lkXVIN4vs
Stream
Office 365:n videoidenjakopalvelu organisaation sisäiseen käyttöön.
Microsoftin Formsilla luot Streamiin
interaktiivisia videoita
Voit lisätä Forms-lomakkeita O365:n oman Stream-videopalvelun videoihin.
1. Aloita videon katsominen, jolloin se avautuu isompaan ruutuun, ja pysäytä video.
2. Oikealla näkyy kohta Vuorovaikutteisuus. Lisää sinne lomake tuomalla sen linkki
(URL) ja nimeämällä se. Valitse lopuksi aikajanalta kohta, missä haluat lomakkeen
(lomakkeiden) avautuvan.
3. Jaa video oppijoille esim. linkillä tai upottamalla Teamsiin.
Lisää lomake
Verkkotapaamisen vaiheita
• Ennakkotehtävä tai –materiaali
– Käänteinen oppiminen, flippaus
UEF: www.uef.fi/web/flippaus/flippausmanuaali
• Virtuaalikahvit
• Yhteinen aloitus:
– Tutustuminen, kuulumiset, lyhyt orientaatio,..
– Pelisäännöt: kommentointi, kamerat, tallennus yms.
• Varsinainen opetus ja/tai työskentely
• Lopetus, reflektio, jatkotoimet ym.
• Jatkot
Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
Emojitarina päivästä
1 min aikaa
Etsi joku
esine, jonka
avulla kerrot
päivän fiilikset
Kuva: Alexas_Fotos, CC0, pixabay.com
Mitä ajatuksia
kurssin tavoitteet
herättävät suhteessa
kokemuksiisi
työelämästä?
Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
Osallistujat kartalla tai janalla
Työkaluna Flinga tai Padlet
Sanapilvet
Kerää odotuksia, kysy toiveita, kartoita osaamista
tai kiinnostusta, pyydä palautetta tai nosta
kokemukset tai käsitteet keskustelun pohjaksi.
Seuraavat toimivat ilman kirjautumista selaimella,
myös mobiililaitteilla.
• WordArt, kun haluat, että jokainen voi
luoda oman sanapilven ja määritellä sen
muodon, värit, fontin ym.
• AnswerGarden, kun haluat että ryhmä
luo yhteisen sanapilven.
answergarden.ch
Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC).
Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita.
Valitse lopuksi CREATE. Päivitä selain nähdäksesi kaikki vastaukset.
wordart.com
Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja,
väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla.
• Luo tai päivitä sanapilvi kohdasta VISUALIZE.
• Perusmuotoistaja: www.tarmo.fi/perusmuotoon
IMPORT = tuo muualta
kopioimasi teksti tai lista sanoista
ADD = lisää sanoja yksitellen
Luo/
päivitä
Millaiset
verkkotapaamisen tai
–kurssin aloitukset olet
kokenut hyväksi
osallistujana tai
opettajana?
Vuorovaikutus verkossa
• Suunnittele etukäteen
• Pelisäännöt
• Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen
• Hyödynnä rooleja
– De Bonon ajatteluhatut:
www.matleenalaakso.fi/2013/02/ajatteluhatut.html
– PBL:n mukaisesti puheenjohtaja, kirjuri ja tarkkailija
• Miten voit muokata tilaa ja kokoonpanoa?
• Katso kameraan ☺
Kuuntelijalla on vaikutusvaltaa
Kuva: Stux, CC0, pixabay.com
Ovatko
kuuntelijat
aktiivisia vai
passiivisia?
Miten aktiivinen
kuuntelu näkyy
puhujalle ja
ryhmälle?
Kuuntelija ei useinkaan
tunnista valtaansa.
10
sekuntia
22
sekuntia
Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
Aktivoi luentosi -opas
www.matleenalaakso.fi/2020/10/aktivoi-luentosi-opas.html
padlet.com/matlaakso/padlet
Kirjautuminen, ohjevideo ja -diat, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
Tarjolla kahdeksan vaihtoehtoa
viestien asetteluun
Voit luoda kahdenlaisia Flinga-sessioita
• Suomalainen sovellus, minne saa maksuttta viisi yhtäaikaista sessiota
(Padletiin 3-4).
• Kaksi asettelumallia (Padletissa 8).
• Plussaa viesteistä äänestäminen.
Sähköiset kyselyt ja kokeet
Mielipidekyselyt, osallistujien aktivointi luennoilla, harjoitukset, kokeet:
• Microsoft Forms: lomake tai tietovisa
• Kahoot – nopeus ja kilpailu
• Quizlet –sanaston ja termien opettelu, kuvan ja tekstin yhdistämistehtävät,
erityisen toimiva pienryhmien välinen live-kysely (vain lähiopetus)
• Liikkuvan koulun X-breikki (kuva)
Kyselyyn mahdollista yhdistää omia
tai sovelluksella tehtyjä dioja
• Quizizz
• Nearpod
• Mentimeter
→ Flinga: Mitä harjoitellaan
seuraavassa webinaarissa?
Flinga Whiteboard
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden
kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi
– pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana
– pääpaino oppisisällöissä
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala 2008
Moodlen keskustelualueet
Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue
1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue
2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten
edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko
ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan.
3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen
muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen.
4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen
palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle.
5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden
keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään
oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
Vuorovaikutus ja ohjaus
Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
• Runsas vuorovaikutus sitouttaa ja motivoi.
• Tavoitteellinen, pohdiskeleva ja innostava vuorovaikutus tukee oppimista.
• Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa tarkastelemaan
opittavaa asiaa eri näkökulmista.
• Verkko-ohjaus voi olla yksilöllisempää kuin luokassa tapahtuva.
• Verkkokeskustelu voi olla syvällisempää, sillä on aikaa miettiä ja reflektoida.
Kuva: Efraimstochter, CC0, pixabay.com
Vinkkejä vuorovaikutuksen
edistämiseen verkossa
Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
1. Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä.
2. Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia.
3. Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus
– Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa.
– Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen.
– Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta.
4. Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa opiskeluun/ohjaukseen.
5. Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava.
Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon
kokeminen on hyvin tärkeää
Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
Laurean lehtoreiden vinkkejä
verkko-opintojen ohjaukseen
Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan omalla
vastuulla. Kerro myös milloin ohjausta on tarjolla.
• Tee selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin lähiopetuksessa.
• Pidä kiinni lupauksista ja ole tasapuolinen.
• Aikatauluta ohjaus osaksi opintoja.
• Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta.
• Innosta ja kannusta opiskelija
yhteiselle oppimismatkalle.
Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
Lähteitä verkko-ohjauksesta
bit.ly/vk-oppaita → nuolesta löydät kuvasarjasta tämän kuvan
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Yhteistä onnistuneille ryhmille
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen
lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden
ilmaisemiseen.
Pyydä oppijoita reflektoimaan
oppimaansa ja työskentelyään
• Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat?
• Mitä etäopiskelu tällä hetkellä sujuu?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi?
• Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta?
• Mikä oli tärkin oppimasi asia?
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Opittua tähän mennessä
Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi
vastausta vaille? haluat jakaa?
Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
Asteikkokysymys
Miten arvioit omaa osaamistasi verkkovuorovaikutuksen
edistäjänä (asteikolla 1-10)?
Asteikkokysymys
Miten arvioit omaa osaamistasi verkkovuorovaikutuksen
edistäjänä (asteikolla 1-10)?
Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden
numeron enemmän?
• CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän
diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
Matleena Laakso
 
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso
 
Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Osallistava pedagogiikka 2.2.22Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Matleena Laakso
 

Mais procurados (20)

Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
 
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
 
Verkkopedagogiikka 29.9.21
Verkkopedagogiikka 29.9.21 Verkkopedagogiikka 29.9.21
Verkkopedagogiikka 29.9.21
 
Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
 
Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
 
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
 
Oppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
 
Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20Lukio-open digitys 2.12.20
Lukio-open digitys 2.12.20
 
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
 
Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019
Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019
Digiosaaminen ja verkon palvelut opiskelijoiden osallistamisessa 28.11.2019
 
Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20 Pedagogin digitystä 22.10.20
Pedagogin digitystä 22.10.20
 
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
 
Vuorovaikutus ja osallistujien aktivoiminen verkossa 26.4.21
Vuorovaikutus ja osallistujien aktivoiminen verkossa 26.4.21Vuorovaikutus ja osallistujien aktivoiminen verkossa 26.4.21
Vuorovaikutus ja osallistujien aktivoiminen verkossa 26.4.21
 
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
 
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
Padlet opetuksessa (KATSO KUVAUKSESTA UUDEN VERSION LINKKI)
 
Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Osallistava pedagogiikka 2.2.22Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Osallistava pedagogiikka 2.2.22
 
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
 
Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa 5.11.21
Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa 5.11.21Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa 5.11.21
Oppijoiden aktivointi etäopetuksessa 5.11.21
 
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
 

Semelhante a Lukio-open digitystä 25.2.21

Semelhante a Lukio-open digitystä 25.2.21 (20)

Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20
 
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdfDigityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
 
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
 
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
 
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
 
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
 
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaVuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
 
Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21
 
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21 Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
 
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
 
Digikouluttajan työkalut 16.3.22
Digikouluttajan työkalut 16.3.22Digikouluttajan työkalut 16.3.22
Digikouluttajan työkalut 16.3.22
 
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
 
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissaKyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
 
Vinkkejä innostavien luottamusmieskoulutusten toteutukseen etänä ja hybridisti
Vinkkejä innostavien luottamusmieskoulutusten toteutukseen etänä ja hybridistiVinkkejä innostavien luottamusmieskoulutusten toteutukseen etänä ja hybridisti
Vinkkejä innostavien luottamusmieskoulutusten toteutukseen etänä ja hybridisti
 
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
 
Verkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminenVerkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminen
 
Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20
 
Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21
Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21
Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21
 
Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23
 

Mais de Matleena Laakso

Mais de Matleena Laakso (20)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 

Lukio-open digitystä 25.2.21

 • 1. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus Tampereen kaupunki Verkkototeutus 25.2.2021 (osa 5/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 2.
 • 3. Lukio-open digitystä -koulutus 1. Johdanto verkkopedagogiikkaan ja verkkokurssin rakentamiseen – Tehtävä: Esittäytyminen ja tavoitteet 2. Monipuoliset oppimistehtävät verkossa – Tehtävä: Jaa yksi hyvä esimerkki 3. Moodlen H5P-työkalut – Tehtävä: Katso johdantovideo 4. Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina – Tehtävä: Jaa itsellesi uudella työkalulla tekemäsi oppimateriaali 5. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus – Tehtävä: Tutustu lähteisiin tai kokeile uutta työtapaa tai sovellusta 6. Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut • Kuusi webinaaria ja kuhunkin liittyvä etätehtävä. • Tehtävien dl 31.3. → Todistukset niitä pyytäville.
 • 4. Ohjelma klo 14.30-16.30 Jatkoa edelliskertaan • Syventävä lukuohjelma • YouTube ja Stream Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus • Verkkotapaamisen vaiheet • Osallistamisen ja aktivoinnin sovelluksia • Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa
 • 6. Videon lataaminen Selaimella ladattava tiedosto pysyy yksityisenä, kunnes julkaiset sen. Editointisovelluksista jaettaessa tilanne vaihtelee etkä useinkaan pääse muokkaamaan kuin osan asetuksista. Tällöin ne kannattaa aina käydä tarkistamassa selaimen kautta.
 • 8. Perustiedot Vieritä sivu alas asti ja tee haluamasi valinnat Saavutettavuus Näkyvyys
 • 9. YouTube-videon kappaleet eli aikaleimat Voit lisätä videolle aikaleimoja, jolloin katsojan on helppo siirtyä suoraan halumaansa kohtaan. Lisää aikaleimat videon kuvaukseen: • Aloita aina aikaleimasta 0:00 • Lisää vähintään kolme aikaleimaa • Kunkin kappaleen tulee olla min 10 sek Kuvan esimerkki: youtu.be/s3lkXVIN4vs
 • 10. Stream Office 365:n videoidenjakopalvelu organisaation sisäiseen käyttöön.
 • 11. Microsoftin Formsilla luot Streamiin interaktiivisia videoita Voit lisätä Forms-lomakkeita O365:n oman Stream-videopalvelun videoihin. 1. Aloita videon katsominen, jolloin se avautuu isompaan ruutuun, ja pysäytä video. 2. Oikealla näkyy kohta Vuorovaikutteisuus. Lisää sinne lomake tuomalla sen linkki (URL) ja nimeämällä se. Valitse lopuksi aikajanalta kohta, missä haluat lomakkeen (lomakkeiden) avautuvan. 3. Jaa video oppijoille esim. linkillä tai upottamalla Teamsiin. Lisää lomake
 • 12. Verkkotapaamisen vaiheita • Ennakkotehtävä tai –materiaali – Käänteinen oppiminen, flippaus UEF: www.uef.fi/web/flippaus/flippausmanuaali • Virtuaalikahvit • Yhteinen aloitus: – Tutustuminen, kuulumiset, lyhyt orientaatio,.. – Pelisäännöt: kommentointi, kamerat, tallennus yms. • Varsinainen opetus ja/tai työskentely • Lopetus, reflektio, jatkotoimet ym. • Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 • 14. 1 min aikaa Etsi joku esine, jonka avulla kerrot päivän fiilikset Kuva: Alexas_Fotos, CC0, pixabay.com
 • 15. Mitä ajatuksia kurssin tavoitteet herättävät suhteessa kokemuksiisi työelämästä? Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
 • 16. Osallistujat kartalla tai janalla Työkaluna Flinga tai Padlet
 • 17. Sanapilvet Kerää odotuksia, kysy toiveita, kartoita osaamista tai kiinnostusta, pyydä palautetta tai nosta kokemukset tai käsitteet keskustelun pohjaksi. Seuraavat toimivat ilman kirjautumista selaimella, myös mobiililaitteilla. • WordArt, kun haluat, että jokainen voi luoda oman sanapilven ja määritellä sen muodon, värit, fontin ym. • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven.
 • 18. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Päivitä selain nähdäksesi kaikki vastaukset.
 • 19. wordart.com Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo tai päivitä sanapilvi kohdasta VISUALIZE. • Perusmuotoistaja: www.tarmo.fi/perusmuotoon IMPORT = tuo muualta kopioimasi teksti tai lista sanoista ADD = lisää sanoja yksitellen Luo/ päivitä
 • 20. Millaiset verkkotapaamisen tai –kurssin aloitukset olet kokenut hyväksi osallistujana tai opettajana?
 • 21. Vuorovaikutus verkossa • Suunnittele etukäteen • Pelisäännöt • Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen • Hyödynnä rooleja – De Bonon ajatteluhatut: www.matleenalaakso.fi/2013/02/ajatteluhatut.html – PBL:n mukaisesti puheenjohtaja, kirjuri ja tarkkailija • Miten voit muokata tilaa ja kokoonpanoa? • Katso kameraan ☺
 • 22. Kuuntelijalla on vaikutusvaltaa Kuva: Stux, CC0, pixabay.com Ovatko kuuntelijat aktiivisia vai passiivisia? Miten aktiivinen kuuntelu näkyy puhujalle ja ryhmälle? Kuuntelija ei useinkaan tunnista valtaansa.
 • 25. padlet.com/matlaakso/padlet Kirjautuminen, ohjevideo ja -diat, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
 • 27. Voit luoda kahdenlaisia Flinga-sessioita • Suomalainen sovellus, minne saa maksuttta viisi yhtäaikaista sessiota (Padletiin 3-4). • Kaksi asettelumallia (Padletissa 8). • Plussaa viesteistä äänestäminen.
 • 28. Sähköiset kyselyt ja kokeet Mielipidekyselyt, osallistujien aktivointi luennoilla, harjoitukset, kokeet: • Microsoft Forms: lomake tai tietovisa • Kahoot – nopeus ja kilpailu • Quizlet –sanaston ja termien opettelu, kuvan ja tekstin yhdistämistehtävät, erityisen toimiva pienryhmien välinen live-kysely (vain lähiopetus) • Liikkuvan koulun X-breikki (kuva) Kyselyyn mahdollista yhdistää omia tai sovelluksella tehtyjä dioja • Quizizz • Nearpod • Mentimeter → Flinga: Mitä harjoitellaan seuraavassa webinaarissa?
 • 30. Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus opiskelijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja opiskelijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö toimii materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala 2008
 • 31. Moodlen keskustelualueet Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue 1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue 2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan. 3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen. 4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle. 5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
 • 32. Vuorovaikutus ja ohjaus Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • Runsas vuorovaikutus sitouttaa ja motivoi. • Tavoitteellinen, pohdiskeleva ja innostava vuorovaikutus tukee oppimista. • Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa tarkastelemaan opittavaa asiaa eri näkökulmista. • Verkko-ohjaus voi olla yksilöllisempää kuin luokassa tapahtuva. • Verkkokeskustelu voi olla syvällisempää, sillä on aikaa miettiä ja reflektoida. Kuva: Efraimstochter, CC0, pixabay.com
 • 33. Vinkkejä vuorovaikutuksen edistämiseen verkossa Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf 1. Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä. 2. Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia. 3. Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus – Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa. – Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen. – Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta. 4. Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa opiskeluun/ohjaukseen. 5. Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava. Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon kokeminen on hyvin tärkeää Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
 • 34. Laurean lehtoreiden vinkkejä verkko-opintojen ohjaukseen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan omalla vastuulla. Kerro myös milloin ohjausta on tarjolla. • Tee selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin lähiopetuksessa. • Pidä kiinni lupauksista ja ole tasapuolinen. • Aikatauluta ohjaus osaksi opintoja. • Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta. • Innosta ja kannusta opiskelija yhteiselle oppimismatkalle. Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
 • 35. Lähteitä verkko-ohjauksesta bit.ly/vk-oppaita → nuolesta löydät kuvasarjasta tämän kuvan
 • 36. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 37. Pyydä oppijoita reflektoimaan oppimaansa ja työskentelyään • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mitä etäopiskelu tällä hetkellä sujuu? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta? • Mikä oli tärkin oppimasi asia? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 38. Opittua tähän mennessä Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi vastausta vaille? haluat jakaa? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 • 39. Asteikkokysymys Miten arvioit omaa osaamistasi verkkovuorovaikutuksen edistäjänä (asteikolla 1-10)?
 • 40. Asteikkokysymys Miten arvioit omaa osaamistasi verkkovuorovaikutuksen edistäjänä (asteikolla 1-10)? Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 • 41. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0