Lukio-open digitys 2.12.20

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Vuorovaikutus,
osallistaminen ja ohjaus
Tampereen kaupunki
Verkkototeutus 2.12.2020 (osa 5/6)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Lukio-open digitystä
• Johdanto verkkopedagogiikkaan ja verkkokurssin rakentamiseen
• Monipuoliset oppimistehtävät verkossa
• Moodlen H5P-työkalut
• Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina
• Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus
• Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut
Ohjelma klo 14.30-16.30
Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus
• Vuorovaikutus verkkotapaamisissa ja (non-stop) verkkokursseilla
• Verkko-ohjaus
• Osallistamisen työkaluja: Answergarden, Flinga ja Padlet
– Flingalla valinta ensi kerran sähköisistä koe- ja kyselytyökaluista
• Opitun reflektio (tänään/ensikerralla?)
Pidetäänkö tänään kamerat auki?
Kuva: Alexandra_Koch, CC0, pixabay.com
|
Lukio-open digitys 2.12.20
Etäkahvit & kuulumiset
• Etäkahvit ennen/jälkeen
yhteisen osuuden
• Hybridiopetuksessa etäkahvit
etäosallistujille
• Pidemmät kahvi- ja lounastauot
teemahuoneineen.
• Toimivat myös epävirallisina
ohjausaikoina, kyselytunteina ja
ensikosketukseksi Teamsiin tai
Zoomiin.
Kuva: PetraSolajova, CC0, pixabay.com
1 min aikaa
Etsi joku
esine, jonka
avulla kerrot
päivän fiilikset
Kuva: Alexas_Fotos, CC0, pixabay.com
Emojitarina päivästä
Avaa kamerasi ja kerro….
Kuva: DarkmoonArt_de, CC0, pixabay.com
Suunnittele vuorovaikutusta etukäteen
• Tutustuminen ja ryhmäytyminen helpottaa vuorovaikutusta. Aloita
osallistaminen ensiminuuteista, ei tunnin luennon lopuksi.
• Miten voit muokata tilaa ja kokoonpanoa?
– Istumajärjestys? Ryhmäjako? Videoneuvotteluväline, esim. Teamsin erilaiset
näkymät? Virtuaalimaailma?
• Työtapojen vaihtelu
Kuva: Microsoft https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-teams-together-mode
Luo turvallinen ilmapiiri
• Tutustuminen
– Ihmiset – luottamus syntyy yhteistyöstä
– Digivälineet
– Teemaan virittäytyminen
• Tarjoa mahdollisuus monipuoliseen
reaaliaikaiseen osallistumiseen
– Keskustelu ja chat
– Hymy, liike, peukku
– Reaktiot, emojit, GIF-kuvat
– Digityökalujen avulla
– Yksin, pareittain, pienryhmissä, kaikki yhdessä
• Kameran käyttö → kehollisuus
– Katso kameraan
– Välillä diat piiloon
Ruudunkaappauskuvia seminaarista Altspace VR-virtuaalimaailmassa:
www.matleenalaakso.fi/2020/10/taydennyskouluttajan-koronakevat.html
Kuuntelijalla on vaikutusvaltaa
Kuva: Stux, CC0, pixabay.com
Ovatko
kuuntelijat
aktiivisia vai
passiivisia?
Miten aktiivinen
kuuntelu näkyy
puhujalle ja
ryhmälle?
Kuuntelija ei useinkaan
tunnista valtaansa.
Millaiset
verkkotapaamisen tai
–kurssin aloitukset olet
kokenut hyväksi
osallistujana tai vetäjänä?
Verkkotapaamiseen valmistautuminen
• Kutsuun ohjeet (ennakkotehtävä, pc/mobiili, avautuu/alkaa)
• Sulje ylimääräiset sovellukset ja välilehdet
• Hae materiaalit ja linkit valmiiksi
• Saavu paikalle ajoissa
• Alkuun / isolle ryhmälle avuksi työkaveri tai tekninen host?
• Käytettävät välineet, menetelmät,
vuorovaikutus, ryhmäjako yms.
• Ota osallistujat vastaan
Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
Toteutukseen vaikuttavia tekijöitä
• Ryhmän koko?
• Tuntevatko osallistujat toisensa?
• Onko verkkoympäristö jo tuttu?
• Asiantuntijaluento, yhteistä työskentelyä vai erilaisten työtapojen
vuorottelua?
• Videoneuvotteluympäristön työkalut vai muitakin verkon työkaluja?
• Yksittäinen webinaari(sarja) vai osa laajempaa työskentelyä?
• Opetusta ja ohjausta
– Väliin harjoittelua ja opettaja päivystää verkossa.
– Käänteinen oppiminen (flipped learning)
Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
Pelisäännöt
• Tallentaminen ja tallenteen jakaminen (kerro jo kutsussa)
• Kamera ja mikrofoni
– Useimmiten on hyvä, että mikrofoni on auki vain kun puhuu.
– Kameran käyttö edesauttaa vuorovaikutusta.
• Puheenvuorojen jakaminen ja chatin käyttö
– Kannusta chatin käyttöön, ilmaise osallistumista elein ja viestein.
• Aikataulutus ja tauot
Sanoita tekemistäsi
• Tervetuloa, yskittää, jaan ryhmiin,
jaa puheenvuoroja
Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
Webinaarin jälkeen
• Jaa materiaalit/linkit
• Jaa myös muistio tai mahdolliset yhteiset tuotokset
• Jaa tallenne
Kahdenlaisia verkkokursseja
Kuva Vesa Paajasen videolta Itä-Suomen yliopiston Flippausmanuaalista:
https://www3.uef.fi/web/flippaus/vuorovaikutus
Miten luon vuorovaikutusta
non-stop –kursseilla?
Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
Moodlen keskustelualueet
Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue
1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue
2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten
edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko
ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan.
3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen
muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen.
4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen
palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle.
5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden
keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään
oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
Opiskelijoiden yhteistyö
non-stop-kursseilla
• Keskustelualueet ja verkkotyökalut, esim. Padlet:
– Mielipide perusteluineen
– Vertaispalaute ääni- tai videotiedostona
– Kirjavinkkaus
– Uutinen kurssin teemoista
• Verkkotapaaminen parin viikon välein?
• Tietty osio kurssista yhteisöllisesti?
• Millainen muu yhteistyö onnistuisi?
Verkossa ohjaat oppijan
työskentelyä oppimistehtävillä.
(arviointikriteerit ja dead linet)
Lisää ohjaus ja palaute
pedagogiseen
käsikirjoitukseen
Verkko-opintojen vaativin
paikka on aloitus
(tutustuminen, verkkokurssi
kalenteriin, henk.koht.tuki)
Vuorovaikutus ja ohjaus
Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
• Runsas vuorovaikutus sitouttaa ja motivoi.
• Tavoitteellinen, pohdiskeleva ja innostava vuorovaikutus tukee oppimista.
• Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa tarkastelemaan
opittavaa asiaa eri näkökulmista.
• Verkko-ohjaus voi olla yksilöllisempää kuin luokassa tapahtuva.
• Verkkokeskustelu voi olla syvällisempää, sillä on aikaa miettiä ja reflektoida.
Kuva: Efraimstochter, CC0, pixabay.com
Vinkkejä vuorovaikutuksen
edistämiseen verkossa
Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
1. Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä.
2. Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia.
3. Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus
– Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa.
– Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen.
– Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta.
4. Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa verkkokurssille.
Opettaja, varaa aikaa ohjaukselle ja palautteen antamiselle.
5. Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava.
Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon
kokeminen on hyvin tärkeää
Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
Laurean lehtoreiden vinkkejä
verkko-opintojen ohjaukseen
Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf
• ”Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan
omalla vastuulla.
• Kerro milloin ja kuinka usein ohjausta on tarjolla.
• Tee opiskelijalle selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin.
lähiopetukseen painottuvalla opinnolla.
• Pidä kiinni siitä, minkä olet luvannut.
• Ole tasapuolinen.
• Aikatauluta ohjaus osaksi opintojen
kulkua.
• Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa
ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta.
• Innosta ja kannusta opiskelija
yhteiselle oppimismatkalle.”
Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
Lähteitä verkko-ohjauksesta
bit.ly/vk-oppaita → nuolesta löydät kuvasarjasta tämän kuvan
Kolme hyvää osallistamisen työkalua
Kaikkia näitä jo kokeilimme:
• AnswerGarden-sanapilvi käytetyimmistä opp.tehtävistä
• Flingalla äänestettiin työkaluista
• Padletissa oppimisympäristö, se oli esillä myös oppimistehtävistä
puhuttaessa
Osaatko luoda näihin oman ympäristön?
Miten käyttäisit näitä omassa opetuksessa?
flinga.fi
• Suomalainen, helppokäyttöinen ja selaimella toimiva palvelu.
• Maksutta viisi yhtäaikaista sessiota. Vain opettaja kirjautuu.
• Ohjeet ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
• Kahdenlaisia Flinga-tauluja:
– Whiteboard: sisällöt asetellaan vapaasti
– Wall: viestit allekkain tai ruudukkona, aika- tai tykkäysjärjestyksessä
Whiteboardilla voi luoda yhdessä
erilaisia visuaalisia esityksiä
Esittäytyminen, missä
pohjakuvana oli kartta ohjeineen
Padlet
Muistitaulusovellus, jonka viesteihin voi lisätä mm. linkkejä, kuvia,
videoita ja liitteitä sekä kirjoittaa, piirtää tai äänittää.
• Suosittu palvelu ryhmän työskentelyalustana. Sopii hyvin myös omille
muistiinpanoille, linkkien kokoamiseen, ohjeille tai oppimispäiväkirjaksi.
• Padletin voi jakaa ilman kirjautumista katsottavaksi tai muokattavaksi.
• Maksutta 3-4 yhtäaikaista
padlet.com/matlaakso/padlet
Kirjautuminen, ohjevideo ja -diat, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 33

Recomendados

Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Matleena Laakso
126 visualizações36 slides
Pedagogin digitystä 9.12.20Pedagogin digitystä 9.12.20
Pedagogin digitystä 9.12.20Matleena Laakso
210 visualizações33 slides
Sähköiset kyselyt 7.12.21Sähköiset kyselyt 7.12.21
Sähköiset kyselyt 7.12.21Matleena Laakso
124 visualizações41 slides
Kohti hybridiä 3.6.21Kohti hybridiä 3.6.21
Kohti hybridiä 3.6.21Matleena Laakso
156 visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Valmennuspäivä 9.12.16Valmennuspäivä 9.12.16
Valmennuspäivä 9.12.16Matleena Laakso
216 visualizações48 slides
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21Matleena Laakso
122 visualizações41 slides

Mais procurados(20)

Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Matleena Laakso1.7K visualizações
Valmennuspäivä 9.12.16Valmennuspäivä 9.12.16
Valmennuspäivä 9.12.16
Matleena Laakso216 visualizações
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Etäkoulutusten fasilitointi 13.10.21
Matleena Laakso161 visualizações
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20
Vinkkejä hybridiopetukseen 28.9.20
Matleena Laakso949 visualizações
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21
Matleena Laakso1.2K visualizações
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21
Matleena Laakso122 visualizações
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
Matleena Laakso167 visualizações
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18
Virtuaalitodellisuus opetuksessa 7.9.18
Matleena Laakso217 visualizações
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpajaSähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Sähköiset kokeet, reaaliaineiden työpaja
Matleena Laakso3.3K visualizações
Pedagogin digitystä 30.9.21Pedagogin digitystä 30.9.21
Pedagogin digitystä 30.9.21
Matleena Laakso98 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Matleena Laakso160 visualizações
Verkkopedagogiikka 29.9.21 Verkkopedagogiikka 29.9.21
Verkkopedagogiikka 29.9.21
Matleena Laakso249 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Matleena Laakso160 visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Matleena Laakso87 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Aktivointi ja osallistaminen 23.10.20
Matleena Laakso539 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Matleena Laakso282 visualizações
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenäDigi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Digi opettajan työkaluna ja inspiraation lähteenä
Matleena Laakso467 visualizações
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdfSähköiset kyselyt 31.3.22.pdf
Sähköiset kyselyt 31.3.22.pdf
Matleena Laakso224 visualizações
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Matleena Laakso78 visualizações
Miten järjestää webinaari 16.5.18Miten järjestää webinaari 16.5.18
Miten järjestää webinaari 16.5.18
Matleena Laakso173 visualizações

Similar a Lukio-open digitys 2.12.20

Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20Matleena Laakso
104 visualizações38 slides
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossaakorhonen
246 visualizações44 slides
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Matleena Laakso
3.2K visualizações39 slides

Similar a Lukio-open digitys 2.12.20(20)

Pedagogin digitystä 25.11.20Pedagogin digitystä 25.11.20
Pedagogin digitystä 25.11.20
Matleena Laakso104 visualizações
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Matleena Laakso15 visualizações
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21 Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 1.11. 21
Matleena Laakso173 visualizações
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossa
akorhonen246 visualizações
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Digiosalliseksi-workshop 22.3.17
Matleena Laakso3.2K visualizações
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21 Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
Matleena Laakso102 visualizações
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Miten opetus viedään verkkoon 13.12.16
Matleena Laakso456 visualizações
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmiaVerkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia
Eija Kalliala2.1K visualizações
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdfDigityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Matleena Laakso104 visualizações
Verkkopedagogiikka 23.1.23Verkkopedagogiikka 23.1.23
Verkkopedagogiikka 23.1.23
Matleena Laakso47 visualizações
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 visualizações
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Matleena Laakso94 visualizações
Lukio-open digitystä 14.12.20Lukio-open digitystä 14.12.20
Lukio-open digitystä 14.12.20
Matleena Laakso109 visualizações
Digipedagogiikan seminaari 12.10.22.pdfDigipedagogiikan seminaari 12.10.22.pdf
Digipedagogiikan seminaari 12.10.22.pdf
Matleena Laakso49 visualizações
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23 Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Digipedagogiikka ensiapukoulutuksissa 18.4.23
Matleena Laakso8 visualizações
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Riikka Lehto (Vanninen)1.1K visualizações
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Matleena Laakso585 visualizações
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Riikka Lehto (Vanninen)1.6K visualizações
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
akorhonen432 visualizações
Opetuksen uusia tuulia, TTYOpetuksen uusia tuulia, TTY
Opetuksen uusia tuulia, TTY
Matleena Laakso4.6K visualizações

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso9 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso14 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso19 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso37 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso126 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso34 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso5 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.3K visualizações
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso35 visualizações

Lukio-open digitys 2.12.20

 • 1. Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus Tampereen kaupunki Verkkototeutus 2.12.2020 (osa 5/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 2. Lukio-open digitystä • Johdanto verkkopedagogiikkaan ja verkkokurssin rakentamiseen • Monipuoliset oppimistehtävät verkossa • Moodlen H5P-työkalut • Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina • Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus • Sähköinen arviointi ja kyselytyökalut
 • 3. Ohjelma klo 14.30-16.30 Vuorovaikutus, osallistaminen ja ohjaus • Vuorovaikutus verkkotapaamisissa ja (non-stop) verkkokursseilla • Verkko-ohjaus • Osallistamisen työkaluja: Answergarden, Flinga ja Padlet – Flingalla valinta ensi kerran sähköisistä koe- ja kyselytyökaluista • Opitun reflektio (tänään/ensikerralla?)
 • 4. Pidetäänkö tänään kamerat auki? Kuva: Alexandra_Koch, CC0, pixabay.com |
 • 6. Etäkahvit & kuulumiset • Etäkahvit ennen/jälkeen yhteisen osuuden • Hybridiopetuksessa etäkahvit etäosallistujille • Pidemmät kahvi- ja lounastauot teemahuoneineen. • Toimivat myös epävirallisina ohjausaikoina, kyselytunteina ja ensikosketukseksi Teamsiin tai Zoomiin. Kuva: PetraSolajova, CC0, pixabay.com
 • 7. 1 min aikaa Etsi joku esine, jonka avulla kerrot päivän fiilikset Kuva: Alexas_Fotos, CC0, pixabay.com
 • 9. Avaa kamerasi ja kerro…. Kuva: DarkmoonArt_de, CC0, pixabay.com
 • 10. Suunnittele vuorovaikutusta etukäteen • Tutustuminen ja ryhmäytyminen helpottaa vuorovaikutusta. Aloita osallistaminen ensiminuuteista, ei tunnin luennon lopuksi. • Miten voit muokata tilaa ja kokoonpanoa? – Istumajärjestys? Ryhmäjako? Videoneuvotteluväline, esim. Teamsin erilaiset näkymät? Virtuaalimaailma? • Työtapojen vaihtelu Kuva: Microsoft https://news.microsoft.com/innovation-stories/microsoft-teams-together-mode
 • 11. Luo turvallinen ilmapiiri • Tutustuminen – Ihmiset – luottamus syntyy yhteistyöstä – Digivälineet – Teemaan virittäytyminen • Tarjoa mahdollisuus monipuoliseen reaaliaikaiseen osallistumiseen – Keskustelu ja chat – Hymy, liike, peukku – Reaktiot, emojit, GIF-kuvat – Digityökalujen avulla – Yksin, pareittain, pienryhmissä, kaikki yhdessä • Kameran käyttö → kehollisuus – Katso kameraan – Välillä diat piiloon Ruudunkaappauskuvia seminaarista Altspace VR-virtuaalimaailmassa: www.matleenalaakso.fi/2020/10/taydennyskouluttajan-koronakevat.html
 • 12. Kuuntelijalla on vaikutusvaltaa Kuva: Stux, CC0, pixabay.com Ovatko kuuntelijat aktiivisia vai passiivisia? Miten aktiivinen kuuntelu näkyy puhujalle ja ryhmälle? Kuuntelija ei useinkaan tunnista valtaansa.
 • 13. Millaiset verkkotapaamisen tai –kurssin aloitukset olet kokenut hyväksi osallistujana tai vetäjänä?
 • 14. Verkkotapaamiseen valmistautuminen • Kutsuun ohjeet (ennakkotehtävä, pc/mobiili, avautuu/alkaa) • Sulje ylimääräiset sovellukset ja välilehdet • Hae materiaalit ja linkit valmiiksi • Saavu paikalle ajoissa • Alkuun / isolle ryhmälle avuksi työkaveri tai tekninen host? • Käytettävät välineet, menetelmät, vuorovaikutus, ryhmäjako yms. • Ota osallistujat vastaan Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 • 15. Toteutukseen vaikuttavia tekijöitä • Ryhmän koko? • Tuntevatko osallistujat toisensa? • Onko verkkoympäristö jo tuttu? • Asiantuntijaluento, yhteistä työskentelyä vai erilaisten työtapojen vuorottelua? • Videoneuvotteluympäristön työkalut vai muitakin verkon työkaluja? • Yksittäinen webinaari(sarja) vai osa laajempaa työskentelyä? • Opetusta ja ohjausta – Väliin harjoittelua ja opettaja päivystää verkossa. – Käänteinen oppiminen (flipped learning) Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 • 16. Pelisäännöt • Tallentaminen ja tallenteen jakaminen (kerro jo kutsussa) • Kamera ja mikrofoni – Useimmiten on hyvä, että mikrofoni on auki vain kun puhuu. – Kameran käyttö edesauttaa vuorovaikutusta. • Puheenvuorojen jakaminen ja chatin käyttö – Kannusta chatin käyttöön, ilmaise osallistumista elein ja viestein. • Aikataulutus ja tauot Sanoita tekemistäsi • Tervetuloa, yskittää, jaan ryhmiin, jaa puheenvuoroja Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 • 17. Webinaarin jälkeen • Jaa materiaalit/linkit • Jaa myös muistio tai mahdolliset yhteiset tuotokset • Jaa tallenne
 • 18. Kahdenlaisia verkkokursseja Kuva Vesa Paajasen videolta Itä-Suomen yliopiston Flippausmanuaalista: https://www3.uef.fi/web/flippaus/vuorovaikutus
 • 19. Miten luon vuorovaikutusta non-stop –kursseilla? Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 • 20. Moodlen keskustelualueet Ks. esim. docs.moodle.org/3x/fi/Keskustelualue 1. Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): kaikille avoin keskustelualue 2. Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten edellinen, mutta viestit näytetään yhdessä näkymässä, niin että niissä näkyy otsikko ja viestien alku. Hyvä esim. valittaessa ketjua, mitä lähtee kommentoimaan. 3. Kysymys- ja vastausalue: Opettaja kysyy, muut vastaavat ja näkevät sen jälkeen muiden vastaukset (30 min. viive). Sopii hyvin mm. oppimistehtävien palautukseen. 4. Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin ja tiedostojen palautukseen. Opettaja avaa keskustelun ja muut vastaavat alle. 5. Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa yhden uuden keskustelun. Käytä esimerkiksi projektitöissä – kullekin oma ketju minne viedään oman työn vaiheet ja muut voivat kommentoida.
 • 21. Opiskelijoiden yhteistyö non-stop-kursseilla • Keskustelualueet ja verkkotyökalut, esim. Padlet: – Mielipide perusteluineen – Vertaispalaute ääni- tai videotiedostona – Kirjavinkkaus – Uutinen kurssin teemoista • Verkkotapaaminen parin viikon välein? • Tietty osio kurssista yhteisöllisesti? • Millainen muu yhteistyö onnistuisi?
 • 22. Verkossa ohjaat oppijan työskentelyä oppimistehtävillä. (arviointikriteerit ja dead linet) Lisää ohjaus ja palaute pedagogiseen käsikirjoitukseen Verkko-opintojen vaativin paikka on aloitus (tutustuminen, verkkokurssi kalenteriin, henk.koht.tuki)
 • 23. Vuorovaikutus ja ohjaus Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • Runsas vuorovaikutus sitouttaa ja motivoi. • Tavoitteellinen, pohdiskeleva ja innostava vuorovaikutus tukee oppimista. • Vuorovaikutus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa tarkastelemaan opittavaa asiaa eri näkökulmista. • Verkko-ohjaus voi olla yksilöllisempää kuin luokassa tapahtuva. • Verkkokeskustelu voi olla syvällisempää, sillä on aikaa miettiä ja reflektoida. Kuva: Efraimstochter, CC0, pixabay.com
 • 24. Vinkkejä vuorovaikutuksen edistämiseen verkossa Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf 1. Tutustukaa, se madaltaa osallistumiskynnystä. 2. Järjestä vuorovaikutteisia verkkotapaamisia. 3. Mahdollista opiskelijoiden välinen vuorovaikutus – Teetä tehtäviä, jotka edellyttävät ajatusten vaihtoa. – Mahdollista opiskelijoiden osaamisen jakaminen. – Varsinkin aikuisopiskelijoilla on myös työelämäkokemusta. 4. Opiskelija ja opettaja: varaa kalenterista aikaa verkkokurssille. Opettaja, varaa aikaa ohjaukselle ja palautteen antamiselle. 5. Ole viestinnässäsi selkeä ja kannustava. Opiskelijalle ohjaajan läsnäolon kokeminen on hyvin tärkeää Kuva: Broesis, CC0, pixabay.com
 • 25. Laurean lehtoreiden vinkkejä verkko-opintojen ohjaukseen Tuija Marstio, Laurea: www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333810/Laurea%20Julkaisut%20134.pdf • ”Kerro mihin asioihin opiskelija voi saada ohjausta ja mikä on opiskelijan omalla vastuulla. • Kerro milloin ja kuinka usein ohjausta on tarjolla. • Tee opiskelijalle selväksi, että työmäärä verkossa on ihan sama kuin. lähiopetukseen painottuvalla opinnolla. • Pidä kiinni siitä, minkä olet luvannut. • Ole tasapuolinen. • Aikatauluta ohjaus osaksi opintojen kulkua. • Reaaliaikaisessa ohjaustapaamisessa ole äänessä korkeintaan 1/3 ajasta. • Innosta ja kannusta opiskelija yhteiselle oppimismatkalle.” Kuva: Nastya_gepp, CC0, pixabay.com
 • 26. Lähteitä verkko-ohjauksesta bit.ly/vk-oppaita → nuolesta löydät kuvasarjasta tämän kuvan
 • 27. Kolme hyvää osallistamisen työkalua Kaikkia näitä jo kokeilimme: • AnswerGarden-sanapilvi käytetyimmistä opp.tehtävistä • Flingalla äänestettiin työkaluista • Padletissa oppimisympäristö, se oli esillä myös oppimistehtävistä puhuttaessa Osaatko luoda näihin oman ympäristön? Miten käyttäisit näitä omassa opetuksessa?
 • 28. flinga.fi • Suomalainen, helppokäyttöinen ja selaimella toimiva palvelu. • Maksutta viisi yhtäaikaista sessiota. Vain opettaja kirjautuu. • Ohjeet ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html • Kahdenlaisia Flinga-tauluja: – Whiteboard: sisällöt asetellaan vapaasti – Wall: viestit allekkain tai ruudukkona, aika- tai tykkäysjärjestyksessä
 • 29. Whiteboardilla voi luoda yhdessä erilaisia visuaalisia esityksiä
 • 31. Padlet Muistitaulusovellus, jonka viesteihin voi lisätä mm. linkkejä, kuvia, videoita ja liitteitä sekä kirjoittaa, piirtää tai äänittää. • Suosittu palvelu ryhmän työskentelyalustana. Sopii hyvin myös omille muistiinpanoille, linkkien kokoamiseen, ohjeille tai oppimispäiväkirjaksi. • Padletin voi jakaa ilman kirjautumista katsottavaksi tai muokattavaksi. • Maksutta 3-4 yhtäaikaista
 • 32. padlet.com/matlaakso/padlet Kirjautuminen, ohjevideo ja -diat, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
 • 33. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0